TESTAMENTUM GALLI CUIUSDAM CIVIS ROMANI
   
Testament of the Lingonian
  
(
 AD 1st-2nd century 
)
 

 
( V. Arangio-Ruiz, Fontes iuris Romani antejustiniani, III, Firenze, 1943, pp. 142-146, n. 49 ).
 

 
      — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
 — — — — cellam, quam || <a>edificavi memoriae, perfici volo ad exemplar quod dedi ita, ut exe|<d>ra sit eo <loco>, in quo statua sedens ponatur marmorea ex lapide | quam optumo transmarino, vel aenea ex aere tabulari quam optumo, | alta<<m>> ne minus p(edes) V. Lectica fiat sub exedra et II subsellia ad | duo latera ex lapide transmarino. Stratui ibi sit quod sternatur || per eos dies, quibus cella memoriae aperietur, et II lodices et cervi|calia duo par(ia) cenator(ia) et aboll<ae II> et tunica. Araq(ue) ponatur ante | id aedific(ium) ex lapide Lunensi quam optimo sculpta quam optume, | in qua ossa mea reponantur. Cludaturq(ue) id aedifi(cium) lapide Lu|nensi ita, ut facile aperiri et denuo cludi possit.
      Colaturq(ue) id ae||dificium et ea pomaria et lacus arbitratu Philadelphi et Veri liber|torum meorum, impensaq(ue) praestetur <ad> reficiendum restituend(um) si quid | ex iis vitiatum corru<p>tumq(ue) fuerit : colaturq(ue) a tribus topiaris et | discentibus eorum, et si quis ex iis decesserit decesserintve subtra|<c>tusve erit, in vicem eius eorumve alius ali<<o>>ve substituant(ur) ; accipi||ant<q>ue singuli ex tribus   tritici   modios   LX   in   ann(os) sing(ulos) et vesti|ar(i) nomine XXX. Aquila autem nepos meus et h(eredes)   eius   haec   prae|stare   debeto   debento.   Inscribanturq(ue)   in aedificio extrinsecus | nomina mag(istratuum), quibus coeptum erit id aedificium, et quot annis vixero.
      Si | quis alius aliave unquam in iis pomariis, quemadmodum eos || — — — — — —, combustus | sepultusve confossusve conditusve consitusve propiusve iis po|maris <p(edes) M (?) erit, sive quis> aliquid adversus ea facturus fuerit, quae s(upra) s(cripta) s(unt), id h(eres) | h(eredes)q(ue) mei <heredis ne sinito sinunto. Heres h(eredes)q(ue) mei heredes d(amnas)> d(amnates) esto sunto ea omnia ita fieri neq(ue) aliter fieri.
      Loco | autem huic lex in perpetuum dicitur, neq(ue) quisquam post me do||minium potestatemve eorum locorum habeto nisi in hoc, <ut> melius co|lantur et conserantur perficianturq(ue). Aditum [itum actum ad id aedific(ium) | habeant quicumque] ad id colendum pedib(us) et vehiculis et staticulis | [adibunt.
      Si vero quae s(upra) s(cripta) s(unt) facta non fuerint, sive quis alius unquam] || combustus suffossusve monimentumve factum illatave ossa propiusve iis posita | quidve a quibus factum fuerit in iis pomariis   et   locis   et   s<a>eptis eorum, que<m> | admodum supra scripsi, Sex. Iul(ius) Sex. Iuli Aquilini fil(ius) Aquila et h(eres) h(eredes)q(ue) eius | s(upra) s(criptus) s(cripti), <si per eum eosve steterit, quod> ita factum non fuerit adversusve aliquit factum fuerit, aut non caver<int> | ab herede heredibusque suis ut ita omnia serventur, quemadmodum s(upra) <s(cripsi), d(are) d(amnas)> || d(amnates) e(sto) s(unto) rei public(ae) civitatis Ling(onum) (sestertium) n(ummum) C (milia). Haec poena omnibus domini<s> | huius possessionis in perpetuum inferatur.
      Omnes autem liberti mei et liber[tae], | quos et vivus et quos hoc testamento manumisi, stipem conferant   |   quotannis   singul[i   (sestertios)   n(ummos) . . . . et]   Aquila   nepos   meus et <h(eres) eius> pr[a]este<t>   quotanni[s   n(ummos) . .],   |   ex   quibus   edulia   [quisq(ue)   sibi]   paret   et   potui,   quod profane<<i>>tur infra ante ce[l]||lam memoriae quae est Litavicrari et ibi consumant, | morenturque ibi donec eam summam consumant.
      Vicibus ex se cura|tores ad hoc officium nominent, qui id officium annuum habeant habe|antque potestatem exigendi hos nummos : mandoque hanc curam | Prisco Phoebo Philadelpho [V]ero : pos[t obitum me]um curatores qui ita nom<i>||nati s(int) s(acra) f(aciant) quotannis in ara quae s(upra) s(cripta) est kalendis Aprilibus Maiis Iu|niis Iuliis August(is) Octobribus.
      Mando autem curam funeris mei <et> exequia|rum et rerum omnium et aedificiorum monumentorumque   meorum   Sex.   |   Iulio   Aquilae   nepoti   meo   et   Macrino   Regini f(ilio) et Sabino Dumnedor[ig(is)] | f(ilio) et Prisco l(iberto) m(eo) et procuratori, et eos rogo agant curam harum reru<m> || omnium, eorumque probatio sit earum rerum, quas iussi post mortem | meam fieri.
      Volo autem omne instrumentum meum, quod ad ve|nandum et aucupandum paravi, mecum cremari cum lanceis gladei<s> | cultris retibus plagis laqueis thalamis tabernaculis formidinibus | balnearibus lecticis sella gestatoria et omni medicamento [et] || instrumento illius studi, et navem Liburnam ex scirpo, ita <ut> in|de nihil subtrahatur, et vestis polymit(ae) et plumariae | quidquid reliquero, et stellas omnes ex cornibus alcinis  ||  — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
 

