LEX LIBITINARIA PUTEOLANA
  
Law on undertakers
  
( 1st century BC - AD 14 )
 

    
F. Hinard & J.-C. Dumont, Libitina, Paris, 2003 Epigraphik Datenbank Clauss/Slaby ).
 

 
[De munere publi]co libitin[ario] // de]cesser(it) gratuita haec / [---]n sublat(um) et at ustrin(am) per/[latum ---]   sin   autem   praestar(e)   sibi   /   [---]nt q(uanti) praestantur tanti ei / [--- sin]g(ulis) in m(ilia) p(assum) sing(ula) dum ne ultr(a) / [m(ilia) p(assum) ---]r pro ustor(e) d(are) HS IIII n(ummum) aut / [si ultra volet --- pro] mercen(nario) HS X n(ummum) utr(i) eor(um) mallue/[rit ---]mer() fuer(it) decesser(it) prae/[stare --- qui funus facie]t curabitve pro sing(ulis) / [oper(is) HS --- d(are) d(ebeto)] / [---] manc(eps) omnia quae ad / [---]mi HS XX n(ummum) pro ara / [---] asses sing(ulos) pro oper(is) / [sing(ulis) --- dum] ne ultr(a) m(ilia) V HS LV n(ummum) / [--- pro o]per(is) sing(ulis) dum ne ul/[tr(a) m(ilia) p(assuum) ---] / [---] sive suis sive manc(ipi)   /   [------]   / [---] HS XXIV n(ummum) pro chalc/[idico ---]a min(us) HS VIII n(ummum) pro / [---] n(ummum) aut si ultr(a) volet / [---] suo utetur usq(ue) ad / [--- pro o]per(is) sing(ulis) in m(ilia) p(assum) HS   XX   / [---] se [-] igne rem sar/[------] / [--- t]antund(em) praestar(e) / [--- fe]rri volet tum / [---] HS VIII n(ummum) / [--- q]uantum in ipsius / [--- e(ius)] r(ei) c(ura) e(rit) idem praest(are) d(ebeto) / [---] ferend(um) curato et / [--- si quis cadaver proieceri]t tum is mancipi // sociove eius quotienscumq(ue) proiecer(it) in sing(ula) cadavera HS LX n(ummum) d(amnas) e(sto) d(are) deq(ue) ea r<e=VM> magistrat(us) recipe/ratorium iudicium e lege colon(iae) cogito / oper(ae) quae ad eam r(em) praeparat(ae) er(unt) ne intra   turrem   ubi   hodie   lucus   est   Libit(inae)   habitent laventurve ab h(ora) I / noctis neve veniant in oppid(um) nisi mortui tollend(i) conlocand(i)ve aut supplic(i) sumend(i) c(ausa) dum ita / quis eor(um) veniat quotiens oppid(um) intrab(it) in oppid(o)ve erit ut pilleum color(ium) in capit(e) habea{n}t et / dum ne quis eor(um) maior ann(orum) L minorve ann(orum) XX sit neve v[at]i(us) neve luscus neve manc(us) neve clodus / neve caec[us] neve stigmat(ibus) inscript(us) sit et ne pauciores manceps oper(as) habeat quam   XXXII   /   qui   supplic(ium)   de   ser(vo) servave privatim sumer(e) volet uti is {qui} sumi volet ita supplic(ium) sumet si in cruc(em) / patibul(um) agere volet redempt(or) asser(es) vincul(a) restes verberatorib(us)   et   verberator(es)   praeber(e)   d(ebeto)   et / quisq(uis) supplic(ium) sumet pro oper(is) sing(ulis) quae patibul(um) ferunt verberatorib(us)q(ue) item carnif(ice) HS IIII d(are) d(ebeto) / quot(iens) supplic(ium) magistrat(us) public(e) sumet ita imperat(o) quotienscumq(ue) imperat(um) er(it) praestu esse su/plicium   sumer(e)   cruces   statuere   clavos   pecem ceram candel(as) quaeq(ue) ad eas res opus erunt red(emptor) / gratis praest(are) d(ebeto) item si unco extrahere iussus erit oper(is) russat(is) id cadaver ubi plura / cadavera erunt cum tintinnabulo extrahere debebit / quot <q=C>ui(s)q(uis) ex is rebus qu<as=I> h(ac) l(ege) utiq(ue) praeber(e) o(portebit) praeberi volet denuntiat(o) denuntiat(um)ve cura/to manc(ipi) eius public(i) sociove eius eive ad q(uem) e(a) r(es) q(ua) d(e) a(gitur) p(ertinet) aut s(i) is praesens   non   erit   ad   eum   loc(um) / quem libitinae exsercend(ae) gratia conduct(um) constitut(um)ve habeb(it)   quo   die   quoq(ue)   loc(o)   quam/que{m} r(em) ei praeberi volet et ita denuntiat(um) erit tum is manc(eps)   sociusve   eius   isve   ad   q(uem)   e(a)   r(es)   q(ua)   d(e)   a(gitur)   / p(ertinet) ei qui primum denuntiaver(it) et deinceps reliquis ut quisq(ue) denuntiaver(it) nisi si funus / decurion(is) funusve acervom denuntiat(um) erit cui