LEX OSCA TABULAE BANTINAE
   
Law concerning the government of the town of Bantia in Lucania
    
( 183-103 BC )
 

 
M. H. Crawford et al., Roman Statutes, I, London, 1996, pp. 271-292, n. 13 ).
 

 
Nota : the underlined letters indicate the damaged letters.
 

 
Oscan language ( written in latin alphabet )
 

 
Naples fragments, Col. I
 
1  [---]onom [f]ust, izic pu[---]/ [---] (I) (1) suae [..]nus q(uaestor) moltam angitu[st ...]<m>ur ++[---]/ [---] deiuast. (2) maimas carneis senateis tanginud, am[pert nei mins pam]/ XL osins pon ioc egmo comparascuster, suae pis pertemust, pruter pan [---,]/ deiuatud sipus comenei perum dolom mallom siom ioc  comono  mais  egm[as  touti-]/cas  amnud  pan  pieisum  brateis  auti  cadeis  amnud  inim idic siom dat sena[teis]/ tanginud maimas carneis pertumum. (3) piei ex comono pertemest, izic eizeic zicel[ei]/
8  comono ni hipid. vacat (II) (4) pis pocapit post{post} exac comono hafie{i}st meddis dat castrid loufir/ en eituas factud pous touto deiuatuns tanginom deicans s<i>om dat eiza<i>sc idic tangineis/ deicum pod ualaemom touticom tadait ezum nep fefacid pod pis dat eizac egmad min[s]/ deiuaid dolud malud. (5) suae pis contrud exe<ic> fefacust auti comono hipust molto etan-/to estud n(ummum) MM in(im) suae pis ionc fortis meddis moltaum herest ampert minstreis aeteis/ eituas moltas moltaum licitud. vacat (III) (6) suae pis pru meddixud altrei castrous auti eituas/ zicolom dicust izic comono ni hipid ne pon op toutad petirupert urust sipus perum dolom/ mallom in(im) trutum zico(lom) touto peremust. (7) petiropert neip mais pomtis v com preiuatud actud/
16  pruter pam medicatinom didest in(im) pon posmom con preiuatud urust eisucen ziculud/ zicolom XXX nesimum comono{m} ni hipid. (8) suae pis contrud exeic fefacust ionc suae pis/ herest meddis moltaum {licitud} ampert mistreis aeteis eituas licitud. vacat (IV) (9) pon censtur/ <B>ansae t<o>utam censazet pis ceus Bantins fust censamur esuf in(im) eituam poizad ligud/ iusc censtur censaum angetuzet. (10) aut suae pis censtomen nei cebnust dolud mallud/ in(im) eizeic uincter esuf comenei lamatir pr(u) meddixud toutad praesentid perum dolum/ mallom in(im) amiricatud allo famelo in(im) ei(tuo) siuom paei eizeis fust pae ancensto fust/ toutico estud. vacat (V) (11) pr(aetor) suae praefucus pod post exac Bansae fust suae pis op eizois com/
24  a<l>trud ligud agum herest auti pru medicatud manim aserum eizazunc egmazum/ pas exaiscen ligis scriftas set, ne p{h}im pruhipid mais zicolois X nesimois. (12) suae pis contrud/ exeic pruhipust molto etanto estud, n(ummum) M, in(im) suae pis ionc <fortis> meddis moltaum herest {licitud}/ [ampert] minstreis aeteis eituas moltas moltaum licitud. vacat (VI) (13) pr(aetor) censtur Bansae/ [ni pis fu]id nei suae q(uaestor) fust nep censtur fuid nei suae pr(aetor) fust in(im) suae pis pr(aetor) in(im) suae/ [pis censt]ur [a]uti q(uaestor) [a]u[ti tr]ium nerum fust izic post eizuc tr(ibunus) pl(ebis) ni fuid. (14) suae pis/ [contrud exeic post exac medd]is <f>acus <f>ust izic amprufid facus estud. (15) idic medicim eizuc-/[en acunud --- pis p]ocapid Bansa[e ---] medicim acunum VI nesimum/
32  [---]m <t>[riu]m nerum [---]+um pod/ [--- c]o<n>[tr]ud ex<e>ic fe<f>[acust ---] medicim/ [--- ]<ni f>ui<d>. suae [op] eiz<o>[i]s [---]/ [--- ampert ]<m>istreis a<e>teis <e>[ituas moltas ---]/ [--- her]est, licitud. tr(ibunus)[ pl(ebis) ---]/ [--- ni ---]co <h>ipid, i<s>uc is[ ---]/ [--- ]tr(ibunus) <p>l(ebis) estud[ ---]/ [--- medica]ti<n>om [--- ]
 
