LEX DE GALLIA CISALPINA, VULGO LEX RUBRIA DE G. C.
  
Law on judicial competence in Cisalpine Gaul
  
( 49-42 BC 
)
 

 
CIL I2, n. 592 ( Epigraphik Datenbank Clauss/Slaby ).
 

 
[Quom ex h(ac) l(ege) operis novi nuntiationem IIvir IIIIvir praefectusve eius municipei remeisserit quod de   ea   re   iudicium   datum   iudicareve]   /   iussum   iudicatumve erit id ratum ne esto quodque quis/que quomq(ue) d(e) e(a) r(e) decernet interdeicetve seive sponsionem / fierei iudicaveritve iubebit iudiciumve quod d(e) e(a) r(e) dabit is / in id decretum interdictum sponsionem iudicium exceptio/nem addito addive iubeto q(ua) d(e) r(e) operis novi nuntiationem / IIvir IIIIvir praefectusve eius municipei non remeisserit / qua de re quisque et a quo in Gallia cisalpeina damnei interfectei / ex formula restipularei satisve accipere volet et ab eo quei / ibei i(ure) d(eicundo) [p(raerit)] postulaverit idque non k(alumniae) k(aussa) se facere iuraverit tum is quo / d(e) e(a) r(e) in ius aditum erit eum quei in ius eductus erit d(e) e(a) r(e) ex formu/la repromittere et sei satis darei debebit satis dare iubeto de/cernito quei eorum ita non repromeisserit aut non satis dede/rit sei quid interim damni datum factumve ex ea re aut ob e(am) r(em) eo/ve nomine erit quam   ob   rem   utei   damnei   infectei   repromissio / satisve d[a]tio fieirei [iubeatur] postulatum erit tum mag(istratum) prove mag(istratu) IIvir / IIIIvir praefec(tus)ve quoquomque d(e) e(a) r(e) in ius aditum erit d(e) e(a) r(e) ita ius / deicito iudicia dato iudicareque iubeto [c]ogito proinde atque sei / d(e) e(a) r(e) quom ita postulatum esset dam[nei] in[f]ectei ex formula / recte repromissum satisve datum esset d(e) [e(a) r(e)] quod ita iudicium / datum iudicareve iussum iudicatumv[e] erit [i]us ratumque esto / dum in ea verba sei damnei infectei repromissum non erit iudi/cium det itaque iudicare iubeat i(udex) e(sto) s(ei) antequam id iudicium / q(ua) d(e) r(e) a(gitur) factum est Q(uintus) Licinius damnei eo nomine q(ua) d(e) / r(e) a(gitur) eam stipulationem quam is quei Romae inter peregrei/nos ius deicet in albo propositam habet L(ucio) Seio repromeississet   /   tum   quicquid   eum   Q(uintum)   Licinium ex ea stipulatione L(ucio) Seio dare facere opor/t[e]ret ex f(ide) b(ona) d(um) t(axat) HS [---] e(ius) i(udex) Q(uintum) Licinium L(ucio) Seio sei ex decreto IIvir(ei) / IIIIvir(ei) praefec(tei)ve Mutinens(is) is quod eius [is] IIvir IIIIvir praefec(tus)/ve ex lege Rubria seive id pl(ebei)ve sc(itum) est decreverit Q(uintus) Licinius eo / nomine qua d(e) r(e) a(gitur) L(ucio) Seio damnei infectei repromittere no/luit c(ondemnato) s(ei) n(on) p(arret) a(bsolvito) aut sei damnei   infectei   satis   datum   non erit / in ea verba iudicium et i(udex) e(sto) s(ei) antequam id iudicium q(ua)   d(e) r(e) a(gitur) / [f]actum est Q(uintus) Licinius damnei infectei eo nomine q(ua) d(e) r(e) a(gitur) ea / stipulatione quam is quei Romae inter pregrinos ius deicet / in albo propositam habet L(ucio) Seio satis dedisset tum q(uic)q(uid) eum / Q(uintum) Licinium ex ea stipulatione L(ucio) Seio d(are) f(acere) oporteret ex f(ide) b(ona) d(um) t(axat) [HS ---] / e(ius) i(udex) Q(uintus) Licinius