ROMAN MILITARY DIPLOMAS V
  
( E
xcerpts )


     
( P. Holder, Roman Military Diplomas V, London, 2006 ).
  

 

324.
  
?

 
[Imp(erator) Caesar Vespasianus Aug(ustus) pont(ifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) III imp(erator) VIII(?) p(ater) p(atriae) co(n)s(ul) III design(atus) IIII equitibus et peditibus qui militaverunt(?) in alis 3 et cohortibus 3 quae appellantur 3 ala I Brittonum 3 et sunt in Pannonia sub 3 qui quina et vicena stipendia aut plura meruerant quorum nomina subscripta sunt ipsis liberis posterisque] eorum civitatem dedit et conubium cum uxoribus quas tunc habuissent cum est civitas i(i)s data aut si qui caelibes essent eum i(i)s quas postea duxissent dumtaxat singuli singulas a(nte) d(iem) III K(alendas) Augustas L(ucio) Flavio Fimbria C(aio) Atilio Barbaro co(n)s(ulibus) alae I Brittonum cui praeest M(arcus) Coelius M(arci) f(ilius) Ser(gia) Honoratus gregali Cerso Denturasadi f(ilio) Thraci descriptum et reeognitum ex tabula aenea quae fixa est Romae in Capitolio in ara gentis Iuliae in podio antisecus L(uci) Lucci Atratini L(uci) Av<i=L>ani Saturnini C(ai) Aponi Firmi Sex(ti) Iuli Proculi C(ai) Titi Rece<p=I>tus(!) Cn(aei) Cetroni Verecundi M(arci) Faltoni Fortunati |(centurionis) leg(ionis) XV Apollin(aris)
 
327.
  
?
 
[Imp(erator)   Caesar   divi   Vespasiani   f(ilius)   Domitianus   Augustus   pontifex   maximus   tribunic(ia) potestat(e) 3 imp(erator) 3 p(ater) p(atriae) co(n)s(ul) 3 equitibus qui militant in alis 3 et peditibus et equitibus qui in cohortibus 3 et I Luce]nsium [et II B]ritton[um milliaria et I(?) civiu]m Romano[ru]m et II Th[racum 3 et] III Breucor[um quae sunt in Ger]mania sub Sex(to) Iul[io Frontin]o qui qu[ina] et vicena plu[rave stipendia meruerunt item dim]issis ho[nesta missione emeritis stipendiis
 
329.
  
?

 
Imp(erator)   Caesar   divi   Vespasiani   f(ilius)   Domitianus   Augustus   Germanicus   pontifex   maximus tribunic(ia) potestat(e) VIII imp(erator) XVII co(n)s(ul) XIIII censor perpetuus p(ater) p(atriae) equitibus et peditibus qui militant in alis quinque et cohortibus duabus quae appellantur praetoria singularium Gallorum et Thracum constantium Phrygum Sebastena Gallorum et Thracum Antiana I Gaetulorum I Augusta Thracum et sunt in Syria sub P(ublio) Valerio Patruino item dimissis honesta missione ex iisdem alis et cohortibus qui quina et vicena stipendia aut plura meruerant quorum nomina subscripta sunt ipsis liberis posterisque eorum civitatem dedit et conubium cum uxoribus quas tunc habuissent cum est civitas iis data aut si qui caelibes essent cum iis quas postea duxissent dumtaxat singuli singulas a(nte) d(iem) VII Idus Novembr(es) M(anio) Otacilio Catullo Sex(to) Iulio Sparso co(n)s(ulibus) alae praetoriae singularium cui prae(e)st A(ulus) Furius Saturninus gregali Gisuseti Heptasae f(ilio) Thrac(i) descriptum et recognitum ex tabula aenea quae fixa est Romae in Capitolio in latere sinistro tabulari(i) publici
 
332.
  
?

