LEX MUNICIPII SALPENSANI
  
Municipal charter of Salpensa
  
( AD 81-84 )
 

 
P. F. Girard & F. Senn, Les lois des Romains, Napoli, 1977, pp. 223-228, n. 4 ).
 

 
XXI  XXII  XXIII  XXIV  XXV  XXVI  XXVII  XXVIII  XXIX
 

 
R. Ut magistratus civitatem Romanam consequantur.
      [XXI. . . Qui IIvir aedilis quaestor ex hac lege factus erit, cives Romani sunto, cum post annum magistratu] | abierint, cum parentibus coniugibusque ac liberis, qui legitumis nuptis quae|siti in potestatem parentium fuerint, item nepotibus ac neptibus filio | nat[is natabus], qui quaeque in potestate parentium fuerint ; dum ne plures c(ives) R(omani) | sint, quam quod ex h(ac) l(ege) magistratus creare oportet. |
R. Ut qui civitat(em) Roman(am) consequantur, maneant in eorundem m(ancipi)o m(anu) | potestate. |
      XXII. Qui quaeque ex h. l. exve edicto imp(eratoris) Caesaris Aug(usti) Vespasiani, imp(eratoris)ve Titi | Caesaris Aug(usti), aut imp(eratoris) Caesaris Aug(usti) Domitiani p(atris) p(atriae), civitatem Roman(am) | consecutus consecuta erit : is ea in eius, qui c(ivis) R(omanus) h(ac) l(ege) factus erit, potestate | manu mancipio, cuius esse deberet, si civitate Romana mutatus | mutata non esset, esto idque ius tutoris optandi habeto, quod | haberet, si a cive Romano ortus orta neq(ue) civitate mutatus mu|tata esset.
R. Ut qui c(ivitatem) R(omanam) consequentur, iura liberatorum retineant. |
      XXIII. Qui  quaeve  [ex]  h(ac)  l(ege)  exve  edicto  imp(eratoris)  Caes(aris)  Vesp(asiani)  Aug(usti), imp(eratoris)ve  Titi  Caes(aris)  Vespasian(i)  Au(gusti) | aut  imp(eratoris) Caes(aris) Domitiani Aug(usti) c(ivitatem) R(omanam) consecutus consecuta erit : is in | libertos libertasve suos suas paternos paternas, qui quae in c(ivitatem) R(omanam) non | venerit, deque bonis eorum earum et is, quae libertatis causa inposita | sunt, idem ius eademque condicio esto, quae esset, si civitate mutatus | mutata non esset.
R. De praefecto imp(eratoris) Caesaris Domitiani Aug(usti). |
      XXIV. Si    eius    municipi    decuriones    conscriptive    municipesve    imp(eratori)    Caesari Domitian(o) | Aug(usto) p(atri) p(atriae) IIviratum communi nomine municipum eius municipi de|tulerint, imp(erator)que Domitianus Caesar Aug(ustus) p(ater) p(atriae) eum IIviratum receperit | et loco suo praefectum quem esse iusserit : is praefectus eo iure esto, quo | esset si eum IIvir(um) i(ure) d(icundo) ex h(ac) l(ege) solum creari oportuisset, isque ex h(ac) l(ege) solus | IIvir i(ure) d(icundo) creatus esset.
R. De iure praef(ecti), qui a IIvir(o) relictus sit. |
      XXV. Ex IIviris qui in eo municipio i(ure) d(icundo) p(raeerunt), uter postea ex eo municipio proficiscetur | neque eo die in id municipium esse se rediturum arbitrabitur, quem | praefectum municipi non minorem quam annorum XXXV ex | decurionibus conscriptisque relinquere volet, facito ut is iuret per | Iovem et divom Aug(ustum) et divom Claudium et divom Vesp(asianum) Aug(ustum) et divom | Titum Aug(ustum)  et  genium  imp(eratoris) Caesaris Domitiani Aug(usti) deosque Penates ; | quae IIvir(um) qui i(ure) d(icundo) p(raeest), h(ac) l(ege) facere oporteat, se, dum praefectus erit, d(um) t(axat) quae eo | tempore fieri possint facturum, neque adversus ea [f]acturum scientem | d(olo) m(alo) ; et cum ita iuraverit, praefectum eum eius municipi relinquito. Ei | qui ita praefectus relictus erit, donec in id municipium alteruter ex IIviris | adierit, in omnibus rebus id ius eaque potestas esto, praeterquam de praefec|to   relinquendo   et   de   c(ivitate)   R(omana)   consequenda,   quod   ius  quaeque  potestas  h(ac) l(ege) | IIviris qui iure dicundo praeerunt datur. Isque dum praefectus erit quo|tiensque municipium egressus erit, ne plus quam singulis diebus abesto. |
R. De iure iurando IIvir(um) et aedil(ium) et q(uaestorum). |
