CORPUS  INSCRIPTIONUM  LATINARUM  XVI

( N. 66-145 )

 

     
( H. Nesselhauf, CIL XVI : Diplomata Militaria, Berlin, 1936 + suppl., 1955 ).
  

 
66.
  
Moesia inferior
 
[Imp(erator) Caes(ar) divi Traiani Parthici f(ilius) divi Ner]vae nepos Tr[aianus Hadrianus Aug(ustus)] pont(ifex) max(imus) trib[unic(ia) potestat(e) III co(n)s(ul) II? p(ater) p(atriae) iis q]ui militaveru[nt in classe praet(oria)] Misenensi qua[e est sub Iulio Fronton]e sex et vigint[i stipendiis emeritis di]missis honesta [missione quorum n]omina subscri[pta sunt ipsis liberis po]sterisque [eorum civit(atem) dedit et conubium cum uxoribus [ // [Imp(erator) Caesar divi Traiani Parthici f(ilius) divi Nervae nepos T]raia[nus Hadrianus Au]g(ustus) pontifex m[aximus tribu]nic(ia) potestat(e) III co(n)s(ul) [II? p(ater) p(atriae)] / [ii]s qui militaverunt i[n classe praetoria] Misensensi quae est s[ub Iulio Front]one sex et viginti sti[pendiis emeritis] dimissis honesta mis[sione quorum n]omina subscripta [sunt ipsis lib]eris posterisque eo[rum civitatem de]dit et conubium c[um uxoribus
 
67.
   
Moesia superior
 
Imp(erator) Caesar divi Traiani Par/thici f(ilius) divi Nervae nepos / Traianus Hadrianus Aug(ustus) / pontif(ex)   maximus   tribunicia / potestat(e) IIII co(n)s(ul) III / ped(itibus) qui mil(itaverunt) in coh(orte) I Fl(avia)   Bessor(um)   quae   est / in   Macedonia   sub   Octavio Antonino / quinq(ue) et viginti stip(endiis) emerit(is)   dimiss(is)   /   hon(esta)   miss(ione)   quor(um)   nom(ina)   subscripta   /   [su]nt   ipsis   liber(is) posterisq(ue)   eor(um)   civita/[tem   dedi]t   conub(ium)   cum   uxorib(us) quas tunc / [habuissent] cum est civit(as) is data aut si [ // Imp(erator) Caesar divi Traiani Parthi[ci f(ilius) divi Ner]/vae nepos Traianus Hadrianus A[ug(ustus) pontif(ex)] / max(imus) trib(unicia) potest(ate) IIII co(n)s(ul) III / peditibus qui militaverunt in coh(orte) [I Flavia] / Bessor(um) quae est in Macedonia sub O[ctavio] / Antonino quinque et viginti stipen[diis eme]/ritis dimissis honesta missione quo[rum] / nomina subscripta sunt ipsis liberis pos/terisque eorum civitatem dedit et conubi/um cum uxoribus quas tunc habuissent / cum est civitas iis data aut siqui cae/libes essent cum iis quas postea / duxissent dumtaxat singuli singulas / a(nte) d(iem) III K(alendas)   Iul(ias)   /   C(aio)   Publicio   Marcello   L(ucio)   Rutilio Propinquo co(n)s(ulibus) / coh(ortis) I Flav(iae) Bessor(um) cui prae(e)st / A(ulus) Aelius Sollemnianus / ex pedite / M(arco) Antonio Timi f(ilio) Timi Hierapol(i) / et Doroturmae Dotochae fil(iae) uxori eius Tricorn(io) / et Secundo f(ilio) eius / et Marcellinae fil(iae) eius / descriptum et recognitum ex ta/bula aenea quae fixa est Romae / in muro post templum divi Aug(usti) / ad Minervam
 
68.
  
Dacia
 
[Imp(erator)   Caesar   divi   Traiani   Parthici   f(ilius)   divi Nervae nepos Traianus Hadrianus Aug(ustus) pontif(ex)   max(imus)   trib(unicia)   potest(ate)   IIII   co(n)s(ul)   III] / [auxiliariis   qui   militaverunt in 3] sa[gittar()? et sunt in Da]cia supe[riore] / [sub 3]vero ci[vit(atem)] / [ded(it) ips(is) lib(eris?) poster]isqu(e) [eor(um) // ] a(nte)   d(iem)   III   Kal(endas) Iuli(as) / C(aio) Publicio Marcello / L(ucio) Rutilio Propinquo / co(n)s(ulibus) / Hamasaeo Alapatha Palmyr(a) [ // [Imp(erator) Caesar divi Traiani Parthici f(ilius) divi Nervae nepos Traianus Hadrianus Aug(ustus) pontif(ex) max(imus) trib(unicia) potest(ate) IIII co(n)s(ul) III] / [auxiliariis qui militaverunt in 3] sa[gittar(?) et sunt in Da]cia supe[riore] / [sub 3]vero ci[vit(atem)] / [ded(it) ips(is) lib(eris?) poster]isqu(e) [eor(um) / ] a(nte) d(iem) III Kal(endas) Iuli(as) / C(aio) Publicio Marcello / L(ucio) Rutilio Propinquo / co(n)s(ulibus) / Hamasaeo A]lapatha f(ilio) Pa[lmyr(a)] / [descriptum et] recognitum ex / [tabula aenea qu]ae fixa est Ro[mae] / [in muro post t]emplum div[i Aug(usti)]/ [ad] Minervam // ]   Attei   Atteiani   /   [3] Iuni [3]nitelli / L(uci) Atini Flori / Q(uinti) Fabi [[3]] / [3] Pulli Anthi / Ti(beri) Claudi Erotis / P(ubli) Atini Crescentis
 
69.
  
Pannonia superior
 
Imp(erator) Caesar divi Traiani Parthici f(ilius) divi Nervae nepos / Traianus Hadrianus Augustus pontifex maximus / tribunicia potestate VI co(n)s(ul) III proco(n)s(ul) / equitibus et peditibus qui militaverunt in alis decem et tribus et / cohortibus tr(i)gint(a) et septe(m) qua(e) appel(l)antur I Pannonioru(m) / Sabinian(a) et I Panno(nio)rum Tampian(a) et I Hispanorum Asturu(m) / et I Tungroru(m) et II Asturum et Gallorum Picentian(a) et Gall(o)/rum et Thracum clas(s)ian(a) civiu(m) Romanor(um) Seb(o)siana / et Vettonum Hispanorum civium Romanor(um) et Agrippi(a)n(a) M(i)/niata et Augusta Gal(l)oru(m) et Augus(ta) Vocontioru(m) civiu(m) Ro/manorum et I Frisiavonum et I Vangionum milliaria et I / Celtib<e=I>rorum et I Thracum et I Afrorum civium Romanoru(m) et / I Nervia Germanor(um) mil(l)iaria et I (H)amionu(m!) sagittaria   e(t)   /   I   Delmataru(m)   et   I   Aquitanor(um)   et   I   Ulpia   Traian(a) Cugern(orum) / civium Romanoru(m) et I Morinorum et I Menapiorum et I / Sunucorum et I Betasioru(m) et I Batavor(um) et I Tungro(rum) / et I Hispanoru(m) et II Gallorum et II Basconum(!) civium / Romanorum et II Thracum e(t) II Lingonum et II Asturum et II / Delmatarum et II Nerviorum et III Bracarorum et III Lingon(um) / et IV Gal(l)orum et IV Lingonum et IV Breucorum et IV Delma/tarum et V Raetorum et V Gallorum et VI Nerviorum et / VII Thracum quae sunt in Brittannia sub A(ulo) Platorio Nepo/te quinque et viginti stipendiis emeritis dimissis / honesta missione per Pompeium Falcone(m) quorum // nomina subscripta sunt ipsis   liberis   posterisqu(e)   /   eorum   civitatem   ded(it)   et   conubiu(m)   cum   uxoribu(s) qua(s) / tun(c) habuissen(t)   cum   est   civita(s)   iis   dat(a)   aut   si qui caelib(es) / essent cum iis quas postea duxissent dumtaxa(t) singuli(s) / singulas a(nte) d(iem) XVI K(alendas) Aug(ustas) / Ti(berio) Iulio Capitone / L(ucio) Vitrasio Flaminino co(n)s(ulibus) / ala(e) I Pannoniorum Tampiana(e) cui prae(e)st / Fabius Sabinus / ex sesquiplic{i}ario / Gemello Breuci f(ilio) Pannon(io) // Imp(erator) Caesar divi Traiani Parthici f(ilius) divi Nervae nepos Tra/ianus Hadrianus Augustus pontifex maximus tribu/nic(ia) potestat(e) VI co(n)s(ul) III proco(n)s(ul) / equitib(us) et peditib(us) qui militaverunt in alis decem et trib(us) et coh(or)/tib(us) triginta et   septem   quae   appellantur   I   Pannonior(um)   Sabinian(a)   /   et   I   Pannon(iorum)   Tampian(a) et I Hispan(orum) Astur(um) et I Tungror(um) et II Astur(um) / et Gallor(um) Picentiana et Gallor(um) et Thrac(um) classiana c(ivium) R(omanorum) et Gallor(um) / Petriana |(milliaria) c(ivium) R(omanorum) et Gallor(um)   Sebosiana   et   Vetton(um)   Hispan(orum)   c(ivium) R(omanorum) et / Agrippiana Miniata et Aug(usta)   Gallor(um)   et   Aug(usta)   Vocontior(um) c(ivium) R(omanorum) et I / Nervia German(orum) |(milliaria) et I Celtiberor(um) et I Thrac(um) et I Afror(um) c(ivium) R(omanorum) et I / Lingon(um) et I fida Vardullor(um) |(milliaria) c(ivium) R(omanorum) et I Frisiavon(um) et I Vangion(um) / |(milliaria) et I Hamior(um)   sagitt(aria)   et I Delmat(arum) et I Aquitan(orum) et I Ulpia Traia/na Cugern(orum) c(ivium) R(omanorum)   et   I   Morin(orum)   et   I   Menapior(um)   et   I   Sunucor(um)   et I B(a)eta/sior(um) et I Batavor(um)   et   I   Tungror(um)   et   I   Hispan(orum)   et   II   Gallor(um)   et   II / Vascon(um) c(ivium) R(omanorum) et II Thrac(um) et II Lingon(um) et II Astur(um) et II Delmatar(um) / et II Nervior(um) et III Nervior(um) et III Bracaror(um) et III Lingon(um) / et IIII Gallor(um) et IIII Breucor(um) et IIII Delmatar(um) et V Raetor(um) / et V Gallor(um) et VI Nervior(um) et VII Thrac(um) quae sunt in Britan/nia sub A(ulo) Platorio Nepote quinque et viginti stipendi(i)s / emeritis dimissis honesta missione per Pompeium / Falconem quorum nomina subscripta sunt ipsis libe/ris posterisq(ue) eorum civitatem dedit et conub(ium) cum uxo/rib(us) quas tunc habuissent cum est civitas iis data / aut si qui caelibes essent cum iis quas postea duxis/sent dumtaxat singulis singulas a(nte) d(iem) XVI K(alendas) Aug(ustas) / Ti(berio) Iulio Capitone L(ucio) Vitrasio Flaminino co(n)s(ulibus) / alae I Pannonior(um) Tampianae cui prae(e)st / Fabius Sabinus / ex sesquiplicario / Gemello Breuci f(ilio) Pannon(io) / descriptum et recognitum ex tabula aenea quae fixa est / Romae in muro post templum divi Aug(usti) ad Minervam // Ti(beri) Claudi Menandri / A(uli) Fulvi Iusti / Ti(beri) Iuli Urbani / L(uci) Pulli Daphni / L(uci) Noni Victoris / Q(uinti) Lolli Festi / L(uci) Pulli Anthi
 
70.
  
Britannia
 
[Imp(erator)   Caesar   divi   Traiani   Parthici   f(ilius) divi Nervae nepos Traianus Hadria]nus Au[gustus] po[ntifex maximus tribunic(ia) potestat(e) VIII] co(n)s(ul) III p[roco(n)s(ul)] / [equitib(us) et peditib(us) qui militaverunt   in   alis   VI   et] coh(ortibus) XXI quae ap[p(ellantur)] / [I Hisp(anorum) Astur(um) et I 3 et I Th]rac(um)   et   Picen[ti]a[n(a)]   /   e[t   3]   et   Petrian(a)   [et   I Afr(orum)] / c(ivium) R(omanorum) e[t I Hisp(anorum]   et   [I   Frisi]avon(um)   et I Ham[i]or(um) / sagitt(aria) et I Sunuc(orum) [et I Vang(ionum)] |(milliaria) et I B(a)et[asior(um)] / et I Delm(atarum) et I Aqu[it(anorum) et I] Menap(iorum) et I Ulp(ia) [Traiana]   /   Cuger(norum)     c(ivium)   R(omanorum)   et   I   Fida   Va[rdull(orum)   |(milliaria)]   c(ivium) R(omanorum)   et   I   Bata[v(orum)]   /   et   I   Tungr(orum)   et   II   Ling(onum)   et   [II   As]tur(um) et II Pann[on(iorum)]   /   et   II   Nerv(iorum)   et   III   Brac(ar)au[gustanor(um)   e]t   III   Nerv(iorum)   et VI Ne[rv(iorum)] / quae sunt in Brittanni[a] sub Platorio Ne/pote quinis et vicen(is) pluribusve stipend(iis) / emeritis dimissis honesta mission(e) / quorum nomina subscripta sunt ipsis / liberis poster(is)q(ue) eorum civitatem ded(it) // [et conub(ium)] cum uxorib(us) [quas tunc habuissent cum est civitas iis data aut siqui caelibes essent 3] / ex pedite [3] / [3] Albani [ // Imp(erator) Caesar divi Traiani Parthici f(ilius) divi Ner/vae [nepos Traianus] Hadrianus Aug(ustus) pontif(ex) / maxim(us) tribun<ic=VS>(ia) [potestat(e)] VIII co(n)s(ul) III proco(n)s(ul) / [e]quitib(us) e[t peditib(us) qui mil]it[a]ver(unt) in alis VI et / [coh(ortibus) XXI   quae   app(ellantur)]   I   Hispa(norum)   <A=II>[st]ur(um)   et   I   QV[3]RV(?)   / [et I Thrac(um) et Picentian(a)   et   3]R[3]   et   Petrian(a)   /   [et   I Afr(orum)] c(ivium) R(omanorum) et I] Hisp(anorum et I Frisiav(onum)   et   I   / [Ha]m[i]or(um)   sagitt(aria)   et   I Sunuc(orum) et I Vang(ionum) / m(illiaria) / et I Baetasior(um) / et I Delm(atarum) et I Aquit(anorum) et I Mena<p=R>(iorum) et I U<l=I>p(ia) Traiana / [C]uger(norum)   c(ivium)   R(omanorum) et I [F]ida <V=N>[a]<r=S>d<ul=RI>l(orum) |(milliaria) c(ivium)] R(omanorum) et I <B=S>at<a=Q>v(orum) et I Tun/gr(orum) et II Ling(onum) et II Astur(um) et II <Pa=DO>n<n=G>on(iorum) et II Nerv(iorum) / et III Brac(ar)augustanor(um) et III Ne[r]<v=M>(iorum) et VI Nerv(iorum) / quae sunt in Brittann(ia) sub P<la=RE>torio Nepote / quin(is) et vicen(is) <pl=TI>uribusve   st[ipend(iis)   eme]ritis   dimissis   / hon(esta) missione quor(um) nomin<a=I> subscripta sun(t) / ipsis liberis posterisq(ue) eorum civitatem / ded(i)t et conubium cum uxoribus quas tunc / habuissent cum est civitas <i=E>is data au<t=I> si/qui <cae=SEA>[li]<b=R>es essent cum <i=E>is quas postea duxis/sent dum taxat singuli singulas / a(nte) d(iem) XVI PONT(?) / C(aio) Iulio Gallo C(aio) Valerio Severo co(n)s(ulibus) / coh(ortis) I Sun<uc=AT>or(um) cui praes<t=I> / [M(arcus)] <I=AVL>un<i=T>us Claudianus / ex pedite / CNTINT(?) Albani [f(ilio) Su]nu<c=E>o / [de]scriptum et recognitum ex tabula/ea quae fixa est Romae in muro p<o=A>(st) / templum divi [Aug(usti)] {RO} [ad] Min<er=IS>(vam) // ]TINI [3] / [6] / [3] Urbani / [3] Severi / [3] Parati
 
71.
  
Pannonia superior
 
[Imperator 3] /  [6] / [quorum nomina subscripta  sunt ipsis liberis posterisq(ue) eorum civitatem dedit]  et conubium [cum uxoribus quas tunc ha]buissent  cum est civitas iis data aut si]qui cael[ibes essent cum  iis quas postea d]uxissen[t dumtaxat singuli singulas] /  [a(nte) d(iem) 3]EV(?) [3 co(n)s(ulibus)
 
72.
  
Sardinia
 
[Imp(erator)   Caesar   di]vi   Tra[iani   Parthici   f(ilius)]   /   [divi   Nervae   ne]pos   Traian(us) H[adrianus Aug(ustus)] / pontif(ex) maxim(us) trib(unicia) pot(estate) XI co(n)s(ul) III / iis qui militant in classe [praetoria]   / Ravennate   quae   est   sub   [Numerio] / Albano qui sena et vicena [stipendia] / meruer(unt) quor(um) nomin(a) subsc[ripta sunt] / ipsis liberis posterisq(ue) eor[um civitatem] / dedit et conub(ium) cum   uxorib(us)   q[uas   tunc]   /   habuissent cum est civit[as iis data] / aut siqui cael(ibes) essent cum i[is quas]   / postea   duxis(sent)   dumtaxat   s[inguli   singulas]   // [a(nte) d(iem) V Id(us) Oct(obres)] / L(ucio) Ae[mili]o   [Iunco]   /   Sex(to)   Iulio   [Severo   co(n)s(ulibus)   /   ex [3] / C(aio) Fusio Curadronis f(ilio) [ // [Imp(erator) C]aesar divi Traiani Parthici f(ilius) divi / [Ner]vae nepos Traianus Hadrianus / [Au]g(ustus) pontif(ex)   max(imus)   trib(unicia)   potest(ate)   XI   co(n)s(ul)   III / [iis   q]ui   militant in classe praetoria Ra/[ven]nate quae est sub Numerio Albano / [qui] sena et vicena stipendia merue/[ru]nt quorum nomina subscripta / [su]nt ipsis liberis posterisque eorum / civitatem dedit et conubium cum uxo/ribus quas tunc habuissent cum est / civitas iis data aut siqui caelibes / [e]ssent cum iis quas postea duxissent / [du]mtaxat singuli   singulas   a(nte)   d(iem)   V   Id(us)   Oct(obres) / [L(ucio)   Ae]milio Iunco / [Sex(to) Iul]io Severo co(n)s(ulibus) / [ex 3] / [C(aio) Fusio Curadronis f(ilio) 3] / [descriptum et recognitum ex tabula aenea quae fixa est Romae // L(uci) Vibi [3] / Q(uinti) Lolli [3] / C(ai) Caesi [3] / M(arci) Tetti [3] / Ti(beri) Claudi [3] / L(uci) Pulli [3]
 
73.
  
Mauretania Tingitana
 
[Imp(erator)   Caes(ar)   divi   Nerv(ae) Trai]ani Parthici f(ilius) divi / [Nervae nepos Traia]nus Hadrianus Aug(ustus) pon(tifex) / [max(imus) trib(unicia)] potest(ate) VI co(n)s(ul) III proco(n)s(ul) / [equit(ibus) et pedit(ibus)   qui   milit(averunt)   i]n   al(is)   V et coh(ortibus) V[IIII] / [quae appellantur 3] et Gemell(iana) c(ivium)   R(omanorum)   et   [G]all[or(um)]   / [Taurian(a) c(ivium) R(omanorum) tor(quata) victr(ix) et III As]t(urum)   et   I   Hamior(um)   Sy[ror(um)]   / [sagit(taria) et I Ituraeor(um) c(ivium) R(omanorum)] et V Delm(atarum) c(ivium) R(omanorum) et II / [3 et IIII Gallor(um)] c(ivium) R(omanorum) et I Astur(um) et Call(aecorum)   /   [c(ivium) R(omanorum) et II Syror(um) sagittar(ia)] |(milliaria) et III Ast(urum) c(ivium) R(omanorum) et II / [Hispanor(um) c(ivium) R(omanorum) et I Lemavor(um)] c(ivium) R(omanorum) quae sunt in Mau/retan(ia) Tingitan(a) sub Caecilio Reddito / quinis et vicenis plurib(us)ve stipe(ndis) emerit(is) di/miss(is)   honest(a)   miss(ione)   quor(um)   nomin(a)   / subscript(a) sunt ips[is] liber(is) poster(is)q(ue) / eor(um) civit(atem) ded(it) et conub(ium) cum uxorib(us) // [quas tunc habuissent cum est civitas iis data // [Imp(erator) Caesar divi Traiani Pa]rthici f(ilius) divi Ner/[vae nepos Traianus Hadri]anus Aug(ustus) pontif(ex) / [max(imus) trib(unicia) pot(estate) VI] co(n)s(ul) III proco(n)s(ul) / [equit(ibus) et pedit(ibus) qui   milit]averunt   in   alis   /   [V   et   coh(ortibus)   nove]m quae appellantur / [3 et Gemell(iana) c(ivium) R(omanorum) et] Gallor(um) Taurian(a) / [c(ivium) R(omanorum) tor(quata) victr(ix) et III Ast]ur(um) et I Hamior(um)   /   [Syr(orum)   sagit(taria)   et   I   Iturae]or(um) c(ivium) R(omanorum) et V Delma(tarum) / [c(ivium) R(omanorum) et II 3 et I]III Gallor(um) c(ivium) R(omanorum) et / [I Astur(um) et Call(aecorum) c(ivium) R(omanorum) et II S]yror(um) sagittar(ia) |(milliaria) / [et III Ast(urum) c(ivium) R(omanorum) et II Hisp]anor(um) c(ivium) R(omanorum) et I Le/[mavor(um) c(ivium) R(omanorum) quae sunt in] Mauretania Tin/[gitan(a) sub Caecilio Red]dito quinis et / [vic(enis) plurib(us)ve stip]dendis emerit(is) / [dimiss(is) honest(a) mission]e quorum nomi/[na subscript(a) sunt ipsis li]beris posteris/que eorum civitatem dedit et conubium / cum uxoribus quas tunc habuissent cum est / civitas iis data aut siqui caelibes essent   / cum   iis   quas   postea   duxissent   dumtaxat   /   singuli   singulas a(nte) d(iem) XIV K(alendas) Dec(embres) / C(aio) Trebio Maximo T(ito) Calestrio T[ir]one co(n)s(ulibus) / alae Gallor(um) Taurian(ae) c(ivium) R(omanorum) torquat(ae) victr(icis) cui prae(e)st / M(arcus) Iulius Ti(beri) f(ilius) Pal(atina) Agrippa Roma / ex gregale / M(arco) Antonio Antoni f(ilio) Maximo Syro / et Valeriae Messi fil(iae) Messiae uxori eius Transduc(ta) / et Maximo f(ilio) eius et Maximae fil(iae) eius / descriptum et recognitum ex tabula ae/ne[a] quae fixa est Romae in muro post tem/[plum] divi Aug(usti) ad Minervam
 
74.
  
