AEMILII PAPINIANI RESPONSORUM FRAGMENTA
  
Fragments of Papinian's Responses
  
( AD 204 - 4th century )

 

 
( P. F. Girard & F. Senn, Textes de droit romain, I, Paris, 1967, pp. 264-273, n. 6 ).
  

 
LIBER I
( lex Romana Wisigothorum )
1. Papiniani lib. I responsorum [I de pactis inter uirum et uxorem]. Inter uirum et uxorem pacta non solum uerbis, sed et uoluntate contrahentium constituuntur, ut neuter coniugum locupletior fiat.
 
LIBER V
( Fragmenta Berolinensia )
I.
1. Tutores absentis pupilli, qui annos XIIII inplesset, n... curatores ui ad... runt iusti... c... neque offici... tum placuit ut...
2. Post mortem furiosi non dabitur in curatorem qui negotia gessit actio iudicati, si modo nullam ex consensu nouationem factam et in curatorem obligationem esse translatam constabit.
3. ... rl ...  4. Tutor ... si ... pi ... d ...  5. Post ...
II.
6. Heres institutus, qui non habuit substitutum priusquam hereditatem adiret, quam impuberi restituere debuit uita decessit. Cum hereditas in Italia esset, scriptus autem heres in prouincia uita decessisset, tutores prouincialium rerum culpae nomine condemnandos existimaui, si causam testamenti non ignorantes utilitatem impuberis deseruerunt : namhereditatis ) in prouincia fideicommisso restituto causam quidem iuris expediri potuisse, rerum autem administrationem ad eos recidere debuisse, qui tutelam in Italia suscepissent.
7. Aduersus tutorem qui pupillum hereditate patris abstinuit, actionem... denegari non oportet creditori qui cum ipso tutore contraxit quamuis tutor pecuniam in rem impuberis uerterit ... p. ... ciand.
8. Curatores adulescentis mutui periculi gratia cautionem inuicem sibi praebuerunt et in eam rem pignora dederunt. Cum officio deposito soluendo fuissent, irritam cautionem esse factam et pignoris uinculum solutum apparuit.
III.
9. ... ius ciuile nepotibus qu... bonorum posessionem petere non cogitur ne mini... uo nepos ut filius sem... nem inuitatis est uit... quam ex filiae persona se... uas exceptione doli placuit emendari.
10. Scriptus heres filius per fratrem emancipatum ac praeteritum edicto commisso contra tabulas solus possessionem accepit... extrariis legata praestabit neque edictum commisisse uidetur, qui uoluntatem patris tueri potuit ac debuit ; idque optimi maximique principes nostri rescripserunt et sententia diui Hadriani in persona Cornelii... ni demonstrauit.
11. Bonorum possessione contra tabulas praeterito emancipato filio data scriptus heres alter filius, qui possessionem accepit uel iure ciuili contentus non accepit, legata praecipua non habebit.
Paulus : cge t filio qui... bonorum possessionem petere potuit, contra seruabitur... interdictum.
Paulus : cge t filio... bonorum possessionem petere contra seruabitur... cium... um sem ueb...
12. Peculium castrense suus heres accepta bonorum possessione contra tabulas aut intestati patris fratribus conferre non cogitur. Itaque fisco...
IV.
13. Filius emancipatus intestati patris bonorum possessionem accepit. Nepos ex eodem in familia retentus semissem hereditatis cum emolumento collationis habebit. Conl... quoque possession... Idem nepos si postea possessionem intestati patris accipiat, fratri post emancipationem patris quaesito et in familia retento bona sua conferre cogetur.
Vlpianus : Scaeuola... iuris... c... t omissa bonorum possessione s... ssian... mancipat... pi... m... sind... ni sed fer...
14. Filio praeterito qui fuit in patris potestate neque libertates conpetunt neque legata praestantur, si praeteritus fratribus partem hereditatis auocauit. Quod si bonis se patris abstinuit... tat. P...
15. Patronus bonorum possessionem accepit secundum tabulas testamenti liberti... uti pu... in possessione...
Vlpianus : her.... Ile...
V.
16. ...iuscop...
17. ...m in Italia... nit, tametsi pa... domicilium cum... it possessio bo... s... indis sub... uo... possunt ex albo contra... od ab...
18. ...mmo... praetor, quoniam domicili... ns... im... r... p... nc inst... tpi... seda op... et p... bo... c... domicili...
19. ...patris contra tabulas... ib... da... a... dar... isset... mp... ri in po... ad... exheredari satis... cum... os gradu exheredati... loci... i... d... ii... ino... i... os... debiti... mihi hered... a... si auct...
VI.
20. ... lu... possessionem haberet ideoque liberis et parentibus primo loco legata relicta praestabit, quae non praestarentur si condicio institutionis defecisset. Eadem erunt tabulis quoque non signatis ; defertur enim contra nuncupationem possessio, cum ualuit nuncupatio, tametsi primus gradus non ualuit.
Si a secundo exheredatus non fuit, puto contra nuncupationem peti posse bonorum possessionem. Caducariae enim non offenditur, cum uocatur suus heres qui legem excludit caducariam.
21. Testamento iure facto nepos alteri ex institutes substitutus contra tabulas bonorum possessionem accepit. Quoniam in prusun... m gradum, a quo praeteritus est, eum... t.e non successurum.
Paulus : adquin iure honorario potest succedere, immo successit.
Vlpianus : idem Iulianus putat, qui negat nepotes substitutos in rupto testamento secundum tabulas habere possessionem, sed contra tabulas. Marcellus contra. Mihi sententia Marcelli melior uidetur.
22. Filius emancipatus, qui possessionem contra tabulas accipere potuit, intestati patris possessionem accepit adque in filia....
 
