LEX AGRARIA
   
Law on the public domain ( ager publicus )
   
( 111 BC )
 

 
( P. F. Girard & F. Senn, Les lois des Romains, Napoli, 1977, pp. 107-126, n. 8 ).
 

 
10    20    30    40    50    60    70    80    90    100
 

 
     ...[tr(ibuni) ple(ebei) plebem ioure rogarunt plebesque ioure scivit in... Tribus... princi]pium fuit, pro tribu Q. Fabius Q. f. primus scivit.
     Quei ager poplicus populi Romanei in terram Italiam P. Muucio L. Calpur[nio co(n)s(ulibus) fuit, extra eum agrum, quei ager ex lege plebeive sc(ito), quod C. Sempronius Ti. f. tr(ibunus) pl(ebei) rogavit, exceptum cavitumve est nei divideretur.. | .. quem quisque de eo agro loco ex lege plebeive sc(ito) vetus possessor sibei] agrum locum sumpsit reliquitve, quod non modus maior siet, quam quantum unum hominem ex lege plebeive sc(ito) sibei sumer[e relinquereve licuit;
     quei ager publicus populi Romanei in terra Italia P. Muucio L. Calpurnio co(n)s(ulibus) fuit, extra eum agrum, quei ager ex lege plebeive sc(ito), quod C. Sempronius Ti. f. tri(bunus) pl(ebei) rogavit, exceptum cavitumve est nei divideretur... | quem agrum locum] quoieique de eo agro loco ex lege plebeive sc(ito) IIIvir sortito ceivi Romano dedit adsignavit, quod non in eo agro loco est, quod ultr[a... | ...
     quei ager publicus populi Romanei in terra Italia P. Muucio L. Calpurnio co(n)s(ulibus) fuit, extra eum agrum, quei ager ex lege plebeive sc(ito), quod C. Sempronius Ti. f. tri(bunus) pl(ebei) rogavit, exceptum cavitumve est nei divideretur, de eo agro loco quei ager locus ei, quei agrum privatum in publicum commutavit, pro eo agro loco a IIIviro datus commutatus redditus est;
     quei ager publicus populi Romanei in terra Italia P. Muucio L. Calpurnio co(n)s(ulibus) fuit, extra eum agrum, quei ager ex lege [plebeive sc(ito), quod C. Sempronius Ti. f. tr(ibunus) pl(ebei) rogavit, exceptum cavitumve est nei divideretur... |5| ... quod eius quisq]ue agri locei publicei in terra Italia quod eius extra urbem Romam est, quod eius in urbe oppido vico est, quod eius IIIvir dedit adsignavit, quod... | ... [tum cum haec lex rogabitur habebit possidebitve;...
     quei ager publicus populi Romanei in terra Italia P. Muucio L. Calpurnio co(n)s(ulibus) fuit, extra eum agrum, quei ager ex] lege plebive scito, quod C. Sempronius Ti. f. tr(ibunus) pl(ebei) rog(avit), exceptum cavitumve est nei divideretur, quod quoieique de eo agro loco agri locei aedificiei... quibus... | ... in terra Italia IIIvir dedit adsignavit reliquit inve formas tabulasve retulit referive iusit;
     ager locus aedificium omnis quei supra scriptu[s est... extra eum agrum locum de quo supra except]um cavitu[mve est, privatus esto... | ... eiusque locei agri aedificii emptio venditi]o ita, utei ceterorum locorum agrorum aedificiorum privatorum est, esto; censorque queicomque erit facito, utei is ager locus aedificium, quei e[x hace lege privatus factus est, ita, utei ceteri agri loca aedificia privati in censum referatur... deque eo agro loco aed]ificio eum, quoium [is ager locus aedificum erit, eadem profiterei iubeto, quae de cetereis agreis | loceis aedificieis quoium eorum quisque est profiterei iusserit....] est; neive quis facito, quo, quoius eum  agrum  locum  aedificium  possesionem  ex  lege  plebeive  scito esse oportet oportebitve, eum agrum l[ocum aedificium possesionem minus oetatur fruatur habeat possideatque... n]eive quis de ea re ad sen[atum referto.. |10| .. neive pro magistratu inpe]riove sententiam deicito neive ferto, quo quis eorum, quoium eum agrum locum aedificium possesionem ex lege plebeive scito esse oport[et oportebitve... eum agrum locum aedificium possesionem minus oetatur fruatur habeat possid]eatque quove possesio invito, mor[tuove eo heredibus eius inviteis auferatur.
     Quei ager publicus populi Romanei in terram Italiam P. Muucio L. Calpurnio co(n)s(ulibus) fuit... | ... quod eius IIIvirei a(greis) d(andeis) a(dsignandeis) viasiei]s vicaneis, quei in terra Italia sunt, dederunt adsignaverunt reliquerunt: neiquis facito quo minus ei oetantur fruantur habeant po[ssideantque, quod eius possesor... agrum locum aedifici]um non abalienaverit, extra eum [eum] a[grum.. | ..extra]que eum agrum, quem ex h(ace) l(ege) venire dari reddive oportebit.
     Quei ager locus aedificium ei, quem in [vi]aseis vicanisve ex s(enatus) c(onsulto) esse oportet oportebitve, [ita datus adsignatus relictusve est eritve... quo magis is ag]er locus aedificium privatus siet, quove mag[is censor queiquomque erit in censum referat... | quove magis is ager locus aliter, utque u]tei est, siet, ex h(ace) l(ege) n(ihilum) r(ogato).
     Quei ager locus publicus populi Romanei in terra Italia P. Muucio L. Calpurnio co(n)s(ulibus) fuit, extra eum agrum, quei ager ex lege plebive [scito, quod C. Sempronius Ti. f. tr(ibunus) pl(ebei) rogavit, exceptum cavitumve est nei divideretur... ex]traque eum agrum, quem vetus possesor ex lege plebeive [scito sibei sumpsit reliquitve, quod non modus maior siet, quam quantum unum hominem sibei sumere relinquereve licuit, sei quis tum cum haec lex rogabitur | agri colendi cau]sa in eum agrum agri iugra non amplius XXX possidebit habebitve: is ager privatus esto.
