FRAGMENTA BEROLINENSIA

Author uncertain, probably Paul

( AD 3rd century ? )

 

 
( P. F. Girard & F. Senn, Textes de droit romain, I, Paris, 1967, pp. 408-411, n. 11-I ).
  

 
1. Habere  se... h(eredes)  cum  se ... filios  n(on)  haberet.  Et  hodie ... Romana ... e  in  ciuitate. 2. Et olim q(ui)d(em) filii qui post mortem patris in ciuitate probandi erant non erant sui h(ere)des q(ui)a in potestate morientis ciu(esque) n(on) erant, sed per s(enatus) c(onsultum) sui h(ere)des efficiuntur. 3. Uxor a(u)t(em) quae in manu mariti erat, olim q(ui)d(em) omnim(odo) sua h(eres) e(ss)et ; hodie a(u)t(em) si ... n(on) efficitur  sua  h(eres)  p(r)op(ter)  s(enatus)  c(onsultum)  Gaetulicianum.  4. ... qui  in  eod(em)  gradu  sunt q(ui)q(ue)   sunt   ex   uno   unius   loco,   orti  (?)  cum  omnes  simul  admittantur,  ex  hac  parte  optinent h(ereditatem) ex qua b(onorum) p(ossessionem) accipient. 5. Nunquam is cuius h(eredi)tas ... mortis tempore qui... (deficiunt quaedam) ... nem secu... 6. Item uxor quae liberos non habet licet in manu fuerit ex lege caducaria nec ex liberis e(st) nec sua h(eres) nec ficticia actione aget. Illud notandum e(st) q(uod) ea  uxor,  quae  usq(ue)  in  tempus  mortis  in  manu  fuit,  si  ad  decimas  (com)pellitur,  eius  partis etiam b(onorum) p(ossessionem) accipiet – et inpar nullius, q(ui)a nec h(eres) e(ss)e p(otest) – ; exemplo eni(m) (uer)ba h(ere)ditatis e(t) (bonorum) p(ossessio) tribuitur. 6a. Nam etsi lib(ertus) maior c(entena)rio fil(ium) et  patronum  habuerit,  filius  p(artis)  d(imidiae)  b(onorum)  p(ossessionem)  habebit,  ex  qua parte etiam h(eres) e(st).
7. Et  quamuis  p(ro)p(terkapitis  deminutionem  iure  ciuili  deficiant  liberi  qui primo kapite i(nter) suos h(ere)des numerantur, tamen h(eredi)tatem accipient q(ua)s(i) legitimi sic, ut ex edicto praetoris ab intestato b(onorum) p(ossessionem) accipiant, cum, ut suo loco dicetur, liberi parentium ex quacumqu(e) parte ueniant intra ann(um) petant. 7a. Nam si scripti sint h(ere)des, sec(undum) t(abulas) intra ann(um) petere  p(ossunt).  7b. Et(si)  sui  h(eredes)  exierint  inde  exh(ere)d(es),  qui  k(apite)  primo  i(nter)  suos h(eredes)  numerantur  d(ein)d(e),  si  nec  h(ereditatem)  inde  acceperint,  quasi  legitimi  petent  c(ontra) tab(ulas) et ius habebunt ad b(onorum) p(ossessionem) petendum. Et si nec ex hoc iure acceperint, quasi proximi cognati intra aliud tempus c(entum) dierum b(onorum) p(ossessionem) petent adu(er)sus agnat(os). 8. Unde i(nter)dum etiam solus habebit b(onorum) p(ossessionem) em(an)cipa(tus) fil(ius) praeteritus, quia praetor  c(ontra) tab(ulas) adu(er)sus scriptos h(eredes) enim admittit ... (deficiunt quaedam) ... inferior est ... praeteritus...m...m...e... er ... sed uideamus, ne fil(ius) praeferendus sit, si adita h(eredi)tate ex testam(ento)   solus   c(ontra)   tab(ulas)   petiturus   e(ss)et.   8a. Et  in hac re sequimur Mar(cellum ?). Ait e(ni)m, si fil(ius) exh(eredatus) sit, qui in potestate [fuit] em(an)cipat(usque) praeteritus e(ss)et (?) e(t) si (?)   inde   tab(ulae)   n(on)   prolatae   [sint],   utro(que)  petente  b(onorum)  p(ossessionem)  ab  intestato, em(an)cipatum solum tueri o(portere) totius h(eredi)tatis nomine. 9. Item si ex ea parte h(eredi)tatis, ex qua suus h(eres) fuit ab intestato b(onorum) p(ossessionem) acceperit nepos ex filio emancipato praeterito in potestate retentus, praeteritum praetor in reliqua (?) parte tuetur.
 


►  Bibliography
  
 
Meyer, ZSS, 42, 1921, pp. 42-57 ; Girard, Textes de droit romain, 6th ed., Paris, 1937, pp. 454-456 ; Cavenaile, Corpus papyrorum Latinarum, Wiesbaden, 1958, pp. 167-170 ; Sierl, Nachträge = Supplementum ad O. Lenel Palingenesiam..., Graz, 1960, n. X and XXIII ;
Girard & Senn, Textes de droit romain, I, 7th ed., Paris, 1967, pp. 408-411, n. 11-I ; Baviera, FIRA II, Firenze, 1968, pp. 425-432.
 
 
►  Source : Much mutilated papyrus ( Berlin, n. 11753 ).