LUDI SAECULARES
  
Secular games ( ancient Roman games )
   
( 17 BC - AD 46 )
 

 
S. Riccobono, FIRA I, Firenze, 1941, pp. 273-276, n. 40.
 

 
I.
A. d. X k. Iun. in saeptis [Iulis . . . . . . . . . . . scribundo adfuerunt] . . . . . . ] | Aemilius Lep[id]us, L. Cestius, L. Petronius Rufus [ . . . |
        Quod C. Silanus [co(n)]s(ul) u(erba) f(ecit) ludos saecularis post complur[es annos eo qui nunc est facientibus ( ? ) Imp. Caesare] | August(o) et M. A[grip]pa tribunic(ia) potestate futuros, quos [quod spectare quam plurimos conuenit] | propter rel[igione]m atqu[e] etiam quod tali spectaculo [nemo iterum intererit, permittendum videri . . . Lu]|dorum eo[ru]m [diebu]s qui nondum sunt maritati, sin[e fraude sua ut adsint, q(uid) d(e) e(a) r(e) f(ieri) p(laceret), d(e) e(a) r(e) i(ta) c(ensuerunt), ut quoniam ludi iei] | religio(nis) causa sun[t in]stituti neque ultra quam semel ulli mor[talium eos spectare licet, . . . . ludos] | quos [m]ag(istri) XVuir(um) s(acris) f(aciundis) [ed]ent, s(ine) f(raude) s(ua) spectare liceat ieis qui lege de marita[ndis tenentur].
II.
Eodemque die ibidem sc(ribundo) [id]em adfuer(unt) et senatusconsultum factum es[t]. |
        Quod    C.  Silanus    co(n)s(ul)    v(erba)   f(ecit)   pe[rti]nere   ad   conseruandam   memoriam   tantae b[enevolentiae deorum commentarium ludorum] | saecularium in colum[n]am aheneam et marmoream inscribi  s[tatuique ad  futuram rei memoriam utramque] | eo loco, ubi ludi futu[ri s]int, q(uid) d(e) e(a) r(e) f(ieri) p(laceret), d(e) e(a) r(e) i(ta) c(ensuerunt) :
        uti  co(n)s(ules)  a(lter)  a(mbo)ue  ad  f[uturam  rei  memoriam  columnam] | aheneam  et  alteram [m]armoream, in quibus commentari[um ludorum eorum inscriptum sit, eo loco statuant et id opus eidem] | locent praetoribusque, q(ui) [a(erario)] p(raesunt), inperent, uti redemptoribus ea[m summam qua locaverint solvant].
III.
[Quod] . . .  cos.  u(erba)  f(ecerunt)  de  lucari ludorum sa[ecularium, qui senatus | decrevit . . . uti] fierent, q(uid) d(e) e(a) r(e) f(ieri) p(laceret), d(e) e(a) r(e) i(ta) c(ensuere) : uti, quoniam ant[e . . annos, | cum item decreti essent ludi] saeculares, XVuir(is) sacr(is) faciund(is) in summa constitu[enda senatus | secutus est sacerdotibus pro ludis], quos pro salute Caesaris fecerunt, lucaris nomine cons[titutam, | co(n)s(ules) iis qui aerario praesun]t inperent, uti eam pecuniam dandam adtribuendam [ludorum | redemptoribus curent, qua eo] anno C. Silano C. Furnio cos a.d. XIII k. Mart. senat[us decreuit, | uti ludi tum edendi propter sac]rificium saeculare locarentur in ea verba, q[uae i(nfra) s(cripta) sunt :] . . . . . .
IV.
[A. d. XIII k. Mart. in curia I]ulia. Scribundo adfuerunt M. Iunius M. f. Si[lanus], | . . . rinus, C. Asinius Cn. f. [Pollio . . .]. . . . . .
