LEX METALLIS DICTA
   
Regulations for mines
   
AD 117-138 )
 

 
( P. F. Girard & F. Senn, Les lois des Romains, Napoli, 1977, pp. 586-589, n. 1 ).
  

 
     . . . . . . . .] Ulpio Aeliano suo salutem,
     ( 1 ) . . . . Aug. praesens numerato. Qui ita non fecerit et conuictus erit prius coxisse uenam quam pretium, sicut | supra scriptum est, soluisse pars occupatoris commissa esto et puteum uniuersum proc(urator) metallorum | uendito. Is, qui probauerit ante colonum uenam coxisse quam pretium partis dimidiae ad fiscum pertinen|tis numerasse, partem quartam accipito.
     ( 2 ) Putei argentari ex form[a] exerceri debent quae || hac lege continetur ; quorum pretia secundum liberalitatem sacratissimi imp(eratoris) Hadriani Aug. obser|uabuntur, ita ut ad eum pertineat proprietas partis, quae ad fiscum pertinebit, qui primus pretium puteo fecerit | et sestertia quattuor milia nummum fisco intulebit.
     ( 3 ) Qui ex numero puteorum quinque unum | ad uenam perduxerit, in ceteris, sicut supra scribtum est, opus sine intermissione facito ; ni ita fecerit, alii | occupandi potestas esto. Qui post dies XXV praeparationi impensarum datis opus quidem || statim facere coeperit, diebus autem continuis decem postea in opere cessauerit, alii occupandi | [i]us esto. Puteum a fisco uenditum continuis sex mensibus intermissum alii occupandi ius | [es]to, ita ut, cum uenae ex eo proferentur, ex more pars dimidia fisco salua sit.
     ( 4 ) [Occ]u|patori puteorum socios quos uolet habere liceto, ita ut, pro ea parte, qua quis socius erit, impensas | conferat. Qui ita non fecerit, tum is qui impensas fecerit rationem impensarum factarum a se || continuo triduo in foro frequentissimo loco propositam habeto et per praeconem denuntiato | sociis ut pro sua quisque portione inpensas conferat. Qui non ita contulerit, quiue quid dolo | malo fecerit quominus conferat, quoue quem quosue ex sociis fallat, is eius putei partem ne | habeto, eaque pars socii sociorumue qui inpensas fecerint esto. | [V]el ii coloni qui impensam fecerint in eo puteo, in quo plures socii fuerint, repetendi a sociis quod || bona fide erogatum esse abparuerit ius esto. Colonis inter se eas quoque partes puteorum, quas | a fisco emerint et pretium soluerint, uendere quanti quis potuerit liceto. Qui uendere suam partem | quiue emere uolet, aput proc(uratorem), qui metallis praeerit, professionem dato ; aliter emere aut uendere | ne liceto. Ei qui debitor fisci erit, donare partem suam | ne liceto.
     ( 5 ) Venas, quae ad puteos prolatae || [i]acebunt ab ortu solis in occasum, ii quorum erunt in officinas uehere debebunt ; qui post occa|sum solis uel noctu uenas a puteis sustulisse conuictus erit, HS (sestertios) nummos fisco inferre debeto. | Venae furem, si seruos erit, procurator flagellis caedito et ea condicione uendito, ut in perpetuis | uinculis sit neue in ullis metallis territorisue metallorum moretur ; pretium serui ad dominum | pertineto ; liberum procurator comfiscato et finibus metallorum in perpetuum prohibeto. ||
     ( 6 ) Putei omnes diligenter fulti destinatique sunto, proque putri materia colonus cuiusque putei no|uam et idoneam subicito. Pilas aut fulturas firmamenti causa relictas attingere aut | uiolare doloue malo quid facere quominus eae pilae fulturaeue firmae et peruiae sint ne liceto. | Qui puteum uitiasse labefactasse decapitasse aliutue quid dolo malo fecisse quominus is puteus | firmus sit coniuctus erit, si seruos erit, flagellis arbitratu proc(uratoris) caesus ea condicione a domi||no ueneat, ne in ullis metallis moretur ; liberi bona proc(urator) in fiscum cogito et finibus ei metal|lorum in perpetuum interdicito.
     ( 7 ) Qui puteos aerarios aget a cuniculo qui aquam metallis | subducet recedito, et non minus quam quinos denos pedes utroque latere relinquito. [Cu]|niculum uiolare ne liceto. Proc(urator) explorandi noui metalli causa ternagum a cuniculo agere | permittito, ita ut ternagus non plures latitudinis et altitudinis quam quaternos pedes habeat. || [V]enam intra quinos denos pedes ex utroque latere a cuniculo quaerere caedereue ne liceto. | Qui aliter quit in ternagis fecisse conuictus erit, seruos flagellis arbitrato proc(uratoris) caesus ea condi|cione [a] domino ueniet, ne in ullis metallis moretur ; liberi bona proc(urator) in fiscum cogito et fini|bus ei metallorum in perpetuum interdicito.
     ( 8 ) Qui puteos argentarios [aget] a cuniculo, qui | aquam metallis subducet, recedito et non minus quam sexagenos pedes utroque latere relin||quito, et eos puteos quos occupauerit adsignatosue acceperit in opere uti determinati erunt | habeto nec ultra procedito neue egbolas colligito neue ternagos ita agito extra fines putei adsignati, [ut] . . . .
 