      XXVI. Duovir(i) qui in eo municipio i(ure) d(icundo) p(raesunt), item aediles [qui] in eo municipio sunt, item  |  quaestores  qui  in  eo  municipio  sunt,  eorum  quisque  in  diebus  quinq(ue) | proxumis post h(anc) l(egem) datam ; quique IIvir(i) aediles quaestoresve postea ex h(ac) l(ege) | creati erunt, eorum quisque in diebus quinque proxumis, ex quo IIvir | aedilis quaestor esse coeperit, priusquam decuriones conscriptive || habeantur, iuranto pro contione per Iovem et divom Aug(ustum) et divom Claudi|um et divom Vespasianum Aug(ustum) et divom Titum Aug(ustum) et genium Domitiani Aug(usti) deosque Penates : se, quodquomque ex h(ac) l(ege) exque re communi m(unicipum) m(unicipi) Flavi | Salpensani censeat, recte esse facturum, neque adversus h(anc) l(egem) remve commu|ne[m] municipum eius municipi facturum scientem d(olo) m(alo), quosque prohi|bere possit prohibiturum ; neque se aliter consilium habiturum neq(ue) aliter | daturum neque sententiam dicturum, quam ut [ex] h(ac) l(ege) exque re communi | municipum eius municipi censeat fore. Qui ita non iuraverit, is HS X (milia) | municipibus eius municipi d(are) d(amnas) esto, eiusque pecuniae deque ea pecunia mu|nicipum eius municipi cui volet, cuique per hanc legem licebit, actio peti|tio persecutio esto.
R. De intercessione IIvir(um) et aedil(ium) [et] q(uaestorum). |
      XXVII. Qui IIvir(i) aut aediles aut quaestores eius municipi erunt, his IIvir(is) inter | se et cum aliquis alterutrum eorum aut utrumque ab aedile aedilibus | aut quaestore quaestoribus appellabit, item aedilibus inter se, [item quaestoribus inter se] inter|cedendi, in triduo proxumo quam appellatio facta erit poteritque | intercedi, quod eius adversus h(anc) l(egem) non fiat, et dum ne amplius quam semel | quisque eorum in eadem re appelletur, ius potestasque esto, neve quis | adversus ea quid, quom intercessum erit, facito.
R. De servis apud IIvir(um) manumittendis. |
      XXVIII. Si quis municeps municipi Flavi Salpensani, qui Latinus erit, aput IIvir(os), | qui iure dicundo praeerunt eius municipi, servom suom servamve suam | ex servitute in libertate[m] manumiserit, liberum liberamve esse iusserit, | dum ne quis pupillus neve quae virgo mulierve sine tutore auctore | quem quamve manumittat, liberum liberamve esse iubeat : qui ita | manumissus liberve esse iussus erit, liber esto, quaeque ita manumissa | liberave [esse] iussa erit, libera esto, uti qui optum[o] iure Latini libertini li|beri sunt erunt ; dum is qui minor XX annorum erit ita manumittat, | si causam manumittendi iusta[m] esse is numerus decurionum, per quem | decreta h(ac) l(ege) facta rata sunt, censuerit.
R. De tutorum datione. |
      XXIX. Cui tutor non erit incertusve erit, si is eave municeps municipi Flavi Salpensani | erit, et pupilli pupillaeve non erunt, et ab IIviris, qui i(ure) d(icundo) p(raeerunt) eius municipi, postu|laverit, uti sibi tutorem det, [et] eum, quem dare volet, nominaverit : tum is, | a quo postulatum erit, sive unum sive plures collegas habebit, de omnium colle|garum sententia, qui tum in eo municipio intrave fines municipi eius erunt, | causa cognita, si ei videbitur, eum qui nominatus erit tutorem dato. Sive | is eave, cuius nomine ita postulatum erit, pupil(lus) pupillave erit, sive is, a quo | postulatum erit, non habebit collegam, [collegave] eius in eo municipio intrave | fines eius municipi nemo erit : tum is, a quo ita postulatum erit, causa co|gnita in diebus X proxumis, ex decreto decurionum, quod cum duae partes | decurionum non minus adfuerint, factum  erit,  eum,  qui nominatus | erit, quo ne ab iusto tutore tutela abeat, ei tutorem dato. Qui tutor h(ac) l(ege) | datus erit, is ei, cui datus erit, quo ne ab iusto tutore tutela abeat, tam iustus | tutor esto, quam si is c(ivis) R(omanus) et [ei] adgnatus proxumus c(ivis) R(omanus) tutor esset.
 


