LOCATIO REI
   
Lease of land
     
( AD 218-261 ? )
 

 
P. Oxy. L, 3592 (
Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
ἐμίσθωσεν Αὐρήλιος Ζωΐλος | Διογένους ἀπ᾽ Ὀξυρύγ’χων πόλεω(ς) | Αὐρηλίῳ Θώνει Πτολλᾶτος μητ̣ρὸ(ς) | Ταϋσείριος ἀπὸ κώμης Μερμέρθω(ν) | ἱερεῖ̣ Μένδητος θεοῦ μεγίστου | εἰς ἔτη τέσσαρα ἀπὸ τοῦ ἐνεστῶτος β (ἔτους) | τὰς ὑπαρχούσας αὐτῷ περὶ τὴν αὐτὴ(ν) | Μερμέρθα ἐκ τῶν Σπαρτάκου καὶ Ἑρ-|μοκράτους κλήρων ἀρούρας πέν-|τε ἥμισυ τέταρτον ἢ ὅσαι ἐὰν ὧσι | ὥστε κατ᾽ ἔτ̣ο̣ς σπεῖραι καὶ ξυλαμ̣ῆ-|σαι πυρῷ χλωροῖς ἐξ ἡμισείας , ἐκ-|φορίου καὶ φόρου ἀποτάκτου κα-|τ᾽ ἔτος πυροῦ ἀρταβῶν εἴκοσι τεσ-|σάρων καὶ δραχμῶν ἐνενή-|κοντα ἕξ , ἀκινδύνων παντὸς | κινδύνου, τῶν τῆς γῆς κατ᾽ ἔτος | δημοσίων ὄντων πρ̣ὸς τὸν με̣-|μισθωκότα, ὃν καὶ κυριεύειν̣ | τῶν καρπῶν ἕω̣ς τὰ κατ᾽ ἔτος̣ ὀ̣-|φειλόμενα κομίσηται. ἐὰν δέ τι[ς], | ὃ μὴ εἴη, ἄβροχος γένηται, παρα-|δεχθήσεται τῷ μεμισθωμέ-|νῳ, ὃς καὶ βεβαιουμένης τῆς | μισθώσεως ἀποδότω τὰ κατ᾽ ἔτο̣[ς] | ὀφειλόμενα μηνὶ Παῦνι, τὸν δὲ | πυρὸν ἐ̣φ᾽ ἅλω τῆς κώμης νέον | καθαρὸν ἄδολον [[.]] ἄβωλον | ἄκριθον κεκοσκινευμένον | [.].[.].[ - - - ] | Papyrus breaks
 

 
►  Bibliography
 
 
Cockle, The Oxyrhynchus Papyri, L, London, 1983, n. 3592 ; Whitehorne, ANRW, II, 18, 5, 1995, p. 3075.
 
 
►  Source : Papyrus from Oxyrhynchus.