LEX IULIA DE PECUNIIS MUTUIS
     
( 49 BC )
 

     
Dion Cassius, XLII, 51 ( Gros, Paris, 1845-70 ).
  

 
1. ... Καίτοι καὶ ἐκείνους τρόπον τινὰ ὡς ἑκάστους ἐθεράπευσε. Τοῖς τε γὰρ πολλοῖς ἐχαρίσατο τόν τε τόκον τὸν ἐποφειλόμενόν σφισιν ἐξ οὗ πρὸς τὸν Πομπήιον ἐξεπολεμώθη πάντα, καὶ τὸ ἐνοίκιον ὅσον ἐς πεντακοσίας δραχμὰς ἦν ἐνιαυτοῦ ἑνὸς ἀφείς ...
 

     
Plutarch, Caes., 37 ( Doehner, Paris, 1847 ).
  

 
... αἱρεθεὶς δὲ δικτάτωρ ὑπὸ τῆς βουλῆς, φυγάδας τε κατήγαγε καὶ τῶν ἐπὶ Σύλλα δυστυχησάντων τοὺς παῖδας ἐπιτίμους ἐποίησε, καὶ σεισαχθείᾳ τινὶ τόκων ἐκούφιζε τοὺς χρεωφειλέτας ...
 

     
Suetonius, Diu. Iul., 38 ( Ihm, Leipzig, 1908 ).
  

 
2. annuam etiam habitationem Romae usque ad bina milia nummum, in Italia non ultra quingenos sestertios remisit.

  
  
Links : Dion Cassius, XLII, 50-51  |  Plutarch, Caes., 37.
  


Traduction française