Venetia et Histria
 
Imp(erator)   Caes(ar)   divi   Traiani   Parthici f(ilius) divi Ner/vae nepos Traianus Hadrianus Aug(ustus) / pont(ifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) XII co(n)s(ul) III p(ater) p(atriae) / iis qui militaver(unt) in classe pr(aetoria) Misenensi / quae est sub Iulio Frontone sex et / viginti stipend(iis) emerit(is) dimissis / hon(esta) miss(ione) quor(um) nom(ina) subscr(ipta) sunt / ips(is) liber(is) poster(isque) eor(um) civitat(em) dedit / et conub(ium) cum uxor(ibus) quas t(unc) habuissent / cum est civit(as) iis data aut siqui caelibes / essent   cum   iis   quas   postea   duxiss(ent) // dumtaxat   /   singuli singulas / a(nte) d(iem) XII K(alendas) Mart(ias) / P(ublio) Iuventio Celso II Q(uinto) Iulio Balbo co(n)s(ulibus) / ex gregale / M(arco) Numisio Saionis f(ilio) Nomasio Corso Vi/nac(eno) // Imp(erator) Caes(ar) divi Traiani Parthici f(ilius) divi / Nervae nepos   Traianus   Hadrianus   Aug(ustus)   / pont(ifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) XII co(n)s(ul) III p(ater) p(atriae) / iis qui militaverunt in classe praetoria / Misenensi quae est sub Iulio Fronto/ne sex et viginti stipendi(i)s emeritis / dimissis honesta missione quorum / nomina subscripta sunt ipsis libe/ris posterisque eorum civitatem de/dit et conubium cum uxoribus quas / tunc habuissent cum est civitas / iis data aut siqui caelibes essent / cum iis quas postea duxissent dum/taxat singuli singulas / a(nte) d(iem) XII K(alendas) Mart(ias) / P(ublio) Iuventio Celso II Q(uinto) Iulio Balbo co(n)s(ulibus) / ex gregale / M(arco) Numisio Saionis f(ilio) Nomasio Corso / Vinac(eno) / descriptum et recognitum ex tabula / aenea quae fixa est   Romae   in   muro   post   /   templum   divi Aug(usti) ad Minervam // Ti(beri) Iuli Urbani / C(ai) Caesi Romani / Ti(beri) Claudi Menandri / C(ai) Vettieni Modesti / L(uci) Attei Atteiani / L(uci) Pulli Verecundi / C(ai) Vettieni Hermetis
 
75.
  
Dacia
 
Imp(erator) Caes(ar) divi Traiani Parthici f(ilius) divi Nerv(ae) / nepos Traianus Hadrianus Aug(ustus) pont(ifex)   / max(imus)   trib(unicia)   pot(estate)   XIII   co(n)s(ul)   III   p(ater)   p(atriae)   / eq(uitibus) et pe<d=P>(itibus) qui mil(itaverunt) in al(a) I et vexill(atione) eq(uitum) Illyr(icorum) et coh(ortibus) / IIII quae   app(ellantur)   I   Hisp(anorum)   et   I Hisp(anorum) veter(ana) et II F<l=T>(avia) / Num(idarum) et II Fl(avia) Bessor(um) et III Gallor(um) et sunt / in Dacia i<n=M>feriore sub Plautio Caesiano / quin(is) et vicen(is) <p=F>lu(ribus)ve stip(endiis) emer(itis) dim(issis) hon(esta) / miss(ione) quor(um) nom(ina) subscrip(ta)   sun<t=F>   ips(is)   lib(eris)   /   post(erisque)   eor(um)   civit(atem) ded(it) et conub(ium) cum uxor(ibus) / quas tunc hab(uissent) cum est civit(as) iis dat(a) aut siq(ui) / cae<l=T>ibes ess(ent) cum iis quas post(ea) dux(issent) dumtax(at) / sing(uli) singulas [a(nte)] d(iem) XI K(alendas) Apr(iles) / P(ublio) Iuven<t=I>io Celso II Q(uinto) Iulio Balbio co(n)s(ulibus) / vexill(atio) equit(um) Illyricor(um) / ex grega<l=T>e / Eupatori Eumeni f(ilio) Sebastopol(i) / et Eupateri f(ilio) eius et Eupatori f(ilio) eius) / et Eumeno fil(io) eius et Thrasoni fil(io) eius / et Phi<l=T>opatrae fil(iae) eius / [descriptum et recognitum // Imp(erator) Caes(ar) divi Traiani Parthici f(ilius) divi / Nervae nepos Traianus Hadrianus Aug(ustus) / pontif(ex) max(imus) trib(unicia) potest(ate) XIII co(n)s(ul) III p(ater) p(atriae) / equitib(us) et peditib(us) qui militaver(unt) in ala I et / vexillation(e) equit(um) Illyricor(um) et coh(ortibus) IIII quae / appellant(ur) I Hispanor(um) et I Hispanor(um) veteran(a) / et II Flav(ia) Numidar(um) et II Flav(ia) Bessor(um) et III Gal/lor(um) et sunt in Dacia i<n=M>feriore sub Plautio / Caesiano quin(is) et vicen(is) pluribusve sti<p=I>en/di(i)s emeritis dimissis honesta missio/ne quorum nomina subscripta sunt / ipsis liberis posterisque eorum civita/tem dedit et conubium cum uxoribus / quas tunc habuissent cum est civitas iis / data aut siqui caelibes essent cum iis q[u]as / postea duxissent dumtaxat singuli / singulas a(nte) d(iem) XI K(alendas) Apr(iles) / P(ublio) Iuventio Celso II Q(uinto) Iulio Balbio co(n)s(ulibus) / vexillatio equitum Illyricor(um) / ex gregale / Eupatori Eumeni f(ilio) Sebastopol(i) / et Eupatori f(ilio) eius et Eupateri f(ilio) eius / et Eumeno fil(io) eius et Thrasoni fil(io) eius / et Philopatrae fil(iae) eius / descriptum et recognitum ex tabula / aenea quae fixa est Romae in muro post / templum divi Au<g=C>(usti) ad Minervam // L(uci) Vibi Vibiani / Q(uinti) Lolli Festi / L(uci) Pulli Daphni / L(uci) Equiti Gemelli / L(uci) Pulli Anthi / Ti(beri) Claudi Menendri / C(ai) Vettieni Hermetis
 
76.
  
Pannonia superior
 
Imp(erator) Caes(ar) divi Traiani Parthici f(ilius) divi Nerv(ae) / nepos Traianus Hadrianus Aug(ustus) pont(ifex)   / max(imus)   tr(ibunicia)   pot(estate)   XVII   co(n)s(ul)   III   p(ater)   p(atriae)   / equit(ibus) et p[edit(ibus)] qui mil(itaverunt) in alis V et in coh(ortibus) V quae / appell(antur) I U[lpia co]ntar(iorum) et I Thr(acum) Victr(ix) et I Cann(enefatium) et I Hisp(anorum) / Arvac(orum) e[t III Aug(usta) Th]r(acum) et I   Ael(ia)   Caes(ariensis?)   |(milliaria)   sag(ittaria) et I Ulp(ia) / Panno[n(iorum) |(milliaria) et I Thr(acum) c(ivium) R(omanorum) e]t II Alp(inorum) et V Call(aecorum) Luc(ensium) et / sunt [in Pannonia superiore su]b   Cornelio   Proculo   /   q[uin(is)   et   vicen(is) plu(ribus)ve stip(endiis) emer(itis) d]im(issis) hon(esta) miss(ione)   / quo[r(um)   nom(ina)   subscrip(ta)   sunt]   ips(is)   lib(eris) post(erisque) eor(um) / civit(atem) [ded(it) et conub(ium) cum] uxor(ibus) quas tunc hab(uissent) / cum e[st civit(as) iis dat(a)] aut siq(ui) caelibes   ess(ent)   cum   iis / quas [post(ea) dux(issent) dumtax(at) s]ing(uli) singulas // [a(nte)] d(iem)] VI N(onas)   Iul(ias) / [Q(uinto)   Flavio   Tertullo   Q(uinto)   I]unio   Rustico   co(n)s(ulibus)   / [alae   I Ulpiae contar(iorum) |(milliariae)] cui prae(e)st / [L(ucius) Aufidius Panther]a Sassin(a) / [ex gregale] / [Claudio Mot]ti   f(ilio)   Novano   Helvet(io)   / [et   Secundo] f(ilio) eius / [descriptum et recognitum // [Imp(erator) C]aes(ar)   divi   Traiani   Parthici   f(ilius)   divi Nerv/ae nepos Traianus Hadrianus Aug(ustus) pont(ifex) / [max(imus)] tr(ibunicia) potest(ate) XVII co(n)s(ul) II(I) p(ater) p(atriae) / equ[i]ti[b(us)] et peditib(us) qui militaver(unt) in alis V et in coh(ortibus) V / [q]uae appell(antur) I Ulpia con[t]a[r(iorum) et] I Thr(acum) Victr(ix)   et   I   / Ca[nn(enefatium)]   et   I   [Hisp(anorum) Arvac(orum) et III Aug(usta) Th]r(acum)] / et I Ael(ia)   Caesa[r(iensis?)   |(milliaria)   sag(ittaria) et I Ulp(ia) P]anno[n(iorum) |(milliaria) et I] / Thr(acum) c(ivium) R(omanorum) et] II Alp(inorum) et V Call(aecorum) Luc(ensium) et sunt] / in Pannon[ia superiore sub Cornelio Proculo] / quinis et vicen[is pluribusve stipendi(i)s emeritis di]/missis honest[a missione quorum nomina sub]/scrip(ta) sunt i[psis liberis posterisq(ue) eorum ci]/vitatem dedit et co[nubium cum uxoribus   quas] / tunc habuissent cu[m est civitas iis data aut] / siqui caelibes essent c[um iis q]uas postea d[u]/xissent   dumtaxat   singu[li] singulas a(nte) d(iem) / {Q} VI N(onas) Iul(ias) / Q(uinto) Flavio Tertullo Q(uinto) Iunio Rustico co(n)s(ulibus) / alae I Ulpiae contar(iorum) |(milliariae)] cui prae(e)st / L(ucius) Aufidius Panthera Sassin(a) / ex gregale / Claudio Motti f(ilio) Novano Helvet(io) / et Secundo f(ilio) eius / descriptum et recognitum ex tabula aenea / quae fixa est Romae in muro post templum / divi Aug(usti) ad Minervam // ] Menandri / [3] Severi / [3] Daphni / [3] Festi / [3] Lauri [3] Festi / [3] Hermetis
 
77.
  
Pannonia superior
 
cu]m i(i)s / [quas postea duxissent dumtaxat] sing(uli) singulas [ // [Imp(erator) Caesar divi Traiani Parthici] f(ilius) divi / [Nervae nepos Traianus Hadria]nus Aug(ustus) / [pont(ifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) XVII co(n)s(ul) III] p(ater) p(atriae) / [equit(ibus) et pedit(ibus) qui militaver(unt) in] alis V et / [coh(ortibus) V quae appell(antur) I Ulpia contar(iorum) et] I Thr(acum) Victr(ix) / [et I Cann(enefatium) et I   Hisp(anorum)   Arvac(orum)   et   III]   Aug(usta)   Thrac(um)   /   [et I Ael(ia) Caes(arienis?) |(milliaria) sag(ittaria)   et   I   Ulp(ia)   Pann]on(iorum)   |(milliaria)   et   I   /   [Thrac(um) c(ivium) R(omanorum) et II Alp(inorum) et V Call(aecorum) Luc]ens(ium) et sunt / [in Pannonia superiore sub Cornelio] Proculo / [quinis et vicenis pluribusve stipen]d(iis) emeritis / [dimissis honesta missione quo]rum nomin(a) / [subscripta sunt ipsis liberis post]erisq(ue) eorum / [civitatem dedit et conubium cum uxo]rib(us) quas / [tunc habuissent cum est civitas] iis data / [aut siqui caelibes essent cum iis q]uas [postea //
 
78.
  
Dacia
 
Imp(erator)   Caesar   divi   Traiani   Parthici   f(ilius) divi / Nervae nepos Traianus Hadrianus Aug(ustus) / pont(ifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) XVIII co(n)s(ul) III p(ater) p(atriae) / equ(itibus) et ped(itibus) qui   mil(itaverunt)   in   alis   II   et [c]oh(ortibus) V quae / app(ellantur) I Gall(orum) et Pan(noniorum) et I Vesp(asiana) Dard(anorum) et I Cilic(um) / et I Brac(araugustanorum) et II Matt(iacorum) et I Cl(audia) Sug(ambrorum) et II Chal(cidenorum) / et sunt in Moesia infer(iore) sub Iul(io) Mai/ore quinis et vicen(is) plurib(usve) stip(endiis) emer(itis) / dim(issis) hon(esta) miss(ione) quor(um) nom(ina) subscrip(ta) / sunt ips(is)   lib(eris)   post(eris)q(ue)   eor(um)   civ(itatem)   ded(it)   et conu(bium) / cum uxor(ibus) q(uas) tunc hab(uissent)   cum   est   civ(itas)   i(i)s   dat(a)   /   aut   siq(ui)   cael(ibes) ess(ent) cum i(i)s q(uas) post(ea) dux(issent) dum/tax(at) sing(uli) singul(as) // a(nte) d(iem) IIII Non(as) Apr(iles) / T(ito) Vibio Varo T(ito) Haterio Nepote co(n)s(ulibus) / coh(ortis) I Claudiae Sugambr(orum) cui prae(e)st / M(arcus) Acilius Alexander Palmyr(a) / ex pedite / L(ucio) Sextilio Sextili f(ilio) Pudenti Stobis / et Lucio f(ilio) eius et Valerio f(ilio) eius / et Petronio f(ilio) eius et Valenti f(ilio) eius / et Luciae fil(iae) eius et Anniae fil(iae) eius / [descriptum et recognitum // Imp(erator) Caesar divi Traiani Parthic(i) f(ilius) divi / Nervae nepos Traianus   Hadrianus Aug(ustus) / pont(ifex) max(imus) trib(unicia) potest(ate) XVIII co(n)s(ul) III p(ater) p(atriae)   / equitib(us)   et   peditib(us)   qui militaver(unt) in alis II / et coh(ortibus) V quae appell(antur) I Gall(orum) et Pann(oniorum) et I Ves/pasian(a) Dardan(orum) et I Cilicum et I Bracar(augustanorum) et / II Mattiacor(um) et I Claud(ia) Sugambr(orum) et II Chal/cidenor(um) et sunt in Moesia infer(iore) sub / Iulio Maiore quinis et vicen(is) plurib(us)ve / stipend(iis) emerit(is) dimiss(is) honest(a) missio/ne quorum nomina subscripta sunt ip/sis liberis posterisq(ue) eorum civitatem / dedit et conub(ium) cum uxorib(us) quas tunc ha/buiss(ent) cum est civitas iis data aut siqui / caelibes essent cum iis quas postea du/xiss(ent) dumtaxat   singuli   singulas / a(nte) d(iem) IIII Non(as) Apr(iles) / T(ito) Vibio Varo T(ito) Haterio Nepote co(n)s(ulibus) / coh(ortis) I Claudiae Sugambr(orum) cui prae(e)st / M(arcus) Acilius Alexander Palmyr(a) / ex pedite / L(ucio) Sextilio Sextili f(ilio) Pudenti Stobis / et Lucio f(ilio) et Valerio f(ilio) et Petronio f(ilio) / et Valenti f(ilio) et Luciae fil(iae) et Anniae fil(iae) / descript(um) et recognit(um) ex tabula aenea / [q]uae fixa est Romae in muro post / [t]empl(um) divi Aug(usti) ad Minervam // T(iti) Flavi Romuli / Ti(beri) Iuli Felicis   /   T(iti)   Erredi   Alcidis / C(ai) Iuli Silvani / D(ecimi) Valeri Faustiani / D(ecimi) Valeri Saturnini / Ti(beri) Claudi Hermetis
 
79.
  
Sardinia
 
Imp(erator) Caesar divi Traiani Parthici f(ilius) divi / Nervae nepos Traianus Hadrianus Aug(ustus) / pontif(ex) max(imus) trib(unicia) potest(ate) XVIII co(n)s(ul) III p(ater) p(atriae) / iis qui militaver(unt) in classe praetoria / Misenensi quae est sub Calpurnio Sene/ca sex et viginti stipend(iis) emerit(is) dim(issis) ho(nesta)   / mis(sione)   qu(orum)   nom(ina)   sub(scripta)   su(nt)   ips(is)   lib(eris) pos(teris)q(ue) eor(um) civ(itatem) ded(it) / et con(ubium) cum ux(oribus) qu(as) tunc hab(uissent) cum est / civ(itas) iis dat(a) aut siq(ui)   cael(ibes)   ess(ent)   cum   iis / quas post(ea) dux(issent) dumtax(at) sin{n}g(uli) singul(as) // a(nte) d(iem) XVII K(alendas) Oc(tobres) / P(ublio) Licinio Pansa L(ucio) Attio Macrone co(n)s(ulibus) / ex gregale / D(ecimo) Numitorio Agisini Taramonni Fifens(i) ex Sard(inia) / et Tarpalar(i) f(ilio) eius / [descriptum et recognitum // Imp(erator) Caesar divi Traiani Parthici f(ilius) divi Ner/vae nepos Traianus Hadrianus Aug(ustus) / pontif(ex) max(imus) trib(unicia) potest(ate) XVIII co(n)s(ul) III p(ater) p(atriae) / iis qui militaverunt in classe praetoria / Misenensi quae est sub Calpurnio Seneca / sex et viginti stipendiis emeritis dimissis / honesta missione quorum nomina sub/scripta sunt ipsis liberis posterisque eo/rum civitatem   dedit et conubium cum / uxoribus quas tunc habuissent cum / est civitas iis data aut siqui caelibes / essent cum iis quas postea duxissent / dumtaxat singuli singulas / a(nte) d(iem) XVII K(alendas) Octobr(es) / P(ublio) Licinio Pansa L(ucio) Attio Macro(ne) co(n)s(ulibus) / ex gregale / D(ecimo) Numitorio Agisini f(ilio) Tarammoni Fifens(i) ex Sar(dinia) / et Tarpalar(i) f(ilio) eius / descriptum et recognitum   ex   tabula   aenea / quae fixa est Romae in muro post templum divi Aug(usti) ad Minervam // Ti(beri)   Claudi Menandri / P(ubli) Atti Severi / L(uci) Pulli Daphni / T(iti) Flavi Romuli / Ti(beri) Iuli Felicis / C(ai) Iuli Silvani / C(ai) Vettieni Hermetis
 
80.
  
Germania superior
 
Imp(erator)   Caesar   divi   Traiani   Parthici f(ilius) d[ivi Nervae nepos] / Traianus Hadrianus Aug(ustus) pon[tif(ex)   max(imus)   trib(unicia)]   /   pot(estate)   XVIII co(n)s(ul) III [p(ater) p(atriae)] / equ(itibus) et ped(itibus) qui mil(itaverunt) in al(a) I et coh(ortibus) [XV quae appell(antur) Indian(a)] / Gall(orum) et I Fla(via) Dam(ascenorum) |(milliaria) et I Lig(urum) et H[i]sp(anorum) et I c(ivium) R(omanorum) et I Aquit(anorum)   vet(erana)]   /   et   I   Germ(anorum)   et   I   Bit(urigum)   et I Ast(urum) et II [A]ug(usta) C[yr(enaica) et II Raet(orum) et III] / Aquit(anorum) et III Dalm(atarum) et IIII Aqu(itanorum) et IIII [Vind(elicorum) et V Dalm(atarum)] / et VII <Ra=M>et(orum) et sunt in Germ(ania) sup(eriore) [sub Claudio] / Quartino quinq(ue) et vig(inti) sti[pend(iis) emerit(is) dimis(sis) hon(esta)] / miss(ione) quor(um) nom(ina) subs[c]r(ipta) sun[t ipsis liberis posterisque] / <e=S>or(um) civ(itatem) ded(it) et con(ubium) cum ux(oribus) qua[s tunc habuissent] / cum est civ(itas) iis dat(a) aut siq(ui) cae[l(ibes) ess(ent) cum iis] / quas post(ea)   dux(issent)   dumtax(at)   sing[uli   singulas]   /   [a(nte)   d(iem) XVII K(alendas) Nov(embres) // Imp(erator)   Caesar   divi   Traiani   Parthici   f(ilius) divi / Nervae nepos Traianus Hadrianus Aug(ustus) / pont(ifex) max(imus) trib(unicia) potest(ate) XVIII co(n)s(ul) III p(ater) p(atriae) / equitib(us) et peditib(us) qui   militaver(unt)   in   ala   I   et   / coh(ortibus) XV quae appell(antur) Indian(a) Gallor(um) et I Flav(ia) / Dam(ascenorum)   |(milliaria)   e[t   I]   German(orum)   et   I   Lig(urum)   et   Hisp(anorum)   et I c(ivium) R(omanorum)   et   I   /   Aquit(anorum)   [vete]r(ana)   et   I   Bitur(igum)   et   I Astur(um) et II Aug(usta) Cyr(enaica) / et II Raet(orum) et III Aquit(anorum) et III Dalm(atarum) et IIII Aqu(itanorum) / et IIII Vind(elicorum) et V Dalm(atarum) et VII Raetor(um) et sunt in / German(ia) super(iore) sub Claudio Quartino quin/que et vigint(i) stipend(iis) emerit(is) dimiss(is) ho/nest(a) miss(ione) quorum nomin(a) subscript(a) / sunt ipsis liberis posterisq(ue) eorum civitat(em) / dedit et conub(ium) cum uxorib(us) quas tunc   ha/buissent   cum   est   civ(itas)   iis   dat(a)   aut   siq(ui) cae[l(ibes) ess(ent) cum iis] / quas post(ea) dux(issent) dumtax(at) sing[uli singulas] // [a(nte) d(iem) XVII K(alendas) Nov(embres)] / P(ublio) Licinio Pansa L(ucio) [Att]io Macro(ne) co(n)s(ulibus) / [descriptum et recognitum
 
81.
  
Germania superior
 
nomina militum qui in praetorio meo  militaverunt in cohortibus decem praetoriis  I II III IIII V VI VII VIII VII]II X sub[ieci  quibus fort]iter et pie militia fun[ctis ius]  tribuo conubii dumtaxa[t] / singulis et primis  uxoribu[s ut et]iam si peregrini iuris f[eminas]  matrimonio suo iunx[erint //  nomina militum qui] in praetorio / [meo  militaverunt] in cohortibus de/[cem  praetoriis I II III IIII V VI] VII VIII  VIIII X / [subieci quibus fort]iter et  pie mili/[tia functis ius tri]buo conubii /  [dumtaxat cum sin]gulis et primis / [uxoribus ut etia]m si peregrini / [iuris  feminas ma]trimonio suo / [iunxerint  proi]nde liberos tol/[lant ac si ex   duo]bus    civibus  Ro/[manis  natos  a(nte)]  d(iem)   XIV  K(alendas)  Dec(embres)  /  [C(aio)   Trebio M]aximo   /   [T(ito)   Calestrio    Tir]one   co(n)s(ulibus)  /  [3]III  pr(aetoriae)  /   [3]  Secundino  Aug(usta) Taur(inorum) /  [descriptum et] recognitum ex /  [tabula aenea qua]e fixa est R[omae] /  [in muro post templu]m divi Aug(usti)  a[d Minervam]
 
82.
  
Britannia
 
[Imp(erator)  Caes(ar)  divi  Traiani  f(ilius)   divi]  Nerv(ae)  nepos  Tra[ian]us  /   [Hadrianus  Aug(ustus) pont(ifex)   max(imus)   trib(unicia)  pot(estate)]  XVIIII  co(n)s(ul)   III  p(ater)  p(atriae)  /  [eq(uitibus)  et ped(itibus)  qui mil(itaverunt) in al(is) 3 et coh(ortibus)]  XXXI quae app(ellantur) Aug(usta) Gal(lorum) / [Proc(uleiana) 3] et Petr(iana) |(milliaria) et  I Ast(urum) et Tun(grorum) / [et 3]r() et I  Vard(ullorum) |(milliaria)  et  I  et  II  / [3]ng()  |(milliaria) et I Ham(iorum) et I et II Dal(matorum) /  [3]n() naut(arum) et I B(a)et(asiorum)  et  I   Bat(avorum)  /  [3]  et  III  et  IIII  et  VI  Nerv(iorum)  /   [3] et V Gal(lorum) et VII Thr(acum) et /  [sunt in Britann(ia) sub Mummio] Sisenna  quin(is) et vic(enis) / [plu(ribus)ve stip(endiis) emer(itis) dimissis honest(a) missione quo]r(um)  nom(ina) subscr(ipta) sunt ips(is) / [liberis  posterisq(ue) eor(um)  civit(atem)  dedit  et]   con(ubium)  cum  ux(oribus)  quas  tunc  /  [habuissent   cum est civit(as) iis da]t(a)  aut  siq(ui)  cael(ibes)  ess(ent)   cum / [iis quas postea duxissent du]mtax(at)  sin(guli) sing(ulas) // [quin(is) e]t viceni[s] / [plurib(us)ve stip(endiis)  emerit(is) dimiss]is honest(a) missione / [quor(um)  nomina subsc]ript(a) sunt ipsis liberis  pos/[teris]q(ue) eor(um) civit(atem) dedit et  conub(ium) cum uxoribus / quas tunc habuissent  cum est civit(as) iis data / aut siqui caelib(es) essent  cum iis quas pos{t}t(ea) du/xissent dumtaxat singuli  singulas / a(nte) d(iem) XVIII K(alendas) Mai(as) /  L(ucio) Tutilio Pontiano P(ublio) Calpurnio Atiliano  co(n)s(ulibus) / coh(ortis) II Dalmatarum cui  prae(e)st / [3 I]ulius Maximus Roma / ex pedite /  [Ma]nsueto Luci f(ilio) Trever(o) / [des]cript(um) et  recognit(um) ex tabul(a) aenea quae fixa est /  Romae in muro post templum divi  Aug(usti) ad Minervam /
 
83.
  
