APOCHAE POMPEIANAE : APOCHAE REI PUBLICAE
   
Acknowledgments of payments paid to the City
       
( AD 53-62 )
 

 
CIL IV, n. 3340, CXXXVIII ( Epigraphik Datenbank Clauss/Slaby ).
 

 
[Q(uinto)C]oelio Caltilio Iusto L(ucio) Helvio / Blaesio Proculo IIvir(is) iur(e) [d(icundo)] / pr(idie) Idus Martias / Secundus [c]o[lonoru]m coloniae / Ven[e]riae Corneliae servo[s(!)] / accepi (!) P(ublio) Terentio Prim[o] / HS DCCLXXVI reliquos ob avitum e[t] / patritum fundi Audiani / nomine Stali Inventi // iussu Caltili   Iusti   et   /   Helvi Procu[li] / act(um) Pomp[eis] / D(ecio) Iunio Torquat[o Sil]ano / Q(uinto) Haterio Ant[onino co(n)]s(ulibus) // Q(uinto) Coelio [Cal]tilio Iusto L(ucio) Hel[vio Blaesio] / Proculo IIvir(is) i(ure) d(icundo) pr(idie) Idus Mart(ias) / Secundus c(olonorum) c(oloniae) V(eneriae) C(orneliae) / ser(vus) scripsi me accepisse ab(!) / P(ublio) Terentio Pr[i]m[o] HS DCCLXXVI reliquos / ob avitum [fun]di Audiani   et   accepi / ante [h]anc d[ie]m HS V(milia)CCXXIIII / act(um) Pompeis // [D(ecimo) I]unio Silano Q(uinto) Haterio Antonino co(n)s(ulibus) // Secundi c(olonorum) c(oloniae) V(eneriae) s(ervi) / L(uci) Helvi Blaesi / Q(uinti) Coeli Iust[i] / [C]n(aei) Pupi[
——————

►  Bibliography
 
 
De Petra, Le tavolette cerate di Pompei rinvenute a' 3 e 5 luglio 1875, Roma, 1876, n. 125 ; CIL IV (1898), n. 3340, CXXXVIII ; Bruns, Fontes iuris Romani antiqui, I, Tübingen, 1909, pp. 360-361 ; Girard, Textes de droit romain, 4th ed., Paris, 1913, p. 866 ; Schiaparelli, Raccolta di documenti latini, I, Comi, 1923, n. 4 ; Arangio-Ruiz, FIRA, III, Firenze, 1943, pp. 418-419, n. 131 a ; Andreau, Les affaires de monsieur Jucundus, Roma, 1974, n. 138 ;  Ducan-Jones, Structure and Scale in the Roman Economy, Cambridge, 2002, p. 176.

 
►  Source : Dyptich found at Pompeii, Italy, in 1875 / Dated March 14, AD 53.
 

 
CIL IV, n. 3340, CXLI ( Epigraphik Datenbank Clauss/Slaby ).
 

 
Chirograp(h)um   Privati   c(olonorum)   c(oloniae) V(eneriae) C(orneliae) s(ervi) / ob fullonicas soluti / HS |(mille)DCLII  anni  primi // Sex(to) Pompeio Proculo / C(aio) Cornelio Macro IIvir(is) i(ure) d(icundo) / XI K(alendas) Mart(ias) / Privatus coloniae ser(vus) / scripsi me accepisse ab(!) / L(ucio) Caecilio Iucundo sest/ertios mille sescentos // quinquaginta duo] num/mos ob fullonicam / ex reliquis anni unius / act(um) Pom(peis)   /   Nerone   Aug(usto)   III   / M(arco) Messalla co(n)s(ulibus) // Privati c(olonorum) c(oloniae) V(eneriae)   c(orneliae)   s(ervi)   /   Sex(ti)   Pompe(i)   Procul(i) / Sex(ti) Pomp(ei) P[rocul(i)] / A(uli) Messi Proni(mi)   /   Privati   c(olonorum)   c(oloniae) V(eneriae) C(orneliae) s(ervi) // Sex(to) Pompe(i)o Proculo / C(aio)   Cornelio   Macro   d(uumviris)   i(ure)   d(icundo) / XI K(alendas) Mart(ias) / Privatus colonor(um) colon(iae)   se(rvus)   /   scrips[i]   me   acc[epi]sse [a] L(ucio) Caec(ilio) / Iucund(o) HS |(mille)D[CLII] ob / fullon(icam) ex reliq(uis) ann(i) / un(ius) / Nerone Caes(are) III / Messalla co(n)s(ulibus)
——————

