LEX AGRARIA
   
Law on the public domain ( ager publicus )
   
( 111 BC )
 

 
( M. H. Crawford et al., Roman Statutes, I, London, 1996, pp. 113-180, n. 2 ).
 

 
Nota : the underlined letters indicate the damaged letters.
 

 
10    20    30    40    50    60    70    80    90    100
 

 
1  [?Sp. Thorius? ???.f.  tr(ibunus)   pl(ebis)  plebem  ioure  rogauit  plebesque  ioure sciuit in foro --- a(nte) d(iem) ---, tribus ??? princi]pium fuit, pro tribu Q. Fabius Q.f. primus sciuit. quei ager poplicus populi Romanei in terram It//aliam P. Muucio L. Calpur[nio co(n)s(ulibus) fuit, extra eum agrum, quei ager ex lege plebeiue scito, quod C. Sempronius Ti.f. tr(ibunus) pl(ebis) rogauit, exceptum cauitumue est, nei diuideretur ---]
2  [--- quem  quisque  de  eo  agro  loco ex lege plebeiue scito sibei a]grum locum sumpsit reliquitue, quod non modus maior siet, quam quantum unum hominem e//x lege plebeiue sc(ito) sibei sumer[e relinquereue licuit ---; quei ager publicus populi Romanei in terra Italia P. Muucio L. Calpurnio co(n)s(ulibus) fuit, extra eum agrum,]
3  [quei  ager  ex  lege  plebeiue  scito, quod C. Sempronius Ti.f. tr(ibunus) pl(ebis) rogauit, exceptum cauitumue est nei diuideretur --- quem agrum locum] quoieique de eo agro loco ex lege plebeiue sc(ito) IIIuir sortito ceiui Romano dedit adsignauit, quod non i//n eo agro loco est, quod ultr[a ---; quei ager publicus populi Romanei in terra Italia P. Muucio L. Calpurnio co(n)s(ulibus) fuit, extra eum agrum, quei ager ex lege plebeiue sc(ito),]
4  [quod  C. Sempronius  Ti.f. tr(ibunus)  pl(ebis) rogauit, exceptum cauitumue est  nei  diuideretur, quei ager locus de eo agro loco --- a IIIuiro --- re]dditus est; vvvv quei ager publicus populi Romanei in terra Italia P. M<u>ucio L. Calpurnio co(n)s(ulibus) fuit, ex[t]ra eum agrum, quei ager ex lege [plebeiue scito, quod C. Sempronius Ti.f. tr(ibunus) pl(ebis) rogauit, exceptum cauitumue est nei diuideretur, ---]
5  [--- quodque  quomq]ue  agri  locei  publicei  in terra Italia, quod eius extra urbem Roma<m> est, quod eius in urbe{m} oppido uico est, quo//d eius IIIuir dedit adsignauit, quod [---]
6  [---; quei ager publicus populi Romanei in terra Italia P. Muucio L. Calpurnio co(n)s(ulibus) fuit, extra eum agrum, quei ager ex] lege plebiue scito, v quod C. Sempronius Ti.f. tr(ibunus) pl(ebis) rog(auit), exceptum   cauitumue   est   nei   diuideretur,  quod  quoieiqu//e  de  eo  agro  loco  agri  locei  aedific[iei --- q]uibu[s ---]
7  [--- i]n  terra  Italia IIIuir  dedit  adsignauit  reliquit  inue  formas tabulasue retulit referiue iusit; vvvv ager locus a//edificium omnis quei supra scriptu[s est, extra eum agrum, quei ager ex lege plebeiue sc(ito), quod C. Sempronius Ti.f. tr(ibunus) pl(ebis) rog(auit), except]um cauitum[ue est nei diuideretur, priuatus  esto ---]
8  [--- eiusque  locei  agri aedificiei  possessi]o  ita, utei  ceterorum locorum agrorum aedificiorum priuatorum est, esto, censorque, queiquomque erit, fa[c]ito utei is ager locus aedificium quei e[x hac lege priuatus factus est eritue in censum referatur, deque eo agro loco aed]ificio eum quoium [is ager locus aedificium erit, ---]
9  [---] est;   neiue   quis   facito   quo,  quoius  eum  agrum  locum  aedificium possesionem ex lege plebeiue scit[o ess]e oportet oportebitue, eum agrum l[ocum aedificium possesionem is minus oetatur fruatur habeat possideatque] neiue quis de ea re ad sen[atum referto ---]
10  [--- neiue  quis  in  senatu  iudi]cioue  sententia<m> deicito neiue ferto, quo quis eorum, quoium eum agrum locum aedificium posse[sio]nem ex lege plebeiue scito esse oport[et oportebitue, eum agrum locum aedificium possesionem minus habeat possid]eatque, quoue possesio inuito mor[tuoue eo heredibus eius]
11  [inuiteis   auferatur --- quei   ager   publicus   populi   Romanei   in  terra Italia P. Muucio L. Calpurnio co(n)s(ulibus) fuit, quod eius agri --- uiasiei]s uicaneis, quei in terra Italia sunt, dederunt adsignauerunt reliquerunt, nei quis facito quo m//inus ei oetantur fruantur habeant po[ssideantque --- quei eum agrum locum aedifici]um non abalienauerit, extra eum {eum} a[grum ---]
12  [--- extra]que eum agrum, quem ex h(ac) l(ege) uenire dari reddiue oportebit. vv quei ager locus aedificium ei, quem in [ui]asieis uicanisue ex s(enatus) c(onsulto) esse oportet oportebitue, [datus adsignatus relictusue est eritue --- quo magis is ag]er locus aedificium priuatus siet, quoue mag[is eius agri locei]
13  [aedificiei --- aliter atque u]tei est, siet, ex h(ac) l(ege) n(ihilum) r(ogatur). vvv quei ager locus publicus populi Romanei in terra Italia P. Muucio L. Calpurnio // co(n)s(ulibus) fuit, extra eum agrum, quei ager ex lege pl[eb]iue sc(ito), q[uod C. Sempronius Ti.f. tr(ibunus) pl(ebis) rog(auit), exceptum cauitumue est, nei diuideretur, e]xtraque eum agrum, quem uetus possesor ex lege plebeiue [scito ---]
14  [--- sei quis post hanc legem rogatam agri colendi cau]sa in eum agrum agri iugra non amplius (triginta) possidebit habebitue, <i>s ager priuatus esto. vvvv quei in ag//r//um compascuom pequdes maiores   non plus (decem) pascet quae[que ex eis minus annum gnatae erunt pequdesque minores non plus ???] pascet quaeque ex eis minus annum gnatae erunt, postea qua[m ---]