 
►  Bibliography
 
 
AE 1906, n. 151 ; Cagnat, JS, 1906, pp. 441-443 and 671 ss. ; Mitteis, ZSS, 27, 1906, pp. 356-357 ; AE 1907, n. 90, 139-140, 180, 228 and 248 ; Cuq, Mél. Gérardin, Paris, 1907, pp. 87-133 ; Mispoulet, RHD, 31, 1907, pp. 20 ss., 345 ss. and 491 ss. ; Schulten, Klio, 7, 1907, p. 204 ; Cantarelli, BIDR, 20, 1908, p. 104 ; Mispoulet, Le régime des mines à l’époque romaine et au Moyen Âge d’après les tables d’Aljustrel, Paris, 1908
 ; AE 1909, n. 33 and 68 ; Bruns, Fontes iuris Romani antiqui, I, Tübingen, 1909, pp. 293-295, n. 113 ; Kuebler, ZSS, 30, 1909, p. 410 ; Rostovtzeff, Studien zur geschichte des römischen Kolonates, Leipzig-Berlin, 1910, pp. 332, 352 ss., 371 and 408 ss. ; Cuq, JS, 1911, pp. 294-304 and 346-356 ; AE 1912, n. 132 and 288 ; Voelkel, Ztschr. f. Bergrecht, 55, 1914, pp. 182 ss. ; Fitzler, Steinbrüche und Bergwerke im ptolemäischen und römischen Ägypten, Leipzig, 1910 ; Orth, RE, Suppl., IV (1924), pp. 108-155 ; Schönbauer, ZSS, 45, 1925, pp. 352 ss. ; Schönbauer, Beiträge zur Geschichte des Bergbaurechts, München, 1929, pp. 3 ss. and 36 ss. ; Schönbauer, ZSS, 55, 1935, pp. 183-225 ; Girard, Textes de droit romain, 6th ed., Paris, 1937, pp. 884 ss. ; Täckholm, Studien über den Bergbau der römischen Kaiserzeit, Diss., Uppsala, 1937 ; Riccobono, FIRA I, Firenze, 1941, pp. 498-502, n. 104 ; d'Ors, IURA, 2, 1951, pp. 127-133 ; Levy, West Roman vulgar law, Philadelphia, 1951, p. 113 ; AE 1952, n. 81 ; d'Ors, Epigrafía jurídica de la España Romana, Madrid, 1953, pp. 71 ss. and 113-133 ; Wenger, Die Quellen des römischen Rechts, Wien, 1953, p. 406 ; Talamanca, Contributi allo studio delle vendite all'asta nel mondo classico, Roma, 1954 ; van Nostrand in Frank, An Economy Survey of Ancient Rome, III, New York, 1959, pp. 166 ss. ; Bourne, Coleman-Norton & Johnson, Ancient Roman Statutes, Austin, 1961, pp. 177-178, n. 233 ; Thielmann, Die römische Privatauktion, Berlin, 1961, p. 60 ; Boulvert, Esclaves et affranchis impériaux sous le Haut-Empire : Rôle politique et administratif, Napoli, 1970, pp. 212, 219 and 389 ; Charlesworth, Trade-routes and commerce of the Roman Empire, 2nd ed., New York, 1970, pp. 158 and 271 ; Viljoen, The rights and duties of the holder of mineral rights, Leiden, 1975, p. 5 ; Girard & Senn, Les lois des Romains, Napoli, 1977, pp. 586-589, n. 1 ; AE 1979, n. 337 ; Domergue, La mine antique d'Aljustrel (Portugal) et les tables de bronze de Vipasca, Paris, 1983, pp. 105, 171 and 180 ; Capanelli, BIDR, 25-26, 1984, pp. 121-146 ; d'Encarnacao, Inscricoes Romanas do Conventus Pacensis, Coimbra, 1984, n. 143 ; Ørsted, Roman imperial economy and romanization..., Copenhagen, 1985, pp. 203-204 and 209 ; Capanelli, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, 72, 1986-87, pp. 575-584 ; Peyras, Dialogues d'histoire ancienne, 25, 1991, p. 144 ; Vergara Blanco, Principios y sistema del derecho minero : Estudio histórico-dogmático, Santiago de Chile, 1992, p. 148 ; Lo Cascio & Rathbone, Production and public powers in classical antiquity, Cambridge, 2000, p. 74 ; AE 2001, n. 1128 ; Lazzarini, Lex metallis dicta : Studi sulla seconda tavola di Vipasca, Roma, 2001 ; Lepore, RSA, 32, 2002, pp. 127-140 ; Aubert, Tâches publiques et entreprise privée dans le monde romain, Neuchâtel-Genève, 2003, pp. 130-132 ; Canto in García Ruiz et al., Urbs aeterna : actas y colaboraciones del Coloquio Internacional Roma entre la Literatura y la Historia : homenaje a la profesora Carmen Castillo, Pamplona, 2003, pp. 317 and 319-320 ; Hinard & Dumont, Libitina : Pompes funèbres et supplices en Campanie à l'époque d'Auguste, Paris, 2003, pp. 40 and 62 ; Eich, Zur Metamorphose des politischen Systems in der römischen Kaiserzeit, Berlin, 2005, p. 315 ; Ludwig in Kasten, Festschrift für Dieter Hägermann zum 65. Geburtstag, München, 2006, p. 244 ; Hirt, Imperial mines and quarries in the Roman world : Organizational aspects, 27 BC-AD 235, Oxford, 2010, pp. 2-4, 39, 48 ss., 92 ss., 123, 154, 163, 227 ss., 244, 254, 257, 261-269, 283, 290, 339 and 341 ; d’Encarnação et al., As Tábuas de Bronze de Vipasca (Aljustrel), Aljustrel, 2012.
 
 
►  Source : Bronze tablet found near Aljustrel, Portugal, in 1906.