L(ucio) Seio sei ex decreto IIvir(ei) IIII(virei) praef(ectei)ve Muti/nensis quod eius is IIvir IIIIvir praef(ectus)[ve] ex lege Rubria   sei/ve   id   pl(ebei)ve sc(itum) est decreverit Q(uintus) Licinius eo nomine q(ua) d(e) r(e) a(gitur) / L(ucio) Seio damnei infectei satisfare noluit c(ondemnato) s(ei) n(on) p(arret) a(bsolvito) dum IIvir / IIIIvir i(ure) d(eicundo) praefec(tus)ve d(e) e(a) r(e) ius ita deicat curetve utei ea no/mina et municipia colonia locus in eo iudicio quod ex ieis / quae proxsume s(cripta) s(unt) accipie{n}tur includ(a)ntur concipiantur / quae includei concipei s(ine) d(olo) m(alo) oportere [ei vi]deb[un]tu[r] ne quid / ei quei d(e) e(a) r(e) aget petetve captionei ob e(a) r(e) aut eo nomine esse / possit neive ea nomina qua in earum qua formula quae s(upra) / s(criptae) s(unt) aut Mutina(m) in eo iudicio includei concipei curet nise/iei quos inter id iudicium accipietur ieisve contestabitur / ieis nominibus fuerint quae in earum qua formula s(cripta) s(unt) {est} / et nisei sei Mutinae ea res agetur neive quis mag(istratus) prove mag(istratu) / neive quis pro quo imperio potestateve erit intercedito nei/ve quid aliud facito quo minus d(e) e(a) r(e) ita iudicium detur / iudiceturque / a quoquomq(ue) pecunia certa credita signata forma p(ublica) p(opulei) R(omanei) in eorum quo o(ppido) c(olonia) m(unicipio) p(raefectura) / f(oro) v(eico) c(onciliabulo) c(astello) t(erritorio)ve quae sunt eruntve in Gallia cisalpeina petetur quae res non / pluris HS XV(milia) sei is eam pecuniam in iure apud eum quei ibei i(ure) d(eicundo) p(raerit) ei quei / eam petet aut ei quoius nomine ab eo petetur d(are) o(portere)   debereve se confessus / erit neque id quod confessus erit solvet satisve faciet aut se sponsione / iudicioque utei{ve} oportebit non defendet seive is ibei d(e) e(a) r(e) in iure non / responderit neque d(e) e(a) r(e) sponsionem faciet neque iudicio utei oportebit / se defendet tum de eo a quo ea pecunia   peteita   erit   deque   eo   quoi eam / pecuniam d(arei) o(portebit) s(iremps) res lex ius caussaque o(mnibus)   o(mnium) r(erum) esto atque utei esset esseve / oporteret sei is quei ita confessus erit aut d(e) e(a) r(e) non responderit aut se / sponsione iudicioque utei oportebit non defenderit eius pecuniae iei / quei eam suo nomine petierit quoive eam d(arei) o(portebit) ex iudiceis dateis iudi/careve recte iusseis iure lege damnatus esset fuisset quoique quomque / IIvir IIIIvir praefec(tus)ve [i]bei i(ure) d(eicundo) p(raerit) is   eum   quei   ita   quid confessus erit / neque id solvet satisve faciet eum[ve] quei se sponsione iudiciove utei{ve}   /   oportebit   non   defenderit   aut in iure non responderit neque id solvet / satisve faciet t(antae) p(ecuniae) quanta ea pecunia erit de qua tum inter eos am/bigetur dumt(axat) HS XV(milia) s(ine) f(raude) s(ua) duci iubeto queique eorum quem ad quem / ea res pertinebit duxserit id ei fraudi poenaeve ne esto quodque ita fac/tum actum iussum erit id ius ratumque esto quo minus in eum quei ita / vadimonium Romam ex decreto eius quei ibei i(ure) d(eicundo) p(raerit) non promeisserit / aut vindicem locupletem ita non   dederit   