 
Imp(erator)   Caesar   divi   Vespasiani   f(ilius)   Domitianus   Augustus   Germanicus   pontifex   maximus tribunic(ia) potestat(e) VIIII imp(erator) XXI censor perpetuus co(n)s(ul) XV p(ater) p(atriae) iis qui militaverunt equites et pedites in alis duabus et cohortibus septem quae appellantur I Thracum Mauretana et veterana Gaetulorum et I Augusta Lusitanorum et I Damascena Armeniaca et I milliaria sagittariorum et I et II Thracum et II Cantabrorum et III Callaecorum Bracaraugustanorum et sunt in Iudaea sub T(ito) Pomponio Basso qui quina et vicena stipendia meruerant dimissis honesta missione quorum nomina subscripta sunt ipsis liberis [posterisque eorum civitatem dedit
 
333.
  
?
 
Imp(erator)   Caesar   divi   Vespasiani   f(ilius)   Domitianus   Augustus   Germanicus   pontifex   maximus tribunic(ia) potestat(e) X imp(erator) XXI censor perpetuus co(n)s(ul) XV pater patriae equitibus qui militant in alis quattuor I Flavia Gemina I Cannenefatium [I] singularium Scubulorum et peditibus et equitibus qui in cohortibus decem et quattuor I Flavia Damascenorum milliaria I Biturigum I Thracum I Aquitanorum veterana I Asturum II Aquitanorum II Cyrenaica II Raetorum III Delmatarum III et IIII Aquitanorum   IIII   Vindelicor(um)   V   Delmatarum VII Raetorum quae sunt in Germania superiore sub L(ucio) Iavoleno Prisco item dimissis honesta missione quinis et vicenis pluribusve stipendiis emeritis quorum nomina subscripta [s]unt ipsis liberis posterisque eorum civitat[em dedit et conu]bium cum uxoribus quas tun[c habuissent] cum est civitas iis data aut s[i qui caelibes ess]ent cum iis quas postea duxi[ssent dumtaxat] singuli singulas a(nte) d(iem) [VI K(alendas)] Nouembr(es) Albio [Pullaieno] Pollione Cn(aeo) [Pompeio] Longino co(n)s(ulibus) cohort(is) I Aquitanorum veterana(e) cui prae(e)st M(arcus) Arrecinus Gemellus equiti Thavi Cassiporis f(ilio) Thrac(i) descriptum et recognitum ex tabula aenea quae fixa est Romae in muro post templum divi Aug(usti) ad Minervam
 
336.
  
?
 
[Imp(erator) C]aesar divi V[espasianij Domitianus Augustus G]ermanicus [pontifex maximus pater patriae tribunic(ia) potest]a(t)e XV im[p(erator) XXIII co(n)s(ul)] XVII [censor perpetuus e]qu[itibus et peditibus   exercitus   Pii   Fidelis Domi]tiani qui [militaverunt(?) in alis quinque(?) et cohortibus] decem et du[abus quae appellantur Sulpicia(?) et] Indiana et [3 I Panno]nior[um et I Flavia Hispanorum(?) et I Pannoniorum et Delma]tarum [civium Romanorum et 3 I civium Ro]mano[rum et II civium Romanorum et I Hispanorum et II Asturum] et II V[arcianorum 3 et] VI [3 quae sunt in Germania inferiore sub 3 civitatem dedit
 
344.
  
Moesia inferior
 
Classic[3] / ex gre[gale] / C(aio) Iulio C(ai) f[il(io) 3] / et Longo f[il(io) eius] / et Secun[dino(?) ful(io) eius)] descriptum [et recognitum ex] tabula aenea / quae fix[a est Romae] / [ // Ti(beri) Iul[i] Urbani / L(uci) Pulli Verecundi / P(ubli) Atini [A]merimni / C(ai) Vettien[i Hermetis] / [L(uci?)] Pulli [
 
351.
  
?
 