     Quei in agrum compascuom pequdes maiores non plus X pascet, quae[que ex eis minus annum gnatae erunt postea quam gnatae erunt... queique ibei pequdes minores non plus...] pascet, quaeque ex eis minus annum gnatae erunt post ea qua[m gnatae erunt: is pro iis pequdibus... |15| ... populo aut publicano vectigal scripturamve nei debeto, neive de ea re sati]s dato neive solvito.
     Ager  publicus  populi  Romanei,  quei in Italia P. Mucio L. Calpurnio co(n)s(ulibus) fuit, eius agri IIIvir a(greis) d(andeis) a(dsignandeis) ex lege plebeive scito sortito quoi ceivi Roma[no agrum dedit adsignavit....   quod   eius   agri   neque   is   abalie]navit   abalienaveritve,   neque  heres  eius  abalienavit abalienav[eritve quoive ab eo testamento hereditate deditioneve obvenit, queive ab eorum quo emit, | quei eorum de ea re ante eid(us) Mart(ias) primas in ious adierit ad eum, quem ex h(ace) l(ege) de eo agro ius deicere oportebit, is de ea re ita ius deicito] decernitoque, utei possesionem secundum eum heredemve eius  det,  quoi  sorti  is  ager datus adsignatusve fuerit, quod eius agri non abalienatum erit ita utei s(upra) s(criptum) est.
     [Ager publicus populi Romanei quei in Italia P. Muucio L. Calpurnio co(n)s(ulibus) fuit, quod eius agri IIIvir a(greis) d(andeis) a(dsignandeis) veteri possesori prove ve]tere possesionem dedit adsignavit reddidit, quodque eius agri III[vir a(greis) d(andeis) a(dsignandeis) in urbe oppido vico dedit adsignavit reddidit, | quod eius agri neque is abalienavit abalienaveritve neque heres eius, quoive ab eo testamento hereditate deditioneve obveni]t, queive ab eorum quo emit: quei eorum de ea re ante eidus Martias primas in ious adierit ad eum, quem ex h(ace) l(ege) de eo agro ius deicere oportebit, is de ea re ita ius deicito d[ecernitoque, utei possesionem secundum eum heredemve eius det...] quoi is ager vetere prove vetere possesore datus adsignatusve [redditusve fuerit], queive a[grum in urbe oppido vico acceperit .... | ....
     Sei quis eorum, quorum ager] s(upra) s(criptus) est, ex possesione vi eiectus est, quod eius is quei eiectus est possederit, quod neque vi neque clam neque precario possederit ab eo, quei eum ea possessione vi eiec[erit: quem ex h(ace) l(ege) de ea re ious deicere oportebit, sei is quei ita eiectus est, ad eum de ea re in ious aderit ante eidus Mar]tias, quae post h(ance) l(egem) rog(atam) primae eiunt, facito, utei is, quei ita vi eiectus e[st, in eam possesionem unde vi eiectus est, restituatur. |
     Quei ager locus aedificium publicus populi Romani in terra Italia P. Muucio L. Calpurnio co(n)s(ulibus) fuit, quod eius ex lege plebeive sci]to exve h(ace) l(ege) privatum factum est eritve, pro eo agro loco aedificio  proque  scriptura  pecoris,  quod  in eo agro pascitur, post quam vectigalia constiterint, quae post h(ance) l(egem) [rogatam primum constiterint: nei quis mag(istratus) prove mag(istratu)... facito quo quis populo aut p]ublicano pequniam scripturam vectigalve det dareve debeat, neive quis [facito... |20| ...] quove quid ob eam rem populo aut publicano detur ex-sigaturve, neive quis quid postea quam vectigalia consistent, quae post h(ance) l(egem) rog(atam) primum constiterint, ob eos ag[ros locos aedificia populo aut publicam dare debeat, neive scripturam pecoris, quod in eis ag]reis pascetur, populo aut publicano dare debeat.
     Ager locus publicus popul[i Romanei, quei in terra Italia P. Muucio, L. Calpurnio co(n)s(ulibus) fuit... | ... extra eum agrum, quem agrum L. Caecilius Cn. Domitius cens(ores)] a(nte) d(iem) XI k(alendas) Octobris oina quom agro, quei trans curione est, locaverunt, quei in eo agro loc[o civis] Romanus sociumve nominisve Latini, quibus ex formula togatorum [milites in terra Italia imperare solent,... agrum lo]cum publicum populi Romanei de sua possesione vetus possesor prove vetere possesor[e dedit, quo in agro loco oppidum coloniave ex lege plebeive scito constititeretur deduceretur conlocaretur,.. | .. quo in agro loco IIIvir i]d oppidum coloniamve ex lege plebeive sc(ito) constituit deduxitve conlocavitve: quem agrum locumve pro eo agro locove de eo agro loco, quei publicus populi Roman[ei in terram Italiam P. Muucio  L. Calpurnio  co(n)s(ulibus)  fuit...  extra  eum  a]grum  locum,  quei ager locus ex lege plebeive sc(ito), quod C. Semproni(us) Ti. f. tr(ibunus) pl(ebei) rog(avit) exscep[tum cavitumve est nei divideretur,.. | .. IIIvir dedit reddidit adsignavit, eius quoi is ager datus redditus adsignatusve erit], quoive ab eo heredive eius is ager locus testamento hereditati deditionive obvenit obveneritv[e, queive ab eo emit e]meritve, queive ab emptore eius emit emeritve, is ager privatus esto.
     Que[i ager publicus populi Romani fuit, quem IIIvir de eo agro loco pro eo agro loco, qu]o coloniam deduxsit ita utei s(upra) s(criptum) est, agrum locum aedificium dedit reddidit adsignavit, quei [pr(aetor) consolve de eo agro ex h(ace) l(ege) ious deicet, | quo de eo agro ante eidus Martias primas in ious aditum erit, is de ea re ita ious deicito decernitoque, utei possesionem secundum eum h]eredemve eius det, quoi IIIvir eum agrum locum pro eo agro loco, quo coloniam deduxit, dedit [reddidi]t adsignavitve; facitoque is pr(aetor) consolve, quo de ea re in ious aditum erit, [utei...
     Ager locus quei sup]ra scriptus est, quod eius agrei locei post h(ance) l(egem) rog(atam) publicum populei Romanei erit, extra eum ag[rum locum, quei publico usui destinatus est vel publice locatus est, in eo agro quei volet pascito...|25|...] neive is ager compascuos esto, neive quis in eo agro agrum oqupatum habeto neive defendito, quo mi[nus quei v]elit compascere liceat. Sei quis faxsit, quotiens faxit, in agri iugra singula L [HS n(ummos)... dar]e debeto ei, queiquomque id publicum fruendum redemptum comductumve habebit.
