IN TRIBUNALI IURIDICI ALEXANDREAE ALIMENTORUM CAUSA TRACTATUR
     
Trial before the Juridicus Alexandreae
  
( November 13, AD 350 )
 

 
( V. Arangio-Ruiz, Fontes iuris Romani antejustiniani, III, Firenze, 1943, pp. 527-536, n. 172 ).

 

 
Latin translation
  

      . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      (Gennadius aduocatus :) “ Pro Eustorgione (ago) ex mandato quod Horo datum est : et tibi recitabo mandatum Horo ab Eustorgione datum, quod in commentarios receptum est rerum quae apud sanctitatem tuam ex mandatis geruntur ”.
      (Iuridicus :) “ Recita ”.
      (Gennadius adu. :) “ Recitabo ” (et post recitationem :) “ Tale quidem mandatum est : petimus autem a praesente aduersaria ut uel cedat partibus ad nostram pertinentibus, scilicet quarta parte compluuii, dimidia panis, quarta pecuniae et tabernae, uel earum rerum traditionem nobis faciat, uel iustam pensionem quam extraneus solueret architecti cuiuslibet arbitratu compluuiii nomine praestet una cum alimentis quae sponte praestare promisit ”.
      (Nonna :) “ Partibus Eustorgionis alimentorum quartam partem iam dedimus ”.
      (Iuridicus :) “ Reliquum est ut in locum progressus architectus quidam aestimatione facta definiat et arbitretur quantam pecuniam pensionis nomine pro quarta parte compluuii et tabernae debeat Eustorgioni Nonna eamque pecuniam soluat Nonna Horo illius procuratori, maxime quia his condicionibus iam Nonna consensit atque pollicita est compluuium se habitantem tantum praestituram quantum quiuis extraneus pensionis nomine solueret : quarum rerum exsecutionem officium curabit ”.
      (Gennadius adu. :) “ Haec quidem de compluuio et de taberna dixit sanctitas tua praesente Nonna : de dimidia autem parte panis et quarta pecuniae petimus ut soluat eas Nonna procuratori eius cui adsumus : nam mandatum quod exhibuimus simul omnia habet ”.
      (Iuridicus :) “ Quidne de his rebus ait Nonna ? ”.
      (Nonna :) “ Aduersario earum capiendarum facultatem (esse dico) ”.
      (Gennadius adu. :) “ Cum callide respondeat (de pane et de donatione [?]), mandatum autem recitatum sit et aduersariae scripturam habeamus confitentis Eustorgionis nomine haec se custodire, ea de quibus mandatum est restituat ”.
      (Iuridicus :) “ Scripturam quam habere dicis recita ”.
      (Scriptura :) “ Aurelia Nonna Elitis filia ius liberorum habens Aureliae Eustorgioni sorori interueniente et marito tuo Aurelio Phileo Apollonii filio salutem. Declaramus conduxisse nos et a te accepisse partem quartam etc. ”.
      (Gennadius adu. :) “ Declaratum est alimenta quoque ad illam spectare, dico dimidiam partem panis et quartam pecuniae : petimus ut haec alimenta nostrae parti Nonna soluat ”.
      (Curus adu. :) “ Confitetur (Nonna) ad Eustorgionem spectare panis dimidiam partem, item pecuniae partem quartam, et a tribunali petit ut definiatur cuinam illius nomine tradendae sint ”.
      (Iuridicus :) “ Secundum mandatum quod ab Eustorgione Horo traditum est et quae docuit recitatio scripturae a Nonna redactae, reliquum est ut et panis dimidia pars et pecuniae quarta Horo Eustorgionis procuratori a Nonna praestentur ”.
      (Gennadius adu. :) “ Haec quidem sanctitas tua pronuntiauit, et horum quoque ut per officium exsecutio fiat petimus. Cum uero et Dionysius adsit, rogamus ut de eo quoque dicat ista quid (facere) uelit ”.
      (Curus adu.) : “ Dionysius quoque frater est, cui autem ut ratiocinio experti curator datus est frater Philadelphus : hic in Aegypto degit et iam iam aderit : interim cum sorore habitat puer et alimenta percipit nec ulla ei iniuria fit ”.
      (Iuridicus :) “ Haec proba ”.
      (Curus adu. :) “ Curatorem habet absentem : aduersarius autem circumuenit eum et sequestrauit, nouam machinationem facere cogitans in eam cuius causam agimus ”.