Moesia inferior
 
[Imp(erator)   Caesar   divi   Tr]aiani   Parthi(ci)   f(ilius)    divi  /  [Nervae  nepos  T]raian(us)  Hadrianus / [Aug(ustus)    pontif(ex)   max(imus)  trib(unicia)]  pot(estate)  XXII   imp(erator)  II  co(n)s(ul)  III  p(ater) p(atriae) / [eq(uitibus) et  ped(itibus) qui mil(itaverunt) in a]l(is) III et coh(ortibus) V q(uae)  app(ellantur) / [3]  et  II  His(panorum)   Arv(acorum)  et  I  /  [3]  et  I  Chal(cidenorum)  et I Lusi(tanorum) / [3 et su]nt in Moes(ia)    infer(iore)  /  [sub  3]o  XXV  ite(rum)  clas(sicis)  XXVI  /   [plur(ibusve)  stip(endiis)  emer(itis) dim(issis)   hon(esta)  mis(sione)  quor(um)  /  [nom(ina)  subscr(ipta) sunt ci]v(itatem) ded(it) et con(ubium) cu(m) / [uxor(ibus) quas nunc habent  cum iis] civ(itas) dat(ur) aut siq(ui) /  [caelib(es) sunt iis quas post(ea) du]x(erint)    dumtax(at)   sin/[guli   singulas   // ]  pridie   K(alendas)   [Mar(tias)]   /   Kano   et  [Camerino co(n)s(ulibus)]  /   coh(ortis)  II  Matti[acor(um)  cui  praeest]  /   T(itus)  Flavius  [Laco  Side]  / ex  pedite / Clagis(s)ae  Clagis(s)[ae  f(ilio)  Besso] /  et Spor f(ilio) et Derz[izeno f(ilio)] /  et Etilento(!) f(ilio) et Z[inae f(ilio)] /  et Epreri(!) f(ilio) [eius //  ] quas nunc habent cum iis civit(as)  d[a]/tur aut siq(ui) caelibes sunt cum i(i)s qua[s] / post(ea) duxer(int) dumtaxat  singuli sin/gulas pr(idie) Kal(endas)  Mar(tias) Kano Iunio Nigro / C(aio)  Pomponio Camerino co(n)s(ulibus) /  coh(ortis) II Mattiacor(um) cui prae(e)st /  T(itus) Flavius Laco Side / ex pedite /  Clagissae Clagissae f(ilio) Bess(o) / et Spor f(ilio)  et Derzizeno f(ilio) et Eptacent(o) / et Zinae  fil(io) et Eptaperi fil(io) eius / descript(um)  et recogn(itum) ex tabula aerea / quae fixa  est   Romae  in  muro  post  /  templ(um) divi Aug(usti)  ad Minerva(m) //  Ti(beri) Claudi [Menandri] / P(ubli) Atti  [Severi] / L(uci) Pulli [Daphni] / P(ubli)  Atti [Festi] / T(iti) Flavi [Lauri] / Ti(beri)  Iuli [Felicis] / C(ai) Iuli [Silvani]
 
84.
  
Pannonia superior
 
[Imp(erator) Caesar di]vi Traiani Parthici f(ilius) divi / [Nervae nepos] Traianus Hadrianus Aug(ustus) / [pontif(ex)   max(imus)   tri]b(unicia)   pot(estate)   XXII   imp(erator)   II   co(n)s(ul)   III p(ater) p(atriae) / [eq(uitibus) et ped(itibus) qui mil(itaverunt)] in al(is) IV et coh(ortibus) V q(uae) app(ellantur) / [I Ulpia cont(ariorum) et I T]hr(acum) Vict(rix) et I Cann(enefatium) et I His(panorum) / [Arv(acorum) et I 3]r et I Thr(acum)   c(ivium)   R(omanorum)   et   I   Ulp(ia)   Pan(noniorum)   /   [et   IV   vol(untariorum) c(ivium)] R(omanorum) et XVIII vol(untariorum) c(ivium) R(omanorum) et sunt / [in Pann(onia) supe]r(iore) sub Haterio Nepot(e) / [XXV plur(ibusve) stip(endiis) em]er(itis) dim(issis) hon(esta) mis(sione) quor(um) / [nom(ina) subscr(ipta) sunt] ips(is) lib(erisque) civi(tatem) ded(it) et / [con(ubium) cu(m) uxor(ibus) quas nunc habent] cu(m) i(i)s civ(itas) dat(ur) aut / [siq(ui) caelib(es) sunt cum i(i)s quas po]st(ea) dux(erint) dumtax(at) / [singuli singulas // [Imp(erator) Caesar divi Traiani Parthici f(ilius) divi Nervae nepos Traianus Hadrianus Aug(ustus) pontif(ex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) XXII imp(erator) II co(n)s(ul) III   p(ater)   p(atriae)   eq(uitibus)   et   ped(itibus)   qui   mil(itaverunt) in al(is) IV et coh(ortibus) V q(uae) app(ellantur)   I   Ulpia   cont(ariorum)   et   I   Thr(acum) Vict(rix) et I Cann(enefatium) et I His(panorum) Arv(acorum) et I 3 et I Thr(acum) c(ivium) R(omanorum) et I Ulp(ia) Pan(noniorum) et IV vol(untariorum) c(ivium) R(omanorum) et XVIII vol(untariorum) c(ivium) R(omanorum) et sunt in Pann(onia) super(iore) sub Haterio Nepot(e) XXV plur(ibusve) stip(endiis) eme]/r(itis) dim(issis) [hon(esta) mis(sione) quor(um)] / nomin(a) subs[cr(ipta) sunt ips(is) lib(eris) post]/erisq(ue) eoru(m) civitat(em) ded(it) e[t con(ubium) cum] / uxorib(us) quas nunc habent c[u(m) i(i)s ci]/v(itas) datur aut siq(ui) caelib(es) su[nt cum] / i(i)s quas postea duxer(int)   dumtax(at)   [sing]/uli   singulas   a(nte)   d(iem) XVI K(alendas) Iul(ias) / M(arco) Vindio Vero C(aio) Pactumeio Clemente co(n)s(ulibus) / coh(ortis) I Thracum cui prae(e)st / L(ucius) Numisius Priscus Bovian(o) / ex equite / Sex(to) Iulio Primi f(ilio) Primo Trevir(o) / et Secundo f(ilio) eius / descript(um) et recogn(itum) ex tabula aerea quae / fixa est Romae in muro post templ(um) / divi Aug(usti) ad Minerva(m)
 
85.
  
Raetia
 
[Imp(erator) Caesar divi Traiani] Parthici f(ilius)  divi Nervae nepos] / [Traianus] Hadrianu[s Aug(ustus) pontif(ex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) 3] /  [eq(uitibus) et ped(itibus) qui mil(itaverunt) 3] /  [quorum nomina subscripta sunt 3 aut si]q[ui caelibes  essent cum iis quas postea du]/xisse[nt dumtaxat  singuli singulas] / [a(nte) d(iem) 3] / L(ucio) Ar[3 co(n)s(ulibus)] /  coh(ortis) [3 cui prae(e)st] / T(itus) [3] / Ru[3] / d[escriptum et  recognitum
 
86.
  
Sardinia
 
[Imp(erator) Caesar] divi T[raiani Parthici f(ilius)  divi Nervae n]epos T[raianus Hadrianus Aug(ustus) pontif(ex)  m]ax(imus) tri[b(unicia) pot(estate) [3] auxiliariis //  dimissis honesta] missi[one quorum nomina subscripta] sunt  ip[sis liberis posterisque eorum] civitat[em dedit  et conubium cum uxoribus] quas t[unc habuissent cum est civitas
 
87.
  
Palaestina
 
Imp(erator) Caes(ar) div(i) Hadr(iani) f(ilius) divi Trai(ani) Parth(ici) / nep(os) T(itus) Ael(ius) Hadr(ianus) Antonin(us)   Aug(ustus) Pius / pon(tifex) max(imus) tri(bunicia) pot(estate) II co(n)s(ul) II des(ignatus) III p(ater)   p(atriae)   /   eq(uitibus)   et   ped(itibus)   q(ui)   mil(itaverunt)   in   al(is)   III   et coh(ortibus) XII q(uae)   ap(pellantur)   /   Gal(lorum)   et   Ant(iana) et VII Phr(ygum) et I Thr(acum) et I Seb(astena) et I / Dam(ascenorum) et I Mon(tanorum) et I Fl(avia) c(ivium) R(omanorum) et I et II Gal(atarum) et / III et IIII Br(acaraugustanorum) et IIII et VI Pet(raeorum) et V Gem(ella) c(ivium) R(omanorum) / et sunt in Syria Palaest(ina) sub Calp(urnio) / Atilian(o) XXV sti(pendiis) eme(ritis) dim(issis) hon(esta) mis(sione) / quor(um)   nom(ina)   scr(ipta)   ips(is)   civ(itatem)   ded(it)   et   con(ubium)   / cum ux(oribus) q(uas) t(unc) hab(uissent)   cum   est   civ(itas)   i(i)s   dat(a)   /   aut siq(ui) cae(libes) ess(ent) cu(m) i(i)s q(uas) pos(tea) dux(issent) dum/tax(at) sin(guli) sin<g=C>(ulas) // a(nte) d(iem) X K(alendas) Dec(embres) / Iustino et Basso co(n)s(ulibus) / coh(ortis) II Ulp(iae) Galatar(um) cui prae(e)st / Q(uintus) Fl(avius) Q(uinti) f(ilius) Pal(atina) Amatianus Capua / ex pedite / Gaio Luci f(ilio) Nicia // Imp(erator) Caesar divi Hadriani f(ilius) divi Traia[ni] / Parth(ici) nepos divi Nervae pronep(os) T(itus) Aeliu[s] / Hadrianus Antoninus Aug(ustus) Pius   pont(ifex)   /   max(imus)   trib(unicia)   pot(estate)   II co(n)s(ul) II desig(natus) III p(ater) p(atriae) / equit(ibus) et pedit(ibus) qui milit(averunt) in alis III et coh(ortibus) XII / quae appell(antur) Gall(orum) et Thr(acum)   et   Ant(iana)   Gall(orum)   et   VII   / Phry(gum)   et   I Thr(acum) |(milliaria) et I Seb(astena) |(milliaria)   et   I   Dam(ascenorum)   et   I   Mont(anorum)   / et I Fl(avia) c(ivium) R(omanorum) et I et II Gala(tarum)   et   III   et   IIII   Brac(araugustanorum) et IIII / et VI Petr(aeorum) et V Gem(ella) c(ivium) R(omanorum)   et   sunt   in   Syria   Palae/stin(a) sub Calpurn(io) Atiliano quinq(ue) et vi/gint(i) stip(endiis) emer(itis) dimis(sis) honest(a) mission(e) / quorum nomin(a) subscrip(ta) sunt ipsis li/beris posterisq(ue) eoru(m) civitat(em) dedit / et conub(ium) cum uxorib(us) quas tunc habuis(sent) / cum est civitas iis data aut   siq(ui)   caelibes / essent cum i(i)s quas post(ea) duxiss(ent) dumta/xat singuli singulas a(nte) d(iem) X K(alendas) Dec(embres) / M(arco) Ceccio Iustino C(aio) Iulio Basso co(n)s(ulibus) / coh(ortis) II Ulpiae Galatar(um) cui prae(e)st / Q(uintus) Flavius Q(uinti) f(ilius) Pal(atina) Amatianus Capua / ex pedite / Gaio Lucii   f(ilio)   Nicia   /   descript(um)   et recogn(itum) ex tabula aerea quae / fixa est Rom(ae) in muro post templ(um) divi / Aug(usti) ad Minervam // Ti(beri) Claudi [3] / P(ubli) Atti [3] / L(uci) Pull(i) Daphni / P(ubli) Atti Festi / T(iti) Flavi Lauri / Ti(beri) Iuli Felicis / C(ai) Iuli Silvani
 
88.
  
Britannia
 
[Imp(erator)   3]   / [equitibus   et   peditibus   qui   militaverunt in alis 3 et cohortibus 3 quae appellantur 3 Aug(usta) Gallorum Proculeiana et 3 e]t I Aq[uitanor(um) et 3] et III e[t IV et VI Nervior(um?) et sunt in Brit]annia sub I[3 quinis et vicenis plu]ribusve stipe[ndiis emeritis dimissis hon]est(a) missione / [quorum nomina subscripta su]nt ipsis li[beris posterisq(ue) eorum // [Imp(erator) 3] / [equitibus et peditibus qui militaverunt in alis 3 et cohortibus 3 quae appellantur 3 Aug(usta) Gallorum Proculeiana et 3 et I Aquitanor(um) et 3 III et IV et VI Nervior(um?) et sunt in Britannia sub 3 quinis et vicenis pluribusve stipendiis   emeritis   dimissis   honest(a)   missione   3] / [quorum   nomina   subscripta   sunt   ipsis liberis posterisq(ue) eorum 3 c]um uxo[ribus quas tunc habuissent cum est] civitas ii[s data aut siqui caelibes essent   c]um   iis   quas   post[ea   duxissent   dumtaxat sing]uli singulas / [a(nte) d(iem)] XVII K(alendas) Octobr(es) [3] / Ti(berio) Lartidio Cele[re co(n)s(ulibus)] / [alae Aug(ustae) Gallo]r(um) Proculeian(ae) cui p[rae(e)st 3 Pro]pinquos [ex grega]le
 
89.
  
Pannonia inferior
 
]O[3] / Ti(beri) Cla[udi Menandri] /  P(ubli) Atti [Severi] / L(uci) Pul[li Daphni] /  P(ubli) A[tti Festi]
 
90.
  
Thracia
 
[Imp(erator) Caes(ar) d]ivi Hadriani f(ilius) divi Traian(i) / [Parth(ici) ne]pos T(itus) Ael(ius) Hadrian(us) Antonin(us) / [Aug(ustus) Pius] pon(tifex) max(imus) tri(bunicia) pot(estate) VII imp(erator) II / [co(n)s(ul)] III   p(ater)   p(atriae)   / [eq(uitibus)   et   ped(itibus)]   qui mil(itaverunt) in al(is) III et coh(ortibus) X quae app(ellantur) / [3 e]t I Hisp(anorum) et I Gall(orum) et II Gall(orum) Pann(onica) / [3] Dacia super(iore) sub Mustio Prisc[o] / [3] em[e]r(itis) di[mis(sis) // [Imp(erator) Caes(ar) divi Hadriani f(ilius) divi Traian(i) Parth(ici) nepos T(itus) Ael(ius) Hadrian(us) Antonin(us) Aug(ustus) Pius pon(tifex) max(imus) tri(bunicia) pot(estate) VII imp(erator) II co(n)s(ul)] III p(ater) p(atriae)] / [eq(uitibus) et ped(itibus) qui mil(itaverunt) in al(is) III et coh(ortibus) X quae app(ellantur) 3 I Aug(usta)] / Itur(aeorum) et I Vind(elicorum) |(milliaria) et   I   T[hrac(um)   sag(ittaria)   et]   / IIII Hisp(anorum) et I Ubior(um) et V[3] / et I Alpin(orum) et sunt in D[acia super(iore) sub] / Mustio Prisco quinis [et vicen(is) pl(uribus)ve] / stip(endiis) emer(itis) dimis(sis) hone[st(a)   miss(ione)   quor(um)]   / nomin(a)   subscrip(ta) su[nt civitatem] / Roman(am) qui eor(um) non ha[ber(ent)   ded(it)   et co]/nub(ium) cum uxor(ibus) quas [tunc hab(uissent) cum] / est civit(as) iis data aut c[um   iis   quas   pos]/tea duxis(sent) dumtaxat [singuli singulas] / a(nte) d(iem) VIII K(alendas) Mar(tias) T(ito) Stat[ilio Maximo] / L(ucio) Lolliano Av[ito co(n)s(ulibus)] / coh(ortis) II Gallor(um) Pa[nn(onicae) cui prae(e)st] / M(arcus) Aemilius I[3] / ex equit[e] / Auleno Her[3] / descrip(tum) et recog(nitum) ex ta[bula aerea quae] / [fi]xa est Rom(ae) in mu[ro post templ(um)] / [divi] Aug(usti) ad [Minervam]
 
91.
  
Pannonia inferior
 
[Imp(erator) Caes(ar) divi Hadriani f(ilius) divi Traian(i) Parth(ici) nep(os) divi Nervae pronep(os) T(itus) Ael(ius) Hadrian(us) Antonin(us) Aug(ustus) Pius pon(tifex) max(imus) 3] / [equitibus et peditibus qui militaverunt in alis 3 et cohortibus 3 quae appellantur 3 et II Asturum et Callaecorum et 3 et sunt in Pannonia infer]ior(e) sub Fuficio Cornuto / [quinis et vicenis item classici]s XXVI pl(uribus)ve st(ipendiis) em(eritis) dim(issis) hon(esta) / [miss(ione) qu(orum) no]m(ina) su[bscr(ipta)] sunt civ(itatem) Rom(anam) qui   / [eor(um)   non   hab(erent)   ded(it)   et conub(ium)] cum ux(oribus) quas tunc / [hab(uissent) cum est civ(itas) iis dat(a) a]ut s[i]qui caelib(es) / [ess(ent) cum iis qu]as postea duxis(sent) dumta(xat) / [singuli singulas   // [Imp(erator)   Caes(ar)   divi   Hadriani   f(ilius)   divi   Traian(i)   Parth(ici) nep(os) divi Nervae pronep(os) T(itus) Ael(ius) Hadrian(us) Antonin(us) Aug(ustus) Pius pon(tifex) max(imus) 3] / [equitibus et peditibus qui militaverunt in alis 3 et cohortibus 3 quae appellantur 3 et II Asturum et Callaecorum et 3 et sunt   in]   Pannonia   / [inferior(e)   sub Fu]ficio Co[rnuto quinis et vice/[nis item classicis] senis e[t vicenis plu]ribusv[e] / [stip(endiis) emeri]tis d[imissis ho]nesta mis/[sione quorum no]min(a) s[ubscr(ipta) su]nt civitat(em) / [Roman(am) qui eo]rum non haberent dedit et co/[nubium cum uxor]ib(us) quas tunc habuissent cum / [est civitas iis da]ta aut siqui caelibes essent / [cum iis quas post]ea duxissent dumtaxat sin/[guli   singulas]   /   [a(nte)   d(iem)   3] Oct(obres)   L(ucio)   Petronio   Sabino / [C(aio)   Vicrio]   Rufo / co(n)s(ulibus) / [coh(ortis) II Astu(rum)] et Callaecor(um) cui pra(e)st / [3]s Granianus Favent(ia) / [e]x equite   / [3]entis   f(ilio)   Iusto   Ca[3] / [descript(um)   et   re]cognit(um)   ex tabula aerea / [quae fixa est] Ro[m]ae in muro post tem/[plum divi] Aug(usti) ad Minervam
 
92.
  
Pannonia superior
 
Imp(erator) Caes(ar) divi Hadriani [f(ilius) divi Traian(i) Parth(ici)] / nepos divi Nervae pro[nepos T(itus) Aelius   Hadrianus] / Antoninus   Aug(ustus)   Pius   pon(tifex)   max(imus) trib(unicia) pot(estate) XVIII] / imp(erator) II co(n)s(ul) III(I) [p(ater) p(atriae)] / iis qui milit(averunt) in class(e) [praetoria Misenensi quae]   / est   sub   Valerio   Pae[to   sex   et viginti stip(endiis)] / emer(itis) dimis(sis) honest(a) m[is(sione) quor(um)   nom(ina)   sub]/scripta   sunt   civitat(em)   Roman(am)   qui   eor(um)] / non   haber(ent) dedit et [conub(ium) cum uxor(ibus)] / quas tunc habuiss(ent) [cum est civit(as) iis dat]/a aut siqui caelib(es) [essent cum   iis   quas] / postea   duxiss(ent)   dum[tax(at) sing(uli) sin]/gulas [ // Imp(erator) Caesar divi Hadriani f(ilius) divi Traiani / Parthici nepos divi Nervae pronepos T(itus) / Aelius Hadrianus Antoninus Aug(ustus) Pius pon(tifex) / max(imus) trib(unicia) pot(estate) XVIII imp(erator) II co(n)s(ul) IIII p(ater) p(atriae) / iis qui militaverunt in classe praetoria / Misenensi quae est sub Valerio Paeto / sex et viginti stipendi(i)s emeritis dimis/sis honesta missione quorum nomina / subscripta sunt ipsis liberis posteris/que eorum civitatem Romanam dedit / et conubium cum uxoribus quas tunc / habuissent cum est civitas iis data / aut siqui caelibes essent cum i(i)s qua[s] / [postea duxissent dumtaxat singuli singulas
 
93.
  
Britannia
 
[Imp(erator)   Caesar   div]i   Had[riani   f(ilius) divi Traiani Parthici nepos divi Nervae pr]on(epos) T(itus) A[elius   Hadrianus   An]to[ninus   Aug(ustus)]   Pius   [pon(tifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) XVIII] imp(erator) [II co(n)]s(ul) IIII [p(ater) p(atriae)] / eq(uitibus) et ped(itibus) [qui militaver(unt) in alis III et cohort(ibus)   XI   quae   appell(antur)   Aug(usta)]   / Gal(lorum)   Proc(uleiana)   et I [3 et I Hisp(anorum) Astur(um)   et   I]   / C<e=L>ltib(erorum) et I Hisp(anorum) et [I Aelia Dacor(um) et I Aelia classica] / et I Fid(a) et II Gal(lorum) e[t II et VI Nerv(iorum) et III] / Brac(araugustanorum) et IIII Ling(onum) [et IIII Gal(lorum)   et   sunt   in] / Brittan(nia)   sub   Papir[io   Aeliano   quinque et viginti stipendi(i)s] / emer(itis) dim(issis) hon(esta) mis(sione) [quor(um) nom(ina) subscr(ipta)] / sunt c(ivitatem) R(omanam) qui eoru[m non haber(ent) ded(it) et] / conub(ium) cum uxor(ibus) [quas tunc habuis(sent)] / cum est civ(itas) iis d[ata aut siqui caelibes essent cum i(i)s quas postea duxissent dumtaxat singuli singulas // [Imp(erator) C]aesar divi Hadriani f(ilius) divi / [Traian]i Part(hici) nepos divi Nervae pro/[nepos T(itus) Ae]lius Hadrianus Antoninus / [Aug(ustus) Pius] pon(tifex) max(imus) tr(ibunicia) pot(estate) XVIII imp(erator) II co(n)s(ul) IIII p(ater) p(atriae) / [equit(ibus) et p]edit(ibus) qui militaver(unt) in alis III / [et cohort(ibus) XI qu]ae appell(antur)   Aug(usta)   Gall(orum)   Proc(uleiana)   et   I   /   [3]   et   I   Hisp(anorum)   Astur(um)   et   I Celtib(erorum)   /   [et   I   Hisp(anorum)   et   I]   Ae<l=T>ia   Dacor(um)   et   I Aelia / classica [et I Fid(a) V]ard(ullorum)   et   II   Gall(orum)   et   II   et]   / VI   Nerv(iorum)   e[t III Bra]c(araugustanorum) et IIII Ling(onum)   et   IIII   Gall(orum) / et   sunt   in   B[ritta]n(n)ia   sub   Papirio   Aelia/no quinqu[e et vigi]nti [s]tipend(i)is emerit(is) dimis(sis) honest(a) mis(sione) quor(um) nom(ina) subscr(ipta) sunt
 
94.
  
