SC. DE HONORIBUS GERMANICI DECERNENDIS
  
Decree of the Senate in honour of Germanicus
  
( AD 19 )

 

 
( M. H. Crawford et al., Roman Statutes, I, London, 1996, pp. 505-543, n. 37 ).
 

 
Nota : the underlined letters indicate the damaged letters.
 

 
Tabula Siarensis, Fragment (a)
  

 
1  [--- ]minio[--- Germanici Caesaris qui]/ [mortem obire nu]nquam debuit v [--- de]/ [honoribus m]eritis Germanici Caesar[is ---]/
4  [deque] ea re consilio Ti(beri) Caesaris Aug(usti) prin[cipis nostri --- uti]/ copia sententiarum ipsi fieret atque is adsueta sibi [--- ex omnibus iis]/ honoribus quos habendos esse censebat senatus leger<e>t eo[s quoscumque ipse et  Iulia]/ Augusta mater eius et Drusus Caesar materque Germanici Ca[esaris, uxore eius, si posset,]/
8  adhibita ab eis e<i> deliberationi, satis apte posse haberi existu[marent, d(e) e(a) r(e) i(ta) c(ensuere):]/ placere uti ianus marmoreus extrueretur in circo Flaminio pe[cunia publica posi-]/tus ad eum locum, in quo statuae diuo Augusto domuique Augus[tae statutae es-]/sent ab C(aio) Norbano Flacco, cum signis deuictarum gentium ins[culpereturque]/
12  in fronte eius iani, senatum populumque Romanum id monum[entum --- dedi-]/casse memoriae Germanici Caesaris, cum iis, Germanis bello superatis v [et ---]/ a Gallia summotis receptisque signis militaribus  et  uindicata  frau[dulenta  clade]/  exercitus  p(opuli)  R(omani),  ordinato  statu Galliarum pro co(n)s(ule) missus in transmarinas pro[uincias atque]/
16  in conformandis iis regnisque eiusdem tractus ex mandatis Ti(berii) C<a>esaris Au[g(usti), dato etiam re-]/g<e> Armeniae, non parcens labori suo priusquam decreto senatus[ ouans urbem ingre-]/deretur ob rem p(ublicam) mortem obisset; supraque eum ianum statua Ger[manici Caesaris po­]/neretur in curru triumphali et circa latera eius statuae D[rusi Germanici partris ei­]/
20  us  naturalis,  fratris  Ti(berii)  Caesaris  Aug(usti),  et  Antoniae  matris ei[us et Agrippinae uxoris et Li-]/uiae sororis et Ti(berii) Germanici fratris eius et filiorum et fi[liarum eius; vacat]/ alter ianus fieret in montis Amani iugo quod est in [Syria --- siue quis]/ alius aptior locus Ti(berio) Caesari Aug(usto) principi nostr[o uideretur in iis regionibus quarum]/
24  curam et tutelam Germanico Caesari ex auctori[tate senatus ipse mandasset;]/ item statua eius poneretur et titulus conue[niens rebus gestis Germanici Caesaris in-]/sculperetur; vvvvv tertius ianus uel ad[strueretur uel iuxta eum tumulum fieret,]/ quem Druso fratri Ti(beri) Caesaris Aug(usti) p[rimo sua sponte excitare coepisset exerci-]/
28  tus, deinde permissu diui Aug(usti) per[fecisset --- Germanici Cae­]/saris constitueretur recipienti[s signa militaria ab Germanis; et praeciperetur Gal-]/lis Germanisque qui citra Rhen[um incolunt, quorum ciuitates iussae sunt ab diuo]/ Aug(usto) rem diuinam ad tumulu[m Drusi facere, ---]/
32  le sacrificium, parentant[es quotannis eo die quo Germanicus Caesar defunctus esset; vacat]/ et cum esset   in  ea  regio[ne  qua  tumulus  Drusi  est --- die  nata-]/li  Germanici  Caesar[is --- ex  hoc  s(enatus) c(onsulto) factus;]/ [ite]m placere uti m[onumentum --- Anti-]/
36  [ochi]ae in foro [ubi corpus Germanici Caesaris crematum esset ---]/ [item]qu[e epi Daphne ubi Germanicus Caesar expirasset tribunal constitueretur ---]
 

