ADITUS AD CENACULA PRECARIO CONCEDITUR
   
Contract of precaria
  
( AD 6th century )
 

 
( V. Arangio-Ruiz, Fontes iuris Romani antejustiniani, III, Firenze, 1943, pp. 350-356, n. 108 ).
  

 
Latin translation
  

 
Antica pars.
      Illa nobilissima femina, filia beatae memoriae illius, matre illa, illa ciuitate oriunda, infra breuiter propria manu subscribens, illi dilectae filiae meae.
      Quae infra scripta sunt declaro. Post mortem beatissimi patris quidem tui, mariti uero mei illius, scriptura rerum cessionis per me facta est tibi et fratri tuo filio autem meo illi, proprium adhuc seruans uigorem, per quam inter nos conuenit ut usum habeam paternae domus uestrae in huius ciuitatis regione illa sitae et omnium conclauium et stabulorum quae circa eam sunt, immo omnium quorumlibet aedificiorum ad praedictum beatissimum patrem uestrum illum spectantium et in eadem regione illa sitorum, per omne uitae meae tempus, praeter duo tantummodo cenacula ad praedictum fratrem tuum illum pertinentia et ab eodem empta, ad quae secundum ipsam cessionis scripturam conuenit ipsum fratrem tuum illum introitus et exitus habiturum esse per domum heredum beatae memoriae Romani, nec umquam uel ipsi uel heredibus eius, qui in duorum cenaculorum ius successerint, potestatem fore ad ea accedendi per paterna uestra aedificia.
      Hac cessione per me uobis facta, etiam transactionis instrumenta secuta sunt inter te filiam meam illam et fratrem tuum meum autem filium illum ad certos articulos pertinentia, in quibus hoc quoque ordinatum est, emptionem quondam factam in personam praedicti fratris tui illius eorundem suprascriptorum cenaculorum communibus uestris paternis et suprascriptis aedibus accedentium ratam esse, eorumque possessionem esse apud eundem fratrem tuum illum, in ipsis quoque transactionis instrumentis confirmato ne ipsi fratri tuo illi neue cuilibet alii personam eius induenti liceat per paterna uestra aedificia transire, sed tantummodo per praedictam domum ad heredes beatae memoriae Romani pertinentem.
      His inter te filiam meam illam et fratrem tuum illum conuentis . . .  . . . . praedictae transactiones . . . . . .
Postica pars.
      Ch(ristus) M(aria) G(abriel).
      Illi disertissimo defensori ciuitatis illius illa illius filia. Testationem quandam composui fratri meo germano illi inscriptam : rogo igitur eam recitari et in gestis receptam fratri meo illi patefieri per facundiam tuam.
      Defensor : « Defensionis adiutor ille testificationem ab illa factam accipito et recitato ».
      Testificatio. Illi, siue is quo alio nomine agit, fratri meo germano illa. Cum mihi potestas esset duorum cenaculorum quae emisti, in regione illa constitutorum et paternae domui nostrae accedentium, adituum praecludendorum qui ad eadem paterna nostra aedificia uel loca ferunt, ut tibi eisque qui personam tuam induant adeunda sint per domum heredum beatae memoriae Romani secundum pacta quae inter nos facta sunt per transactionis scripturam, mater nostra a me impetrauit ut quantum quidem tempus uiuat aditus ita sint ut iam fuerunt, post mortem uero suam praecludantur : qua de re precatiuam scripturam mihi fecit. Huius scripturae uigorem secuta, quamquam ne praeiudicium patiar me tuetur et legum subtilitas et utraque scriptura, scilicet et quae inter me et te facta est et quae a matre ad me peruenit, necessarium tamen putaui etiam superuacaneum quiddam facere et praesenti testificatione erga te uti, per quam tibi significo licuisse quidem mihi, cum transactionis scriptura inter me et te facta esset, secundum eiusdem uigorem suprascriptos aditus praecludere, parcentem autem communi nostrae matri commoraturam me esse hoc facere usque dum mater nostra uiuat : cum autem mortua erit, necessario omnimodo praecludendos esse communibus nostris sumptibus secundum uigorem eiusdem transactionis scripturae suprascriptos aditus eorundem cenaculorum a te emptorum paternis nostris aedificiis et locis accedentium, nec te nec alio quouis potestatem habente prohibendi, ita ut . . . . . . . . . . . . in temporaria scriptura nuper facta declaraui, id est in cessione aditus duorum cenaculorum in totum tempus quo mater nostra uiuat (inter te et me) facta — — — — — — —

