CONTRACTUS CUM EXSECUTORE LITIS
  
DE PRINCIPIS RESCRIPTO AD EXITUM PERDUCENDO
     
Contract with an official in Constantinople concerning a lawsuit
  
( July 11, AD 551 )
 

 
( V. Arangio-Ruiz, Fontes iuris Romani antejustiniani, III, Firenze, 1943, pp. 557-564, n. 179 ).
  

 
Latin translation
  

 
      Regni sacratissimi et piissimi domini nostri Flauii Iustiniani perpetui Augusti et imperatoris anno uicesimoquinto, post consulatum Flauii Basilii uiri clarissimi anno decimo, ante diem V idus Iulias indictionis decimaequartae, in alma et illustri Roma Flauii Constantini urbe, has declarationes et conuentiones duobus exemplaribus scriptas ponunt et faciunt inuicem sine dolo et ui et metu et necessitate et omni circumscriptione, spontanea sententia et libera uoluntate, ex una quidem parte Dioscorus Apollotis filius et Callinicus Victoris filius et Apollos Iohannis filius et Cyrus Victoris filius per Senuthem Apollotis filium personam eius absentis induentem, omnes uico oriundi qui uocitatur Aphroditô regionis Antaeopolitanae prouinciae Thebaeorum, ex altera uero parte Flauius Palladius uir clarissimus comes sacri consistorii, beatae memoriae Iohannis filius, et Epigonus uir clarissimus comes, uterque oriundus quidem clarissima Leontii urbe in priore Cappadociae prouincia, nunc autem in hac regia ciuitate domicilium habens, inuicem declarantes secundum placita infrascripta.
      In hanc regiam urbem progressi nos suprascripti Dioscorus et Apollos et Callinicus et Cyrus per me Senuthem personam eius induentem sacram accepimus iussionem contra aduersarios nostros, scilicet eos qui sunt circa Heraclium Psaiotis filium aliosque in uico nostro degentes et insuper contra quamlibet personam ex sacrae iussionis nobis datae tenore demonstrandam : cum autem ex lege necessarius nobis sit exactor et exsecutor negotii, precatiuam scripturam claritati uestrae obtulimus mense Iunio praesentis indictionis decimaequartae, quae est apud Aegyptios decimaquinta, ut Deo adiuuante in Thebaeorum prouinciam progrediatur et suprascriptam sacram iussionem accipiat, id est sacrum commonitorium apud nos custoditum, et apud tribunalia in prouincia constituta insinuet et omnem beneuolentiam et . . . . . . . . . . . et sollicitudinem et diligentiam ponat in exsequendo negotio nostro, usque dum ad finem actio perducatur pro uniuersa illius perfectione (secundum uigorem) praedictae sacrae iussionis ; et in ius uocet non modo omnes personas ipsa iussione comprehensas cum fideiussoribus idoneis, sed etiam eas quae secundum eiusdem rescripti uigorem obnoxiae esse uideantur, et litem usque ad finem exsequatur, soluentibus quidem nobis insinuatiua officiique sumptus, omnium autem sportularum ab aduersariis soluendarum quartam partem retinentibus, reliquis tribus partibus ad claritatem uestram spectantibus : earum autem pecuniarum, quae siue ex iudicii exsecutione siue ante iudicium factum (ex transactione) prouenturae sint, liceat nobis damni quod passi sumus nomine tres partes accipere et claritati uestrae reliquam partem pro itinere et labore et impensis ad ipsam eiusque ministros respicientibus : nec liceat claritati uestrae in ulla re contra suprascripta placita uel in fraudem eorum uenire, sed diserte et diligenter et honeste ad exitum ea perducat per omnem consentaneam uiam, sine ulla praeuaricatione uel fraude uel mora uel dilatione uel arrogantia uel derisione, cum ipsi parati simus in tribunali illustrissimi uiri ducis Thebaidis eiusue potestatis, quam forte nobis contra aduersarios adeundam esse claritas uestra censuerit, permanere sine iniuria et reprehensione, et propriam nostram causam defendere et aduersariis libellos edere periculo nostro omnibusque patrimonii nostri uiribus et causam dicere.
