LEX LIBITINARIA PUTEOLANA
  
Law on undertakers
  
( 1st century BC - AD 14 )
 

    
P. F. Girard & F. Senn, Les lois des Romains, Napoli, 1977, pp. 514-519, n. 2 ).
 

 
[LEX DE MUNERE PUBLI]CO LIBITINA[RIO]
I.
(deficiunt quaedam)
     [. . . . . . . . . . . . . . .]t tum is mancipi
II.
     socioue  ejus  quotiens  cumq(ue)  proiecer(it)  in  sing(ula)  cadauera  HS  LX n(ummum) damnas e(sto) d(are) deque earum magistrat(us) recipe | ratorium iudicium e lege colon(iae) cogito. |
     Oper(ae) quae at eam r(em) praeparat(ae) er(unt) ne intra turrem ubi hodie lucus est Libit(iniae) habitent lauenturue ab h(ora) | noctis neue ueniant in oppid(um) nisi mortui tollend(i) conlocand(i)ue aut supplic(i) sumend(i) causa ; dum ita | quis eor(um) ueniat quotiens oppid(um) intrab(it) in oppidoue erit, ut pilleum color(atum) in capit(e) habeant et || dum ne quis eor(um) major ann(orum) L minorue ann(orum) XX sit, neue u[lcer(osus)] neue luscus neue manc(us) neue clodus | neue cae[cus] neue stigmat(ibus) inscript(us) sit et ne pauciores manceps oper(as) habeat quam XXXII. |
     Qui supplic(ium) de ser (uo) seruaue priuatim sumer(e) uolet uti is qui sumi uolet ita supplic(ium) sumet : si in cruc(em) | patibul(um) agere uolet, redempt(or) asser(es) uincul(a) restes uerberatorib(us) et uerberator(es) praeber(e) debeto et | quisq(uis) supplic(ium) sumet pro oper(is) sing(ulis) quae patibul(um) ferunt  uerberatorib(us)q(ue)  item  carnif(ici)  HS  IIII  d(are)  d(ebeto) || Quot  supplic(ia)  magistrat(us) public(e) sumet ita imperat quotiens cumq(ue) imperat(um) er(it) praestu esse su|plicium sumer(e), cruces statuere clauos pecem ceram candel(as) quaeq(ue) ad eas res opus erunt reo | gratis praest(are) debeto ; item si unco extrahere jussus erit oper(a) russat(a) id cadauer ubi plura | cadauera erunt, cum tintinnabulo extrahere debebit. |
     Quot cuiq(ue) ex is rebus qui h(ac) l(ege) utiq(ue) praeber(e) o(portebit) praeberi uolet, denuntiat(o) denuntiat(um)ue cura || to manc(ipi) ejus public(o) socioue ejus eiue ad q(uem) e(a) r(es) q(ua) d(e) a(gitur) p(ertinet) aut s(i) is praesens non erit ad eum loc(um) | quem libitinae exsercend(ae) gratia conduct(um) constitut(um)ue  habeb(it),  quo  die  quoq(ue)  loc(o)  quam | quem  r(em)  ei  praeberi  uolet ; et  ita denuntiat(um) erit tum is manc(eps) sociusue ejus isue ad q(uem) e(a) r(es) q(ua) d(e) a(gitur) | pertinet, ei qui primum denuntiauer(it) et deinceps reliquis ut quisq(ue) denuntiauer(it), nisi si funus | decurion(is) funusue  aceruom  denuntiat(um)  erit  cui  prima  curand(a)  erint,  reliquor(um)  autem  fu || nerum  ordo seruand(us)  omnesq(ue)  res  quae  ex  h(ac)  l(ege)  praestand(ae)  erunt  mitter(e)  praeber(e)  quae praeb(endae erunt) | Suspendiosum cum denuntiat(um) erit ead horad is soluend(um) tollend(um) curato ; item seruom | seruamue si ante h(oram) X diei denuntiat(um) erit ead die tollend(um) curato, si post X, poster(a) d(ie) a(nte) h(oram) II. |
