LEX MUNICIPII TARENTINI
  
Charter of Tarentum
   
( 89-62 BC )
 

 
S. Riccobono, Fontes iuris Romani antejustiniani, I, Firenze, 1941, pp. 166-169, n. 18 ).
 

 
     VIIII
     (1) ne esse  liceat  neive  qu[is],  quod  eius  municipi  pequniae  publicae  sacrae | religiossae  est  erit fra[u]dato neive av[o]rtito neive facito quo eorum | quid fiat, neive per li[tt]eras publicas fraudemve publicum peius | facito d(olo) m(alo). quei faxit quant[i] ea res erit quadruplum multae esto, | eamque pequniam mu[n]icipio dare damnas esto, eiusque pequniae | magistratus, quei quomque in municipio erit, petitio exactioque esto. |
     (2) IIII vir(ei) aedilesque, quei h(ac) l(ege) primei erunt, quei eorum Tarentum venerit, | is in diebus XX proxumeis, quibus post h(anc) l(egem) datam primum Tarentum venerit, | facito quei pro se praes stat praedes praediaque ad IIII [vir(os)] det quod satis | sit, quae pequnia public[a sa]cra religiosa eius municipi  ad  se  in  suo  magistratu | pervenerit,  eam  pequni[a]m  municipio  Tarentino salvam recte esse futur[a]m | eiusque rei rationem r[ed]diturum ita, utei senatus censuerit. isque IIII vir, | quoi ita praes dabitur,  ac[c]ipito  idque  in  tabu[leis  p]ubliceis  scriptum  sit | facito.  quique quomqu[e] comitia duovireis a[ed]ilibusve rogandeis | habebit, is antequam maior pars curiarum quemque eorum, que[i] magistratum eis comitieis petent, renuntiabit, ab eis quei petent praedes | quod satis sit accipito, [q]uae pequnia publica sacra religiosa eius municipi | [ad] quemque eorum in eo magistratu pervenerit, eam pequniam municipio| Tarentino salvam rec[te] ess[e futu]ra[m, ei]usque rei ration[e]m redditurum | ita utei senatus ce[nsu]erit, [i]dque  in  [tabul]eis  publiceis  scriptum  sit,  facito, | quodque  [quoi]que  neg[oti pub]lice in m[unicipi]o de s(enatus) s(ententia) datum erit negotive | publicei gesserit pequniamque publica[m deder]it exegerit, is quoi ita negotium | datum erit negotive quid publice gesser[it] pequniamve publicam dederit | exegerit, eius rei rationem senatui reddito refertoque in di[eb]us X proxume[is] | quibus senatus eius municipi censuer[i]t sine d(olo) m(alo). |
     (3) Quei decurio municipi Tarentinei est erit queive in municipio Tarenti[no in] | senatu sententiam deixerit, is in o[pp]ido Tarentei aut intra eius muni[cipi] | fineis aedificium quod non minu[s] MD tegularum tectum sit habeto [sine] | d(olo) m(alo). quei eorum ita aedificium suom non habebit seive quis eorum [eo] | aedificium  emerit  mancupiove  acceperit  quo  hoic  legi  fraudem  f[axit], | is  in  annos  singulos HS n(ummum) ICC municipio Tarentino dare damnas esto. |
     (4) Nei quis in oppido quod eius municipi e[r]it aedificium detegito neive dem[olito] | neive disturbato, nisei  quod  non  deterius  restituturus  erit,  nisei  d[e]  s(enatus)  s(ententia). | sei  quis  adversus ea faxit, quant[i] id aedificium f[u]erit, tantam pequni[a]m | municipio dare damnas esto, eiusque pequniae [que]i volet petiti[o] esto. | magi(stratus) quei exegerit dimidium in [p]ublicum referto, dimidium in l[u]deis, quos | publice in eo magistratu facie[t] consumito, seive ad monumentum suom | in publico consumere volet, l[icet]o idque ei s(ine) f(raude) s(ua) facere liceto. |
     (5) Sei quas vias fossas clovacas IIII vir II vir aedilisve eius municipi caussa | publice facere immittere commutare aedificare munire volet intra | eos fineis quei eius municipi erun[t], quod eius sine iniuria fiat, id ei facere | liceto. |
     (6) Quei pequniam municipio Tarentin[o] non debebit, sei quis eorum quei | municeps erit neque eo sexennio [p]roxumo, quo exeire volet, duovirum | a[edilisve fuerit ex municipio Tarentino exeire volet id ei sine fraude sua facere liceto].
     In hac pagina tantum 33 versuum primae litterae supersunt, paucae autem voces praesertim sub finem, quae omnes sunt haec :
     re. . . eas i. . . testamento. . . facto mort. . . oporteret. . . . item iei omn[es]. . . . sei ceivitate. . . frau. . . a qu[o]. . . eode[m]. . . fine. . . iuris. . . de ite. . .
 