Raetia
 
[Imp(erator)   Cae]s(ar)   divi   Hadrian[i   f(ilius)   divi Traiani] / [Part(hici) nepos] divi Nervae pr[on(epos) T(itus) Aelius] / [Hadrianu]s Antoninus [Aug(ustus) Pius pon(tifex) max(imus)] / [tr(ibunicia) po]t(estate) X imp(erator) II [co(n)s(ul) IIII p(ater) p(atriae)] / [eq(uitibus) et ped(itibus) q(ui)] m(ilitaverunt) in al(is) IV et [coh(ortibus) XIV [ // [Imp(erator) Caes(ar) divi Hadriani f(ilius) divi Traiani Part(hici) nepos divi Nervae pron(epos) T(itus) Aelius Hadrianus Antoninus Aug(ustus) Pius pon(tifex) max(imus) tr(ibunicia) pot(estate) X imp(erator) II co(n)s(ul) IIII p(ater) p(atriae) / [eq(uitibus) et ped(itibus) q(ui) m(ilitaverunt) in   al(is)   IV   et   coh(ortibus) XIV q(uae) appell(antur) II Fl(avia) P(ia) F(idelis) |(milliaria)] / et [I Fl(avia) c(ivium)   R(omanorum)   et   I   Hisp(anorum)   Aurian(a)   et I sing(ularium)] / c(ivium) R(omanorum) et [I Fl(avia) Canath(enorum) |(milliaria) et I Breucor(um)] / et I et II Rae[tor(um) et II Aquitan(orum) et II Tun]/gror(um)   |(milliaria)   vexi[llatio   et   IIII Bracar(augustanorum) et III Thr(acum)] / vet(erana) et III Thr(acum) c(ivium) R(omanorum) [et III Britt(annorum) et IV Gal]/lor(um) et V Bracara[ug(ustanorum) et VI   Lusitan(orum)   et]   / VIIII   Batavor(um)   et   s[unt   in   Raetia   sub] / Iulio Rufo quin[que et viginti stip(endiis)] / emerit(is) dimis(sis) h[on(esta) mission(e) quor(um) no]/min(a) subscript[a sunt civit(atem) Roman(am) qui] / eor(um) non haber[ent dedit
 
95.
  
Bruttium et Lucania
 
Imp(erator) Caes(ar) divi Hadriani f(ilius) divi Traiani / Parthic(i) nep(os) divi Nervae pronep(os) T(itus) Ae/lius Hadrianus Antoninus Aug(ustus) Pius / pont(ifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) XI imp(erator) II co(n)s(ul) IIII p(ater) p(atriae) / nomina militum qui in praetorio / meo militaverunt in cohortibus / decem I II III IV V VI VII VIII IX X item / urbanis quattuor X XI XII XIV subieci / quibus fortiter et pie militia fun/ctis ius tribuo conubii dumtaxat / cum singulis et primis uxoribus / ut etiam si peregrini iuris femi/nas matrimonio   suo   iunxerint   / proinde   liberos   tollant   ac   si ex duo/bus civibus Romanis natos // pr(idie) K(alendas)   Mart(ias)   / Iuliano et Torquato co(n)s(ulibus) / coh(ortis) II pr(aetoriae) / C(aio) Licinio C(ai) f(ilio) Men(enia) Probo Nuceria // Imp(erator) Caes(ar) divi Hadriani f(ilius) divi Tra/iani Parthici nepos divi   Nervae   pro/nepos   T(itus)   Aelius   Hadrianus   Antoninus   / Aug(ustus) Pius pont(ifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) / XI imp(erator) II co(n)s(ul) IIII p(ater) p(atriae) / nomina militum qui in praetorio / meo militaverunt in cohortibus / decem I II III IV V VI VII VIII IX X item / urbanis quattuor X XI XII XIV subie/ci quibus fortiter et pie militia fun/ctis ius tribuo conubii dumtaxat cum / singulis et primis uxoribus ut eti/am si peregrini iuris feminas ma/trimonio suo iunxerint proinde / liberos tollant ac si ex duobus ci/vibus Romanis natos pri(die) K(alendas) Mart(ias) / L(ucio) Salvio Iuliano / C(aio) Bellicio Torquato / co(n)s(ulibus) / coh(ortis) II pr(aetoriae) / C(aio) Licinio C(ai) f(ilio) Men(enia) Probo Nuceria / descript(um)   et   recognit(um)   ex   tabula   (a)erea / quae   fixa   est Romae in muro post / templ(um) divi Aug(usti) ad Minervam // L(uci) Digiti Valentis / P(ubli) Aeli Alexandri / C(ai) Equiti Rufini / C(ai) Iuli Celeris / L(uci) Fescennae Prisci / M(arci) Ascani Domestici / L(uci) Antoni Saturnini
 
96.
  
Pannonia superior
 
Imp(erator)   Caes(ar)   divi   Hadr(iani)   f(ilius) divi Traian(i) Part(hici) n(epos) / divi Nerv(ae) pronep(os) T(itus) Aelius Hadr(ianus) Anton(inus) / Aug(ustus) Pius p(ontifex) m(aximus) tr(ibunicia) pot(estate) XI imp(erator) II co(n)s(ul) IIII p(ater) p(atriae) / eq(uitibus) et ped(itibus) q(ui) m(ilitaverunt) in al(is) V et coh(ortibus)   VII   et   sunt / in   Pan(nonia)   sup(eriore)   sub Pontio Laeliano XXV / st(ipendiis) em(eritis) dim(issis) hon(esta) miss(ione) quor(um) nom(ina) sub/scr(ipta) sunt c(ivitatem) R(omanam) qui eor(um) non hab(erent) ded(it) et / con(ubium) cum ux(oribus) quas tunc hab(uissent) cum est civ(itas) / iis dat(a) aut   cum   iis   quas   post(ea)   dux(issent) / dumtax(at)   sing(ulis) // coh(ortis) I Ulpiae Pannonior(um) cui prae(e)st / A(ulus) Baebius Regillus Suess(a) / ex pedite / Attae Nivionis f(ilio) Azalo // Imp(erator) Caesar divi Hadriani f(ilius) divi Tra/iani Part(hici) nep(os) divi Nerv(ae) pronepos / T(itus) Aelius Hadrianus Antoninus   Aug(ustus)   Pius / p(ontifex) m(aximus) tr(ibunicia) pot(estate) XI imp(erator) II co(n)s(ul) IIII p(ater)   p(atriae) / equitib(us)   et   peditib(us)   qui   militaver(unt)   in   alis V / et   coh(ortibus)   VII quae appell(antur) I Ulpia contar(iorum) |(milliaria) et I / Thrac(um) Victr(ix) et I Hisp(anorum) Arvac(orum) et I Canne(ne)f(atium)     c(ivium)   R(omanorum)   / et   III   Aug(usta)   Thr(acum)   sag(ittaria)   et   I   Ulp(ia) Pann(oniorum)   et   I   Aelia   / sa<g=C>it(taria)   et   XVIII vol(untariorum) c(ivium) R(omanorum) et IIII vol(untariorum) c(ivium) R(omanorum) et I Thr(acum) / c(ivium) R(omanorum) et V Call(a)ecor(um) Lucensium et II Alpinor(um) / et sunt in Pann(onia) super(iore) sub Pontio Laeliano / quinque et viginti stipend(iis) emer(itis) dimiss(is) / honest(a) mission(e) quor(um) nomin(a) subscr(ipta) / sunt civit(atem) Roman(am) qui eor(um) non haber(ent) / dedit et conub(ium) cum uxorib(us) quas tunc / habuiss(ent) cum est   civit(as)   iis   data   aut cum iis / quas post(ea) duxiss(ent) dumtaxat singulis / a(nte) d(iem) VII Id(us) Oct(obres)   / C(aio)   Fabio   A<g=C>rippino   M(arco)   Antonio   Zeno co(n)s(ulibus) / coh(ortis) I Ulpiae Pan(n)onior(um) cui prae(e)st / A(ulus) Baebius Re<g=C>illus Suess(a) / ex pedite / Attae Nivionis f(ilio) Azalo // Descript(um) et recognit(um) ex tabul(a) aenea / quae fixa est Romae in muro post templ(um) divi Aug(usti) ad Minervam // L(uci) Pulli Daphni / M(arci) Servili Getae / L(uci) Pulli Chresimi / M(arci) Sentili Iasi / Ti(beri) Iuli Felicis / C(ai) Iuli Silvani / P(ubli) Ocili Prisci
 
97.
  
Pannonia superior
 
Imp(erator) Caes(ar) divi Hadriani f(ilius) divi Traiani / Parth(ici) n(epos) divi Nerv(ae) pron(epos) T(itus) Aelius   / Hadrianus   Antoninus   Aug(ustus)   Pius   p(ontifex)   m(aximus)   / tr(ibunicia)   pot(estate)   XII imp(erator) II co(n)s(ul) IIII p(ater) p(atriae) / eq(uitibus) et ped(itibus) q(ui) m(ilitaverunt) in al(is) IV et coh(ortibus)   VII   et   sunt / in   Pan(nonia)   sup(eriore)   sub Pontio Laeliano XXV / st(ipendiis) em(eritis) dim(issis) hon(esta) miss(ione) quor(um) nom(ina) subscr(ipta) / sunt civ(itatem) Rom(anam) qui eor(um) non hab(erent) ded(it) / et con(ubium) cum ux(oribus) quas tunc hab(uissent) cum / est civ(itas) i(i)s dat(a) aut cum i(i)s quas post(ea) / dux(issent) / d(um)t(axat) sing(ulis) // coh(ortis) V Callaec(orum) Lucens(ium) cui prae(e)st / T(itus) Flavius Modes[t]u[s] Roma / ex pedite / Dasmeno Festi f(ilio) Azalo // Imp(erator) Caes(ar) divi Hadriani f(ilius) divi Traiani / Parthic(i) nep(os) divi Nervae pron(epos) T(itus) Aeli/us Hadrianus   Antoninus   Aug(ustus)   Pius   p(ontifex) / m(aximus) tr(ibunicia) pot(estate) XII imp(erator) II co(n)s(ul) IIII p(ater) p(atriae) / equitib(us) et peditib(us) qui milit(averunt) in alis IV et / coh(ortibus) VII quae appel(lantur( I Thr(acum) Victr(ix) et I Cannane/fat(ium) c(ivium) R(omanorum) et I Hisp(anorum) Arvacor(um) et III Aug(usta) Thr(acum) et / I Aelia |(milliaria) sag(ittaria) et I Ulpia Pannon(iorum) et I Thrac(um) / c(ivium) R(omanorum) et II Alpinor(um) et IV volunt(ariorum) c(ivium) R(omanorum) et V Cal/laecor(um)   Lucens(ium)   et   XIIX   volunt(ariorum)   c(ivium)   R(omanorum)   et sunt / in Pannon(ia) super(iore)   sub   Pontio   Laeliano   / quinq(ue)   et   vigint(i)   stip(endiis)   emer(itis) dimis(sis) hon(esta) / miss(ione) quor(um) nomin(a) subscr(ipta) sunt civit(atem) / Roman(am) qui eor(um) non hab(erent) ded(it) et con(ubium) / cum uxor(ibus) quas tunc habuiss(ent) cum est civit(as) i(i)s data aut cum i(i)s quas postea duxis(sent) dum/taxat singulis / a(nte) d(iem) III Non(as) Iul(ias) / Q(uinto) Passieno Licino C(aio) Iulio Anito co(n)s(ulibus) / coh(ortis) V Callaec(orum) Lucens(ium) cui prae(e)st / T(itus) Flavius Modestus Roma / ex pedite / Dasmeno Festi f(ilio) Azalo / descript(um) et recognit(um) ex tabul(a) aerea / quae fixa est Romae in muro post / templ(um) divi Aug(usti) ad Minervam // M(arci) Servili Getae / L(uci) Pulli Chresimi / M(arci) Sentili Iasi / Ti(beri) Iuli Felicis / C(ai) Iuli Silvani / L(uci) Pulli Velocis / P(ubli) Ocili Prisci
 
98.
  
Noricum
 
Imp(erator) Caesar divi Hadriani f(ilius) divi Traiani / Parthici  nepos divi Nervae pronepos / T(itus) Aelius Hadrianus Antoninus  Aug(ustus) / Pius pon<t=I>i(fex) max(imus) trib(unicia) pot(estate)  XIII imp(erator) II   / co(n)s(ul)   IIII   p(ater)   p(atriae)   /   nomina    militum   qui   in   praetor<i=T>o   meo /militaver(unt) in cohortib(us)  X I II III IIII V / VI VII VIII VIIII X item  urbanis IIII / X XI XII XIIII subieci quibus fortit(er) / et pie milit(ia)  functis ius tribuo conu(bi) / dumtaxat cum singulis et primis / uxoribus ut  etiamsi peregr(ini) iu/ri(s) femin(as) matrim(onio) suo iunxe(rint) [ //  Imp(erator) Caesar divi Hadriani f(ilius) divi Tra/iani   Parthici   nepos   divi    Nervae   /  pronepos T(itus) Aelius Hadrianus Anto/ninus Aug(ustus) Pius pont(ifex) maxim(us) trib(unicia) / pot(estate) XIII imp(erator) II co(n)s(ul)  IIII p(ater) p(atriae) / nomina militum qui in praetorio / meo militaver(unt)  in cohortibus decem / I II III IIII V VI VII VIII VIIII X item / urbanis  quattuor X XI XII XIIII su/bieci quibus fortiter et pie militia / functis ius  tribuo conubi dumta/xat cum singulis et primis uxorib(us) / ut etiamsi  peregrin<i=T> iuris femi/nas matrimonio suo iunxerint / proinde liberos tollant  ac si ex / duobus civibus Romanis natos / a(nte) d(iem) XII K(alendas)  Mart(ias) / M(arco)   Gavio   Squilla   Gallicano   /  Sex(to) Carminio Vetere /  co(n)s(ulibus) / coh(ors) III pr(aetoria) / P(ublio) Cornelio P(ubli) f(ilio)  Cla(udia) Crispino Agunto / descript(um) et recognit(um) ex tabula ae/rea quae  fixa est Roma(e) in muro / pos(t) templ(um) divi Aug(usti) ad Minerva(m) /
 
99.
  
Pannonia superior
 
Imp(erator)   Caes(ar)   divi   Hadriani   f(ilius)   divi Traian(i) Parth(ici) / nep(os) divi Ner(vae) pron(epos) T(itus) Aelius Hadrianus / Antoninus Aug(ustus) Pius pon(tifex) max(imus) tri(bunicia) / pot(estate) XIII imp(erator)   II   co(n)s(ul)   IV   p(ater)   p(atriae)   / equit(ibus)   qui milit(averunt) in ali(s) V quae sunt in / Pann(onia) utrasq(ue)(!) XXV plu(ribusve) sti(pendiis) eme(ritis) dim(issis) hon(esta) / mis(sione) per Porcium   Vetustinum   quor(um)   / [n]om(ina)   subscr(ipta) sunt civ(itatem) Rom(anam) qui eo(rum) non / [ha]b(erent)   ded(it)   et   con(ubium)   cum   ux(oribus) qua(s) [t]un(c) hab(uissent) / [cu]m est civ(itas) i(i)s dat(a) aut cu(m) i(i)s qu(as) pos(tea) dux(issent) / [d]umtax(at) singu(lis) // K(alendis) Aug(ustis) / Apollinare et Mamertino co(n)s(ulibus) / [a]l[ae] I Aravacor(um) / ex gregale / [V]ictori Liccai(!) f(ilio) Azalo   [ // Imp(erator)   Caesar   divi   [Ha]dr[iani]   f(ilius)   divi Tra[ian(i)] / Parthic(i) nep(os) divi Nervae [pro]nep(os) T(itus) A[elius Ha]/[d]rianus Antoninus Aug(ustus) Pius [pont(ifex)] max(imus) / [trib(unicia)] pot(estate)   XIII   imp(erator)   II   co(n)s(ul)   IV p(ater) [p(atriae)] / equitib(us) qui militaverunt in al[is V quae]   / appell(antur)   I   Hispanor(um) Aravacor(um) [et III Aug(usta)] / Thrac(um) sagit(taria) quae sunt [i]n   Pann(onia)   su[p]e[rio]/r(e)   sub   Claudio   Maximo item I Fla[via] / Britann(ica) |(milliaria) c(ivium) R(omanorum) et I Thrac(um) veter(ana) sag[it(taria)] / et I Aug(usta) Itureor(um) sagit(taria) quae sunt in Pa[nn(onia)]   / inferior(e)   sub   Cominio   Secundo   quin[is] / et vicenis plurib(usve) stip(endiis) emer(itis) d[i]m[iss(is)] h[o]/nest(a) miss(ione) per Porcium Vetustinum / proc(uratorem) cum essent in expedition(e) Maure/tan(iae) Caesarens(is) quor(um) nomin(a) subscript(a) / sunt civit(atem) Roman(am) qui eor(um) non hab(erent) dedit / et conub(ium) cum uxor(ibus) quas tunc habuiss(ent) / cum est civit(as) i(i)s data aut cum i(i)s quas / post(ea) dux(issent) dumtaxat singul(is) / K(alendis) Aug(ustis) / M(arco) Cassio Apollinare / M(arco) Petronio Mamertino co(n)s(ulibus) / alae I Hispan(orum) Aravacor(um) / ex gregale / Victori Liccai(!) f(ilio) Azalo / descript(um) et recognit(um) ex tabula ae/rea quae fixa est Romae in muro / pos(t) templ(um) divi Aug(usti) ad / Minervam // M(arci) Servili Getae / L(uci) Pulli Chresimi / M(arci) Sentili Iasi / Ti(beri) Iul[i] Felicis / C(ai) Iuli Silvani / L(uci) [I]ulli Velocis / [3]ili Prisci
 
100.
  
Pannonia inferior
 
Imp(erator) Caes(ar) divi Hadriani f(ilius) divi Traia/ni Parth(ici) n(epos) divi Nervae pron(epos) T(itus) Ae{l}/lius   Hadrianus   Antoninus   Aug(ustus)   Pius / p(ontifex)   m(aximus)   tr(ibunicia)   pot(estate) XV imp(erator) II co(n)s(ul) IV p(ater) p(atriae) / i(i)s qui militaver(unt) i<n=P> classe praetoria / Ra<v=II>ennate quae est sub Tuticani<o=I> Ca/pitone praef(ecto) XXVI stipend(iis) emerit(is) di/miss(is) hon<e=I>s<t=I>(a) mission(e) quor(um) nomin(a) / subscript(a) sunt ipsis liber(is) posterisq(ue) / eor(um) civit(atem) Roman(am) dedit et conub(ium) cum / uxorib(us) quas tunc habuis(sent) cum est civit(as) / i(i)s data aut siqui caelib(es) essen(t) cum i(i)s / quas postea duxiss(ent) dumtaxat sin/guli singulas // Non(is) Sept(embribus)   / Prisco   et   Romulo   co(n)s(ulibus) / ex   gregale / C(aio)   Valerio Annaei f(ilio) Dasio / Scirt(oni) ex Dalm(atia) // Imp(erator) Caes(ar) divi Hadriani f(ilius) divi Traiani / Parthici nep(os) divi Nervae pronep(os) T(itus) Aeli/us Hadrianus Antoninus Aug(ustus) Pius / pont(ifex) max(imus) tr(ibunicia) pot(estate) XV imp(erator) II co(n)s(ul) IV p(ater) p(atriae) / iis qui militaverunt in classe prae/toria Ravennate quae est sub Tuti/canio Capitone praef(ecto) sex et viginti / stipend(i)is emeritis dimissis / honesta missione quorum no/mina subscript(a) sunt ipsis li/beris posterisque eorum civi/tatem Romanam dedit et conubi/um cum uxoribus quas tunc habu/issent cum est civitas iis data aut / siqui caelibes essent cum   iis   quas / postea duxissent dumtaxat sin/guli singulas / Non(is) Sept(embribus) / C(aio) Novio Prisco L(ucio)   Iuio   Romulo   co(n)s(ulibus) / ex   arm(orum)   cust(ode)   / C(aio)   Valerio   Annaei f(ilio) Dasio / Scirt(oni) ex Dalm(atia) / descript(um) et recognit(um) ex tabul(a) aer(ea) / quae fixa est Romae in muro post / templ(um) divi Aug(usti) ad Minervam // M(arci) Servili Getae / L(uci) Pulli Chresimi / M(arci) Sentili Iasi / Ti(beri) Iuli Felicis / C(ai) Iuli Silvani / L(uci) Pulli Velocis / P(ubli) Ocili Prisci
 
101.
  
Raetia
 
[Imp(erator) Caesar divi Hadriani f(ilius) divi] Traiani / [Parthici nep(os) divi Nervae] pr(onepos) T(itus) Aelius   / [Hadrianus   Antoni]nus   Aug(ustus)   Pius   pont(ifex)   / [max(imus) trib(unicia) pot(estate) XVI] imp(erator)   II   co(n)s(ul)   IIII   p(ater)   p(atriae) / [equitibus et peditibus qui militaverunt] in al(is) IV et coh(ortibus) XIV / [et sunt in Raetia s]ub Ulpio Victore / [proc(uratore) quinque(?) et viginti(?) stipendiis emeritis] dim(issis) hon(esta) mis(sione) [ // [Imp(erator) Caesar divi Hadriani f(ilius) divi Traiani Parthici nep(os) divi Nervae pr(onepos) T(itus) Aelius Hadrianus Antoninus Aug(ustus) Pius pont(ifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) XVI imp(erator) II co(n)s(ul) IIII p(ater) p(atriae)] / [equitibus et peditibus qui militaverunt in alis IV et coh(ortibus) XIV et sunt in Raetia sub Ulpio Victore proc(uratore) quinque(?) et viginti(?) stipendiis emeritis dim(issis) hon(esta) mis(sione)] / [quorum] nomin(a) subscri[pta sunt civitatem] / [Roma]n(am) qui eor(um) non hab[erent dedit et] / [conu]b(ium) cum uxor(ibus) quas tu[nc habuissent]   / [cum est] civit(as) i(i)s dat(a) aut cum i(i)s qu[as postea] / [du]xis(sent) dumtax(at) sing(ulis) a(nte)   d(iem)   [3] / [C(aio)]   Bruttio   Praes[ente]   / A(ulo) Iunio Rufin[o co(n)s(ulibus)] / alae II Fl(aviae) |(milliariae)   P(iae)   F(idelis) cui pr[ae(e)st] / Ti(berius) Claudius Rufu[s 3] / ex gregal[e] / Secundo Sabini f(ilio) [3] / et Secundae Bori fil(iae) uxo[r(i) ei(us) 3] / descript(um) et recognit(um) ex [tabula aerea] / quae fixa est Romae in [muro post] / templ(um) divi Aug(usti) ad Min[ervam]
 
102.
  
Venetia et Histria
 
[Imp(erator) Caesar divi Hadriani f(ilius) divi Traiani Parthici  nep(os) divi Nervae pr(onepos) T(itus) Aelius   Hadrianus   Antoninus    Aug(ustus)   Pius   pont(ifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) 3] /  a(nte) d(iem) VIII K(alendas) Ian(uarias) / Marcello et Gallo  co(n)s(ulibus) // ex gregale / L(ucio) Valerio Cainensis f(ilio)  Tarvio Opino ex Cors(ica) //  M(arci) Servili Getae / L(uci) Pulli Chresimi /  M(arci) Sentili Iasi / Ti(beri) Iuli Felicis / C(ai) Iuli Silvani /  L(uci) Pulli Velocis / P(ubli) Ocil(i) Prisci
 
103.
  
Pannonia superior
 
]III [3] / [3]ennius Ru[3] / [3] ex cen[turione 3] / [3]to Sarabae  [f(ilio) 3] / [descrip]t(um) et recognit(um) [ex   tabula   ae]/[rea   quae]  fixa  est Romae [in muro post] / [temp]lum divi Aug(usti) [ad Minervam] // et c]oh(ortibus) VII q(uae) a/[pp(ellantur) 3 VI]I Phr(ygum) et II [3 e]t IIII  Call(aecorum) / [Luc(ensium)] Gal(lorum?) / [3]RI / [
 
104.
  
