ROMAN MILITARY DIPLOMAS II
  
( E
xcerpts )


     
( M. Roxan, Roman Military Diplomas 1978-1984, London, 1985 ).
  

 
79.
  
Pannonia inferior
 
Nero Claudius divi Claudi f(ilius) Germani[ci] / Caesaris n(epos) Ti(beri) Caesaris Aug(usti) pron(epos) divi / Aug(usti) abn(epos) Caesar Aug(ustus) Germanicus / pont(ifex) / max(imus) trib(unicia) pot(estate) XI imp(erator) VIIII p(ater) p(atriae) co(n)s(ul) IIII / peditibus et equitibus qui militant in / cohortibus tribus quae appellant/ur I et II Thracum et VII Breucorum / et sunt in Germania sub P(ublio) Sulpicio / Scribonio Proculo qui quina et vice/na stipendia aut plura meruerant / quorum nomina subscripta sunt ips/is liberis posterisque eorum civit/atem dedit et conubium cum uxori/bus quas tunc habuissent cum est civ/itas iis data aut siqui caelibes essent / cum iis quas postea duxissent dum/taxat singuli singulas / a(nte) d(iem) XV K(alendas) Iulias / A(ulo) Licinio Nerva Siliano / P(ublio) Pasidieno Firmo co(n)s(ulibus) / pediti coh(ortis)   VII Breucorum cui / praeest C(aius) Numisius C(ai) f(ilius) Vel(ina) Max(imus) / Liccaio Liccai f(ilio) Breuco / descriptum et recognitum ex tabu/la aenia(!) / quae fixa est Romae in / Capitolio ante aerarium milita/re in basi Claudiorum Marcellor/um // C(ai) Marci Emoniensis / Sex(ti) Tei Nicerotis Aquileiensis / C(ai) Caecinae Hermaes(!) Aquileiensis / T(iti) Picati Carpi Aquileiensis / L(uci) Hostili Blaesi Emoniensis / M(arci) Treboni Hygini Aquileiensis / L(uci) Anni Potentis Aquileiensis
 
80.
  
Pannonia inferior
 
I]mp(eratore) Cae[s(are) Traiano Aug(usto) Ger(manico) II] / Sex(to) [Iulio Frontino II co(n)s(ulibus)] / [co]hor[tis   3   cui   pra(e)est]   / Cn(aeus) [3] / dimis[so honesta missione] / C[3] / et [ // C(ai) Iun[i Primi] / T(iti) Fl[avi Secundi] / Sex(ti) Ca[esoni Callisti] / T(iti) Fla[vi Abascanti] / Q(uinti) Pompei Homeri / L(uci) Valeri Basternae / L(uci) Pulli Epaphroditi
 
82.
  
Pannonia superior
 
[Imp(erator) Caesar divi Nervae f(ilius) Nerva Traianus Aug(ustus) Germanicus pontifex maximus tribu]/nic[ia potestate 3 imp(erator) 3 co(n)s(ul) 3] / equiti[bus et peditibus qui militant in alis se]/ptem et cohortibus   3   et   sunt   in   Pannonia sub [ // [Imp(erator) Caes]ar divi N[ervae f(ilius) Nerva] / [Traianus Aug(ustus)] Germanic[us pontifex] / [maximus tribuni]cia potest[ate 3 imp(erator) 3 co(n)s(ul) 3] / [equitibus e]t pedit[ibus qui militant in alis] / [septem et co]hortibus 3 et sunt in Pannonia sub [
 
83.
  
Britannia
 
]EM[3] / [3]SN[3] / [3]MA[3] / [3]ETIIN[ // [3 Stipendis emeritis dimi]s[sis ho]nest[a missione] / [quorum nomina su]bscripta sunt [ipsis lib]/[eris posterisque] eorum civitate[m dedit] / [et conubium cum] uxoribus quas   tu[nc   hab]/[uissent   cum   est   c]ivitas   iis   data au[t siqui] / [caelibes essent cu]m iis quas pos[tea dux]/[issent dumtaxat sing]uli singu[las 3] / [3]andro Ver[3] / [3]ANT[3 co(n)s(ulibus)] // [Q(uinti) Pompei] Hom[eri]
 
84.
  
Thracia
 
[Imp(erator) Caesar divi Nervae f(ilius)] Nerva Traianus [Aug(ustus) Germanic(us) Dacic(us) pon]tif(ex) max(imus)   tribunic(ia)   [pot(estate)   XIII   imp(erator)   V]I   co(n)s(ul)   V p(ater) p(atriae) [equitibus et peditibu]s qui militaverunt in [alis tribus et cohort]ibus quat(t)uor [quae appellantur I] Aug(usta) c(ivium) R(omanorum) et Gemel[liana et Gall(orum) Taurian]a torquata victrix [et I Astur(um) et Call]aecorum et Celti[beror(um) c(ivium) R(omanorum) et II milliaria Sagi]ttarior(um) c(ivium) R(omanorum) et [III Asturum c(ivium) R(omanorum) et sunt i]n Mauretania [Tingitana sub M(arco) Clodio Catull]o quin[is et vicenis pluribusve stipendiis emeritis dimissis honesta missione quorum nomina subscripta sunt ipsis liberis posterisque eorum civitatem dedit] et conubium [cum uxoribus quas] postea dux[issent dumtaxat] singuli singulas [primus Idus Oct(obres)] C(aio) Iulio [Proculo] C(aio) Aburnio [Valente co(n)s(ulibus)] alae I Augustae c(ivium) [R(omanorum) cui praeest] Q(uintus) Iulius Q(uinti) f(ilius) Qui[rina 3] ex gregale Sitali Cultra[3] et Iuniae Gaditani fil(iae) M[3] et Martiali fi[l(io) eius] descriptum et recog[nitum ex tabula] aenea quae fixa est R[omae in muro] post templum divi [Aug(usti) ad Minervam]
 
85.
  
Raetia
 
[Imp(erator)   Caesar   divi   Ne]rvae   f(ilius)   Nerva   [Traianus   Aug(ustus)]   / [Ger(manicus) Dac(icus) pont(ifex) ma]xim(us) tribun[ic(ia) potest(ate) XVI] / imp(erator) VI co(n)s(ul) VI p(ater) p(atriae) [3] / [equit(ibus)   et   pedit(ibus)   qui]   militav[erunt   in   alis   3]   /   [et   coh(ortibus) decem et] duab(us) quae a[ppellant(ur)   3]   /   [3   et   I   Cil]ic(um)   sagitt(ariorum)   et   I[3]   / [3 et I Braca]raug(ustanorum) et II M[attiacorum et 3] / [3] III Br[ // Quorum nomina subscripta] / sunt ipsis liberis po[sterisque eorum civita]/tem dedit et conub[ium cum uxoribus quas] / tunc habuissent cu[m est civitas iis data aut] / siqui caelibes essen[t cum iis quas postea du]/xissent dumtaxat si[nguli singulas] / a(nte) d(iem) V K(alendas) Oct(obres) T(ito) Iulio [Maximo] / P(ublio) Stertinio Quart[o co(n)s(ulibus)] / co[hortis IX] Batavo[rum
 
86.
  