      Ego autem praedictus Palladius uir clarissimus ultro declaro paratum me esse placitis et conuentionibus quae a uobis mihi definita sunt stare et omnia obseruare et ad exitum perducere secundum condiciones supra a uobis commemoratas . . . . . . . . . . . . . . et in praesenti ultro citroque scriptura commorari nec in ulla re contra iura uestra uenire secundum uigorem uobis concessae sacrae iussionis, immo omnes aduersarios uestros siue explicite siue implicite ea comprehensos excutere pro omni capite ad uos contra eos spectante usque dum negotium uestrum ad finem perducatur.
      Et insuper pro euidentiore et firmiore securitate sacrum et augustum iusiurandum inuicem praestitimus, ego uobis et uos mihi, per sanctam et consubstantialem Trinitatem et per uictoriam et salutem gloriosi domini nostri Flauii Iustiniani perpetui Augusti et imperatoris, (iurantes) placitis staturos esse inter utrosque nostrum conuentis in hac duobus exemplaribus facta scriptura : quod si hoc non fecerimus, inadimplentem partem adimplenti soluturam esse auri libras duas, ui et manu militari exigendas, et quamquam inuitam omnibus suprascriptis placitis staturam. Et de his rebus omnibus inuicem fide rogati et inuicem rogantes haec ita se habere dari fieri custodiri ad exitum perducere fide promisimus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 

 
Greek text  ( Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
[ βα]σιλ[είας τοῦ θ]ειοτά[του καὶ εὐσε]βεστάτου δεσπότου ἡμῶν Φ[λαυίου] | [Ἰου]στινιανοῦ τοῦ α̣ἰ̣ω̣[νί]ου Αὐγούστου καὶ Αὐτοκράτορ[ος] | ἔτους εἰκοστοῦ πέμπτου, μετὰ τὴ[ν] ὑπατίαν Φ[λ](αυίου) Βασιλίο[υ] | τοῦ λαμπρ(οτάτου) ἔτους δεκ[άτ]ο̣[υ], τ̣ῇ πρὸ π̣έ̣ν̣τ̣ε̣ ε̣ἰ̣δ̣ῶ̣ν̣ Ἰ̣[ουλίου(?)] | ἰνδ(ικτίονος) τεσσαρεισκαιδεκ̣[άτης], ἐν τῇ λαμπρᾷ καὶ [ἐν]δόξῳ̣ Φλ(αυίου) Κ[ω]νστ̣[αν]τ̣ί[νου] | πόλει Ῥώμῃ· τάσδε τὰς̣ [ἀν]τ̣ι̣σ̣υ̣γ̣γ̣ρ̣ά̣φ̣ο̣υ̣[ς] [ὁμ]ολογείας καὶ | συνθήκας [π]ρὸς ἀλλήλους [δ]ίχα δόλου κα[ὶ] βίας καὶ [ἀπάτ]η̣ς | καὶ ἀνάγκης καὶ πάσης περιγραφῆς, ἑκο̣ύσῃ γνώμ̣ῃ̣ κ̣α̣[ὶ] | αὐθαιρέτῳ προαιρ[έ]σει· ἐκ μὲν τοῦ ἑ̣ν̣ὸς