     Si per manc(ipem) sociumue ejus eumue ad q(uem) e(a) r(es) q(ua) d(e) a(gitur) p(ertinet) mora fuerit quomin(us) oper(as) aliasue res | quas h(ac) l(ege) eum mittere utiq(ue) praeber(e) oporteb(it) mittat praebeatur, tum is qui funus faciet cu || rabitue eas res praebend(as) sin(e) d(olo) m(alo) locato : quot ita praebend(um) locauer(it) is conduxer(it) ususq(ue) er(it) | ob eam r(em) et qui id public(e) exserceb(it) neque dare neq(ue) praestar(e) debet(o) ; quanto plur(is) locatum con | ductumue fuerit, manc(eps) sociusue  ejus  isue  ad  q(uem)  e(a)  r(es)  q(ua)  d(e)  a(gitur)  p(ertinet)  ei  alter(um)  tantum  [quanto  is locauer(it)]  |  conduxer(it)  praestar(e)  debeto  damnasq(ue)  e(sto)  d(are)  deq(ue)  ea  re  magistrat(us) reci[peratorium iu]dicium e lege colon(iae) cogito ||
     Quod publice jussu magistrat(us) denuntiat(um) erit lege(que) cautum erit [---] | debeat, si ita factum non erit, ei magistrat(us) multam dicit [---] | earumue multarum pigneris captio exactioq(ue) esto [--- et in aerarium coloniae] | per quaestoribus inferendum curato.
III.
     Si quis alius praeter manceps soc[iusue ejus isue ad q(uem) e(a) r(es) q(ua) d(e) a(gitur) p(ertinet) locauer(it)  eas  res  praebend(as)  de  quibus  supra] | comprehensum est, ante denunti[ationem-----] HS C n(ummum) d(amnas) e(sto) d(are) ; item qui conduxerit eid(em) [---] | deq(ue) is multis magistratus judicia [reciperatoria e lege coloniae cogito] |
     Si controuersia erit colonus qui sit a [---] || libertaue aut concubina eorumue cui [---] pertineant quod ex h(ac) l(ege) petitur is qui fu[nus faciet ---] | re et omnibus iustis permitti magistra[tus ---] | ea causa esse quae h(ac) l(ege) except(a) est duplum eum [---] | iisue facere jubeto ejusq(ue) multae pignus c[apere liceto] || Manceps ne plures socios eos d(e) quib(us) id negot(ium) ger[itur habeat quam ---] | curato ; si plures esse dicentur is qui aget si uol[et --- iu] dicem ire de hac re ; reciperator is judexue detur [--- de quibus supra com] | prehens(um) est formulaq(ue) ab eo qui j(ure) d(icundo) praerit consti[tuta --- inter redem | ptor(em) praedesue heredesue cujus eorum et colon(um) colo[n(iae) ---] || qui d(e) e(a) r(e) [si] ageret herediq(ue) ejus alia HS X d(amnas) d(are) esto |
     Mancipi s[oci]oue ejus siue <ei> ad q(uem) e(a) r(es) q(ua) d(e) a(gitur) p(ertinet) haec gratuit(a) praesta[ntur ---]  |  et  cell[am  fu]neream :  sunt  item  lignaria  quae  ante  hunc  die  [m -- qui]  |  libit[inae e]xsercendae prae(e)rat
     Man[ceps han]c legem propositam habeto eo loco quem ejus r[ei libitinae] || gr[atia cond]uct(um) constitutum habebit u(t) d(e) p(lano) r(ecte) l(egi) p(ossit). |
     Si [aduersus l(egem)] manc(eps) sociusue ejus isue ad q(uem) e(a) r(es) q(ua) d(e) a(gitur) p(ertinet) fecerit  itaue  qui  [non  fecerit] | [ea  praescrip]ta  ab  eo  capite  comprehens(a)  tum  is in res sing(ulas) in aerar(ium) co[lon(iae)] | [--- multam inf]erre debeto HS C n(ummum) earumq(ue) multarum magistratum pign[eris] | [captio exacti]oq(ue) esto. ||
 

