LEX CORNELIA DE SICARIIS ET VENEFICIS
  
Cornelian law on assassins and poisoners
   
( 81 BC )
 
Theodor Mommsen ( 1817-1903 )
 
  D. XLVIII  Inst. IV
  Sent. V
►  Coll. IX ►  Varia

     
Digesta, XLVIII, 8 ( Mommsen & Krueger, Berlin, 1954 ).
  

 
1 [ Marcianus ], pr. Lege cornelia de sicariis et veneficis tenetur, qui hominem occiderit : cuiusve dolo malo incendium factum erit : quive hominis occidendi furtive faciendi causa cum telo ambulaverit : quive, cum magistratus esset publicove iudicio praeesset, operam dedisset, quo quis falsum iudicium profiteretur, ut quis innocens conveniretur condemnaretur. 1. Praeterea tenetur, qui hominis necandi causa venenum confecerit dederit : quive falsum testimonium dolo malo dixerit, quo quis publico iudicio rei capitalis damnaretur : quive magistratus iudexve quaestionis ob capitalem causam pecuniam acceperit ut publica lege reus fieret. 2. Et qui hominem occiderit, punitur non habita differentia, cuius condicionis hominem interemit. 3. Divus hadrianus rescripsit eum, qui hominem occidit, si non occidendi animo hoc admisit, absolvi posse, et qui hominem non occidit, sed vulneravit, ut occidat, pro homicida damnandum : et ex re constituendum hoc : nam si gladium strinxerit et in eo percusserit, indubitate occidendi animo id eum admisisse : sed si clavi percussit aut cuccuma in rixa, quamvis ferro percusserit, tamen non occidendi animo. leniendam poenam eius, qui in rixa casu magis quam voluntate homicidium admisit. 4. Item divus hadrianus rescripsit eum, qui stuprum sibi vel suis per vim inferentem occidit, dimittendum. 5. Sed et in eum, qui uxorem deprehensam in adulterio occidit, divus pius leviorem poenam irrogandam esse scripsit, et humiliore loco positum in exilium perpetuum dari iussit, in aliqua dignitate positum ad tempus relegari.

[ Ulpianus ]. Inauditum filium pater occidere non potest, sed accusare eum apud praefectum praesidemve provinciae debet.

3 [ Marcianus ], pr. Eiusdem legis corneliae de sicariis et veneficis capite quinto, qui venenum necandi hominis causa fecerit vel vendiderit vel habuerit, plectitur. 1. Eiusdem legis poena adficitur, qui in publicum mala medicamenta vendiderit vel hominis necandi causa habuerit. 2. Adiectio autem ista ‘ veneni mali ’ ostendit esse quaedam et non mala venena. ergo nomen medium est et tam id, quod ad sanandum, quam id, quod ad occidendum paratum est, continet, sed et id quod amatorium appellatur : sed hoc solum notatur in ea lege, quod hominis necandi causa habet. sed ex senatus consulto relegari iussa est ea, quae non quidem malo animo, sed malo exemplo medicamentum ad conceptionem dedit, ex quo ea quae acceperat decesserit. 3. Alio senatus consulto effectum est, ut pigmentarii, si cui temere cicutam salamandram aconitum pituocampas aut bubrostim mandragoram et id, quod lustramenti causa dederit cantharidas, poena teneantur huius legis. 4. Item is, cuius familia sciente eo apiscendae reciperandae possessionis causa arma sumpserit : item qui auctor seditionis fuerit : et qui naufragium suppresserit : et qui falsa indicia confessus fuerit confitendave curaverit, quo quis innocens circumveniretur : et qui hominem libidinis vel promercii causa castraverit, ex senatus consulto poena legis corneliae punitur. 5. Legis corneliae de sicariis et veneficis poena insulae deportatio est et omnium bonorum ademptio. sed solent hodie capite puniri, nisi honestiore loco positi fuerint, ut poenam legis sustineant : humiliores enim solent vel bestiis subici, altiores vero deportantur in insulam. 6. Transfugas licet, ubicumque inventi fuerint, quasi hostes interficere.