Pannonia superior
 
Imp(erator) Caesar divi Hadriani f(ilius) divi Tra/iani Parthici nep(os) divi Nervae pr(onepos) / T(itus) Aelius   Hadrianus   Antoninus   Aug(ustus) / Pius   p(ontifex)   m(aximus)   trib(unicia)   pot(estate)   XVII imp(erator) II co(n)s(ul) IV p(ater) p(atriae) / eq(uitibus) et ped(itibus) q(ui) m(ilitaverunt) in alis V q(uae) a(ppellantur)   I   Ulpia   cont(ariorum)   |(milliaria) et I / Thr(acum) Victr(ix) et I Cannan(efatium) c(ivium) R(omanorum) et I Hispan(orum) / Arvac(orum) et III Aug(usta) Thr(acum) sag(ittaria) et coh(ortibus) V I Ulpia / Pann(oniorum)   |(milliaria)   et   I   Thr(acum)   c(ivium)   [R(omanorum)]   et   II   Alpin(orum) et V <C=G>all(aecorum) / Lucens(ium) et XIIX volunt(ariorum) et sunt in / Pann(onia) super(iore) sub Claudio Maximo   / leg(ato)   XXV   pl(uribus)ve   st(ipendiis)   em(eritis)   dim(issis) hon(esta) mission(e) quor(um) nom(ina) / subscript(a) sunt civitat(em) Roman(am) qui eor/um non haber(ent) dedit et conub(ium) cum uxor(ibus) / quas tunc ha{u}buis(sent) cum est civit(as) i(i)s data / aut cum i(i)s quas postea duxiss(ent) dumta/xat singulis a(nte) d(iem) III Non(as) Nov(embres) / C(aio) Iulio Statio <S=C>evero T(ito) Iunio Severo / co(n)s(ulibus) / coh(ortis) II Alpinor(um) cui prae(e)st / M(arcus) Longinius Longus / ex pedite / Ursioni Busturoni(s) f(ilio) Azalo / descript(um) et recognit(um) ex tabul(a) aerea / quae fixa est Romae in muro post / templ(um) divi Aug(usti) ad Minervam // Imp(erator) Caesar divi Hadriani f(ilius) divi Tra/iani Partihci(!)   nep(os)   (!)   T(itus)   Aelius   Hadria/nus   Antoninus   Aug(ustus)   Pius   pont(ifex) max(imus) tr(ibunicia)   pot(estate)   XVII   imp(erator) II co(n)s(ul) IV p(ater) p(atriae) / equit(ibus) et pedit(ibus) qui mil{t}i(taverunt) in alis V / quae appel(lantur) I Ulpia contario(rum) |(milliaria) et I Th{c}r(acum) / Victr(ix) et I Cannanef(atium) c(ivium) R(omanorum) et I Hispan(orum) Arvac(orum) / et III Aug(usta) Thrac(um) sag(ittaria) et coh(ortibus) V I Ulpia Pan/n(oniorum) |(milliaria) et I Thr(acum) c(ivium) R(omanorum) et II Alpinor(um)   et   V / Call(aecorum)   Lucens(ium)   et   XIIX   volun{e}t(ariorum)   et   sunt / in Pannon(ia) super(iore) sub Claudio Maxi/mo leg(ato) {an} plurib(us)ve stipend(iis) emerit(is) / dimiss(is) honest(a) quor(um)   nom(ina)   subscr(ipta)   sunt   civ(itatem)   Rom(anam)   qui   eo/rum   non   hab(erent) ded(it) et con(ubium)   cum   ux(oribus) / quas   tunc   hab(uissent)   cum   est   civ(itas) i(i)s dat(a) aut / cum i(i)s quas post(ea)   dux(issent)   d(um)t(axat)   sing(ulis) // a(nte) d(iem) III Non(as) Nov(embres) / Severo et Severo co(n)s(ulibus) / coh(ortis) II Alpinor(um) cui prae(e)st / M(arcus) Longinius(!) Longus / ex pedite / Ursioni Busturonis   f(ilio)   Azalo   / descript(um)   et recognit(um) ex tabul(a) aerea / quae fixa est Romae in muro post / templ(um) divi Aug(usti) ad Minervam // M(arci) Servili Getae / L(uci) Pulli Chresimi / M(arci) Sentili Iasi / Ti(beri) Iuli Felicis / C(ai) Iuli Silvani / C(ai) Pomponi Statiani / P(ubli) Ocil(i) Prisci
 
105.
  
Raetia
 
[Imp(erator) 3] / [equitibus et peditibus qui 3] /  [quorum nomin subscripta sunt 3] /  [a(nte) d(iem) 3] / [alae   I   Hispanor(um)   Au]rianae cui prae(e)st /  [3] Bassus Roma / [ex gr]egale / [3]uli f(ilio) Frisio /  [et 3]ini fil(iae) uxor(i) eius Bat(avae) / [3]ellinae  fil(iae) eius / [descriptum et recognitum //  [3] Felicis / [3] Alcidis / [3] Proculi / [3] Daphni /  [3] Ampliati [
 
106.
  
Thracia
 
[Imp(erator)   Cae]s(ar)   divi   Hadria[ni f(ilius) divi Traiani] / [Parthici] n(epos) divi Nervae [pron(epos)] / [T(itus) Ael]ius Hadrianus An[toninus Aug(ustus)] / [Pius] p(ontifex) m(aximus) tr(ibunicia) pot(estate) XX imp(erator) I[I co(n)s(ul) IIII p(ater) p(atriae)] / [eq(uitibus) et pe]d(itibus) q(ui) m(ilitaverunt) in alis [IIII] q(uae) appe[llantur 3 et] / [Thr(acum) H]erc(uliana) et I Ulpia sing(ularium) et I Ulp(ia) [dromad(ariorum) |(milliaria)   et]   / [coh(ortibus)   XVI]   I   Ulp(ia)   Dacor(um)   et   I   Ulp(ia) Petr(e)or(um) et I [Aug(usta) Pannon(iorum)]   /   [et   I   Claud(ia)   S]ugambr(orum)   et   I   Ascalon(itarum)   s(agittaria)   et I Fl[av(ia) Chalciden(orum)]   / [et   II   Ulp(ia)   equit(ata)   et   I]I   Italic(a)   [c(ivium)]   R(omanorum)   et II Ulp(ia) Paphl[ag(onum) et II Thrac(um)] / [Suric(a)] et II classi(ca) sag(ittaria) et III Ulp(ia) Paphl[ag(onum) et III Aug(usta)] / [Thrac(um) e]t IV Call(aecorum) et V Ulp(ia) Petr(eorum) et VII Gall(orum) et [sunt in] / [Suria] sub Attidio Corneliano leg(ato) XXV [plurib(us)ve stipend(iis)] / [emerit(is) di]m(issis) hon(esta) mis(sione)   quor(um)   nomin(a)   subscr(ipta) [sunt civit(atem)] / [Roman(am)] qui eor(um) non haber(ent) ded(it) et co[nub(ium) cum] / [uxor(ibus)] quas tunc habuis(sent) cum est civ(itas) [iis data] / [aut cum iis qua]s post(ea) duxiss(ent) dum[taxat singulis // [Imp(erator) Caes(ar) divi Hadriani f(ilius) divi Traiani Parthici   n(epos)   divi   Nervae pron(epos) T(itus) Aelius Hadrianus Antoninus Aug(ustus) Pius p(ontifex) m(aximus)   tr(ibunicia)   pot(estate)   XX   imp(erator)   II   co(n)s(ul) IIII p(ater) p(atriae)] / [eq(uitibus) et ped(itibus)   q(ui)   m(ilitaverunt)   in   alis   IIII   q(uae) appellantur 3 et Thr(acum) Herc(uliana) et I] Ulpia [s]in[g(ularium) et I] Ulp(ia) dromad(ariorum) |(milliaria) et co[h(ortibus)] / XVI I Ulpia Dac[or(um)] et I Ulp(ia) Petreor(um) et I Au[g(usta)] / Pannon(iorum) et I Cl[au]d(ia) Sugambr(orum) et I Ascalonit(arum) / sag(ittaria) et I Flav(ia) C[ha]lciden(orum) et II Ulp(ia) equit(ata) et / II Italic(a) c(ivium) R(omanorum) e[t I]I Ulpia Paphlag(onum) et II Thrac(um) / Suric(a) et II classic(a) sag(ittaria) et III Ulp(ia) Paphlag(onum) et / III Aug(usta) Thrac(um) et IV Call(aecorum) et (!) Ulp(ia) Petreor(um) et / VII Gallor(um) et sunt in Suria sub Attidio / Corneliano leg(ato) quinis et vicen(is) plurib(us)ve / stipend(iis) emerit(is) dimiss(is) honest(a) miss(ione) / [q]uor(um) nomin(a) subscr(ipta) sunt civit(atem) Roman(am) / [qui] eor(um) non haber(ent) dedit et conub(ium) cum [uxor(ibus)] / quas tunc habuis(sent) cum est ci[v(itas) i(i)s data] / aut cum   i(i)s   quas   post(ea)   du[xiss(ent)] / [dumtaxa]t singuli a(nte) d(iem) IV [3] / [3]ono C(aio) Aelio Se[3 co(n)s(ulibus)] / [alae I U]lp(iae) singul[arium cui prae(e)st 3]n / [3]N[
 
107.
  
Dacia
 
[Imp(erator) Caes(ar) divi Hadriani] f(ilius) divi Traiani Pa/[rthici n(epos) divi Nervae] pronepos T(itus) Aelius   Ha/[drianus   Antoninus   A]ug(ustus)   Pius   pont(ifex)   max(imus) / [tr(ibunicia) pot(estate) XXI? imp(erator)]   II   co(n)s(ul)   IIII p(ater) p(atriae) / [eq(uitibus) et ped(itibus) q(ui) m]ilit(averunt) in alis III q(uae)   / [appellantur   3   et   I   Hi]spanorum Campagon(um) et I / [3] et coh(ortibus) X I Vindelicor(um) / [|(milliaria) et 3 et II Fl(avia)] Commagenor(um) et I / [3 et] I U{l}bior(um) et I Thrac(um) sag(ittaria) / [et 3] Gallor(um) Dacic(a) et I Aug(usta) / [Ituraeor(um?) et 3 et ped]ites singul(ares) Britannic(i) / [et sunt in Dacia   supe]r(iore)   sub   Statio   Prisco   / [leg(ato)   XXV   plurib(us)ve   stipe]nd(iis) emerit(is) dimissis / [honest(a)   mission(e)   quor(um)]   nomin(a)   subscripta   / [sunt civit(atem) Roman(am) qui eo]r(um) non haber(ent) dedit / [et conub(ium) cum uxor(ibus) quas] tunc habuis(sent) cum / [est civ(itas) i(i)s data aut cu]m i(i)s quas post(ea) duxis(sent) / [dumtaxat singulis] // [Idib(us) Dec(embribus)] / [Q(uinto) Canusio Prae]nestino   / [C(aio)   Lusio   Spar]so   /   co(n)s(ulibus)   /   [coh(ortis)   I Vindelicor(um)] |(milliariae) cui prae(e)st / [L(ucius) Versinius Ape]r Hispe[ll(o)] / [ex pedit]e / [Barsimso Calliste]nis f(ilio) Caes(area) / [descriptum   et   recognitum]   ex   tabul(a)   aerea / [quae   fixa est Romae i]n muro post / [templ(um) divi Aug(usti) ad] Minervam // [Imp(erator) Caes(ar) divi Hadriani f(ilius) divi Traiani Parthici n(epos) divi Nervae   pronepos   T(itus)   Aelius Hadrianus Antoninus Aug(ustus) Pius pont(ifex) max(imus) tr(ibunicia) pot(estate)   XXI?   imp(erator)   II   co(n)s(ul)   IIII   p(ater)   p(atriae)]   / [eq(uitibus)   et ped(itibus) q(ui) milit(averunt) in alis III q(uae) appellantur 3 et I Hispanorum Campagon(um) et I 3 et coh(ortibus) X I Vindelicor(um)   |(milliaria)   et   3   et   II   Fl(avia)   Commagenor(um) et I 3 et I Ubior(um) et I Thrac(um) sag(ittaria) et 3 Gallor(um) Dacic(a) et I Aug(usta) Ituraeor(um?) et 3 et pedites singul(ares) Britannic(i) et sunt in Dacia super(iore) sub Statio Prisco leg(ato) XXV plurib(us)ve stipend(iis) emerit(is)] d[imissis honest(a) mission(e) quor(um)] nomi/na subscript(a) sunt civitat(em) Romanam / qui eorum non haberent dedit et conu/bium cum uxorib(us) quas tunc habuissent / cum est civitas i(i)s data aut cum i(i)s quas postea / duxiss(ent) dumtaxat singulis Idib(us) Dec(embribus) / Q(uinto) Canusio Praenestino C(aio) Lusio Sparso co(n)s(ulibus) / coh(ortis) I Vin(d)elicor(um) |(milliariae) cui prae(e)st / L(ucius) Versinius Aper Hispell(o)   / ex   pedite   / Barsimso   Callistenis   f(ilio) Caes(area) / descriptum et recognitum ex tabul(a) aerea   / quae fixa est Romae in muro post / templ(um) divi Aug(usti) ad Minervam // ] Getae / [3] Chresimi / [3] Iasi / [3] Felicis / [3] Urba[3] / [3] Statiani / [3] Prisci
 
108.
  
Dacia
 
Imp(erator) Caes(ar) divi Hadria[ni f(ilius) di]vi Traia/ni Parth(ici) n(epos) divi Ne[rvae] pron(epos) T(itus) Ae/lius   Hadrianus   Anton[i]nus   Aug(ustus)   Pius   / p(ontifex)   m(aximus)   tr(ibunicia) pot(estate) XXI imp(erator) II co(n)s(ul) IV p(ater) p(atriae) / eq(uitibus) et ped(itibus) q(ui) m(ilitaverunt) in al(is) II[I] e[t] co[h(ortibus) I]I[I] et [v]ex(illariis) q(ui) / sunt cum Maur(is) gent(ilibus) in Dacia super(iore) / et sunt sub Statio Prisco leg(ato) XXV stip(endiis) / emer(itis) dim(issis) hon(esta) miss(ione) quor(um) nom(ina) sub/scr(ipta)   sunt   civ(itatem)   Rom(anam)   qui   eor(um)   non   hab(erent)   / ded(it) et con(ubium) cu[m ux]or(ibus)   quas   tunc   hab(uissent)   / cum est civ(itas) i(i)s data aut cum i(i)s quas / post(ea) duxis(sent) dumtaxat singulis // a(nte) d(iem) VIII Id(us) Iul(ias) / Fabiano et Basso co(n)s(ulibus) / alae I Gal(lorum) et Bospor(anorum) cui pr[ae(e)st] / Licinius Nigrinus / ex gregale / Heptapori Isi f(ilio) Bes[so] / [descriptum et recognitum // Imp(erator) Caes(ar) divi Hadriani f(ilius) divi Tra/iani Parthic(i) nep(os) divi Nervae pron(epos) / T(itus) Aelius Hadrianus Antoninus Aug(ustus) Pius / pont(ifex) max(imus) tr(ibunicia) pot(estate) XXI imp(erator) II co(n)s(ul) IV p(ater) p(atriae) / equit(ibus) et pedit(ibus) qui milit(averunt) in alis III / quae appel(lantur) I Batav(orum) |(milliaria) et I Hisp(anorum) Campag(onum) / et I Gall(orum) et Bospor(anorum) et coh(ortibus) I Thrac(um) sag(ittaria) / et IV Hisp(anorum) et I Aug(usta) Itur(aeorum) et vex(illariis) Afric(ae) / et Mau[r(etaniae)] et Caes(ariensis) qui sunt cum Maur(is) / gentilib(us) in Dacia super(iore) et sunt / sub Statio Prisco leg(ato) quinq(ue) et vi/gint(i) stip(endiis) emer(itis) dimiss(is) hon<e=I>sta   / mission(e)   quor(um)   nomin(a)   subscripta / sunt civitat(em) Roman(am) qui eorum non / [ha]ber(ent) dedi[t] et conub(ium) cum uxoribus / [qua]s tunc habuis(sent) cum est civitas i(i)s / [data] aut cum i(i)s quas postea duxiss(ent) / [dum]taxat singulis a(nte) d(iem) VIII Id(us) Iul(ias) / Servilio Fabiano Q(uinto)   Iallio Basso co(n)s(ulibus) / alae I Gallor(um) et Bospor(anorum) cui prae(e)st / Licinius Nigrinus / ex gregale / Heptapori Isi f(ilio) Besso / descript(um) et recognit(um) ex tabul(a) aerea / quae fixa est Romae in muro post / templ(um) divi A[u]g(usti) ad Minervam // M(arci) Servili Getae / L(uci) Pulli Chres(i)m[i] / M(arci) Sentili Iasi / Ti(beri) Iuli Fel[icis] / C(ai) Belli Urb[3] / C(ai) Pomponi Stat[iani] / P(ubli) Ocili Pris[ci]
 
109.
  
Pannonia superior
 
] Q(uinto) En[3] / Titio [ //  L(uci) Pul[li Chresimi] / M(arci) Sen[tili Iasi] /  [T]i(beri) Iu[li
 
110.
  
Dacia
 
[Imp(erator)   Caes(ar)   divi   Had]rian(i)   f(ilius)   divi Traiani / [Parthici n(epos) divi Ne]rvae pron(epos) T(itus) Aelius / [Hadrianus Ant]oninus Aug(ustus) Pius pont(ifex) / [max(imus) tr(ibunicia) pot(estate) XXII] imp(erator) II co(n)s(ul) IIII p(ater) p(atriae) / [equit(ibus) et pedit(ibus)] qui mil(itaverunt) in alis III quae   / [appell(antur)   Silia]n(a?)   et   Gall(orum) et Pann(oniorum) / [catafrac(taria) et F]ront(oniana?) et coh(ortibus) XII I Ulp(ia) / [Britton(um)] |(milliaria) et I Fl(avia) Ulp(ia) Hisp(anorum) |(milliaria) / [et 3 I Ael(ia)] Gaesa(torum) |(milliaria) et I Aug(usta) Nerv() / [|(milliaria) et I]I Britt(onum) |(milliaria) et I Hispan(orum) / [3 e]t II Hisp(anorum) scutat(a) Cy/[ren(aica) et 3]n() et VI Thrac(um) et sunt / [in Dacia Poroliss]en(si)   sub   Macrinio   / [Vindice?   proc(uratore)   qui]nq(ue)   et vigint(i) stip/[en(diis) emerit(is) dimis(sis) hon]est(a) miss(ione) quor(um) / [nomin(a) subscripta s]unt civit(atem) Roman(am) / [qui eor(um) non   ha]b(erent)   ded(it)   et   con(ubium) cum / [uxor(ibus) quas tu]nc hab(uissent) cum est / [civit(as) i(i)s dat(a)   aut]   cum   i(i)s   quas   post(ea)   / [dux(issent)   dumtax(at) si]ngulis // [ [Imp(erator) Caes(ar) divi Hadrian(i) f(ilius) divi Traiani Parthici n(epos) divi Nervae pron(epos) T(itus) Aelius Hadrianus Antoninus Aug(ustus)   Pius   pont(ifex)   max(imus) tr(ibunicia) pot(estate) XXII imp(erator) II co(n)s(ul) IIII p(ater) p(atriae)]   / [equit(ibus)   et   pedit(ibus)   qui mil(itaverunt) in alis III 3] / et vigint(i) stipend(iis) emerit(is) dimis(sis) ho/nest(a) miss(ione) quor(um) nomin(a) subscript(a) / sunt civit(atem) Roman(am) qui eor(um) non ha/ber(ent) dedit et conub(ium) cum uxor(ibus) quas / tunc habuis(sent) cum est civit(atem) i(is) dat(a) aut / cum i(is) quas post(ea) dux(issent) dumtax(at) sin/gulis a(nte) d(iem) V K(alendas) Oct(obres) Sex(to) Calpurnio / Agricola Ti(berio) Claudio Iuliano co(n)s(ulibus) / coh(ors) I Ulpia Britton(um) |(milliaria) cui prae(e)st / L(ucius) Nonius Bassus Picen(o) / ex pedite / Luonerco Molaci f(ilio) Britt(oni) / descript(um) et recognit(um) ex tabul(a) aer(ea) / quae fixa est Romae in mur(o) post / templ(um) divi Aug(usti) ad Minervam
 
111.
  
Moesia superior
 
Imp(erator)   Caes(ar)   divi   [Hadriani   f(ilius)   divi   Traiani] / Parth(ici) n(epos) divi Nervae [pronep(os) T(itus) Aelius  Ha]/drianus Antoni[nus Aug(ustus) Pius pont(ifex) max(imus)] / tr(ibunicia)  pot(estate) XXIII im[p(erator) II co(n)s(ul) IV p(ater) p(atriae)] /  equit(ibus) et ped(itibus) qui mil(itaverunt) in [alis II quae appel(lantur) I  Claud(ia)] / nov(a) miscel(lanea) et I Gall(orum) Fla[vian(a) et coh(ortibus) X  V Gallor(um)   et   V]   /   Hisp(anorum)   et   I   Mont(anorum)   et   I   Antioc(hensium)   [et   I  Cretum et III campestr(is)] / et II Gall(orum) et III Britton(um) et [I  Lusit(anorum) et I Pann(oniorum)] / et sunt in Moesia   sup(eriore)   [sub   Pontio    Sabi]/no   leg(ato)   XXV   stip(endiis)   emer(itis)  di[missis honest(a) mission(e) quor(um)] / nom(ina) subscr(ipta) sunt ci[vit(atem) Roman(am) qui eor(um)  non] / hab(erent) ded(it) et conub(ium) [cum uxorib(us) quas tunc] /  habuis(sent)  cum est [civit(as) iis dat(a) aut cum iis] / quas post(ea) duxi[ss(ent) //  Imp(erator) Caes(ar) divi Hadriani f(ilius) divi Tra/iani Parth(ici) nep(os)  divi Nervae   pronep(os)   /   T(itus)   Aelius   Hadrianus   Antoninus   Aug(ustus)   Pius   /  pont(ifex) max(imus) tr(ibunicia) pot(estate) XXIII imp(erator) II co(n)s(ul)  IV p(ater) p(atriae) / equitib(us) et pedit(ibus) qui milit(averunt) in alis II  quae / appel(lantur) I Claud(ia) nova miscel(lanea) et I Gallor(um) Fla/vian(a)  et coh(ortibus) X V Gallor(um) et V Hispan(orum) et I / Montan(orum) et I  Antioc(hensium) et I Cretum et III / campestr(is) et II Gallor(um) et III  Britton(um) et / [I] Lusitan(orum) et I Pann(oniorum) et sunt in Moesia   /    [s]uper(iore)   sub   Pontio   Sabino   leg(ato)   quin[q(ue)]  / [et] vigint(i)  stipend(iis) emerit(is) dim[is(sis) honest(a)] / [miss]ion(e) quor(um) nomin(a)  sub[scr(ipta)] / [sunt c]ivitat(em) Roman(am) qui [eor(um) non] / [haber(ent)  ded]it et conub(ium) [
 
112.
  
Pannonia inferior
 
[Imp(erator)   Caes(ar)   divi   Hadria]ni   f(ilius)  divi Traiani / [Par(thici)  nep(os) divi Nervae p]ronep(os) T(itus) Aelius Ha/[drianus Antoninu]s  Aug(ustus) Pius pont(ifex) / [max(imus) trib(unicia) pot(estate) XII i]mp(erator) II co(n)s(ul) IV p(ater) p(atriae) / [equitibus et ped]it(ibus)  q(ui) <m=N>(ilitaverunt) in al(is) V quae app(ellantur) / [I Fl(avia)  Britan(nica) |(milliaria) c(ivium) R(omanorum) et] I Thr(acum) vet(erana) sagit(taria) et I Aug(usta) / [Itur(aeorum) sagit(taria) et I c(ivium)  R(omanorum) et] I Brit(tonum) c(ivium) R(omanorum) et coh(ortibus) XIII / [I  Nor(icorum) et III Lusit(anorum) et] II Ast(urum) et Call(aecorum) et   VII   /    [Breuc(orum)   et   II   Aug(usta)   Thr(acum)   et]   I   Lusit(anorum)  et I Mont(anorum) et  I / [Camp(anorum)   vol(untariorum)   c(ivium)   R(omanorum)   et   I   Thr(acum) c(ivium)]  Ro(manorum) et I Alp(inorum) equat(ata!) et / [III Batavor(um) et I  Th]r(acum) Germ(anica) et I Alp(inorum) ped(itata) / [et sunt in Pann(onia)  inf(eriore) s]ub Geminn(io!) <C=I>apellia/[no leg(ato) XXV plurib(us)ve  sti]p(endiis) emer(itis) dim(issis) hon(esta) mis(sione) / [quor(um) nomin(a)  subscri]pta sunt civi(tatem) Rom(anam) / [dedit   //    plu]rib(us)ve   stip(endiis)   em[er(itis)   dim(issis)   ho]/nest(a)    miss(ione)   quor(um)  nom(ina) subscript(a)   /   sunt   civit(atem)   Roman(am)   qui    eor(um)   non   / haber(ent) ded(it) et conub(ium) cum uxorib(us) / quas tunc  habuis(sent) cum est civit(as) i(i)s / dat(a) aut cum i(i)s quas post(ea)  duxis(sent) du/mtaxat singulis a(nte) d(iem) VI K(alendas) Ian(uarias) / Q(uinto) Pomponio  Musa L(ucio) Cassio Iuvenale co(n)s(ulibus) / coh(ortis) I Alpinor(um)  equit(atae) cui prae(e)st / Titius Modestus / ex equite / Ulpio Bitumari  f(ilio) Biausconi Eravisc(o) / descript(um) et recognit(um) ex tabu(la) aer(ea) /  quae fixa est Rom(ae) in mur(o) post / templ(um) divi Aug(usti) ad Minervam
 
113.
  