15  [--- nei debeto neiu]e dato neiue soluito. vvv ager publicus populi Romanei, quei in Italia P. Mucio L. Calpurnio co(n)s(ulibus) fuit, eius ag//r//i IIIuir a(gris) d(andis) a(dsignandis) ex lege plebeiue scito sortito quoi ceiui Roma[no quod dedit adsignauit, quod eius agri neque is --- abalie]nauit abalienaueritue neque heres eius abalienauit abalienau[eritue,]
16  [neque is quoi hereditati obuenit obueneritue, quei eorum de ea re ante eidus Martias primas in ious adierit   ad   eum,   quem   ex   h(ac)   l(ege)   de   eo   agro   ius   deicere   oportebit,   is de ea re ius deicito d]ec<e>rnitoque utei possesionem secund<um> eum heredemue eius det, quoi sorti is ager datus adsignatusue // fuerit, quod eius agri non abalienatum erit ita utei s(upra) s(criptum) est; vv[quodque eius agri IIIuir a(gris) d(andis) a(dsignandis) ex lege plebeiue sc(ito) ueterem proue ue]tere possesionem dedit adsignauit reddidit; quodque eius agri III[uir a(gris) d(andis) a(dsignandis)]
17  [--- eiu]s, queiue ab eorum qu<o> emit, quei eorum de ea re ante eidus Martias primas in ious adierit ad eum, que//m// ex h(ac) l(ege) de eo agro ius deicere oportebit, is de ea re ita ius deicito d[ecernitoque utei possesionem secundum eum heredemue eius det,] quoi is ager uetere proue uetere possesore datus adsignatusue <fuerit>; queiue a [IIIuiro]
18  [a(gris) d(andis) a(dsignandis) ---. sei quis eorum, quorum age]r s(upra) s(criptus) est, ex possesione ui eiectus est, quod eius is quei eiectus est possederit, quod neque ui neque clam // neque precario possederit ab eo quei eum ea possesione{m} ui eiec[it, quei ex h(ac) l(ege) ious deicet, sei is ad eum de ea re in ious adierit ante eidus Mar]tias, quae post h(anc) l(egem) rog(atam) primae erunt, facito utei is, quei ita ui eiectus e[st, in eam]
19  [possesionem, unde ui eiectus est, restituatur. quei ager publicus populi Romanei in Italia P. Mucio L. Calpurnio co(n)s(ulibus) fuit, quod eius agri ex lege plebeiue sci]to exue h(ac) l(ege) priuatum factum est eritue, pro eo agro loco aedificio proque scriptura pecoris, quod in //e//o agro pascitur, postquam uectigalia constiterint, quae post h(anc) l(egem) [rog(atam) primum constiterint, nei quis facito quo quis populo aut p]ublicano pequnia<m> scripturam uec<t>igalue det dareue debeat neiue quis f[acito quo]
20  [---] quoue  quid  ob  eam  rem  populo aut publicano detur exsigaturue, neiue quis quid postea quam [uect]igalia consistent, quae post h(anc) l(egem) rog(atam) primum constiterint, ob eos ag[ros locos aedificia obue scripturam pecoris, quod in eis ag]reis pascetur, populo aut publicano dare debeat. vvv ager locus publicus popul[i Romanei,]
21  [quei --- extra eum agrum, quem --- ex s(enatus) ]c(onsulto) a(nte) d(iem) <(undecimam)> k(alendas) Octobris oina quom agro, quei trans Curione est, locauerunt, quei in eo agro loc[o ceiuis] Romanus sociumue   nominisue   Latini,   quibus ex formula togatorum [milites in terra Italia inperare solent, agrum lo]cum publicum populi Romanei de sua possesione uetus possesor proue uetere posseso[re dedit,]
22  [--- quo in agro loco oppidum coloniaue ex lege plebeiue scito constitueretur deduceretur conlocaretur, quo in agro loco IIIuir a(gris) d(andis) a(dsignandis) i]d oppidum coloniamue ex lege plebeiue sc(ito) constituit deduxitue conlocauitue, quem agrum [locum]ue pro eo agro loc<o>ue de eo agro loco, quei publicus populi Roman[ei in Italia P. Mucio L. Calpurnio co(n)s(ulibus) fuit, extra eum a]grum locum, quei   ager   locus   ex   lege   plebeiue   sc(ito),   quod   C. Semproni(us)   Ti.f. tr(ibunus) pl(ebis) rog(auit), exscep[tum vac]
23  [cauitumue est nei diuideretur, ---] quoiue ab eo herediue eius is ager locus testamento hereditati deditioniue obuenit obueneritue [<queiue ab eo> emit e]meritue, queiue ab emptore eius emit emeritue, is ager priuatus esto, que[m IIIuir a(gris) d(andis) a(dsignandis) ita utei s(upra) s(criptum) est pro eo agro loco, qu]o coloniam deduxsit ita utei s(upra) s(criptum) est, agrum locum aedificium dedit reddidit adsignauit; quei [---]
24  [--- is de ea re ius deicito decernitoque, utei possesionem secundum eum] heredemue eius det, quoi IIIuir eum agrum locum pro eo agro loco, quo coloniam deduxit, deddit r[eddidi]t adsignauitue; facitoque is pr(aetor) consolue, quo de ea re in ious aditu<m> erit, [utei --- ager locus quei sup]ra screiptus est, quod eius agrei locei post <h>(anc) l(egem) rog(atam) publicum populei Romanei erit, extra eum ag[rum locum,]
25  [quei ---] neiue is ager compascuos esto, neiue quis in eo agro agrum o<q>upatum habeto neiue defendito   quo   mi[nus   quei   u]elit compascere liceat; sei quis faxsit, quotiens faxit, in agri iugra singula qu[inquaginta (sestertios) (nummos) --- dar]e debeto ei, queiquomque id publicum fruendum redemptu<m> co<n>ductu<m>ue habebit. vvv boues equ[os ---]
26  [--- in  eo  agro  loco,  quei  post h(anc) l(egem) rog(atam) publicus populi Romanei erit, quei uolet, pascere ad eum numerum pecudum qu]ei numerus pecudum in h(ac) l(ege) scriptus est, liceto, neiue quid quoi ob eam rem uectigal neiue scri[pturam da]re debeto. vvv quod quisque pecudes in calleis uiasue publicas iteneris causa indu[xerit pastum inpulerit, pro eo pecore, quod eius in calli]bus uiei<su>e publiceis pastum inpulsum itineris causa erit, nei quid populo <n>eiue publicano d[are debeto.]
