SC. DE SUMPTIBUS LUDORUM GLADIATORUM MINUENDIS
  
Decree of the Senate on expenditures for gladiatorial contests
  
( AD 176-178 )
 

 
CIL II, Suppl., n. 6278 ( Epigraphik Datenbank Clauss/Slaby ).
 

 
Tantam illam pestem nulla medicina sanari posse nec poterat verum nostri principes quibus omne studium est quanto li/bet morbo salutem publicam mersam et enectam refovere et integrae valetudini reddere inprimis anima adverterunt quae / causa illi morbo vires daret unde foeda et inlicita vectigalia ius haberent quis auctor et patronus esset usurpandis quasi / legitimis quae omnibus legibus et divinis et humanis prohibentur / fiscus dicebatur fiscus non sibi set qui lanienae aliorum praetexeretur tertia vel quarta parte ad licentiam foedae rapinae invi/tatus itaque fiscum removerunt a tota harena(!) quid enim Marci Antonini et [[Luci Commodi]] cavendum fisco cum hare/na omnis pecunia horum principum [p]ura est nulla cruoris humani adspergine contaminata nullis sordibus foedi quae{s}/stus inquinata et quae tamsanct{a}e paratur quam insumitur itaque facessat sive illut(!) duventiens annum seu trecenties / est satis amplum patrocinium parat lex parsimonia vestra quin etiam ex reliquis lanistarum quae HS quingenties su/pra sunt pars lanistis condonetur ob quae oro vos merita nulla sane inquiunt merita set(!) prohibiti talibus grassaturis sola/cium ferant et in posterum tanto pretio invitentur ad o[b]sequium humanitatis / o magni Impp(eratores) qui scitis altius fundari remedia quae etiam malis consulunt qui se etiam necessarios fecerint etiam fructus tan/tae vestrae providentiae emerget legebatur etiam nunc aput(!) nos oratio sed ubi rumore delatu[m] est qu[a]estus lanistarum recisos fis/cum omnem illam pecuniam quasi contaminatam reliquisse statim sacerdotes fidelissimarum Galliarum vestrarum / concursare gaudere inter se loqui / erat aliquis qui deploraverat fortunas suas creatus sacerdos qui auxilium sibi in provocatione ad principes facta constituerat sed / ibidem ipse primus et de consilio amicorum quid mihi iam cum appelatione omne onus quod patrimonium meum opprimebat sanc/tissimi Impp(eratores) remiserunt iam sacerdos esse et cupio et opto et editionem muneris quam olim detestabamur amplector / itaque gratiae appellationis non solum ab illo verum et a ceteris petitae et quanto plures petentur iam hoc genus causarum diversam formam / habebit et appelle(n)t qui non sunt creati sacerdotes im(m)o populus / quae igitur tantis tam salutarium rerum consilis vestris alia prima esse sen[[tent]]tentiam(!) potest quam ut quod singuli sentiunt quod universi   /   de   pectore   intimo   clamant{e}   ego  censeam  /  censeo  igitur  in  primis  agendas  maximis Impp(eratoribus) gratias qui salutaribus remedis fisci ratione post habita labentem civitatium statum et prae/cipitantes iam in ruinas principalium virorum fortuna(s) restiterunt tanto quidem magnificentius quod cum excusatum esset reti/nerent quae ali(i) instituissent et quae longa consuetudo confirmasset tamen olli peraeque nequaquam sectae sua congruere arbitra/ti sunt male instituta servare et quae turpiter servanda essent instituere(t) / quamquam autem nonnulli arbitrentur de omnibus quae de nos maximi principes rettulerunt una et succincta sententia censendum / tamen si vos probatis [s]ingula specialiter persequar verbis ipsis ex oratione sanctissima ad lucem sententiae tra(n)slatis ne qua ex parte pravis in/terpretationibus sit loc[u]s itaque censeo uti munera quae assiforana / appellantur in sua forma maneant nec egrediantur sumptu HS XXX(milia) qui autem supra XXX(milia) ad LX(milia) usque munus edent is gladiatores tripertito praebeantur numero pari summum pre/tium sit primae parti quinque milia secundae quattuor milia tertiae tria milia a HS LX(milia) ad C(milia) usque trifariam coetus gladiator(um) divisus / sit primi ordinis gladiatoris summum pretium sit VIII(milia) mediae classis VI(milia) deinde quinque porro a  centum  milibus   ad   CL(milia)   quin   ve   sint   mani/puli   