Pannonia inferior
 
[Imp(erator) Caes(ar) divi Hadriani f(ilius) divi Traiani Parth(ici) n(epos) divi Nervae pron(epos) T(itus) Aelius Hadrianus Antoninus Aug(ustus) Pius pont(ifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) 3 imp(erator) II co(n)s(ul) IV p(ater) p(atriae)] / [equitib(us) et peditib(us) qui mil(itaverunt) 3] / [3 et sunt in Pann(onia) infer(iore)   sub   Geminio]   / [Capel]liano leg(ato) XXV [pl]urib(us)[ve stip(endiis)] / [emer(itis)] hon(esta) mis(sione) quor(um) nomin(a) s[ubscript(a)] / [s]unt civitat(em) Roman(am) qui eor(um) non hab[e]r(ent) [dedit et] / [conu]b(ium) cum uxor(ibus) quas tunc habuiss(ent) [cum est civit(as)] / [ii]s dat(a) aut cum i(i)s quas pos[t(ea)] / [duxis(sent)] dumtax(at) singulis [ // [Imp(erator) Caesar divi Hadriani f(ilius) divi Traiani Parth(ici) n(epos) divi Nervae pronep(os) T(itus) Aelius Hadrianus Antoninus Aug(ustus) Pius pont(ifex) max(imus)   trib(unicia)   pot(estate)   3 imp(erator)   II   co(n)s(ul)   IV   p(ater)   p(atriae)] / [equit(ibus) et pedit(ibus)   q(ui)   m(ilitaverunt) in al(is) V] / [quae app(ellantur) I Fl(avia) Britan(nica) |(milliaria) c(ivium) R(omanorum)   e]t   I   Thr(acum)   v[et(erana)   sag(ittaria)] / [et I Aug(usta) Itur(aeorum) sagit(taria) et I] c(ivium) R(omanorum) et I Britt(onum) c(ivium) R(omanorum) / [et coh(ortibus) XIII I Nor(icorum) et III] Lusit(anorum) et II Ast(urum) / [et Call(aecorum) et VII Breuc(orum) et I] Lusit(anorum) et II Aug(usta) / [Thr(acum)   et   I   Mont(anorum)   et   I   Cam]p(anorum)   vol(untariorum)   c(ivium)   R(omanorum)   et I Th(racum)   / [c(ivium)   R(omanorum)   et   I   Alp(inorum)   eq(uitata)   et III] Batav(orum) et I Thr(acum) eq(uitata)   / [Germ(anica)   et   I   Alp(inorum)   ped(itata) et] sunt in Pann(onia) / [inf(eriore) sub Geminio Ca]pelliano   leg(ato)   /   XXV   [pl]urib(us)ve   stip(endiis)   emerit(is)   / [dim(issis)   hon(esta) miss]ion(e) quor(um)   / [nomin(a)   subscript(a)   sunt   c]ivitat(em)   Roman(am) / [qui eor(um) non habe]r(ent) dedit et co/[nub(ium)   cum   uxor(ibus)   quas   t]unc   habuiss(ent) / [cum est civit(as) iis dat(a) aut c]um i(i)s quas / [post(ea) duxis(sent) dumtax(at) si]ngulis / [a(nte d(iem) VI K(alendas) Ian(uarias) Q(uinto) Pompo]nio Musa / [L(ucio) Cassio Iuve]nale co(n)s(ulibus) / [coh(ortis) III Batavor(um) |(milliariae)] cui praeest / [Flavius] Miles / [3] f(ilio) B[3] / [descript(um) et recognit(um) ex tabu(la) aer(ea) quae fixa est Rom(ae)] / [in mur(o) post templ(um) divi Aug(usti) ad Minervam]
 
114.
  
Dacia
 
Imp(erator) Caes[ar divi Hadriani f(ilius) divi Traiani] /  Parth(ici) [nepos divi Nervae pronepos T(itus) Aelius] /  Hadri[anus Antoninus Aug(ustus) Pius pont(ifex)] / ma[x(imus) //  Imp(erator) Caesar [divi Hadriani f(ilius) divi Traiani] / Parth(ici) nep[os  divi Nervae pronepos T(itus)] / Aelius Ha[drianus Antoninus Aug(ustus) Pius] /  pont(ifex) m[ax(imus) trib(unicia) pot(estate) 3] / Mauris eq[uit(ibus) et peditibus? qui sunt in Moe]/sia supe[r(iore)
 
115.
  
Britannia
 
[Imp(erator) Caes(ar) divi Hadriani f(ilius) divi Traiani Parth(ici) nepos divi Nervae pronepos T(itus) Aelius Hadrianus Antoninus Aug(ustus) Pius pont(ifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) 3] / [3 qui militaverunt   in   3   dim(issis)]   / ho[n(esta)   miss(ione) quor(um) nom(ina) subscr(ipta) sunt civ(itatem)] / Rom(anam) [qui eor(um) non hab(erent) ded(it) et con(ubium) cum] / ux(oribus) qu[as tunc hab(uissent) cum est civ(itas) iis dat(a)] / aut cu[m iis quas post(ea) dux(issent) dumtax(at) sing(ulis) // [Imp(erator) Caes(ar) divi Hadriani f(ilius) di]vi Traiani Parth(ici) / [nepos divi Nervae pronepo]s T(itus) Aelius / [Hadrianus Antoninus Aug(ustus) Pius pon]t(ifex) max(imus) / [trib(unicia) pot(estate) 3 p(ater)] p(atriae) / [3 qui militaverunt
 
116.
  
Pannonia superior
 
[Imp(erator)   Caes(ar)   divi   Hadriani   f(ilius)   divi  Tr]a[i]an[i Parth(ici) / [nepos  divi Nervae pronepos T(itus) A]elius  Ha/[drianus Antoninus Aug(ustus) Pius]  pont(ifex) max(imus) / [trib(unicia)  pot(estate) 3 imp(erator) II] co(n)s(ul) IIII  p(ater) p(atriae) / [3 qui milit(averunt) in  3 q]uae apel(lantur) / [3] et  I / [3] Thr(acum?) / [3]D[
 
117.
  
Syria
 
Imp(erator) Caesar divi Had[riani f(ilius) divi Traiani Parthici nep(os)] / divi Nervae prone[p(os) T(itus) Aelius Hadrianus Antoninus] / Aug(ustus) Pius pont(ifex) max(imus) [trib(unicia) pot(estate) 3 imp(erator) II co(n)s(ul) IIII p(ater) p(atriae)] / equitibus et peditibu[s qui militaver(unt) in alis IIII quae] / appellantur II   Flav(ia)   [|(milliaria)   et   I Hisp(anorum) Auriana et I Fl(avia) Gemell(iana) et] / sing(ularium) c(ivium) R(omanorum)   et coh(ortibus) XIII I F[l(avia) Canath(enorum) |(milliaria) sag(ittaria) et I Breucor(um) et I] / et II Raet(orum) et II Aquit[an(orum) et III Bracaraug(ustanorum) et III Thrac(um) vet(erana)] / et III Thrac(um) c(ivium) R(omanorum) et II[I Brittann(orum) et IIII Gall(orum) et V Bracar]/aug(ustanorum) et VI Lusit(anorum) et V[IIII Batav(orum) |(milliaria?) et sunt in Raetia sub Vario] / Clemente proc(uratore) XXV [pluribusve(?) stipendiis emeritis] / [dimissis honesta] missione qu[orum nomina subscripta sunt // Imp(erator) Caes(ar) divi Hadrian[i f(ilius) divi Traiani Parthi]/ci nep(os) divi Nervae pro[nep(os) T(itus) Aelius   Hadrianus]   / Antoninus   Aug(ustus)   Pius   pont(ifex)   [max(imus)   trib(unicia)   pot(estate)   3] / imp(erator) II co(n)s(ul) II[II p(ater) p(atriae)] / equitib(us) et peditib(us) qui m[ilitaver(unt) in alis] / IIII quae   appellantur   II   [Flav(ia)   |(milliaria)   et   I   Hisp(anorum)   Auriana] / et I Fl(avia) Gemell(iana) et sing(ularium)   c(ivium)   R(omanorum)   e[t   coh(ortibus)   XIII   I   F[l(avia) Canath(enorum)] / |(milliaria) sag(ittaria) et I Breucor(um) et I e[t II Raet(orum) et II Aquitan(orum)] / et III Bracaraug(ustanorum) et III   Th[rac(um)   vet(erana)   et   III   Thrac(um)]   / c(ivium)   R(omanorum)   et III Brittann(orum) et IIII [Gall(orum) et V Bracaraug(ustanorum)] / et VI Lusit(anorum) et VIIII Batav(orum) |(milliaria?) et sunt in Raetia] / sub Vario Cl[emente proc(uratore)
 
118.
  
Roma
 
[Imp(erator)   Caesar   M(arcus)]   Aurelius   Antoninus   / [Aug(ustus)   pont(ifex)   max(imus) tri]b(unicia) pot(estate) XVI co(n)s(ul) III et / [Imp(erator) Caesar L(ucius) A]urelius Verus Aug(ustus) trib(unicia) / [pot(estate) II co(n)s(ul) II] divi Antonini f(ilii) divi <H=A>a/[driani nepotes d]ivi Traiani Parthici / [pronepotes   divi]   Nervae   abnepotes   / [equitibus   et   pediti]bus   qui   militaverunt   in   / [alis IV quae appella]ntur   II   Fl(avia)   |(milliaria)   et   I   Flav(a)   G(emelliana)   / [et I Fl(avia) sing(ularium) c(ivium) R(omanorum)   e]t   cohortibus   XIII   I   Fl(avia)   / [Canath(enorum) |(milliaria) et I Breucor(um) et I et II R]aet(orum)   et   II   Aquitan(orum)   [ // [Imp(erator)   Caesar   M(arcus)   Aurelius Antoninus Aug(ustus) pont(ifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) XVI co(n)s(ul) III et Imp(erator) Caesar L(ucius) Aurelius Verus Aug(ustus) trib(unicia) pot(estate) II co(n)s(ul) II divi Antonini f(ilii) divi Hadriani nepotes divi Traiani Parthici pronepotes divi Nervae abnepotes] / [equitibus et peditibus qui militaverunt in alis IV quae appellantur 3] / dimissis h[onesta missione quorum] / nomina subsc[ripta sunt civitatem] / Romanam qui eo[rum non haberent dede]/runt et conubiu[m cum uxoribus quas tunc] / habuissent cum [est civitas iis data   aut   cum]   / i(i)s   quas   postea   du[xissent   dumtaxat] / singulis [a(nte) d(iem) 3] / M(arco) Insteio Bithyn[ico 3 co(n)s(ulibus)] / cohort(is) I Fl(aviae) Canat[henorum |(milliariae) cui prae(e)st] / Aelius [3] / Asuodane R[3 f(ilio) 3] / descript(um) et reco[gnit(um) ex tabula aerea] / quae fix(a) est Rom[ae in muro post templum] / divi Aug(usti) a[d Minervam]
 
119.
   
Pannonia superior
 
[Imp(erator)   Caesar   M(arcus)   Aurelius   Anton]inu[s    Aug(ustus)   pont(ifex)   max(imus)  trib(unicia) pot(estate)    XVIII   imp(erator)    II]   co(n)[s(ul)]   II[I   et   Imp(erator) Caesar  L(ucius) Aurelius Ve]rus Aug(ustus)  [Armeniacus trib(unicia) pot(estate) IIII imp(erator) II co(n)s(ul)] II  divi [Antonini f(ilii) divi Hadriani nepotes di]vi T[raiani Parthici  pronepotes divi Nervae abnepotes] / [3 qui militaverunt 3] / [quorum nomina subscripta sunt civitatem  Romanam qui eorum]  non [haberent dederunt et conubium cum] uxorib[us quas tunc  habuissent cum est] civitas [iis  data aut cum iis quas postea du]xissent [dumtaxat singulis ] / [a(nte) d(iem) 3] M(arco) Pompe[io Macrino  P(ublio) Iuventio Celso co(n)s(ulibus)] cohor[t(is)
 
120.
   
Venetia et Histria
 
[Imp(erator) Caesar M(arcus) Aurelius Antoninus Aug(ustus) 3 et  Imp(erator) Caesar L(ucius) Aurelius Verus Aug(ustus) 3] /  [3 qui militaverunt 3 et sunt in Moesia superiore? 3] /  [quorum nomina subscripta sunt   3]   /    a(nte)   d(iem)   XII   K(alendas)   Mart(ias)  / M(arco) Gavio  Orfito / L(ucio) Arrio Pudente / co(n)s(ulibus) / cohort(is) I  Pannonior(um) cui praeest / Septimius Ursus / ex pedite /  Valerio Valeri f(ilio) Valenti Ratiar(ia) / [descri]pt(um)  et recognit(um) ex tabula aerea / [quae fi]xa est Romae in  muro post / [templ(um)   di]vi   Aug(usti) ad Minervam //  [3] Getae / [3] Felicis / C(ai) Belli Urbani / L(uci)  Pulli Primi / L(uci) Senti Chrysogoni / C(ai) Pomponi  Statiani / L(uci) Pulli Zosimi
 
121.
  
Raetia
 
[Imp(erator)   Cae]s(ar) M(arcus) Aur[e]lius Antoninus Aug(ustus) Armeniac(us) / [pont(ifex)] ma[x(imus) t]rib(unicia) pot(estate) XX imp(erator) III co(n)s(ul) III et / [Imp(erator) Caes(ar) L(ucius) Aure]lius Verus   Aug(ustus)   Armeniacus   Par/[thic(us)   max(imus)   t]rib(unicia)   pot(estate)   VI   imp(erator) III co(n)s(ul)]   II   proco(n)s(ul)   / div[i]   Ant[o]nini   f(ilii)   divi   Hadriani   nepot[es]   / divi [Traia]ni Parthici pronepot[es] / divi [N]e[r]vae abnepotes] / equitib(us) et pe[ditib(us) q]ui militaver(unt) in al(is) III / quae ap(p)ell(antur)   I[I   Fl(avia)   |(muilliaria)   et]   I   Fl(avia)   Gemell(iana)   et   I Fl(avia) sing(ularium) et / [coh]ortib(us) XIII [I Fl(avia) Cana]th(enorum) |(milliaria) et I Breuc(orum) et I et II / [Raet(orum) et II Aquitan(orum)]   et   III   Brac(araugustanorum)   et   III   Th[r(acum) vet(erana) et III Thr(acum) c(ivium) R(omanorum)] / [et III Br]itt(anorum) et IV [Gall(orum) et V Brac(araugustanorum) et VI Lusit(anorum)] / [et IX Batav(orum) |(milliaria) e]t sunt in [Raetia] / [sub De]stici[o Severo proc(uratore) XXV stip(endiis) emer(itis) dimis(sis) honest(a) miss(ione)] / [quor(um) nom(ina) subscr(ipta) sunt civ(itatem) Rom(anam) qui   eor(um)   non   hab(erent)   ded(erunt)   et   con(ubium) cum uxor(ibus) quas tun]c habu[issent cum est civ(itas) iis dat(a) aut cum iis quas post(ea) dux(issent) dumtax(at) singulis] // a(nte) d(iem) [3] / Liberale [et Vero co(n)s(ulibus)] / cohort(is) II A[quitan(orum) cui prae(e)st] / Iuli[us 3 ex equite] / Secconi Iu[li 3] / [descr(iptum)   et   recognit(um)   // [Imp(erator)   Caes(ar)]   M(arcus)   Aure[lius Antoninus Aug(ustus)] / [Arm]eniacus   pont(ifex)   max(imus)   trib(unicia)   pot(estate)   XX   imp(erator)]   III   [co(n)s(ul) III et] / [Imp(erator)   Cae]s(ar)   L(ucius)   Aure[lius   Verus   Aug(ustus)]   / [Armeniacus] Parthic(us) m[ax(imus) trib(unicia) pot(estate) VI imp(erator) III] / [co(n)s(ul)] I]I proco(n)s(ul) d[ivi Antonini f(ilii) ] / d[ivi Hadriani]   nepotes   d[ivi   Traia]ni   Parthici]   / pr[one]potes   divi   [Nervae   abnepotes] / equ[iti]b(us) et pedit[ib(us)   qui   militaver(unt)   in] / al(is) [III q]uae appell(antur) [I [Fl(avia) c(ivium) R(omanorum) et] I Fl(avia)   Gemell(iana)]   / [et   I   Fl(avia)   si]ng(ularium) et coh[ortib(us) XIII I Fl(avia) Ca]/nath(enorum) |(milliaria) e[t I Breuc(orum) et I et II Raet(orum) et II] / Aquitan(orum) e[t III Br]ac(araugustanorum) et III   T]hr(acum)   vet(erana)   / et   III   Thr(acum)   [c(ivium)   R(omanorum)   et   I]II Brit[t(anorum et] IV Gall(orum) / et V Braca[r(augustanorum) et VI L]usit(anorum) e[t IX Batav(orum) / |(milliaria) et sunt [in Rae]tia sub [De]st(i)cio / Severo pr[oc(uratore) qui]nq(ue) et vi[gi]nt(i) sti/pend(iis) emerit(is) dimi[s(sis) honest(a) mis]/sion(e) quor(um) nomin(a) s[ubscr(ipta) sunt] / civitat(em) Roman(am) qui [eor(um) non haber(ent)]   / deder(unt)   et   conub(ium)   cu[m uxor(ibus) quas] / tunc habuiss(ent) cum e[st civ(itas) i(i)s dat(a)] / aut cum i(i)s quas post(ea) [dux(issent) dum]/tax(at) singulis a(nte) d(iem) [3] / M(arco) Vibio Liberale P(ublio) M[artio) Vero co(n)s(ulibus)] / cohort(is) II Aquitan(orum) [cui prae(e)st] / Iu[l]ius [3] / ex equi[te]   / S<e=I>cconi Iuli[3] / descr(iptum) et recog[nit(um) ex tabul(a) aenea] / quae fix(a) est Rom(ae) i[n muro post templ(um)] / divi Aug(usti) ad [Minervam] // M(arci) Servili [3] / Ti(beri) Iuli [3] / C(ai) Belli [3] / L(uci) Pulli [3] / L(uci) Senti [3] / C(ai) Pomponi [3] / L(uci) Pulli [3]
 
122.
  
Aegyptus
 
[Imp(erator)    Caes(ar)    Marcus   Aurelius   Antoninus   Aug(ustus)   Armeniacus   pont(ifex)   max(imus) trib(unicia) pot(estate) XX imp(erator) III co(n)s(ul) III et Imp(erator) Caes(ar) Lucius Aurelius Verus Aug(ustus)   Armeniac(us)   Parthicus   max(imus)   trib(unicia)   pot(estate) VI imp(erator) III co(n)s(ul) II proc(onsul) divi Antonini f(ilii) divi Hadriani nepotes divi Traiani Parthici pronepotes divi Nervae abnepotes]   / [3   iis]   / [qui]   militaverunt   in classe praet[oria Misenensi] / quae est sub Iulio Crescente pra[ef(ecto) sex et viginti] / stipendi(i)s emeritis dimissis hon[esta missione] / quorum nomina subscripta sunt [ipsis filiisque] / eorum quos susceperint ex mulie[ribus quas] / secum concessa consuetudine [vixisse proba]/verint civitatem Romanam deder[unt et conubi]/um cum iisdem quas tunc secum ha[buissent cum] / est civitas iis data aut si qui tunc non ha[buissent cum iis] / quas postea uxores duxissent dumt[axat singuli]   / singulas   // [ [Imp(erator)   Caes(ar)   Ma]rcus   Aurelius   Antoninus / [Aug(ustus) Armeniacu]s pont(ifex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) XX / [imp(erator) III] co(n)s(ul) III et / [Imp(erator) Caes(ar) Luciu]s   Aurelius   Verus   Aug(ustus)   Armenia/[c(us)   Parthicus]   max(imus)   trib(unicia) pot(estate) VI imp(erator) III co(n)s(ul) II proc(onsul) / [divi Anton]ini f(ilii) divi Hadriani nepotes / [divi Trai]ani Parthici pronepotes / [divi] Nervae abnepotes / [iis qui mili]taverunt in classe praetoria / [Misenen]si quae est sub Iulio Crescente / [praefecto sex et] viginti stipendi(i)s emeritis / [dimissis] honesta missione quorum / [nomina su]bscripta sunt ipsis filiisque / [eorum quo]s susceperint ex mulieribus quas / [secum con]cessa consuetudine vixisse pro/[baverint] civitatem Romanam dederunt / [et conu]bium cum iisdem quas tunc / [secum hab]uissent cum est civitas iis data aut / [si qui tunc] non habuissent cum iis quas postea / [uxores duxi]ssent dumtaxat singulis sin/[gulas a(nte) d(iem)] II K(alendas) Maias [
 
123.
  
Pannonia inferior
 
Imp(erator) Caes(ar) M(arcus) Aurelius Antoninus Aug(ustus) Armenia/cus Medicus Parthicus pont(ifex) max(imus) trib(unicia) / pot(estate) XXI / imp(erator) V co(n)s(ul) III et / Imp(erator) Caes(ar) L(ucius) Aurelius   Verus   Aug(ustus)   Armeniacus   Medicus   / Parthicus   max(imus)   trib(unicia) pot(estate) VII imp(erator) V co(n)s(ul) III patres patriae / divi Antonini f(ilii) divi Hadriani nepotes divi Traiani / Parthici pronepotes   divi   Nervae   abnepotes   / equit(ibus)   et   pedit(ibus)   q(ui)   m(ilitaverunt) in alis III q(uae) a(ppellantur) I Thr(acum) vet(erana) et I Britan(nica) |(milliaria) / c(ivium) R(omanorum) et I Aug(usta) Itur(aeorum)   et   coh(ortibus)   X   I   Thr(acum)   Germ(anica)   c(ivium)   R(omanorum) et I Alpin(orum) ped(itata) / et I Noric(orum) et III Lusit(anorum) et II Astur(um) et Callaec(orum) et VII Breuc(orum) / et I   Lusit(anorum)   et   II   Aug(usta)   Thr(acum)   et I Montan(orum) et I Aug(usta) Thr(acum) et sunt in / Pannon(ia) infer(iore) sub Claudio Pompeiano leg(ato) XXV pl(uribus)ve stipendi(i)s / emer(itis) dimis(sis) hon(esta)   mission(e)   quor(um)   non   haber(ent)   deder(unt)   / et   conub(ium) cum uxor(ibus) quas tunc habuis(sent)   cum   est   civit(as)   / iis data aut cum iis quas postea duxiss(ent) dum/taxat singulis // a(nte) d(iem)   III   N(onas)   Mai(as)   / Dentiliano   et   Pallante co(n)s(ulibus) / alae I Thr(acum) veter(anae) cui prae(e)st / Flavius Macer / ex gregale / Oxetio Naevionis f(ilio) Erav(isco) / descript(um) et recognit(um) ex   tabul(a)   aerea   / quae   fixa   est   Romae   in   muro   post / templ(um) divi Aug(usti) ad Minervam // Imp(erator)   Caes(ar)   M(arcus)   Aurelius   Antoninus   Aug(ustus)   / Armenia/cus   Medicus   Parthicus pont(ifex)   / max(imus)   trib(unicia)   pot(estate) XXI imp(erator) V co(n)s(ul) III et / Imp(erator) Caes(ar) L(ucius) Aurelius Verus Aug(ustus) Armeniacus / Medicus Parthicus max(imus) trib(unicia) pot(estate) VII imp(erator) V / co(n)s(ul) III patres patriae divi Antonini f(ilii) / divi Hadriani nepotes divi Traiani Par/thici pronepotes divi Nervae abnepotes / equitib(us) et pedit(ibus) qui milit(averunt) in alis III quae / appell(antur) I Thr(acum) vet(erana) et I{I} Britan(nica) |(milliaria) c(ivium) R(omanorum) et I Aug(usta) / Itur(aeorum) et coh(ortibus) X I Thr(acum) Germ(anica) et I Alpin(orum) ped(itata) et I / Noricor(um) et III Lusit(anorum) et II Astur(um) et Callaec(orum) / et VII Breuc(orum) et I Lusit(anorum) et II Aug(usta) Thr(acum) / et I Montan(orum) et I Aug(usta) Thr(acum) c(ivium) R(omanorum) et sunt / in Pannon(ia) infer(iore) sub Claudio Pom/peiano leg(ato) quinis et vicenis pl(uribus)ve stip(endiis) emer(itis) / dimiss(is) hon(esta)   mission(e)   quor(um)   nom(ina)   sub/scr(ipta)   sunt   civit(atem)   Roman(am) qui eor(um) non haber(ent) / deder(unt) et conub(ium) cum uxor(ibus) quas tunc habuis(sent) / cum est civit(as) iis data aut cum iis quas / post(ea) duxiss(ent) dumtaxat singulis a(nte) d(iem) III N(onas) Mai(as) / Q(uinto) Caecilio Dentiliano et M(arco) Antonio Pallante co(n)s(ulibus) / alae I Thr(acum) veter(anae) cui prae(e)st / Flavius Macer / ex gregale / Oxetio Naevionis f(ilio) Erav(isco) / descript(um) et recognit(um) ex tabul(a) aerea / quae fixa est Romae in muro post / templ(um) divi Aug(usti) ad Minervam // Ti(beri) Iuli Felicis / C(ai) Belli   Urbani   /   L(uci) Pulli Primi / L(uci) Senti Chrysogoni / C(ai) Pomponi Statiani / L(uci) Pulli Zosimi / P(ubli) Ocili Prisci
 
124.
  