Col. II
 
n[---]/ a[---]/ n[---]/ e [---]/ i[---]
Adamesteanu fragment
[--- pruter pa]m medicat[inom ---]/ [---]+lehest dolom m[alom ---]/ [--- dol]ud malud sudana+[---]/ [--- inim suae pis fortis i]onc meddis moltaum her[est,]/ [--- moltas] moltaum licitud. vacat pis MCC arage-/[teis (?) --- mai]stram carnom aceneis usurom/ [--- ]n(ummum) II, eh exac ligud allam/ [---]+ hipust, pantes censas fust/ [---]+s acenei poizeipid spentud. q(uaestor)/ [---]s in(im) eisiuss deiu nail-hole a<i>ns. de<i>uat-/[ud --- ac]eneis perum dolum malom
 

 
Latin translation
 

 
Naples fragments
[---] fuerit, is [---] (I) (1) si ??? quaestor multam dixerit ??? [---] iurabit. (2) maximae partis senatus sententia, dumtaxat [ne minus quam] quadraginta adsint cum ea res consulta erit, si quis prohibuerit, antequam [---,] iurato palam luci in comitio sine dolo malo se ea comitia magis rei [publicae] causa quam cuiusquam gratiae aut inimicitiae causa et id se de senatus sententia maximae partis prohibere. (3) cui ita comitia prohibebit, is eo die comitia ne habuerit. (II) (4) quicumque posthac comitia habebit magistratus de capite ??? in pecuniam, facito ut populus iurati sententiam dicant se de iis id sententiae dicere quod optimum publicum censeat esse neue fecerit quo quis de ea re minus iuret dolo malo. (5) si quis aduersus ea fecerit aut comitia habuerit multa tanta esto, nummum duo milia, siue quis eum plus magistratus multare uolet, dumtaxat minoris partis pecuniae multa multare liceto. (III) (6) si quis pro magistratu alteri capitis aut pecuniae diem dixerit is comitia ne habuerit nisi cum apud populum quater orauerit palam luci sine dolo malo et quartum diem populus acceperit. (7) quater neque magis quinquies cum priuato agito antequam iudicationem dabit et cum postremum cum priuato orauerit ab eo die per dies triginta proximos comitia ne habuerit. (8) si quis aduersus ea fecerit eum si quis uolet magistratus multare dumtaxat minoris partis pecuniae liceto. (IV) (9) cum censores Bantiae populum censebunt qui ciuis Bantinus fuerit censemino ipse et pecunia qua lege ii censores censui censendo dixerint. (10) sed si quis in censum non uenerit dolo malo ast eius uincitur ipse in comitio caedatur pro magistratu populo praesente sine dolo malo et ueneat omnis familia et pecunia omnis quae eius fuerit quae incensa fuerit publica esto. (V) (11) praetor siue praefectus, quod posthac Bantiae fuerit, si quis apud eos cum altero lege agere uolet aut pro iudicato manum inicere earum rerum quae his legibus scriptae sunt, ne quem prohibuerit plus quam dies decem proximos. (12) si quis aduersus ea prohibuerit multa tanta esto, nummum mille, siue quis eum <plus> magistratus multare uolet, [dumtaxat] minoris partis pecuniae multa multare liceto. (VI) (13) praetor censor Bantiae [ne quis fuerit] nisi quaestor fuerit, neue censor fuerit nisi praetor fuerit, siue quis praetor et si [quis censor] aut quaestor aut [trium] uirorum fuerit, is postea tribunus plebis ne fuerit. (l4) si quis [aduersus ea posthac magistratus] factus fuerit is improbe factus esto. (15) eum magistratum, eo [anno quo qui]cumque Bantiae [---] magistratum per annos sex proximos
32  [---] IIIuir [---] quod/ [--- ]aduersus ea fecerit [---] magistratum/ [---] ne fuerit. si [apud] eos [---]/ [--- dumtaxat] minoris partis [pecuniae multa ---]/ [--- uol]et, liceto. tr(ibunus) [pl(ebis) ---]/ [--- ne ---]??? habuerit, ea [---]/ [---] tr(ibunus) pl(ebis) esto [---]/ [--- iudica]tionem [---]
Adamesteanu fragment
[--- antequa]m  iudicat[ionem ---]/  [--- ]???  dolum  m[alum ---]/  [--- dol]o  malo ???  [---]/  [--- siue quis plus e]um  magistratus  multare  uol[et,]/  [--- multa] multare liceto. qui MCC argenti/ [--- mai]orem partem anni ???/ [--- ]n(ummum) II, ex hac lege omnem/ [---] habuerit, quanti census fuerit/ [---] anno quoque promittito. q(uaestor)/ [---] et iidem iurent. iurat-/[o --- ]anni sine dolo malo
 


►  Bibliography
 
 