 
Greek text  (
Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

r
(hand 1) ἡ δῖνα ἡ εὐγενεστάτη θυγάτηρ τε τῆς μακαρίας μνήμης τοῦδε, μητρὸς τῆσδε, | ὁρμωμένη ἀπὸ τῆσδε τῆς πόλεως, ἑξῆς βραδέως ὑπογράφουσα ἰδίᾳ χειρί, | τῇδε τῇ ἐνδιαθέτῳ μου θυγατρί. ὁμολογῶ τὰ ὑποτεταγμένα. (hand 2) μετὰ τὴν τελευτὴν | τοῦ μακαριωτάτου σοῦ μὲν πατρός, ἐμοῦ δὲ ἀνδρὸς   τοῦδε   ὁμολογία | παραχωρήσεως   πραγμάτων   ἐξετέθη   παρ᾽   ἐμοῦ   εἰ\ς’/ σὲ καὶ τὸν σὸν ἀδε[λφόν], | ἐμὸν δὲ υἱὸν τόνδε, ἥτις καὶ τὴν ἰδίαν περιέχει δύναμιν, δι᾽ ἧς | συμπεφώνηται παρ᾽ ὑμῶν πρὸς ἐμέ, ὥστ᾽ ἐμὲ ἔχειν τὴν χρῆσιν | τῆς πατρῴας ὑμῶν οἰκίας τῆς ἐπὶ ταύτης τῆς πόλεως ἐπ᾽ ἀμφόδου̣ | τοῦδε καὶ πάντων τῶν περιὲ̣ξ αὐτῆς οἰκημάτων καὶ ἐπαύλεων, | οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ ὅλων τῶν ἄλλων οἰκημάτων τῶν διαφερόντω[ν] | τῷ προειρημένῳ μακαριωτάτῳ ὑμῖν πατρὶ τῷδε, τῶν καὶ δια-|κειμένων ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ ἀμφόδου τοῦδε ἐπὶ τὸν τῆς ζωῆς μου | χρόνον, δείχα δύο καὶ μόνων κελλίων ἀνηκόντων τῷ σῷ ἀδελφ[ῷ] | τῷ εἰρημένῳ τῷδε, ἀγορασθέντων παρ᾽ αὐτοῦ, ὧν καὶ ἔδοξεν | τὸν αὐτόν σου ἀδελφὸν τόνδε, καθάπερ τῇ αὐτῇ παραχωρητικῇ| ὁμολογίᾳ περιέχεται, τὰς εἰσόδους καὶ ἐξόδους ποιήσασθαι | διὰ τῆς οἰκίας τῶν κληρονόμων τοῦ μακαρίου Ῥωμανοῦ, | καὶ μηδαμῶς ἐξεῖναι αὐτῷ ἢ κληρο[νό]μοις αὐτοῦ \ἢ τοιοῦτο/ τούτων τῶν | δύο κελλίων δίκαιον μεταλημψομένοις εἰς ταῦτα διοδεύειν | διὰ τῶν πατρικῶν ὑμῶν μενημάτων. ταύτης παρ᾽ ἐμοῦ | εἰς ὑμᾶς συντεταγμένης τῆς παραχωρήσεως καὶ ὁμολογείαι | διαλύσεων παρηκολούθ̣ησαν μεταξὺ σοῦ τῆς ἐμῆς θυγατρὸς | τῆσδε καὶ τοῦ σοῦ ἀδελφοῦ, ἐμοῦ δὲ υἱοῦ τοῦδε, περὶ φανερῶν | κεφαλαίων, ἐν αἷς ἐντέτακται̣ καὶ τοῦτο, ὥστε τὴν ὠνὴν | τὴν γενομένην τὸ τηνικαῦτα εἰς πρόσωπον | τοῦ εἰρημένου σοῦ ἀδελφοῦ τοῦδε τῶν αὐτῶν καὶ προγεγραμμέ[(νων)] | δύο κελλίων πλησ̣ιαζ[ό]ντων τοῖς κοινοῖς ὑμῶν πατρικοῖς | οἰκήμασιν τοῖς καὶ προγεγραμμένοις βεβαίαν εἶναι, | καὶ τὴν τούτων νομὴν εἶναι παρ᾽ αὐτῷ τῷδε τῷ σῷ ἀδελφ[ῷ], | δόξαντος καὶ ἐν αὐταῖς τ[αῖ]ς διαλυτικαῖς ὁμολογείαις, | τὰ αὐτὰ δύο κελλία μὴ διοδεύεσθαι παρ᾽ αὐτοῦ τοῦ σοῦ | ἀδελφοῦ τοῦδε μή[τε παρ᾽ οἱου]δήποτε προσώπου τὸ | αὐτοῦ πρόσωπ̣ον π[λ]ηροῦντος διὰ τῶν πατρικῶν | ὑμῶν οἰκημάτων, ἀλλὰ διὰ τῆς εἰρημένης οἰκίας | τῆς διαφερούσης τοῖς κληρο[νόμοις] τοῦ μακαρίο[υ] | [Ῥωμανοῦ. τούτων συμπεφωνημένων μ]εταξὺ σοῦ τε αὐτῆς | [τῆς ἐμῆς θυγατρὸς τῆσδε καὶ τοῦ σοῦ] ἀδε̣λ̣φ̣[οῦ] τοῦδ̣ε̣ | [ - ca. ? - α]ἱ εἰρημέναι διαλύσεις | [ - ca. ? - ]π̣α̣[.]φ̣[.].ο̣.[.]ε...
v
(hand 3) χμγ | τῷδε τῷ λογιωτάτῳ ἐκδίκῳ τῆσδε τῆς πόλεως παρὰ | τῆσδε θυγατρὸς τοῦδε. διαμαρτυρίαν τινὰ συνέταξα πρὸς τὸν ἐμὸν | ὁμογνήσιον ἀδελφὸν τόνδε καὶ παρακαλῶ ταύτην ἀναγνωσθῆναι καὶ μέρος τῶν | ὑπομνημάτων γενομένην δήλην γ̣ενέ[σ]θ[αι καὶ] τ̣ῷ ἐμῷ ἀδελφῷ τῷδε διὰ τῆς σῆς | λογιότητος. ὁ ἔκδικ(ος)· ὁ τῆς ἐκδικίας βοηθὸς ὁ δῖνα ὑποδεξάμεν[ος] τ̣ὴν παρὰ τῆσδε προγινομένην διαμαρτυρίαν ἀναγιγνωσκέτω. | (hand 1) [δι]α̣μαρτυρία (hand 3) τῷδε καὶ ὡς χρηματίζει τῷ ἐμῷ ὁμογνησίῳ ἀδελφῷ | (hand 1) ἡ δῖνα \(hand 3) [[ἡ δῖνα]]/ ἀδείας \(hand 1) ἀδείας/ (hand 3) μοι οὔσης ἀποφράτ’τιν τὰς εἰσόδους τῶν δύο κελλίων̣ | τῶν ἀγορασθέντων παρὰ σοῦ καὶ διακιμένων ἐπ ἀμφόδου̣ τοῦδε | πλησιαζόντων τῇ πατρεικῇ ἡμῶν οἰκείᾳ, τὰς βαλ’λούσας εἰ[ς] τὰ αὐτὰ | πατρῷα   ἡμῶν   οἰκήματα     καὶ   χωρήματα, πρὸς τῷ σὲ καὶ \(hand 1) τοὺς/ (hand 3) τὸ σὸν πρό-|σωπον πληροῦντας διὰ τῆς οἰκείας τῶν κληρονόμων τοῦ μακαρίου | Ῥωμανοῦ ταύ̣τας ποιεῖσθαι