Samnium
 
[Imp(erator) Caes(ar) M(arcus) Aurelius Antoninus Aug(ustus) 3 et Imp(erator) Caes(ar) L(ucius) Aurelius   Verus   Aug(ustus)   3   divi   Antonini   f(ilii)   divi   Ha]dr[i]ani   nepo/[tes   divi Traiani Pa]rthici pronepo/[tes divi Nervae] abnepotes / [nomina militum qu]i militaverunt / [in cohortibus prae]tori(i)s decem I II / [III IV V VI VII VIII] IX X et urbanis / [quattuor X XI XI]I XIV subiecimus / [quibus fortiter et] pie militia fun/[ctis ius tribuimu]s conubi(i) dumtaxat / [cum singulis et p]rimis uxoribus / [ut etiamsi peregr]ini iuris feminas / [matrimonio suo i]unxerint proin/[de liberos tolla]nt ac si ex duobus / [civibus Romanis]   natos   / [a(nte)   d(iem)   // [Imp(erator) Caes(ar) M(arcus) Aurelius Antoninus Aug(ustus) 3 et Imp(erator) Caes(ar) L(ucius) Aurelius Verus Aug(ustus) 3 divi Antonini f(ilii) divi Hadriani nepotes divi Traiani Parthici pronepotes divi Nervae abnepotes] / [nomina militum qui militaverunt in cohortibus praetori(i)s decem I II III IV V VI VII VIII IX X et urbanis quattuor X XI XII XIV subiecimus quibus fortiter et pie militia functis ius tribuimus conubi(i) dumtaxat cum singu]lis et primis uxo/[ribus ut eti]amsi peregrini iuris / [feminas m]atrimonio suo iunxe/[rint pro]inde liberos tollant / [ac si ex d]uobus civibus Romanis   /   [natos   a(nte)]   d(iem) pr(idie) Non(as) Mai(as) / [3] Celso Planciano / [C(aio) Av]idio Cassio co(n)s(ulibus)   /   [co]h(ortis)   X   urb(anae)   /   [3]   f(ilio)   Arn(ensi) Apolloniano Teate / [descrip]t(um) et recognit(um) ex tabul(a) aer(ea) / [quae fixa e]st Rom(ae) in mur(o) post templ(um) / [divi A]ug(usti) ad Minervam
 
125.
  
Raetia
 
[Imp(erator) Caesar M(arcus) Aurelius Antoninus Aug(ustus) 3 et Imp(erator) Caesar L(ucius) Aurelius Verus Aug(ustus) 3] / [equitibus et peditibus qui militaverunt in alis 3 quae appellantur 3 et in cohortibus 3] R[a]etor(um) / [et 3] et III Thr(acum) c(ivium) R(omanorum) et III / [3 et III B]rittann(orum) et IIII [Gallor(um)] / [et 3] e[t su]n[t i]n [Raetia?] / [sub 3] pr(ocuratore) quin(is?) [et vicenis(?) pluribusve stipendiis emeritis dimissis honesta missione] / [quorum nomina subscripta sunt sunt civitatem Romanam qui   eorum   non   haberent   dederunt // [Imp(erator) Caesar M(arcus) Aurelius Antoninus Aug(ustus) 3 et Imp(erator) Caesar L(ucius) Aurelius Verus Aug(ustus) 3] / [equitibus et peditibus qui militaverunt in alis 3   quae appellantur 3 et in cohortibus 3] R[a]etor(um) / [et 3] et III Thr(acum) c(ivium) R(omanorum) et III   / [3   et   III   B]rittann(orum) et IIII [Gallor(um)] / [et 3] e[t su]n[t i]n [Raetia?] / [sub 3] pr(ocuratore) quin(is?) [et vicenis(?) pluribusve stipendiis emeritis dimissis honesta missione] / [quorum nomina subscripta sunt civitatem Romanam qui eorum non haberent dede]runt [et co]nub[ium cu]m uxo/[ribus quas tunc h]abuis(s)ent cum est [ci]vitas i(i)s / [data aut cum iis qu]as postea dux(i)s[se]nt dum/[taxat singuli]s   a(nte)   d(iem)   X[I]II   K(alendas)   Ian(uarias)   / [3]cio L(ucio) Aemilio Front[3] co(n)s(ulibus) / [coh(ortis) III] Britton(um) cui [prae]est / [3]nius Iunio[r] / ex pedite / [3]simni f(ilio) Cond[r]us(o) / [descript(um) et rec]ognit(um) ex tabula ae[re]a / [quae fixa est R]omae in muro post / [templ(um) divi] Aug(usti) ad Min[ervam]
 
126.
   
Germania superior
 
[Imp(erator)   3]   /   [3   qui   militaverunt?   3]   /    [quorum  nomina subscripta sunt 3] / [a(nte) d(iem) 3] / [3]N[3]STRO /  [descri]pt(um) et recog[nit(um) ex tabula] / [aerea  quae fi]xa est Rom(ae) in [muro post] / [templ(um) divi]  Aug(usti) [ad Minervam] //  ]ILI [3] / [3]LI [3] / [3]LLI [
 
127.
   
Sardinia
 
] a(nte) d(iem) III Idus Maias / Severo et Ponpeiano(!) co(n)s(ulibus) / ex  gregale / C(aio) Tarcutio Tarsaliae fil(io) / Hospitali Caralis ex Sard(inia) /  descript(um) et recognit(um) ex tabula ae(ne)a  qu(a)e fixa est Rom(a)e in muro  pos(t) templ(um) / divi Aug(usti) ad  Minervam / [ // L(uci) Pulli Marcionis / C(ai) Publici   Luperci / M(arci) Iuni Pii / Ti(beri)  Claudi Cassandri / Ti(beri)  Claudi Epinici / L(uci) Pulli Benigni / Ti(beri) Iuli Dativi // C(aio) Aes[3] / [6] / trib(uno) mil[it(um) 3] / praef(ecto) [
 
128.
   
Moesia inferior
 
Imp(erator) Caesar divi Antonini fi(lius) divi Veri Parthi(ci) / maxim(i) frate(r) divi Hadriani nepo(s) divi Traiani Parthici prone(pos) divi Nerva(e) abnepo(s) M(arcus) Aure(li)/us Antonin(us) Aug(ustus) Germanic(us)   Sarmaticu(s)   pon/tife(x)   maximu(s)   tribuni(cia)   pote(state) XXXIII imp(erator) VIII(I) co(n)s(ul) III p(ater) (!) et / Imp(erator) Caesa(r) L(ucius) Aeliu(s) Aureliu(s) Commodu(s) Aug(ustus) Antoni(ni) Aug(usti) fil(ius) divi Pii nepo(s) divi Hadriani pronep(os) / divi Traiani Parthi(ci) abnepo(s) divi Nerva(e) adnepos / Germani(cus) S(a)rmatic(us) tribun(icia) pot(estate) III imp(erator) II co(n)s(ul) p(ater) p(atriae) / peditibu(s) et equitibu(s) qui militaverunt in coho/rte I Flavia Numidar(um) quae est Lyciae Pamphyliae   / sub   Licinio   Prisco   lega(to)   Iulio   Festo   tribuno quin/que et viginti stipendi(i)s emeritis dimis(s)is / honesta missione quorum nomina subscrip(ta) / sunt civitatem Romanam qui eoru(m) non ha/berent dederunt et co<n=I>ubium cum uxoribu(s) qua(s) / [tu]n[c] habuis(s)ent cum est civitas iis dat(a) aut / [cu]m iis qua(s) poste(a) duxissent dumtaxat / singulis // a(nte) d(iem) X K(alendas) Apriles / Orfito et Rufo   co(n)s(ulibus)   / ex   equite   / Valerio   Valeri f(ilio) Valenti cast(ris) / descriptum et recognit(um) ex tabu(la) aerea quae / fixa est <Rom=NIV>ae in mur(o) pos(t) templu(m) divi Aug(usti) ad / Minervam // Imp(erator) Caesar divi Antonini fil(ius) divi Ver[i Parthi(ci) ma]/ximi frater divi Hadriani nepos di[vi Traiani] / Parthici pronepos divi Nervae ab[nepos M(arcus)] / Aurelius Antoninus Aug(ustus) Germanicus S[arma]/ticus   pontifex   maximus   tribunic(ia) potest[ate] / XXXIII imp(erator) VIIII co(n)s(ul) III p(ater) p(atriae)   et   /   Imp(erator) Caesar L(ucius) Aelius Aurelius Commodus Au[g(ustus)] / Antonini Aug(usti) fil(ius) divi Pii nepos divi Hadria/ni pronep(os) divi Traiani Parthici abnep(os) di/vi Nervae adnepo(s) Germanicus Sarmaticus / tribun(icia) potes(tate) III imp(erator) II co(n)s(ul) p(ater) p(atriae) / peditibu(s) et equitibus qui militaverunt in / cohorte I Flavia Numidarum quae est Lyciae / Pamphyliae sub Licinio Prisco lega(to) Iulio / Festo tribuno quinque et viginti stipendi(i)s / emeritis dimissis honesta missione quo/rum nomina subscripta sunt civitatem Roma/nam qui eorum non ha/berent dederunt et conu/bium cum uxoribus quas tunc habuissent cum / est civitas iis data aut cum iis quas postea du/xissent dumtaxat singulis   a(nte)   d(iem)   X   K(alendas)   Apri(les)   / Ser(vio)   Scipione   Orfito   / D(ecimo)   Veio   Rufo / co(n)s(ulibus)   / ex equite / Valerio Valeri f(ilio) Valenti castr(is) / descriptum et recognitum ex tabula aerea   / quae   fixa   est Romae in muro post temp/lum divi Aug(usti) ad / Minervam // C(ai) Belli Urbani / L(uci) Senti Chrysogoni / Ti(beri) Iuli Crescentis / L(uci) Pulli Marcionis / S(puri) Vibi Romani / C(ai) Publici Luperci / M(arci) Iuni Pii
 
129.
  
Germania superior
 
[Imp(erator)   3]   /   [3   qui  militaverunt in 3 et sunt in 3  sub 3]ullino / [3] dim(issis) hon(esta)] miss(ione) quo/[r(um)    nom(ina)   subscr(ipta)   sunt   3   civ(itatem)] ded(it) et  co/[n(ubium) cum ux(oribus) quas tunc hab(uissent)   cum   est    civ(itas)]   iis   d[ata   //   [a(nte) d(iem) 3] / [3 et 3 uxo]ri eius I[3] / [descriptum et rec]ognitum ex ta[bula aenea] / [quae fixa est] Romae in  mur[o post templ(um) divi A]ug(usti) ad Minervam
 
130.
  
Britannia
 
[Imp(erator)   3]   /   [equitibus   et   peditibus  qui militaverunt 3 et]  sun[t in] / [Britannia sub 3]ano Lon/[3 s]tipend(iis)  eme/[rit(is) dimiss(is) honest(a) mission(e)] quor(um)  nomi[n(a) subscr(ipta) sunt civit(atem) Rom]an(am) qui  eor(um) n/[on hab(erent) ded(it) et conub(ium) cum  u]xor(ibus) quas tun/[c habuissent cum   est   civit(as)    i(i)s   da]t(a)  aut cum i(i)s / [quas post(ea) dux(issent) dumtaxat sin]gulis [ //  cum e]st ci[vit(as)]   /   [iis   dat(a)   aut   cum   iis   quas] post(ea) du/[x(issent)  dumtaxat singulis a(nte) d(iem)] VIII K(alendas) Iul(ias) / [3 S]evero /  [3] Flavo / co(n)s(ulibus) / [co(hortis) I Fid(ae) Va]rdul(lorum) |(milliariae) cui prae(e)st / [3] Verus / [3 Satu]rnino Glevi(!) / [descript(um) et  recog]nit(um) ex tabul(a) aer(ea) / [quae fixa est Romae] in mur(o) post /  [templ(um) divi Aug(usti) ad] Minervam //
 
131.
  
Pannonia inferior
 
[Imp(erator)   3]   / [equitibus   et   peditibus   qui   militaverunt   in   3   quae appellantur 3 equi]tat(a?) et I Mont[anor(um)] / [3 e]t III Batavor(um) / [et 3 et sunt in Pann]onia infer(iore) / [sub 3 quinq(ue)] et viginti sti/[pendi(i)s emer(itis) dimiss(is) h]onesta mis/[sione quor(um) nomin(a) su]bscripta / [sunt civit(atem) Roman(am) qu]i eor(um) non / [hab(erent) ded(it) et conubiu]m cum uxor(ibus) / [quas tunc habuissent cum] est civit(as) i(i)s / [dat(a) aut cum i(i)s quas post]ea duxis(sent) / [dumtaxat singulis // [Imp(erator) 3] / [equitibus et peditibus qui militaverunt in 3 quae appellantur 3 equitat(a?) et I Montanor(um) 3 et III Batavor(um) et 3 et sunt in Pannonia infer(iore) sub 3 quinq(ue) et viginti stipendi(i)s emer(itis) dimiss(is) honesta missione quor(um) nomin(a) subscripta sunt civit(atem) Roman(am) qui eor(um) non hab(erent) ded(it) et conubium cum uxor(ibus) quas tunc habuissent cum est civit(as) i(i)s dat(a) aut cum] i(i)s [quas postea   duxis(sent)]   / [dumtaxat   sin]gulis   a(nte)   [d(iem)   3]   / [3]mo App(io) Claudio [co(n)s(ulibus)] / [cohort(is) I Hem]esenor(um) cui praees[t] / [3]us Severus / [ex p]edite / [3]i f(ilio) Sigillo / [3]a ex Syr(ia) / [descript(um) et recog]nit(um) ex tabul(a) a(e)rea quae fix(a) est / [Romae in muro post te]mpl(um) div(i) Aug(usti) ad Minerva(m)
 
132.
  
Pannonia inferior
 
cohortibus 3] Thra[cum 3 et] / p(rima)  Alpin(orum) pedit(ata) e[t 3]/n(orum)  et p(rima) Hemesen(orum) et [sunt in  Pannonia] / [inf]erior(e) sub Pomponi[o  3] / [quinqu]e et viginti stipen[diis  emeritis] / [dimiss]is honesta mission[e  quorum] / [nomin]a subscripta sun[t civitatem] /  [Roma]nam qui eorum non [haberent] / [dedit e]t  conubium cum uxo[r(ibus) quas] / [tunc h]abuissent  cum es[t civitas] / [iis da]ta aut cum i(i)s quas [postea] / [duxiss]ent dumtaxat [singulis //  honesta mission]e quorum nomina subscrip[ta sunt] / [civitatem] Romanam qui eorum non haberent dedit] /  [et conubium] cum uxor(ibus) quas tunc habuis[sent cum est] / [civita]s iis data aut cum i(i)s quas  pos[tea duxissent] / [dum]taxat singulis praeterea  [liberis] / [posterisq(ue)] decurionum et centurio[num  qui cum] / [filiis i]n provincia ex se procreatis  [milites] / [ibi castel]lani   a(nte)   d(iem)   III   Idus    Aug(ustas)   3]   / Aemilio Severo Cantabrino  co(n)s(ulibus) / [3 cui prae]est   Octavius   Fuscus   /    [ex  dec]urione / [3] f(ilio) Luciliano Porol(isso) /  [et 3] Secundinae ux(ori) ei(us) Bass(ianae?) /  [et 3]ano f(ilio) ei(us) et  Lucidae f(iliae) ei(us) / [descript(um) et  recognit(um) ex tabul(a) a]ere(a) qu(a)e fixa  est Romae / [in muro post templ(um) divi Aug(usti)]  ad Minervam
 
133.
  
Lugudunensis
 
[Imp(erator) C]aes(ar) divi M(arci) Antonini Pii [Germ(anici) Sarm(atici)] / fil(ius) divi Pii nep(os) divi Hadria[ni] p[ro]nep(os) divi / Traiani Part(hici) ab[nep(os)] div[i N]ervae adne(pos) / L(ucius) Aelius Aurelius C[om]modu[s] Pius Felix / [A]ug(ustus) Sarm(aticus) Germ(anicus) [max(imus)] Br[itt(annicus)] pontif(ex) max(imus) / trib(unicia) pot(estate) XVII{I} imp(erator) [VIII co(n)s(ul) VII p(ater) p(atriae)] / nomina militum qui [mi]litave[runt] / [i]n cohorte XIII urb[an]a qu(a)e est / Lugduni sub Numisi[o] Clemente / tribuno subieci qu[ib]us forti/ter et pie militia fun[c]tis ius / tribui conubi(i) dumt[a]xat cum / singulis et primis ux[o]ribus ut / etiam si peregr[in]i{s} iuris / feminas matrimonio suo / [i]un{c}xerint proinde libe[ros] / [t]ollant ac si ex [d]uob[us] / [c]ivibus Romanis natos // a(nte) d(iem) XVII Kal(endas) April(es) / Sacerdote et Prisco co(n)s(ulibus) / S(purio) Egnatio S(puri) f(ilio) Gal(eria) / Paulo Lugduni / descriptum   et   recognitum   ex   / tabula   aerea   qu(a)e   fixa est Ro/mae in muro [post] templ(um) / divi Aug(usti)   ad   [Min]erva[m]   //   [Imp(erator)]   Caes(ar) divi M(arci) Antonini Pii Germ(anici) Sarm(atici) fil(ius)   / [d]ivi   Pii   nep(os)   divi   Hadriani   pronep(os)   divi / [T]raiani Part(hici) abnep(os) divi Nervae adne(pos)   / [L(ucius)]   Aelius   Aurelius   Commodus   Pius Felix / Aug(ustus) Sarm(aticus) Germ(anicus) max(imus) Britt(annicus) pontif(ex) m(aximus) / trib(unicia) pot(estate) XVII imp(erator) VIII co(n)s(ul) VII [p(ater) p(atriae)] / nomina militum qui militav[e]run[t] / in cohorte XIII urba[na] qu[ae] est / Lugduni sub Num[is]io [Clemente tri]/buno subieci quibus f[o]rtiter [et] / pie militia functis ius t[r]ibui co/nubi(i) dumtaxat   cum   singulis   / et   primis   uxorib[u]s   ut   etiam si pe/regrini{s} iuris feminas matrimo/nio suo iun{c}xerint   proinde   li[be]/ros   tollant   ac   si   ex   duobu[s]   civi/bus Romanis natos a(nte) d(iem) XVII Kal(endas) / Apriles Q(uinto) Tineio Sacer/doti(!) P(ublio) Iulio Scapula Prisco / co(n)s(ulibus) / S(purio) Egnatio S(puri) f(ilio) Gal(eria) / Paulo Lugduni / des[criptum] et r[ecogni]tum ex tab(ula) / [aer]e[a qua]e fixa [est Ro]mae in mu/[ro post tem]plum divi Aug(usti) ad Minerv(am) // L(uci) Pulli [3] / C(ai) Publici [3] / M(arci)   Iuni   [3]   /   Ti(beri)   Claudi [I]uliani / L(uci) Pulli Benig[ni] / C(ai) Fanni Aresco[3]i / C(ai) Fanni [3]f[3]
 
134.
  
Venetia et Histria
 
Imp(erator)   Caes(ar)   L(ucius)   Septimius   Seve[rus]   /  Pertinax  Aug(ustus) p(ater) p(atriae) pontif(ex) max(imus) [tri]/b(unicia) pot(estate)  II imp(erator) III co(n)s(ul) II pro[co(n)s(ul)] / nomina militum q[ui]  militaver(unt) i[n] / cohort(ibus) urban(is) IIII X XI XII XI[III] / subieci  quibus fortiter et p[ie] / militia functis ius tribui co/nubi(i) dumtaxat cum  singu[lis] / et primi[s uxoribus] ut etiam / si pereg[rin]i [iu]r[is] femin[as] /  matrimonio suo iunxeri[nt] / proinde libe[ros toll]a[nt ac] / si ex duobus  civibus R[o]m[anis] / natos   [ //  Imp(erator)   Caes(ar)   L(ucius)   Septimius   Severus   /   Pertinax Aug(ustus) p(ater)  p(atriae) pontif(ex) max(imus) / trib(unicia) pot(estate) II imp(erator) III  co(n)s(ul) II proco(n)s(ul) / nomina militum qui militaver(unt) in /  cohortib(us) urbanis quattuor / X XI XII XIIII subieci quibus for/titer et pie  militia functis ius tri/bui conubi(i) dumtaxat cum singulis / et primis  uxorib(us)  ut etiam si pere/grini iuris feminas matrimo/nio suo iunxerint proinde libe/ros  tollant ac si ex duobus civib(us) / Romanis natos a(nte) d(iem) Kal(endas)  Febr(uarias) Imp(eratore) / Caes(are) L(ucio) Septimio Severo Pertinax(!) II /  D(ecimo) Clodio Septimio Albino Caes(are) II co(n)s(ulibus) / coh(ors) X  urb(ana) / L(ucio) Vespennio L(uci) fil(io) Pol(lia) Proculo Faventi[a] /  [des]cript(um) et recognit(um) ex tabu[l]a a[erea] / qu(a)e fixa est Rom(a)e in  muro [post templ(um) divi Aug(usti) ad Minervam]
 
135.
  
Venetia et Histria
 
Imp(erator) Caes(ar) divi M(arci) Antonini [Pii Germ(anici) Sarm(atici) fil(ius) divi] / Commodi frater [d]ivi Ant[onini Pii nep(os) divi] / Hadriani pronep(os) divi Traia[ni Part(hici) abnep(os)] / divi Nervae adne(pos) L(ucius) Septim[ius Severus Pius] / Pertinax Aug(ustus) Arab(icus) Adiab(enicus) Par[thic(us) max(imus) pontif(ex)]   / m(aximus)   trib(unicia)   pot(estate)   XVI   imp(erator)   XI co(n)[s(ul) III p(ater) p(atriae)] / Imp(erator)   Caes(ar)   L(uci)   Septimi   Severi Pii Per[tinacis Aug(usti) Arab(ici)] / Adiab(enici) Parthic(i) max(imi) f(ilius) divi M(arci) A[ntonini Pii Germ(anici)] / Sarm(atici) nep(os) divi Antonini Pii pr[onep(os) divi Hadria]/ni abnep(os) divi Traiani Parthic(i) et [divi Nervae adne(pos)] / M(arcus) Aurellius Antoninus Pius Aug(ustus) t[rib(unicia) pot(estate) XI imp(erator) II co(n)[s(ul) III] / nomina militum qui militaver[unt in cohortib(us)] / praetori(i)s decem I II III IIII V [VI VII VIII VIIII X] / Piis Vindicibus qui pie et fortit[er militia   functi]   / sunt   ius   tribuimus   conubi(i)   dumt[axat   cum singulis et pri]/mis uxorib(us) ut etiam si peregri[ni iuris feminas] / in matrimonio suo iu(n)xerint proinde liberos] / tollant ac si ex duobus civibu[s Romanis] / natos [ // Imp(erator) Caes(ar) divi M(arci) Antonini Pii Germ(anici) Sarm(atici) / fil(ius) divi Commodi frater divi Antonini Pii / nep(os) divi Hadriani pronep(os) divi Traiani Parthi/ci abnepos divi Nervae (adne)pos(!) L(ucius) Septimius / Severus Pius Pertinax Aug(ustus) Arab(icus) Adiab(enicus) Par/thic(us)   max(imus)   pontif(ex)   m(aximus)   trib(unicia)   pot(estate) XVI imp(erator) XI co(n)s(ul) III p(ater)   p(atriae)   / Imp(erator)   Caes(ar)   L(uci)   Septimi   Severi   Pii   Pertinacis   Aug(usti) / Arab(ici) Adiab(enici) Parthic(i) max(imi) fil(ius) divi M(arci) Antonini / Pii Germ(anici) Sarm(atici) nep(os) divi Antonini Pii pronepos / divi Hadriani abnepos divi Traiani Parthic(i) / et divi Nervae adnepos / M(arcus) Aurellius Antoninus Pius Aug(ustus) trib(unicia) pot(estate) XI imp(erator) II co(n)s(ul) III / nomina militum qui militaverunt in cohortibus / praetori(i)s decem I II III IIII V VI VII VIII VIIII X / Piis Vindicibus qui pie et fortiter militia fun/cti sunt ius tribuimus conubi(i) dumtaxat (cum) sin/[guli]s et primis uxoribus ut etiam si peregri[ni] / [iuris feminas in matri]monio suo iunx[erint] / [proinde liberos tollant ac si e]x duobu[s civibus Romanis natos] / [a(nte) d(iem)
 
136.
  