27  [quei ager publicus populi Romanei in terra Italia P. Mucio L. Calpurnio co(n)s(ulibus) fuit, de eo agro loco, quem agrum locum quis mag(istratus) ex publico in priuatum c]ommutauit, quo pro agro loco ex priuato in publicum tantum modum agri locei commutau[it, is ager locus do]mneis priuatus ita, utei quoi optuma lege priuatus est, esto. vvv quei ager ex priua[to in publicum commutatus est, pro quo tantus ager ex   p]ublico   im   priuatum   commutatus   est,   de   eo   agro   siremps   lex esto quansei is ager P. Mucio L. C[alpurnio co(n)s(ulibus)]
28  [publicus   fuisset.   quei   ager   publicus   populei   Romanei   in   terra   Italia P. Mucio L. Calpurnio co(n)s(ulibus) fuit, quanti quis pro patrito L. Caecilio Cn. Dom]itio cens(oribus) redemptum habe[a]t, censoribus, queiquomque posthac facteis erunt, ei faciunto [ut]ei [quei eorum] uolent, tantidem pro patrito redemptum habeant, p(raedia) supsignent. vv IIuirum qu[ei --- quae uiae publicae p]er terram Italiam P. Mucio L. Calpurnio co(n)s(ulibus) <f>uerint, eas <f>aciunto pateant uacuaeque sien[t ---]
29  [--- quod ex h(ac) l(ege), i]ta utei s(upra) s(criptum) est, in agreis qu[ei in Ita]lia sunt, quei P. Mucio L. Calpurnio co(n)s(ulibus) publiceis populi Ro[manei fuerunt, c(eivei)] Romano facere licebit, item Latino peregrinoque, quibus M. Liuio L. Calpurnio [co(n)s(ulibus) in eis agreis quei s(upra) s(criptei) sunt id facere   ex lege pleb]eiue sc(ito) exue <f>oedere licuit, sed <f>raude sua <f>acere liceto. vv quod ex h(ac) l(ege) ita, utei s(upra) s(criptum) est, in agreis, que[i in terra Italia]
30  [sunt,  quei  P. Mucio  L. Calpurnio  co(n)s(ulibus)  publiceis populi Romanei fuerunt, quoiquomque Latino peregrinoque facere licuerit, quod eoru]m quis, qu[od eum ex h(ac) l(ege) f]acere oportuerit, non fecerit, quodue quis eorum ex h(ac) l(ege)[ damnum fecerit, mag(istratus)] proue mag(istratu), quo d<e> ea   re   in   ious aditum erit, quod ex h(ac) l(ege) petetur, item iudicium iudi[cem recuperatoresue ex h(ac) l(ege) ei et in eum dato ita utei ei] et in eum iudicium iudicem recuperatoresue ex h(ac) l(ege) dare oporteret, sei quis de ea re iudiciu[m postularet, quei]
31  [ceiuis Romanus esset queiue a ceiue Romano peteret --- quibus colonieis seiue moi]nicipieis, seiue quae pro moinicipieis colo[nieisue, ceiuium Rom(anorum)] nominisue Latini, poplice deue senati sententia ager fruendus datus [est, quo agro eae coloniae eaue moinicipia seiue qua]e pro colonia moinicipioue proue moinicipieis fruentur, quei in trientabule[is est, quod eius agri]
32  [--- ob]uenit obueneritue, quibus ante h(anc) [l(egem) rog(atam) agrum locum con]ductum habere frui possidere   defendere   licuit,   extra   eum agrum locu[m ---]mue oportebit, id, utei quicquid quoieique ante h(anc) l(egem) r(ogatam) licuit, ita ei habere [frui possidere defendere]
33  [post h(anc) l(egem) rog(atam) liceto ---] quei ager locus publicus pop[uli Romanei in te]rra Italia P. Mucio L. Calpurnio co(n)s(ulibus) fuit, quod eius agri loci ex l[eg]e [plebeiue scito exue h(ac) l(ege) priuatum --- factum est erit, sei qu]id de eo agro loco ambigetur, co(n)s(ulis) pr(aetoris), queiquomque erit, de ea re iuris [dictio iudici iudicis vac]
34  [recuperatorum  datio  esto  i(ta)  u(tei)  e(i) e r(e) p(ublica) f(ideque) s(ua) u(idebitur) e(sse) --- neiue quis   mag(istratus)   proue   mag(istratu)   post h(anc) l(egem) rog(atam) de eo agro loco ious deicito neiue dec]ernito neiue iudicium n[eiue iudicem neiue r]ecuperatores dato, nisei co(n)s(ul) pr(aetor)ue. quod uadimonium eius rei c[ausa promissum non erit, quo minus co(n)s(ul) pr(aetor) eius r]ei causa decernant, eius   h(ac)   l(ege) n(ihilum) r(ogatur). quod iudicium iudex recuperato[res datei erunt, quoi co(n)s(uli) id e r(e) p(ublica)]
35  [non esse uidebitur, quo minus is inpediat uel intercedat, e(ius) h(ac) l(ege) n(ihilum) r(ogatur). --- quod agri locei post h(anc) l(egem) rog(atam) publicum p(opulei) R(omanei) erit, sei quid de eo agro loco ambigetur,] co(n)s(ulis) pr(aetoris) cens(oris), queiquom[que erit, de ea re iu]ris dictio iudici iudicis recuperatorum datio esto i(ta) u(tei) e(i) e r(e) p(ublica) f(ideque) s(ua) u(idebitur) [e(sse), --- neiue quis mag(istratus) proue mag(istratu) post h(anc) l(egem) rog(atam) de e]o agro loco ious deicito neiue decernito vac neiue iudi[cium neiue iudicem neiue vac]
