SC. DE ASCLEPIADE CLAZOMENIO SOCIISQUE
     
Decree of the Senate concerning the ancient institution of amicitia
  
( 78 BC )
 

( P. F. Girard & F. Senn, Les lois des Romains, Napoli, 1977, pp. 286-291, n. 5 ).


 
Latin text
  

 
      [Co(n)s(ulibus)  Q(uinto)  Lutatio  Q(uinti)  f(ilio)  Catulo  et  M(arco)  Aemilio  Q(iunti)  f(ilio)  M(arci) n(epoti) Lepido, pr(aetore) urb(ano) et inter peregrinos L(ucio) Cornelio... f(ilio) Sisenna mense Maio].
      Q(uintus)  Lutatius  Q(uinti)  f(ilius)  Catulus  co(n)s(ul)  senatum consuluit a(nte) d(iem) XI K(alendas) Iun(ias)  in  comitio.  Scribundo  adfuerunt  L(ucius) Faberius L(ucii) f(ilius) Ser(gia tribu) C(aius )... L(ucii) f(ilius) Pop(ilia tribu), Q(uintus) Petillius T(iti) f(ilius) Sergia (tribu)].
      [Quod Q(uintus) Lutatius Q(uinti) f(ilius) Catulus co(n)s(ul) uerba fecit Asclepiadem Philini f(ilium) Clazomenium,  Polustratum  Poluarchi  f(ilium)  Carystium,  Meniscum Irenaei Meniscus Thargelii qui fuit, f(ilium) Milesium magistros in nauibus adfuisse bello Italico coepto, eos operam fortem et fidelem rei publicae nostrae nauasse, eos se ex s(enatus) c(onsulto) domos dimissos uelle, s(ei) e(i)] u(ideretur) utei pr[o rebus bene gestis ab eis fortiterque factis in rem publicam nostram honor eis haberetur : d(e) e(a) r(e) i(ta) c(ensuerunt)].
      [Asclepiadem Philini f(ilium) Clazomenium Polustratu]m Poluarchi f(ilium) Carystium. [Meniscum Irenaei,  qui  fuit  ante  Meniscus Thargelii f(ilium) Milessium uiros bonos et ameicos appellari. S(enatum) P(opulum)q(ue) R(omanum) existumare eo]rum operam bonam fortem fidel[em rei publicae nostrae fuisse ;  quam  ob  rem  senatum  censere,  utei  rei  leiberei  postereique  eorum  in  patrieis sueis leiberei o]mnium rerum et sine tributa sin[t. Sei qua tributa ex boneis eorum exacta sunt, postquam rei publicae nostrae causa profectei sunt, utei ea eis reddantur, restituan]tur, seiue quae praedia aedificia [bona eorum uenierunt, postquam domo rei publicae nostrae caussa projectei sunt, utei ea omnia eis in integrum restituantur ; sei]ue quae dies praeterieit, postqua[m domo rei publicae nostrae caussa profectei sunt, neiquid ea res eis noceat neiue quid eis ob eam causam minus debeatur neiue quid minus eis] petere exigere liceat ; quaeque her[editate]s eis leiberisue eor[um obuenerunt, utei eas habeant possideant fruanturque quaeque ei leiberei posterei uxoresue eoru]m ab altero petent seiue quid ab eis leibereis postereis uxo[ribusne eorum aliei petent, utei eis leibereis postereis uxoribusue eorum ius p]o[testasque sit, seiue domi le]gibus sueis uel(int) iu[dicio certare seiue apud magistratum nostrum Italicis iudicibus seiue in ciuitate libera aliqua eorum, quae perpe]tuo in [amicitia p(opuli) R(omani) manser]unt, ubei uelint utei ibei iudicium de eis rebus fiat. Sei qua [iudicia de eis absentibus postquam domo profectei sunt | facta sunt, ea] utei in in[tegrum restit]uantur et de integro iudicium ex s(enatus) c(onsulto) fiat. Sei quas pecunias ci[uitates eorum publice deberent, in eas pecunias nei quid | date d]eberent. Ma[gistrat]us nostri queiquomque Asiam Euboeam locabunt uectigalue Asiae Eu[boeae imponent curent, ne quid ei dare deberent.  |  Uteiq]ue  Q(uintus)  Lutatiu[s  M(arcus)]  Aemilius  co(n)s(ules)  a(lter)  a(mboue)  s(ei)  e(is) u(ideretur) eos in ameicorum formulam referundos curarent, eisq[ue tabulam aheneam amicitiae in Capitolio   ponere  |  rem]que   deiuina[m]   facere   liceret,   munusque   eis   ex   formula  locum  lautiaque q(uaestorem)   urb(anum)   eis   locare   mittere[q]ue   iub[erent.   Seiue   de   rebus   sueis   legatos   ad senatum | mit]tere ipseiue ueneire uellent, uti eis leibereis postereisque eorum legatos uenire mittereque liceret, Uteiq[ue Q(uintus) Lutatius M(arcus) Aemilius co(n)s(ules) a(lter) a(mboue)], | sei u(ideatur) e(is), litteras ad magistratus nostros, quei Asiam, Macedoniam prouincias optinent, et ad magistratus eorum mitter[e  senatum  uelle  et]  |  aequom  censere  ea  ita  fierei i(ta) u(tei) e(is) e r(e) p(ublica) f(ideue) s(ua) u(ideatur). C(ensuere).
 