     Boves, equ[os, mulos, asinos... |... in eo agro loco, quei post h(ance) l(egem) rog(atem) publicus populei Romanei erit, pascere ad eum numerum pecudum, que]i numerus pecudum in h(ace) l(ege) scriptus est, liceto, neive quid quoi ob eam rem vectigal neive sc[ripturam dare de]beto.
     Quod quisque pecudes in calleis viasve publicas itineris causa indu[xerit ibeique paverit, ... pro eo pecore, quod eius in calli]bus vieisve publiceis pastum impulsum itineris causa erit, neiquid populo neive publicano d[are debeto... | ...
     Quei ager publicus populi Romanei in terra Italia P. Muucio L. Calpurnio co(n)s(ulibus) fuit, de eo agro loco quem agrum locum populus ex publico in privatum c]ommutavit, quo pro agro loco ex privato in publicum tantum modum agri locei commuta[vit is ager locus do]mnis privatus ita, utei quoi optuma lege privatus est, esto.
     Quei ager ex priva[to in publicum commutatus est, quo pro agro tantus modus agri publici ex p]ublico imprivatum   commutatus   est,   de  eo  agro  siremps  lex  esto,  quansei  is  ager  P. Mucio  L. C[alpurnio co(n)s(ulibus) publicus fuisset.
     Quei ager pro agro patrito ex publico in privatum commutatus est,... | ...pr(aetor) consolve quanti agri patriti publicani publicum L. Caecilio Cn. Dom]itio cens(oribus) redemptum habent, censoribus, queiquomque post hac facteis erunt, ei faciu[nto id publicum, sei] volent, tantidem pro patrito redemptum habeant p(ro) p(atrito) supsignent.
     IIvirum, qu[ei... quae viae publicae p]er terram Italiam P. Mucio L. Calpurnio co(n)s(ulibus) fuerint, eas faciunto pateant vacuaeque sient... | ...
     [Quod quoieique ex h(ace) l(ege) ita,] utei s(upra) s(criptum) est, in agreis, qu[ei in Ita]lia sunt, quei P. Mucio L. Calpurnio co(n)s(ulibus) publiceis populi R[omanei fuerunt, ceivi] Romano facere licebit, item Latino peregrinoque, quibus M. Livio L. Calpurnio [co(n)s(ulibus) in eis agris id facere ... ex lege pleb]eive sc(ito) exve foedere licuit, sed fraude sua facere liceto.
     Quod ex h(ace) l(ege) ita, utei s(upra) s(criptum) est, in agreis, que[i s(upra) s(cripti) sunt, Latinum peregrinumque facere vel non facere oportebit.. |30| ..sei eorum] quis quo[d eum ex h(ace) l(ege) f]acere oportuerit,  non  fecerit,  quodve  quis  eorum  [h(ace)  l(ege)  prohibitus  erit,  fecerit: mag(istratus)] prove mag(istratu), quo de ea re in ious aditum erit, quod ex h(ace) l(ege) petetur, item iudicium iudi[cem recuperatoresve ei, quei ex h(ace) l(ege) petet, et in eum facito ita det, utei ei] et in eum iudicium iudicem recuperatoresve ex h(ace) l(ege) dare oporteret, sei quis de ea re iudiciu[m petisset, quod civem Romanum contra h(ance) l(egem) fecisse diceret... | ...
     Sei    quei    colonieis   seive   moi]nicipieis   seive   quae   pro   moinicipieis   colo[nieisve   sunt   civium Rom(anorum)] nominisve Latini poplice deve senati sententia ager fruendus datus [est, seive quei in trientabuleis est, quei colonei moinicipesve prove moinicipieis... fruentur, queiv]e pro colonia moinicipiove prove moinicipieis fruentur queive in trientabule[is fruentur... | ...quod eius agri colonei moinicipesve prove moinicipieis habebunt queive a colonia moinicipiove prove moinicipieis habebunt quodve eius agri eis in trientabuleis testamento hereditate deditione ob]venit obveneritve, quibus ante h(ance) [l(egem) rog(atam) eum  agrum  locum  con]ductum  habere  frui possidere defendere licuit, extra eum agrum locu[m, quem ex h(ace) l(ege)... venire dari reddi]ve oportebit, id, utei quicquid quoieique ante h(ance) l(egem) r(ogatam) licuit, ita ei habere o[eti frui possidere defendere post h(ance) l(egem) rog(atam) liceto... | ...]
     Quei ager locus publicus p[opuli Romanei in te]rra Italia P. Mucio L. Calpurnio co(n)s(ulibus) fuit, quod eius agri loci ex lege [plebeive scito exve h(ace) l(ege) privatum factum est, ante eidus Martias primas sei qu]id de eo agro loco ambigetur, co(n)s(ulis) pr(aetoris) quei quomque erit, de ea re iuris [dictio, iudici iudicis recuperatorum datio esto... | ...neive mag(istratus) prove magistratu de eo agro loco ious deicito neive  de  eo  agro  dec]ernito  neive  iudicium  n[eive  iudicem  neive  r]ecuperatores  dato, nisei co(n)s(ul) pr(aetor)ve. Quod vadimonium eius rei c[ausa promissum erit mag(istratus) adpellati quo minus eius r]ei causa decernant, eius h(ace) l(ege) n(ihilum) r(ogato). Quod iudicium iudex recuperator[es dati erunt sei magistratus adpellati erunt, quoi eorum e re publica non esse videbitur, quominus id impediat vel intercedat eius h(ace) l(ege) n(ihilum) rogato. |35|
     Quei ager locus post h(ance) l(egem) rog(atam) publicus p(opuli) R(omani) in terra Italia erit, sei quid de eo agro loco ambigetur,] co(n)s(ulis) pr(aetoris) cens(oris) queiquom[que tum erit de ea re iu]ris dictio, iudici iudicis recuperatorum datio esto i(ta) u(tei) e(is) e r(e) p(ublica) f(ideque) s(ua) [v(idebitur) e(sse)... neive mag(istratus) prove mag(istratu) nisei co(n)s(ul) pr(aetor) cens(or) de e]o agro loco ious deicito neive de [eo agro de]cernito neive iudicium [neive iudicem neive recuperatores dato. Quod vadimonium eius  rei  causa  promissum  erit,  mag(istratus)  adpellati,  quo  minus  eius  rei causa decernant, eius h(ac) l(ege) n(ihilum) r(ogato). | Quod iudicium iudex recuperatores dati erunt, sei mag(istratus) adpellati erunt, quoi  eorum  id  e r(e)p(ublica)] non esse videbitur, quo [minus impediat ve]l intercedat, e(ius) h(ace) l(ege) n(ihilum) r(ogato).