36  [recuperatores   dato,  nisei  co(n)s(ul)  pr(aetor)  cens(or)ue. quod uadimonium eius rei causa promissum non   erit,   quo   minus  co(n)s(ul) pr(aetor) cens(or) eius rei causa decernant, eius h(ac) l(ege) n(ihilum) r(ogatur). quod iudicium iudex recuperatores datei erunt, quoi co(n)s(uli) id e r(e) p(ublica)] non esse uidebitur, quo [minus is inpediat ue]l intercedat, e(ius) h(ac) l(ege) n(ihilum) r(ogatur). quoi publicano e(x) h(ac) l(ege) pequnia debebitur, [nei quis mag(istratus) proue mag(istratu) --- aduersus hanc leg]em facito quo quis pro agro minus aliterue scripturam u[ectigalue det, atque utei ex h(ac) l(ege)]
37  [dare  debet  debebitue --- sei  quid  publicanus  eius rei causa a quo eorum sibi deberi] dariue oportere de[icet, eis co(n)s(ul) proue co(n)]s(ule) pr(aetor) proue pr(aetore), quo in ious adierint, in diebus (decem) proxsumeis, qu[ibus de ea re in ious adierint --- recuperatores ex ci]uibus †L†, quei classis primae sient, (undecim) dato, inde alternos du[mtaxat quaternos (?) is quei petet et is]
38  [unde petetur, quos uolent, reiciant facito deque ea re iudicare iubeto ---] quae res soluta no[n siet inue iudici]o non siet iudicataue non siet, quod eius praeuaricationus [causa ---]mue factum non siet. sei maior pars eorum recuperatoru[m ---]
39  [---]m  id  sententia  [pronontiato  quod  eius]  rei  ioudicandae  maxsume  uerum  esse commperrit, facitoqu[e  --- quod ita  ioudicatum  e]rit,  se  dulo  mal[o]  utei  is,  quei   iudicatus   erit   dare oport<e>[re, soluat ---]
40  [--- quas  in  leges  pl(ebei)ue  sc(ita)  de ea re quis non iurauerit, quod ei, quei agrum publicum p(opuli) R(omani)   ita   habebit   possidebit fruetur, utei ex h(ac) l(ege) licebit, earum q]uae ag[rum, quem ex h(ac) l(ege) habebit, h]abere possidere frui{e} uetet, quasue in leges pl(ebei)ue sc(ita) de ea r[e non iurauerit, quod ei, quei agrum publicum p(opuli) R(omani) alium habebit p]ossidebit f<r>uetur, quam ex h(ac) l(ege) licebit, eum agrum, quem [aduersus h(anc) l(egem) habebit, habere possidere frui]
41  [permittat, ei sed fraude sua esto --- neiue ei postea ob eam rem magistratum inperiumue q]uem minus petere capere gerere habereque liceto, neiue q[uis censor eum postea ob eam rem in senatum minus legito. vac]vac si quae lex plebe<i>ue sc(itum) est, quae ma<g>(istratum), quem ex h(ac) l(ege) [---]
42  [--- ea  omnia  ei  sed  f]raude  sua facere liceto, inque eas leges pl(ebei) sc(ita) de ea re, quod ex h(ac) [l(ege) aliter, atque utei in eis legibus plebeiue scitis scriptum est ---] decernere oportebit, sed fraude sua nei iurato neiue [quid ei ob eam rem fraudei esto ---]
43  [---]<t>us    est,    dedit    adsignauitue,  quemue  agrum   locum de eo agro lo[co --- ex lege] pl(ebeiue) sc(ito), quod M. Baebius tr(ibunus) pl(ebis) IIIuir coloni<a>e deducend[ae rogauit ---]
44  [--- datu]m  adsignatum  esse  fuiseue  ioudicauerit,  utei in h(ac) l(ege) sc(riptum) est, quei l[ocus ---] extra eum agrum locum quei ager locus in ea cen[turia supsiciuoue quo ---]
45  [--- extraque ]eum agrum locum, quem ex h(ac) l(ege) colonei, eiue quei in colonei numero [scriptei sunt, --- oportet] oportebitue, quod eius agri locei quoieique emptum est, [---]
46  [--- m]anceps praeuides praediaque soluti sunto, eaque nomina mancup[is praeuidumque --- quaestor,] quei aerarium prouinciam optinebit, in tableis [publiceis ---]
47  [--- qui d]e mag(istratu) Romano emit, is pro eo agro loco pequnia<m> neiue praeuides nei[ue praedia dato --- neiue de ea re quis ob eam] rem, quod praes factus est, populo obligatus est[o ---]
48  [--- quei ob eu]m agrum locum manceps praesue factus est quodque [pr]aedium ob [eam rem populo obligatum est --- q]uei ager locus in Africa est, quei Romae publice [---]
49  [--- ei herede]iu[e] eius esto isque ager locus priuatus uectigalisque e[sto ---]tus erit, quod eius agri locei extra terra Italia est [---]
50  [--- socium  nominisue  Latini,  quibus  ex  formula t]ogatorum milites in terra Italia inperare solent, eis po[st h(anc) l(egem) r(ogatam) --- eum]ue agrum locum queiquomque habebit possidebit [fruetur ---]
51  [--- eiusu]e rei procurandae causa erit, in eum agrum locum in [--- facito se dolo m]alo, v quei ag//er locus in Africa est, quod eius agri [---]