Raetia
 
[Imp(erator) Caesar divi] Nervae f(ilius) Nerva Traianus / [Aug(ustus) Germ(anicus) Dacicus] pontif(ex) maxim(us) tribunic(ia) potes/[tate XVIII i]mp(erator) VI co(n)s(ul) VI p(ater) p(atriae) / [equitibus et pediti]bus qui militaverunt in alis / [3 et cohortib]us duabus quae appel(lantur) / [3 I Thracum] vet[era]na et   I   Aravacor(um)   /   [3]   I Bosbor[anor(um!) et] I Batavor(um) / [milliaria c(ivium) R(omanorum) P(ia) F(idelis) et V] Callaecor(um) Lu[censiu]m quae / [sunt in Pan]nonia superior[e] sub L(ucio) Mini/[cio Natale qu]inis et vicenis pluribusve / [stipendiis em]eritis dimissis honesta / [missione q]uorum nomina subscripta / [sunt ipsis li]beris posterisque eorum ci/[vitatem ded]it et conubium cum uxoribu[s] // [quas tunc h]abuissent cum est civitas / [iis data aut] si qui caelibes essent cum iis / [quas poste]a duxissent dumtaxat   singuli   /   [singulas]   a(nte)   d(iem) XVII K(alendas) Ian(uarias) / [Cn(aeo) Cornelio] Urbico / [T(ito)   Sempronio]   Rufo   co(n)s(ulibus)   / [coh(ortis) I Batavor(um)] |(milliariae) c(ivium) R(omanorum) P(iae) F(idelis) cui p[raeest] / [Tullius] Se[cundus] / [ex p]edite / [M(arco) Ulpio Per]onis f(ilio) Frontoni{s} Batav(o) / [et Mattuae Sil]vani fil(iae) uxori eius Batav(ae) / [et Vagatrae] fil(iae) eius et Sureiae fil(iae) eius / [et Satae] fil(iae) eius / [descriptum et r]ecognitum ex tabula aenea / [quae fixa est Ro]mae // quinis et vicen]is pl[uribusv]e stipen/[dii]s emeri[tis dimi]ssis honesta missione / [q]uorum nom[ina su]bscripta sunt ipsis li/beris poster[isqu]e eorum civitatem de/dit et conubium [cu]m uxoribus quas tunc / habuissent cum [e]st civitas iis data aut / si qui caelibes e[sse]nt cum iis quas postea / duxissent dum[tax]at singuli singulas / a(nte) d(iem) XVII [K(alendas)] Ian(uarias) / Cn(aeo) Cornelio [Ur]bico / T(ito) Sempronio [Rufo]   co(n)s(ulibus)   /   coh(ortis)   I   Batavor(um) mil[liariae] c(ivium) R(omanorum) P(iae) F(idelis) cui prae(e)st / Tullius Secundus / ex ped(ite) / M(arco) Ulpio Peronis [f(ilio) F]rontoni Batav(o) / et Mattuae Silvani [fi]l(iae) uxori eius Batav(ae) / et Vagatrae fil(iae) eius et Sureiae fil(iae) eius / et Satae fil(iae) eius / desc[ri]ptum et recognitum ex tabula aenea / quae fixa est Romae // [Ti(beri) Iuli] Urbani / [L(uci) Pulli] Verecundi / [P(ubli) Atini] Amerimni / [C(ai) Vettieni] Hermetis / [P(ubli) Atini T]rophimi / [Q(uinti) Apidi] Thalli / [C(ai) Iuli] Parati
 
87.
  
Pannonia superior
 
]N[3]   /   [3   e]t   I   Alpinor(um)   et / [3]s |(milliaria) Britton(um) et I/[3 Pannonnia] inferiore sub / [3]avia Aug(usta)   Britt(onum)   /   [3   q]uinis   et   vicen[is stipendiis] / [emeritis] dimissis ho[nesta missione // ] / co(n)s(ul) V / [3 p]ed(itibus) qui m[ilitaverunt 3] / [3] et Fron(toniana) et [
 
88.
  
Raetia
 
de]scri[ptum et recognitum et tabula] / aene[a
 
89.
  
Dacia
 
] fil(io?) eius / [3] eius // [Ti(beri?) Iuli? Ur]bani [
 
90.
  
Germania superior
 
Imp(erator)   Caesar   divi   [Traiani   Parthici f(ilius) divi Nervae] / nepos Traian[us Hadrianus Aug(ustus) pont(ifex)   max(imus)]   /   tribu(nicia)   potesta(te)   XIIII   [co(n)s(ul) III p(ater) p(atriae)] / equitib(us) et peditib(us)   qui   m[ilitaver(unt)   in   alis   III et coh(ortibus)] / XVI quae appell(antur) I Scub(ulorum) et [I Flav(ia) Gemina et Indiana] Gallor(um) P(ia) F(idelis) et I German(orum) et [I Flavia Damascenor(um) |(milliaria)]   /   et   I   Ligur(um)   et   Hisp(anorum) [c(ivium) R(omanorum) et I c(ivium) R(omanorum) et I Aquit(anorum) veter(ana) et I] / Biturig(um) c(ivium) R(omanorum) et I T[hracum c(ivium) R(omanorum) et II Aug(usta) Cyrenaica et II] / Hisp(anorum) P(ia) F(idelis) et II R[aetor(um) c(ivium) R(omanorum) et III Aquitanor(um) et III Delmatar(um)] / P(ia) F(idelis) et IIII Aqu[itanor(um) et IIII Vindelicor(um) et V Delmatar(um)] / et VII Raetor(um) [et sunt in German(ia) super(iore) sub Roscio Aeli]/[a]no Celere [quinque et vigint(i) stipend(iis) emerit(is) dimiss(is) ho]/[nest(a) mission(e) quorum nomin(a) subscript(a) sunt ipsis liber(is)] / [posterisq(ue) eorum civitat(em) dedit et conub(ium) cum uxorib(us)] / [quas tunc habuissent   cum est civitas iis data aut si] / [qui caelib(es) essent cum iis quas postea duxiss(ent) dumtaxat] / [singuli singulas // Imp(erator) Caes(ar) divi Tra[iani Parthici f(ilius) divi Nervae] / nepos Traianu[s Hadrianus Aug(ustus) pontif(ex) max(imus)] / tr(ibunicia) pot(estate) XIIII [co(n)s(ul) III p(ater) p(atriae)] / eq(uitibus) et ped(itibus) qui milit[aver(unt) in alis III et coh(ortibus) XVI quae] / appell(antur) I Scub(ulorum)   et   I  F[lav(ia) Gemina et Indiana Gallor(um) P(ia) F(idelis)] / [et I] Germ(anorum) c(ivium) [R(omanorum)   et   I   Flavia   Damascenor(um)   |(milliaria)   et   I Ligur(um)] / [et Hisp(anorum)] c(ivium) R(omanorum)   e[t   I   c(ivium)   R(omanorum)   et   I   Aquit(anorum) veter(ana) et I Biturig(um) c(ivium) R(omanorum)] / [et I Thr]ac[um c(ivium) R(omanorum) et II Aug(usta) Cyrenaica et II Hisp(anorum) P(ia) F(idelis)
 
91.
  
Noricum
 
]V[3] / [3] Silv[ano? // ]fi() [3] / [P(ubli) A]tin[i
 
93.
  
Noricum
 
[Imp(erator)   Caes(ar)   divi   Tr]aiani   Part[hici   f(ilius)   divi]   /   [Nervae   nepos Tr]aianus Had[rianus Aug(ustus)]   /   [pont(ifex)   max(imus)   tri]b(unicia)   potest(ate)   XX[3   co(n)s(ul)   III p(ater) p(atriae)] / [equitib(us)   et   pediti]b(us)   qui   milit(averunt)   [in   alis   III   et] / [coh(ortibus) VI quae app]ell(antur) I Comma[gen(orum)   et   I]   /   [Aug(usta)   et]   /   [Pannon(iorum)] Tampian(a) et [V Breuc(orum) c(ivium) R(omanorum) / [eq(uitata) et I Fl(avia) Bri]t(onum) et II Batav(orum) [et I Ast(urum) et] / [II Thra(cum) et I   Tung(rorum)   |(miliaria)   vex(illatio)   e]t   sunt   in N[orico sub] / [Lisinio Sabino 3 XXV plur]ibu[s // ] / Tung(rorum)   M(miliaria)   [vexil(latio)   et   sunt   in   Norico]   /   sub   Lisin[io   Sabino XXV plurib(us)ve stip(endiis)] / eme(ritis) dim(issis) h[on(esta) miss(ione) quor(um) nomina subscripta] / sunt ips(is) [
 
94.
  
