LEX TERRITORIO METALLI VIPASCENSIS DICTA
  
Regulations for the mining community of Vipasca
    
AD 2nd century )
 

 
( P. F. Girard & F. Senn, Les lois des Romains, Napoli, 1977, pp. 590-595, n. 2 ).
  

 
     C e n t e s i m a e   a r g e n t a r i a e   s t i p u l a t i o n i s.  Conductor ea[rum uenditionum, quae per auctio]|nem   intra   fines   metalli   Vipascensis   fient,  exceptis  iis,  quas  proc(urator)  metallorum  iu[ssu imp(eratoris) faciet, centesimam a uendito]|re accipito. Conductor ex pretio puteorum, quos proc(urator) metallorum uendet, cen[tesimam ab emptore exigito]. | Si instituta auctione uniuersaliter omnia addicta fuerint, nihilo minus uenditor ce[ntesimam conductori socio acto]||riue eius praestare debeto. Conductori socio actoriue eius, si uolet stipulari au[t pignus capere liceto. Conductor] | socius actorue eius <eius> quoque summae, quae excepta in auctione erit, centesimam exigito. [Qui res sub praecone] | habuerit, si eas non addixerit et intra dies decem, quam sub praecone fuerint, de condici[one uendiderit, nihilo minus con]|ductori socio actoriue eius centesimam d(are) d(ebeto). Quod ex hoc capite legis conduct[ori socio actoriue eius debebitur], | nisi in triduo proximo, quam debere coeptum erit, datum solutum satisue factum erit, du[plum d(are) d(ebeto)]. ||
     S c r i p t u r a e   p r a e c o n i i.  Qui praeconium conduxerit, praeconem intra fines praebe[to. Pro mercede ab eo qui uenditionem] XL minoremue fecerit, centesimas duas, ab eo qui maiorem XC fecerit, centesimam exig[ito. Qui mancipia sub praecone uenum] |dederit, si quinque minoremue numerum uendiderit, capitularium in singula capita [X. . ., si maiorem numerum uendi]|derit , in singula capita XIII conductori socio actoriue eius dare debeto. Si quas [res proc(urator) metallorum nomine] fisci uen|det locabitue, iis rebus conductor socius actorve eius praeconem praestare debeto. Q[ui inuentari]um cuiusque rei  uendun||dae  nomine  proposuerit,  conductori  socio  actoriue  eius  XI d(are) d(ebeto). Puteorum, quos proc(urator) metallorum uendiderit, em|ptor centesimam d(are) d(ebeto). Quod si in triduo non dederit, duplum d(are) d(ebeto). Conductori socio actoriue eius pignus cape<re> liceto. | Qui mulos mulas asinos asinas caballos equas sub praecone uendiderit in k(apita) sing(ula) XIII d(are) d(ebeto). Qui mancipia aliamue quam re[m sub] | praeconem subiecerit et intra dies XXX de condicione uendiderit, conductori socio actoriue eius [idem d(are) d(ebeto)]. |
     B a 1 i n e i   f r u e n d i.  Conductor balinei sociusue eius omnia sua inpensa balineum, [quod ita conductum habe]bit in || pr(idie) k(alendas) Iul(ias) primas omnibus diebus calfacere at praestare debeto a prima luce in horam septim[am diei mulieribus] et ab hora octava | in horam secundam noctis uiris arbitratu proc(uratoris) qui metallis praeerit. Aquam in [alueum usque ad] summam ranam hypo|caustis et in labrum tam mulieribus quam uiris profluentem recte praestare debeto. Conductor a uiris sing(ulis) | aeris  semisses  et  a  mulieribus  singulis  aeris  asses  exigito.  Excipiuntur liberti et serui [Caes(aris), qui proc(uratori)] in officis erunt uel | commoda percipient, item inpuberes et milites. Conductor socius actorue eius [instrumentum balinei et e]a omnia quae || ei adsignata erunt integra conductione peracta reddere debeto nisi si qua uetustate c[orrupta erunt]. Aena quibus | utetur lauare tergere unguereque adipe e recenti tricensima quaque die recte debeto. [Si qua necessaria refectio inpedi]|erit , quo minus lauare recte possit, eius temporis pro rata pensionem conductor reputare debe[to. Praeter] haec et siquid | aliut eiusdem balinei exercendi causa fecerit, reputare nihil debebit. Conductori ue[ndere ligna] nisi ex recisamini|bus ramorum quae ostili idonea non erunt ne liceto. Si aduersus hoc quid fecerit, in singul[as uenditiones HS] centenos n(ummos) fisco d(are) d(ebeto). || Si id balineum recte praebitum non erit, tum proc(uratori) metallorum multam conductori quo[ti]ens recte praebitum non erit usque | ad HS CC dicere liceto. Lignum conductor repositum omni tempore habeto, quod diebus . . . . . . [satis sit].