52  [--- habeat    pos]sideat    fruaturque    item, utei sei is ager locus publi[ce uenisset --- IIuir qui ex h(ac) l(ege) factus creatusue eri]t, in bid<uo> proxsumo, quo // factus creatusue erit, e<d>ici[to ---]
53  [--- in diebus] (uigintiquinque) proxsumeis, quibus id edictum erit, pr(aetor) u[tei --- datu]m adsignatum siet, idque quom p//r//ofitebitur, cognito[r ---]
54  [---]mum  emptor  siet  ab  eo,  quoius homin[is priuati uenditio fuerit --- quae uenditio ante k(alendas) Ian(uarias) P. Cornelio L.] Calpurni(o) co(n)s(ulibus) facta siet, quod eius post[e]a n//<e>que ipse n[eque heres eius abalienauit abalienauerit ---]
55  [--- p]raefectus milesue in prouinciam er[it --- quei ager locus in Africa est, quei ex lege Rubria, quae fuit, colono eiue, quei in colonei nu]mero script<us> est, datus adsignatusue est, quodue eius // ag[ri ---]
56  [--- u]tei curator eius profiteatur, item ute[i ---]o edicito utei is, quei ab bonorum emptore magistro curator[eue emerit ---]
57  [---]t, quod edicto IIuir(ei) profesus ex h(ac) l(ege) n[on erit --- ei eum agrum lo]cum neiue emptum neiue adsignatum esse neiue fuisse iudicato. vac q[---]
58  [--- pro eo ag]ro ei ceiui Romano tantundem modu[m agri ---]nei ex[--- ]quei ager publice non ueniet, dare reddere commutareque liceto. vac IIuir, q[uei ex h(ac) l(ege) factus creatusue erit]
59  [--- de] eis agreis ita rationem init{i}o itaque h[abeto --- uni] homini [---]et, neiue unius hominis nomine, quoi ex lege Rubria, quae fuit, colono eiue quei in [colonei numero scriptus]
60  [est, agrum, quei in Africa est, dari oportuit licuitue --- amplius iug(era) ??? in singulos pedites data adsign]ata fuise iudicato, neiue unius hominus [nomine, quoi ex lege Rubria, quae fuit,] colono [eiue, quei in colonei nu]mero scriptus est, agrum, quei in Africa est, dari oport<u>it licuitue, amplius iug(era) (ducenta) in [singulos equites]
61  [data adsignata fuise iudicato --- neiue maiorem numerum in Africa hominum in coloniam coloniasue deductum   esse   fu]iseue   iudicato   quam   quantum numeru[m ex lege Rubria, seiue pl(ebei) scit]o, quae <f>[uit, ab IIIuiro col(oniae) dedu]cendae in Africa hominum in coloniam coloniasue deduci oportuit licuitue. vac IIuir, quei [ex h(ac) l(ege) factus]
62  [creatusue erit ---]+++[--- eius] agri q[uei d]atus ads[ignatus est fueritue, quod] eius non [uenieit, quod eiu]s agri ex h(ac) l(ege) adiudicari licebit, quod ita comperietur, id ei heredeiue eius adsignat<um> esse iudicato. vac[vac]
63  [--- sei  quis  quod  quand]oque  eius  agri locei ante kal(endas) I[an(uarias) P. Cor(nelio) L. Calpu]rnio co(n)[s(ulibus) quoique emptum] est ab eo, quoius eius agri locei hominis priuati uenditio fuit, tum quom is eum agrum locum emit, que[i]
64  [---]it, planum faciet feceritue emptum esse, q[uod] eius ne[que is postea] neque heres eius neque quoi is heres erit abalienauerit, quod eius agri locei ita planum factum erit, IIuir ita +[---]
65  [--- dato re]ddito, quod is emptum habuerit, quod eius publice non uenier[it. IIuir, sei is] ager locus quei ei emptus fuerit publice uenieit, tantundem modum agri locei de eo agro loco, quei ager lo[cus in]
66  [Africa est, quod eius publice non uenierit, ei dato reddito. --- queique ager locus ita ex h(ac) l(ege) datus redditus erit, ei, quoius ex h(ac) l(ege) f]actus erit, (sestertio) n(ummo) (uno) emptus esto, isque ager locus priuatus uectigalisque, ita [utei supra] scriptum est, esto. vac quoi colono eiue, quei in colonei numero scriptus est, ager locus in ea centuria supsiciuou[e quo]
67  [--- tantundem modum agri locei pro eo agro loco de eo a]gro loco, quei ager locus in Africa est, quod eius publice non uenieit, ei her[edeiue ei]us IIuir, quei ex h(ac) l(ege) factus creatusue erit, reddito. vac quoi colono eiue, quei in colonei numero scriptus est fuitue, [---]
68  [--- ei  tantundem modum agri quantus eius esse fui]seue comperietur, heredeiue eius de agro, quei ager in Africa est, pro eo agro I[Iuir reddi]to, quoieique ita reddiderit, ei adsignatum fuisse iudicato. vac quoi agrum de eo agro, quei ager in Africa est, quei colono e[iue]
69  [quei in colonei numero scriptus est, datus adsignatus est, --- minu]s adiudicauerit, tum tantundem modum agri ei, quoi ita emptum esse comperiet[ur, tutoreue ei]us procuratoreue eius herediue quoius eorum de eo agro, quei ager in Africa est, pro eo agro IIuir reddito; quoi ita reddiderit,