ob   e(am) r(em) iudic(ium) recup(erationem) is quei / ibei i(ure) d(eicundo) p(raerit) ex h(ac) l(ege) det iudicareique d(e) e(a) r(e) ibei curet ex h(ac) l(ege) n(ihil) r(ogatur) / a quo quid praeter pecuniam   certam   creditam   signatam   forma   p(ublica)   p(opulei)   R(omanei)   / in eorum quo o(ppido) m(unicipio) c(olonia) p(raefectura) [f]oro v(eico) c(onciliabulo) c(astello) t(erritorio)ve quae sunt eruntve in Gallia cis Alpeis / petetur quodve quom eo agetur quae res non pluris HS VI(milia) erit et sei / ea res erit de qua re omnei pecunia ibei ius deicei iudicave darei ex h(ac) l(ege) {d(are)} o(portebit) / sei is eam rem quae ita ab eo petetur deve ea re cum eo agetur ei quei eam (rem) / petet deve ea re age[t] aut iei quoius nomine   ab   eo   petetur   quomve   eo age/tur in iure apud eum quei ibei i(ure) d(eicundo) p(raerit) d(are) f(acere) p(raestare) restituereve oportere aut / se debere eiusve eam rem esse aut se eam habere eamve rem de / qua arguetur se fecisse obligatumve se eius rei noxsiaeve esse confes/sus erit deixseritve neque d(e) e(a) r(e) satis utei oportebit faciet aut sei spon/sionem fierei oportebit sponsionem non faciet [aut] non restituet   /   neque   se iudicio utei oportebit defendet aut sei d(e) e(a) r(e) in iure / nihil responderit neque d(e) e(a) r(e) se iudicio utei oportebit defendet / tum de eo a quo ea res ita petetur quomve eo d(e) e(a) r(e) ita   agetur deque / eo quoi eam rem d(arei) f(ierei) p(raestarei) restitui satisve d(e) e(a) r(e) fierei oportebit / s(iremps) l(ex) r(es) i(us) c(aussa)q(ue) o(mnibus) o(mnium) r(erum) e(sto) / atque utei esset esseve   oporteret   sei   is   quei   ita   / quid earum rerum confessus erit aut d(e) e(a) r(e) non responderit neq(ue) / se iudicio utei oportebit defenderit de ieis rebus Romae i(ure) d(eicundo) p(rae)esset in iure confessus esset / aut ibei d(e) e(a) r(e) nihil respondisset aut iudicio se non defendisset / pr(aetor)q(ue) isve quei d(e) e(is) r(ebus) om/nibus ita ius deicito decernito eosque duci bona eorum possideri / proscreibeive veneireque iubeto ac sei is heresve eius d(e) e(a) r(e) in / iure apud eum pr(aetorem) eumve quei Romae i(ure) d(eicundo) prae(e)sse(t) confessus es/set aut d(e) e(a) r(e) nihil respondisse(t) neque se iudicio   utei   oportuis/set   defendisset   dum   ne quis d(e) e(a) r(e) nisei pr(aetor) isve quei Romae i(ure) d(eicundo) p(raeerit) / eorum quoius bona possiderei proscreibei veneire duceique / eum ibeat / queiquomque   in   eorum   quo   o(ppido)   m(unicipio)   c(olonia)   p(raefectura) f(oro) v(eico) c(onciliabulo) c(astello) t(erritorio)ve quae in Gal/lia cisalpeina sunt erunt i(ure) d(eicundo) p(raeerit) is inter eos quei de fami/lia{e}   erceiscunda   deividunda   iudicium   sibei   darei   reddeive / in eorum quo o(ppido) m(unicipio) c(olonia) p(raefectura) f(oro) v(eico) c(onciliabulo) c(astello) t(erritorio)ve quae s(upra) s(cripta) s(unt) postu/laverint ita ius deicito decernito iudicia dato iudicare / iubeto utei in eo o(ppido) m(unicipio) c(olonia) p(raefectura) f(oro) v(eico) c(onciliabulo) c(astello) t(erritorio)ve in quo is quoius / [de boneis agetur domicilium habuerit iudicium fiat
 