 

 
S. Riccobono, FIRA I, Firenze, 1941, pp. 317-318, n. 57.
 

 
XVuir(i) s(acris) f(aciundis) dic(unt) : |
      Cum bono more et proind[e c]elebrato frequentibus exsemplis, quandocumq[ue i]usta laetitiae publicae caussa fuit, | minui luctus matrona[r]um placuerit, idque tam sollemnium sacroru[m l]udorumque tempore referri | diligenterque opserua[r]i pertinere uideatur et ad honorem deorum et ad [m]emoriam cultus eorum : statuimus | offici nostri esse per edictum denuntiare feminis, uti luctum minuant. |
 

 
CIL VI, n. 877 ( Epigraphik Datenbank Clauss/Slaby ).
 

 
[Quod   P(ublius)   Lentulus   Cn(aeus)   Lentulus]   co(n)s(ules)   v(erba)   f(ecerunt)   de   lucari   ludorum sa[ec]ularium   de   quibus   proxime decretum esset / [uti sequenti anno] fierent q(uod) d(e) e(a) r(e) f(ieri) p(lacuerit)   d(e) e(a) r(e) i(ta) c(ensuerunt) uti quoniam (!) ant[i]queis libreis non invenitur qua summa soliti / [sint locare ludos] saeculares XVvir(i) sacr(is) faciund(is) in summa constitu[a]tur quae sacerdotum conlegis et quae nuper / [--- pro ludis] quos pro salute Caesaris fecerunt lucaris nomine cons[ti]tuta est uti co(n)s(ules)   praetoribus   quei   aerario   / [praesu]nt   inperent   uti eam pecuniam dandam adtribuendam [cu]rent   / [sequenti]   anno   C(aio)   Silano   C(aio)   Furnio   co(n)s(ulibus)   a(nte) d(iem) XIII K(alendas) Mart(ias) sena[t]us consultum factum est ut quae opus / [--- sac]rificium saeculare locarentur in ea verba quae   infra   scripta   sunt]   / [eodemque die in curia I]ulia scribundo adfuer(unt) M(arcus) Iunius M(arci) f(ilius)   Sab(atina)   Silanus   Cn(aeus)   Corn[elius   L(uci)   f(ilius) ---] Lentulus / [---]rinus C(aius) Asinius Cn(aei)   f(ilius)   [A]rn(ensi)   Pollio L(ucius) Vinic[ius M(arci) f(ilius) Pob(lilia)] / [--- ludo]s saeculares [ // op]ort[e]re q(uod) d(e) e(a) / [r(e) f(ieri) p(lacuerit) d(e) e(a) r(e) i(ta) c(ensuarunt) --- pecu]nia quae per ludos / [--- uti co(n)s(ules) iis]dem rebus pr(aetoribus) qui aerario praesunt / [--- inperent uti eam] pecuniam   dandam   adtribuend(am)   curent   / [--- Imp(erator) Caesar Aug]ustus mag(ister) XVvir(orum) s(acris) f(aciundis) cum collegi(i)s L(ucio) Censorino / [--- C(aio) Norbano Fl]acco M(arco) Cocceio Nerva C(aio) Sentio Saturnino / [M(arco) Fufio Strigone L(ucio) Arruntio C(aio) Asinio Gallo M(arco) Claudio Marcello]   / Q(uinto)   tuberone   D(ecimo)   Laelio Balbo C(aio) Rebilo / [M(arco) Messalla Messallino] / [---]am Apollinem Latonam Dianam Matremq(ue) / [---]m Herculemque Victores Diovem Stato[rem] / [--- ce]terosque deos deasque inmortalis omn[es] / [--- quae in] collegio egimus quaeque porro aximus [---] / [--- no]bis   populo   plebeique   Romanae mili[tiae domique] / [--- bene verr]uncent bonaque ea dem[um sient p(opulo)   R(omano)   Quiritibus]   /   [---]   audie[ntiam]   /   [--- ce]ntesimo   e[t decimo anno] / [--- ludorum saecula]rium   [ // XVvir s(acris)] f(aciundis) vos[---] / [---]ire si rit[---] / [--- bi]ni chori qu[---] / [--- nocte quo]i dies inlucis[cet K(alendis) Iun(iis) ---] / [--- ad a(nte) d(iem) III