 
Rome Fragment (a)
  

 
[--- uxo-]/re[ eius --- Fla-]/mi[nio --- gen-]/tium[ --- supe-]/ratis et[ ---]/ p<ro> co(n)s(ule) mis[sus ---]/ non parce<n>s[ ---]/  Caesaris  pone[retur ---]/ Antoniae mat[ris ---]/  alter ianus fieret[ ---]/ regionibus qu[arum ---]/ conueniens re[bus ---]/ tertius ianus ue[l --- exer-]/citus deinde per[missu --- Ger-]/manis et praec[ipue --- tumu-]/lum Drusi facer[e ---]/ et cum esset in e[a ---]/ ex hoc s(enatus) c(onsulto) factus[ ---]/ Caesaris cremat[um --- expi-]/rasset trib[unal ---]
 

 
Tabula Siarensis, Fragment (b), Col. I
  

 
1  [--- utique a(nte) d(iem) (sextum) id(us) Oct(obres) quotannis apud eam aram] quae es[t]/ [ante tumulum --- in memoriam eius publice i]nferiae manibus/ [eius mitterentur per magistros sodaliu]m Augustalium p[ullis] amictos togis, quibus eo-/
4  [rum --- ius fasque erit habere] eo die sui coloris togam, eodem ritu sacrifici quo/ [publice inferiae mittuntur] manibus C(ai) et L(uci) Caesarum; cippusque aeneus prope eum/ [tumulum poneretur inque eo hoc  s(enatus)]  c(onsultum)  similiter  incideretur  ut ea s(enatus) c(onsulta) incisa essent quae/ [in C(ai) et L(uci) Caesarum honorem facta] essent; neue quid eo die rei seriae publice agere/
8  [liceret  mag(istratibus)  p(opuli)  R(omani) iisque qui i(ure) d(icundo) p(raerunt) in] municipio aut colonia c(iuium)  R(omanorum)  aut  Latinorum  neue  eo/  [die  qua  conuiuia  publica  posth]ac  neue quae nuptiae c(iuium) R(omanorum) fierent aut sponsalia ne-/[ue quis pecuniam creditam ab alio] sumeret aliue daret neue ludi fierent aut/ [spectacula neue --- au]diretur; vvv utique ludi Augustales sca<e>nici,
12  [qui a(nte) d(iem) (sextum) id(us) Oct(obres) antehac commit]ti solerent, ut a(nte) d(iem) (quintum) no<n>(as) committerentur, qua/ [---] eum diem quo Germanicus Caesar extinctus/ [esset ---] dies ludorum scaenicorum. vacat
 

 
Rome Fragment (b)
  

 
[--- p]erque domestica[ sacra ---]/ [--- T]i(berius) Caesar Aug(ustus) [---]/ [--- ]mare se[---]/[---]u[---]
 

 
Rome Fragment (c)
  

 
[--- a]rbitrar[i  senatum ---]/   [---]+ aliquam  [---]/   [---t]ur  in  Palatio[ ---]/   [--- ]in  eodem  libro[ ---]/   [--- Germ]anicum arbitra[ri ---]/ [---] senatui placere, uti[ ---]/ [--- im]agines ponerentur supr[a ---]/ [--- e]a quae ex  s(enatus)   c(onsulto)   honorandi   c[ausa ---]/   [---]m,   qui   inter   alia   eodem   uol[umine ---]/   [--- trans]mar(inarum) prouinciarum Asia[e ---]/ [--- gr]atias agere et adgnosc[ere ---]/ [--- u]ocarentur fieren[t ---]/ [---]ris, cum honore[s ---]/ [--- C]aesarum, qu[ae ---]/ [--- desti]narent[ ---]/ [---]un[---]
 