Raetia
 
[Imp(erator)   C]aesar   d[ivi   Hadriani   f(ilius)   divi   Traiani]   / [Pa]rthici nepos divi [Nervae pronepos] / [T(itus)] Aelius Hadrianus [Antoninus Aug(ustus) Pius] / pont(ifex) max(imus) trib(unicia) po[t(estate) III co(n)s(ul) III p(ater) p(atriae)] / [e]quitib(us) et peditib(us) qui mil(itaverunt) in [al(is) IIII et coh(ortibus)] / XIII quae appell(antur) II Fl(avia) |(milliaria) p(ia) f(idelis) et I His(panorum) Aur(iana) [et] / I Fl(avia) Gemel(liana) et I Sing(ularium) c(ivium) R(omanorum) [et I Breuc(orum) e]t I et II / Raet(orum) et II Aquit(anorum)   et   III   B[rac(araugustanorum)   et III Thr(acum) vet(erana) et] / [III] Thr(acum) c(ivium) R(omanorum) et III Brit(annorum) et I[III Gall(orum) et IIII Tung(rorum)] |(milliariae) / [ve]xil(latio) et V Brac(araugustanorum) et VI Lus(itanorum) [et VIIII Batav(orum) |(milliaria) et s]unt in Raetia sub C[3] / [qui]n(is) et vicen(is) plurib(usve) sti[pend(iis) emer(itis) dimiss(is)] / [hon]est(a) mission(e) quo[rum nomina subsc]ript(a) sunt ipsis lib[eris
 
95.
  
Raetia
  
( = RMD I, n. 58 )
 
96.
  
Dacia
 
]IE  / [3]OS   ROGA/[3]STVTI   EQ[   //   [Ti(beri)   Claudi]   Menandri / [P(ubli) Atti] Severi / [L(uci) Pulli Da]phni / [
 
97.
  
Britannia
 
[Imp(erator) Caesar divi Hadriani f(ilius) divi Traiani] / [Parth(ici) n(epos) divi Nervae pron(epos)] T(itus) Ae[lius]   /   [Hadrianus   Antonin]us   Aug(ustus) Pius p(ontifex) m(aximus) / [tr(ibunicia) pot(estate) VIIII imp(erator) II] co(n)s(ul) IIII p(ater) [p(atriae)] / [eq(uitibus) et ped(itibus) q(ui) m(ilitaverunt) in alis 3] et coh(ortibus)   VIII   et   su[nt]   /   [in   Britannia // [Qui eor(um)] non ha[ber(ent) dedit et conub(ium) cum] / [uxor(ibus)] quas tun[c habuis(sent) cum est civit(as)] / [iis d]ata aut cum [iis quas postea duxis(sent)] / [du]mtaxat sing[ulis 3] / [Sex(to)] Eruc[io Claro II] / [Cn(aeo)] Claud[io Severo Arabiano co(n)s(ulibus)] / [co]h(ortis) I Tun[gror(um?) cui prae(e)st] / [3] Paterniu[s 3] / [6] / [3]ANDIO[3]F[3] / [desc]ript(um) et [recognit(um) ex tabul(a) aer]/[ea q]uae fi[xa est Romae in muro] / [post templ(um) divi Aug(usti) ad Minervam]
 
98.
  
Moesia inferior
 
c]o(n)s(ul) I[3] / [eq(uitibus) et ped(itibus) qui m(ilitaverunt) 3] qua[e app(ellantur)
 
99.
  
Noricum
 
] P(ubli) Atti [3] / L(uci) Pulli [3] / M(arci) Servili [
 
100.
  
Asia
 
Imp(erator) Caes(ar) divi Hadriani f(ilius) divi Traian(i) / Parthic(i) nep(os) divi Nervae pronep(os) T(itus) Ae/lius   [Ha]drianus   Antoninus   Aug(ustus)   Pius   /   pont(ifex)   max(imus)   trib(unicia)   pot(estate) XI imp(erator) II co(n)s(ul) IIII p(ater) p(atriae) / peditibus qui militaverunt in coh(orte) / I Raetorum quae est in Asia sub Fla/vio Tertullo praefecto Flavio Iuli/ano quinis et vicenis pluribusve / stipendi[is em]eritis dimissis ho/nesta miss[ione] quorum nomina / subscripta sunt civitatem Roma/nam qui eorum non haberent / dedit et conubium cum uxoribus / quas tunc habuissent cum est / civitas i(i)s data aut cum i(i)s quas   pos/tea   duxissent   dumtaxat   sin/gulis   /   M(arco)   Antonio   Zenone   /   C(aio)   Fabio Agrippino co(n)s(ulibus) / Luali Mamae f(ilio) Isaur(o) / descript(um) et recognit(um) ex tabul(a) ae/rea quae fixa est Romae in muro / post templ(um) divi Aug(usti) ad Minerva(m) // Imp(erator) Caes(ar) divi Hadriani f(ilius) divi Tra/iani Parth(ici) n(epos) divi Nervae pron(epos) T(itus) Ae/lius Hadrianus Antoninus Aug(ustus) / Pius   p(ontifex)   m(aximus)   tr(ibunicia)   pot(estate)   XI   imp(erator) II co(n)s(ul) IIII p(ater) p(atriae) / pedit(ibus)   q(ui)   m(ilitaverunt)   in   coh(orte)   I   Raet(orum)   q(uae)   e(st) in Asia / sub Flavio Tertullo praef(ecto)   Flavio   Iulia/no   XXV   pl(uribus)ve   st(ipendiis)   em(eritis)   dim(issis) hon(esta) mis(sione) quor(um)   /   nom(ina)   subscr(ipta)   sunt   civ(itatem)   Rom(anam) qui eor(um) / non hab(erent) ded(it) et con(ubium)   cum   ux(oribus)   quas   /   tunc   hab(uissent)   cum est civ(itas) i(i)s dat(a) aut cum i(i)s / quas post(ea) dux(issent) d(umtaxa)t sing(ulis)
 
101.
  
Dacia
 
et Iuli]ano co(n)s(ulibus) / [ // M(arci) Serv[ili Getae] / L(uci) Pull[i Chresimi] / M(arci) Sen[tili Iasi] / [
 
 102.
  