N]on(as) Iun(ias) vos [---] / [---] iubeatis [---] / [---] Iun(ias?) bene atque diligen[ter ---] / [--- omnes libe]ros petere iubeatis ieisqu[e ---] / [---]n in Capitolium ante aed[em Iovis Optimi Maximi ---] / [--- ante aedem D]ianae bene frequentesque a[---] / [---]s deisque milicheis frugum [primitias conferre ---] / [--- dili]genterque memineritis litibu[s ---] / [---] audientiam [---] / [--- ut conveniant ad e]a sacrificia denuntiatum [erit ---] / [--- K(alendis) Iun(iis) et a(nte) d(iem) IIII] Non(as) Iun(ias) et a(nte) d(iem) III Non(as) Iun(ias) noc[tu ---] / [---] maiores ann(os) XXV natae qui[bus ---] / [--- conveni]re in Capitolium ubi et res divina fi[---] / [---] adsint [---] / [---] pueros virginesque patrimos matrim[osque ---] / [ad carmen can]endum chorosque habendos frequentes u[t adsint ---] / [--- ite]mque ad ea sacrificia atque ad eos ludos paran[dos ---] / [diligen]ter meminerint / [eode]m die edictum propositum est in haec verba [XVviri s(acris) f(aciundis) dic(unt)] / [s]acrificium saeculare ludosque qui centesimo et d[ecimo anno ---] / quae more exemploque maiorum in contione p[alam ---]/mus uti si qui a contione afuissent aut non sat[is ---] / cognoscerent quid quemque eorum quoque d[ie ---] / isdem co(n)s(ulibus) isdem mag(istris) XVvir(orum) s(acris) f(aciundis) ad collegium r[elatum est ---] / purgamenta dari et fruges accipi colle(g)io [--- in Capitolio ante aedem Iovis Optimi] / Maximi et ante aedem Iovis Tonantis et [--- in Palatio ante aedem] / Apollinis et in porticu eius fruges autem i[--- ante aedem Dianae et] / in porticu eius / censuerunt autem ut singuleis tr[---] / fruges acciperent bini itemqu[e ---] / omnes convenirent deinde ter[ni ---] / isdem co(n)s(ulibus) a(nte) d(iem) VIII K(alendas) Apr(iles) pro aede[---] / de hac re videbatur faciund[um ---] / loedi feriae sellisternia pe[--- qui a] / collegio edicti sunt ie[i --- a nocte] / quoi dies inluciscet K(alendis) I[un(iis) --- ad a(nte) d(iem) III] / Nonas Iun(ias) quod que[mque ---] / item de hac re visum est uti [---] / M(arcus) Agrippa L(ucius) Censorinus [---] / M(arcus) Lollius L(ucius) Arruntiu[s ---] / edictum propositum est [in haec verba XVviri s(acris) f(aciundis) dic(unt)] / quo minore molestia [---] / a(nte) d(iem) V K(alendas) Iun(ias) suffim[enta --- a(nte) d(iem)] / IIII aut a(nte) d(iem) III aut p[ridie K(alendas) Iun(ias) ---] / a(nte) d(iem) X K(alendas) Iun(ias) in saeptis [Iulis --- scribendo adfuerunt Q(uintus)] / Aemilius Lep[id]us L(ucius) Cestius L(ucius) Petronius Rufus [--- et senatus consultum factum est] / quod C(aius) Silanus [co](n)s(ul) v(erba) f(ecit) ludos saecularis post complur[--- Imp(eratore) Caesare] / August(o) et M(arco) A[grip]pa tribunic(ia) potestate futuros quos [--- quod ludi saeculares sunt instituit] / propter re[ligione]m atqu(e) etiam quod tali spectaculo [nemo iterum intererit --- lu]/dorum   eo[ru]m   [dieb]us   qui nondum sunt maritati sin[e fraude sua --- q(uid) d(e) e(a) r(e) f(ieri) p(lacuerit) d(e) e(a) r(e) i(ta) c(ensuerunt) uti quoniam ludi ei] / religio[nis] causa sun[t in]stituti neque ultra quam semel ulli mor[talium eos spectare licet --- ludos] / quos [m]ag(istri) XVvir(orum) s(acris) f(aciundis) [ed]ent s(ine) f(raude) s(ua) spectare liceat ieis qui lege de marita[ndis ordinibus tenentur] / eodemque die ibidem sc(ribundo) [id]em adfuer(unt) et senatus consultum factum es[t] / quod C(aius) Silanus co(n)s(ul) v(erba) f(ecit) pe[rti]nere ad conservandam memoriam tantae r[eligionis --- commentarium ludorum] / saecularium in colum[n]am aheneam et marmoream inscribi st[---] / eo loco ubi ludi   futuri   [s]int q(uid) d(e) e(a) r(e) f(ieri) p(lacuerit) d(e) e(a) r(e) i(ta) c(ensuerunt) uti co(n)s(ul) a(lter) a(mbo)ve ad f[uturam memoriam tantae religionis columnam] / aheneam et alteram marmoream in quibus commentari[um   ludorum inscriptum sit eo loco ubi ludi futuri sint] / locent praetoribusque q(ui) [a(erario)] p(raesunt) inperent uti redemptoribus ea[m pecuniam dandam adtribuendam curent] / a(nte) d(iem) VIIII K(alendas) Iun(ias) edic[t]um propositum est XVvir(i) [s(acris) f(aciundis) dic(unt)] / commone faciundos homin[e]s existumavimus ut omnes libe[ri ---] / peterent ne amplius quam [se]mel coniugesque [---] / a(nte) d(iem) VII aut VI aut V K(alendas) Iun(ias) a[---] / suffitique ad ludos venire[nt ---] / generatim conferrent tri[bunalibus ---] / Capitolium ad aedem Iovis [Optimi Maximi ---] / mulieres quoque quae sellist[ernia ---] / sternere oportere ab ea pr[---] / quae feminae et qui pueri sibi [---]/rent eos separatim a cetera [--- ad aedem]   / Opis   in   Capitolio   positum   erit   [---]   / suffimenta ut erat constitutu[m ---] / a(nte) d(iem) IV K(alendas) (!) quibus edictum erat loce[---] / matronas quibus denuntiatum e[rat ---] / in Capitolium convenire[---]   /   b(onum)   f(actum)   matres   familiae   quibus   con[--- in]   / Capitolio   ab h(ora) I sint ut so[llemni(?) ---] / a(nte) d(iem) III K(alendas) Iun(ias) eodem modo fruges [accipere ---] / ludos Latinos saeculares comm[ittemus --- a(nte) d(iem) ---] / K(alendas) Iun(ias) noctis h(ora) II / item ludos Latinos committem[us ---] / item cum ad caerimonias sacr[orum ---] / certiores esse volumus omnes m[---] / aenatores in funere canere [---] / pridie K(alendas) Iun(ias) ut superiore biduo f[ruges accipere ---] / nocte insequenti in Campo ad Tib[erim deis Moeris Imp(erator) Caesar Augustus inmolavit agnas feminas IX] / prodigivas Achivo ritu eodemq[ue modo capras feminas IX prodigivas precatus est hoc modo] / Moerae uti vobis in illeis libre[is scriptum est quarumque rerum ergo quodque melius siet p(opulo) R(omano) Quiritibus vobis IX] / agnis feminis et IX capris femi[nis propriis sacrum fiat vos quaeso precorque uti vos imperium maiestatemque p(opuli) R(omani)] / Quiritium duelli domique au[xitis utique semper Latinus obtemperassit   ---   sempiter]/nam victoriam valetudine[m p(opulo) R(omano) Quiritibus duitis faveatisque p(opulo)   R(omano)   Quiritibus   legionibusque   p(opuli)   R(omani)] / Quiritium remque p(ublicam) populi R(omani) [Quiritium salvam servetis maioremque faxitis uti sitis] volentes pr[opitiae p(opulo) R(omano)] / Quiritibus XVvir(or)um