cuius   primi   pretium   sit XII(milia) secundi X(milia) terti VIII(milia)  quarti  VI(milia)  postremo  quinque  iam hinc porro a CL(milia) ad CC(milia) et quidquid supra su(r)s[um] / erit infimi gladiatoris pretium sit VI(milia) super eum VII(milia) terti retro VIIII(milia) quarti XII(milia) adusque XV(milia) et haec sit summo ac formo{n}so glad[i]atori defi/nita quantitas utique in pmnibus muneribus quae generatim distincta sunt lanista dimidiam copiam universi numeri promisqu(a)e multitu/dinis praebeat exque his qui gregari appellantur qui melior inter tales erit duobus milibus sub signo pugnet nec quisquam ex eo numero / mille nummum minore lanistas etiam promonendos vili studio qu(a)estus nec e(a)m sibi copiam dimidiae partis praebendae esse ex nu/mero gregariorum uti sciant impositam sibi necessitatem de ceteris quos meliores opinabantur transferre tantisper plendi nu/meri gregariorum gratia itaque is numerus universae familiae aequis partibus in singulos dies dispartiatur atque ullo die minus quam / dimidia pars gregariorum sit ibi qui eo die dimicabunt exigatur iniugendum his qui provinciae praesidebunt et legatis vel quaestoribus vel legatis legionum vel iis qui ius dicunt c(larissimis) v(iris) aut procuratores maximorum / principum quibus provinciae rector mandaverit is etiam procurator(ibus) qui provinciae praesidebunt  trans  Padum  autem  perque  omnes  Italiae  /  regiones  arbitrium  iniungendum praefectis alimen[tis] dandis si aderunt vel (!) viae curatori aut si nec is praesent erit iuridico vel / tum classis praetoriae praefecto / item censeo de exceptis ita opservadum(!) ut praesipuum mercedis / gladiator sibi quisque paciscatur eius pecuniae quae ob hanc causam excipi/ebatur quartam portionem liber serv(u)s autem quintam accipiat de pretiis autem gladiatorum o[b]servari paulo ante censui secundum praescrip/tum divinae orationis sed ut de ea pretia ad eas civitates pertinea(n)t in quibus ampliora gladiatorum pretia flagrabant quod si quibus civitatibus / res publica tenvior est non eadem serventur quae aput(!) fortiores civitates scripta sunt nec supra modum virium inerent sed hactenus in eundem / ut qu(a)e in publicis privatisque rationib[u]s repperientur pretia summa ac media ac postrema si quidem provinciarum eae civitates sunt ab eo / qui praesidibit provinciae opserventur(!)  ceterarum autem iuridico vel curatori [viae] vel classis praetoriae praefecto vel procuratori   /   maximorum   principum   vel   cuiusque  civitatis  potestas  qu(a)e  ibi  prima  erit  atque  ita rati[o]nibus decem retroversum annorum inspectis exemplis / munerum in quaque civitate edito[rum] consideratis consti[tua]ntur ab eo cuius arbitratus erit de tribus pretis vel si melius ei videbitur / ex eo modo quem peraequ[e] fi[er]i legit trifariam pretia diducantur eaque forma etiam in posterum servetur sciantque v(iri) c(larissimi) qui procon/sules paulo ante profecti sunt intra suum quisque annum it(!) negotium exsequi se oportere (e)t ii etiam qui non sortito provincias / regant [i]ntra annum / ad Gallias sedet princeps qui in civitatibus splendissimarum Galliarum vetere more et sacro ritu expectantur ne ampliore pretio / lanistae praebeant quam binis milibus cum maximi pr[in]cipes orationes sua  praedixerint   fore   ut   damnatum   ad   gladium   /   procurator   eorum  non plure quam sex aureis lanistis pra[ebeat] / sacerdotes  quoque  provinciarum  quibus  nullu[m  cum  lanisti]s  nego[tiu]m  erit  gladiatores  a  prioribu[s  s]acerdotibus  su[s]/ceptos  vel  si placeat auctoratos recipiunt at post edit[o]n(em) pl[u]re ex p[re]tio in succedentes trans[f]erunt ne quis singulatum aliquem / rei gladiatoriae causa vendat plure lanistis est pretium perscr[ip]tum / is autem avi aput(!) tribunum [p]lebei c(larissimum) v(irum) sponte ad dimicandum profitebitur cum habeat ex lege [p]retium duo milia s[i l]iberatus discri/men instauraverit aestimatio eius posthac HS XII(milia) non excedat is quoque qui senior atque inabilior operam suam denuo
 