     Quoi publicano e(x) h(ace) l(ege) pequnia debebitu[r nei quis mag(istratus)... quid ob eam r]em facito, quo quis pro agro minus aliterve scripturam v[ectigalve det, atque utei ex h(ace) l(ege) dare debet debebitve... | ...Sei quid publicanus eius rei causa sibi deberi] darive oportere de[icat, de ea re co(n)s(ul) prove co(n)]s(ule) praetor prove pr(aetore), quo in ious adierint, in diebus X proxsumeis, qu[ibus de ea re in ious aditum erit,... recuperatores ex ci]vibus L, quei classis primae sient, XI dato; inde alternos du[m taxat quaternos is quei petet et is unde petetur quos volent reficiant facito... | ...quei supererunt tres pluresve, eos primo quoque die de ea re iudicare iubeto,] quae res soluta n[on siet inve iudici]o non siet iudicatave non siet, quod eius praevaricationus [causa... vel per dolum malum petitorum patronoru]mve factum non siet. Sei maior pars eorum recuperatorum... | ...id sententia [pronontiato, quod eius] rei ioudicandae maxsume verum esse comperrit, facitoqu[e... quod ita ioudicatum e]rit, se dolo malo utei is, quei iudicatus erit dare oport[ere, solvat... |40| ...
     Quas in leges pl(ebei)ve sc(ita) de ea re, quod, quei agrum publicum p(opuli) R(omani) ita habebit possidebit fruetur, utei ex h(ace) l(ege) licebit, eum earum q]uae ag[rum, quem ita habebit, h]abere possidere frui vetet; quasve in leges pl(ebei)ve sc(ita) de ea r[e, quod earum quae ei, quei agrum publicum p(opuli) R(omani) aliter habebit] possidebit fruetur, quam ex h(ace) l(ege) licebit, eum agrum, quem [ita habebit, habere possidere frui permittat, is, quei earum legum pl(ebei)ve sc(itorum) quo iurare iubetur iubebitur, non iuraverit: ei poena multa remissa esto... | ...neive ei ob eam rem mag(istratum) q]uem minus petere capere gerere habereque liceto, neive q[uid ei ea res fraudi esto.]
     Si quae lex plebeve sc(itum) est, quae mag(istratum), quem ex h(ace) l(ege) [de aliqua re decernere oportet, de ea re decernere vetet, is magistratus de ea re nihilo minus decernito... | ...quaeque eis legibus plebive scitis facere quis prohibetur, quod quem eorum haec lex facere iubebit, ea omnia ei sed f]raude sua facere liceto, inque eas leges pl(ebei)ve sc(ita) de ea re, quod ex [h(ace) l(ege) non decernere... aliterve] decernere oportebit, sed fraude sua nei iurato, neive [ei ea res fraudi multae poenaeve esto... | ...]tus est, dedit adsignavitve, quemve agrum locum de eo agro lo[co... ex lege] pl(ebei)ve sc(ito), quod M. Baebius tr(ib.) pl(eb.) IIIvir coloniae deducend[ae rogavit... | ... datu]m adsignatum esse fuiseve ioudicaverit,  utei  in  h(ace)  l(ege)  sc(riptum)  est,  quei  l... extra eum agrum locum, quei ager locus in ea cen[turia supsiciuove... |45 ...extraque] eum agrum locum, quem ex h(ace) l(ege) colonei eive quei in colonei numero [scriptei sunt obtinebunt... oportet] oportebitve, quod eius agri locei quoieique emptum est[... | ...neive magis m]anceps praevides praediaque soluti sunto: eaque nomina mancup[um... quaestor,] quei aerarium provinciam optinebit in tableis [publiceis scripta habeto... | ... nei qui d]e mag(istratu) Romano emit, is pro eo agro loco pequniam nei[ve praevides] nei[ve praedia populo dato... neive de ea re quis ob eam] rem, quod praes factus est, populo obligatus est[o... | ...quei ob eu]m agrum locum manceps praesve factus est, quodque praedium ob [eam rem in publico obligatum est... q]uei ager locus in Africa est, quei Romae publice... | ... eius esto, isque ager locus privatus vectigalisque u... tus erit; quod eius agri locei extra terra Italia est[... |50| ... socium nominisve Latini, quibus ex formula t]ogatorum milites in terra Italia inperare solent, eis po[puleis,...] ve agrum locum queiquomque habebit possidebit [fruetur... | ... eiusv]e rei procurandae causa erit, in eum agrum locum, in[mittito... se dolo m]alo.
     Quei ager locus in Africa est, quod eius agri[... | ... habeat pos]sideat fruaturque item, utei sei is ager locus publi[ce...
     IIvir,   quei  ex  h(ace)  l(ege)  factus  creatusve  erit,]  in  biduo  proxsumo,  quo  factus  creatusve  erit, edici[to... | ... in diebus] XXV proxsumeis, quibus id edictum erit[.... datu]m adsignatum siet, idque quom profitebitur cognito[res... | ...]mum emptor siet ab eo quoius homin[is privatei eius agri venditio fuerit,... L.] Calpurni(o) co(n)s(ulibus) facta siet, quod eius postea neque ipse n[eque... |55| ...] praefectus milesve in provinciam er[it... colono eive, quei in colonei nu]mero scriptus est, datus adsignatus est, quodve eius...ag... | ...utei curator eius profiteatur, item ute[i...ex e]o edicto, utei is, quei ab bonorum emptore magistro curato[reve emerit,... | ...Sei quem quid edicto IIvirei ex h(ace) l(ege) profiteri oportuer]it, quod edicto IIvir(ei) professus ex h(ace) l(ege) n[on erit... ei eum agrum lo]cum neive emptum neive adsignatum esse neive fuise iudicato: o... | ...do, ei ceivi Romano tantundem modu[m agrei locei...] quei ager publice non venieit, dare reddere commutavere liceto.