►  Bibliography
 
 
De Petra, Le tavolette cerate di Pompei rinvenute a' 3 e 5 luglio 1875, Roma, 1876, n. 117 ; CIL IV (1898), n. 3340, CXLI ; Bruns, Fontes iuris Romani antiqui, I, Tübingen, 1909, p. 360 ; Schiaparelli, Raccolta di documenti latini, I, Comi, 1923, n. 7 ; Andreau, Les affaires de monsieur Jucundus, Roma, 1974, n. 141 ; Arangio-Ruiz, FIRA, III, Firenze, 1943, p. 419, n. 131 b ; Moeller, The Wool Trade of Ancient Pompeii, Leiden, 1976, p. 95 ; Forbes, Studies in Ancient Technology, IV, Leiden-New York, 1987, p. 89.

 
►  Source : Tryptich found at Pompeii, Italy, in 1875 / Dated February 19, AD 58.
 

 
CIL IV, n. 3340, CXLIII ( Epigraphik Datenbank Clauss/Slaby ).
 

 
Cn(aeo) Pompeio Grospho Grospho / Pompeio Gaviano IIvir(is) iur(e) dic(undo) / VI Idus Iulias / Privatus colonorum coloniae / Veneriae Corneliae Pompei/anorum ser(vus) scripsi me / accepisse ab(!) L(ucio) Caecilio Iucundo / sestertios mille sescentos // quinquaginta nummos nummo / libellas quinque ex reliquis / ob   fullonica(m)   anni   L(uci)   Verani / Hupsaei et Albuci Iusti d(uum)v(irorum) i(ure) d(icundo) solut(os) / act(um)   Pom(peis)   / M(arco) Ostorio Scapula T(ito) Sextio Africano co(n)s(ulibus) // Privati c(olonorum) c(oloniae)   V(eneriae)   C(orneliae)   ser(vi)   /   Cn(aei)   Pomp(ei) Gro(s)phi Gav(iani) M(arci) Veso[n(ii)] Marc(elli) / A(uli) Clodi Iusti / Priva(ti) c(olonorum) c(oloniae) V(eneriae) C(orneliae) s(ervi) // Duobus Grosphis   d(uumviris)   i(ure)   d(icundo)   /   VI   Idus Iuli(as) / chirograpum Privati c(olonorum) c(oloniae) V(eneriae) C(orneliae) s(ervi) / HS |(mille)DCLIS ob fullonic(am) / anni ter[ti] / T(ito) Sextio M(arco) Ostor(io) c(onsulibus) // Chirograpu[m] Privati c(olonorum) c(oloniae) [V(eneriae) C(orneliae) s(ervi)] / HS |(mille)DCLIS   ob   fullonic[a(m)]   /   anni   terti   / duobus Grospis d(uum)v(iris) i(ure) d(icundo) / M(arco) Ostor(io) T(ito) Sextio co(n)s(ulibus) / VI Idus Iulias
——————
►  Bibliography
 
 
De Petra, Le tavolette cerate di Pompei rinvenute a' 3 e 5 luglio 1875, Roma, 1876, n. 119 ; CIL IV (1898), n. 3340, CXLIII ; Bruns, Fontes iuris Romani antiqui, I, Tübingen, 1909, pp. 359-360 ; Girard, Textes de droit romain, 4th ed., Paris, 1913, p. 867 ; Arangio-Ruiz, FIRA, III, Firenze, 1943, p. 420, n. 131 c ; Andreau, Les affaires de monsieur Jucundus, Roma, 1974, n. 143 ; Moeller, The Wool Trade of Ancient Pompeii, Leiden, 1976, pp. 92 and 95.
 
►  Source : Tryptich found at Pompeii, Italy, in 1875 / Dated July 10, AD 59.
 

 
CIL IV, n. 3340, CXLV ( Epigraphik Datenbank Clauss/Slaby ).
 