      (Iuridicus :) “ Cum curatoris mentionem feceris, documentum recita unde Philadelphum huius Dionysii curatorem factum esse colligatur ”.
      (Curus adu. :) “ In Aegypto curator est, soror autem panem cum fratre diuidit nec eum ingredi et in compluuio habitare prohibet ”.
      (Iuridicus :) “ Cum curator adfuerit, non prohibebitur eisdem uerbis uti quibus ipse uteris, si quidem uera sunt quae dixisti ”.
      (Curus adu. :) “ Ne circumuentus ab aduersario puer iniuriam quandam subire dicatur — huic enim rei studet —, nulla absente curatore decisio interueniat : parata enim est soror Dionysio praestare et panis partem et pensionem ad eum spectantem ”.
      (Iuridicus :) “ Interim igitur curet Nonna ut panis dimidiam partem, item pensionis sine fraude Dionysio praestet : quod si uel minime hanc praestationem neglexerit, tribunal adire poterit Dionysius et competenti auxilio uti ”.
      (Gennadius adu. :) “ Quo autem tempore sistendum esse dicit ? Nobis enim nihil penitus tale constat factum esse quale ista affirmat, scilicet huic uiro, qui ratiocinium habet et in tribunali adest et de rebus ad se pertinentibus controuersiam facit, curatorem datum esse ”.
      (Curus adu. :) “ Curatorem in Arsinoitico pago constitutum intra quadraginta dies sistemus ”.
      (Iuridicus :) “ Nisi intra quadraginta dies ad tribunal adduxerit Nonna eum qui Dionysii curator esse dicitur uel ipse sponte sistens curatorem se secundum leges datum esse probauerit, tum si per Dionysium tribunal aditum erit, possessionem dimidii panis et quartae partis pecuniae necnon quartae partis compluuii et tabernae Dionysio Nonna restituere iubebitur ”.
      Exemplum.
 

 
Greek text  (
Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
1
