APOCHAE POMPEIANAE : CHIROGRAPHA
     
Acknowledgements of debts
       
( AD 53-57 )
 

 
( V. Arangio-Ruiz, Fontes iuris Romani antejustiniani, III, Firenze, 1943, pp. 411-413, n. 130 a ).
 

 
Scriptura interior :
      A . . . . o  . . . . . . o  L. Iunio cos. | VI k. Septembres P. Alfe|nus Varus trecena|rius Augussti scripsi | me accepisse ab L. Cae|cilio Iuqundo (sestertios) uigin|ti quinque quadrin|gentos triginta noue(m) | nummo[s] ex auctione ue|naliciaria P. Alfeni | Pollion«n»is de(curionis) N. Epri | Niciae || pro parte eius <pecuniae> quam | stipulatus est ex | delegatu eorum. |
      Acctum Iulianis Cos. | sta[t]i[on]e Nucherina.
      Nomina signatorum :
      P. Alfeni Va[ri] | trecenari Augus[ti].
      P. Alfeni Pollionis.
      T. Trausi A[. . . .].
      [P.] Alfeni Vari | trecenari Aug(usti).
      P. Alfeni Pollionis.
      In pagina V scriptura exterior fere tota legitur.
——————

►  Bibliography
 
 
De Petra, Le tavolette cerate di Pompei rinvenute a' 3 e 5 luglio 1875, Roma, 1876, n. 115 ; CIL IV (1898), n. 3340, XLV ; Mommsen, GS, III (1907), p. 284 ;
Bruns, Fontes iuris Romani antiqui, I, Tübingen, 1909, p. 356 ; Kniep, Fest. Thon, Jena, 1911, pp. 47 ss. ; Schönbauer, ZSS, 45, 1925, p. 370 ; Beseler, ZSS, 46, 1926, p. 267 ; Della Corte, Rend. Accad. Arch. Napoli, 16, 1936, pp. 43 ss. ; Arangio-Ruiz, SDHI, 5, 1939, p. 621, n. 63 ; Arangio-Ruiz, FIRA, III, Firenze, 1943, pp. 411-413, n. 130 a ; Arangio-Ruiz, La società in diritto romano, Napoli, 1950, p. 142, n. 1 ; Degrassi, I fasti consolari dell'impero romano dal 30 av. Cristo al 613 dopo Cristo, Roma, 1952, pp. 15 and 197 ; Arangio-Ruiz & Pugliese Carratelli, PdelP, 9, 1954, p. 63 ; Cocco, PdelP, 25, 1970, pp. 446 ss. ; Andreau, Les affaires de Monsieur Jucundus, Roma, 1974, n. 45 ; Harris, MAAR, 36, 1980, pp. 117 ss. ; Coarelli, Op. Acad. Finl., 2, 1982, pp. 119 ss. ; AE 1993, n. 454 ; Pankiewicz, Pomoerium, 1, 1994, p. 93 ; Serrao, Atti degli incontri capresi di storia dell’economia antica, Bari, 2000, p. 46.

 
►  Source : Tryptich found at Pompeii, Italy, in 1875 / Dated August 27, after AD 52.
 

 
( V. Arangio-Ruiz, Fontes iuris Romani antejustiniani, III, Firenze, 1943, p. 413, n. 130 b ).
 

 
      In margine tabellae secundae :
      [Persc]riptio [M. All]eio Carpo.
      Scriptura interior :
      Q. Volusio   Saturnino   |   P. Cornelio  Scipione  cos.  | [VIII] k. Iulias | [M. Alleiu]s Carpus scripsi | me a[ccepi]sse  ab  L. Caecilio | [Iucundo (sestertios)] mille trecen|[tos octoginta] s[e]xs nummo[s | ex auctione . . . .]iaria || [— — — —].
      Act(um) Pompeis.
      Nomen signatoris M. Allei Carpi quater legitur, nam summa et ima parte dextera primum praescriptum est a librario, deinde ab ipso creditore exaratum.
      Scriptura exterior interiori simillima, praeterquam in fine legitur ob auctione(m) me(am) sup sti|pulatu eius.
——————

►  Bibliography
 
 
De Petra, Le tavolette cerate di Pompei rinvenute a' 3 e 5 luglio 1875, Roma, 1876, n. 20
 ; CIL IV (1898), n. 3340, XXI
 ; Bruns, Fontes iuris Romani antiqui, I, Tübingen, 1909, pp. 356-357 ; Girard, Textes de droit romain, Paris, 1913, p. 866 ; Arangio-Ruiz, FIRA, III, Firenze, 1943, p. 413, n. 130 b ; Andreau, Les affaires de Monsieur Jucundus, Roma, 1974, n. 21.