Imp(erator) Caesar divi Tr[aiani Parthici fil(ius) divi] Nervae nepos T[raianus Hadrianus Aug(ustus)] pontif(ex)   max(imus)   tri[b(unicia)   po]t(estate)   III   co(n)s(ul)   III   equitib(us)   et   [ped]it[ib(us)   qui] milit(averunt) in ala una [et cohortib(us) sex quae appell]antur Hispanor(um) et [3] I Alpinor(um) et I Brittan[nica c(ivium) R(omanorum) et I Brit]ton(um) c(ivium) R(omanorum) P(ia) F(idelis) et V Gall[orum et   VIII   Raetorum   c(ivium)   R(omanorum)   quae sun]t in Dacia supe[riore sub Sex(to) Iulio Severo(?) qui]nis   et   vicenis   [pluribus(ve)   stipendii]s   emerit(is)   dimissis   h[onesta missione quoru]m nom(ina) subscrip[ta su]nt ip[s]is liberis posterisque eorum [civitate]m dedit et conubium cum uxor[ibus quas tun]c habuissent cum est civitas [iis dat]a aut si qui caelibes essent cum iis quas [postea] duxissent dumtaxat singuli   singulas   a(nte)   d(iem) pr(idie) Idus Nove(mbres) [C(aio) Here]nnio Capella L(ucio) Coelio Rufo co(n)s(ulibus) [co]h(ortis) VIII Raetorum cui prae(e)st L(ucius) Avianus [3]ratu[s] ex ped[ite] Demuncio Avesso [3 f(ilio) Er]avisc(o) et Primo f(ilio) eius et Su[3 f(ilio) e]ius et Potenti f(ilio) eiu[s 3] eius et Comatum [fil(iae) eius] descriptum et re[cognitum ex tabula] aenea quae fixa est R[omae post tem]plum divi [Aug(usti) ad Minervam]
 
357.
  
?
 
[Imp(erator)   Caesar   divi   Traiani   Parthici   f(ilius)   divi Nervae nep(os) Traianus Hadrianus Augustus pont(ifex) max(imus) tribunicia potestate V co(n)s(ul) III 3 qui 3 sub 3] legato pra[efecto 3 C]andido quorum no[mina subs]cripta sunt ante eme[rita stipe]ndia civitatem Ro[manam de]dit cum parentibus [et fratri]bus   et   sororibus   [N]on(is)   Apr(ilibus) [M(arco) Herennio] Fausto [Q(uinto) Pomponi]o Marcello co(n)s(ulibus) [3]nae [f(ilio)] Daco [3] matri eius [3] fratri eius [3] fratri eius [3] fratri eius [3] sorori eius [descriptum et r]ecognitum ex tabula ae[nea quae fixa e]st Romae in muro post [templum divi Aug(usti)] ad Minervam
 
360.
  
Britannia
 
[Imp(erator) Caesa]r divi Trai[ani Parthici f(ilius) divi Nervae nepos] / [Traia]nus Ha[drianus Augustus pontifex   maximus]   / [tribu]nicia   po[testate   3   co(n)s(ul)   III   proco(n)s(ul) // et Gal]/lor(um) Pe[triana |(milliaria) c(ivium) R(omanorum) 3 et A]/grippia[na miniata et I] / Nervi[a German(orum) |(milliaria) 3 et I]   / Lingo[n(um)   et   3] / |(milliaria)   et I [Hamior(um) sagitt(ariorum) et I Ulpia Tra]/ia[na Cugern(orum) c(ivium) R(omanorum)
 
382.
  