[ Ulpianus ], pr. Lege cornelia de sicariis tenetur, qui, cum in magistratu est esset, eorum quid fecerit contra hominis necem, quod legibus permissum non sit. 1. Cum quidam per lasciviam causam mortis praebuisset, comprobatum est factum ignatii taurini proconsulis baeticae a divo hadriano, quod eum in quinquennium relegasset. 2. Idem divus hadrianus rescripsit : ‘ constitutum quidem est, ne spadones fierent, eos autem, qui hoc crimine arguerentur, corneliae legis poena teneri eorumque bona merito fisco meo vindicari debere, sed et in servos, qui spadones fecerint, ultimo supplicio animadvertendum esse : et qui hoc crimine tenentur, si non adfuerint, de absentibus quoque, tamquam lege cornelia teneantur, pronuntiandum esse. plane si ipsi, qui hanc iniuriam passi sunt, proclamaverint, audire eos praeses provinciae debet, qui virilitatem amiserunt : nemo enim liberum servumve invitum sinentemve castrare debet, neve quis se sponte castrandum praebere debet. at si quis adversus edictum meum fecerit, medico quidem, qui exciderit, capitale erit, item ipsi qui se sponte excidendum praebuit ’.

[ Paulus ]. Hi quoque, qui thlibias faciunt, ex constitutione divi hadriani ad ninnium hastam in eadem causa sunt, qua hi qui castrant.

[ Venuleius Saturninus ]. Is, qui servum castrandum tradiderit, pro parte dimidia bonorum multatur ex senatus consulto, quod neratio prisco et annio vero consulibus factum est.

[ Paulus ]. In lege cornelia dolus pro facto accipitur. neque in hac lege culpa lata pro dolo accipitur. quare si quis alto se praecipitaverit et super alium venerit eumque occiderit, aut putator, ex arbore cum ramum deiceret, non praeclamaverit et praetereuntem occiderit, ad huius legis coercitionem non pertinet.

[ Ulpianus ]. Si mulierem visceribus suis vim intulisse, quo partum abigeret, constiterit, eam in exilium praeses provinciae exiget.

[ Ulpianus ]. Furem nocturnum si quis occiderit, ita demum impune feret, si parcere ei sine periculo suo non potuit.

10 [ Ulpianus ]. Si quis dolo insulam meam exusserit, capitis poena plectetur quasi incendiarius.

11 [ Modestinus ], pr. Circumcidere iudaeis filios suos tantum rescripto divi pii permittitur : in non eiusdem religionis qui hoc fecerit, castrantis poena irrogatur. 1. Servo sine iudice ad bestias dato non solum qui vendidit poena, verum et qui comparavit tenebitur. 2. Post legem petroniam et senatus consulta ad eam legem pertinentia dominis potestas ablata est ad bestias depugnandas suo arbitrio servos tradere : oblato tamen iudici servo, si iusta sit domini querella, sic poenae tradetur.

12 [ Modestinus ]. Infans vel furiosus si hominem occiderint, lege cornelia non tenentur, cum alterum innocentia consilii tuetur, alterum fati infelicitas excusat.

13 [ Modestinus ]. Ex senatus consulto eius legis poena damnari iubetur, qui mala sacrificia fecerit habuerit.

14 [ Callistratus ]. Divus hadrianus in haec verba rescripsit: ‘ in maleficiis voluntas spectatur, non exitus ’.

15 [ Ulpianus ]. Nihil interest, occidat quis an causam mortis praebeat.

16 [ Modestinus ]. Qui caedem admiserunt sponte dolove malo, in honore aliquo positi deportari solent, qui secundo gradu sunt, capite puniuntur. facilius hoc in decuriones fieri potest, sic tamen, ut consulto prius principe et iubente id fiat : nisi forte tumultus aliter sedari non possit.

17 [ Paulus ]. Si in rixa percussus homo perierit, ictus unius cuiusque in hoc collectorum contemplari oportet.

    
Iustiniani Institutiones, IV, 18 ( Krueger, Berlin, 1954 ).
 

 
5. Item lex Cornelia de sicariis, quae homicidas ultore ferro persequitur vel eos, qui hominis occidendi   causa cum telo ambulant. telum autem, ut Gaius noster in interpretatione legis duodecim tabularum  scriptum reliquit, vulgo quidem id appellatur quod ab arcu mittitur, sed et omne significatur quod manu  cuiusdam mittitur: sequitur ergo ut et lapis et lignum et ferrum hoc nomine contineatur. dictumque ab eo quod in longinquum mittitur, a Graeca voce figuratum, ἀπὸ τοῦ τηλοὕ: et hanc significationem invenire possumus et in Graeco nomine: nam quod nos telum appellamus, illi βέλος appellant ἀπὸ τοῦ βἀλλεδθαι. admonet nos Xenophon; nam ita scripsit: καὶ τὰ βέλη ὁμοῦ ἐφέρετο, λόγχαι, τοξεύματα, σφενδόναι, πλεῖστοι δἑ χαὶ λίθοι [id est : et tela simul mittebantur, hastae, sagittae, fundae, permulti et lapides.] sicarii autem appellantur a sica, quod significat ferreum cultrum. eadem lege et venefici capite damnantur, qui artibus odiosis, tam venenis quam susurris magicis homines occiderunt vel mala medicamenta publice vendiderunt.