Pannonia inferior
 
Imp(erator) Caes(ar) divi Hadriani f(ilius) divi Traia/ni Parthic(i) nep(os) divi Nervae pronep(os) / T(itus) Aelius Hadrianus Antoninus Aug(ustus) Pi/us pont(ifex) max(imus) tr(ibunicia) pot(estate) XIX imp(erator) II   co(n)s(ul)   IIII   p(ater)   p(atriae)   /   equitib(us)   et   peditib(us)   qui   mil(itaverunt)   in alis V / quae appetiantur(!)   I   Thr(acum)   vet(erana) sag(ittariorum) et I <c=T>(ivium) R(omanorum) / et I praetor(ia) c(ivium)   R(omanorum)   et   I   Fl(avia)   Aug(usta)   Breti(!)   |(milliaria)   / et I Aug(usta) Itur(aeor)um et coh(ortibus)   XIII   I   Alp(inorum)   eq(uitata)   /   et   III   Batav(orum)   et   I Thr(acum) Ger(manica) et I Alp(inorum) ped(itata) / et I Noric(orum) et III Lusit(anorum) et II Ast(urum) et Call(aecorum) / et VII Breuc(orum)   et   I   Lusit(anorum)   et   II   Aug(usta) Thr(acum) / et I Mont(anorum) et I Camp(anorum!) vol(untariorum) et I Thrac(um) c(ivium) R(omanorum) / et sunt in Pannonia inferior(e) sub / Iallio Basso leg(ato) quinq(ue) et vigint(i) / item classic(is) sex et vigint(i) stipend(iis) / emerit(is) dimissi(s) <h=C>onest(a) miss<i=T>one / quor(um) nomin(a) subscr<e=F>pt(a!) sunt civit(atem) / Roman(am) qui eor(um) non haber(ent) dedit / et conub(ium) cum uxorib(us) quas tunc ha/buiss(ent) tum(!) est civitas i(i)s <d=O>at(a)   <a=M>ut   cum   /   i(i)s   quas   postea duxiss(ent) dumtaxat / singulis a(nte) d(iem) VI Id(us) Feb(ruarias) / M(arco) Civica Barbaro M(arco) Metilio Regulo co(n)s(ulibus) / coh(ortis) I Thr(acum) Germ(anicae)   cui   prae(e)st   /   C(aius)   Turpilius   Verecundus   /   ex   pedite / Monno Tessimari f(ilio) Erav(isco)   /   et   Niciae   Tricani   fil(iae) uxo(ri) eiu(s) Canac() / descript(um) et recognit(um) ex tabul(a) aer(ea)   /   quae   fixa   est   Romae   in mur(o) post / templ(um) divi Aug(usti) ad Minervam // Imp(erator) Caes(ar) divi Hadrian(i) f(ilius) divi Traiani / Parthic(i) nep(os) divi Nervae pron(epos) T(itus) Aelius / Hadrianus   Antoninus   Aug(ustus)   Pius pont(ifex) / max(imus) trib(unicia) pot(estate) XIX imp(erator) II co(n)s(ul) IIII p(ater) p(atriae) / equit(ibus) et pedit(ibus) qui mil(itaverunt) in al(is) V quae ap(pellantur) / I Thr(acum) vet(erana) sag(ittariorum) et I c(ivium) R(omanorum) et I praet(oria) c(ivium) R(omanorum) et I Fl(avia) Aug(usta) / Brit(annica) m(illiaria) et I Aug(usta) Itur(aeorum) et coh(ortibus) XIII I Alp(inorum) [eq(uitata)]   /   et   III   Bat(avorum)   et   I   Thr(acum)   Ger(manica)   et   I Alp(inorum) ped(itata) et I [Nor(icorum)]   /   et   III   Lusit(anorum)   et   II   Ast(urum)   et   Call(aecorum)   et   VII Breuc(orum) et I Lu(sitanorum)   /   et   II Aug(usta) Thr(acum) et I Mont(anorum) et / I Camp(anorum) vol(untariorum) et I T(h)r(acum) c(ivium) R(omanorum) / et sunt in Pannonia infer(iore) sub Iallio Bas/so leg(ato) XXV item class(icis) XXVI stip(endiis) emer/it(is) dimiss(is) hon(esta) miss(ione) quor(um) nom(ina) sub/script(a) sunt civit(atem) Rom(anam) qui eor(um) non hab(erent) / dedit et conub(ium) cum uxor(ibus) quas tunc / hab(uissent)   tum   est   civit(as)   i(i)s dat(a) aut cum i(i)s quas / post(ea) dux(issent) dumtax(at) singulis // Coh(ortis) I Thr(acum) Germ(anicae) cui prae(e)st / C(aius) Turpilius Verecundus / ex pedite / Monno Tessimari f(ilio) Erav(isco) / et Niciae Tricani fil(iae) ux(ori) eiu(s) Canac() // M(arci) Servili Getae / L(uci) Pulli   Chresimi   /   M(arci)   Sentili Iasi / Ti(beri) Iuli Felicis / C(ai) Belli Urbani / C(ai) Pomponi Statiani / P(ubli) Ocili Prisci
 
103.
  
Pannonia inferior
 
Imp(erator)   Caes(ar)   d[ivi   Hadrian(i)   f(ilius)   divi Traiani] / Parthic(i) n[epos divi Nervae p]ron(epos) T(itus) Aelius / Hadrianus A[nton]inus Aug(ustus) Pius p[ont(ifex)] / max(imus) tr(ibunicia) pot(estate) XVIIII imp(erator) II co(n)s(ul) IIII [p(ater) p(atriae)] / equit(ibus) et pedit(ibus) qui mil(itaverunt) in al(is) V quae app(ellantur) / I Thr(acum) vet(erana) sag(ittariorum) et I c(ivium) R(omanorum) et I [pr]aet(oria) c(ivium)   R(omanorum)   et   I [Fl(avia) Aug(usta)] / Brit(annica) |(milliaria) et I Aug(usta) Itur(aeorum) et coh(ortibus)   [X]III   I   Alp(inorum)   eq(uitata)   /   et   III   Batav(orum)   et   I Thr(acum) Ger(manica) et I [Al]p(inorum) ped(itata) et I / Noric(orum) et III Lusit(anorum) [et II Ast(urum) et Call(aecorum) et] VII Breuc(orum)   /   et   I   Lusit(anorum) et II Aug(usta) Th[r(acum) et I Mont(anorum)] et I Camp(anorum) / vol(untariorum) et I Thr(acum) c(ivium) R(omanorum) et sunt in [Pan]nonia inf(eriore) / sub Iallio Basso leg(ato)   XXV   i[tem]   class(icis)   XXVI stip(endiis) / emer(itis) dim(issis) hon(esta) mis(sione) qu[or(um) n]om(ina) subscrip(ta) / [sunt c]ivit(atem) Rom(anam) qui eo[r(um) non] hab(erent) dedit / [et con]ub(ium) cum   uxor(ibus)   qua[s   t]unc   hab(uissent)   /   [cum   est   civit(as) iis] dat(a) aut cum [iis q]uas post(ea) / [dux(issent) dumtaxat] singuli[s] // a(nte) d(iem) VI Id(us) F[eb(ruarias)] / [M(arco) Civica] Barbaro et Regu[lo   co(n)s(ulibus)]   /   [co]h(ortis)   I   Thr(acum)   Ger(manicae) c[ui] prae(e)st / C(aius) Turpiliu[s] / V[er]ecundus / ex pedit[e] / Culso Atedumi f(ilio) Era(visco) / et Vervedae Tessimari fil(iae) ux[o(ri)] eiu(s) Can[3]   /   d[escript(um)]   et recognit(um) ex tab(ula) ae[r(ea)] / [quae fi]x(a) est Rom(ae) in mu[ro p]ost / t[empl(um)] divi Aug(usti) ad M[in]ervam // Imp(erator) Caes(ar) divi Hadriani f(ilius) d[ivi Traiani] / Parthic(i)   nep(os)   divi   Nervae   [pronep(os)]   /   T(itus) Aelius Hadrianus Antoni[nus Aug(ustus) Pi]/us pont(ifex) max(imus) tr(ibunicia) pot(estate) XIX imp(erator) [II co(n)s(ul) IIII p(ater) p(atriae)] / equitibus et   peditibus   qui   m[il(itaverunt) in alis V] / quae appellant[ur I Thr(acum) vet(erana) sag(ittariorum) et I c(ivium)   R(omanorum)]   /   et   I   praetor(ia) c(ivium) R(omanorum) et I Fl(avia) Aug(usta) [Brit(annica) |(milliaria)]   /   et   I   Aug(usta)   Itur(aeor)um   et   coh(ortibus)   XIII   I   Al[p(inorum) eq(uitata)] / et III Batavor(um)   et   I   Thr(acum)   Germ(anica)   et   I   [Alp(inorum)   ped(itata)]   / [et] I Noric(orum) et III Lusit(anorum) et II Ast(urum) et [Call(aecorum)] / [et] VII Breuc(orum) et I Lusit(anorum) et II Aug(usta) Th[rac(um)]   /   [et   I]   Montan(orum)   et   I   Camp(anorum)   vol(untariorum)   et   I Thr(acum) c(ivium) R(omanorum) / [et s]unt in Pannonia inferior(e) sub / [Ial]lio Basso leg(ato) quinq(ue) et viginti / [ite]m classic(is) sex et vigint(i) stipend(iis) / [e]merit(is) dimis[s(is)] honest(a) missio[ne] / [q]uorum nomin(a) [su]bscrip[t(a)   su]nt   /   [ci]vitatem   Roma[nam] q[ui eo]rum / [n]on haber(ent) de[dit et conub(ium) c]um u[xo]/[r]ibus quas t[unc habuiss(ent) cum] es[t ci]/[vi]tas i(i)s da[t(a) aut cum is quas postea duxiss(ent)] / [d]umtaxat singulis a(nte) d(iem) VI Id(us) [Feb(ruarias)] / M(arco) Civica Barbaro M(arco) Metilio Regulo   co(n)s(ulibus) / coh(ortis) I Thrac(um) Germ(anicae) cui prae(e)st / [C(aius)] Turpilius Verecundus   /   ex   pedite   /   Culso Atedumi fil(io) Eravisco / et Vervedae Tessimari fil(iae) uxo(ri) eiu(s) Era(viscae) / descript(um) et recognit(um) ex tabul[a ae]r(ea) / quae fixa est Ro[mae i]n mur(o) p[os]t / templ(um) divi Aug(usti) [ad] Minerv[am] // M(arci) S[ervili Getae] / L(uci) P[ulli Chresimi] / M(arci) Sentili   [Iasi]   /   Ti(beri)   Iu[li   Felicis] / [C(ai) B]elli [Urbani] / [C(ai) Pomp]oni [St]atia[ni] / [P(ubli) Ocili Pri]s[ci]
 