 
►  Bibliography
 
 

Carli, Delle antichità italiche, I, Milano, 1788, pp. 137-148 / 2nd ed., Milano, 1793, pp. 128-137 ; Hugo, Civilistisches Magazin, 2, 1797, pp. 431-496 ; Dirksen, Observationes ad selecta legis Galliae Cisalpinae capita, Berlin, 1812 ; de Lama, Tavola legislativa della Gallia Cisalpina ritrovata in Veleja nell'anno MDCCLX e restituita alla vera sua lezione, Parma, 1820 ; Rudorff, Grundriss zu Vorlesungen über den gemeinen und preussischen Civilprozess, Berlin, 1837, p. 44 ; Ritschl, Legis rubriae pars superstes, ad fidem aeris Parmensis exemplo lithographo exprimendam, Bonn, 1851 ; Huschke, Gaius, Leipzig, 1855, pp. 203-242 ; Mommsen, Jahrbücher des gemeinen Rechts, 2, 1858, pp. 319-334 = GS, I, pp. 162-174 ; CIL I1 (1863), n. 205 ; Ritschl, Kleine philologische Schriften, IV, Leipzig, 1878, pp. 34-81 ; Mommsen, Hermes, 16, 1881, pp. 24-41 = GS, I, pp. 175-191 ; Karlowa, Römische Rechtsgeschichte, I, Leipzig, 1885, pp. 440 ss. ; CIL XI (1888), n. 1146 ; Mommsen, WS, 24, 1902, pp. 238-239 = GS, I, pp. 192-193 ; Mommsen, EE, IX (1903), p. 4 ; Bruns, Fontes iuris Romani antiqui, I, Tübingen, 1909, pp. 97-101, n. 16 ; Hardy, Six Roman laws, Oxford, 1911, p. 124 ; Rotondi, Leges publicae populi Romani, Milano, 1912, p. 495 ; Besnier, Revue Épigraphique, 2, 1914, pp. 309-311 ; Gradenwitz, Abh. Heidelberg. Akad., 1915 ; Kipp, Geschichte der Quellen des römischen Rechts, 4th ed., Leipzig, 1919, p. 42, n. 10 ; Gradenwitz, ZSS, 43, 1922, pp. 439-455 ; Abbott & Johnson, Municipal Administration in the Roman Empire, Princeton, 1926, pp. 317-322, n. 27 ; CIL I2 (1931), p. 724 ; Niccolini, I Fasti dei Tribuni della Plebe, Milano, 1934, p. 441 ; Wlassak, Abh. Bayer. Akad., 8, 1934 ; Betti, SDHI, 1, 1935, pp. 430-434 ; Düll, ZSS, 55, 1935, pp. 376-380 ; Girard, Textes de droit romain, 6th ed., Paris, 1937, pp. 72 ss. ; Riccobono, FIRA I, Firenze, 1941, pp. 169-175, n. 19 ; CIL I2 (1943), p. 833 ; Wenger, Die Quellen des römischen Rechts, Wien, 1953, p. 375 ; Tibiletti, St. de Francisci, IV, Milano, 1956, pp. 594 and 610, n. 4 ; Tibiletti in Dizionario Epigrafico di Antichità romane, IV, Roma, 1957, s.v. Lex, c. 370 ; Bourne, Coleman-Norton & Johnson, Ancient Roman Statutes, Austin, 1961, pp. 86-89, n. 102 ; AE 1964, n. 173 ; Frederiksen, JRS, 54, 1964, pp. 129-134 ; Frederiksen, JRS, 55, 1965, pp. 183-198 ; Nasalli Rocca, St. Biondi, III, Milano, 1965, pp. 125-140 ; Watson, The law of property in the later Roman Republic, Oxford, 1968, p. 138 ; Bruna, Lex Rubria : Caesars Regelung für die richterlichen Kompetenzen der Munizipalmagistrate in Gallia Cisalpina..., Leiden, 1972 ; Simshäuser, ZSS, 93, 1976, pp. 380-403 ; Girard & Senn, Les lois des Romains, Napoli, 1977, pp. 164-169, n. 16 ; CIL I2 (1986), p. 916 ; Laffi, Ath, 74, 1986, pp. 5-44 ; Thomas, L'aveu. Antiquité et Moyen-âge, Roma, 1986, pp. 89-117 ; AE 1987, n. 395 = 1991, n. 709 = 1993, n. 726 ; Laffi, Ath, 80, 1992, p. 23 ; Arrigoni, RSA, 24, 1994, pp. 155-170 ; Crawford et al., Roman Statutes, I, London, 1996, pp. 461-477, n. 28 ; Dajczak, RIDA, 43, 1996, pp. 133-144 ; Rodríguez Neila, El trabajo en la Hispania romana, Madrid, 1999, p. 168 ; Laffi, Studi di storia romana e diritto, Roma, 2001, pp. 237-295 ; Costabile, Polis : Studi interdisciplinari sul mondo antico, Roma, 2004, p. 299 ; Bandelli & Chiabà, MEFRA, 117, 2005, pp. 449-450 ; Platschek, Studien zu Ciceros Rede für P. Quinctius, München, 2005, pp. 97-98 ; Bandelli & Chiabà in Berrendonner, Gervasoni & Lamoine, Le quotidien municipal dans l'Occident romain, Clermont-Ferrand, 2008, pp. 19 ss.
 
 
►  Source : Bronze tablet found at Veleia, Italy, in 1760 ( Museo Nazionale di Parma )
.