Marini, Gli atti e monumenti de' fratelli arvali, II, Roma, 1795, 570 ; Rosini, Dissertationis isagogicae ad Herculanensium voluminum explanationem pars prima, Napoli, 1797, p. 38, n. 13, pl. V ; Klenze, Philologische Abhandlungen, Berlin, 1839, pp. 25-54 ; Lepsius, Inscriptiones Umbricae et Oscae, Leipzig, 1841, pp. 75-80 ; Avelino, Bulletino archeologico Napoletano, 4, 1845-6, pp. 27-29 ; Mommsen, Die unteritalischen Dialekte, Leipzig, 1850, pp. 145-168 ; Kirchhoff, Das Stadtrecht von Bantia, Berlin, 1853 ; Lange, Die oskische Inschrift der Tabula Bantina und die römischen Volksgerichte, Göttingen, 1853 = Kleine Schriften, I, Göttingen, 1887, pp. 153-226 ; Huschke, Die oskischen und sabellischen Sprachdenkmäler, Elberfeld, 1856, pp. 59-140 ; CIL I1, 1863, p. 46 ; Huschke, Die Multa und das Sacramentum in ihren verschiedenen Anwendungen, Leipzig, 1874, pp. 61-69 and 503-511 ; Zvetaieff, Sylloge Inscriptionum Oscarum, St. Petersburg, 1878, n. 142, pp. 75-78 ; Bréal, Mém. Soc. Ling. Paris, 4, 1881, pp. 138-146, 373-405, 381-400 and 404-405 ; Jordan, Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen, 6, 1881, pp. 195-210 ; CIL IX, 1883, pp. 43, 660 ; Esmein, Mélanges d'histoire du droit et de critique, Paris, 1886, pp. 323-338 ; Zvetaieff, Inscriptiones Italiae Inferioris dialecticae, Moscow, 1886, n. 231, pp. 68-73 ; Mommsen, Römisches Staatsrecht, III, pp. 700-702 ; Moratti, ArchGiur, 53, 1894, pp. 74-110 ; Conway, The Italic Dialects, I, Cambridge, 1897, n. 28, pp. 22-29 ; von Planta, Grammatik der oskisch-umbrischen Dialekte, II, Strasbourg, 1897, n. 17, pp. 494-497 and 599-603 ; Buck, Indogerm. Forschungen, 12, 1901, pp. 13-22 ; Buck, A Grammar of Oscan and Umbrian, Boston, 1904, n. 2, pp. 230-239 ; Bücheler, RhMus, 63, 1908, pp. 316-319 = Kleine Schriften, III, Leipzig-Berlin, 1930, pp. 389-391 ; Bruns, Fontes iuris Romani antiqui, I, Tübingen, 1909, pp. 48-53, n. 8 ; CIL I2, 1918, pp. 440-441 ; Zotta, AIV, 98, 2, 1938-9, pp. 373-404 ; Riccobono, FIRA I, Firenze, 1941, pp. 163-165, n. 16 ; Vetter, Handbuch der italischen Dialekte, I, Heidelberg, 1953, pp. 13-28, n. 2 ; Wenger, Die Quellen des römischen Rechts, Wien, 1953, p. 396 ; Bottiglieri, Manuale dei dialetti italici, Bologna, 1954, n. 79, pp. 243-248 ; Knobloch, Fest. Ammann, II, Innsbruck, 1954, pp. 34-40 ; Haas, Lingua Posnaniensis, 5, 1955, pp. 89-111 ; Schönbauer, Anz. Akad. Wien., Phil.-hist. Kl., 92, 1955, n. 10, pp. 131-153 ; Schönbauer, RIDA, 2, 1955, pp. 311-363 ; Untermann, Indogerm. Forschungen, 63, 1957-8, pp. 241-252 ; Johnson, Coleman-Norton & Bourne, Ancient Roman Statutes, Austin, 1961, pp. 30-31, n. 31 ; Campanile, Studi e Saggi Linguistici, 3, 1963, pp. 81-85 ; Pisani, Le lingue dell'Italia antica oltre il latino, Torino, 1964, n. 9, pp. 53-61 ; Adamesteanu & Torelli, ArchClass, 21, 1969, p. 1-17 ; Porzio Gernia, RAL, 24, 1969, pp. 329-339 ; Galsterer, Chiron, I, 1971, pp. 191-214 ; Tutto Palma, SE, 42, 1974, pp. 397-400 ; Girard & Senn, Les lois des Romains, Napoli, 1977, n. 1, pp. 190-195 ; Poccetti, Nuovi documenti italici, Pisa, 1979, n. 185, pp. 132-136 ; Untermann, Glotta, 57, 1979, pp. 293-324 ; Morandi, Epigrafia italica, Roma, 1982, n. 32, pp. 134-139 ; Tutto Palma, La tavola bantina (sezione osca) : proposte di rilettura, Padova-Urbino, 1983 ; CIL I2, 1986, pp. 907-908 ; Brunt, The fall of the Roman Republic and related essays, Oxford, 1988, pp. 139 ss. ; Tutto Palma, SE, 56, 1989-90, pp. 217-251 ; Crawford, Roman Statutes, I, London, 1996, pp. 271-292, n. 13 ; Baldi, The foundations of Latin, Berlin-New York, 1999, pp. 129-132 ; Guittard in Cébeillac-Gervasoni & Lamoine, Les élites et leurs facettes, Roma, 2003, p. 476.
 
 
►  Sources : Fragments of a bronze tablet found at Oppido Lucano, Italy, in 1790 and 1967.

  

Traduction française          English translation