μέρ[ους Διόσκορος] | Ἀπολλῶτος καὶ Καλλί[ν]ικος Βίκτορος καὶ Ἀπολλῶς Ἰωάνν[ου] | καὶ   Κῦρος   Βίκτορος   διὰ   Σεν[ο]ύθου   Ἀπολλῶτος   πο[ι]ουμένου   τὴ[ν] | χώραν   αὐτοῦ ἀπόντος, ὁρμώ[μ]ενοι ἅπαντες ἀπὸ κώμης | [καλο]υμέν[ης Ἀ]φρ[οδιτ]ῶ̣ν̣ το[ῦ] Ἀν[ταιοπ]ολείτου ν[ομοῦ τῆς Θηβαίων] | [ἐπ]αρχεί[ας], ἐκ [δὲ τοῦ] ἑτέρου μέρους Φλ(αύιος) Π[αλλάδιος ὁ λαμπρ(ότατος)] | [κόμης] τοῦ θ[είου] κωνσιστωρίου, υἱὸς Ἰωάνν[ου τοῦ τῆς μ̣α̣κ̣α̣ρ̣ί̣α̣ς̣] | μνήμη[ς κα]ὶ Ἐπίγονο[ς] ὁ λαμπρό(τατος)   κ̣[ό]μ̣(ης),   ἀμφό[τεροι   μὲν ... (?)] | ὁρμώμενοι ἐκ τῆς Λεοντ̣ί̣(ου(?)) [λαμπρ(οτάτης)] π[ό]λε[ως] τ[ῆς πρώτης](?) | Καππαδοκῶν ἐπ[αρ]χεία[ς, τὰ δὲ] ν̣ε̣[ωσ]τ̣ὶ̣ δ̣[ι]ά̣γ̣[οντες] κ̣[ατὰ ταύτην | τὴν βασιλε̣ί̣δ̣[α π]όλ̣[ι]ν κ̣α̣ὶ̣ [ὁμολ]ο̣γ̣οῦ[ντ]ε[ς] ἀλ̣λ[ή]λ̣ο̣ις̣ ἐ̣[πὶ το]ῖ̣ς̣ ἑ̣ξ̣[ῆς] | δηλουμένοις συμφώνοις. καταλαβό\ν/τες ἐ̣ν̣τ̣α̣ῦθα ἐπὶ ταύτη[ς] | τῆς βασιλευούσης, ἡμεῖς οἱ προγεγραμμένοι Διόσκορος καὶ | Ἀπολλῶς καὶ Καλλίνικος καὶ Κῦρος δι ἐ̣μ̣[οῦ] Σενούθου ποιου̣ν̣ο̣υ̣ | τὴν χώραν αὐτοῦ, θείαν ἐπορισάμεθα κέλευσιν κ[ατὰ] τ̣ῶ̣ν̣ | ἀντιδίκων ἡμῶν τον περὶ Ἡράκλειον Ψαΐωτος καὶ λοιπῶν | ἀπὸ τῆς ἡμετέρας κώμης, ἔτι μὴν καὶ καθ οἱον δήποτε | προσώπου ἀποδεικνυμένου ἀκολούθως τῇ θείᾳ ἡμῖν(?) | [κελ]εύσει, καὶ δεηθ[έντε]ς̣ κατὰ νόμον πρα ... τ̣ρ̣ο̣ς̣ ἐκβιβ[α]στο[ῦ] | [τοῦ πρ]άγματος, παρακ[λήσ]εις προσηνενόχ[α]μ[εν] τ̣ῇ̣ [ὑμῶν] | λαμπρότητι ἐπὶ Ἰουνίου μηνὸς τῆς ἀρτίως τεσσαρ[εσκαιδεκάτης] | ἐπινεμήσεως, κατ Αἰγυπτίους δὲ πέντε καὶ δ[εκάτης,] | ὥστε α̣ὐ̣τὴν σὺν Θε̣ῷ̣ παραγεινομένην τῇ Θη[βαίων χώρᾳ] | λαβεῖν τὴν εἰρημένην θείαν κέλευσιν ἤτοι τ̣[ὸ πορισθὲν(?) | παρ ἡμῶν θεῖον ὑπομνηστικόν, καὶ ἐμφανίσασθαι τοῖς | κατὰ χώραν δικαστηρίοις, καὶ πᾶσαν εὔνοιαν καὶ σ̣.. ρ̣ .... | καὶ ἔπειξιν καὶ ἀγρυπνίαν καὶ ἐκβιβ[ασ]μὸν θ̣έ̣[σθαι(?) τῷ] | ἡμετέρῳ πράγματι, ἕως οὗ πέρατι παραδο[θήσεται ἡ] δίκη | πρὸ[ς] πᾶσα[ν] ἀ̣π̣αλ̣λα̣γ̣ὴ̣ν̣ α̣[ὐ]τ̣ο̣ῦ̣ [κατὰ δύνα]μ̣ι̣ν̣ τῆς αὐτῆς | θείας κελεύσεως, καὶ π[αρέ]ξαι παρὰ τὸ δικαστήριον π̣ά̣[ντ]α̣ | τὰ ἐντεταγμένα πρόσωπα τῇ αὐτῇ κελεύσει ὑπὸ ἐγγύα[ς] | ἀσφαλεῖς, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ πάντα τὰ ἀποδεικνύμενα πρόσωπα | κατὰ τὴν δύναμιν τοῦ εἰρημένου τύπου, καὶ ἐκβιβάσ[αι] | ἄχρει πέρατος δίκης, ἡμῶν μέντοι διδομένων τὰ ἐμφ[α]νι̣σ̣τικ[ὰ] | καὶ τὰ ἀναλώματα τῆς τάξεως, καὶ ἀπολαμβανόντων τὸ τέταρτον | μέρος πάντων τῶν ἐναγομένων προσώπων σπορ[τ]ούλ̣[ων], | τοῦ δὲ ἄλλου ἡμίσεως τετάρτου μέρους τῶν αὐτῶν σ[πορτούλων(?)] | σ̣τελ̣λομένου τῇ ὑμετέρᾳ λαμπρότητι· τῶν δὲ ἐ[κβησομένων(?)](?) | ἐκ τῆς δίκης ἢ πρὸ δίκης ἔξεστι ἡμῖν λαβεῖν ε̣ἰ̣[ς] λ̣ό̣γ̣ο̣[ν κέρδους](?) | ὑπὲρ ζημιωμάτων ἡμῶν καὶ αὐτῶν τὸ ἥμ[ι]σ[υ τέτα]ρ[τον] | μέρος, καὶ τῇ ὑμετέρᾳ λαμπρότητι τὸ ἄλλο τέταρτον, [ὥ]σ̣τ̣ε̣ ε̣ἶ̣[ναι] | τοῦτο ὑπέρ τε σκυλμοῦ καὶ κόπου καὶ ἀναλωμάτ[ων] αὐτῆς | ἤτοι καὶ τῶν προσηκόντων αὐτῇ παιδαρίων· καὶ μὴ δύνασθ̣α̣ι̣ | αὐτὴν ἐν οὐδενεὶ ἀμφιβάλλειν ἢ παραβῆναι τὰ προκείμ[ενα] | σύμφωνα, ἀλλ εἰς πέρας ἄξαι εὐλόγως καὶ σπουδαίως καὶ δικ[α]ίω[ς] | κατὰ πάντα ἐντρανῆ τρόπον, δίχα οἵας δήποτε προδοσία[ς] | καὶ ῥᾳδιουργείας καὶ ὑπερθέσεως καὶ   ἀναβολῆς   καὶ   μετεωρεισμο[ῦ]   |   καὶ   χλεύης,   ἑτοίμως   ἔχοντες   καὶ   ἡμεῖς   ὑπὸ   λόγον προσε̣δ̣ρ̣εῦ̣σ̣[αι] | τοῦ ἐνδοξοτάτου στρατηλάτο(υ) τῆς χώρας, καὶ τοῦ α.........ο̣(υ) | ον ἂν προλήμψεται ἡμῖν ἀπ αὐτῶν ἡ ὑ̣μετέρ[α] λ̣αμ[πρότης] | ἕως ὅτε εἰς πέρας ἄχθη ἡ τοῦ καθ ἡ[μᾶ]ς πράγματο[ς δίκη] | [ἀμ]έμπτως καὶ ἀκαταγνώστως κα ̣ε̣ι̣δ̣ ἐκ̣βιβ[ασμὸν] | ποιήσασθαι καὶ ἐκδοῦναι τοῖς ἐναγομένοις [τὸ βιβλίον | ἑτοίμως ἔχομεν κινδύνῳ ἡμῶν καὶ πόρῳ πα̣[ - ca. 9 - ] | καὶ δίκας λέγειν. ἐγώ τε ὁ προλεχθεὶς λαμπρότατος Π[αλλάδιος] | ἀνθομολογῶ ἑτοίμως ἔχειν ἐμμεῖναι τοῖς προ\διο/ρεισθεῖσί μοι πα̣ρ̣ [ὑμῶ]ν | συμφώνοις καὶ ὁμολογήμασιν, καὶ στέρξα[ι π]άντα καὶ εἰς πέρας     |     [ἄ]ξ̣αι     καθ     οἷον     δήποτε   προμνημ[ον]ευθέντα   παρ   ὑμῶν   |   τ̣ρ̣ό̣π̣ο̣ν̣   δ̣ε̣.......... πρ[οσεδρεῦσ(?)]α̣ι̣(?) ἐν τα[ύταις] ταῖ[ς δύσι ] | ὁμολογίαις κ[αὶ] μὴ ἐν οὐδενεὶ π[αρα]βῆναι ........ τ̣α̣ῦ̣τα | κα[τ]ὰ [τ]ὴν δύναμιν τῆς πορεισθ[είσ]η[ς ὑμῖν θείας κελεύ]σεως, | ἀλλὰ μᾶλλον ἐκβιβάσα[ι π]άντας   τοὺς   [ὑμ]ετέρους   [ἀν]τιδίκους   |   τοὺς   ἐντεταγμένους   καὶ   ἀποδεικνυμένους ἐπὶ παντὶ κεφ̣α̣λ̣αί̣[ῳ(?)] | ἀνήκοντι ὑμῖν κατ αὐτῶν [μ]έχρει τῆς περαιώσεως τοῦ ὑμ̣ετέρο(υ) | πράγματος· καὶ προσεπὶ τούτοις, πρὸς σαφέστεραν καὶ ὀχυ̣[ρο]τ̣έ̣ρ̣αν | ἀσφάλειαν, ἐπωμνύμεθα ἀλλήλοις, ἐγὼ μὲν ὑμῖν, ὑ̣μ[εῖς δὲ ἐμοί,] | τὸν θεῖον καὶ σεβάσμιον ὅρκον, τήν δε ἁγία[ν] καὶ ὁ[μοούσιον] | Τριάδα καὶ τὴν νίκην καὶ τὴν διαμονὴ[ν] τ̣ο̣[ῦ] κ[α]λ̣λι[νίκου] | ἡμῶν δεσπότου Φλ(αυίου) Ἰουστινια[νοῦ τοῦ] αἰω[νίου αὐγούστου] | καὶ α[ὐτο]κ[ράτο]ρ[ος, ....... ἐμμένε]ι̣ν̣ τοῖς̣ ὡ̣[μ]ολογη[θεισιν] | παρ ἡμῶν ἀμφοτέρων ἐν ταύταις ταῖς ἰσοτύποις δύ[σ]ι | ὁμολογίαις. εἰ δὲ μὴ τοῦτο ποιήσομεν, παρέξει τὸ μὴ | ἔμμενον μέρος τῷ ἐμμένοντι χρυσίου λίτρας δύο ἔργῳ | καὶ δυνάμει ἀπαιτουμένας, καὶ ἆκον ἐμμένειν πᾶσιν | τοῖς προγεγραμμένοις συμφώνοις. καὶ ἐπὶ τούτοις ἅπασιν | ἐπερωτηθέντες \παρ ἀλλήλων/ καὶ ἀλλήλους ἐπερωτησάντες τ̣α̣ῦ̣θ̣ | οὕτως ἔχειν δώσ̣ε̣ι̣ν [π]οιεῖν φ[υλ]άττειν̣ ε̣ἰ̣ς̣ [πέρα]ς ἄξαι | ὡμολογήσαμεν. προσομο[λο]γῶ δὲ ἐγὼ Παλλάδ̣ι̣ο̣ς μονο[μ]ερῶς | ἑ[το]ί̣[μως] ἔ̣χ̣ειν ἐνε̣[γκ]εῖν ὑ̣μ̣[ῖν]   ἐρ̣χ̣ομέν̣[οις]   σ̣[ὺ]ν̣   Θ̣ε̣ῷ̣   ἐ̣ν̣   τ̣α̣ύ̣τ̣α̣ι̣ς̣   |   [.]ν̣   Θηβαΐδι   τὸ   θεῖο[ν]   ὑπομν[ηστ]ικ[ὸν]   τ[ὸ προαγ]ορευθ[έν] μοι | κ̣[αὶ] φ̣υ̣λ̣α̣χθ[ὲν] ... παρ [ὑ]μῶν ....................... Traces 2 lines | τῆς διαστροφῆς καὶ ζημίας τῆς ἀν̣ηχθείσης τοῖ[ς .....] | πράγμασιν τυγχάνουσιν ἐν τῇδε τῇ πανευδαίμονι π[όλ]ε̣ι̣· | ἔτι μὴν ὥστε τὸ προνόμιον τοῦ ἀυτοπράκτου σχήματο̣ς̣ | τῆς ὑμετέρας ὑπαρχθῆναι κώμης β[ε]βαιῶ ὑπὲρ δύο | ἢ καὶ πλέον τριῶν νομισμάτων πα̣ρ̣α̣σχεθησομένων μο[ι] | παρ ὑμῶν τῶν προαφηγηθέντων καὶ καταφανες ποιησα̣[μ]έ[νων] | [...]ο̣υ̣ς̣ ἐπὶ τοῦ ἐνδοξ(οτάτου) δουκὸς̣, καὶ ἀπολήμψομαι τρί̣τ̣ο̣ν μέρο[ς] | τῶν ὑπὲρ τούτου ἀνυομένων, τὰ δὲ ....υ̣σ̣..............σ̣αι τ̣α̣ | ...ε̣. η του .. π.κ̣....δ̣ώ̣σ̣ω̣   [χ]ρ̣υ̣σ̣οὺς   τριάκο[ντα ἓ]ξ κ[αὶ] ἔν[ο]χ[ος εἴην] | [τῷ] θείῳ ὅρκῳ καὶ [τ]ῷ ὑπὲρ το[ύ]τ[ου] ἐπ[η]ρ̣τ̣η̣μένῳ κ̣[ι]ν̣δ̣[ύνῳ·] | ἡ ὁμολογία κυρία καὶ βεβαία συντεθεῖσα πρὸς του ......... | πρὸς ἅπασιν πανταχοῦ   προφερομένη·   ἐρωτηθ[εὶς]   |   ὡμολόγησα   καὶ   ὑπογράψας   χειρὶ ἐμῇ ἀπέλυσα | Φλ(αύιος)   Παλλάδιος   κόμ(ης) ὁ̣ προγεγραμμένος ἐθέμην ταύτην τὴν ὁμο̣λ̣ο̣-|γίαν ἐπὶ πᾶσ̣η̣ν̣ τοῖς πρ[ο]γεγρ[αμ]μ̣έ̣νοις συμφώνοις καὶ . ρ̣ε̣ ........ | ὑπέγραψα χειρὶ ἐμῇ † † †  Φλ(αύιος) Φοιβάμμων Ἀθανασίου ἀπὸ .[........] | τῆς Θηβαίων χώρας, μαρτυρῶ [τῇδε τῇ ὁμολογίᾳ ἀκούσας παρὰ τοῦ] | θεμένου   Φλ(αύιος) Ἰ̣ω̣ά̣ν̣ν̣η̣[ς Θ]ε̣[οδ]ώ̣ρ̣ο̣υ̣ ἀ̣π̣ὸ̣ τ̣ῆ̣ς Λύκω̣ν̣ [πόλεως τ̣ῆ̣ς̣] | [Θηβαίων χώρας], μαρτυρῶ [τῇδε τῇ ὁμολογίᾳ ἀκούσα]ς παρὰ [το(ῦ) θεμένο(υ)]. | Φλ(αύιος) .ω̣ρ̣..ο̣γ̣ιος Θεοδοσ[ίου] ε̣.. π̣ρ̣ ..................... | [τ]α̣κ̣τ̣ο̣μίσθων ἐπ̣ὶ̣ τῆς πρ̣ό̣τ̣ης τοῦ τ̣α̣ ...... μαρτυρον τῇ .. | ὁμολογίᾳ ἀκούσας παρὰ τοῦ θεμένου Φλ(αύιος) Θεόδωρος νοτάριος̣, | τὴν χρείαν ἐκτελῶν ἅπασιν τοῖς ἐνδεε̣ις καὶ τὸ κάθεισμ̣[α] | ποι[ού]μενος ἐν τῇ ἁγιωτάτῃ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ ταύτης | [τῆς [βα]σ̣ι̣λείδος πόλεως, μαρτυρῶ τῇδε τῇ [ἀσφ]α̣λείᾳ | τῇ ἐ̣κτε̣θείσῃ π[αρὰ] Διοσκόρο[υ] καὶ Καλλινίκου καὶ | Κ̣ύ̣ρ̣ου διὰ Σενο[ύ]θο[υ], καὶ [Ἀπολλ]ῶτος, εἰς Παλλάδιον | τ̣ὸ̣ν ....... εν.......................... [2 lines missing]
 

 
►  Bibliography
 
 
Maspero, BIFAO, 6, 1909, pp. 97 ss. ; Mitteis, ZSS, 30, 1909, pp. 403 ss. ;
Arangio-Ruiz, BIDR, 24, 1911, pp. 224 ss. ; Cuq, Rev. Philol., 35, 1911, pp. 351 ss. ; Maspero, Catalogue général des antiquités égyptiennes du Musée du Caire : Papyrus grecs d'époque byzantine, I, Cairo, 1911, n. 67032 ; Partsch, Gött. gel. Anz., 1911, pp. 318 ss. ; Partsch, Nachr. Ges. Göttingen, 1911, pp. 232 ss. ; Gelzer, APF, 5, 1913, pp. 370 ss. ; Thomas, Études P.-F. Girard, I, Paris, 1913, pp. 379 ss. ; Wilcken, APF, 5, 1913, pp. 275 ss. ; Steinwenter, Studien zum römischen Versäumnisverfahren, München, 1914, pp. 129 ss. ; Preisigke, Fachwörter des öffentlichen Verwaltungsdienstes Ägyptens in den griechischen Papyrusurkunden der ptolemäisch-römischen Zeit, Göttingen, 1915, p. 69 ; Pringsheim, Der Kauf mit fremdem Geld, Leipzig, 1916, p. 166 ; Bell, Greek papyri in the British Museum : Catalogue, with texts, V, London, 1917, pp. 24 and 26 ; Andt, La procédure par rescrit, Paris, 