κατὰ τὰ μεταξὺ ἡμῶν συμπεφωνη[μ]ένα | ἀκολούθως διαλυτικῇ ὁμολογείᾳ. ἡ ἡμῶν μήτηρ ἐδυσώπησέν με, | ὥστε ταύτας τὰς εἰσόδ[ο]υς ἐφ ὅσο̣ν ζῇ χρόνον ἐᾶσαι ἐπὶ σχήματος, μετὰ δὲ | τὴν αὐτῆς τελευτὴν ἀποφράξαι αὐτὰς τὰς εἰσόδους, καὶ περὶ τούτου | παρακλητικὴν ὁμολογείαν ἐξέθετο εἰς ἐμέ. ἀκολούθως τῇ ταύτης | δυνάμει καὶ ἀρκεῖ μέν μοι, ὅσον πρὸς τὸ μὴ παθεῖν πρόκριμα, ἥ τε τοῦ | νόμου ἀκρίβεια καὶ ἑκατέρα ὁμολογεί[α] ἥ τε μεταξὺ ἐμοῦ καὶ σοῦ [[τε]] | γενομένη     τε   παρὰ τ[ῆ]ς̣ μητρο[ς] εἰς ἐμὲ προσελθοῦσα, ἀναγκαῖον δὲ | ὅμως ἐνόμεισα τὸ καὶ π̣ερ̣[ι]τ̣’τό̣[ν] τ̣ι̣ διαπράξασθαι καὶ χρήσασθαι | πρὸς σὲ καὶ τῇ παρούσῃ διαμαρτυρίᾳ, δι ἧς φανερόν σοι π̣[ο]ιῶ̣, ὡς | ἐπ ἐμοὶ μὲν καθέστηκεν τό, ἐξ οὗ̣ ἡ̣ διαλυτικὴ ὁμολογεία [με]τ̣α̣ξ[ὺ] | ἐμοῦ τε καὶ σοῦ παρη[κο]λούθησ̣εν, κατὰ τὴν δύναμιν ταύτης | ἀποφράξαι τὰς εἰρημένας εἰσό̣δους, θεραπεύουσα δὲ ὅμως | πανταχοῦ τὴν κοινὴν ἡμῶν μητέρα, τέως ἀνακόπτομ̣[α]ι̣ τ̣ο̣ῦτο̣ ποιεῖν | ἐφ ὅσον   περίεστιν     αὐτὴ   ἡμῶν   μήτηρ   χρόνον,   τελευτώσης   δὲ | αὐτῆς   παντὶ   τρόπῳ ἀνάγκη ἀπ[ο]φραγῆναι κοινοῖς ἀμφοτέρων | ἡμῶν ἀναλώμασιν κατ[ὰ] τ̣ὴ̣ν̣ δ̣ύ̣ν̣[αμ]ιν τῆς αὐτῆς διαλυτικῆς | ὁμολογείας   τὰς   εἰρημένα[ς]   εἰ[σ]όδους   τὰς βαλ’λούσας εἰς τὰ | πατρῷα ἡμῶν οἰκήματα ἢ καὶ χ[ω]ρήματα τῶν αὐτῶν καὶ | ἀγορασθέντων παρὰ σοῦ κε̣[λλίω]ν̣ δύο , μὴ δυναμένου μήτε σοῦ | μήτε ἑταίρου τιν̣ὸς κ̣ω̣λ̣[ύ]ει̣ν, ὡς τ̣[...]..δ̣α̣...[.]...[..] κ̣ριτ̣ο̣ν | ἔχω ἐν τῷ προσ̣καίρῳ [τῷ] ἄρτ[ι] γενομέν̣ῳ, το̣ῦ̣τ ἔστιν ἐν τῇ παρα-|χωρήσει τ̣ῆς εἰσ[ό]δ̣[ου] τ̣ῶ̣[ν] δύο κ̣ε̣λ̣[λίω]ν̣, ἐφ ὅσον ζῇ χρόνον [ἡ]  ἡμῶν  |  μήτηρ,  γενομένῳ μ[ - ca. ? - ] | πάντως αυτη μηδ[ - ca. ? - ] | εἰς [π]ρόσωπον ..[ - ca. ? - ] | -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