collegi[o mihi domo familiae et uti huius] sacrifici acceptrices sitis VIIII agnarum / feminarum et VIIII capraru[m feminarum propri]arum inmolandarum harum rerum ergo macte hac agna femina / inmolanda estote fitote v[olente]s propitiae p(opulo) R(omano) Quiritibus XVvir(or)um collegio mihi domo familiae / ludique noctu sacrificio [co]nfecto sunt commissi in scaena quoi theatrum adiectum non fuit nullis positis / sedilibus centumque et X [ma]tronae quibus denuntiatum erat XVvirorum verbis sellisternia   habuerunt   / Iunoni   et Dianae duab[us] sellis positis / K(alendis) Iun(iis) in Capitolio bovem m[a]rem Iovi Optimo Maximo proprium inmolavit Imp(erator) Caesar Augustus ibidem / alterum M(arcus) Agrippa p[re]cati autem sunt ita / Iuppiter Optime Maxime ut[i t]ibi in illeis libreis scriptum est quarumque rerum [ergo] quodque melius siet populo R(omano) / Quiritibus tibi hoc bov[e] mare pulchro sacrum fiat te quaeso   precorque   ceter[a   u]ti   supra   / ad   atallam fuerunt C[ae]sar Agrippa Scaevola Sentius Lollius Asiniu[s   G]allus   Rebilus   / deinde   ludi   Latini   in   th[ea]tro   ligneo   quod erat constitutum in Campo s[ecu]ndum   Tiberim sunt commissi / eodemque modo sellist[er]nia matres familiae habuerunt neque sunt l[udi   in]termissi   iei   qui   noctu   coepti   erant / fieri et edictum proposi[t]um XVvir(i) s(acris) f(aciundis) dic(unt) / cum bono more et proind[e c]elebrato frequentibus exemplis quandocumq[ue i]usta laetitiae publicae causa fuit / minui luctus matrona[r]um placuerit idque tam sollemnium sacroru[m l]udorumque tempore referri / diligenterque opserva[ri] pertinere videatur et ad honorem deorum et ad [m]emoriam cultus eorum statuimus / offici(i) nostri esse per ed[i]ctum denuntiare feminis uti luctum minuant / noctu autem ad Tiberim s[a]crificium fecit deis lithyis libeis VIIII popan[i]s VIIII pthoibus VIIII Imp(erator) Caesar / Augustus precatus est [h]oc modo / Ilithyia uti tibei in ille[is] libreis scriptum est quarumque rerum e[rgo quodque melius si]et p(opulo) R(omano) Quiritibus / tibi VIIII popanis et VI[III] libeis et VIIII   pthoibus   sacrum   fiat   te qua[eso precorque cetera uti supra] / (!) IV Nonas Iun(ias) in Capitoli[o i]nmolavit Iunoni Reginae bovem femin[am propriam Achivo ritu ---] / M(arcus) Agrippa et precatus est hoc   modo   /   Iuno Regina uti tibi in illis [l]ibris scriptum est quarumque rerum [ergo quodque melius siet p(opulo) R(omano) Quiritibus] / tibi bove femina pulchra s[a]crum fiat te quaeso precorqu[e cetera uti supra] / deinde CX matribus famil[ia]s nuptis quibus denun[tiatum erat --- M(arcus) Agrippa] / praeit in haec verba / Iuno Regina ast quid est qu[o]d meli[us siet p(opulo) R(omano) Quiritibus --- matres familias CX p(opuli) R(omani) Quiritium] / nuptae genibus nixae te u[--- precamur oramus obsecramusque uti tu imperium] / maiestatemque p(opuli) R(omani) Quiriti[um duelli domique auxis utique semper Latinus obtemperassit   ---]   / sempiternam   victoriam [valetudinem p(opulo) R(omano) Quiritibus duis faveasque p(opulo)   R(omano)   Quiritibus   legionibusque   