[ - ca. ? - ]ọ nigrinino uu(iris) cc(larissimis) coss die Idus Novembr(es) Ἁθὺρ ιζ. | [praesentibus] Ḥ[o]ṛo et Nonna et Dionu[s]io Gennadius d(ixit): ὑπὲρ Εὐ[σ]τοργίου κατ᾽ ἐντολὴν δοθεῖσαν Ὥ̣ρῳ καὶ ἀναγνώ̣σομαί σοι τὴν ἐντολὴν τὴν δοθεῖσαν | [Ὥρῳ ὑπὸ Ε]ὐ̣στοργ̣ίου ἥτις ἐν τοῖς ὑπομνήμασιν̣ τοῖς πραχθεῖσιν   κατ᾽   ἐντ̣ο̣λ̣ὴ̣ν   ἐπὶ   τῆς   σῆς  καθοσιώσεως  ἀνελήμφθη.  |  Fl(avius)  Gennadius  v(ir) p(erfectissimus)  [i]uridic(us)  Alex(andreae)  d(ixit):  ἀνάγνωθι.  Gennadius  d(ixit):  ἀναγνώσομαι,  et rec(itavit): Sergio etNigriniani vv(iris) cc(larissimis) coss die Φαῶφι θ ec c(etera): or(ator) adiecit: | [τοιαύτη μέν ἐστ]ι̣ν̣ ἡ ἐντολή· ἀξιοῦμεν δὲ τὴν παροῦσαν ἢ ἀπ[ο]στῆναι τοῦ μέρου̣[ς] τοῦ διαφέροντος τῇ βοηθου[μέν]ῃ̣, τετάρτου μὲν αὐλυδρίου, ἡμισεως δὲ | [τοῦ ἄρτου, τετάρ]του δὲ δωρεᾶς καὶ ἀποθήκης, ἢ τὴν ἀποκατάστασιν ἠμῖν ποιήσασθαι τούτων ἢ τὸ ἄξιον στεγανόμιον ὅπερ ἂν παράσχοιεν ἕτερος | [παρασχεῖν .....]νος ἐπιθεοροῦντος περὶ τοῦ αὐλυδρίου τὸ παραρτίδιον ὅπερ καὶ [ἑ]κοῦσα ἀποδωσει συνέστηκεν. Nonna d(ixit): εἰς τὸ μέρος Εὐστοργίου | [ - ca. 12 - ]υ Διδια̣ν̣ῷ  κα[τὰ]  τ̣ὸ̣  τέταρτον .  |  [Fl(avius)  Gennadius  v(ir)  p(erfectissimus)  iuridic(us) Alex(andreae) d(ixit): ἀκό]λου[θόν] ἐστιν ἀ[ρχιτ]έκτον[α ἐ]π̣ὶ τῶ̣[ν] τ̣όπων γενόμε[ν]ον δοκ̣[ιμ]ά̣σ̣α̣ντα ὁρ̣ίσαι πό̣σ̣ο̣ν̣ ὀφείλι | [φέρειν ὑπὲρ τοῦ τετάρτου τ]οῦ τε αὐλ̣υ̣δρίου καὶ τ̣[ῆς] ἀποθήκης Εὐστοργί[ῳ] Νόννα στεγανόμιο[ν .....].. τ̣ηθηναι καὶ τοῦτο Νόνναν | [Ὥρῳ τῷ ταύτης ἐκδίκῳ βεβαι]ῶ̣σαι διὰ τὸ μάλειστα κα̣ὶ̣ [Νόν]ναν τούτῳ τῷ λόγῳ συνδεδραμηκέναι καὶ [ὑπισ]χνῖσθαι ὅσον ἐὰν ἕτερος μέλλοι |  [μισθὸν  φορέσειν  τοσοῦτον  ἔν]δον  οἰκοῦσαν  παρασχ[εῖ]ν, προνοουμένης εἰ̣ς̣ το̣ῦτο̣ τῆς τάξεως. | G[enn]adius d(ixit): | ταῦτα μὲν π[ε]ρ̣ὶ̣ τ̣ο̣ῦ̣ αὐλυδρίου [ἐ]ξ | [ - ca. ? - ]σεν ἡ σὴ καθ[ο]σίωσις εἰ[ς τὸ πρό]σωπον Νόννης· ἀξ[ιοῦμ]εν δὲ καὶ [[το]] περὶ τοῦ ἡμί[σεως] τοῦ ἄρτου καὶ τοῦ τετάρτου τῆς δωρεᾶς | [ἀποδοῦναι αὐτὰ Νόννα τῷ] ἐντολικαρί[ῳ] τῆς συνη[γορο]υμένης, ἅπαξ ἐντολῆς π̣α̣ρ̣ασχεθείσης. | [Fl(avius) Gennadius v(ir) p(erfectissimus) iuridic(us) Alex(andreae) d(ixit): τί] φ̣ησιν καὶ περὶ τούτων [Νό]ννα; Nonna d(ixit): ἐπὶ ἀντίδικον λαμβάνιν ξουσίαν. Gennadius d(ixit): ἐπειδὴ ἀμφιβάλλι | [περὶ ἀρτυδίου καὶ δωρεᾶς, ἐντ]ο̣λὴ δ̣ὲ ἀνεγνώσθη καὶ̣ γ̣[ρα]μματεῖον αὐτῆς ἔχομεν ὁμολογοῦσης  αὐτῇ  