1920, pp. 101 ss. ; Leicht, Atti Ist. Veneto, 79, 1920, pp. 563 ss. ; Meyer, Juristische Papyri : Erklärung von Urkunden zur Einführung in die juristische Papyruskunde, Berlin, 1920, n. 52 ; ZSS, 41, 1920, p. 311 ; ZVRW, 40, 1923, p. 217 ; Partsch, Aus nachgelassenen und kleineren verstreuten Schriften, Berlin, 1931, pp. 225 ss. and 255 ss. ; Collinet, La procédure par libelle, Paris, 1932, pp. 79 ss. ; Hunt & Edgar, Select Papyri, II, London, 1934, pp. 444-445, n. 363 ; Brecht, Perduellio : Eine Studie zu ihrer begrifflichen Abgrenzung im römischen Strafrecht bis zum Ausgang der Republik, München, 1938, pp. 180 and 313 ; Malz, AJP, 60, 1939, pp. 170-177 ; Arangio-Ruiz, FIRA III, Firenze, 1943, pp. 557-564, n. 179 ; Bell, JHS, 64, 1944, pp. 21-36 ; Wenger, Die Quellen des römischen Rechts, Wien, 1953, p. 738 ; Otto, Bengtson, von Müller & Steinwenter, Das Recht der koptischen Urkunden, München, 1955, pp. 14-15 ; Preisendantz, Eos, 48, 1956, p. 165 ; Taubenschlag, Opera minora, II, Paris-Warszawa, 1959, p. 113 ; Nörr, Die Fahrlässigkeit im byzantinischen Vertragsrecht : von Dieter Nörr, München, 1960, p. 187 ; Wolff, RIDA, 8, 1961, pp. 139 and 152 ; Hazard & Wagner, Legal thought in the United States of America under contemporary pressures, Brussel, 1970, pp. 47 and 50 ; Proceedings of the 12th International Congress of Papyrology, Toronto, 1970, p. 82 ; Mandēlaras, The verb in the Greek non-literary papyri, Athens, 1973, pp. 175 and 195-196 ; Seidl, Claus & Müller, Rechtsgeschichte Ägyptens als römischer Provinz : Die Behauptung des ägyptischen Rechts neben dem römischen, Sankt Augustin, 1973, pp. 95 and 116 ; CdE, 52, 1977, p. 365 ; Actes du XVe Congrès international de papyrologie (Bruxelles-Louvain, 1977), Bruxelles, 1978, p. 204 ; Pringsheim, Der Kauf mit fremdem Geld, New York, 1979, p. 166 ; Hohlfelder, City, town, and countryside in the early Byzantine era, New York, 1982, p. 21 ; Kramer & Hagedorn, Griechische Papyri der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg (P. Hamb. III), Bonn, 