 
►  Bibliography
 
 
Gallia Lugdunensi, II, 6 ; de Rossi, Bullettino di Archeologia Cristiana, I, 12, 1863, pp. 94-95
 ; Kiessling, Anecdota Basileensia, I, 1863, pp. 4-22 ; de Rossi, Bullettino di Archeologia Cristiana, II, 4, 1864, pp. 25-32 ; Hübner, Annali dell'Istituto di Corrispondenza Archeologica, 36, 1864, pp. 200-216 ; Bachofen, Bull.Inst., 1867, pp. 60-64 ; Willmanns, Exempla inscriptionum Latinarum, I, Berlin, 1873, pp. 106-109, n. 315 ; Huschke, Multa und Sacramentum, Leipzig, 1874, pp. 305 ss. ; Caillemer, Bulletin épigraphique de la Gaule, 1, 1881, pp. 22-24 ; Karlowa, Römische Rechtsgeschichte, I, Leipzig, 1885, pp. 807 ss. ; Dessau, Inscriptiones Latinae Selectae, Berlin, 1892-1916, n. 8379 ; CIL XIII (1899), n. 5708 ; Bruns, Fontes iuris Romani antiqui, I, Tübingen, 1909, pp. 308-311, n. 118 ; Drioux, Les Lingons : Textes et inscriptions antiques, Paris, 1934, pp. 81-83, n. 314 ; Arangio-Ruiz, FIRA III, Firenze, 1943, pp. 142-146, n. 49 ; Courtois, Leschi, Perrat & Saumagne, Tablettes Albertini : Actes privés de l'époque Vandale (Fin du Ve siècle), Paris, 1952, p. 179 ; Wenger, Die Quellen des römischen Recht, Wien, 1953, pp. 406 and 821 ; de Visscher, Le droit des tombeaux romains, Milano, 1963, pp. 115 and 271 ; Calabi Limentani, Epigrafia latina, Milano-Varese, 1968, pp. 377-382, n. 127 ; Toynbee, Death and Burial in the Roman World, London, 1971, pp. 62-63 ; Wuilleumier, ANRW, II, 1, 1974, p. 794 ; Blázquez, Imagen y mito : Estudios sobre religiones mediterráneas e ibéricas, Madrid, 1977, p. 173 ; Boon, Britannia, 14, 1983, pp. 1-12 ; Johnston, ZSS, 102, 1985, pp. 220-290 ; Hatt, La tombe gallo-romaine : Recherches sur les inscriptions et les monuments funéraires gallo-romains des trois premiers siècles de notre ère..., Paris, 1986, pp. 66-69 and 172 ; Prieur, La mort dans l'antiquité romaine, Paris, 1986, pp. 37-38 ; di Stefano Manzella, Mestiere di epigrafista, Roma, 1987, p. 12 ; Eck in von Hesberg & Zanker, Römische Gräberstrassen, München, 1987, p. 62 ; Frézouls, Les villes antiques de la France : Germanie supérieure, I. Strasbourg, 1988, p. 394 ; Janon, Phoenix, 42, 1988, pp. 278-281 ; Lyapustina, Vestnik drevnej istorii, 4, 1988, pp. 156-164 ; Champlin, Final Judgments, Berkeley, 1991, pp. 171 ss. ; Lebek, ZPE, 87, 1991, p. 107 ; Le Bohec, Le Testament du Lingon, Lyon, 1991 ; Lazzaro, Esclaves et affranchis en Belgique et Germanies romaines, d'après les sources épigraphiques, Besançon, 1993, pp. 143-146, n. 116 ; Walser, Römische Inschriftkunst, Stuttgart, 1993, p. 260 ; Remesal Rodríguez, Gerión, 13, 1995, pp. 99-126 ; Egelhaaf-Gaiser, Kulträume im römischen Alltag, Stuttgart, 2000, p. 451 ; Niquet, Monumenta Virtutum Titulique : Senatorische Selbstdarstellung im spätantiken Rom im Spiegel der epigraphischen Denkmäler, Stuttgart, 2000, p. 258 ; Drexhage, Konen & Ruffing, Die Wirtschaft des römischen Reiches (1.-3. Jahrhundert) : Eine Einführung, Berlin, 2002, p. 180 ; AE 2003, n. 108 ; Williams, Archaeologies of Remembrance : Death and Memory in Past Societies, New York, 2003, p. 117 ; Birley, The Roman Government of Britain, Oxford, 2005, p. 68 ; Gavoille in Brachet & Moussy, Latin et langues techniques, Paris, 2006, p. 124 ; Carroll, Spirits of the dead : Roman funerary commemoration in Western Europe, Oxford, 2006, p. 99 ; Lassère, Manuel d'épigraphie romaine, I, Paris, 2007, pp. 6, 227 and 254.
 
 
►  Source : Parchment dated 10th Century ( Basel City Library ).