p(opuli) R(omani)] / Quiritium remque publi[cam p(opuli) R(omani) Quiritium salvam serves maioremque faxis uti sies volens propitia p(opulo) R(omano)] / Quiritibus XVvir(is) s(acris) f(aciundis) no[bis domibus familiis --- matres familias CX p(opuli) R(omani)] / Quiritium nuptae geni[bus nixae precamur oramus obsecramus] / ad atallam fuerunt M(arcus) A[grippa ---] / ludi ut pridie facti sunt [---] / noctu autem ad Tiberim [suem plenam propriam prodigivam Terrae Matri Achivo ritu inmolavit Imp(erator)] / Caesar Augustus precat[us est hoc modo] / Terra Mater uti tibi in ill[is libris scriptum est quarumque rerum ergo quodque melius siet p(opulo) R(omano) Quiritibus] / uti tibi sue plena propri[a sacrum fiat te quaeso precorque c]etera [uti supra] / matronae sellisternia h[abuerunt ---]runt / a(nte) d(iem) III Non(as) Iun(ias) in Palatio [Apollini et Dianae] sacrificium fecerunt Imp(erator) Caesar Augustus M(arcus) A[grippa libeis VIIII] / popanis VIIII pthoibus VII[II precat]ique sunt ita / Apollo uti tibi in illis libri[s sc]riptum est quarumque rerum ergo quodque melius siet p(opulo) R(omano) Quir[itibus] / uti tibi VIIII popanis et V[IIII] libis et VIIII pthoibus sacrum fiat te quaeso precorque cetera uti s[up]ra / Apollo uti te popanis dat[i]s bona prece precatus sum eiusdem rei ergo macte heis libis libandis   esto   / fito   volens   propitius   / idem in pthoibus / eisdem verbis Dianam / sacrificioque perfecto puer(i)   [X]XVII   quibus   denuntiatum   erat   patrimi   et   matrimi et puellae totidem / carmen cecinerunt eo[dem]que   modo   in   Capitolio   / carmen   composuit   Q(uintus) Hor[at]ius Flaccus / XVvir(i) adfuerunt Imp(erator) Ca[e]sar M(arcus) Agrippa Q(uintus) Lepidus Potitus Messalla C(aius) Stolo C(aius) Scaevola C(aius) Sosius / C(aius) Norbanus M(arcus) Cocceius M(arcus) Lollius C(aius) Sentius M(arcus) Strigo   L(ucius)   Arruntius   C(aius)   Asinius   M(arcus) Marcellus D(ecimus) Laelius / Q(uintus) Tubero C(aius) Rebilus Me[ss]alla Messallinus / ludis scaenicis dimissis h(ora) [---] iuxta eum locum ubi sacrificium   erat   factum   superioribus   noctibus   et   / theatrum   positum   et   sc[ae]na   metae   positae quadrigaeq(ue) sunt missae et desultores misit Potitus Messalla / edictumque propositum est in haec verba XVvir(i) s(acris) f(aciundis) dic(unt) / ludos quos honorarios dierum VII adiecimus ludis sollemnibus committimus Nonis Iun(iis) Latinos in theatro / ligneo quod est ad Tiberim h(ora) II Graecos thymelicos in theatro Pompei h(ora) III Graecos asti[cos i]n thea[tro quod est] / in circo Flaminio h(ora) I[III] / intermisso die qui fuit p[rid(ie) Non(as) Iun(ias) ---] / Nonis Iun(iis) ludi sunt com[missi quos honorarios dierum VII ludis sollemnibus adiecti sunt Latini in] / theatro ligneo Graeci thy[melici in theatro Pompei Graeci astici in theatro quod est in circo Flaminio] / a(nte) d(iem) III Eid(us) Iun(ias) edictum propo[situm est in haec verba XVvir(i) s(acris) f(aciundis) dic(unt)] / pr(idie) Eid(us) Iun(ias) venationem dabim[us ---] / pr(idie) Eid(us) (!) pompa praelata