Mauretania Tingitana
 
[Imp(erator) Caesar divi Traiani Parthi]ci f(ilius) divi Nervae [nep(os)] / [Traianus Hadrianus Aug(ustus) pontif(ex)]   max(imus)   trib(unicia)   pot(estate)   XII(X) / [co(n)s(ul)   III] p(ater) p(atriae) / [eq(uitibus) et ped(itibus)   qui   milit(ant)   in   alis   V   et   c]oh(ortibus)   VIIII   quae   appellantur / [Aug(usta)   c(ivium) R(omanorum)   et   Gemel(liana)   c(ivium)   R(omanorum)   et I Gall]or(um) Taur(iana) torqua(ta) c(ivium) R(omanorum) et I Hamior(um) / [Syror(um) sag(ittaria) et III Astu]r(um) c(ivium) R(omanorum) et I Ityreor(um)   c(ivium)   R(omanorum)   et   I   Asturum   / [et   Call(aecorum)   c(ivium)   R(omanorum) et I Bracaror(um)   c(ivium)   R(omanorum?)   et   I]   Lemavor(um)   c(ivium)   R(omanorum)   et II Syror(um) sagit(taria) / [et II Hispanor(um) c(ivium) R(omanorum) et III Astur(um) c(ivium) R(omanorum) et III]I Gallo(rum)   c(ivium)   R(omanorum)   et   V Delmat(arum) c(ivium) R(omanorum) et sunt / [in Mauretania Ting(itana)   sub   3]umio   Rutilliano   qui(n)qu(e)   / [et   viginti   stipendiis emerit(is) dim(issis) hones]t(a) missio(ne)   quor(um)   nom(ina)   sub/[scripta   sunt   ipsis liberis posterisque eorum ci]vi(tatem) ded(it) et con(ubium)   cu(m)   uxor(ibus)   // [quas   tunc   habuissent   cum est civitas] / [iis data aut si qui ca]elib(es) esse[nt   cum   iis quas] / [postea duxi]ssent dumtaxat sing(uli) sing(ulas) / pr(idie) K(alendas) Ian(uarias) / P(ublio) Rutilio Fabiano / Cn(aeo) Papirio Aeliano co(n)s(ulibus)/ ala Gemelliana c(ivium) R(omanorum) cui prae(e)st / Ti(berius) Claudius Iusti f(ilius) Qui(rina) Iustus Roma / ex gregale / Aemilio Flavi f(ilio) Flavo   Tingi(tano)   / et   Fortunato   f(ilio) eius et Gemelliano f(ilio) eius / [des]criptum et reeognit(um) ex tab(ula) aenea quae fixa / [est] Romae in muro post templ(um) divi Aug(usti) / ad Minervam
 
391.
  
Pannonia superior
 
[Imp(erator) Caesar divi Hadriani f(ilius) divi Traia]/[ni Parthici nepos divi Nervae pronepos] / [T(itus) Aelius Hadrianus Antoninus Aug(ustus)] / [Pius pon(tifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) IIII co(n)s(ul) III   p(ater)   p(atriae)]   / [equit(ibus)   et   pedit(ibus)   qui milit(averunt) in alis 3 et coh(ortibus) 3] / [quae appel(lantur)   //   et   I   Thr(acum)]   / [c(ivium)   R(omanorum)   et   3   et IIII] / [vol(untariorum) c(ivium) R(omanorum)   et   3   et   sunt   in   Pannon(ia) ] / [super(iore)   sub   Statilio Hadriano quinis et] / [vicenis plurib(us)ve stip(endiis) emer(itis) dimis(sis)] / [honest(a) mission(e) quor(um) nomin(a) subscr(ipta)] / [sunt civit(atem) Roman(am) qui eorum non ha]/[ber(ent) dedit et conub(ium) cum uxor(ibus) quas tunc] / [habuiss(ent) cum est civit(as) iis data aut cum iis] / [quas postea duxis(sent) dumtaxat singuli singu]/[las 3]   /   [3   T(ito)   Cae]sernio   Sta[tiano co(n)s(ulibus)] / [coh(ortis) I Th]rac(um) cui pr[aeest] / [3 Ru]finus Th[3]   / [ex   pedit]e(?) / [ // ] / [et   III]I   vol(untariorum)   c(ivium)   [R(omanorum)   et]   / [3   e]t sunt [in Pann(onia)] / [super(iore) sub Statilio H]adria[no XXV] / [pl(uribus)ve stip(endiis) emer(itis) dimi]s(sis) [ho]n(esta) m[iss(ione) quor(um)] / [nomina
 
392.
  
?
 