 
►  Bibliography
 
 
Dessau, Inscriptiones Latinae Selectae, Berlin, 1892-1916, n. 6086 ; Gatti, Scialoja & de Petra, MonAnt, 6, 1895, pp. 405-442 ; AE 1896, n. 93 and 108 ; Beaudouin, RHD, 1896, pp. 407-410 ; Scialoja, RAL, 1896, p. 275 ; Scialoja, BIDR, 1896-97, pp. 1-22 ; AE 1897, n. 134 ; Tardif, RHD, 1897, pp. 113-116 ; Scialoja, RAL, 1898, pp. 216-219 = Studi giuridici, II, pp. 99-101 ; Mommsen, EE, IX (1903), pp. 1-11 = GS, I, pp. 146-161 ; Bruns, Fontes iuris Romani antiqui, I, Tübingen, 1909, pp. 120-122, n. 27 ; CIL I2 (1918), n. 590 ; Abbott & Johnson, Municipal Administration in the Roman Empire, Princeton, 1926, pp. 282-284, n. 20 ; Scialoja, Studi giuridici, II, Roma, 1934, pp. 45-57 ; Rudolph, Stadt und Staat im rômischen Italien, Leipzig, 1935, pp. 124-129 ; Girard, Textes de droit romain, 6th ed., Paris, 1937, pp. 62 ss. ; Riccobono, FIRA I, Firenze, 1941, pp. 166-169, n. 18 ; Arangio-Ruiz & Vogliano, Ath, 20, 1942, pp. 1-10 ; CIL I2 (1943), p. 833 ; Degrassi, Ath, 26, 1948, pp. 254-258 ; Degrassi, MAL, 8, 1949, pp. 281-345 = Scritti vari, I, Roma, 1962, pp. 99-177 ; d'Ors, Epigrafía jurídica de la España Romana, Madrid, 1953, pp. 343-344 ; Wenger, Die Quellen des römischen Rechts, Wien, 1953, p. 396 ; Tibiletti, St. de Francisci, IV, Milano, 1956, p. 609 ; Bourne, Coleman-Norton & Johnson, Ancient Roman Statutes, Austin, 1961, pp. 64-65, n. 63 ; Frederiksen, JRS, 55, 1965, pp. 183-198 ; Gasperini, Il municipio tarantino, Terza miscellanea greca e romana, Roma, 1971, pp. 143-209 ; Girard & Senn, Les lois des Romains, Napoli, 1977, pp. 196-199, n. 2 ; Pani, Ricerche e studi : quaderni del Museo Archeologico Provinciale "Francesco Ribezzo" di Brindisi, 12, 1979 = St. Marzano, pp. 93-104 ; Luzzato, Scritti minori epigrafici e papirologici, Bologna, 1984, pp.255-264 ; CIL I2 (1986), p. 915 ; Crawford, Roman Statutes, I, London, 1996, pp. 301-312, n. 15 ; Ryan, Rank and participation in the republican senate, Stuttgart, 1998, p. 78 ; AE 2004, n. 427 ; Caballos & Colubi in Rodríguez Neila & Melchor, Poder central y autonomía municipal : la proyección pública de las élites romanas de Occidente, Córdoba, 2006, pp. 17-54 ; Dupraz in Bodelot, Eléments "asyntaxiques" ou hors structure dans l'énoncé latin : Actes du colloque international de Clermont-Ferrand (2005), Clermont-Ferrand, 2007, pp. 211-212.
 
 
►  Source : Six fragments of a bronze tablet found at Tarento ( = Tarentum ), Italy, in 1894.
 


Traduction française     English translation