     IIvir, q[uei ex h(ace) l(ege) factus creatusve erit... | ...de] eis agreis ita rationem inito, itaque h..... et, neive unius hominis nomine, quoi ex lege Rubria quae fuit colono eive quei [in colonei numero scriptus est, agrum, quei in Africa est, dare oportuit licuitve... |60| ...data adsign]ata fuise iudicato; neive unius hominis [nomine, quoi... colono eive, quei in colonei nu]mero scriptus est, agrum quei in Africa est, dare oportuit licuitve, [amplius iu]g(era) CC in [singulos homines data adsignata esse fuiseve iudicato... | ...neive maiorem numerum in Africa hominum in coloniam coloniasve deductum esse fu]iseve iudicato quam quantum numer[um ex lege Rubria quae fuit a IIIviris coloniae deducen]dae in Africa hominum in coloniam coloniasve deduci oportuit licuitve.
     IIvir, quei [ex h(ace) l(ege) factus creatusve erit... | ...] re Rom. agri... datus ad[signatus... quod eiu]s agri ex h(ace) l(ege) adioudicari licebit, quod ita comperietur id ei heredeive eius adsignatum esse iudicato [... || quod quand]oque eius agri locei ante kal. I[... quoiei emptum] est ab eo, quoius eius agri locei hominus privati venditio fuit tum, quom is eum agrum locum emit, quei[... | et eum agrum locum, quem ita emit emer]it, planum faciet feceritve emptum esse, q[uem agrum locum neque ipse neque heres eius, neque  quoi  is  heres  erit  abalienaverit  quod  eius  agri locei ita planum factum erit IIvir ita[... |65| ...dato re]ddito, quod is emptum habuerit quod eius publice non veniei[t. Item IIvir, sei is] ager locus, quei ei emptus fuerit, publice venieit, tantundem modum agri locei de eo agro loco, quei ager lo[cus in Africa est, quei  publice  non  venieit,  ei  quei ita emptum habuerit, dato reddito... | ...Queique ager locus ita ex h(ace) l(ege) datus redditus erit, ei, quoius ex h(ace) l(ege) f]actus erit HS n(ummo) I emptus esto, isque ager locus privatus vectigalisque ita, [utei in h(ace) l(ege) supra] scriptum est, esto.
     Quoi colono eive, quei in colonei numero scriptus est, ager locus in ea centuria supsiciuov[e de eo agro, quei ager in Africa est, datus adsignatus est, quae centuria quodve supsiciuom Romae publice venieit venieritve... | ...si quid eius agri IIvir, quei ex h(ace) l(ege) factus creatusve erit, ei colono heredeive eius minus adiudicaverit, tum tantundem modum agri locei pro eo agro loco de eo a]gro loco, quei ager locus in Africa est, quod eius publice non veniet, ei he[redeive ei]us IIvir, quei ex h(ace) l(ege) factus creatusve erit, reddito.
     Quoi colono eive, quei in colonei numero scriptus est fuitve, [ager in ea centuria | supsiciuove de eo agro, quei in Africa est, datus adsignatus est, quae centuria quodve supsiciuom Romae publice venieit venieritve, si quid eius agri IIvir, quei ex h(ace) l(ege) factus creatusve erit, ei quei ab eo colono heredeve eius emit habuitve minus adiudicaverit, tum tantundem modum agri ei, quem ita emise habui]seve comperietur, heredeive eius de agro quei ager in Africa est, pro eo agro [IIvir reddi]to quoieique ita reddiderit, ei adsignatum fuisse iudicato.
     Quoi agrum de eo agro, quei ager in Africa est, quei colono e[ive, quei in colonei numero scriptus est fuitve  datus  adsignatus  est,  magistratus  Romae  publice  vendiderit...  | ...sei quid eius agri IIvir quei ex h(ace) l(ege) factus creatusve erit ei, quoi ita emptum esse comperietur, emptorive eius pro curatoreve eius heredive quoius eorum minu]s adiudicaverit: tum tantundem modum agri ei, quoi ita emptum esse comperiet[ur, emptorive ei]us pro curatoreve eius heredive quoius eorum de eo agro, quei ager in Africa est, pro eo agro IIvir reddito; quoi ita reddiderit, [ei adsignatum |70| fuisse iudicato. Quantae quis pequniae ab populo mercassitur, quam pequniam qui agrum locum publicum in Africa emerunt emerintve pro eo agro loco populo dare debent debebuntve... quod eius p]equniae adsignatum discriptum adsignatumve in tabuleis publiceis est eritv[e: tantam pequ]niam populo ex eid(ibus) Mart(is), quae, post ea quam vectigalia consistent, quae post h(ance) l(egem) r(ogatam) primum consistent, primae erunt, in[ferto. |
     Quam pequniam quei agrum locum publicum in Africa emit emeritve pro eo agro loco populo dare debet debebitve, ab eo quei eam pequniam ab populo mercassitur ex eidibus Martis eisdem exigito... neive quis eam pequniam propiore die exigito, atque] uteique in h(ace) l(ege) s(criptum) est, neive, quod pequniae ob eam rem propiore die exactum er[it, atque uteiqu]e in h(ace) l(ege) s(criptum) e(st), is quei pequniam populo dare debebit, ei, quei eo nomine ab populo mercassitur, ob eam rem pequniam ei nei [minus solvito.. | .. pla]num fiat; neive quis mag(istratus) neive pro mag(istratu) facito neive quis senator decernito, q[uo ea pecunia,] quae pro agreis loceis aedificieis, quei (supra) s(cripti) sunt, populo debetur debebiturve, aliter exsigatur atque uteique in h(ace) l(ege) s(criptum) est.
     [Quei agrum locum publicum in Africa emit emeritve .. | .. sei ea pequnia, quam eo nomine populo debet debebitve, in diebus ... proxsumeis quibus is ager locus Romae publice venieit] venierit, populo soluta non erit,  is  pro  eo  agro  loco  in  diebus  CXX proxsumeis ea[rum summarum nomine] quae s(upra) s(criptae) s(unt), arb(itratu) p(raetoris), quei inter ceives tum Romae ious deicet, satis supsignato.
     Pr(aetor), quei inter ceives Romae ious dei[cet.. | nisei] praedium ante ea ob eum agrum locum in publico  obligatum  erit  in  publicu[mve  praes  datus  eri]t,  agrum locum, quo pro agro loco satis ex h(ace) l(ege) arb(itratu) pr(aetoris) supsignatum non erit, pequnia praesenti vendito. Que[i... |75| ..