Imp(erator) Caesar divi Hadriani f(ilius) divi Traiani Parthici nepos divi Nervae pronepos T(itus) Aelius Hadrianus   Antoninus   Aug(ustus)   Pius   pont(ifex)   max{imus)   trib(unicia) pot(estate) V imp(erator) II co(n)s(ul) III p(ater) p(atriae) iis qui militaverunt in classe praetoria Ravennate quae est sub Valerio Paeto sex et viginti stipendi(i)s emeritis dimissis honesta missione quorum nomina subscripta sunt ipsis liberis posterisq(ue) eorum civitatem Romanam {qui eoru non hab} dedit et conubium cum uxoribus quas tunc habuissent cum est civitas iis data aut si qui caelibes essent cum i(i)s quas postea duxissent dumtaxat singuli singulas Kal(endis) Aug(ustis) M(arco) Cornelio Frontone C(aio) Laberio Prisco co(n)s(ulibus) ex gregale M(arco) Ulpio Bizae f(ilio) Riuozi Nicopol(i) ex Bessia descript(um) et recognit(um) ex tabula aerea quae fixa est Romae in muro post templ(um) divi Aug(usti) ad Minervam Ti(beri) Claudi Menandri P(ubli) Atti Severi L(uci) Pulli Daphni P(ubli) Atti Festi M(arci) Sentili Iasi Ti(beri) Iuli Felicis C(ai) Iuli Silvani
 
396.
  
Moesia inferior
 
] Campestr[e et Senecione co(n)s/ulibus) / coh(ortis) I H[ispanorum 3 cui praeest] / D(ecimus) Arellius [3] / ex [ // ] / P(ubli) Atti [Festi] / M(arci) Sentili [Iasi] / Ti(beri) Iuli [Felicis] / C(ai) Iuli [Silvani]
 
398.
  
?
 
[Imp(erator)   Caes(ar)   divi   H]adr(iani)   f(ilius)   divi Traiani Part(hici) n(epos) [divi Nervae pro]n(epos) T(itus) Ael(ius) Hadr(ianus) Antoninus [Aug(ustus) Pius pon]t(ifex) max(imus) tr(ibunicia) pot(estate) VII imp(erator)     II   co(n)s(ul)   [III   desig(natus)]   IIII   p(ater)   p(atriae)   [eq(uitibus)   et   ped(itibus)   qui m]il(itaverunt) in alis V et coh(ortibus) XI quae [appel(lantur) 3 V Delm]at(arum) c(ivium) R(omanorum) et sunt   in   Maur(etania)   Ting(itana) [sub U]ttedio Honorato quin(is) et vic(enis) it[e]m clas(sicis) sen(is) et vic(enis) plur(ibusve) stip(endiis) mer(itis) dim(issis) honest(a) miss(ione) quor(um) nomin(a) sc(ripta) sunt c(ivitatem)   R(omanam)   qui   eor(um)   non   haber(ent)   ded(it)   et conub(ium) cum uxor(ibus) quas tunc hab(uissent)   cum   est   civit(as) iis dat(a) aut cum iis quas post(ea) duxiss(ent) dumtaxat singul(is) a(nte) [d(iem)) XI K(alendas) Ian(uarias) M(arco) Calpurnio Longo D(ecimo) Velio Fido co(n)s(ulibus) coh(ortis) V   De[l]m[a]t(arum)   c(ivium)   R(omanorum)   cui   prae(e)st   P(ublius)   Servilius Africanus Sabr(atha) ex   [ped]it[e]   Damanaeo   S[3]ri   f(ilio) Daco descr(iptum) et recog(nitum) ex tabula aerea quae fixa est Rom(ae) in muro post templ(um) divi Aug(usti) ad Minervam
 
411.
  