     S u t r i n i.  Qui calciamentorum quid loramentorumue, quae sutores tractare so[lent, fecerit clauomue cali]ga|rem fixerit uenditaueritue siue quid aliut, quod sutores uendere debent, uendidis[se intra fines conuictus erit, is] | conductori socio actoriue eius duplum d(are) d(ebeto). Conductor clauom ex lege ferrariar[um uendito. Conductori soci]o || actoriue eius pignus capere liceto. Reficere calciamenta nulli licebit nisi cu[m sua dominiue quis curauerit refece]rit|ue. Conductor omne genus calciamentorum praestare debeto : ni ita fecer[it, unicuique ubi uolet emendi] ius | esto.
     T o n s t r i n i.  Conductor frui debeto ita, ne alius in u[ico metalli Vipascensis inue] | territoris eius tonstrinum quaestus causa faciat. Qui ita tonstrinum fecerit, in sin[gulos ferramentorum usus . . . .] | conductori socio actoriue eius d(are) d(ebeto) et ea ferramenta commissa conductori sunto. [Excipiuntur serui] qui || dominos aut conseruos suos curauerint. Circitoribus, quos conductor [non miserit, tondendi ius ne es]to. Con|ductori socio actoriue eius pignoris captio esto. Qui pignus capientem prohibuerit, [in singulas prohi]bitiones XV d(are) | debeto. Conductor unum pluresue artifices idoneos in portionem recipito. |
     T a b e r n a r u m   f u l l o n i a r u m.  Vestimenta rudia uel recurata nemini m[ercede polire nisi cui conductor so]|cius actorue eius locauerit permiseritue liceto. Qui conuictus fuerit aduersus ea qui[d fecisse, in singulas la]cinias || XIII conductori socio actoriue eius d(are) d(ebeto). Pignus conductori socio actoriu[e eius capere liceto]. |
     S c r i p t u r a e   s c a u r a r i o r u m   e t   t e s t a r i o r u m.  Qui in finibus met[alli Vipascensis . . . . scau]ri|as argentarias aerarias pulueremue ex scaureis rutramina ad mesuram pondu[sue purgare tundere ure]re expe|dire frangere cernere lauare uolet quiue lapicaedinis opus quoquo modo facien[dum suscipiet, quos ad id] faciendum | seruos mercennariosque mittent, in triduo proximo profiteantur et soluan[t . . . . . conductori quo]que mense || intra pr(idie) k(alendas) quasque : ni ita fecerint, duplum d(are) d(ebento). Qui ex alis locis ubertumbis ae[ris argentiue ru]tramina in | fines metallorum inferet, in p(ondo) CXI conductori socio actoriue eius d(are) d(ebeto). Qu[od ex hoc capite] legis conduc|tori socio actoriue eius debebitur neque ea die, qua deberi coeptum erit, solu[tum satisue factum erit], d(uplum) d(are) d(ebeto). | Conductori socio   actoriue   eius  pignus  capere  liceto  et  quod  eius  scauriae  pu[rgatum  tunsum  ustum  expeditum frac]|tum cretum lauatumque erit quiue lapides lausiae expeditae in lapicaedi[nis erunt commissa ei sunto, nisi quid]||quid debitum erit conductori socio actoriue eius solutum erit : ex[cipiuntur serui et liberti] | flatorum argentariorum aerariorum qui flaturis dominorum patron[orumque operam dant]. |
     L u d i   m a g i s t r i.  Ludi magistros a pro(curatore) metallorum immunes es[se placet]. |
     U s u r p a t i o n e s   p u t e o r u m   s i u e   p i t t a c i a r i u m.  Qui intra fi[nes metalli Vipascensis puteum locum]|que putei iuris retinendi causa usurpabit occupabitue e lege metallis dicta, b[iduo proximo quod      usurpauerit      occupa]||uerit      apud     conductorem    socium    actoremue     huiusce    uectigalis profiteatu[r . . . . . . . . . . . .
 