     Que]i ager locus in Africa est, quei Romae publice venieit venieritve, quod eius agri [locei, quei populeis libereis in Africa sunt, quei eorum [in] ameicitiam populi Romanei bello Poenicio proxsumo manserunt, queive a[d imperatorem populi Romanei bello Poenicio proxsumo ex hostibus perfugerunt, quibus propterea ager datus adsignatus est d(e) s(enati) s(ententia), eorum quisque habuerunt,... | .. pro eo agro loco IIvir in diebus.. proxsumeis, qu]ibus IIvir ex h(ace) [l(ege) fact]us creatusve erit, facito, quantum agri loci quoiusque in populi leiberei inve eo agr[o loco, quei ager l]ocus perfugis datus adsignatusve est, ceivis Romanei ex h(ace) l(ege) factum erit, quo pro agro loco ager loc[us ceivi Ro]mano ex h(ace) l(ege) | [commutatus redditusve non erit.. tantundem modum agri loci quoieique populo leibero perfugeisve det adsignetve....
     II]vir, quei ex h(ace) l(ege) factus creatusve erit, is in diebus CL proxsumeis quibus factus creatusve erit, facito, quan[do Xvirei, quei ex] lege Livia factei createive sunt fueruntve, eis hominibus agrum in Africa dederunt adsignaveruntve quos stipendium | [pro eo agro populo Romano pendere oportet, sei quid eius agri ex h(ace) l(ege) ceivis Romanei esse oportet oportebitve,... de agro, quei publicus populi Romanei in Africa est, tantundem, quantum de agro stipendiario ex h(ace) l(ege) ceivis] Romanei esse oportet  oportebitve,  is  stipendiarieis  det  adsignetve  idque  in formas publicas facito ute[i referatur i(ta) u(tei) e r(e) p(ublica) f(ide)]q(ue) e(i) e(sse) v(idebitur).
     IIvir,  quei  ex  h(ace)  l(ege)  factus  creatusve  erit, is facito in diebus CCL proxsumeis, quibus h(ance) [l(egem)] populus plebesve iuserit, | [utei extra eum agrum locum quei ex lege Rubria quae fuit colono eive, quei in colonei numero scriptus est, datus adsignatus est... quo pro agro loco ager locus com]mutatus redditusve   non   erit;   extraque   eum   agrum,  quei  ager  intra  finis  populorum  leiberorum  Uticensium H[adrumetinorum T]ampsitanorum Leptitanorum Aquillitanorum Usalitanorum Teudalensium, quom in ameicitiam populei Romani proxumum |80| [venerunt, fuit extraque eum agrum locum, quei ager locus eis hominibus quei ad imperatorem populi Romani bello Poenicio proxsumo ex hostibus perfugerunt,... datus adsignatusve est de s(enati)] s(ententia); extra[que] eum agrum, quei ager ex h(ace) l(ege) privatus factus erit, quo pro agro loco ager locus redditus commutatusve [non erit; extra]que eum agrum locum, quem IIvir ex h(ace) l(ege) stipendiarieis dederit adsignaverit, quod eius ex h(ace) l(ege) in formam publicam rellatum | [erit; extraque eum agrum, quem agrum... P. Cornelius imperator leibe]reis regis Massinissae dedit,   habereve   fruive   iusit;   extraque  eum  agrum  locum  ubei  oppodum  Char[tago]  fuit  qu[ondam, extraqu]e eum agrum locum, quem, Xvirei, quei ex [lege] Livia factei createive fuerunt, Uticensibus reliquerunt adsignaverunt: ceterum | [agrum omnem, quei in Africa est, quei de eo agro vectigal decumas scripturamve pro pecore populo aut publicano dare debebunt, quei ager eis ex h(ace) l(ege) datus redditus commutatus erit, habeant possideant fruanturve et pro eo agro loco vectigal decumas scripturamve, quod post h(ance) l(egem) fruetur, populo aut publicano dent...
     Queiquomque de eo agro vectigal decumas scripturamve pr]o pecore ex lege Sempronia dare non solitei sunt, quei ager eis ex h(ace) l(ege) datus redditus commutatus eri[t, quei eorum eum agrum habebit] possidebit  frueturve,  pro  eo  agro  loco  nei  vectigal  neive decumas neive scripturam, quod post h(ance) l(egem) r(ogatam) fruetur, dare debeto. |
     [Quem agrum locum populus Romanus ex h(ace) l(ege) locabit, quem agrum locum Latinus peregrinusve ex h(ace) l(ege) possidebit, is de eo agro loco... vectigal decumas] scripturam populo aut publicano item dare debeto, utei pro eo agro loco, quem agrum locum populu[s Romanus ex h(ace) l(ege) locabit, que]m agrum locum ceivis Romanus ex h(ace) l(ege) possidebit, dare oportebit.
     Pr(aetor), quoius arb(itratu) pro agro loco, quei Romae publice venierit, e(x) h(ace) l(ege) | [satis supsignari  oportet...  praedia  empto]ris  ter  tanti  invito  eo  quei  dabit accipito, facitoque, quei ex h(ace) l(ege) praedia dederit, utei ei satis supsig[netur neive quis quid fax]sit, quo minus ex h(ace) l(ege) praedium queiquomque velit supsignet pequniamve solvat praesque, quei quomque ex h(ace). l(ege) fieri volet, fiat. |85|
     [Quantum vectigal decumas scripturamve pecoris eum, quei agrum locum aedificium in Africa possidebit,... quei ager] locus populorum leiberorum, perfugarum non fuerit, pro eo agro aedificio locoque ex l(ege) dicta, q[uam L. Caecilius Cn. Domitius cen]s(ores) agri aedificii loci vectigalibusve publiceis fruendeis   locandeis  vendundeis  legem  deixerunt,  publicano  dare  oportuit:  |  [tantundem  post  h(ance) l(egem) rog(atam) quei agrum locum aedificium in Africa possidet possidebit... publicano vectigal decumas scriptura]mque pecoris dare debeto, neive amplius ea aliubeive aliterve dare debeto, pequsque ne[i aliter alieisve legibus] in eo agro pascito.