Moesia inferior
 
[Imp(erator) Caes(ar) divi Hadriani f(ilius) d]ivi Traiani Par[th(ici) n(epos) divi Nervae pron(epos) T(itus)] Ae[lius   H]adria[nus   Antoninus   Au]g(ustus)   Pius   p(ontifex)   ma[x(imus)   trib(unicia) pot(estate) XVI imp(erator) II] co(n)s(ul) IIII p(ater) p(atriae) [eq(uitibus) et ped(itibus) q(ui) m(ilitaverunt) in al(is) V et co]h(ortibus) XI q(uae) a(ppellantur) I Aug(usta) Gall(orum) [et Gem(elliana) c(ivium) R(omanorum) et I Taur(iana) Vict(rix) c(ivium)] R(omanorum) et III Ast(urum) P(ia) F(idelis) c(ivium) R(omanorum) et I [Ham(iorum) Syr(orum) sag(ittariorum) et I Itur(aeorum) c(ivium) R(omanorum) et V] Dalm(atarum) et II H[ispan(orum)   c(ivium)   R(omanorum)   et   I   Ast(urum)   et Call(aecorum) c(ivium) R(omanorum) et II Syr(orum)   sag(ittariorum)]   |(milliaria)   et III Ast(urum) [c(ivium) R(omanorum) et II Hisp(ana) c(ivium) R(omanorum) et Lemav(orum) c(ivium) R(omanorum) et III Gal]l(orum) Felix et [IV Gall(orum) c(ivium) R(omanorum)   et   IV   Tungr(orum)   vexil(latio)   et sunt in Mauret(ania) Tingit(ana) sub Flavio Flaviano proc(uratore) XXV item classic(is) XXVI pl(uribus)ve stip(endiis) emer(itis) dimis(sis) hon(esta) miss(ione) quor(um) nomin(a) subscripta sunt civitat(em) Roman(am) qui eorum non haberent dedit et conub(ium) cum uxorib(us) quas] tunc habuis(sent) cum [est civit(as) iis data aut] cu[m] i(i)s quas postea dux[issent dumtaxat] singulis a(nte) d(iem) [VII K(alendas) Nov(embres)] C(aio) C[a]ttio Marcello Q(uinto) P[etiedio Gallo co(n)s(ulibus) ala]e I Aug(ustae) Gallor(um) c(ivium) [R(omanorum) cui praeest] C(aius) O[s]torius Tranqui[llianus Roma] ex grega[le] Cu[1]e Titi [f(ilio) 3] descript(um) et recogni[t(um) ex tabul(a) aerea] quae fixa est Roma[e in muro post] templ(um) divi Aug(usti) ad [Minervam]
 
436.
  
Noricum
 
[Imp(erator)   Caes(ar)   M(arcus)]   Aurelius   A[ntoninus Aug(ustus)] / [pont(ifex) max(imus)] tr(ibunicia) pot(estate) XVI [co(n)s(ul) III et Imp(erator)] / [Caes(ar) L(ucius) Aur]elius Ver[us Aug(ustus) tr(ibunicia) pot(estate)   II] / [co(n)s(ul)   II   divi]   Ant[onini   fili(i)   divi] / [Hadriani nep(otes) divi] Trai[ani Parthici] / pronep(otes) // ] / R[3] / et s[unt 3] / [quinque et viginti stip(endiis)emer(itis) dimis]/si[s honesta missione quorum nomi]/na su[bscripta sunt civitatem Roma]/nam q[ui eorum non haberent dede]/runt et [coniubium cum uxor(ibus) quas tunc] / habuis[sent
 
444.
  
?
 
Imp(erator) Caesar d[ivi Antonini fil(ius) divi Veri] / Parthici m[aximi frater divi Hadriani] / nepos divi [Traiani     Parthici   pronepos] / divi   Nerv(ae)   ab[nepos   M(arcus)   Aurelius   Antoni]lnus   Aug(ustus) Ge[rmanic(us) Sarmatic(us) pontif(ex) max(imus)] / tribunic(ia) po[test(ate) XXX(?) imp(erator) VIIII(?) co(n)s(ul) III p(ater) p(atriae)] peditibus [et equitibus(?) qui militaveru]lnt in [ // [cum est civitas] i(i)s data aut cum i(i)s / [quas postea duxissent dumta]xat singulis
 
446.
  
?
 