 
►  Bibliography
 
 
Soromenho, La table de bronze d'Aljustrel, Lisbonne, 1876 ; Giraud, JS, 1877, pp. 240 ss. ; Hübner, EE, III (1877), pp. 165-187 ; Bruns, ZRG, 13, 1878, pp. 372-391 ; Flach, RHD, 1878, pp. 269 ss. and 645 ss. ; Willmanns, Zeitschr. f. Bergrecht, 19, 1878, pp. 217 ss. ; Flach, La table de bronze d'Aljustrel : Étude sur l'administration des mines au Ier siècle de notre ère, Paris, 1879 ; Re, AG, 23, 1879, pp. 327 ss. ; Berlanga, Decretum Pauli Aemilii Pactum Fiduciae Lex Metalli Vipascensis. Pars prima, Praefactionem continens sive Hispaniae Anteromanae Syntagma. Pars altera Commentationes continens, Malacae, 1881-1883, 2 vol. ; Los bronces de Lascuta, Bonanza y Aljustrel que publica Manuel Rodríguez de Berlanga, Málaga, 1881 ; Demelius, ZSS, 4, 1883, pp. 33-48 ; Bücheler, Archiv fur Lateinische Lexikographie und Grammatik, 2, 1885, pp. 605 ss. ; CIL II, n. 5181 ; Dessau, Inscriptiones Latinae Selectae, Berlin, 1892-1916, n. 6891 ; Karlowa, Römische Rechtsgeschichte, II, Leipzig, 1901, pp. 26 ss., 34 ss. and 40 ss. ; Rostovtzeff, Geschichte der Staatspacht in der römischen Kaiserzeit bis Diokletian, Leipzig, 1903, pp. 455 ss. ; Hirschfeld, Die Kaiserlichen Verwaltungsbeambten von Augustus bis auf Diocletian, Berlin, 1905, pp. 145 ss. ; Mispoulet, RHD, 1907, p. 352 ; Mispoulet, Le régime des mines à l’époque romaine et au Moyen Âge d’après les tables d’Aljustrel, Paris, 1908 ; Bruns, Fontes iuris Romani antiqui, I, Tübingen, 1909, pp. 289-293, n. 112 ; Kniep, Fest. Thon, Jena, 1911, pp. 3-19 ; Schönbauer, ZSS, 45, 1925, pp. 352-390 / 46, 1926, pp. 181-215 ; Schönbauer, Beiträge zur Geschichte des Bergbaurechts, München, 1929, pp. 32 ss., 108 ss. and 116 ss. ; Schönbauer, ZSS, 55, 1935, pp. 183-225 ; Girard, Textes de droit romain, 6th ed., Paris, 1937, pp. 119 ss. ; Riccobono, FIRA I, Firenze, 1941, pp. 502-507, n. 105 ; Sutherland, AJP, 66, 1945, pp. 151-170 ; d'Ors, Iura, 2, 1951, pp. 127-133 ; Levy, West Roman vulgar law, Philadelphia, 1951, p. 113 ; d'Ors, Epigrafía jurídica de la España Romana, Madrid, 1953, pp. 70-111 ; Wenger, Die Quellen des römischen Rechts, Wien, 1953, p. 406 ; Rostovtzeff, The Social and Economic History of the Roman Empire, II, Oxford, 1957, pp. 690 ss. ; Tibiletti, DE, IV, 1 (1957), p. 775 ; van Nostrand in Frank, An Economy Survey of Ancient Rome, III, New York, 1959, pp. 166-174 ; Bourne, Coleman-Norton & Johnson, Ancient Roman Statutes, Austin, 1961, pp. 163-165, n. 206 ; Thielmann, Die römische Privatauktion, Berlin, 1961, pp. 59-79 and 238 ss. ; Frank, An Economic History of Rome, New York, 1962, pp. 108 and 243 ; Forbes, Studies in Ancient Technology, Leiden, 1966, pp. 88 and 97 ; Girard & Senn, Les lois des Romains, Napoli, 1977, pp. 590-595, n. 2 ; de Robertis, Lavoro e lavoratori nel mondo romano, Bari, 1979, p. 196 ; Boulvert, ANRW, II, 14, 1982, p. 822 ; Domergue, La mine antique d'Aljustrel (Portugal) et les tables de bronze de Vipasca, Paris, 1983 ; Capanelli, BIDR, 25-26, 1984, pp. 121-146 ; Capanelli, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, 72, 1986-87, pp. 575-584 ; Andreau, La vie financière dans le monde romain : Les métiers de manieurs d'argent (IVe siècle av. J.-C.-IIIe siècle ap. J.-C.), Roma, 1987, pp. 106, 134 and 677 ; Nadjo, L'argent et les affaires à Rome des origines au IIe siècle avant J.-C., Louvain-Paris, 1989, p. 179 ; Remesal, PACT, 27, 1990, p. 363 ; Lambert, Fest. Schmidt, Berlin, 1994, p. 372 ; Carlsen, Vilici and Roman estate managers until AD 284, Roma, 1995, p. 53 ; Chic García, Studia Historica. Historia antigua, 17, 1999, pp. 243-262 ; Vilatela, Lusitania : Historia y etnología, Madrid, 2000, p. 191 ; AE 2001, n. 1128 ; Mateo, Labeo, 2, 2002, pp. 280-283 ; Canto in García Ruiz et al., Urbs aeterna : actas y colaboraciones del Coloquio Internacional Roma entre la Literatura y la Historia : homenaje a la profesora Carmen Castillo, Pamplona, 2003, pp. 317 and 319-320 ; Roelcke, Variationstypologie, Berlin, 2003, p. 405 ; Canto, Arqueologia, 7, 2004, p. 352 ; Habermann in Eberhard, Kockelmann & Pfeiffer, "... vor dem Papyrus sind alle Gleich !" : Papyrologische Beiträge zu Ehren von Bärbel Kramer (P. Kramer), Berlin, 2009, p. 68 ; Hirt, Imperial mines and quarries in the Roman world : Organizational aspects, 27 BC-AD 235, Oxford, 2010, pp. 2-4, 48 ss., 87, 93, 226 ss., 244, 264-266 and 337 ; d’Encarnação et al., As Tábuas de Bronze de Vipasca (Aljustrel), Aljustrel, 2012.
 
 
►  Source : Bronze tablet discovered near Aljustrel, Portugal, in 1876.