     Quae vectigalia in Africa publica populi Romani sunt, quae L. Caecilius Cn. Domiti(us) cens(ores) fruenda | [locaverunt vendideruntve, queiquomque mag(istratus) post h(ance) l(egem) rog(atam) ea vectigalia locabit vendetve, quominus publicano eam legem dicat... quo pl]us populo dare debeat solvatque, e(ius) h(ace) l(ege) n(ihilum) r(ogato).
     Mag(istratus) prove mag(istratu), queive pro eo inperio iudicio [potestateve erit... queiquomque, quae] publica populi Romani in Africa sunt eruntve, vectigalia fruenda locabit vendetve, quom ea vectigalia fruenda locabit vendetve, | [nei eis vectigalibus legem deicito, quo inviteis ieis, quei eum agrum possidebunt, publicano quid facere liceat,... quod ei non licuit facer]e ex lege dicta, quam L. Caeci(lius) Cn. Dom(itius) cens(ores), quom eorum agrorum vectigalia fruenda locaverunt [vendideruntve,... eis agris lege]m deixerunt; neive quod in eis agreis pequs [pas]cetur, scripturae pecoris legem deicito, quo inviteis eis, quei eum agrum possidebunt, | [aliter pascatur quam pastum est ex lege dicta, quam L. Caecilius Cn. Domitius censores, quom eorum agrorum vectigalia fruenda locaverunt vendideruntve, legem deixerunt.
     Quae vectigalia fruenda in Africa Cn. Paperius co(n)s(ul) vendidit locavitve qu]ominus ea lege sient pareantque,  quam  legem  Cn. Paperius  co(n)s(ul)  eis  vendundeis [locandeis deixit,] e(ius) h(ace) [l(ege)] n(ihilum) r(ogato).
     Quei [ager in Africa est,... quae viae in eo] agro ante quam Cartago capta est fuerunt: eae omnes publicae sunto limitesque inter centuria[s.. |90|
     IIvir, quei ex h(ace) l(ege) factus creatusve erit, sei apud eum, quoi ager in Africa adsignatus est, eum agrum professus erit, ei eum agrum, quem a]grum in eo numero agri professus erit, quo in numero eum agrum, quem is, quoi adsigna[tus est, professus erit, profiteri non oportuit,... nei dato] neive reddito neive adiudicato. Quei eam rem [ita] indicio fuerit, ei eius agri, quod is indicio eius, | [quei eam rem ita indicaverit, in eo numero agri, quo non oportuit, professus esse iudicatus erit,... partem.... magistratus, qui de ea re iudicaverit, dato adsignato.
     Quibuscum tran]sactum est, utei bona, quae habuisent, agrumque, quei eis publice adsignatus esset, haberent [possiderent fruerentur, eis... quantus] modus agri de eo agro, quei eis publice [datus adsign]atus fuit, publice venieit, tantundem modum | [agri de eo agro, quei publicus populi Romani in Africa est, quei ager publice non venieit,... magistratus commutato.
     Quei in Africa agrum possesionemve agrive possesionisve superficium habet possidetv]e fruiturve, quem agrum possesionemve quoiusve agri possesionisve superficium q(uaestor) pr(aetor)ve pu[blice vendiderit... o]b eum agrum locum possessione[m agrive superfic]ium scripturam pecoris nei dato neive | [vectigal  solvito...]  is  ager  ex  s(enatus)  c(onsulto)  datus  adsignatus est, ei agrei, quei s(upra) s(criptei) s(unt), possesionesque, ea omnia eorum h[ominum... dum magistratus quo de] ea re in ious aditum erit, [ita de  ea  re  iudicium  de]t,  utei  de ea re in [h(ace)] l(ege) s(criptum) est, neive | ... os comportent, quibus ex h(ace) l(ege) ager locus datus redditus commutatus adsignatus [est... agrum locum ex h(ace) l(ege)] dari reddi adsignari... eum agrum locum ceivis R[omanus |95| ... qui fructus in eo agro loco natei erunt] quodque in eo agro loco vinei oleive fiet, quae messis vindemiaque P. Cornelio L. C[alpurnio co(n)s(ulibus) posteave fiet... eo]s fructus.. quei eum agrum tum... | ...
     [Quei ex h(ace) l(ege) IIvir factus creatusve erit, is in diebus... proxsume]is, quibus ex h(ace) l(ege) IIvir factus creatusve erit, agrum locum, quei Corinthiorum [fuit... e]xtra eum ag[rum locum.. || ..agrum locum,]  quem  ex  h(ace)  l(ege)  venire  oportebit,  omnem me[tiun]dum terminosque statui [curato... eu]m ag[rum... | ...opus]que locato eique operei diem deicito, u[bei perf]ectum siet; facitoque[... | .. quod eius] agri loci aedifici quoieiqu[e emptum] erit, is eius pecuniae, q[uam.... |100| .... manceps prae]videsque nei magis solutei sun[to: eaque] nomina mancupu[m praevidum is quaestor, quei aerarium provinciam optinebit, in tabuleis publiceis scripta habeto.. | ab ipsis here]dibusque eorum persequtio e[sto.
     Quei] ager locus aedif[icium... | ... populo] dare damnas esto. Pr(aetor) [prove pr(aetore), quo de ea] re in ious adi[tum erit... | ...]i venerit n... iei | ...possesi[ones]... |105| ...pli...
 

 
Fragments of the Lex Agraria.
Fragments of the Lex Agraria ( Bruns, Fontes.., 1909, p. 58 ).