 
Tabula Siarensis, Fragment (b), Col. II
  

 
1  [---]m/ [--- p]rinci-/[---]r quod dies etiam/ [---]ori et adlocutioni-/[bus --- studi]umque eius probare/ [--- uti ad]essent tribus urbanae et/ [rusticae --- uidere]tur pollicita esset; itaque place­/
8  [re  uti  statuae --- Germa]nici  Caesaris  cum  ueste triumpha-/[li sumptu plebis urbanae ponerentur] i[n] eis ar<e>is publicis, in quibus diuus Aug-/[ustus et --- statuas Drusi G]er(manici) posuissent, cum inscriptione plebis urbanae/ [---; itemque uolu]men, quod Ti(berius) Caesar Aug(ustus) in eo ordine a(nte) d(iem) (septimum decimum) k(alendas) Ian(uarias)/
12  [recitasset et sub edicto ]suo proposuisset, in aere incisum figeretur loco publico/ [quo ---] placeret; idque eo iustius futurum arbitrari senatum, quod/ [animus Ti(beri)] Caesaris Aug(usti) intumus et Germanici Caesaris f(ili) eius non magis laudatio­/nem quam uitae totius ordinem et uirtut<is> eius uerum testimonium contineret/
16  aeternae tradi memoriae, et ipse se uelle non dissimulare eodem libello testatus/ esset et esse utile iuuentuti liberorum posteriorumque nostrorum iudicaret;/ item quo testatior esset Drusi Caesaris pietas placere uti libellus quem is proxu­/mo senatu recitasset in aere incideretur eoque loco figeretur quo patri eius ipsique placuisset;/
20  itemque  hoc  s(enatus)  c(onsultum)  in  aere  incideretur  cum  eo  s(enatus) c(onsulto) quod factum est a(nte) d(iem) (septimum decimum) kal(endas) Ian(uarias) idque aes in Palatio in/ porticu quae est ad Apollinis in templo quo senatus haberetur figeretur; vvv item senatum uel-/le atque aequom censere, quo facilius pietas omnium ordinum erga domum Augustam et consen-/su<s> uniuersorum ciuium memoria honoranda Germanici Caesaris appareret, uti co(n)s(ules) hoc/
24  s(enatus) c(onsultum) sub edicto suo proponerent iuberentque mag(istratus) et legatos municipiorum et coloniar­/um descriptum mittere in municipia et colonias Italiae et in eas colonias quae essent in/ <p>rouinciis;  eos  quoque  qui  in  prouinci<i>s  praessent  recte  atque  ordine  facturos  si  hoc  s(enatus) c(onsultum)  de-/disse<n>t  operam  ut  quam  celeberrumo  loco  figeretur;  vv  utique  M(arcus) Messalla M(arcus) Aurelius/
28  Cotta Maximus co(n)s(ules) designati cum magistratum inissent primo quoque tempore cum per/ auspicia liceret sine binum trinumue nundinum prodictione legem ad populum de/ honoribus Germanici Caesaris   ferendam   cur<ar>ent.  cens(uere.)  i(n)  s(enatu)  f(uerunt)  (ducenti  octoginta  quinque).  h(oc) s(enatus) c(onsultum) per relatio-/nem secundam factum est unum. vacat
 

  
►  Bibliography
 
 