LIBER IX
( Fragmenta Parisina )
I.
1. ... cessis...
2. Seruos ab eo, qui nua... id... census est, ante crimen inlatum manumissos ad libertatem peruenire placuit. Sed manumissi quoque similiter ut patronus incensorum crimine tenebuntur.
Vlpianus : Qui a me census tempore non fuerint liberi... a...
Paulus : Si cluso censu manumissi sunt nec postea census actus est, incensorum poenis non tenentur.
Paulus : Quare ipsi si cluso censu manumissi sunt.
3. Apud ueteres autem antequam incensus domin us iudicaretur, libertates obtinere constitit... io... p... ctali... bp. xxx... co... liberis... manumis... in...
II.
4. Vlpianus : Exceptis qui testamento libertatem acceperunt.
5. Quodsi uerbis fideicommissi libertatem acceperint, eorum causam probandam.
6. Seruum in... e... commisso... ceue... uindicari pu... u frustra... mi... itit, cum post fi... ris sine domino esse respondi... priusquam usucapiatur, iustam libertatem a fideicommissario non accipere... a co... int remota l... pristinum reddi.
7. ... q publicandus e... domini esse desinit inie... iniectione et eum qui re... lib. a te eius qm professus... libertatem... ip... diu... Hadrian...
III.
8. ... u fratre manumissori conpn... c utilem dandam q... enim per ignorantiam iuris labsus uidebitur.
9. Dotalem seruum a uiro manumissum... p... mancipio datur, quia... x... liium quae res... p... a... b... im... nisi dominus omni emp... euictos i... indituri... itamiua... antecesiuse... rse... catoiri... quam... frio... iu... rpco... n... seruo n... athtis... speciem... esreo qq. iomr i... asio... q... redi.
IV.
10. ... a... is... lus... sipuicnqui... s... uso... argentario... d... eorum posside... tio emptoribus abduci...
11. S... b eo filio manumissum, qui... seuerat de liber... a fratre emancipatio... eor... respondi tam sas... tis manumissori praelegat...
Vlpianus : ... ri uindicatio est pot... o... conpotuit manumittere.
Paulus : Praeceptio ut uindicatio pat... iha... issis... perduxit ad libertatem... inindo... legato ei... hic... r... mo...
Vlpianus : ...
V.
12. ... unas... pignus lib... modo his... andis... tas... iim...
13. Quod diuo Marco pro libertatibus conseruandis placuit, locum habet inrito testamento facto, si bona uenitura sint ; alioquin uacantibus populo uindicatis non habere constitutionem locum aperte cauetur.
Vlpianus : ... t... mii... pis... denli... sed... o... si... uetere r... idecis... aset... ed... ii... suum... utrixa... nus... iprae fiscisiu... enie fuit c... nc... at.
14. Seruos autem testamento manumissos, ut bona suscipiant, iure cautionem offerre non minus quam ceteros defuncti libertos aut extrarios declarauit ; quod beneficium minoribus annis heredibus scriptis auxilium bonis praestitutum more solito desiderantibus non aufertur.
Paulus : ... ratio... b...
VI.
15. ... pupilli ab ui... as datum non durare... quisiiameta... iis... ere faciat... m diffe... dati p...
VII.
16. ... eosim... if... ra sint aut ante... r inpleuerit if... familiae hereditari... derat, quantum ea... at... men libert... tant uenit....
17. Non uidebitur per statuliberum non stare quominus condicio libertatis existat, si de peculio, quod apud uenditorem seruus habuit, pecuniam condicionis offerre non possit ; ad alienum enim peculium uoluntas defuncti... porrigi non potuit. Idem erit et si cum peculio seruus uenierit et uenditor fide rupta peculium retinuerit. Quamquam enim ex empto sit actio, tamen apud emptorem peculium seruus non habuit. ... nosse p... it manumissus in... eam editi...
VIII.
18. ... u... sui... hses... d... licitiq... n... i... bi... it...
Vlpianus : ... nudn... idat nam l... in ciri nisi si al consensit iiorum ; neque enim uic... git aut heredi datur et ideo si... so non heredi dare iussus... coeperit a non herede... postulare... ibuatur iul. ea b... dar... quia proprietas... g... r... as inginus per s... d... inrs... potuit, de quo plerique consentiunt ; nam... a lege item se... bcoluitm... hered... no fortasse taedio... necessarius an uoluntarius heres heredi existat. Quolibet et necessario herede existente ad... d... l. intellegi... ol ita uerum... mortem heredis... n dimisso... post Hadriani imperatoris constitutionem statuliber potest heredis heredi dare.
Vlpianus : Sed cu... lio m... heredi... dare posse recte... et... scr. quoque ut... sr... b. si... ibant.
19. Sub condicione rationum reddendarum manumiss... ei qui testamento cu...
IX.
20. ... ur persona... x... p... xx manumi... ip libor... ate manumittit et Latii... hre et filius ii... nio...
21. ... tis euiaeutq fili... statit... u... tur... n alien... tine...
X.
22. ... ceiq... elimentoru... uero praebe... ese propter minores XX...
23. ... peculium emancipatorum... mit intra annum eu... li... s peculiaris e... dabit... inus ii... e... m... tus se...
 