 


►  Bibliography
 
 

Orsini in Agustín, De Legibus et Senatus Consultis, Roma, 1583 ; Gruter, Inscriptionum Romanarum Corpus absolutissimum, Heidelberg, 1602, pp. 202-203 ; Muratori, Novus thesaurus veterum inscriptionum..., II, Milano, 1740, p. 574 ; Rudorf, ZGR, 10, 1839, pp. 1-194 ; Huschke, Kritische Jahrbücher für deutsche Rechtswissenschaft, 5, 1841, pp. 579-620 ; Göttling, Funfzehn römische Urkunden auf Erz und Stein nach den Originalen neu verglichen und herausgegeben, Halle, 1845, pp. 30-35 ; Zumpt, Commentationes Epigraphicae, I, Berlin, 1850 ; CIL, I1 (1863), n. 200 ; Karlowa, Römische Rechtsgeschichte, I, Leipzig, 1885, pp. 433-437 ; CIL XI, 1 (1888), n. 364a ; Weber, Die römische Agrargeschichte, Stuttgart, 1891 ; Mommsen, GS, I (1905), pp. 65-145 ; Maschke, Zur Theorie und Geschichte der römischen Agrargesetze, Tübingen, 1906 ; Bruns, Fontes iuris Romani antiqui, I, Tübingen, 1909, pp. 73-89, n. 11 ; Hardy, JP, 31, 1910, pp. 268-286 = Laws, pp. 35-55 ; Cardinali, Studi graccani, Genoa, 1912 ; Caspari, Klio, 13, 1913, pp. 184-198 ; Hardy, JP, 32, 1913, pp. 96-106 ; Thompson, CR, 27, 1913, pp. 23-24 ; CIL I2 (1918), n. 585 ; Niccolini, RAL, 1919, p. 189 ; CIL XI, Add. (1926), p. 1234 ; Saumagne, Phil, 53, 1927, pp. 50-80 ; Carcopino, Autours des Gracques, Paris, 1928 ; Gelzer, Gnomon, 1929, p. 626 ; Levi, RFIC, 57, 1929, pp. 231-240 = Il tribunato della plebe, Milan, 1978, pp. 45-51 ; Piganiol, Annales, I, 1929, pp. 382-389 = Scripta Varia, II, pp. 330-341 ; Larsen, CP, 25, 1930, p. 279 ; CIL I2 (1931), pp. 723 and 739 ; d'Arms, AJP, 1935, p. 326 ; Zancan, Ager publicus, Padua, 1935 ; Girard, Textes de droit romain, 6th ed., Paris, 1937, pp. 46 ss. ; Bozza, La "possessio" dell ager publicus, Napoli, 1938 ; Göhler, Rom and Italien, Breslau, 1939 ; Kaser, ZSS, 62, 1941, pp. 1-81 ; Riccobono, FIRA I, Firenze, 1941, pp. 102-121, n. 8 ; CIL I2 (1943), p. 832 ; Tibiletti, Ath, 38, 1950, pp. 183-266 ; Broughton, Magistrates of the Roman Republic, I, New York 1951, p. 542, n. 3 ; Burdese, Studi sull'ager publicus, Torino, 1952 ; Wenger, Die Quellen des römischen Rechts, Wien, 1953, p. 373 ; Caillemer & Chevallier, Annales, 9, 1954, pp. 433-460 ; Serrao, La "iurisdictio" del pretore peregrino, Milano, 1954, pp. 57-74 ; Tibiletti, Actes du Congrès Int. Sciences Hist., 1955, pp. 235-292 ; Douglas, AJP, 77, 1956, pp. 376-395 / 78, 1957, p. 89 ; Chevallier, MEFR, 70, 1958, pp. 61-128 ; Johnson, Coleman-Norton & Bourne, Ancient Roman Statutes, Austin, 1961, pp. 50-57, n. 51 ; Badian, St. Biondi, I, Milano, 1963, pp. 187-196 = Studies in Greek and Roman History, 1964, pp. 230-246 ; Hinrichs, ZSS, 83, 1966, pp. 252-307 ; Hinrichs, Historia, 18, 1969, pp. 521-544 ; Mattingly, JRS, 59, 1969, pp. 129-143 / 60, 1970, pp. 154-168 ; Johannsen, Die Lex Agraria des Jahres 111 v. Chr. Text und Kommentar, Diss., München, 1971 ; Mattingly, Latomus, 30, 1971, pp. 281-293 ; Badian, ANRW, I, 1, 1972, pp. 668-731 ; Flach, HZ, 217, 1973, pp. 265-295 ; Molthagen, Historia, 22, 1973, pp. 423-458 ; Meister, Historia, 23, 1974, pp. 86-97 ; Pani, Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Bari, 19-20, 1976-7, pp. 131-146 ; Girard & Senn, Les lois des Romains, Napoli, 1977, pp. 107-126, n. 8 ; Develin, Antichthon, 12, 1978, pp. 45-50 ; Bauman, Historia, 28, 1979, pp. 385-408 ; Develin, Antichthon, 13, 1979, pp. 48-55 ; Stockton, The Gracchi, Oxford, 1979 ; Lemosse, Hommage R. Besnier, Paris, 1980, pp. 119-125 = Études romanistiques, Clermont-Ferrand, 1991, pp. 99-105 ; Nicolet, Annales, 35, 1980, pp. 871-894 = Tra Grecia e Roma, Roma, 1980, pp. 93-110 ; Richardson, JRS, 70, 1980, pp. 1-11 ; de Neeve, Colonus, Amsterdam, 1984 ; Bringmann, Die Agrarreform des Tiberius Gracchus : Legende und Wirklichkeit, Stuttgart, 1985 ; CIL I2 (1986), pp. 910-12 ; de Martino, Nuovi studi di economia e diritto romano, Roma, 1988, pp. 163-187 ; AE 1990, n. 18 ; Bleicken, Fest. Classen, Stuttgart, 1990, pp. 101-131 ; Lintott, RHD, 1990, pp. 1-11 ; North, Apodosis. Essays Presented to Dr W. W. Cruickshank to Mark His Eightieth Birthday, London, 1992, pp. 75-83 ; Lintott, Judicial Reform and Land Reform in the Roman Republic, Cambridge, 1993 ; Crawford et al., Roman Statutes, I, London, 1996, pp. 113-180, n. 2 ; AE 1998, n. 58 = 2001, n. 64, 65 and 206 ; Leveau in Laffont, Transhumance et estivage en occident des origines aux enjeux actuels : Actes des XXVIes Journées internationales d'histoire de l'Abbaye de Flaran (2004), Toulouse, 2006, p. 94 ; Bispham, From Asculum to Actium : the municipalization of Italy from the Social War to Augustus, Oxford, 2007, pp. 60 ss. ; Pasa in Rico, Sicile antique : Pyrrhus en Occident, Toulouse, 2009, p. 270 ; Lepore, Introduzione allo studio dell'epigrafia giuridica latina, Milano, 2010, pp. 170-171 ; Roselaar, Public Land in the Roman Republic : A Social and Economic History of Ager Publicus in Italy, 396-89 BC, Oxford, 2010, pp. 271 ss.
 
 
►  Source : Eleven fragments of a large bronze tablet discovered in Rome, Italy, prior to 1521.
 


English translation