 
►  Source : Tryptich found at Pompeii, Italy, in 1875 / Dated June 24, AD 56.
 

 
( V. Arangio-Ruiz, Fontes iuris Romani antejustiniani, III, Firenze, 1943, p. 413-414, n. 130 c ).
 

 
      Margines tabellarum primae et secundae :
      Perscriptio | [Vesta]lis.
      Scriptura interior :
      Q. Volusio Saturnino [P. Cornelio cos.] XIV k. Iulias. Vestalis P[opidiae — — —] | seruos scripsi me [accepisse ab] | L. Caecilio Iuc[undo (sestertios) . . . . . merce]|de minus ob [mancipia uendita | — — —] qua[e   pecunia   in   stipulatum]   |   eius   uenit   [ex   auctione   Popidiae]   |  domina[e meae — — — — | — — — —]. ||
      Actum Po[mpeis].
      Nomina signatorum perierunt.
      Scriptura exterior quamquam mutila similis est, praeterquam quod in principio habet Chirograpum [— — — —] | Popidiae [— — — —] (ut uidetur, sine die et consulibus).
——————

►  Bibliography
 
 
De Petra, Le tavolette cerate di Pompei rinvenute a' 3 e 5 luglio 1875, Roma, 1876, n. 19
 ; CIL IV (1898), n. 3340, XX
 ; Bruns, Fontes iuris Romani antiqui, I, Tübingen, 1909, p. 357 ; Arangio-Ruiz, FIRA, III, Firenze, 1943, pp. 413-414, n. 130 c ; Andreau, Les affaires de Monsieur Jucundus, Roma, 1974, n. 20.

 
►  Source : Tryptich found at Pompeii, Italy, in 1875 / Dated June 18, AD 56.
 

 
( V. Arangio-Ruiz, Fontes iuris Romani antejustiniani, III, Firenze, 1943, pp. 414-415, n. 130 d ).
 

 
      [Q. Volusio S]aturnin[o P. Cor|nelio Scipi]one [cos.] | III idus Nouembr(es). | [— — —]s Umbriciae Antiochidis se[ruos | scripsi ea]m accepisse ab L. Caec[ilio | Iucundo] sestertios nummos sescentos | [quadragi]nta quinque ob a[u]ctionem | [factam no]mine [— — — —] | rebus inpositicis ue[nditarum aedium]   | ex   qua   summa   [accepit — — —]   ||   sestertios   ducentos [et] arbitria s[estertio]s | uiginti et acc[e]ss[ione]s (sestertios) XIII et minus | (sestertios) LI et hac di[e reli]quos ego | sestertios trec[ento]s sexsaginta | nummos. |
      Actum Pompeis.
——————

►  Bibliography
 
 
De Petra, Le tavolette cerate di Pompei rinvenute a' 3 e 5 luglio 1875, Roma, 1876, n. 116
 ; CIL IV (1898), n. 3340, XX
III ; Arangio-Ruiz, FIRA, III, Firenze, 1943, pp. 414-415, n. 130 d ; Bruns, Fontes iuris Romani antiqui, I, Tübingen, 1909, p. 357 ; Andreau, Les affaires de Monsieur Jucundus, Roma, 1974, n. 23.

 
►  Source : Tryptich found at Pompeii, Italy, in 1875 / Dated November 11, AD 56.
 

 
( V. Arangio-Ruiz, Fontes iuris Romani antejustiniani, III, Firenze, 1943, p. 415, n. 130 e ).
 