►  Bibliography
 
 

Rodríguez de Berlanga, Estudios sobre los bronces encontrados en Málaga a fines de octubre de 1851, Málaga, 1853 ; Mommsen, Abhandlungen der Sächsidchen Gesellschafts der Wissenschaften, 3, 1855, pp. 363-507 = GS, I, 1905, pp. 265-373 ; Laboulaye, Les Tables de bronze de Malaga et de Salpensa traduites et annotées, Paris, 1856 ; Rodríguez de Berlanga, Monumentos historicos del municipio Flavio Malacitano, Málaga, 1864, p. 96 ; CIL II (1869), n. 1963 ;
Dessau, Inscriptiones Latinae Selectae, Berlin, 1892-1916, n. 6088 ; Dessau, WS, 24, 1902, p. 240 ; Bruns, Fontes iuris Romani antiqui, I, Tübingen, 1909, pp. 142-146, n. 30a ; Gradenwitz, Die Stadtrechte von Urso, Salpensa, Malaca in Urtext und Beischrift aufgelöst, Heidelberg, 1920 ; Abbott & Johnson, Municipal Administration in the Roman Empire, Princeton, 1926, pp. 369-374, n. 64 ; Last, CAH, 11, 1936, pp. 456-466 ; Girard, Textes de droit romain, 6th ed., Paris, 1937, pp. 108 ss. ; Riccobono, FIRA I, Firenze, 1941, pp. 202-208, n. 23 ; d'Ors, Epigrafía jurídica de la España Romana, Madrid, 1953, pp. 281-309, n. 8 ; d'Ors, St. Arangio-Ruiz, III, Napoli, 1953, pp. 415 ss. ; Wenger, Die Quellen des römischen Rechts, Wien, 1953, pp. 399 and 872 ss. ; Serrao, l frammento leidense di Paolo : Problemi di diritto criminale romano, Milano, 1956, pp. 6 ss. ; Johnson, Coleman-Norton & Bourne, Ancient Roman Statutes, Austin, 1961, pp. 153-155, n. 191 ; McCrum & Woodhead, Select Documents of the Principates of the Flavian Emperors Including the Year of Revolution, AD 68-96, Cambridge, 1961, n. 453 ; Braunert, Corolla memoriae E. Swoboda dedicata, 5, Graz-Köln, 1966, pp. 68-83 ; Girard & Senn, Les lois des Romains, Napoli, 1977, pp. 223-228, n. 4 ; Orsted, Vespasian og Spanien. Mâl og midler i romersk provinsadministration. Opuscula graecolatina, 14, Copenhague, 1977 ; Sherk, The Roman Empire: Augustus to Hadrian, Cambridge, 1988, pp. 138-140, n. 97 ; González, Bronces jurídicos romanos de Andalucía, Sevilla, 1990, n. 3 ; Nelson & Manthe, Gai Institutiones III 88–181. Die Kontraktsobligationen. Text und Kommentar, Berlin, 1999, p. 188 ; Arcaria, Minima Epigraphica et Papyrologica, 3, 2000, p. 168 ; AE 2001, n. 1205 ; Bodel, Epigraphic evidence : ancient history from inscriptions, London-New York, 2001, p. 187 ; Boatwright, Hadrian and the Cities of the Roman Empire, Princeton, 2003, p. 43 ; Piso, An der Nordgrenze des Römischen Reiches : ausgewählte Studien (1972-2003), Stuttgart, 2005, p. 282 ; Schuol, Augustus und die Juden : Rechtsstellung und Interessenpolitik der kleinasiatischen Diaspora, Frankfurt am Main, 2007, pp. 166-167 ; Caballos Rufino, Cursos sobre el Patrimonio Histórico 12 : Actas de los XVIII Cursos Monográficos sobre el Patrimonio Histórico (Reinosa, 2007), Reinosa, 2008, p. 124 ; Lamoine, Le pouvoir local en Gaule romaine, Clermont-Ferrand, 2009, p. 235.
 
 
►  Source : Bronze tablet found near Malaga, Spain, in 1851.
 


Traduction française