104.
  
Raetia
   
( = RMD I, n. 51 )
 
 105.
  
Bruttium et Lucania
 
A(nte) d(iem) VII Id(us) Febr(uarias) / App(io) Annio Atilio Bradua T(ito) Vibio Varo co(n)s(ulibus) / ex gregale   /   C(aio)   Iulio Seuthi f(ilio) Bitho Philippop(olitano) ex Thr(acia) / et Marciae Acti(a)e Secundae ux(ori) eius Italic(ae) / et Longino f(ilio) eius / et Bitho f(ilio) eius / et Iuliae fil(iae) eius / et Bendi fil(iae) eius   /   descriptum   et   recognitum   ex  tabula aerea / quae fixa est Romae in muro [po]st templum / divi Aug(usti) ad Minervam // M(arci) Servili Getae / L(uci) Pulli Chresimi / M(arci) Sentili Iasi / Ti(beri) Iuli Felicis / C(ai) Belli Urbani / P(ubli) Graecini Crescentis / P(ubli) Ocili Prisci
 
106.
  
Moesia inferior
 
[Imp(erator)   Caes(ar)   divi   Hadriani   f(ilius)   3   T(itus) Aelius Hadrianus Antoninus Aug(ustus) Pius 3 imp(erator) II co(n)s(ul) IV 3 iis qui militaverunt in classe 3 XX]V [stipendiis emeritis dimissis] / [honesta m]ission[e quorum nomina subscripta sunt] / [ipsis libe]ris post(eris)q(ue) [eorum civitatem] / [Roman(am) ded]it et conub(ium) cum ux[oribus quas tunc habuis(sent)] / [cum] est civit(as) i(i)s data [aut siqui caelibes essent // [Imp(erator) Caes(ar) divi Hadriani f(ilius) 3 T(itus) Aelius Hadrianus Antoninus Aug(ustus) Pius 3 imp(erator) II co(n)s(ul) IV 3 iis qui militaverunt in classe 3 XXV stipendiis emeritis dimissis honesta missione quorum nomina subscripta sunt ipsis liberis posterisque eorum civitatem Romanam dedit et conubium cum ux]oribu[s quas tunc habuissent] / [cum est] civit[as iis data] / [aut siqui caelibes es]sent [cum iis quas postea] / [duxiss]ent dumtaxat [singuli singulas] / pr(idie) Non(as) Oc[t(obres)] / [Sex(to) Aemilio Equ]estre Q(uinto) Corneli[o 3 co(n)s(ulibus)] / ex gregale / [3]ali f(ilio) Dolati[3] / [et 3 f]il(iae) uxor[i eius
 
108.
  
Noricum
 
] / ex pedit[e] / [Lucio] Terti f(ilio) / [descr]iptum et reco[gnit(um) ex tabula aenea quae] / fixa est Ro[mae in muro] / [post te]mpl(um) divi Au[g(usti) ad Minervam] // ] / V[3] / Lucio [
 
109.
  
Dacia
 
Imp(erator)   Cae[s(ar)   divi   Hadriani   f(ilius)   divi Traiani Parth]/ic(i) n(epos) div[i Nervae pronep(os) // Im[p(erator)   Caes(ar)   divi   Hadriani   f(ilius)   divi   Tra]/ian[i Parthic(i) n(epos) divi Nervae pronep(os) T(itus)] / Ae[lius Hadrianus Aug(ustus) Pius] / pon[t(ifex) max(imus) 3] / equ[itibus
 
110.
  
Asia
 
[Imp(erator) Caes(ar) divi Hadriani f(ilius) divi Tra]iani Par/[thic(i) nepos divi Nervae pro]nepos / [T(itus) Aelius Hadrianus Antoninus] Aug(ustus) Pius / [3 imp(erator) II c]o(n)s(ul) IV pater patriae / [equitib(us) et peditib(us) qui milit(averunt) in alis V q]uae appellantur [ // [Imp(erator) Caes(ar) divi Hadriani f(ilius) di]vi Traiani / [Parthic(i) nepos divi Nervae pro]nepos / [T(itus) Aelius Hadrianus Antoni]nus Aug(ustus) Pi/[us 3 imp(erator) II] co(n)s(ul) IV pater patriae / [equitib(us) et peditib(us) qui mili]t(averunt) in al(is) V / [quae   appellantur   I   Fl(avia)   Aug(usta)   Brita]nnic(a)   |(milliaria)   et   /   [I c(ivium) R(omanorum) et I praet(oria) c(ivium) R(omanorum) et I Thr]ac(um) sagit(taria) / [et I Aug(usta) Itur(aeorum) sagit(taria) / [et coh(ortibus)] XIII I Al(pinorum) / [3 et sunt in Pannonia inferiore sub
 
111.
  
Moesia superior
 
[Imp(erator)   Caesar   M(arcus)   Aurelius   A]ntoninus   /   [Aug(ustus)   pont(ifex) maxim(us) trib(unicia)] pot(estate)   XV   co(n)s(ul)   III   et / [Imp(erator) Caesar L(ucius) Aurelius Ve]rus Aug(ustus) trib(unicia) pot(estate) / [co(n)s(ul) II divi Antonini fili]i divi Hadria/[ni nepotes divi Trai]ani Parth(i)ci / [pronepotes divi   Ner]vae   abnepot(es)   /   [eq(uitibus)   et   ped(itibus)   qui   militaveru]nt in ala Gal(lorum) / [3 q]uae appellan[tur   //   Sub]   /   Avid[io   Cassio   leg(ato) XXV item class(icis)] / XXVI pl(uribus)[ve st(ipendiis) em(eritis) dim(issis) hon(esta) mis(sione) quor(um) nom(ina)] / su(b)scr(ipta) s[unt civitat(em) Rom(anam) qui eor(um) non] / haber(ent) d[ed(erunt) et con(ubium) cum uxor(ibus) quas tunc] / ha(buissent) cum [est civ(itas) is dat(a) aut cu(m) is qu(as) post(ea)] / dux(issent) dum[taxat
 
113.
  
Pannonia inferior
 
[Imp(erator) Caesar Marcus Aurelius Anto]ninus / [Aug(ustus) pontif(ex) max(imus) trib]uniciae / [potestatis   3   co(n)s(ul)   III]   et / [Imp(erator) Caesar L(ucius) Aurelius Verus Au]gustus / [trib(uniciae) pot(estatis) 3 co(n)s(ul) II divi Ant]onini / [f(ilii) divi Hadriani nep(otes) divi Tra]iani Par/[thici pronepotes divi   Nervae   ab]nepotes   /   [equitibus   et   peditibus qui militaveru]nt in alis / [3 quae appellantur 3 et I B]r<i=E>tton(u)m {I} / [c(ivium) R(omanorum) et 3 et I civiu]m Romano/[rum et 3 et cohortibus 3 et sunt in   Pann(onia)   inf(eriore)   sub   // dimissis ho]nesta miss[ione quorum nomina subscripta sunt] / civitatem Ro[manam qui eorum non haberent de]/derunt et co[nubium cum uxoribus quas tunc habuissent
 
114.
  