►  Bibliography
  
 
Sichard, Codicis Theodosiano libri XVI quibus surit ipsorum principum autoritate adiectae novellae, Bâle, 1528
, p. 167 ; Hänel, Lex Romana Wisigothorum, Leipzig, 1849, p. 452 ; Krueger, Collectio librorum iuris anteiustiniani, II, Berlin, 1878, p. 157 ; Krueger, Monatsberichte d. königl. Berliner akad. d. Wiss., 1879, pp. 509-518 ; Alibrandi, Studi e documenti di storia e diritto, 1, 1880, pp. 39-61 and 169-190 ; Krueger, Monatsberichte d. königl. Berliner akad. d. Wiss., 1880, pp. 363-369 ; Krueger, ZSS, 1, 1880, pp. 99-116 ; Alibrandi, Studi e documenti di storia e diritto, 2, 1881, pp. 61-70 ( = Opere giurid., Roma, 1896, pp. 353-392 ) ; Krueger, ZSS, 2, 1881, pp. 83-90 ; Alibrandi, Studi e documenti di storia e diritto, 4, 1883, pp. 125-142 ; Dareste, RHD, 7, 1883, pp. 361-385 ; Huschke, ZSS, 5, 1884, pp. 180-191 ; Krueger, ZSS, 5, 1884, pp. 166-180 ; Esmein, Mélanges d'archéologie et d'histoire, Paris, 1885, pp. 339-358 ; Esmein, RHD, 10, 1886, pp. 219-223 ; Lenel, Palingenesia Iuris Civilis, I, Leipzig, 1889, c. 900-904 and 926-927 ; Krueger, Collectio librorum iuris anteiustiniani, III, Berlin, 1890, pp. 287-297 ; Seckel & Kuebler, Iurisprudentiae anteiustinianae reliquias, I, Leipzig, 1908, pp. 430-435 ; Girard, Textes de droit romain, 6th ed., Paris, 1937, pp. 371-375 ; Wenger, Die Quellen des römischen Rechts, Wien, 1953, p. 525 ; de Dominicis, St. De Francisci, IV, Milano, 1956, pp. 321-341 ; Cavenaile, Corpus papyrorum Latinarum, Wiesbaden, 1958, pp. 180-189 ; Wieacker, Textstufen klassischer Juristen, Göttingen, 1960, pp. 366-373 ; Schulz, Geschichte der römischen Rechtswissenschaft, Weimar, 1961, pp. 277-278, 298-300 ; Girard & Senn, Textes de droit romain, I, Paris, 1967, pp. 264-273, n. 6 ; Baviera, FIRA II, Firenze, 1968, pp. 435-445.
 
 
  Sources : Lex Romana Wisigothorum and fragments found in Egypt around 1876.