 
►  Bibliography
 
 

Kunkel, RE, XXIV (1963), c. 779 ss. ; Nörr, Imperium und Polis in der hohen Prinzipatszeit, München, 1966, pp. 30 ss. ; Bove, Labeo, 13, 1967, pp. 22-48
 ; Bove, Rend. Acc. Arch. Napoli, 41, 1967, pp. 207 ss. ; AE 1971, n. 88 ; de Martino, Storia della costituzione romana, III, Napoli, 1974, p. 376 ; de Martino, Labeo, 21, 1975, pp. 211 ss. ; de Martino, Storia della costituzione romana, IV, Napoli, 1975, pp. 637 ss. ; Girard & Senn, Les lois des Romains, Napoli, 1977, pp. 514-519, n. 2 ; American Journal of Ancient History, 11, 1986, pp. 72-80 ; Wiseman, Catullus and His World : A Reappraisal, Cambridge, 1986, pp. 6-7 ; Linderski, CP, 82, 1987, pp. 377-380 ; Le Gall, Estudios en homenaje al Dr. Michel Ponsich, Madrid, 1991, p. 321 ; AE 1993, n. 465 ; AE 1995, n. 307 ; Friedl, Der Konkubinat im kaiserzeitlichen Rom : Von Augustus bis Septimius Severus, Stuttgart, 1996, p. 352 ; Rawson, Marriage, Divorce, and Children in Ancient Rome, Oxford, 1996, p. 160 ; Rosenberger, Gezähmte Götter : Das Prodigienwesen der römischen Republik, Stuttgart, 1998, p. 49 ; Galsterer in Eck, Lokale Autonomie und römische Ordnungsmacht in den kaiserzeitlichen Provinzen vom 1.-3. Jahrhundert, München, 1999, p. 252 ; Mueller, Roman Religion in Valerius Maximus, London-New York, 1999, p. 199 ; Hope & Marshall, Death and Disease in the Ancient City, London, 2000 ; Sommerstein, The Classical Review, 50, 2000, pp. 272-273 ; Cordier, Rome, ville et capitale, de César à la fin des Antonins, Paris, 2001, p. 117 ; Bodel in Hope & Marshall, Death and Disease in the Ancient City, London-New York, 2002, p. 136 ; Hinard, Lex Libitinaria : L’espace civique et la mort, Paris, 2002 ; AE 2003, n. 124 and 336 ; Aubert, Tâches publiques et entreprise privée dans le monde romain, Neuchâtel-Genève, 2003, p. 23 ; Hinard & Dumont, Libitina : Pompes funèbres et supplices en Campania à l'époque d'Auguste, Paris, 2003 ; AE 2004, n. 421 ; Bodel in Panciera, Libitina e dintorni..., Roma, 2004, pp. 149-170 ; Bove, Labeo, 50, 2004, pp. 44-63 ; Weiss, Sklave der Stadt : Untersuchungen zur öffentlichen Sklaverei in den Städten des römischen Reiches, Stuttgart, 2004, p. 115 ; García Morcillo, Las Ventas Por Subasta en el Mundo Romano : La Esfera Privada, Barcelona, 2005, p. 57 ; Carroll, Spirits of the Dead : Roman Funerary Commemoration in Western Europe, Oxford, 2006, p. 78 ; Schrumpf, Bestattung und Bestattungswesen im Römischen Reich : Ablauf, soziale Dimension und ökonomische Bedeutung der Totenfürsorge im lateinischen Westen, Göttingen, 2006, p. 238 ; Laffi, Colonie e municipi nello Stato romano, Roma, 2007, p. 206 ; Marco Simón, Pina Polo & Remesal Rodríguez, Formae mortis : El tránsito de la vida a la muerte en las sociedades antiguas, Barcelona, 2009, p. 227.
 
 
►  Source : Tablet found at Pozzuoli, near Naples, Italy.