 
      Margo tabellae secundae :
      [Per]scriptio Trophimo.
      Scriptura interior :
      L. Duuio Auito P. Clodio cos. | IIII idus Decembr(es). |
      M. Heluius Catullus scripsi rogatu | Umbriciae Antiochidis eam | accepisse ab L. Caecilio Iucundo | (sestertios) VI (milia) CCLII nummos ob | auctionem Trophimi serui | eius mercede minus. ||
      Act(um) [Pom]peis.
      In pag.a IV nomina M. Helui Catulli (primo et ultimo loco), Umbriciae Antiochidis et duorum testium.
      In pag.a V scriptura exterior interiori simillima.
——————

►  Bibliography
 
 
De Petra, Le tavolette cerate di Pompei rinvenute a' 3 e 5 luglio 1875, Roma, 1876, n. 14
 ; CIL IV (1898), n. 3340, XX
IV ; Bruns, Fontes iuris Romani antiqui, I, Tübingen, 1909, p. 358 ; Arangio-Ruiz, FIRA, III, Firenze, 1943, p. 415, n. 130 e  ; Andreau, Les affaires de Monsieur Jucundus, Roma, 1974, n. 24.

 
►  Source : Tryptich found at Pompeii, Italy, in 1875 / Dated December 10, AD 56.
 

 
( V. Arangio-Ruiz, Fontes iuris Romani antejustiniani, III, Firenze, 1943, pp. 415-416, n. 130 f ).
 

 
      Margo tabellae secundae :
      [Ch]irograp<h>um [S]al[ui].
      Scriptura interior (exterior euanuit) :
      M’. Acilio Auiola M. Asinio cos. | IIII k. Iunia[s]. |
      Saluius heredum N. Nasenni | Nigidi Vacculae seruo[s] | scripsi me accepisse ab | L. Caecilio Iucundo sestertia   |   nummum   tria   milia   |   quinquaginta   noue(m)   |   nummos || ob auctionem meam [. .]em [i]n stipulatu(m) eius redegi | quae minutati(m) quem | admodum uolui ab eo | accepi in hanc diem. |
      Actum Pompeis.
      In pag.a IV nomina signatorum, scil. duorum testium et Salui her(edum) Vacculae, quod nomen primo et ultimo loco repetitur.
——————

►  Bibliography
 
 
De Petra, Le tavolette cerate di Pompei rinvenute a' 3 e 5 luglio 1875, Roma, 1876, n. 112
 ; CIL IV (1898), n. 3340, VI
 ; Bruns, Fontes iuris Romani antiqui, I, Tübingen, 1909, pp. 357-358 ; Arangio-Ruiz, FIRA, III, Firenze, 1943, pp. 415-416, n. 130 f ; Andreau, Les affaires de Monsieur Jucundus, Roma, 1974, n. 6.

 
►  Source : Tryptich found at Pompeii, Italy, in 1875 / Dated May 29, AD 54.
 

 
( V. Arangio-Ruiz, Fontes iuris Romani antejustiniani, III, Firenze, 1943, p. 416, n. 130 g ).
 

 
      Scriptura interior :
      [Nero]ne Cae[sare II | L.] Calpurn[io cos.] | VII k. F[ebr.] (? ). |
      Ti. Claudius Syn[eros] | scripsi rogat[u et] | mandatu Abasc[anti] | Caesaris Au[g. Phi]|lippiani eu[m acce]|pisse   ab   L. [Cae]|cilio   [Iucundo]   ||   sestertia   duo [milia] | septingentos [tri]|ginta duos nummos | [— — —]res quas in s[tipula]|tu eius [— — — —]. |
      Act(um) [Pompeis].
      Nomina signatorum perierunt.
      Scripturae exteriori ualde mutilae alia quaedam adiecta esse uidentur lectu et intellectu difficilia, quae tamen ad praecedentem libelli scripturam respicere possunt.
——————

►  Bibliography
    
   
De Petra, Le tavolette cerate di Pompei rinvenute a' 3 e 5 luglio 1875, Roma, 1876, n. 27
 ; CIL IV (1898), n. 3340, XXX ; Bruns, Fontes iuris Romani antiqui, I, Tübingen, 1909, p. 358
 ; Arangio-Ruiz, FIRA, III, Firenze, 1943, p. 416, n. 130 g ;  Andreau, Les affaires de Monsieur Jucundus, Roma, 1974, n. 30.

 
►  Source : Tryptich found at Pompeii, Italy, in 1875 / Dated (January 26 ?), AD 57.