φυλάττιν  ταῦτα  [[τα]]·  κατὰ τὴν ἐντολὴν ἀποδότω. | [Fl(avius) Gennadius v(ir) p(erfectissimus) iuridic(us) Alex(andreae) d(ixit): γρα]μματεῖ[ον] ὃ Φῂς̣ ἔχε̣[ι]ν ἀνάγνωθι. et rec(itavit): Αὐρηλία [Ν]όννα θυγά[τη]ρ Ἠλι δίκαι[ο]ν̣ παίδων ἔχουσα Αὐρη[λί]ᾳ | [Εὐστοργίῳ ἀδελφῇ μου] συνπ̣[α]ρ̣ό̣ντος κα̣ὶ̣ το[ῦ] ἀν̣[δρός] σου Αὐρηλίου Φέου Ἀπολλωνίου Χαίρειν. ὁμολογοῦμ[εν] μεμ̣ισθῶσθαι καὶ παρειληφ̣έ̣ναι παρὰ σοῦ |
2
[μ]έρος τέταρτον ec c(etera). or(ator) Gennadius d(ixit): ὡμο[λόγ]ηται καὶ τὸ ἀρτίδιον δι[α]φ̣έριν ἐκείνῃ, λέγω δὴ τὸ ἥμισυ καὶ τὸ τέταρτον τῆς δωρεᾶς | καὶ ἀξιοῦμεν αὐτὴν ἀπολύειν ταῦτα αὐτὰ τὰ ἀρτίδια τῷ μέρι ἡμετέρῳ. C[ur]us d(ixit): ὡμολογεῖ καὶ Εὐστόργιον ἔχειν ἥμισυ μέρος ἄρτου· | ὁμολογῖ δὲ καὶ τῆς δωρεᾶς μέρος τέταρτον καὶ ἀξιοῖ τὸ δικαστήριον ὁρίσα̣ι̣ τ̣ίνι δέοι παρασχεθῆναι [ἐ]ξ ὀνόματος ἐκείνου. | Fl(avius) Gennadius v(ir) p(erfectissimus) iuridic(us) Alex(andreae) d(ixit): ἀκόλουθόν | ἐστιν κατὰ τὴν π̣αρασχεθ̣εῖσαν ἐντολὴ̣ν ὑπὸ Εὐστοργίου Ὥρῳ καὶ ἀφ᾽ ὧν ἡ | ἀνάγνωσις τῆς συνταχθείσης ὑπὸ Νόννης ὁμολογίας ἐδίδαξεν καὶ τὸ ἥμισυ μέρος [τ]οῦ ἄρτου καὶ τῆς  |  δωρεᾶς  τὸ  τέταρτον τῷ ἐκδίκῳ Εὐστοργίου Ὥρῳ παρὰ Νόννας ἀποκατασταθῆναι. Gennadius d(ixit): ταῦτα μὲν ἡ σὴ | καθοσίωσις ἀπεφήνατο, οἷς καὶ τὸ ἔργον προσενεχθῆναι ἀξιοῦμεν διὰ τῆς τάξεως. ἐπειδὴ δὲ καὶ Διονύσιος ἕστηκεν, ἀξιοῦμεν | αὐτὴν εἰπεῖν τί βούλεται καὶ περὶ τούτου. Curus d(ixit): Διονύσιος μὲν καὶ ἀδελφός ἐστιν· διὰ δὲ τὸ μὴ ἔχειν παρακολουθήσεις | κουράτωρ αὐτῷ κατεστάθη ὁ δὲ ἀδελφὸς Φιλάδελφος ὃς καὶ ἐν τῇ Αἰγύπτῳ ἐστὶν καὶ οὐ μετὰ πολὺ ἥξει· τέως δὲ ὁ παῖς καὶ | συν[ο]ικῖ τῇ ἀδελ[φῇ] καὶ τὸν ἄρτον κομίζε[ται] καὶ οὐδεὶς φθόνος ἐστίν̣. | F̣l(avius) Gennadius v(ir) p(erfectissimus) iuridic(us) Alex(andreae) d(ixit): τοῦτο δῖξον. Curus d(ixit): κου̣ρ̣ά̣[το]ρ̣α ἔχει ὃς κ̣αὶ ἄπεστιν· ὁ δὲ ἀ̣ντίδ̣ικος ὑπανα̣π̣ίσας τοῦτο̣ν̣ | κατέσχεν βουλὸμενος πάλιν ἑτέραν περιγραφὴν  ἐργέσασθαι  κατὰ  τῆς  βοηθο[υ]μένης.  |  F̣l(avius)  Gennadius  v(ir)  p(erfectissimus) iuridịc̣(us) Alex(andreae) d(ixit): ἐπειδὴ κουράτορος ἐμνημόνευσας, ἀνάγνωθι ὅπως κουράτωρ | γεγένηται Φιλάδελφος Διονυσίου τοῦ παρόντος. Curus d(ixit): ἐν τῇ Αἰγύπτῳ ἐστὶν ὁ κουράτωρ, ἡ δὲ ἀδελφὴ | χορηγεῖ μέρος τοῦ ἄρτου τῷ ἀδελφῷ καὶ οὐ κωλύει εἰσιόντα αὐτὸν καὶ οἰκοῦντα ἐν τῇ αὐλῇ. | Fl(avius) Geṇṇadius v(ir) p(erfectissimus) iuridịc̣(us) Alex(andreae) d(ixit): ὁ κουράτωρ ἀπαντήσας οὐ κωλυθήσεται τούτοις χρήσασθαι | τοῖς λόγοις οἷσπερ καὶ σὺ νῦν λέγεις, εἴ γε ἀληθῆ ἐστιν τὰ παρὰ σοῦ εἰρημένα. C[u]rus d(ixit): | ἵνα μ[ὴ] ὁ παῖς ὑπαναπισ̣θεὶς ὑπὸ τοῦ ἀντιδίκου δοκοίη περιγραφήν τινα ὑπομένειν, τοῦτο γὰρ σπουδάζει, μηδεμίαν | κ̣αινοτομίαν γίγνε̣σθαι ἀπόντος τ[οῦ] κουράτορος· ἑτοῖμος γάρ ἐστιν ἡ ἀδελφὴ χορηγήσιν Διονυσίῳ καὶ τὸ |
3
μέρος  τοῦ  ἄρτου  καὶ  τὸ  στεγανόμιον  τὸ  ἐπιβάλλον.  |  Fl(avius)  Gennadius  v(ir)  p(erfectissimus) iuridic(us) Alex(andreae) d(ixit): τέως καθ᾽ ἃ ἐπηγγίλατο Νόννα σπουδασάτω τὴν χορηγίαν τοῦ τε ἡμίσεως ἄρτου, | ἔτι γε μὴν καὶ τοῦ στεγανομίου Διονυσίῳ ἀμέμπτως παρέχ[ειν]· εἰ γὰρ καὶ κὰν πρό[ς] τι βραχὺ τῆς χορηγίας | τούτων παραμελήσειεν, δυνήσεται πρόσοδον ποιησάμενος τῷ δικαστηρίῳ Διονύσιος τῆςὀφιλομένης̣ α̣ὐ̣τ̣ῷ ἐπικουρίας τυχιν. Gennadius d(ixit): πόται προσάγιόν φη̣σιν; ἡμῖς γὰρ οὐδὲ εἴσμεν | ὅλως τοιοῦτόν τι πεπραγμένον ὁποῖον διατίνεται, κουράτορα ἐσχηκέναι τὸν καὶ ἐρρωμένον | τὴν διάνο[ι]αν καὶ ἑστῶτα κ̣α̣ὶ̣ ἀπ̣α̣ί̣τ̣ησιν ποιούμ[ε]νον τῶν αὐ̣τῷ δ̣ι̣αφε̣ρόντων. Cuṛuṣ ḍ(ixit): ἐπειδὴ ἐν τῷ | Ἀρ[σ]ι̣ν̣[οε]ί̣τ̣[ῃ] ἐστὶν ἴσω τεσσ̣ε̣ράκοντα ἡμερῶν π̣ροσάγομεν ἐκῖνον. | Fl(avius) Gennadius v(ir) p(erfectissimus) iuridic(us) Alex(andreae) d(ixit): εἰ μὴ ἴσω τῶν τεσσεράκοντα ἡμερῶν τὸν λεγόμε[ν]ον εἶναι κουράτορα Διονυσίου | προσαγάγο̣ι Νόννα τῷ δικαστηρίῳ ἢ αὐτὸς δι᾽ ἑαυτοῦ παρὼν ἐπιδιξιεν ἑαυτὸν κουράτορα σὺν νόμῳ | αὐτοῦ γεγε[ν]ῆσθαι ἐνταχθείη  τε  τὸ  δικαστήριον  αὖθεις  ὑπὸ  Διονυσίου  τότε  προ[σ]ταχθήσεται  καὶ  ἡ  νομὴ  |  ὑπὸ Νόν[ν]ας τοῦ ἡμίσεως τοῦ ἄρτου καὶ τοῦ τετάρτου τῆς δωρεᾶς ἔτι γε μὴν καὶ τοῦ τετάρτου μέρους | του γε αὐλυδρίου καὶ τῆς ἀποθήκης Διονυσίῳ ἀποκατασταθῆναι. | exemplum.