 
►  Bibliography
 
 
Preisigke, Sammelbuch griechischer Urkunden aus Aegypten, I, Strassburg-Berlin, 1913-15, n. 6000 ; Druffel, Papyrologische Studien zum byzantinischen Urkundenwesen im Anschluss an P. Heidelberg 311, München, 1915 ; Weiss, Lit. ZBl., 1915, p. 735 ; Berger, Grünhuts Zeitschrift, 42, 1916, pp. 714 ss. ; Mitteis, ZSS, 37, 1916, pp. 375 ss. ; Wilcken, APF, 6, 1920, pp. 443 ss. ; ZVRW, 39, 1921, p. 248 ;
Taubenschlag, APF, 8, 1927, pp. 25 ss. ; Arangio-Ruiz, FIRA III, Firenze, 1943, pp. 350-356, n. 108 ; Wenger, Die Quellen des römischen Rechts, Wien, 1953, pp. 745, 752 and 770 ; Zamorani, Precario habere, Milano, 1969, p. 165 ; Seidl, Claus & Müller, Rechtsgeschichte Ägyptens als römischer Provinz : Die Behauptung des ägyptischen Rechts neben dem römischen, Sankt Augustin, 1973, pp. 83 and 193 ; Kaser, Das Römische Privatrecht, II, München, 1975, p. 408 ; Kramer in Capasso, Pintaudi & Messeri Savorelli, Miscellanea papyrologica in occasione del bicentenario dell'edizione della Charta Borgiana, I, Firenze, 1990, p. 328 ; McGing, Tyche, 5, 1990, p. 85 ; Duttenhöfer, Ptolemäische Urkunden aus der Heidelberger Papyrus-Sammlung (P. Heid. VI), Heidelberg, 1994, p. 71 ; Krause, Witwen und Waisen im Römischen Reich, II, Stuttgart, 1994, pp. 99 and 271 ; McGing, Greek papyri from Dublin (P. Dub.), Bonn, 1995, p. 140 ; Worp, ZPE, 109, 1995, p. 186 ; Papathomas, Fünfundzwanzig griechische Papyri aus den Sammlungen von Heidelberg, Wien und Kairo (P. Heid. VII), Heidelberg, 1996, p. 169 ; Sirks, Sijpesteijn & Worp, Ein frühbyzantinisches Szenario für die Amtswechslung in der Sitonie, München, 1996, p. 66 ; Andorlini, The Archive of Ammon Scholasticus of Panopolis, Opladen, 1997, p. 105 ; Beaucamp & Dagron, La transmission du patrimoine : Byzance et l'aire méditerranéenne, Paris, 1998, p. 29 ; Andorlini et al., Atti del 22. Congresso internazionale di papirologia (Firenze, 1998), II, Firenze, 2001, p. 844 ; Roebuck & de Loynes de Fumichon, Roman arbitration, Oxford, 2004, p. 8.
 
 
►  Source : Egyptian papyrus preserved in Heidelberg ( SB I, 6000 ).