 
Pauli Sententiae, V, 23 ( FIRA II, Firenze, 1940 ).
 

 
1. Lex Cornelia poenam deportationis infligit ei qui hominem occiderit eiusve rei causa furtive faciendi cum telo fuerit, et qui venenum hominis necandi causa habuerit vendiderit paraverit, falsum testimonium dixerit, quo quis periret, mortisve causam praestiterit. Quae omnia facinora in honestiores poena capitis vindicari placuit, humiliores vero in crucem tolluntur aut bestiis obiciuntur. 2. Homicida est qui aliquo genere teli hominem occidit mortisve causam praestitit. 3. Qui hominem occiderit, aliquando absolvitur, et qui non occidit, ut homicida damnatur: consilium enim uniuscuiusque, non factum puniendum est. Ideoque qui, cum vellet occidere, id casu aliquo perpetrare non potuit, ut homicida punitur: et is, qui casu iactu teli hominem imprudenter occidit, absolvitur. 4. Quod si in rixa percussus homo perierit, quoniam ictus quoque ipsos contra unumquemque contemplari oportet, ideo humiliores in ludum aut in metallum damnantur, honestiores dimidia parte bonorum multati relegantur. 5. Causa mortis idonea non videtur, cum caesus homo post aliquot dies officium diurnae vitae retinens decessit, nisi forte fuerit ad necem caesus aut letaliter vulneratus. 6. Servus si plagis defecerit, nisi id dolo fiat, dominus homicidii reus non potest postulari: modum enim castigandi et in servorum coercitione placuit temperari. 7. Qui telum tutandae salutis causa gerit, non videtur hominis occidendi causa portare. Tel, autem appellatione non tantum ferrum contineturi sed omne quod nocendi causa portatum est. 8. Qui latronem caedem sibi inferentem vel alias quemlibet stupro occiderit, puniri non placuit: alius enim vitam, alius pudorem publico facinore defenderunt. 9. Si quis furem nocturnum vel diurnum, cum se telo defenderet, occiderit, hac quidem lege non tenetur: sed melius fecerit, si eum comprehensum transmittendum ad praesidem magistratibus obtulerit. 10. Mandatores caedis perinde ut homicidae puniuntur. 11. Iudex, qui in caput fortunasque hominis pecuniam acceperit, in insulam bonis ademptis deportatur. 12. Si putator, ex arbore cum ramum deiceret, non proclamavit, ut vitaretur, atque ita praeteriens eiusdem ictu perierit, etsi in legem non incurrit, in metallum datur. 13. Qui hominem invitum libidinis aut promercii causa castravit castrandumve curavit, sive is servus sive liber sit, capite punietur, honestiores publicatis bonis in insulam deportantur. 14. Qui abortionis aut amatorium poculum dant, etsi id dolo non faciant, tamen quia mali exempli res est, humiliores in metallum, honestiores in insulam amissa parte bonorum relegantur: quod si ex hoc mulier aut
homo perierit, summo supplicio adficiuntur. 15. Qui sacra impia nocturnave, ut quem obcantarent defigerent obligarent, fecerint faciendave curaverint, aut cruci suffiguntur aut bestiis obiciuntur. 16. Qui hominem immolaverint exve eius sanguine litaverint, fanum templumve, polluerint, bestiis obiciuntur, vel si honestiores sint, capite puniuntur. 17. Magicae artis conscios summo supplicio adfici placuit, idest bestiis obici aut cruci suffigi. Ipsi autem magi vivi exuruntur. 18. Libros magicae artis apud se neminem habere licet: et penes quoscumque reperti sint, bonis ademptis, ambustis his publice, in insulam deportantur, humiliores capite puniuntur. Non tantum huius artis professio, sed etiam scientia prohibita est. 19. Si ex eo medicamine, quod ad salutem hominis vel ad remedium datum erat, homo perierit, is qui dederit, si honestior sit, in insulam relegatur, humilior autem capite punitur.

 
Coll., I, 3 ( Seckel & Kuebler, Leipzig, 1927 ).
 

 
1. Ulpianus, de officio proconsulis, 1, 7. — capite primo legis Corneliae de sicariis cauetur ut is praetor iudexue quaestionis cui sorte obuenerit quaestio de sicariis, eius quod in urbe Roma propius<ue> mille passus factum sit, uti quaerat cum iudicibus, qui ei ex lege sorte obuenerint, de capite eius, qui cum telo ambulauerit hominis necandi furtiue faciendi causa hominemue occiderit cuiusue id dolo malo factum erit, et reliqua. relatis uerbis legis, modo ipse loquitur Ulpianus.

