EMPTIO CAMELI
       
Sale of a camel
     
( February 19, AD 152 )
 

 
SPP XXII, 48 (
Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
ἀντί[γρ(αφον)] πράσεως. | ἔτους πεντεκαιδεκάτου Αὐτοκράτο[ρος] | Καίσαρ[ο]ς Τίτου Αἰλίου Ἁδριανοῦ Ἀντω[νίνο]υ | [Σ]εβαστοῦ \Εὐσεβοῦς/ μη[ν]ὸς Ξανδικοῦ κδ Μ[εχεὶρ κδ] | [ἐ]ν Διονυσιάδ[ι] τῇ πρὸς τοῖς χαλκωρυ[χίοις | τῆς Θεμίσ[τ]ου μερίδ[ο]ς τοῦ Ἀρσινοί[του νομοῦ]. | ὁμολογεῖ Διδ[ύ]μη Πετεσούχου τ[οῦ] Π[αποῦτ]ος | ἀπὸ κώμης Διονυσιά[δος ὡς ἐτῶν πεντήκο]ν-|τα ἄσημος μετὰ κυρίου τοῦ ἀνδρὸς [Ἀγχορίμ]-|φιος το[ῦ] Παποῦτο(ς) ὡς ἐτῶν ἑξήκοντ[α οὐλὴ] δα-|κτ[ύλῳ π]ρώτῳ χειρὸς ἀριστερᾶς Ἁρπαγά[θῃ ὡς ἐτῶ]ν | ἑξήκ[ον]τα οὐ[λ]ὴ ὀφρύι δεξιᾷ καὶ Σατ[αβοῦτ]ι | ὡς ἐτ[ῶν] πεντήκοντα <οὐλὴ> πήχει ἀρισ\τ/ερῷ [ἀμφο]τέ-|ροις [Σατα]βοῦτος τοῦ Ἁρπαγάθου ἀπὸ κώ[μης] | Σοκν[οπ]αίου Νήσου Ἡρακ[λ]είδ[ο]υ μερίδ[ος πε]πρα-|κένα[ι] τ[ὴ]ν ὁμολογοῦσαν Διδύμη[ν τῷ Ἁρπα]γά-|θῃ καὶ [Σα]ταβοῦτι κοινῶς ἐξ [ἴσο]υ ἀπὸ [τοῦ νῦ]ν | διὰ π[α]ντὸς τὴν ὑπάρχουσαν α[ὐ]τῇ [Διδύ]μῃ | κάμηλον μίαν τελείαν θήλειαν [μελαίν]ην | κεχαραγμένην ἐπὶ τῷ δεξιῷ [μηρῷ] | θῆτα εἶ καὶ νῦ ἦτα καὶ ἐπὶ τῇ δεξιᾷ σι[αγό]νι | κὰκ αλ ἄλφ\α/ ἣν καὶ παρείληφαν [ὅ τ]ε | Ἁρπαγάθης καὶ Σαταβοῦς ταύτην τοια[ύτην] | ἀναπόρριφον ἀφ᾽ ὧν ἔχει Διδύμη ἐ[ν ἀπογρα]-|φῇ καμήλων ἐπὶ κώμῃ Διονυσιά[δι καὶ] | ἀπέχει\ν/ τὴν Διδύμην παρὰ τοῦ Ἁρ[παγάθου] | καὶ Σατα[β]οῦτος τὴν συνπεφωνημ[ένην] | τιμὴν μετ᾽ ἐμοῦ κοινὴν ἀργυρίου δ[ραχ]μ[ὰς] | ὀκτα[κοσ]ίας παραχρῆμα καὶ βεβαιώ[σειν  τ]ὴν | Διδύμην  πάσῃ  βεβαιώσει  καὶ  ἀπὸ  δημ[οσίων] | ταύ[της  μέ]χρι τοῦ ἐνεστῶτος πεν[τεκαιδεκά]-|του ἔ[τ]ου[ς] καὶ αὐτ[ο]ῦ καὶ ἐπάναγκον τὸν Ἁρπα-|γάθην καὶ Σαταβοῦν ταύτην ἀπογρά[ψεσθαι] | ἐν τῇ τῶν καμήλων ἀπογραφ[ῇ τοῦ] | εἰσιόντος ἑκκαιδεκάτου ἔτους ἐ[π᾽ ὀνόμα]-|τος [α]ὐτῶν ἐπὶ κώμης Σοκνοπ[αί(ου) Νή(σου)] | καὶ ἀποδώσειν αὐτοὺς τὰ ἀπὸ τοῦ ἕκ[του καὶ δε]-|κάτου ἔτ[ου]ς δημόσια.
 

 
►  Bibliography
 
 
Wessely, Studien zur Palaeographie und Papyruskunde, XXII, Leipzig, 1922, n. 48 ; Johnson in Frank, An Economic Survey of Ancient Rome, II, Baltimore, 1936, pp. 231, 239 and 351
 ; Forbes, Metallurgy in Antiquity, Leiden, 1950, p. 329 ; CdE, 37, 1962, pp. 158, 160 and 162 ;  Lindsay, Daily life in Roman Egypt, London, 1963, p. 329 ; Forbes, Studies in ancient technology, VII, Leiden, 1966, pp. 187 and 193 ; Lindsay, The origins of alchemy in Graeco-Roman Egypt, London, 1970, p. 417 ; Lindsay, Le origini dell'alchimia nell'Egitto greco-romano, Roma, 1984, p. 428 ; Pintaudi, Dostálová & Vidman, Papyri Graecae Wessely Pragenses, I, Firenze, 1988, p. 91 ; Jördens, Tyche, 10, 1995, pp. 62, 64 and 67 ; Kruse, Der königliche Schreiber und die Gauverwaltung : Untersuchungen zur Verwaltungsgeschichte Ägyptens in der Zeit von Augustus bis Philippus Arabs (30 v.Chr.-245 n.Chr.), München-Leipzig, 2002, p. 184 ; Adams, Land Transport in Roman Egypt : A Study of Economics and Administration in a Roman Province, Oxford, 2007, p. 106.
 
 
►  Source : Papyrus from Dionysias.