LEX DE VILLAE MAGNAE COLONIS DATA AD EXEMPLUM LEGIS MANCIANAE
  
Regulations for the tenants of the estate of Villa Magna
  
( AD 116-117 )
 

 
CIL VIII, n. 25902 ( Epigraphik Datenbank Clauss/Slaby ).
 

 
[Pro   sal]ute   /   [A]ug(usti)   n(ostri)   Im[p(eratoris)]   Caes(aris) Traiani prin[c(ipis)] / totiusqu[e] domus divin(a)e   /   [Op]timi   Germanici   Pa[r]thici   data   a   Licinio   / [Ma]ximo et Feliciore Aug(usti) lib(erto) procc(uratoribus) ad exemplu[m] / [leg]is Mancian(a)e qui eorum [i]ntra fund<um=O> Villae Mag/[n(a)e V]arian(a)e id est Mappalia Siga eis eos agros qui su/[bcesi]va sunt excolere permittitur lege Manciana / ita ut e<o=A>s qui excoluerit usum proprium habe/at ex fructibus qui eo loco nati erunt dominis au[t] / conductoribus vilicisve eius f(undi) partes e lege Ma/nciana pr(a)estare debebunt hac cond<i=E>cione coloni / fructus cuiusque cultur(a)e quos ad area(m) deportare / et terere debebunt summas r[eferant] arbitratu   /   [s]uo conductoribus vilicis[ve ei]us f(undi) et si conduc[to]/res vilici{s}ve eius f(undi) in assem p[artes col(on)icas] datur/as renuntiaverint tabel[lis subsignatis ---]es cavea/nt eius fructus partes qu[as --- pr(a)estare] debent / conductores vilici{s}ve eius [f(undi) col]oni colonic/as partes pr(a)estare deb[eant qui i]n f(undo) Villae Mag/nae sive Mappalia(e) Siga(e) villas [habe]nt habebun[t] / dominicas eius f(undi) aut conductoribus vilicis(ve) / eorum in assem partes [fr]uctu(u)m et vinea(ru)m ex / consuetudine Mancian<a=E> cu[i]usque gene/ris habet pr(a)estare debebunt tritici ex a/ream(!) partem tertiam hordei ex   area{m}   /   partem tertiam fabe ex area{m} partem qu/[--]tam vin<i=V> de lac<u=O> partem tertiam ol/[ei] [co]acti partem tertiam mellis in alve/[is] mellaris sextarios singulos qui supra // [H(a)]ec lex scripta a Lur(i)o Victore Odilonis magistro et Flavio Gem/inio defensore Felice Annobalis Birzilis // Quinque alveos / habebit in tempore qu[o vin]/demia mellaria fui[t fuerit] / dominis aut conducto[ribus vili]/cisve eius f(undi) qui in assem [colunt] / d(are) d(ebebit) si quis alveos examina apes [vasa] / mellaria ex f(undo) Villae Magnae sive M/appali(a)e Sig(a)e in octonarium agru[m] / transtulerit quo fraus aut dominis au[t] / conductoribus vilicisve eius quam fiat a[lv]/eis(!) exam(in)a apes vasa mellaria mel qui in [eo f(undo)] / erunt conductoribus v[ilicoru]mve(!) in assem e[ius] / f(undi) erunt ficus arid(a)e arbo[res ---] qu(a)e extra pom[a]/rio erunt qua pomari[um intra v]illam ips[am] / sit ut non amplius iu[sta vindemia ---] at col[on]/us arbitrio   suo   co[actorum   fructuu]m   con[ducto]/ri   vilicisve   eius f(undi) part[em d(are) d(ebebit)] ficeta ve[te]/ra et oliveta qu(a)e ante [hanc lege]m [sata sunt ex] consuet[u]/dine{m} fructu(u)m conductori vilicisve eius pr(a)estar[e] / debea(n)t si quod ficetum postea factum erit eius fi[ceti] / fructu{ct}um per continuas ficationes quinque / arbitrio suo e<i=O> qui serverit percipere permittitur / post quintam ficationem   eadem   lege{m}   qua   s(upra) s(criptum) est / conductoribus vilicisve eius f(undi) p(raestare) d(ebebit) vineas serer[e] / colere loco veterum permittitur ea condicione u[t] / ex ea satione proxumis vindemis   quinque   fruct[um]   /   earum   vinearum   is qui ita