prima curand(a) erint reliquor(um) autem fu/nerum ordo servand(us) omnes{q} res quae ex h(ac) l(ege) praestand(ae) erunt mitter(e) praeber(eque) quae praeb(endae erunt debeto) / suspendiosum cum denuntiat(um) erit ead(em) hora{d} is solvend(um) tollend(um) curato item servom / servamve si ante h(oram) X diei denuntiat(um) erit ead(em) die tollend(um) curato si post X poster(a) d(ie) a(nte)   h(oram)   II   /   si   per   manc(ipem)   sociumve eius eumve ad q(uem) e(a) r(es) q(ua) d(e) a(gitur) p(ertinet) mora fuerit quomin(us) oper(as) aliasve res / quas h(ac) l(ege) eum mittere utiq(ue) praeber(e) oporteb(it) mittat praebeatve tum is qui funus faciet cu/rabitve eas res praebend(as) sin(e) d(olo) m(alo) locato quot ita praebend(um) locaver(it) is conduxer(it) ususq(ue) er[it] / ob eam r(em) ei qui id public(um) exsercerb(it)   neque   dare   neq(ue)   praestar(e)   debet(o)   quanto plur(is) locatum [con]/ductumve fuerit manc(eps) sociusve eius isve ad q(uem) e(a) r(es) q(ua) d(e) a(gitur) p(ertinet) e<t=I> alter(um) tantum [quanto   is   locaver(it)]   /   conduxer(it)   praestar(e)   debeto   damnasq(ue)   e(sto)   dar(e) deq(ue) ea re magistrat(us) recu[peratorium iu]/dicium e lege colon(iae) cogito / quod publice iussu magistrat(us) denuntiat(um) erit legeq(ue) caut(um) erit u[t manc(eps) ---] / debeat si ita factum non erit ei magistrat(us) multam dicit(o) [HS --- n(ummum) magistrat(us)q(ue) eius multae] / earumve multarum pigneris captio exactioq(ue) esto e[amq(ue) multam pignusve in aerar(ium) colon(iae) ---] / per quaestoribus(!) inferendum curato // Si quis alius praeter manceps soci[usve eius isve ad q(uem) e(a) r(es) q(ua) d(e) a(gitur) p(ertinet) --- eas res de quibus h(ac) l(ege)] / comprehensum est ante denunti[at(ionem) praebend(as) conduxer(it) --- is qui locaver(it) mancipi] / HS C n(ummum) d(amnas) e(sto) d(are) item qui conduxerit eid(em) [manc(ipi) sociove   eius   eive   ad q(uem) e(a) r(es) q(ua) d(e) a(gitur) p(ertinet) --- HS --- n(ummum) d(amnas) e(sto) d(are)] / deq(ue) i(i)s multis magistratus iudicia [reciperatoria e lege colon(iae) cogito] / si controversia erit colonus qui sit a[ut incola --- aut eorum cuius libertus] / libertave aut concubina eorumve cui[us servus servave ---] / pertineant quod ex h(ac) l(ege) petitur is qui fu[nus faciet curabitve ---] / re et omnibus iustis permitti magistra[tus ---] / ea causa esse quae h(ac) l(ege) except(a) est duplum eum [--- magistrat(us) solvere sa]/<t=I>isve facere iubeto eiusq(ue) multae pignus ca[pere ei liceto] / manceps ne plures socios eos d(e) quib(us) id negot(ium) ger[itur habeat quam ---] / curato si plures esse dicentur is qui aget si vol[et --- apud iu]/dicem ire de hac re reciperatores iudexve detur [--- de quibus supra com]/prehens(um) [e]st formulaq(ue) ab eo qui i(ure) d(icundo) pra(e)erit consti[tuta --- inter redem]/ptor(em) praedesve heredesve cuius eorum et colon(um) colo[n(iae) --- ei] / qui d(e) e(a) r(e) [h(ac) l(ege)] ageret herediq(ue) eius   alia HS X d(amnas) d(are) e(sto) / mancipi s[oci]ove eius sive ad q(uem) e(a) r(es) q(ua) d(e) a(gitur) p(ertinet) haec gratuit(a) praesta[r(e) debet(o) ---] / et cell[am fu]neream sunt item lignaria quae ante hunc die[m --- qui] / libit[inae e]xsercendae prae(e)rat / man[ceps han]c legem propositam habeto eo loco quem eius   r[ei   exsercend(ae)]   /   gr[atia   cond]uct(um)   constitutum habebit u(nde) d(e) p(lano) r(ecte) l(egi) p(ossit)   /   si   [quid adversus h(anc) l(egem)] manc(eps) sociusve eius isve ad q(uem) e(a) r(es) q(ua) d(e) [a(gitur)]   p(ertinet)   fecerit   itave   qui[d   non   fe]/[cerit ---]ta   ab eo capite comprehens(a) tum is in res sing(ulas) in aerar(ium) co[lon(iae)] / [multam inf]erre debeto HS C n(ummum) earumq(ue) multarum magistratu(u)m pign(eris) / [captio exacti]oq(ue) esto
 