Pannonia inferior
 
[Imp(erator) Caes(ar) M(arcus) Aurellius Antoninus Pius 3 et Imp(erator)  Caes(ar) P(ublius) Septimius Geta 3] / [nomina militum qui  militaverunt in cohortibus praetoriis decem 3] / a(nte) [d(iem) 3]  duobus Aspr[is co(n)s(ulibus)] / coh(ors) II p[raetoria P(ia) V(index)] /  C(aio) Iulio Val[eri f(ilio) 3] / col(onia) [3] / descript(um) (!)  reco[gnit(um) ex tabula aerea quae] / fixa es[t] Rom(a)e in m[uro  post templ(um) divi Aug(usti)] / ad Minervam //  ]S[3 C]rescentis / [3] Apollinaris / [3] Laberiani / [3] Sabini / [3] Aulusani /  [3] Thrasi / [3] Alexandri
 
137.
  
Aemilia
 
[Imp(erator) C]aes(ar) divi Septimi Severi Pii Arab(ici) {Arab} / [Pa]rth(ici) max(imi) Brit(annici) max(imi) f(ilius) divi M(arci) Antonini Pii / [Ge]rm(anici) Sarm(atici) nep(os) divi Antonini Pii pron(epos) / divi Hadriani abnep(os) divi Traiani Par/thici et divi Nervae adnep(os) / M(arcus) Aurellius Antoninus Pius Felix   Aug(ustus)   Par/th(icus)   max(imus)   Brit(annicus)   max(imus) Germ(anicus) max(imus) pontif(ex) max(imus) / trib(unicia) pot(estate) XVIIII imp(erator) III co(n)s(ul) IIII p(ater) p(atriae) pr[oc(onsul)] / nomina   milit(um)   qui   milit(averunt)   {qui militaveri}   / in coh(ortibus) urbanis Antoninianis IIII subieci quib(us)   / fortiter   et   pie   in   m(i)litia   functis   sunt ius tribui / conubii dumtaxat cum singulis et primis / uxorib(us) ut etiam si peregrini iuris fe/minas in matrimonio suo iunxer(int) pro/inde liber(os) toll(ant) ac si ex   duob(us)   c(ivibus)   R(omanis)   nat(os)   [ // [Imp(erator)   Caes(ar)   d]ivi Septimi Severi Pii Arab(ici) Adiab(enici) / [Parth(ici)] max(imi) Brit(annici) max(imi) f(ilius) divi M(arci) Antonini Pii / Germ(anici) Sarm(atici) nep(os) divi Antonini Pii pronep(os) / divi Hadriani abnep(os) divi Traiani / Parthici et divi Nervae   adnep(os)   / M(arcus)   Aurellius   Antoninus   Pius   Felix   / Aug(ustus)   Parth(icus)   max(imus) Brit(annicus) max(imus) Germ(anicus) max(imus) pontif(ex) / max(imus) trib(unicia) pot(estate) XVIIII imp(erator) III co(n)s(ul) IIII p(ater) p(atriae) proc(onsul) / nomina militum qui militaverunt in cohor/tibus ur[banis A]ntoninianis quattuor X XI XII / XIIII subieci qui fortiter et pie in militia / functi sunt ius tribui conubii dumtaxat / cum singulis et primis uxorib(us) ut etiam / si peregrini iuris feminas in matrimo/nio suo iunxerint   proinde   liberos   tollant   / ac   si   ex duob(us) civib(us) Romanis natos a(nte) d(iem) VII Id(us) Ian(uarias) / P(ublio) Catio Sabino II P(ublio) Cornelio Anullino co(n)s(ulibus) / coh(ors) X urb(ana) Antoniniana / C(aio) Popilio C(ai) f(ilio) Pol(lia) Queto / Faventia / de(s)cript(um) et recognit(um) ex tabula aerea qu(a)e / fixa est Rom(a)e in muro post templum / divi Aug(usti) ad Minervam
 
138.
  
Sardinia
 
[Imp(erator)   Caes(ar)   divi   Septimi   Severi   Pii   Arab(ici)   Adiab(enici) Parth(ici) max(imi) Brit(annici) max(imi) f(ilius) divi M(arci) Antonini Pii Germ(anici) Sarm(atici) nep(os) divi Antonini Pii pronep(os) divi Hadriani abnep(os) divi Traiani Parthici et divi Nervae adnep(os) M(arcus) Aurellius Antoninus Pius Felix Aug(ustus) Parth(icus) max(imus) Brit(annicus) max(imus) Germ(anicus) max(imus) pontif(ex) max(imus) trib(unicia) pot(estate) 3 imp(erator) III co(n)s(ul) IIII p(ater) p(atriae) proc(onsul)] / [iis qui militaverunt in classe praetor(ia) Antoninia]/na Ravennate [quae est sub Gongio Nestoriano pr(aefecto)] / octonis et viceni[s stipendiis emeritis dimissis ho]/nesta missione q[uorum nomina] / subscripta sunt [ipsis filiisque eorum quos sus]/ceperint ex mulie[rib(us) quas secum concessa consue]/tudine vixisse proba[verint civitatem Romanam] / dedit et conubium cum [iisdem quas tunc secum] / habuissent cum (!) et(!) siqu[i tunc   non   habuissent   cum   iis]   / quas   postea   uxor[es duxissent dumtaxat] / singuli singu[las] / [a(nte) d(iem)   // [Imp(erator)   Caes(ar)   divi   Sept]imi   Severi   Pii   Arab(ici) Adiab(enici) Parth(ici) / [max(imi) Brit(annici) max(imi) f(ilius) d]ivi M(arci) Antonini Pii Germ(anici) Sarm(atici) / [nep(os) divi Antonin]i Pii pronep(os) divi Hadriani ab/[nep(os) divi Traian]i Parthici et divi Nervae adnep(os) / [M(arcus) Aurellius An]toninus   Pius   Felix   Aug(ustus)   Par/[th(icus)   max(imus)   Brit(annicus)]   max(imus)   Germ(anicus) max(imus) pontif(ex) max(imus) / [trib(unicia) pot(estate) 3 im]p(erator) III co(n)s(ul) IIII p(ater) p(atriae) proco(n)s(ul) / [iis qui militaverunt] in classe praetor(ia) Antoniniana / [Ravennate quae est s]ub Gongio Nestoriano / [pr(aefecto) octonis et vicenis st]ipendi(i)s emeritis dimissis ho/[nesta missione quo]rum nomina subscripta sunt / [ipsis filiisque eorum quos] susceperint ex mulierib(us) / [quas secum concessa consuetu]dine vixisse proba/[verint civitatem Romanam dedit et conubium
 
139.
  
Thracia
 
[Imp(erator) Caes(ar) div]i Antonini Magni Pi[i Aug(usti) f(ilius)] / [divi Sever]i Pii nepos M(arcus) Aurelius   An[to]/[ninus]   Pius   Felix   Aug(ustus)   sacerdos   am[plis]/[simus   dei]   Invicti Solis Elagabali pont(ifex) / [max(imus) tri]b(unicia) pot(estate) IIII co(n)s(ul) III p(ater) p(atriae) nomina milit(um) / [qui] militaver(unt) in coh(ortibus) pr(aetoriis) Antoni(ni)anis / [decem I II III] IIII V VI VII VIII VIIII X Pi(i)s Vindi/cibus qui pie militaverunt functi s(unt) ius tri/bui conubium(!) cum {d} dumtaxat singu/lis et primis uxorib(us)   ut   et(i)amsi   pere/grini iuris feminas in matrimonio / suo iunxerint (!) ac si ex duobus civi/bus R(omanis) natos / [ // [Imp(erator) Caes(ar) divi Anto]nini Magni Pii Aug(usti) fil(ius) / [divi Severi Pi]i nepos / [M(arcus) Aurelius Anto]ninus Pius Felix Aug(ustus) / [sacerdos amplis]simus dei Invicti Solis / [Elagabali   pont(ifex)   ma]x(imus)   trib(unicia)   pot(estate)   IIII   co(n)s(ul) III p(ater) p(atriae) / [nomina milit(um) q]ui militaverunt in co/[ho]rtibus pr(aetoriis) Antoninianis decem / [I I]I III IIII V VI VII VIII VIIII X Piis Vindicibus / qui pie et fortiter militia functi sunt ius / tribui conubi(i) dumtaxat cum singulis et / primis uxoribus ut etiamsi peregrini / iuris feminas in matrimonio suo / iunxerint proinde liberos tollant / ac si ex duobus civibus Romanis natos / a(nte) d(iem) VII Idus Ianuar(ias) / C(aio) Vettio Grato et / M(arco) Vitellio   Seleuco   co(n)s(ulibus)   / coh(ors) IIII pr(aetoria) Antoniniana P(ia) V(index) / M(arco) Septimio M(arci) fil(io) Ulp(ia) Maetico / Trimontio / descript(um) et recognit(um) ex tabula aerea quae fixa e[st] / Romae in muro pos(t) templ(um) divi Aug(usti) ad M[iner]/vam
 
140.
  
Roma
 
[Imp(erator) Caes(ar) divi Antonini Magni Pii fil(ius)] / [divi Severi Pii nepos] / [M(arcus) Aurelius Antoninus   Pius   Felix   Aug(ustus)   sacerdos]   / [amplissimus   dei   Invicti   Solis   Elagabali pon]/[tif(ex) max(imus)   trib(unicia)   pot(estate)   V co(n)s(ul)   IIII   p(ater)   p(atriae)] / [Imp(erator) Caes(ar) M(arci) Aur(eli)   Antonini   Pii   Felicis   Aug(usti)   fil(ius)]   / [divi   Antonini   Magni   Pii   ne]p(os) d[ivi Severi Pii pron(epos)]   /   [M(arcus)   Aurelius   Alexander]   no[bilissimus   Caes(ar)] / [consors impe]ri sacerd(otis) [co(n)s(ul)] / nomin(a) milit(um) qui milit(averunt) in [coh(ortibus) praet(oriis) Antoninianis decem] / I II III IIII V VI VII VIII V[IIII X Piis Vindicibus] / qui p(ie) et for(titer) milit(ia) fun[cti sunt ius tribuimus] / conubi(i) dumtax(at) cum s[ingulis et primis] / uxorib(us) ut etiams[i] pe[regrinis iuris] / femin(as) in matrimon[io   suo   iunxerint]   / proinde   liberos   tol[lant   ac   si   ex   duo]/bus civibus Roman[is natos [ // [Imp(erator)   Caes(ar)   divi   Anto]nini   Magni   Pii   fil(ius)   / [divi Severi P]ii nepos / [M(arcus) Aurelius Antoni]nus   Pius   Felix   Aug(ustus)   sacerdos   / [amplissimus   dei   Inv]icti   Solis   Elagabali pon/[tif(ex) max(imus)   trib(unicia)   po]t(estate)   V   co(n)s(ul)   IIII   p(ater) p(atriae) / [Imp(erator) Caes(ar) M(arci) Aur(eli) An]tonini Pii Felicis Aug(usti) fil(ius) / [divi Antonini Mag]ni Pii nep(os) divi Severi Pii pron(epos) / [M(arcus) Aurelius Alexand]er nobilissimus Caes(ar) / [consors imperi sace]rdotis co(n)s(ul) / [nomin(a) milit(um) qui] militaverunt in cohortib(us) / [praetoriis Anton]inianis decem I II III IIII V / [VI VII VIII VIIII X Pi]is Vindicibus qui pie et for/[t(iter) milit(ia) fu]ncti sunt ius tribuimus / [conubi(i) dumta]xat cum singulis et primis uxoribus / [ut etiamsi pe]regrini [iuris feminas in matrimonio suo iunxerint] / [proinde liberos tollant ac si ex duobus civibus Romanis natos] / [ //
 
141.
  
Transpadana
 
 Imp(erator) Caes(ar) div[i Antonini Magni Pii fil(ius) divi] /  Severi Pii ne[pos M(arcus) Aurellius Antoninus   Pius   Felix]   /    Aug(ustus)   sacerdos   [amplissimus   dei  Invicti Solis] / Elagabali  po[ntif(ex) max(imus)   trib(unicia)   pot(estate)   V   co(n)s(ul)   IIII    p(ater) p(atriae)] / Imp(erator) Caes(ar) M(arci) [Aur(elli)   Antonini    Pii   Felicis   Aug(usti)   fil(ius)]   /   [divi   Antonini   Magni P]ii nepo[s  divi Severi Pii pron(epos) M(arcus) Aurellius Alexander  nobilissimus Caes(ar) //  Imp(erator) Caes(ar) div[i Antonini Magni Pii] / fil(ius) divi  Sev[eri Pii nepos M(arcus)] / Aurellius An[toninus Pius Felix  Aug(ustus) sacer]/dos   ampli[ssimus   dei   Invicti   Solis   Elagaba]/li    pontif(ex) max(imus) [trib(unicia) pot(estate) V co(n)s(ul)   IIII    p(ater)   p(atriae)]  / Imp(erator) Caes(ar) M(arci) Au[r(elli) Antonini  Pii Felicis Aug(usti) fil(ius) divi Antonini] / Magni nep[os  divi Severi Pii pron(epos)] / [M(arcus) Aurelliu]s Alex[ander nobilissimus Caes(ar)
 
142.
  
Pannonia inferior
 
Imp(erator) Caes(ar) divi Antonini Magni Pii f(ilius) divi / Severi Pii nep(os) M(arcus) Aurellius Severus Ale/xander   Pius   Felix   Aug(ustus)   pont(ifex)   max(imus)   tr(ibunicia) pot(estate) / III co(n)s(ul) p(ater) p(atriae) nomina milit(um) qui militaver(unt) / in coh(ortibus) praet(oriis) Sever(ianis) X Piis Vindicibus / qui   pie   et   fortiter   militia   functi   / sunt ius tribui conubii dumtaxat cum / singulis et primis uxoribus ut etiam/[si   pe]regrini   iuris feminas in matri/[monio] suo iunxerint proinde liber/[os tollant] ac si ex duobus c(ivibus) R(omanis) nat[os] / [ // [Imp(erator) Caes(ar)] divi Antonini Magni Pii / [f(ilius) divi] Severi Pii nep(os)   / [M(arcus)   Aurel]lius   Severus   Alexander   Pius   / [Fel]ix   Aug(ustus)   pontif(ex)   max(imus) trib(unicia) pot(estate) III co(n)s(ul) p(ater) p(atriae) / nomina militum qui militaverunt in / cohortibus praetori(i)s Severianis / decem I II III IIII V VI VII VIII VIIII X Piis / Vindicibus qui pie et fortiter mili/tia functi sunt ius tribui conubii / dumtaxat cum singulis et primis / uxoribus ut etiamsi peregrini / iuris feminas in   matrimonio   / [s]uo iunxerint proinde liberos / [to]llant ac si ex duobus civibus / [Ro]manis natos a(nte) d(iem)   VII   Id(us)   Ian(uarias)   / [Ti(berio)   Man]ilio   Fusco II Ser(vio) Domitio Dextro co(n)s(ulibus) / [co]h(ors)   II   pr(aetoria)   Severiana   P(ia)   V(index)   / [3]tronio   Val(eri)   f(ilio)   Pap(iria) Marti(ali?) / Poetovion(e) / [descript(um) et r]ecognit(um) ex tabula aerea qu(a)e fi/[xa est in] muro pos(t) templ(um) divi Aug(usti) ad Mi/nervam
 
143.
  
Moesia inferior
 
Imp(erator) Caes(ar) divi Antonini Magni Pii fil(ius) / divi  Severi Pii nepos M(arcus) Aurelio(!) / Severus Alexander   Pius    Felix   Aug(ustus)   /   pontif(ex)   max(imus) trib(unicia) pot(estate)  V co(n)s(ul) p(ater) p(atriae) / nomina militum qui militaver{ver}unt /  in coh(ortibus) pr(aetoriis) Severian(i)s decem I II III IIII V / VI VII  VIII VIIII X Piis Vindicibus qui pei(!) / et fortiter militia functi sunt /  ius tribui{i} conubii dumtaxat cum / singulis et primis uxoribus ut /  etiamsi peregrini{s} iuris femi/na(s) in matrimonio suo iunxer{r}int /  proinde liberos tollant ac si ex duo/bus civibus Romanis  natos // a(nte) d(iem) VII Idus Ianuar(ias)   /   Imp(eratore)   Severo    Al{l}exandro II Marcello II co(n)[s(ulibus)] / coh(ors) X pr(aetoria) Se[v]eriana P(ia) V(index) / M(arco) Aurelio M(arci) f(ilio) Ulpia  Marco Nicopoli / descript(um) et recognit(um) ex tab(ula) (a)erea /  qu(a)e fixa est Romae in muro pos(t) tem/plum divi Aug(usti) ad Minervam //  Imp(erator) Caes(ar) divi Antonini Magni Pii / fil(ius) divi  Severi Pii nepos / M(arcus) Aurellius Severus Alexander Pius  Fe/lix Aug(ustus) pontifex maximus tribuni/ciae potestes(!)  V co(n)s(ul) p(ater) p(atriae) / nomina militum qui militaverunt /  in cohortibus praetori(i)s Severianis / decem I II III IIII V VI VII  VIII VIIII X / Piis Vindicibus qui pie et fortiter mi/litia functi su<nt=M>  ius tribui conubii / dumtaxat cum singulis et pri/mis uxoribus ut  etiamsi peregri/ni iuris feminas in matrimonio / suo iunxerint proinde     liberos    /   tollant   ac   si   ex   duobus   civibus   /   Romanis    natos   a(nte)   d(iem)   VII   Idus Ian(uarias) / Imp(eratore) M(arco)  Aurellio Severo Alexandro Pio / Felice Aug(usto) II C(aio) Aufidio Marcello   II   co(n)s(ulibus)   /  coh(ors) X pr(aetoria)  Severiana P(ia) V(index) / M(arco) Aurelio M(arci) f(ilio) Ulpia Marco Nicopoli / descript(um) et recognit(um) ex tabula aerea  qu(a)e fixa est / Rom(a)e in muro  pos(t)  templ(um)  divi  Aug(usti)  ad  Minervam // M(arci) Aureli Long(i)nni / P(ubli) Aeli Rufiniani / M(arci) Aureli Vithi / P(ubli) Aeli Cari / M(arci) Aureli Valentis /  C(ai) Valeri Gaiani / M(arci) Ulpi Cepiani
 
144.
  
Italia
 
Imp(erator) Caes(ar) divi Antonini Magni Pii fil(ius) /  divi Severi Pii nepos M(arcus)  Aurellius Se/verus Alexander Pius Felix Aug(ustus) pont(ifex) /  max(imus) trib(unicia) pot(estate) VIIII co(n)s(ul) III p(ater) p(atriae) /  equitib(us) qui inter singulares militaver(unt) /  castris novis Severianis quibus prae/est Aelius Victor trib(unus) quinis  et vicenis / stipendi(i)s emeritis dimiss(is) hones/ta missione quorum  nomina sub/scripta sunt ipsis fili(i)sque eorum qui /  civitatem Romanam qui eorum / non haberen{n}t {de}dedit et conubium /  cum uxor(ibus) quas tunc habuissent cum /  iis quas postea duxissent dumta/xat singulis / [ // Imp(erator) Caes(ar) divi Antonini Magni /  Pii fil(ius) divi Severi Pii nepos /  M(arcus) Aurellius Severus Alexander Pius Felix /  Aug(ustus) pontif(ex) max(imus) trib(unicia) pot(estate)  VIIII co(n)s(ul) III p(ater) p(atriae) /  equitibus qui inter singulares militaver(unt) /  castris novis Severianis quibus praeest /  Aelius Victor tribunus quinis et vicenis /  pluribusve stipendi(i)s emeritis dimissis /  honesta missione quorum nomina subs/cripta sunt civitatem  Romanam qui eo/rum non haberent dedit et conubium /  cum uxoribus quas tunc secum habuis/sent cum es(t) civitas  iis data aut cum iis quas / postea duxissent dumtaxat singulis   /    a(nte)   d(iem)   VII   Id(us)   Ian(uarias)   /  L(ucio) Virio Agricola et Sex(to) Catio Clementino co(n)s(ulibus) /  ex equite domini n(ostri) Aug(usti) /  M(arco) Aurelio Deciani f(ilio) Deciano /  colonia Malvense ex Dacia /  descript(um) et recognit(um) ex tabula aerea qu(a)e fixa est /  Romae in muro pos(t) templ(um) divi Aug(usti) ad Minervam
 
145.
  
Moesia inferior
 
Imp(erator) Caes(ar) divi Antonini Magni Pii / fil(ius) divi  Severi Pii nepos / M(arcus) Aurellius Severus Alexander Pius /  Felix Aug(ustus) pont(ifex) max(imus) trib(unicia)  pot(estate) XII co(n)s(ul) / III p(ater) p(atriae) proco(n)s(ul) nomina  militum / qui militaver(unt) in cohort(ibus) pr(aetoriis)  Ale/xandrian(is) decem I II III IIII V VI VII VIII / VIIII X Piis  Vindicibus qui pie et / fortiter militia functi sunt / ius tribui conubii   dumtaxat   /   cum   singulis   et   prim(is)   uxor(ibus)   ut / {a}etiamsi  peregrini iur(is) feminas / in matr(imonio) suo iunxer(int)  proind(e) libe(ros) (!) / ac si ex d(uo)b(us) c(ivibus) R(omanis) natos //  a(nte) d(iem)     VII   Id(us)   Ian(uarias)   /   Maximo   et   Paterno   co(n)s(ulibus)   /    coh(ortis)   V   pr(aetoriae) Alexandr(ianae) P(iae) V(indicis) / Ael(io) Aurelio  Ael(i) f(ilio) Attico Acaman/tia Doryleo / descript(um) et recognit(um) ex  tabula ae/rea qu(a)e fixa est Rom(a)e in muro / pos(t) templ(um) divi Aug(usti)  ad Miner/vam // Imp(erator) Caes(ar) divi Antonini Magni /  Pii fil(ius) divi Severi Pii nepos / M(arcus) Aurellius   Severus    Alexander   Pius   / Felix Aug(ustus) pont(ifex) max(imus)  trib(unicia) pot(estate) XII co(n)s(ul) III / p(ater) p(atriae)  proco(n)s(ul) / nomina militum qui militaverunt in / cohortibus praetori(i)s Alexandria/nis decem I II III IIII V VI VII VIII VIIII X / Piis Vindicibus qui  pie et fortiter mi/litia functi sunt ius tribui conubii / dumtaxat cum singulis  et primis uxo/ribus ut {a}etiamsi peregrini iuris fe/minas in matrimonio suo  iunxerint / proinde liberos tollant ac si ex / duobus civibus Romanis natos /  a(nte) d(iem) VII Idus Ian(uarias) / L(ucio) Valerio Maximo et / Cn(aeo)  Cornelio Paterno co(n)s(ulibus) / coh(ortis) V pr(aetoriae) Alexandrian(ae)  P(iae) V(indicis) / Ael(io) Aurelio Ael(i) f(ilio) Attico / Acamantia Doryleo / descript(um)   et   recognit(um)   ex   tabula   aerea / qu(a)e fixa est Romae in muro  pos(t) templ(um) / divi Aug(usti) ad Minervam //  M(arci) Aureli Sabiniani / M(arci) [A]ureli Dionysi / [1] Ulpi  Pontentis(!) / [1] Valeri Vitaliani / M(arci) Aureli Amandi / C(ai) Ulpi  Valentis / T(iti) Claudi Muciani