70  [--- quod eius p]equniae adsignatum discriptum adsignatumue in tabuleis publiceis est eritu[e, tantam pequ]niam   populo   ex   eid(ibus)   Mart(iis), qu<a>e, postea quam uectigalia consistent, quae post h(anc) l(egem) r(ogatam) primum consistent, primae erunt, in
71  [diebus ??? dare debeto --- neiue quis, quei eo nomine ab populo mercassitur, ob eam rem pequniam propiore die exigito, atque] uteique in h(ac) l(ege) s(criptum) e(st), neiue quod pequniae ob eam rem propiore{m} die exactum er[it atque uteiq]ue in h(ac) l(ege) s(criptum) e(st), is, quei pequn[i]am populo dare debebit, ei, quei eo nom[i]ne ab populo mercassitur, ob eam rem pequniam ei nei
72  [propiore die soluito ---pla]num fiat, neiue quis mag(istratus) neiue pro mag(istratu) facito neiue quis senator decernito q[uo ea pequnia,] quae pro agreis loceis aedificieis quei s(upra) s(criptei) s(unt), populo debetur debebiturue, aliter exsigatur atque uteique in h(ac) l(ege) s(criptum) est.
73  [--- quod eius publice non ]uenierit, populo soluta non erit, is pro eo agro loco in diebus (centum uiginti) proxsumeis ea[rum eiduum], quae s(upra) s(criptae) s(unt), arb(itratu) pr(aetoris), quei inte[r] ceiues tum Romae ious deicet, satis supsignato. vac pr(aetor), quei inter ceiues Romae ious dei[cet]
74  [post dies (centum uiginti) proxsumos --- nisei ]praedium ante ea ob eum agrum locum in publico obliga<t>um erit in publicu[mue datum ita u(tei) s(upra) s(criptum)] e(st), agrum locum, quo pro agro loco satis ex h(ac) l(ege) arb(itratu) pr(aetoris) supsignatum non erit, pequnia praesenti uendito. vac que[i]
75  [--- que]i   ager   locus   in   Africa   est, quei Romae publice ueniei<t> uenieritue, quod eius agr[i locei, quei popul]eis libereis in Africa sunt, quei <e>orum <in> ameicitiam populei Romanei bello Poinicio proxsumo manserunt, queiue a[d
76  [imperatorem populi Romanei bello Poinicio proxsumo perfugerunt, eis datum adsignatum est --- pro eo agro loco IIuir in diebus ??? proxsumeis, qu]ibus IIuir [ex h(ac) l(ege) factus c]reatusue erit, facito, quantum agri loci quoiusque in populi leiberei inue eo agr[o loco, quei ager l]ocus perfugeis datus adsignatusue est, ceiuis Romanei ex h(ac) l(ege) factum erit, quo pro agro loco ager loc[us ceiuei Ro]mano ex h(ac) l(ege)
77  [commutatus redditusue non erit, tantusdem modus agri locei quoieique populo leibero perfugeisue detur adsignetur --- II]uir, quei ex h(ac) l(ege) factus creatusue erit, is in diebus (centum quinquaginta) proxsumeis, quibus factus creatusue erit, facito, quan[tum Xuirei, quei ex] lege Liuia factei createiue sunt fueruntue, eis hominibus agrum in Africa dederunt adsignaueru[ntu]e, quos stipendium
78  [pro eo agro populo Romano pendere oportet, --- uteique --- tantundem modum agri de eo agro, quei ager in Africa est, quantum stipendiariorum popule]i Romanei esse oportet oportebitue, is stipendiariei<s>   det   adsignetue   idque   in formas publicas facito ute[i referat i(ta) u(tei) e r(e) p(ublica) f(ide)]q(ue) e(ius) e(sse) u(idebitur). vac IIuir, quei ex h(ac) l(ege) factus creatusue erit, is facito in diebus (ducentis quinquaginta) proxsumeis, quibus h(anc) [l(egem)] populus plebesue iuserit,
79  [extra eum agrum locum, quei ex lege Rubria, quae fuit, colono eiue, quei in colonei numero scriptus est, datus adsignatus est, --- quo pro agro loco ager locus com]mutatus redditusue non erit, extraque eum agrum, quei ager intra finis populorum leiber<o>rum Vticensium H[adrumetinorum T]ampsitanorum Leptitanorum Aqui<l>litanorum Vsalitanorum Teu<d>alensium, quom in ameicitiam p//opulei Romanei proxumum
80  [uenerunt, fuit, --- extraque eum agrum locum, quei ager locus eis hominibus, quei ad imperatorem populi Romanei bello Poinicio proxsumo perfugerunt, datus adsignatus est,] ex<t>ra<que> eum agrum, quei ager ex h(ac) l(ege) priuatus factus erit, quo pro agro loco ager locus redditus commutatusue [non erit, extr]aque eum agrum locum, quem IIuir ex h(ac) l(ege) stipendiarieis dederit adsignaueritue, quod eius ex h(ac) l(ege) in <f>o//rmam publicam rellatum