 
►  Bibliography
 
  
Bonfante, BIDR, 3, 1890, pp. 188 s. ; Berlanga, El nuevo bronce de Italica, Malaga, 1891 ; CIL II, Suppl. (1892), n. 6278 ; Dessau, Inscriptiones Latinae Selectae, Berlin, 1892-1916, n. 5163 ; Hübner, EE, VII (1892), pp. 385 ss. ; Mommsen, EE, VII (1892), pp. 388-146 = GS, VIII, pp. 499-533 ; Bruns, Fontes iuris Romani antiqui, I, Tübingen, 1909, pp. 207-211, n. 63 ; Piganiol, Recherches sur les jeux romains, Strasbourg, 1923, pp. 65 ss. ; Robert, Les gladiateurs dans l'Orient grec, Paris, 1940, pp. 274 ss. ; Riccobono, FIRA I, Firenze, 1941, pp. 294-300, n. 49 ; d'Ors, Emerita, 18, 1950, pp. 311-339 ; d'Ors, Epigrafía jurídica de la España Romana, Madrid, 1953, pp. 37-60 ; Wenger, Die Quellen des römischen Rechts, Wien, 1953, p. 387 ; Oliver AJPh, 76, 1955, pp. 189-192 ; Oliver & Palmer, Hesperia, 24, 1955, pp. 320-349 ; Balil, Citius, altius, fortius, 3, 1961, pp. 5-110 ; Johnson, Coleman-Norton & Bourne, Ancient Roman Statutes, Austin, 1961, pp. 216-218, n. 262 ; Frend, Martyrdom and Persecution in the Early Church, Oxford, 1965, p. 5 ; Girard & Senn, Les lois des Romains, Napoli, 1977, pp. 325-330, n. 15 ; Canto, La epigrafía romana de Itálica, Madrid, 1985, pp. 539-592 ; Christol, Essai sur l'évolution des carrières sénatoriales dans la seconde moitié du IIIe siècle ap. J.C, Paris, 1986, p. 55 ; Demougin, La Mémoire perdue : à la recherche des archives oubliées, publiques et privées de la Rome antique, Paris, 1994, p. 80 ; McGinn, Prostitution, sexuality and the law in ancient Rome, New York-Oxford, 1998, p. 253 ; Nelson & Manthe, Gai Institutiones III 88–181. Die Kontraktsobligationen. Text und Kommentar, Berlin, 1999, p. 298 ; Sordi, Scritti di storia romana, Milano, 2002, p. 52 ; Wiedemann, Emperors and Gladiators, London-New York, 2002, p. 29 ; Carter, Phoenix, 57, 2003, pp. 83-111 ; Carter, Greek, Roman and Byzantine Studies, 44, 2004, p. 43 ; Sánchez, MH, 61, 2004, p. 41 ; Luzon & Castillo in Nogales & González, Culto imperial : Política y poder (Coll. intern., Mérida, 2006), Roma, 2007, p. 211 ; Caballos Rufino in Iglesias Gil, Actas de los XVIII Cursos Monográficos sobre el Patrimonio Histórico (Reinosa, 2007), Reinosa, 2008, p. 113 ; Caballos Rufino in Haensch, Selbstdarstellung und Kommunikation : Die Veröffentlichung staatlicher Urkunden auf Stein und Bronze in der römischen Welt, München, 2009, p. 160 ; Lamoine, Le pouvoir local en Gaule romaine, Clermont-Ferrand, 2009, p. 114 ; Eck, Monument und Inschrift : Gesammelte Aufsätze zur senatorischen Repräsentation in der Kaiserzeit, Berlin-New York, 2010, p. 357 ; Rebenich & Franke, Theodor Mommsen und Friedrich Althoff : Briefwechsel 1882-1903, München, 2011, p. 298 ; Mann, Um keinen Kranz, um das Leben kämpfen wir !, Berlin, 2011, p. 71 ; Cooper in Foxhall & Neher, Gender and the City Before Modernity, Oxford, 2012, pp. 206-207.
 
 
  Source : Bronze tablet found near Santiponce, Spain, in 1888 ( Madrid, Mus. Arqueol. Nac. )
.