     
Cicero, Cael., 51 ( Klotz, Leipzig, 1919 ).
  

 
... duo sunt enim crimina ... auri quod sumptum a Clodia dicitur et ueneni quod eiusdem Clodiae necandae causa parasse Caelium criminantur. ...
 

     
Cicero, Cluent. ( Rizzo, Mondadori, 1991 ).
  

 
144. ... nam ut haec ad me causa delata est ... dixi Habito statim de eo qui coisset quo quis condemnaretur illum esse liberum, teneri autem nostrum ordinem ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
148. ... iubet lex ... iudicem quaestionis ... cum eis iudicibus qui ei obuenerint ... quaerere de ueneno. in quem quaerere ? infinitum est : quicumque fecerit uendiderit emerit habuerit dederit ... ubi enim omnis mortalis adligat, ita loquitur (sc. lex) : qui uenenum malum fecit fecerit. ... deque eius capite quaerito. cuius ? qui coierit conuenerit ? non ita est. quid ergo est ? dic. qui tribunus militum legionibus quattuor primis quiue quaestor, tribunus plebis — deinceps omnis magistratus nominauit — quiue in senatu sententiam dixit dixerit. quid tum ? Qui eorum coiit coierit, conuenit conuenerit, quo quis iudicio publico condemnaretur ... nunc ita est : deque eius capite quaerito qui magistratum habuerit inue senatu sententiam dixerit, qui eorum coiit coierit ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157. ... qua in lege est : qui coierit, quod quam late pateat uidetis, conuenerit, aeque infinitum et incertum est, consenserit, hoc uero cum infinitum tum obscurum et occultum, falsumue testimonium dixerit. quis de plebe Romana testimonium dixit umquam, cui non hoc periculum T. Attio auctore paratum ese uideatis ? nam dicturum quidem certe, si hoc iudicium plebi Romanae propositum sit, neminem inquam esse confirmo.
 

     
Cicero, Mil., 11 ( Klotz, Leipzig, 1914 ).
  

 
... persapienter et quodam modo tacito dat ipsa lex potestatem defendendi, quae non modo hominem occidi, sed esse cum telo hominis occidendi causa uetat, ut cum causa, non telum quaereretur, qui sui defendendi causa telo esset usus, non hominis occidendi causa habuisse telum indicaretur. ...
 

     
Cicero, Paradoxa Stoicorum, 31 ( Badali, Mondadori, 1968 ).
  

 
an, cum omnes leges te exsulem esse iubeant, non appellaret<ur> inimicus qui cum telo fuerit ? ante senatum tua sica deprensa est ; Qui hominem occiderit ? tu plurimos occidisti ; qui incendium fecerit ? aedis Nympharum manu tua deflagrauit ; qui templa occupauerit ? in foro castra posuisti.
 

     
Cicero, Phil. II, 22 ( Fedeli, Leipzig, 1982 ).
  

 
... de morte P. Clodi fuit quaestio — non satis prudenter illa quidem constituta — quid enim attinebat noua lege quaeri de eo qui hominem occidisset, cum esset legibus quaestio constituta ? ...
 

     
Cicero, Rab. Perd., 19 ( Marek, Leipzig, 1983 ).
  

 
nisi uero interesse aliquid putas inter eum qui hominem occidit et eum qui cum telo occidendi hominis causa fuit.
 

 
►  Bibliography
 
 
Zumpt, Das Criminalrecht der rômischen Republik, II, 2, Berlin, 1869, pp. 9-38 ; Bruns, Fontes iuris Romani antiqui, I, Tübingen, 1909, p. 92, n. 13 ; Nörr, The Legal mind : essays for Tony Honoré, Oxford, 1986, p. 213 ;
Ferrary, Ath, 79, 1991, pp. 417-434 ; Crawford et al., Roman Statutes, II, London, 1996, pp. 749-753, n. 50 ; Mousourakis, The historical and institutional context of Roman law, Aldershot-Burlington, 2003, p. 228 ; Prieto, Christianisme et paganisme : la prédication de l'évangile dans le monde gréco-romain, Genève, 2004, p. 124 ; Cordes, Juristische Argumentation, Argumente der Juristen, Köln, 2006, p. 191 ; Mousourakis, A legal history of Rome, London-New York, 2007, p. 78 ; Hidalgo de la Vega, Dialogues d'histoire ancienne, 34, 2008, p. 30 ; Gaughan, Murder Was Not a Crime : Homicide and Power in the Roman Republic, Austin, 2009, p. 177.