fuerit suo arbitr(i)o per/cipeat itemque post quinta(m)   vindemia(m)   quam   ita   sata   /   erit   fructus partes tertias e lege Manciana conduc/toribus // V[ilicis]ve eius in assem dare debe/bu[nt] [o]livetum serere colere in / eo loc[o] qua quis incultum excolu/erit permittitur ea condici{ci}one u/t ex ea satione eius fructus oliveti q/uid ita satum est per olivationes X pro/ximas decem arbitrio suo permitte/re debeat item pos[t] olivationes ole[i] / coacti partem t[ertiam   c]onducto/ribus   vilicisve   ei[us   f(undi)   d(are)   d(ebebit)   q]ui inserue/rit oleastra post [annos qui]nque  par/tem tertiam d(are) d(ebebit) Q[---] in f(undo) / Vill(a)e Magn(a)e Var[ian(ae) sive] Mappaliae / Sig(a)e sunt eruntve extr[a eos] agros qui / vicias habent eorum a[g]rorum fruct/uus conductoribus   vilicisv[e   e]ius   d(are)   d(ebebunt)   custodes e/xigere debebu(n)t pro pecora q[u]ae intra f(undum) Vill(ae) M/agn(ae) Mappali(a)e Sig(a)[e] pascentur in pecora sin/gula aera quattu<or=S> conductoribus   vilicisve   do/minorum   eius   f(undi)   pr(a)estare   debeb[unt]   si quis ex f(undo) Vill(a)e / Magn(a)e sive Mappali(a)e Sig(a)e fructus stantem pen/dentem maturum inmaturum caeci[d]erit excider/it exportaverit deportaverit conbuserit desequer/it de qu[o v]enit detrimentum conductoribus vilicisve ei/us f(undi) // [f(undi) c]oloni erit ei cui de [---] / [ta]ntum pr(a)estare d(ebebit) [si qui in f(undo) Vill(a)e Mag]/n(a)e siv(e) Mappali(a)e Sig[(a)e --- se]/verunt severin[t --- liberis] / qui e legitim[o matrimonio procreati sunt] / testamen[to relinquere licet --- sup]/erficies [---] hoc tempus lege Ma[nciana ---] / ritu fiducieve data sunt dabuntur / [---]ius fiduciae lege Mancian<a=E> serva[bitur qui] / [su]perficiem ex inculto excoluit excoluer[it ibique] / [---] aedificium deposuit posuerit {e}i(s)ve qui [coluit colere] / desierit perdesierit eo tempore quo ita ea superfi[cies] / coli desit desierit ea quo fuit fuerit ius colendi dum[taxa]/t bienn(i)o proximo ex qua die colere desierit servatu[r] / servabitur post biennium conductores vilici{s}ve eor[um ---] / ea superficies qu(a)e proxumo anno culta fuit et coli [desi]/erit conductor vilicusve eius   f(undi)   ea superficies esse d[icit]/ur denuntiet superficiem cultam [---] / denuntiationem denuntiatur ar[---]sigalis testa[---] / itemque <i=N>nsequentem annum [persis]tat ea sine quer[el]/a eius {eius} f(undi) post   bienium conductor vilicusve cole[re de]/beto ne quis conductor vilicusv[e eoru]m in[q]uilinum [eius] / f(undi) [---] coloni qui intra f(undum) Vill(a)e Magn[(a)e sive Mapp]ali(a)e Sig(a)e ha[bit]/abunt dominis aut   conduct[oribus   vilicisve   eorum] in assem [q]/[u]odannis in hominibus [singulis in aratio]nes oper/as n(umero)   II   et   in   messem op[eras n(umero) --- et in sarritiones cuiusque] generi[s] / [s]ingulas operas bin[as] p[r(a)estare debebu]nt colon[i] / inquilini eius f(undi) i[n]tra [---] anni n/omina sua con[duc]tor[ibus edere et operas i]n custo/dias singulas qu[as] agri[s pr(a)estare debent ---]/ra tam seorsum [---]sum / stipendiarior[um qui in f(undo) Vill(a)e Magn(a)e sive Mappa]li(a)e Sig(a)e habita[bunt --- operas s]aus c/onductoribus vil[icisve eius f(undi) pr(a)estare debean]t cus[t]/odibus servis dom[inicis ---] / [---] singula [
 