puer[---] / M(arcus) Agrippa quadrigas [misit ---] / haec omnia peracta sunt   XV[vir(is)   s(acris)   f(aciundis)   Imp(eratore) Caesare Augusto M(arco) Agrippa L(ucio) Censorino Q(uinto) Lepido Potito Messalia] / Cn(aeo) Pompeio C(aio) Stolone C(aio) S[caevola C(aio) Sosio C(aio) Norbano M(arco) Cocceio M(arco) Lollio C(aio) Sentio M(arco) Strigone L(ucius) Arruntio] / [[[C(aio) Asinio Gallo]]] M(arco) Mar[cello D(ecimo) Laelio Q(uinto) Tuberone C(aio) Rebilo Messalia Messallino]
 

 

 Bibliography


Daremberg & Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, VIII, Paris, 1877-1919, pp. 989 ss. ; Barnabei, Monumenti Antichi Lincei, 1, 1891, pp. 601 ss. ; Mommsen, Monumenti Antichi Lincei, 1, 1891, pp. 617 ss. ; AE 1892, n. 1 ; Dessau, Inscriptiones Latinae Selectae, Berlin, 1892-1916, n. 5050 ; Mommsen, EE, VIII (1899), pp. 225 ss. = GS, VIII, pp. 566 ss. ; CIL VI, n. 877 a-b = n. 32323-32324 ; Bruns, Fontes iuris Romani antiqui, I, Tübingen, 1909, pp. 191-193, n. 46 ; Fowler, Religious Experience of the Roman People, London, 1911, pp. 439 ss. ; Wissowa, Religion und Kultus der Romer, München, 1912 ; Blumenthal, Klio, 15, 1918, pp. 217-242 ; Nilsson, RE, IA (1920), c. 1696 ; Habel, RE, Suppl. V (1931), c. 620-621 ; Riccobono, FIRA I, Firenze, 1941, pp. 273-276, n. 40 ; Wenger, Die Quellen des römischen Recht, Wien, 1953, pp. 65 and 386 ; Ehrenberg & Jones, Documents Illustrating the Reigns of Augustus and Tiberius, Oxford, 1955, p. 60, n. 30 ; Johnson, Coleman-Norton & Bourne, Ancient Roman Statutes, Austin, 1961, p. 116, n. 138 ; Pighi, De Ludis Saecularibus, Amsterdam, 1965 ; Brind'Amour, ANRW, II, 16, 2, 1978, pp. 1334-1417 ; Moretti, Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia, 55-56, 1982-84, pp. 361-379 ; AE 1988, n. 20-21 ; Sherk, The Roman Empire : Augustus to Hadrian, Cambridge, 1988, pp. 20 ss., n. 11 ; Gruen, Studies in Greek Culture and Roman Policy, Leiden, 1990, pp. 11-15 ; Franchi Dell'Orto, Ercolano 1738-1988 : 250 anni di ricerca archeologica, Roma, 1993, p. 358 ; Lebek, in Roman Theater and Society, Ann Arbor, 1996, pp. 29-48 ; Bernstein, Hermes, 125, 1997, pp. 413-436 ; Hurlet, Les collègues du prince sous Auguste et Tibère : De la légalité républicaine à la légitimité, Roma, 1997, pp. 66, 340 and 416 ; Bernstein, Ludi publici : Untersuchungen zur Entstehung und Entwicklung der offentlichen Spiele im republikanischen Rom, Stuttgart, 1998 ; AE 2002, n. 192 ; AE 2003, n. 146 ; Millar, Cotton & MacLean Rogers, Rome, the Greek world, and the East : Government, society, and culture in the Roman Empire, London, 2004, p. 86 ; Milnor, Gender, domesticity, and the age of Augustus : Inventing private life, Oxford, 2005, p. 149 ; Coleman, M. Valerii Martialis Liber spectaculorum, Oxford, 2006, p. 230 ; Bispham, From Asculum to Actium : The municipalization of Italy from the Social War to Augustus, Oxford, 2007, p. 34 ; La Rocca in Nogales & González, Culto imperial : Política y poder (Congreso internacional, Mérida, 2006), Roma, 2007, p. 79.
 

  
►  Source  : Fragments of a marble column discovered in Rome, Italy, in 1890.