INSTRUMENTUM EMPTIONIS EX RAVENNA
   
Deeds of sale of a parcel of land
  
( AD 591 )
 

 
P. Ital. II, 37 ( Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
 

 
[im]p(erante) d(omi)n(o) n(ostro) Mauricio Tiberio p(er)p(etuo) Aug(usto) anno nono, p(ost) c(onsulatum) eiusdem anno octab[o], | [su]ḅ d(ie) sexto Iduum Martiạrum, ind(ictione) nona, in Classe Ravenna[t]ị. | Honoratus v(ir) h(onestus), tabellio, scribsi rogatus a Ruṣṭicia[n]ạ ḥ(onesta) [f(emina)], fi[l(ia)] | [F]elici defensoris  s(an)c(t)ae  eclesiae  Romanae,  et ab eiusque iugale | ạuctore et spontaneo fideiussorem Tzittane v(iro) d(evoto), militem numeṛị | felicum Persoarmiṇ(iorum), ipsos presentes, adstantes, consen-|[ti]entes et inferius manibus propriis signa f[a]cientes, et [t]ẹ[stes], | ut suscriberent, pariter conrogavit. constat eos h(ac) d(ie) cum c̣om-|muni consensum distraxisse, et distraxerun, tradedis-|se, et tradederunt, iure optimo et legibus sub dupplariae rei | et rei quoque melioratae Iohanni v(iro) c(larissimo), adoratori num(eri) | felicum Rav(ennatium), qui nunc ṃịḷex̣ ṇụṃeri f[e]lịcụm ḷec̣ṭum, fịliọ q(uon)ḍ(am) [.....], | iure directo in perpetuum hhbus posterisque eius, id ẹṣṭ | sex in integro uncias iuris sui ex fundum Geneciano, territorio | Ariminensi const(itutum) inter adfines fundum Maurianum et fun-|dum preturio et in reliquis sex unciis Hildigerno,  qui  nunc | sunt,  et si qui alii adfines sunt vel ab origine fuerunt, q(ua) q(uemque) t(angit) et p(o)p(ulum), | finibus, spatiis, terminis, campis, pratis, pascus, vineis, ạr-|bustis, arboribus pomyferis fructiferis et infruc[t]ị-|feris | diversisque generibus, silvis, salectis, sationalibus, | ribis, fontibus, aquis perennis  cum  earum  iure  et  omni  pro-|prietạtẹque  omniḅuṣqụẹ  ad  easdem  sex  uncias s(upra)s(crip)ti fund[i] | Geneciani   generaliter   longo   lateque   pertinentibus vel uni-|versis adiacentibus, sicuti ante a s(upra)s(crip)tis vendetores aucto-|ribusve eorum bono, optimo et inconcusso iure possesse | sunt et nunc usque   in h(anc) d(iem) possidentur, ita et tradentur. veni-|entes sibi dixit ssta sex uncias fundi Geneciani q(uae) s(upra) Rustici-|ana, h(onesta) f(emina), ex testamentaria voluntate q(uon)d(am) Iustini anterioris iugalis | sui, pretium inter eosdem placitum et definitum pro s(upra)s(crip)tas | sex uncias id est auri solidos dominicos, obriziacos, optimos, | pensantes numero viginti quattuor tantum, qui eisdem vendi-|toribus ac die dati, numerati et traditi sunt domi ex arca | et ex sacullo s(upra)s(crip)ti emptoris, dante, numerante et tradeṇ-|te s(upra)s(crip)to comparatore, suscipientes prefati vendito-|res hac sibimet in integro omnem pretium perportantes, | nihilque sibi ipsi vendetores ex hoc omni pretio s(upra)s(crip)torum | viginti quattuor auri solidorum quidquam amplius redi-|beri aut remansisse dixerunt et promiserunt, hac se suos-|que omnes exinde ex eadem rem exisse, excessisse | discessisseque dixerunt, et eundem comparatorem | in rem ire, mittere, ingredi possidereque permiserunt. | liberas autem inlibatas ab omni nexu fisci, deviti po-|puli pribatibe et ab ere alieno, litibus controversihisque | suis omnibus, sed et a dotis titulo, donationis subsignatio-|nisve et a ratione tutelaria nec non et cure seu oblẹgationis | citerisque aliis titulis vel honeribus seu contractibus,| nullique ante a se donatas, cessas vel opposita neque | antea alicui distractas   nec   cum   quoquam   eas   habe-|re   commune   sed sui iuris eas esse dixerunt. si quis au-|tem s(upra)s(crip)tas sex uncias fundi supramemorati Genecia-|ni, de q(ua) ag(itur), h(ac) d(ie) partemve earum inve quam partem aut usum-|fructum quis aevicerit, quominus emptori ipsum | hhdes successoresque eius ei ad quem ea res erit, | de qua pertinet pertinevit, habere, tenere, possidere, | donare, vindere, commutare