 
 ►  Bibliography
 
 
Scialoja & Vaglieri, BIDR, 1896-97, pp. 185 ss. = St. Giur., II, pp. 82 ss. ; AE 1897, n. 48, 134 and 151 ; Schulten, Abhdl. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen, 2, phil.-hist. Kl., 1897 ; Toutain, RHD, 1897, pp. 373 ss. ; AE 1898, n. 2 and 137 ; Seek, Zeitschr. f. Social u. Wirtschaftsgesch., 6, 1898, pp. 305 ss. ; Beaudouin, Les Grands domaines dans l'empire romain d'aprés des travaux récents, Paris, 1899, pp. 88 ss. and 105 ss. ; Cuq, RHD, 23, 1899, pp. 622 ss. ; Toutain, RHD, 23, 1899, pp. 137 ss., 284 ss. and 401 ss. ; Seek, Zeitschr. f. Social u. Wirtschaftsgesch., 8, 1900, pp. 327 ss. ; Cuq, Mém. AIBL, 11, 1901, pp. 83-146 ; Mitteis, Zur Geschichte der Erbpacht im Altertum, Leipzig, 1901, pp. 28 ss. ; Schulten, RhMus, 56, 1901, pp. 120 ss. and 187 ss. ; Toutain, Mém. AIBL, 11, 1901, pp. 31-81 ; Schulten, RhMus, 57, 1902, pp. 632 ss. ; AE 1903, n. 365 ; Hirschfeld, Die Kaiserlichen Verwaltungsbeambten von Augustus bis auf Diocletian, Berlin, 1905, pp. 129 ss. ; Schulten, Klio, 7, 1907, pp. 201 ss. ; Bruns, Fontes iuris Romani antiqui, I, Tübingen, 1909, pp. 295-300, n. 114 ; AE 1910, n. 56 ; Rostovtzeff, Studien zur geschichte des römischen Kolonates, Leipzig-Berlín, 1910, pp. 321 ss. ; Mispoulet, JS, 9, 1911, pp. 203 ss. ;  CIL VIII, Suppl. IV (1916), n. 25902 ; Saumagne, Revue Tunisienne, 29, 1922, pp. 57-116 ; Carcopino, Mémorial René Basset, I, Paris, 1923, pp. 129-140 ; van Nostrand, The Imperial Domains of Africa Proconsularis : An Epigraphical Study, Berkeley, 1925, pp. 15-33 ; Abbott & Johnson, Municipal Administration in the Roman Empire, Princeton, 1926, pp. 391-396, n. 74 ; Frank, AJP, 47, 1926, pp. 55 ss. and 153 ss. ; Carrelli, SDHI, 1, 1935, pp. 388 ss. ; Haywood in Frank, An Economic Survey of Ancient Rome, IV, 1938, pp. 89-94 and 98-101 ; Riccobono, FIRA I, Firenze, 1941, pp. 484-490, n. 100 ; Merlin, Inscriptions latines de la Tunisie, Paris, 1944, n. 1303 ; AE 1952, n. 209 ; Carcopino, JS, 1952, pp. 145 ss. ; Saumagne et al., Tablettes Albertini : Actes de l'époque vandale (fin du Ve siècle), Paris, 1952, pp. 116 ss. ; AE 1953, n. 130 ; Berger, Latomus, 12, 1953, pp. 192 ss. ; Lambert, Rev. Afr., 97, 1953, pp. 196-225 ; Piganiol, Hommages à L. Febvre, II, Paris, 1953, pp. 67 ss. ; Monier, Fest. Simonius, Basel, 1955, pp. 259 ss. ; Monier, St. Paoli, Firenze, 1956, pp. 521 ss. ; Charles-Picard, La civilisation de l'Afrique romaine, Paris, 1959, pp. 61 ss. ; de Dominicis, RIDA, 7, 1960, pp. 389-398 ; Johnson, Coleman-Norton & Bourne, Ancient Roman Statutes, Austin, 1961, pp. 173-175, n. 229 ; AE 1962, n. 375 ; Pezzana, St. Betti, III, Milano, 1962, pp. 631 ss. ; Kolendo, REA, 65, 1963, pp. 80 ss. ; Held, Altertum, 11, 1965, pp. 223-233 ; Smallwood, Documents Illustrating the Principates of Nerva, Trajan and Hadrian, Cambridge, 1966, n. 463 ; Charles-Picard & Rougé, Textes et documents relatifs à la vie économique et sociale dans l'empire romain, Paris, 1969, pp. 211-218 ; Percival, EHR, 84, 1969, pp. 449-473 ; Girard & Senn, Les lois des Romains, Napoli, 1977, pp. 561-568, n. 1 ; Flach, Chiron, 8, 1978, pp. 441-492 ; Flach, ANRW, II, 10, 2, 1982, pp. 427 ss. ; Kehoe, ZPE, 56, 1984, p. 198 / 59, 1985, pp. 156-158 ; Benzina ben Abdallah, Catalogue des Inscriptions Latines Paiennes du musée du Bardo, Roma, 1986, n. 388 ; AE 1988, n. 1096 ; Kehoe, The economics of agriculture on Roman imperial estates in North Africa, Göttingen, 1988, pp. 28-70 ; Sherk, The Roman Empire : Augustus to Hadrian, Cambridge, 1988, n. 196 ; Mattingly in Mastino, L'Africa romana : Atti del VI convegno di studio (Sassari, 1988), Sassari, 1989, pp. 412-414 ; Kolendo, Le colonat en Afrique sous le Haut-Empire, Paris, 1991, pp. 34-43 ; AE 1993, n. 1756 ; AE 1998, n. 1509 and 1579 ; de Ligt, Ancient Society, 29, 1998–99, pp. 219–239 ; Wacher, The Roman World, London-New York, 2002, pp. 563-565 ; Merrills, Vandals, Romans and Berbers : New Perspectives on Late Antique North Africa, London, 2004, p. 213 ; Scholl & Schubert, APF, 50, 2004, pp. 79-84 ; Kehoe, Law and the rural economy in the Roman Empire, Ann Arbor, 2007, pp. 56-58, 68, 76 and 114.
 
 
►  Source : Stone altar found at Henchir Mettich, Tunisia, in 1896.