Moesia superior
 
[Imp(erator) Caesar M(arcus) Aure]lius Anton[inus] / [Augustus pontif(ex) max]imus tribu[niciae] / [potestatis   XVI?   co(n)]s(ul)   III   [et]   /   [Imp(erator)   Caesar   L(ucius)   Aureli]us Verus A[ugustus] / [tribunic(ia)   potest(ate)   II?   co(n)s(ul)   II]   divi   Ant[onini]   /   [filii // Et I Augusta Lusita]/nor(um) [et I Pannon(iorum) veterana et sunt in Moesia superio]/re su[b Servilio? Fabiano? leg(ato) quinque et viginti] / stipe[ndiis emeritis dimissis honesta missione] / quoru[m nomina subscripta sunt
 
115.
  
Dacia
  
( = RMD I, n. 65 )
 
116.
  
Dacia
 
[Imp(erator)   Caesar   Marcus]   Aurelius   A[ntoninus   Aug(ustus)   Armeniacus ] / [pontif(ex) max(imus) t]rib(unicia) pot(estate) XV[III imp(erator) II co(n)s(ul) III et] / [Imp(erator) Caesar Lucius Aure]lius Verus [Augu(stus) Armeniacus trib(unicia) pot(estate) IIII] / [imp(erator) I]I proco(n)s(ul) co(n)s(ul) [II divi Antonini] / [f(ilii) divi Hadriani] nepote[s divi Traiani Parthici pronepotes // equitibus et peditibus qui militaver(unt)   in   alis   3   quae appell(antur) 3 et cohortib(us) 3 I Britton(um) |(milliaria) et I Britann(ica) equit(ata) et I Hispan(orum) |(milliaria) et I Batavor(um) |(milliaria) et I Aelia Gaesator(um) et II Nerv(ia) Britton(um)]     |(milliaria)     et   II   Br[itannor(um)   |(milliaria)   et   I   Hispan(orum)   |(milliaria)   et   I] / Cannan[ef(atium) et II Hispan(orum) et V Lingon(um) et] / VI Thrac(um) [et sunt in Dacia Porolissensi sub] / Sempro[nio Ingenuo proc(uratore) quinis et vicenis] / pluribu[sve stipendiis dimissis honesta missione
 
117.
  
Dacia
 
[Imp(erator) Caesar Marcus Aurelius Antoninus Aug(ustus) Armeniacus pontif(ex) max(imus) trib(unicia) pot(estate)   XVIII   i]mp(erator)   II   c[o(n)s(ul)   III   et]   /   [Imp(erator)   Caesar Lucius Aurelius Verus Augu(stus)   Ar]menia[cus   trib(unicia)   pot(estate)   IIII   imp(erator)   II   proco(n)s(ul)   co(n)s(ul) II divi An]tonin[i f(ilii) divi Hadriani nepote[s divi Traiani Parthici pronepotes // equitibus et peditibus qui militaver(unt)   in   alis   tribus   quae   appell(antur)   II Gallor(um) et Pannon(iorum) et Silian(a)] c(ivium) R(omanorum) et I Tu[ngror(um) Front(oniana)] / [et cohortib(us) decem] et duab(us) I B[ritton(um) |(milliaria)   et   I   Britann(ica) equit(ata)] / [et I] Hispano[r(um) |(milliaria) et I Batavor(um) |(milliaria) et I Ael(ia)] / [Gaesator(um) et I]I Nerv(ia) B[ritt(onum) |(milliaria) et II Britann(orum) |(milliaria)
 
118.
   
Dacia
 
] / div[i Aug(usti) ad Minervam] // M(arci) [Servili? Getae?] / [
 
119.
  
Germania superior
 
[Imp(erator)   3   et   sunt in Raetia(?) sub 3 quorum] n[o]m[ina] / [subscripta sunt civitatem Romana]m qui eo/[rum non haberent dedit(?) et conu]bium cum / [uxorib(us) quas tunc habuiss(ent) cum e]st civitas / [iis data aut cum iis quas postea duxis]sent / [dumtaxat singulis // alae(?) cui praeest 3] / [3]ciali Licati / [descript(um) et recognit(um) ex] tabul(a) ae[re(a) quae] / [fixa est Romae in muro p]ost temp[lum] / [divi Aug(usti) ad Mine]rvam
 
120.
  
Germania inferior
 
]   //   A(nte) d(iem) V(?) K(alendas) A[pr(iles?)] / Vaeniano(?) et Avito [co(n)s(ulibus)] / alae I Noricor(um) c(ivium) R(omanorum) cui prae(e)st / Aurelius Flaccus / ex gregale / [3] Amandi f(ilio) C[a]nnanef(ati) / [descript(um)] et recognit(um) ex t[a]bul(a) aer(ea) / [quae fixa] est Rom(ae) in muro p[os(t) te]m[pl(um)] / [divi   A]ug(usti)   ad   Mi[nervam] // [M(arci) Servili Getae] / [Ti(beri) Iuli] F[el]icis / [C(ai) Belli] Urbani / L(uci) Pulli Primi / L(uci) Senti Ch[rysogo]ni / C(ai) Pomponi S[tatiani] / L(uci) Pulli Z[osimi]
 
121.
  
Dacia
 
cui p]rae(e)st / [ // ] / [L(uci) Senti Chr]ysogoni / [C(ai) Pomponi] Statiani / [L(uci) Pulli] Zosimi
 
122.
  
Dacia
 
quas tunc] hab(uissent) cum / [est civitas iis data aut cum iis quas] post(ea) dux(issent) / [ // ]Chalcid(ensi) / [descrip(tum)   et   recognit(um)   ex   tab]ula   aerea   / [quae fixa est Romae in] muro post / [templum divi Aug(usti) ad Min]ervam
 
123.
  