[Imp(erator)] Caes(ar) divi M(arci) Antonini Pii Germ(anici) Sarm(atici) [fil(ius)] divi Pii nep(os) divi Hadriani pronep(os) divi Traiani Par[thici abnep(os)] divi Nervae adnepos L(ucius) Aelius Aurel(ius) Commodus   Pius   Felix   Aug(ustus)   Sarm(aticus)   Germ(anicus)   max(imus)   Britt(annicus)   pontif(ex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) XVIII imp(erator) VIII co(n)s(ul) VII p(ater) p(atriae) [e]quitib(us) et peditib(us) qui militaverunt in alis V quae appellantur pr(aetoria) c(ivium) R(omanorum) et I Thrac(um) sagit(taria)   veter(ana)   et   I Fl(avia) Aug(usta) Britt(annica) |(milliaria) et I Aug(usta) Itur[a]eor(um) et I c(ivium) R(omanorum) et cohortib(us) X et VII III Batav(orum) et III Aur(elia) Dacor(um) et I |(milliaria) Hemesen(orum)   et   I   Lusitanor(um)   et   II   Aug(usta)   Thrac(um)   et I Montan(orum) et I |(milliaria) Mauror(um) et III Lusitan(orum) et I Thrac(um) et VII Breuc(orum) et I Thrac(um) Germanic(a) et I Noric(orum)   et   I   Alpin(orum) pedit(ata) et I Alpin(orum) eq(uitata) et II Nova{e} et I Campan(orum) et |(quingenaria) Hemesenorum et sunt in Pannonia inferiore sub Pomponio Basso leg(ato) quinque et vigintis stipendi(i)s emeritis dimissis honesta missione quorum nomina subscripta sun(t) civitatem Romanam qui eorum non haberent dedit et conubium cum uxoribus quas tunc habuissent cum est civitas iis data aut cum iis quas pos[te]a duxissent dumtaxat singulis [praete]r(e)a praestitit liberis decurionum et centurionum quos praesidi provinc(iae) se procreatos [probavissent] ut cives Romani essent a(nte) d(iem) III   Idus   Aug(ustas)   [L(ucio)   Iulio   Mess]ala   Rutiliano   et   C(aio)   Aemilio   Severo   [C]an[t]abrino co(n)s(ulibus) ala(e) I Thrac(um) veteran(ae) cui praeest Vennonius Avitus ex decurione Antonio Mercatoris f(ilio) Mercatori Pann(onio ) et Fl(aviae) Viri f(iliae) Ianuariae ux(ori) eius Ar(r)abio(nae) et Victorino   f(ilio)   eius   et   Iusto   f(ilio) eius et Antoniae f(iliae) eius descriptum et recognitum e[x tabula ae]rea quae fixa est Romae in m[uro post tem]plum divi Aug(usti) ad Minerv[am] [L(uci) Pu]lli [Marcionis] C(ai) Publici Lu[perci] M(arci) Iuni Pi[i] Ti(beri) Claudi Iulian[i] L(uci) Pulli [B]enign[i] C(ai) Fanni A[r]esconti[s(?)] [C(ai) F]anni Rufi
 
453.
  