 
►  Bibliography
 
 
Petrus Victorius, M. Tullii Ciceronis Epistulae, Firenze, 1571, p. 8 ; Gruter, Inscriptionum Romanarum Corpus absolutissimum, Heidelberg, 1602, pp. 503-504 ; Goettling, Fünfzehn römische Urkunden auf Erz und Stein, Halle, 1845, pp. 50 ss. ;
Boeckh et al., Corpus Inscriptionum Graecarum, Berlin, 1828-77, n. 5879 ; Ritschl, Priscae latinitatis monumenta epigraphica, Berlin, 1862, tab. XXX ; Mommsen, CIL I (1863), n. 203 ; Viereck, Sermo Graecus, Göttingen, 1888, pp. 31-35, XVII ; Kaibel, Inscriptiones Graecae, XIV, Berlin, 1890, n. 951 ; Bruns, Fontes iuris Romani antiqui, I, Tübingen, 1909, pp. 176-180, n. 41 ; Cagnat, Inscriptiones graecae ad res romanas pertinentes, I, Paris, 1911, n. 118 ; Lommatzsch, CIL I2 (1918), n. 588 ; Gallet, RHD, 16, 1937, pp. 242-293 and 387-425 ; de Visscher, CRAI, 82, 1938, pp. 24-39 ;
Pietrangeli, Bulletino della Comm. Arch. Govern. di Roma, 69, 1941, pp. 109-112 ; Pietrangeli, Capitolium, 16, 1941, pp. 171-174 ; Riccobono, FIRA I, Firenze, 1941, pp. 255-259, n. 35 ; de Visscher, L'antiquité classique, 13, 1944, p. 26 ; Accame, Il dominio romano in Grecia dalla guerra acaica ad Augusto, Roma, 1946, pp. 10-11 ; AE 1948, n. 64 ; Pietrangeli, BIDR, 51-52, 1948, p. 281 ; Warmington, Remains of Old Latin, IV, Cambridge, 1950, pp. 444-450 ; Magie, Roman Rule in Asia Minor, Princeton, 1950, I, p. 236 / II, pp. 1113-1114, n. 10 ; Lewis & Reinhold, Roman Civilization, I, New York, 1951, pp. 267-269 ; Wenger, Die Quellen des römischen Rechts, Wien, 1953, p. 383 ; Arangio-Ruiz, Storia del diritto romano, 7th ed., Napoli, 1960, p. 213 ; Johnson, Coleman-Norton & Bourne, Ancient Roman Statutes, Austin, 1961, pp. 69-70, n. 71 ; Degrassi,
Inscriptiones Latinae Liberae Rei Publicae, Firenze, 1965, pp. 19-24, n. 513 ; Degrassi, Inscriptiones Latinae Liberae Rei Publicae, Imagines, Berlin, 1965, Plate n. 393 ; Nicolet, L'ordre équestre à l'époque républicaine, Paris, 1966, pp. 352 ss. ; Sargenti, BIDR, 1966, pp. 293 ss. ; Moretti, Inscriptiones graecae urbis Romae, I, Roma, 1968, n. 1 ; Sherk, Roman Documents from the Greek East, Baltimore, 1969, pp. 124-132, n. 22 ; Girard & Senn, Les lois des Romains, Napoli, 1977, pp. 286-291, n. 5 ; Ørsted, Roman imperial economy and romanization : A study in Roman imperial administration and the public lease system in the Danubian provinces from the first to the third century A.D., Copenhagen, 1985, p. 86 ; CIL VI, VIII. 3 (2000), n. 40890 ; Schulz, Klio, 82, 2000, p. 435 ; Raggi, ZPE, 135, 2001, pp. 73-116 ; Wulff Alonso, Roma e Italia de la Guerra Social a la retirada de Sila (90-79 a.C.), Bruxelles, 2002, p. 149 ; Kruschwitz, Römische Inschriften und Wackernagels Gesetz, Heidelberg, 2004, p. 18 ; AE 2005, n. 55 ; Chaniotis et al., Supplementum Epigraphicum Graecum, LI, Amsterdam, 2005, n. 1427 ; Andreau & Chankowski, Vocabulaire et expression de l'économie dans le monde antique, Bordeaux, 2007.
 
 
  Source : Bronze tablet discovered in Rome, Italy, in 1570 ( Capitole Museum ).