Dacia
 
Imp(erator) Caesar divi Antonini fil(ius) divi Veri Parthici maximi / frater divi Hadriani nepos divi Traiani Parthici   pro/nepos   divi   Nervae   abnepos   M(arcus)   Aurelius   Antoninus   / Aug(ustus) Germanic(us) Sarmatic(us)   pontifex   maximus   tribunic(ia)   /   potest(ate) XXXIII imp(erator) IX co(n)s(ul) III p(ater) p(atriae)   et   /   Imp(erator)   Caesar L(ucius) Aelius Aurelius Commodus Aug(ustus) Antonini / Aug(usti) fil(ius) divi Pii nepos divi Hadriani pronepos divi / Traiani Parthici abnepos divi Nervae adnepos Ger/manic(us) Sarmatic(us) tribunic(ia) potest(ate) III imp(erator) II co(n)s(ul) II p(ater) p(atriae) / equitibus et peditibus qui militaverunt in alis duabus / quae appellantur I Batavor(um) et I Bosporanor(um) et co/hortium decem et duobus(!) I Alpinor(um) et I Aug(usta) Itur(a)e/orum et III Dalmatar(um) et V Gallor(um) et I T(h)racium sagit(tariorum) / et I Ubior(um) et II Gallor(um) et Pannonior(um) et I Vindelicor(um)   /   et   VIII   Raetor(um)   et   III   Campestrum   et   IIII   Hispanor(um)   /   et II Fla(via) Commag(enorum) et vexillatio(!) peditum singular(ium) / Brittannicianor(um) et sunt in Dacia superiore sub / Helvio Pertinace leg(ato) quinis et vicenis pluribusve sti/pendi(i)s emeritis dimissis honesta missione quorum  /   nomina subscripta sunt civitatem Romanam qui / eorum non haberent dederunt et conubium cum / uxoribus quas tunc habuissent cum est civitas iis / data aut cum iis quas postea duxissent dumtaxat singulis   /   {a(nte)   d(iem)}   Kal(endis)   Aprilibus   /   [M(arco)]   Acilio Faustino L(ucio) Iulio Proculiano co(n)s(ulibus)   /   cohor(tis)   III Campestr(um) cui praefuit / Avonius Saturninus / ex peditibus / Ulpio Ulpi fil(io) Herculano Stobis / descriptum et recognitum ex tabula aerea quae fi/xa est Romae in muro post templum   divi   Aug(usti)   /   ad   Minervam   //   Imp(erator) Caesar divi Antonini fil(ius) divi Veri Parthici maxim(i) fra/ter divi Hadriani nepos divi Traiani Parthici pronepos di/vi Nervae abnepos M(arcus) Aurelius Antoninus Aug(ustus) Germa/nicus Sarmaticus pontifex maximus tribunic(ia) potest(ate) / XXXIII imp(erator) X co(n)s(ul) III p(ater) p(atriae) et / Imp(erator) Caesar L(ucius) Aelius Aurelius Commodus Aug(ustus) Antonini / Aug(usti) fil(ius) divi Pii nepos divi Hadriani pronepos divi Traia/ni Parthici abnepos divi Nervae adnepos Germanicus / Sarmatic(us) tribunic(ia) potest(ate) III imp(erator) II co(n)s(ul) II p(ater) p(atriae) / equitibus et peditibus qui militaverunt in alis duabus / quae appellantur I Batavor(um)   et   I   Bosporanor(um)   et   /   cohortium   decem   et   duobus(!) I Alpinor(um) et Aug(usta) Itur(a)e/or(um) et III Dalmatar(um) et V Gallor(um) et I Thracium sagit(tariorum) / et I Ubior(um) et VIII Raetor(um) et III Campestrum et IIII His/panor(um) et II Fl(avia) Commag(enorum) et vexillatio(!) peditum sin/gular(ium) Brittannicianorum et sunt in Dacia supe/riore sub Helvio Pertinace leg(ato) quinis et vicenis plu/ribusve stipendi(i)s emeri(ti)s dimissis honesta mis/sione quorum nomina subscripta sunt civitatem / Romanam qui eorum non haberent dederunt et co/nubium cum uxoribus quas tunc habuissent cum   est   /   civitas iis data aut cum iis quas postea duxissent / dumtaxat singulis // Kal(endis) Aprilib(us) / M(anio) Acilio Faustino L(ucio) Iulio Proculiano co(n)s(ulibus) / coh(o)r(tis) III Ca(m)pestr(um) cui praefuit   /   Avonius   Saturninus   /   ex   peditibus   /   Ulpio   Ulpi   fil(io) Herculano Stobis / descriptum et recognitu(m) ex tabula / aerea quae fixa est Romae in mu/ro post templum divi Aug(usti) ad Miner/vam // D(ecimi)   Aemili   Felicis / Cn(aei) Pompei Niconis / P(ubli) Tulli Callicrates(!) / D(ecimi) Aemili Quadrati / P(ubli) Orvi Dii / P(ubli) Aeli Trofimi / D(ecimi) Aemili Agat(h)ocletis
 
124.
  
Etruria
 
[Imp(erator)   Ca]esar   divi   M(arci)   [Antonini] / [Pii Germa]nici Sarmatici f(ilius) [divi Pii nep(os)] / [divi H]adriani pr(onepos) di[vi Traiani Parthici abn(epos) divi Nervae adn(epos) M(arcus) Aurelius Antoninus Commodus Aug(ustus) Pius Sarm(aticus) Germ(anicus) max(imus) pont(ifex) max(imus) // [Imp(erator) Caesar divi M(arci) An]/tonini Pii Germanici Sarmatici f(ilius) divi Pii nep(os) divi Hadriani pr(onepos) divi Traiani Parthici abn(epos) divi Nervae adn(epos) M(arcus) Aurelius Antoninus Commodus Aug(ustus) Pius Sarm(aticus) Germ(anicus)] / max(imus) pont(ifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) 3] / nomina [militum qui militaverunt] / in coh[ortib(us) praetori(i)s decem I II III IIII] / V VI VI[I VIII IX X et urbanis quattuor] / X XI XI[I XIV subieci quibus fortit]/er et [pie militia functis ius trib]/ui co[nubi(i) dumtaxat cum singulis] / A B (?) [3] / et p[rimis uxoribus ut etiamsi pe]/reg[rini iuris feminas in matrimonio suo iunxerint proinde liberos tollant
 
125.
  
Noricum
 
]I[3] / [3]RECION[
 
126.
  
Raetia
 
]E[ // quae fixa est] Romae in muro] / [post templ(um) divi Au]g(usti) ad M[inervam]
 
127.
  
Dacia
 
descript(um) et recog]nit(um) [ex tab(ula) aenea?] / [quae fixa est R]om[ae
 
128.
  
Dacia
 
[Imp(erator) Caes(ar) 3 equitibus et peditibus qui militaverunt in 3 e]t II / [Nerv(ia) Britt(onum) |(milliaria) et II Britann(orum) |(milliaria) et I Hispan(orum) |(milliaria) et I] Can/[nanef(atium) et II Hispan(orum) et V Lingon(um) et VI T]hrac(um) / [et sunt in Dacia Porolissensi su]b Clo/[3 proc(uratore) // quorum nomina subscripta sunt 3 et conubium cum uxoribus quas tunc habuissent 3 cum iis quas p]ostea [duxissent
 
129.
  
Noricum
 
coh]ort(is) I Ae[l(iae) |(milliariae) sag(ittariae?) cui praeest] / Ael[ius // [L(uci)] Pulli [Primi] / [
 
130.
  
Raetia
 
] qu[i // quorum] nomina / [subscript(a) sunt civitat(em) Roman(am)] qui eo<r=S>(um) non / [haber(ent) ded(it?) et conub(ium) cum uxo]rib(us) quas tunc / [non habuiss(ent)
 
131.
  
Asia
 
Imp(erator)   Caes(ar)   divi   Septimi   Severi   Pii   Arab(ici) Adiab(enici) Parth(ici) / max(imi) Brit(annici) max(imi) fil(ius) divi M(arci) Antonini Pii Germ(anici) Sarm(atici) nep(os) / divi Antonini Pii pronep(os) divi Hadriani abnep(os) divi / Traiani Parthic(i) et divi Nervae adnep(os) / M(arcus) Aurellius Antoninus Pius Felix Aug(ustus) Parthic(us) / max(imus) Brit(annicus) maxim(us) Germ(anicus) max(imus) pont(ifex) maxim(us) / trib(unicia) pot(estate) XVII imp(erator) III co(n)s(ul) IIII p(ater) p(atriae) proco(n)s(ul) / iis qui militaverunt in classe praetoria Antoninian(a) / Misenensi quae est sub Claudio Dionysio / praef(ecto) octonis et vicenis stipendi(i)s emeritis di/missis honesta missione quorum nomina sub/scripta sunt ipsis filiisque eorum quos susce/perint ex mulieribus quas secum concessa consue/tudine vixisse probaverint civitatem Romanam / dedit et conubium cum iisdem quas tunc secum / habuissent cum est civitas iis data aut   / si qui tunc non habuissent cum iis quas / postea uxores duxissent dumtaxat / singulis singulas a(nte) d(iem) V Kal(endas) Dec(embres) / L(ucio) Valerio Messala C(aio) Suetrio Sabino co(n)s(ulibus) / ex principale / M(arco) Herennio Pappaionis fil(io) Pasicrat(a)e n(atione) / Isaurus vico Calloso et Herenniae Nesto/ris fil(iae) Immae uxor(i) eius civit(ate) Isaur(a) vico s(upra) s(cripto) / descript(um) et recognit(um) ex   tabula   aerea   quae   fixa   /   est   Rom(a)e   in muro pos(t) templ(um) divi Aug(usti) ad Minerva(m) // Imp(erator)   Caes(ar)   divi   Septimi   Severi   Pii   Arab(ici) Adiab(enici) Parth(ici) / max(imi) Brit(annici) max(imi) fil(ius) divi M(arci) Antonini Pii Germ(anici) Sarm(atici) nep(os) / divi Antonini Pii pronep(os) divi Hadriani abnep(os) divi / Traiani Parthic(i) et divi Nervae adnep(os) / M(arcus) Aurellius Antoninus Pius Felix Aug(ustus) Parthic(us) / max(imus) Brit(annicus) maxim(us) Germ(anicus) max(imus) pont(ifex) maxim(us) / trib(unicia) pot(estate) XVII imp(erator) III co(n)s(ul) IIII p(ater) p(atriae) proco(n)s(ul) / iis qui militaverunt in classe praetoria Antoninian(a) / Misenensi quae est sub Claudio Dionysio / praef(ecto) octonis et vicenis stipendi(i)s emeritis di/missis honesta missione quorum nomina sub/scripta sunt ipsis filiisque eorum quos susce/perint ex mulieribus quas secum concessa consue/tudine vixisse probaverint civitatem Romanam / dedit et conubium cum iisdem quas tunc secum / habuissent cum est civitas iis data aut / si qui tunc non habuissent cum iis quas / postea uxores dexissent(!) dumtaxat / singulis singulas [
 