1984, pp. 203 and 205 ; Nagel, Graeco-Coptica : Griechen und Kopten im byzantinischen Ägypten, Halle, 1984, p. 42 ; Studi in onore di Arnaldo Biscardi, V, Milano, 1984, p. 173 ; Amelotti & Migliardi Zingale, Le costituzioni giustinianee nei papiri e nelle epigrafi, 2nd ed., Milano, 1985, pp. 13 and 44 ; RHD, 63, 1985, p. 439 ; Travaux et mémoires, 9, 1985, p. 407 ; Modrzejewski, Droit impérial et traditions locales dans l'Égypte romaine, Aldershot, 1990, p. 478 ; Kramer, Griechische Texte XIII, Wien, 1991, p. 174 ; Jones, Martindale & Morris, The Prosopography of the later Roman Empire, Cambridge, 1992, p. 445 ; Diethart, Feissel & Gascou, Tyche, 9, 1994, p. 37 ; Gagos & van Minnen, Settling a dispute : Toward a legal anthropology of late antique Egypt, Ann Arbor, 1994, p. 107 ; Kuehn, Channels of imperishable fire : The beginnings of Christian mystical poetry and Dioscorus of Aphrodito, New York, 1995, p. 61 ; Crisci, Scrivere greco fuori d’Egitto : Ricerche sui manoscritti greco-orientali di origine non egiziana dal IV secolo a.C. all’VIII d.C., Firenze, 1996, pp. 102-103 ; Kaser, Das römisches Zivilprozessrecht, München, 1966, p. 572 ; Akten des 21. Internationalen Papyrologenkongresses (Berlin, 1995), II, Stuttgart-Leipzig, 1997, p. 792 ; Humbert, Mélanges de droit romain et d'histoire ancienne : Hommage à la mémoire de André Magdelain, Paris, 1998, p. 251 ; Fournet, Hellénisme dans l'Égypte du VIe siècle, Cairo, 1999, p. 318-319 and 383 ; Atti del XXII Congresso internazionale di papirologia (Firenze, 1998), I, Firenze, 2001, p. 482 ; Bagnall & Worp, The Chronological Systems of Byzantine Egypt, 2nd ed., Zutphen, 2004, p. 252 ; Feissel & Gascou, La pétition à Byzance, Paris, 2004, pp. 82-83 and 88 ; Métivier, La Cappadoce IVe-VIe siècle : Une histoire provinciale de l'Empire romain d'Orient, Paris, 2005, p. 358 ; Radzyner in Katzoff & Schaps, Law in the documents of the Judaean desert, Leiden, 2005, p. 152.
 
 
►  Source : Papyrus from Constantinople ( P. Cair. Masp. I, 67032 = Sel. Pap. II, 363 = Jur. Pap. 52 ).