TRACTATUS DE GRADIBUS COGNATIONUM
  
( Ulpian's tract ? ) on relationships
  
( AD 3rd century ? )
 

 
( P. F. Girard & F. Senn, Textes de droit romain, I, Paris, 1967, pp. 469-470, n. 25 ).
  

 
DE GRADIBVS. – 1. Gradus cognationum appellantur ab eo, quod personae cognatorum aliae proximiore, aliae longiore gradu sunt et ob id quasi gradatim altera alteram antecedit. 2. Omnes personae cognatorum aut supra numerantur aut infra aut ex transuerso siue a latere. Supra numerantur parentes, infra liberi, ex transuerso siue a latere fratres et sorores liberique eorum, item parentium fratres et sorores liberique eorum. 3. Primo gradu supra pater et mater, infra filius et filia. 4. Secundo supra auus auia, infra nepos neptis, ex transuerso frater et soror : hinc enim transuersus incipit gradus. 5. Tertio supra proauus proauia, infra pronepos proneptis ; ex transuerso fratris et sororis filius et filia, patruus amita, id est patris frater et soror, auunculus matertera, id est matris frater et soror. 6. Quarto supra abauus abauia, infra abnepos abneptis ; ex transuerso fratris et sororis nepos et neptis ; patruus magnus et amita magna, id est aui frater et soror ; auunculus magnus matertera magna, id est auiae frater et soror ; consobrinus consobrina, id est qui quaeue ex fratribus aut sororibus aut fratre et sorore progenerantur. Sciendum tamen proprie consobrinos appellari eos, qui ex duabus sororibus nati sunt, quasi consororinos, eos autem, qui ex duobus fratribus procreati sunt, fratres patrueles uocari, eos uero, qui ex fratre et sorore nascuntur, amitinos dici. Hoc gradu sunt etiam patrui amitae anunculi materterae filii. 7. Quinto gradu sunt supra atauus atauia, infra adnepos adneptis ; ex transuerso fratris et sororis pronepos proneptis ; propatruus proamita, id est proaui frater et soror ; proauunculus promatertera, id est proauiae frater et soror ; consobrini filius filia ; item proprius sobrinus sobrina, id est patrui magni amitae magnae auunculi magni materterae magnae filii filiae. 8. Sexto gradu sunt supra tritauus tritauia, infra trinepos trineptis ; ex transuerso fratris et sororis abnepos abneptis ; abpatruus abamita, id est abaui frater et soror ; abauunculus abmatertera, id est abauiae frater et soror ; item consobrini nepos neptisque ; item propatrui proamitae proauunculi promaterterae filii filiae ; item sobrini sobrinae, id est qui quaeue ex duobus consobrinis progenerantur.
 


►  Bibliography
  
 
Cujas, Observationum, Lyon, 1564, VI, 40 ; Böcking et al., Corpus iuris Romani anteiustiniani, I, 1, Bonn, 1841, col. 173-174 ; Böcking, Domitii Ulpiani quae vocant Fragmenta sive excerpta ex Ulpiani libro singulari regularum...
, 4th ed., Leipzig, 1855, pp. 183-185 ; Krueger, Collectio librorum iuris anteiustiniani, II, Berlin, 1878, pp. 166-167 ; Huschke, Iurisprudentiae anteiustinianae quae supersunt, 5th ed., Leipzig, 1886, pp. 626-628 ; Seckel & Kuebler, Iurisprudentiae anteiustinianae reliquias, II, 1, Leipzig, 1911, pp. 183-184 ; Scherillo, Studi econ.-giurid. pubblic. per cura della Facoltà di Giurispr. di Cagliari, 18, 1931, pp. 65-87 ; Girard, Textes de droit romain, 6th ed., Paris, 1937, pp. 502-503 ; Wenger, Die Quellen des römischen Rechts, Wien, 1953, p. 529 ; Wieacker, Textstufen klassischer Juristen, Göttingen, 1960, p. 429 ; Girard & Senn, Textes de droit romain, I, Paris, 1967, pp. 469-470, n. 25 ; Baviera, FIRA II, Firenze, 1968, pp. 631-632 ; Kaser, Das Römische Privatrecht, I, München, 1971, p. 351 ; Günther, "Vectigalia nervos esse rei publicae" : Die indirekten Steuern in der Römischen Kaiserzeit von Augustus bis Diokletian, Wiesbaden, 2008, p. 46.
 
 
►  Source : Notitia dignitatum utriusque imperii ( Paris BN Lat 9661 ; München 794 and 10291 ).