132.
  
Moesia inferior
 
Imp(erator) Caes(ar) divi Antonini Magni Pii fil(ius) / divi Severi Pii nepos M(arcus) Aurellius / Severus Alexander   Pius   Felix   Aug(ustus) / pontif(ex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) VII co(n)s(ul) II p(ater) p(atriae) / nomina militum qui militaverunt / in cohortibus praetori(i)s Se/verianis decem I II III IIII V VI VII VIII / VIIII X Piis Vindicibus qui pie et for/titer militia fun[c]ti sunt ius / tribui conubi(i) dumtaxat cum sin/gulis   et   primis   uxorib(us)   <ut=A>   etiam/si   peregrini   iuris feminas in ma/trimonio suo iun/xerint proind(e) / {xerint proinde} / liberos tollant / {liberos tollant} / ac si ex duobus / civib(us) Romanis natos // Imp(erator) Caesar divi Antonini Magni / Pii fil(ius) divi Severi Pii nepos / M(arcus) Aurellius Severus Alexander   Pius   /   Felix Aug(ustus) pontif(ex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) VII co(n)s(ul) II p(ater) p(atriae) / nomina militum qui militaverunt in / cohortibus praetori(i)s Severianis de/cem I II III IIII V VI VII VIII IX X Piis Vindici/bus qui pie et fortiter militia functi / sunt ius tribui conubii dumtaxat / cum singulis et primis uxoribus / ut etiamsi pe(re)grini iuris feminas / in matrimonio suo iunxerint pro/inde liberos tollant ac si ex duobus / civibus Romanis natos a(nte) d(iem) VII Idus Ian(uarias) / Q(uinto) Aiacio Modesto   II   /   M(arco)   Maecio   Probo co(n)s(ulibus) / coh(ors) I pr(aetoria) Severiana P(ia) V(index) / M(arco) Aurelio M(arci) f(ilio) Ulp(ia) Secundo / Nicopoli / descript(um) et recognitum ex tabula ae/rea quae fixa est Romae in muro pos(t) / templum divi Aug(usti) ad Minervam
 
133.
  
Asia
 
Imp(erator)   Caes(ar)   divi   Antonini   Magni   Pii   fil(ius)   divi   Sev(eri) Pii nepos / M(arcus) Aur(ellius) Sev(erus) Alexander Pius Fel(ix) Aug(ustus) pont(ifex) max(imus) tr(ibunicia) pot(estate) VIII co(n)s(ul) III   p(ater)   p(atriae) / iis qui mil(itaverunt) in cl(asse) pr(aetoria) Sev(eriana) P(ia) V(indice) Misene(n)si qu(a)e est sub / Licinio Hieroclete praef(ecto) octonis et vice/nis stipendi(i)s emeritis dimissis honest(a) / missione quorum nomina subscripta sunt / ipsis fili(is)que eorum quos susceperint / ex mulier(ibus) quas secum concessa consue/tudine vixisse probaverint civitatem / Romanam dedit et conubium cum iis/dem quas tunc secum habuissent cum es(t) / civitas iis data aut siqui tunc non habuis/sent cum iis quas postea uxores / duxissent dumtaxat singulis singulas // Imp(erator) Caes(ar) divi Antonini Magni / Pii fil(ius) divi Severi   Pi[i]   nepos   / M(arcus) Aurellius Severus Alexander Pius Fe/lix Aug(ustus) pont(ifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) VIII co(n)s(ul) III p(ater) p(atriae) / iis qui militaverunt in classe praetoria Seve/riana P(ia) V(indice) Misenensi qu(a)e est sub Licinio Hie/roclete praef(ecto) octonis et vicenis stipendi(i)s / emeritis dimissis honesta missione quorum / nomina subscripta sunt ipsis fili(i)sque eorum / quos susceperint ex mulieribus quas secum / concessa consuetudine vixisse probaverint / civitatem Romanam dedit et conubium cum / i(i)sdem quas tunc secum habuissent cum est / civitas iis data aut siqui tunc non habuissent / [cum iis] quas postea uxores duxissent dumtaxat / singulis singulas a(nte) d(iem) V Kal(endas)   Dec(embres)   /   Imp(eratore)   M(arco) Aurellio Severo Alexandro Pio Felice / Aug(usto) III L(ucio) Cassio Dione II co(n)s(ulibus) / ex gregale / T(ito) Domitio Tumeli fil(io) Domitiano / Claudiopoli ex Cilicia vico Vindemi / et Aureliae Maiae uxori eius Afrae et / C(aio) Domitio Diodoto et C(aio) Domitio Carico et / C(aio) Domitio Putiolano fili(i)s eius / descript(um) et recognit(um) ex tabula aerea quae fixa est / Romae in muro pos(t) templ(um) divi Aug(usti) ad Minervam
 
134.
  
Pannonia superior
 
Imp(erator) Caes(ar) di[vi Antonini Magni Pii fil(ius) divi Severi] / Pii nepos [M(arcus) Aurellius Severus Alexander   Pius]   /   Feli[x   Aug(ustus) pontif(ex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) 3 co(n)s(ul) 3 p(ater) p(atriae) / [equitibus qui // Imp(erator) Ca[es(ar) divi Antonini Magni] / Pii fil(ius)] divi Severi Pii nepos] / M(arcus)   Aurel[lius   Severus   Alexander   Pius   Felix]   /   Aug(ustus) po[ntif(ex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) 3 co(n)s(ul) 3 p(ater) p(atriae)] / equitib[us qui inter singulares militaver(unt)] / castr[is novis(?) Severianis quibus praeest] / Licc[
 
135.
  
Pannonia superior
 
coh(ors)   3   pr(aetoria)   Seve]ria[na   P(ia)   V(index)]   /   [3]   Floriano   [Sava]ria(?)   /   [descript(um) et recogni]t(um)   ex   tabula   aerea   /   [quae   fixa   est Romae] in muro pos(t) tem/[pl(um) divi Aug(usti) ad Min]ervam // Imp(erator) Ca[es(ar) divi Antonini Magni Pii f(ilius)] / divi S[everi Pii nep(os)] / M(arcus) Aur[elius   Severus   Alexander   Pius   Felix]   / Aug(ustus) po[nt(ifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) 3 co(n)s(ul)   p(ater)   p(atriae)]   nomin[a   militum qui militaverunt in] / cohort[ibus praetoriis Severianis?] / dec[em