81  [erit, --- extraque eum agrum quem P. Cornelius imperator leib]ereis regis Massinissae dedit habereue fruiue iusi<t>, extraque eum agrum locum, ubei oppodum Charth[ago] fuit qu[ondam, extraqu]e eum agrum locum, quem Xuirei, quei ex {h} l(ege) Liuia factei createiue fuerunt, Vticensibus relique//r//unt adsignauerunt, ce[t]erum
82  [agrum omnem quei in Africa est, utei --- queiquomque uectigal decumas pro eo agro loco scripturamue pr]o pecore ex lege Sempronia dare non solitei sunt, quei ager eis ex h(ac) l(ege) datus redditus commutatus eri[t, quei eorum e]u[m agrum habebit] possidebit frueturue, pro eo agro loco <n>eiue uectigal neiue decumas nei<ue> scripturam, quod post // h(anc) l(egem) r(ogatam) fruetur, dare debeto. vvvvv
83  [--- is pro eo agro loco uectigal decumas] scripturam populo aut publicano item dare debeto, utei pro eo agro loco, quem agrum locum populus [Romanus ex h(ac) l(ege) uenire iubebit, que]m agrum locum ceiuis Romanus ex h(ac) l(ege) possidebit, dare oportebit. pr(aetor), quoius arb(itratu) pro agro loco, // quei Romae publice uenierit, e(x) h(ac) l(ege)
84  [satis supsignari oportebit ---]ris  ter  tanti †iiiuito† eo quei dabit accipito facitoque, quei ex h(ac) l(ege) praedia dederit, utei ei satis supsig[netur, neiue quis quid fax]sit quo minus ex h(ac) l(ege) praedium, queiquomque uelit, supsignet pequniamue soluat praesque, que//iquomque ex h(ac) l(ege) fieri uolet, fiat.
85  [quantum uectigal decumas scripturamue pro pecore eum quei agrum locum aedificium in Africa possedit --- quei ager] locus populorum leiberorum perfugarum non fuerit, pro eo agro aedi<f>icio locoque ex l(ege) dicta [quam L. Caecilius Cn. Domitius cen]s(ores) agri aedifici loci uectigalibusue publiceis fruendeis locandeis uendundeis legem deix//erunt, publicano dare oportuit vvvv
86  [tantundem post h(anc) l(egem) rogatam, quei agrum locum aedificium in Africa possidebit --- publicano uectigal decumas scriptura]mque pecoris dare vvvv debeto, neiue amplius ea aliubeiue aliterue dare debe<t>o, pequsque ne[i aliubei aliterue aliisue legibus] in eo agro pascito. vac quae uectigalia in Africa publica populi Romani sunt, qua//e L. Caecilius Cn. Domiti(us) cens(ores) fruenda
87  [locauerunt uendideruntue, ea quo minus ea lege sient pareantque, quam legem L. Caecilius Cn. Domiti(us) cens(ores) eis uectigalibus fruendeis locandeis uendundeis deixerunt, quoue quis ampli]us populo   dare   debeat   vvv   soluatque,   e(ius) v h(ac) l(ege) v n(ihilum) r(ogatur). vvvv mag(istratus) proue mag(istratu) queiue pro eo inperio iudicio [potestateue erit, sei is, quaequomque] publica populi Romani in Africa sunt eruntue uectigalia, fruenda locabit uendetue, q//uom ea uectigalia fruenda locabit uendetue,
88  [nei eis uectigalibus legem deicito, quo inuiteis eis quei --- quid aliter locetur uendatur atqu]e ex lege dicta, quam L. vv Caeci(lius) Cn. Dom(itius) cens(ores), quom eorum agrorum uectigalia fruenda locauerunt[ uendideruntue, eis agreis locandis uendundis]<ue> deixer<u>nt, neiue, quod in eis agreis pequs <pas>cetur, scripturae pecoris lege<m> de[i]cito quo inuiteis eis quei eum agrum posidebunt,
89  [quid aliter locetur uendatur atque ex lege dicta, quam L. Caeci(lius) Cn. Dom(itius) cens(ores) deixerunt ita utei s(upra) s(criptum) e(st). quae uectigalia publica populi Romani in Africa sunt, quae Cn. Paperius co(n)s(ul) fruenda locauit uendiditue, qu]o minus ea lege sient pareantque, quam legem Cn. Paperius co(n)s(ul) eis uendundeis <locandeisue deixit quoue quis amplius populo dare debeat soluatque>, e(ius) h(ac) <l(ege)> n(ihilum) r(ogatur). vvv quei [ager in Africa est, quae uiae publicae itineraue publica in eo] agro, antequam Cartago capta est, fuerunt, eae // omnes publicae sunto limitesque inter centuria<s>
90  [--- IIuir, quei ex h(ac) l(ege) factus creatusue erit, sei apud eum is, quoi ager in Africa adsignatus est, a]grum in eo numero agri professus erit, quo in numero eum agrum, quem is, quoi adsigna[tus est, professus erit, profiteri non oportuerit, eum agrum ei nei dato] neiue reddito neiue adiudicato. quei eam rem [ita] indicio fuerit, ei eius agri, quod is indi<c>io eius
91  [rei  fuerit,  tantundem  modum,  quantum --- dato  adsignato. --- quibus  f]actum  est,  utei  bona, quae habuisent, agrumque, quei eis publice adsignatus esset, haberent [possiderent, uterentur, fruerentur, eis --- quantus] modus agri de eo agro, quei eis publice [datus adsign]atus fuit, publice uenieit, tantundem modum