Moesia inferior
 
Imp(erator) Caes(ar) divi M(arci) Antonini Pii Germ(anici) Sarm(atici) fil(ius) divi Commodi [fra]ter divi Antonini   Pii   nep(os) divi Hadriani pronep(os) divi T[r]aia(ni) Parthic(i) abnep(os) divi Nervae adnep(os) L(ucius) Sep[tim]ius Severus Pius Pertin(ax) Aug(ustus) Arab(icus) Adiab(enicus) Parthic(us) max(imus) pontif(ex)   max(imus)   t[r]ib(unicia)   pot(estate)   XIII   imp(erator)   XII co(n)s(ul) III p(ater) p(atriae) et Imp(erator)   Caes(ar)   L(uci)   Septimi   Severi   Pii Pertin(acis) Aug(usti) Arab(ici) Adiab(enici) Parth(ici) max(imi) f[il(ius)] divi M(arci) Antonini Pii Germ(anici) Sarm(atici) nep(os) divi Antonini Pii pronep(os) divi Hadria[ni   abne]p(os)   divi   Traiani   Parthic(i) et divi Nervae adnep(os) M(arcus) Aurellius(!) Antoninus Pi[us] Aug(ustus) trib(unicia) pot(estate) VIII co(n)s(ul) II equitib(us) qui [i]nter singulares militaverunt castris p[riorib]us quibus praeest Octavius Piso tribun[us qu]inis et vicenis pluribusve stipendi(i)s emeritis dimissis honesta missione quorum nomina subscripta sunt civitatem Romanam qui eorum non haberent dederunt et conubium cum uxoribus quas tunc habuissent cum est civitas iis data aut cum iis quas postea duxissent dumtaxat singuli{s} singulas a(nte) d(iem) III Idus Martias domini nostri Antonini Aug(usti) II Getae Ca[e]sare co(n)s(ulibus) C(aio) Valerio Dolentis fil(io) Valenti Serdic(a) ex Thracia (de)script(um) et recognit(um) ex tabula aerea quefixa est Rome in muro pos(t) templum di[vi] Aug(usti) ad Minervam
 
454.
  
Moesia inferior
 
[Imp(erator)] Caes(ar) divi M(arci) Antonini Pii Germ(anici) Sarm(atici) fil(ius) divi Commodi frater divi Antonini Pii nep(os) divi Hadriani pronepos divi Traiani Parth(ici) abnepos divi Nervae adnepos L(ucius) Septimius   Severus   Pius   Pertinax   Aug(ustus) Arabic(us) Adiab(enicus) Parthic(us) maximus pontif(ex) max(imus)   trib(unicia)   pot(estate)   XV   imp(erator)   XIII   co(n)s(ul) III p(ater) p(atriae) et Imp(erator) Caes(ar) L(uci) Septimi Severi Pii Pertinacis Aug(usti) Arabic(i) Adiab(enici) Parthic(i) max(imi) fil(ius) divi M(arci) Antonini Pii Germ(anici) Sarm(atici) nep(os) divi Antonini <P=D>ii pronep(os) divi Hadriani abnep(os) divi Traiani Parthic(i) et divi Nervae adnepos M(arcus) Aurellius(!) Antoninus Pius Aug(ustus) trib(unicia) pot(estate) X imp(erator) II co(n)sul II equitibus qui inter singulares militaverunt castris novis quibus   praeest(!)   Val(erius)   Herculan(us)   et   Obulcius   Verus   tr(ibuni)   quinis et vicenis pluribusve stipendi(i)s emeritis dimissis honesta missione quorum nomina subscripta sunt civitatem Romanam qui eorum non haberent dederunt et conubium c[um uxoribus] quas tunc habuissent cum est civitas i[is data aut] cum iis quas postea duxissent dumta[xat sin]gulis a(nte) d(iem) XIII Kal(endas) N[ov(embres)] C(aio) Septimio Ap[ro] L(ucio) Annio Maxi[mo co(n)s(ulibus)] M(arco) Valerio M(arci) fil(io) Apolli[nari] Antiochia ex Syria descriptum et recognitum ex tabula [aerea quae fixa] est Rom(a)e in muro pos(t) templum d[ivi Augusti ad Minervam]
 
473.
  
Moesia inferior
 
A(nte)   d(iem)   VII   Id(us)   Ian(uarias) / Philippo Aug(usto) II e[t] Philippo [co(n)s(ulibus)] // coh(ortis) V pr(aetoriae) Philippian(ae) P(iae) V(indicis) / M(arco) Aurelio M(arci) f(ilio) Iovini/[ano] Ulp(ia) Serdica / descript(um) et recognit(um) ex tab(ula) aer(ea) / [q]u[(a)e fi]x[a es]t Rom(ae) in muro pos(t) / templ(um) divi Aug(usti) ad Miner/vam // P(ubli) Aeli Marcelli / M(arci) Aureli Dizes / M(arci) ulpi Longini / M(arci) Aureli Prisci / P(ubli) Aeli Crescentis / M(arci) Aureli Heraclidae / M(arci) Aureli Victoris