hac suo iuri dominiumque | more quo voluerit in perpetuo vindicare recte lice-|at eidem comparatori, quod ita alii licitum non erit, quae aevic-|tum ablatumve quid erit, tunc quanti ea res erit, quae aevic-|ta fuerit, dupplum numerum suprascriptọrum viginti quattuor | auri solidorum et rei quoque melioratae, sicut adsolet, | a s(upra)s(crip)tis venditoribus eorumque hhdibus secundum legem | ordine dari convenit sub oppositione rerum facultatum-|que s(upra)s(crip)torum vendetorum, quas habent habiturive erunt, | de qua vero venditione qq ss venditores quinquem dies | usumfr[u-|c]tum sibi retenuerunt, quod denuo emptori pro sollemnem tr[a-]|ditionem constavit, d(o)l(o) m(alo), vim, metum et circumscrib-|tione cessante. gestis municipalibus si allegandi | aelegeris, tribuerut s(upra)s(crip)ti venditores licentiam sub | stipulatione et sponsione interposita. actum ind(ictione) s(upra)s(crip)ta. | signum s(upra)s(crip)tae Rusticianae   h(onestae)   f(eminae) vendetricis, l(it)t(eras) n(escientis). | signum s(upra)s(crip)ti Tzittani v(iri) d(evoti), iugalis s(upra)s(crip)tae vendetricis, | auctoris et spontanei fideiussoris, l(it)t(eras) nescientis. | Domninos v(ir) c(larissimus) exepodecta, his instrumentis sex in intigro unciarum fundi Geneciani, si-|cut superius legetor, rogatos a Rusticiana h(onesta) f(emina), vindetricae, eiusque iugale Tzi-|tanev(iro) d(evoto), autore et ispontaneo fedeiusure, qui me presente signa fecerunt, et eis | relictum est,   testis suscribsi, et s(upra)s(crip)to pretio auri soledos viginti quattuor eis in | presenti a Iohanne v(iro) c(larissimo), cumparatore, adnumeratus et traditus vidi. | Πακειφικος β(ιρ) h(ονεστυς) εις εστορμεντις σεξ εν ιντριγρο ουνκειαρουμ φουνδι Γενεκειαν̣[ι], | σικοτ σουπεριως λεγιτορ, ρογατος α σσ Ρουστικειανα h(ονεστα) φ(εμινα), βενδετρικαι, ειους-|καε ιουγαλη Κειτανε β(ιρο) δ(εουοτο) αυτουρε εδ εσποντανεω φεδιιουσσουρε, κοε | με πρεσεντε σιγνα φεικαερουμ, εδ εεις ρελικτο ες, τεστις σουσκριψι, | ετ   σουπραεσκριπο   πρεκειω   αυρι   σολιδος βειεντι καυτουρ εεις εν πρε-|σιντι Ιωαννε b(iro) κ(λαρισσιμο), κονπαρατωρε, αδνομιρατος ετ τραδιτος βειδι. | Petrus v(ir) c(larissimus) his strumentis sex in integro unciarum fundi geniciani, sicut | soperius legitur, rogatus a s(upra)s(crip)ta Rusticiana h(onesta) f(emina), vindetrice, eiusque iogale | Tzitane v(iro) d(evoto), autore et spontaneo fedeiossore, qui me presente signa fece-|runt, et eis relictum est, testis suscribsi, et s(upra)s(crip)to pretium auri solidos | viginti quattuor eis in presenti a Iohanne v(iro) c(larissimo), conparatore, adnome-|ratus et traditus vidi. [ - ca. ? - ]. | Lumenosus v(ir) h(onestus) hi estromentis sex in intigro unciarum fundi Geneciani, sicud | soperius laegitur, rogatus a s(upra)s(crip)ta Rusticiana h(onesta) f(emina), vendetricem, eiusquae | iọgalae Tzittane v(iro) d(evoto), autorem et espontaneo fideiussore, qui me | presentem signa fecerunt, et eis relictum est, testis suscribsi, et s(upra)s(crip)tum | pretium auri sodus viginti quattuor eis in presenti a Iohanne v(iro) c(larissimo), conparaturem, adnome-|ratus et traditus vidi. s(ub)s(crips)i. | Deusdedit v(ir) c(larissimus) his instrumentis sex in integro unciar(um) fundi genẹciani, sicut | superius legitur, rogatus a s(upra)ṣ(crip)ta Rusticiana h(onesta) f(emina), vendetrice, eiusque iu-|gale Zittane v(iro) d(evoto), autore et spontaneo fideiussore, qui me praesente | signa fecerunt, et eis relictum est, testes suscribsi,   eṭ   ṣ(upra)ṣ(crip)tum   praetium | auri   solidos viginti quattuor eis in praesenti a Iohanne v(iro) c(larissimo), compar[a-]|tore adnụmeratọs et traditọs vidi. | Honoratus v(ir) h(onestus), tabellio Cl(assis), scriptor huius documenti sex unciạ[rum] | fund(i) s(upra)s(crip)ti, roboratum a testibus traditum conplibi et absolvi.
 