CIL VI (1879), n. 911 = (1902), n. 31199 ; Dennison, AJA, 2, 1898, pp. 26-70 ; Stuart, CP, 35, 1940, pp. 64-67 ; Piganiol, CRAI, 1952 = Scripta Varia, III, Bruxelles, 1973, pp. 14-15 ; Ross Taylor & Adams Holland, CP, 47, 1952, pp. 137-142 ; Weinstock, JRS, 47, 1957, pp. 144-154 ; Gascou, Latomus, 30, 1971, pp. 133-141 ; González & Fernández, IURA, 31, 1980, pp. 135-137 / 32, 1981, pp. 1-36 ; AE 1983, n. 515 ; AE 1984, n. 508 ; Arce, AEA, 57, 1984, pp. 149-154 ; González, ZPE, 55, 1984, pp. 55-100 / 60, 1985, p. 146 ; Nicolet, MEFRA, 97, 1985, pp. 799-839 ; AE 1986, n. 275 and 308 ; Gascou, Latomus, 45, 1986, pp. 541-554 ; Lebek, ZPE, 66, 1986, pp. 31-48 ; Le Roux, RHD, 1986, pp. 325-350 ; Zecchini, ZPE, 66, 1986, pp. 23-29 ; Buonocore,  Le  iscrizioni  latine e greche, Città del Vaticano, 1987, pp. 30-37 ; Lebek, ZPE, 67, 1987, pp. 129-148 / 70, 1987, pp. 57-62 ; Potter, ZPE, 69, 1987, pp. 269-276 ; AE 1988, n. 703 ; Arce & González, Estudios sobre la Tabula Siarensis, Madrid, 1988 ; Fraschetti, Epigraphica, 50, 1988, pp. 47-60 ; Fraschetti, MEFRA, 100, 1988, pp. 867-889 ; Lebek, ZPE, 72, 1988, pp. 235-240 / 73, 1988, pp. 249-284 / 75, 1988, pp. 59-71 ; Nicolet, MEFRA, 100, 1988, pp. 827-866 ; Schillinger-Häfele, ZPE, 75, 1988, pp. 73-81 ; Sherk, The Roman Empire : Augustus to Hadrian, Cambridge, 1988, p. 63 ; AE 1989, n. 358 and 408 ; Lebek, ZPE,  77, 1989, pp. 39-41 / 78, 1989, pp. 45-82 ; AE 1991, n. 20 ; Dumont, Carmen et libellus dans la tabula Siarensis, Cassino, 1991, pp. 1-10 ; Lebek, ZPE,  86, 1991, pp. 47-78 / 87, 1991, pp. 103-124 / 90, 1992, pp. 65-86 / 95, 1993, pp. 81-120 / 98, 1993, pp. 77-95 ; Nicolet, St. Yavetz, Leiden, 1995, pp. 115-127 ; González Fernández, Corpus de Inscripciones Latinas de Andalucia II, 3, Sevilla, 1996, n. 927 ; Crawford, Roman Statutes, I, London, 1996, pp. 507-543, n. 37 ; Kolb, Fest. Hengel, Tübingen, 1996, p. 111 ; AE 1999, n. 31 and 891 ; González, AJPh, 120, 1999, pp. 123-142 ; Sánchez-Ostiz Gutiérrez, Tabula Siarensis : Edición, traducción y comentario, Pamplona, 1999 ; González in La Commemorazione di Germanico nella documentazione epigraphica, Roma, 2000, pp. 95-128 ; Scheithauer, Kaiserliche Bautätigkeit in Rom : Das Echo in der antiken Literatur, Stuttgart, 2000, p. 100 ; AE 2001, n. 33, 39 and 87 ; Hänger, Die Welt im Kopf : Raumbilder und Strategie im römischen Kaiserreich, Göttingen, 2001, p. 165 ; AE 2002, n. 43, 44, 45 and 46 ; Fraschetti, JRS, 92, 2002, p. 236 ; AE 2003, n. 47, 48, 49 and 50 ; Devillers, Tacite et les sources des Annales : enquêtes sur la méthode historique, Leuven, 2003, p. 133 ; Hoops et al., Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Berlin, 2004, p. 211 ; Millar, Cotton & MacLean Rogers, Rome, the Greek world, and the East : Government, society, and culture in the Roman Empire, London, 2004, p. 232 ; Des Boscs-Plateaux, Un parti hispanique à Rome ? : Ascension des élites hispaniques et pouvoir politique d'Auguste à Hadrien (27 av. J.-C.-138 ap. J.-C.), Madrid, 2005, pp. 38-39 ; King, Desiring Rome : Male Subjectivity and Reading Ovid's Fasti, Columbus, 2006, p. 245 ; Berrendonner in Berrendonner, Cébeillac-Gervasoni & Lamoine, Le quotidien municipal dans l'Occident romain (Coll. Clermont-Ferrand, 2007), Clermont-Ferrand, 2008, pp. 327-328 ; Arena in Hekster, Schmidt-Hofner & Witschel, Ritual dynamics and religious change in the Roman Empire : proceedings of the eighth Workshop of the International Network Impact of Empire (Heidelberg, 2007), Leiden, 2009, pp. 77 ss. ; González in Iglesias Gil, Cursos sobre el Patrimonio Histórico, 12 : Actas de los XVIII cursos monográficos sobre el patrimonio histórico, Santander, 2009, pp. 135-153.
 


Traducción española