 
C(aio) Cornelio Macro Sex(to) [Pompeio] / Proculo duumviris i(ure) d(icundo) / Nonis Ianuari(i)s / Privatus coloniae   Pompeianor(um)   /   ser(vus) scripsi me accepisse ab(!) / L(ucio) Caecilio Iucundo sestertia / duo mil{l}ia sescentos septuaginta quin[que] // nummos ex reliquis ob / pasquam anni Modesti / et Vibi Secundi IIvir(orum)   i(ure)   d(icundo)   /   act(um)   Pom(peis)   /   Nerone Caesare III / M(arco) Messalla Corvino [co(n)s(ulibus)] // Privati c(olonorum) c(oloniae) V(eneriae) C(orneliae) s(ervi) / Sex(ti) Pomp(ei) Procul(i) / Cn(aei) Pompe(i) Gaviani / P(ubli) Terenti Prim(i) / Privat(i) c(olonorum) c(oloniae) V(eneriae) C(orneliae) s(ervi)   /   ib()   XX   //   C(aio) Cornelio Macro Sex(to) Pom(peio) / Procu[lo] d(uumviris) i(ure) d(icundo) / Non(i)s Ianua[r(iis) Pri]vat[u]s colonor(um) / Pompeianor(um) ser(vus) scripsi / me accepisse ab(!) L(ucio) Caecili(o)   /   Iucundo   [HS   II(milia)]DCLXXV   ex   /   rel[i]quis   ob pasqua [---] anni / Modesti e[t] Vibi Secund[i] / act(um) Pom(peis) / Ner[on]e Caes[are] III / Messal(la) Corvin(o) c(onsulibus) // Solutio ob pasqua   /   anni   primi   Privato   /   duumviris   Pompeio   et   Cornelio   /   debuera(m) anni superioris / HS II(milia)DCLXXV
——————

►  Bibliography
 
 
De Petra, Le tavolette cerate di Pompei rinvenute a' 3 e 5 luglio 1875, Roma, 1876, n. 121 ; CIL IV (1898), n. 3340, CXLV ; Bruns, Fontes iuris Romani antiqui, I, Tübingen, 1909, p. 360 ; Arangio-Ruiz, FIRA, III, Firenze, 1943, pp. 420-421, n. 131 d ; Andreau, Les affaires de monsieur Jucundus, Roma, 1974, n. 145 ;  Moeller, The Wool Trade of Ancient Pompeii, Leiden, 1976, p. 95.

 
►  Source : Tryptich found at Pompeii, Italy, in 1875 / Dated January 5, AD 58.
 

 
CIL IV, n. 3340, CLI ( Epigraphik Datenbank Clauss/Slaby ).
 

 
[S]olutio   [---]   //   [L(ucio) ---]o   [T]i(berio)   C[laudio] / [V]ero [d(uumviris)] i(ure) d(icundo) / [III(?) Idus Ianu]ari[as]   /   [Privatus]   colon[iae]   Pompeian(orum)   /   s[er(vus)] scripsi me accepisse / ab(!) [L(ucio) Cae]c[i]lio Iucundo / sestertia duo mil{l}ia // quingentos viginti numm(os) / nomine M(arci) Fabi Agathini / mancipis   merca[t]uus   / act(um) Pom(peis) / P(ublio) Mario P(ubli) f(ilio) L(ucio) Afinio co(n)[s(ulibus)] // [------]   /   Ti(beri)   Claudi   / C(ai) Numitori / M(arci) Ant[oni] / [------] // Ti(beri) Claudi Veri / Audi Bassi / M(arci) Antoni Terti // L(ucio) [---] Cla[udio Vero] / [duumviris i(ure) d(icundo)] / Priv[atu]s col(oniae) [Colonorum   P]ompe[ian(orum)]   / [se]r(vus) scripsi me accepisse ab(!) / [L(ucio)] Caecilio Iucundo [---] / [------] / [------] / [act(um) Pomp(eis)] III [I]dus Ian[uari]as / P(ublio) Mario L(ucio) Afinio co(n)s(ulibus)
——————

►  Bibliography
 
 
De Petra, Le tavolette cerate di Pompei rinvenute a' 3 e 5 luglio 1875, Roma, 1876, n. 114 ; CIL IV (1898), n. 3340, CLI ; Arangio-Ruiz, FIRA, III, Firenze, 1943, pp. 421-422, n. 131 e ; Andreau, Les affaires de monsieur Jucundus, Roma, 1974, n. 151.

 
►  Source : Inscription found at Pompeii, Italy, in 1875 / Dated (January 11 ?), AD 62.