 
►  Bibliography
 
 
Maffei, Istoria Diplomatica..., Mantova, 1727, pp. 165-166 ; Tassin & Toustain, Nouveau traité de diplomatique, V, Paris, 1762, pp. 649-650 ; Marini, Papiri diplomatici, Roma, 1805, n. 122 ; Brunner, Zur Rechtsgeschichte der römischen und germanischen Urkunde,  Berlin, 1880, pp. 50 ss. and 119 ss. ; Kircher, ZSS, 32, 1911, pp. 100 ss. ; Segrè, Annuario Univ. Torino, 1923-24, pp. 13 ss. ; Steinacker, Die antiken Grundlagen der frühmittelalterlichen Privaturkunde, Leipzig, 1927 ; Ehrhardt, ZSS, 51, 1931, pp. 126 ss. ; Arangio-Ruiz, FIRA III, Firenze, 1943, pp. 446-450, n. 140 ; Wenger, Die Quellen des römischen Rechts, Wien, 1953, p. 778 ; Tjäder, Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens aus der Zeit 445-700, II, Stockholm, 1982, n. 37 ; Baum, Der Stabreim im Recht : Vorkommen und Bedeutung des Stabreims in Antike und Mittelalter, Frankfurt am Main, 1986, p. 70 ; Levy in Aubin, Liber amicorum : Études offertes à Pierre Jaubert, Talence, 1992, p. 478 ; Martindale, The Prosopography of the Later Roman Empire, III, Cambridge, 1992, p. 399 ; Salomons, Tjäder & Worp, ZPE, 123, 1998, p. 153.
 
 
►  Source : Papyrus of Ravenna preserved in the Vatican Library.