 

 
►  Bibliography
 
 
Collinet & Jouguet, APF, 1, 1901, pp. 293-311 ; Wilcken, APF, 1, 1901, pp. 311 ss. ; Mitteis, Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde, Leipzig-Berlin, 1912, Chrest., n. 96 ; Collart, Les Papyrus Bouriant, Paris, 1926, n. 20 ; Schmidt, Gött. gel. Anz., 1928, pp. 158 ss. ; Byzantinische Zeitschrift, 30, 1930, p. 151 ;
Collinet, La procédure par libelle, Paris, 1932, pp. 74 ss., 174 ss. and 285 ss. ; Bilabel, Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten, II, 2, Heidelberg, 1933 ; Hunt & Edgar, Select Papyri, II, London-Cambridge, 1934, n. 263 ; Steinwenter, ZSS, 54, 1934, p. 380 ; Durst, Zubehör und Unternehmen im Rechte der Papyri, Diss., Gießen, 1938, pp. 37-38 ; Taubenschlag, Archives d'histoire du droit oriental, 2, 1938, p. 313 ; Arangio-Ruiz, FIRA III, Firenze, 1943, pp. 527-536, n. 172 ; Zilliacus, Untersuchungen zu den abstrakten Anredeformen und Höflichkeitstiteln im Griechischen, Helsinki, 1949, p. 45 ; JJP, 7-8, 1953-54, p. 361 ; Wenger, Die Quellen des römischen Rechts, Wien, 1953, pp. 817 and 839 ; Cavenaile, Corpus papyrorum Latinarum, Wiesbaden, 1958, Ann. 4 ; Taubenschlag, Opera minora, II, Warszawa, 1959, p. 376 ; Bell, Martin, Turner & van Berchem, The Abinnaeus Archive : Papers of a Roman Officer in the Reign of Constantius II, Oxford, 1962, n. 63 ; Modrzejewski, RHD, 41, 1963, pp. 130-131 ; Coles, Reports of proceedings in papyri, Brussels, 1966, p. 45 ; Kaser, Das römisches Zivilprozessrecht, München, 1966, p. 556 ; Simon, Untersuchungen zum Justinianischen Zivilprozess, München, 1969, pp. 18 and 21 ; Études offertes à Jean Macqueron, Aix-en-Provence, 1970, p. 600 ; Mandēlaras, Studies in the Greek language, Athens, 1972, p. 187 ; Mandēlaras, The verb in the Greek non-literary papyri, Athens, 1973, pp. 207, 274 and 276 ; Seidl, Claus & Müller, Rechtsgeschichte Ägyptens als römischer Provinz : Die Behauptung des ägyptischen Rechts neben dem römischen, Sankt Augustin, 1973, pp. 80, 101, 113 ss., 118 ss., 124, 126, 224 and 235 ; Smith, The art of rhetoric in Alexandria : Its theory and practice in the ancient world, The Hague, 1974, p. 70 ; Wolff, ZSS, 91, 1974, p. 74 ; Hamza, Acta juridica, 20, 1978, p. 255 ; Worp, ZPE, 45, 1982, pp. 235-237 ; Papyrus Erzherzog Rainer (P. Rain. Cent.) : Festschrift zum 100-jährigen Bestehen der Papyrussammlung der Österreichischen Nationalbibliothek, Wien, 1983, p. 122 ; Bruckner & Marichal, Chartae Latinae Antiquiores, XVIII, Basel-Dietikon-Zurich, 1985, n. 661 ; Coles, The Oxyrhynchus papyri, LIV, London 1987, pp. 165-166 ; Kramer in Capasso, Pintaudi & Messeri Savorelli, Miscellanea papyrologica in occasione del bicentenario dell'edizione della Charta Borgiana, I, Firenze, 1990, p. 306 ; Sirat, Irigoin & Poulle, L'écriture : Le cerveau, l'œil et la main, Tumhout, 1990, p. 355 ; Spicq, Lexique théologique du Nouveau Testament, Paris-Fribourg, 1991, pp. 153, 363, 1414 and 1578 ; Beaucamp, Le statut de la femme à Byzance (4e-7e siècle), II, Paris, 1992, p. 22 ; Pestman & Rupprecht, Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten, VIII, Leiden, 1992, p. 2 / IX, p. 4 / XI, p. 2 ; Krause, Witwen und Waisen im Römischen Reich, II, Stuttgart, 1994, p. 229 ; Hanson, On government and law in Roman Egypt : Collected papers of Naphtali Lewis, Atlanta, 1995, pp. 109 and 293 ; Wallace, Greek Grammar Beyond the Basics: An Exegetical Syntax of the New Testament, Grand Rapids, 1997, p. 386 ; Beaucamp, Dumbarton Oaks Papers, 52, 1998, pp. 129-145 ; Litinas, APF, 45, 1999, p. 75 ; Mitthof, ZPE, 129, 2000, p. 262 ; Palme, Wiener Papyri als Festgabe zum 60. Geburtstag von Hermann Harrauer (P. Harrauer), Wien, 2001, pp. 139-140 ; Tyche, 16, 2001, p. 95 ; Buchholz, Roomalaista oikeutta kreikaksi 500-luvun Palestiinassa, Helsinki, 2004, p. 91 ; Cavallo, Il calamo e il papiro : la scrittura greca dall'età ellenistica ai primi secoli di Bisanzio, Firenze, 2005, Tav. XIII ; Gascou, ZPE, 170, 2009, p. 149 ; Daniel, Architectural orientation in the papyri, Paderborn, 2010, pp. 35 ss.
 
 
►  Source : Papyrus from Alexandria ( P. Abinn. 63 = M. Chr. 96 = P. Bour. 20 = Sel. Pap. II, 263 ).