 
►  Bibliography
 
 

Kunkel, RE, XXIV (1963), c. 779 ss. ; Nörr, Imperium und Polis in der hohen Prinzipatszeit, München, 1966, pp. 30 ss. ; Bove, Labeo, 13, 1967, pp. 22-48 ; Bove, Rend. Acc. Arch. Napoli, 41, 1967, pp. 207 ss. ; AE 1971, n. 88 ; de Martino, Storia della costituzione romana, III, Napoli, 1974, p. 376 ; de Martino, Labeo, 21, 1975, pp. 211 ss. ; de Martino, Storia della costituzione romana, IV, Napoli, 1975, pp. 637 ss. ; Girard & Senn, Les lois des Romains, Napoli, 1977, pp. 514-519, n. 2 ; American Journal of Ancient History, 11, 1986, pp. 72-80 ; Wiseman, Catullus and His World : A Reappraisal, Cambridge, 1986, pp. 6-7 ; Linderski, CP, 82, 1987, pp. 377-380 ; Le Gall, Estudios en homenaje al Dr. Michel Ponsich, Madrid, 1991, p. 321 ; AE 1993, n. 465 ; AE 1995, n. 307 ; Friedl, Der Konkubinat im kaiserzeitlichen Rom : Von Augustus bis Septimius Severus, Stuttgart, 1996, p. 352 ; Rawson, Marriage, Divorce, and Children in Ancient Rome, Oxford, 1996, p. 160 ; Rosenberger, Gezähmte Götter : Das Prodigienwesen der römischen Republik, Stuttgart, 1998, p. 49 ; Galsterer in Eck, Lokale Autonomie und römische Ordnungsmacht in den kaiserzeitlichen Provinzen vom 1.-3. Jahrhundert, München, 1999, p. 252 ; Mueller, Roman Religion in Valerius Maximus, London-New York, 1999, p. 199 ; Hope & Marshall, Death and Disease in the Ancient City, London, 2000 ; Sommerstein, The Classical Review, 50, 2000, pp. 272-273 ; Cordier, Rome, ville et capitale, de César à la fin des Antonins, Paris, 2001, p. 117 ; Bodel in Hope & Marshall, Death and Disease in the Ancient City, London-New York, 2002, p. 136 ; Hinard, Lex Libitinaria : L’espace civique et la mort, Paris, 2002 ; AE 2003, n. 124 and 336 ; Aubert, Tâches publiques et entreprise privée dans le monde romain, Neuchâtel-Genève, 2003, p. 23 ; Hinard & Dumont, Libitina : Pompes funèbres et supplices en Campania à l'époque d'Auguste, Paris, 2003 ; AE 2004, n. 421 ; Bodel in Panciera, Libitina e dintorni..., Roma, 2004, pp. 149-170 ; Bove, Labeo, 50, 2004, pp. 44-63 ; Weiss, Sklave der Stadt : Untersuchungen zur öffentlichen Sklaverei in den Städten des römischen Reiches, Stuttgart, 2004, p. 115 ; García Morcillo, Las Ventas Por Subasta en el Mundo Romano : La Esfera Privada, Barcelona, 2005, p. 57 ; Carroll, Spirits of the Dead : Roman Funerary Commemoration in Western Europe, Oxford, 2006, p. 78 ; Schrumpf, Bestattung und Bestattungswesen im Römischen Reich : Ablauf, soziale Dimension und ökonomische Bedeutung der Totenfürsorge im lateinischen Westen, Göttingen, 2006, p. 238 ; Laffi, Colonie e municipi nello Stato romano, Roma, 2007, p. 206 ; Marco Simón, Pina Polo & Remesal Rodríguez, Formae mortis : El tránsito de la vida a la muerte en las sociedades antiguas, Barcelona, 2009, p. 227.
 
 
►  Source : Tablet found at Pozzuoli, near Naples, Italy.