92  [agri de eo agro, quei --- facito utei det adsignet. quei agrum possesionemue agriue possesionisue superficium habet possidetue utituru]e fruiturue, quem agrum possesionemue quoiusue agri possesionisue superficium q(uaestor) pr(aetor)ue pu[blice uendiderit --- o]b eum agrum locum possesione[m agriue superfic]ium scrip<t>uram pecoris nei dato neiue
93  [--- quoi] is ager <e>x   s(enatus) c(onsulto) datus ads[i]gnatus est, ei agrei quei s(upra) s(criptei) s(unt) possesionesque, ea omnia eorum h[ominum sunto --- magistratus, quo de e]a re im ious aditum erit, [de ea re iudicium dato i]t[a] utei de ea re in <h(ac)> l(ege) s(criptum) est, neiue
94  [--- q]uos comportent, quibus ex h(ac) l(ege) ager locus datus redditus commutatus adsignatus[ue est --- agrum locum ex h(ac) l(ege)] dari reddi adsignar[i --- e]um agrum locum ceiuis R[omanei]
95  [--- q]uodque   in   eo   agro  loco  uinei  oleiue fiet, quae messis uindemiaque P. Cornelio L. C[alpurnio co(n)s(ulibus) posteaue fiet, --- eo]s fructus [--- q]uei eum agrum tum [---]
96  [--- quei   ex   h(ac)   l(ege)   IIuir  factus  creatusue  erit,  is  in diebus ??? proxsume]is, quibus ex h(ac) l(ege) IIuir factus creatusue <e>rit, ag[r]um locum, quei Corinthiorum [fuit --- e]xtra eum ag[rum ---]
97  [--- agrum], quem ex h(ac) l(ege) uenire oportebit, omnem me[tiun]dum terminosque statue[ndos curato --- qu]om agr[---]
98  [--- opu]sque loc[at]o eique operei diem deicito, u[bei perf]ectum siet, facitoque [---]
99  [--- a]grum,[ quod eiu]s agri loci aedificii quoieiqu[e emptum] erit, is eius pequniai, q[uam ---]
100 [--- prae]uidesque nei magis solutei su[nto, eaque] nomina mancupum [---]
101 [--- praeui]dibusque eorum persequtio e[sto. quei] ager locus [a]edifi[cium ---]
102 [--- populo Romano] dare damnas esto. pr(aetor)[que, quo de ea] re in ious adi[tum erit ---]
103 [--- que]i uenierit, [.]m[--- ]quoi i[ta ---]
104 [---] possesio[---]
105 [--- qu]oi i[ta ---]
 

 
Fragments of the Lex Agraria.
Fragments of the Lex Agraria ( Bruns, Fontes.., 1909, p. 58 ).
 


►  Bibliography
 
 

Orsini in Agustín, De Legibus et Senatus Consultis, Roma, 1583 ; Gruter, Inscriptionum Romanarum Corpus absolutissimum, Heidelberg, 1602, pp. 202-203 ; Muratori, Novus thesaurus veterum inscriptionum..., II, Milano, 1740, p. 574 ; Rudorf, ZGR, 10, 1839, pp. 1-194 ; Huschke, Kritische Jahrbücher für deutsche Rechtswissenschaft, 5, 1841, pp. 579-620 ; Göttling, Funfzehn römische Urkunden auf Erz und Stein nach den Originalen neu verglichen und herausgegeben, Halle, 1845, pp. 30-35 ; Zumpt, Commentationes Epigraphicae, I, Berlin, 1850 ; CIL, I1 (1863), n. 200 ; Karlowa, Römische Rechtsgeschichte, I, Leipzig, 1885, pp. 433-437 ; CIL XI, 1 (1888), n. 364a ; Weber, Die römische Agrargeschichte, Stuttgart, 1891 ; Mommsen, GS, I (1905), pp. 65-145 ; Maschke, Zur Theorie und Geschichte der römischen Agrargesetze, Tübingen, 1906 ; Bruns, Fontes iuris Romani antiqui, I, Tübingen, 1909, pp. 73-89, n. 11 ; Hardy, JP, 31, 1910, pp. 268-286 = Laws, pp. 35-55 ; Cardinali, Studi graccani, Genoa, 1912 ; Caspari, Klio, 13, 1913, pp. 184-198 ; Hardy, JP, 32, 1913, pp. 96-106 ; Thompson, CR, 27, 1913, pp. 23-24 ; CIL I2 (1918), n. 585 ; Niccolini, RAL, 1919, p. 189 ; CIL XI, Add. (1926), p. 1234 ; Saumagne, Phil, 53, 1927, pp. 50-80 ; Carcopino, Autours des Gracques, Paris, 1928 ; Gelzer, Gnomon, 1929, p. 626 ; Levi, RFIC, 57, 1929, pp. 231-240 = Il tribunato della plebe, Milan, 1978, pp. 45-51 ; Piganiol, Annales, I, 1929, pp. 382-389 = Scripta Varia, II, pp. 330-341 ; Larsen, CP, 25, 1930, p. 279 ; CIL I2 (1931), pp. 723 and 739 ; d'Arms, AJP, 1935, p. 326 ; Zancan, Ager publicus, Padua, 1935 ; Girard, Textes de droit romain, 6th ed., Paris, 1937, pp. 46 ss. ; Bozza, La "possessio" dell ager publicus, Napoli, 1938 ; Göhler, Rom and Italien, Breslau, 1939 ; Kaser, ZSS, 62, 1941, pp. 1-81 ; Riccobono, FIRA I, Firenze, 1941, pp. 102-121, n. 8 ; CIL I2 (1943), p. 832 ; Tibiletti, Ath, 38, 1950, pp. 183-266 ; Broughton, Magistrates of the Roman Republic, I, New York 1951, p. 542, n. 3 ; Burdese, Studi sull'ager publicus, Torino, 1952 ; Wenger, Die Quellen des römischen Rechts, Wien, 1953, p. 373 ; Caillemer & Chevallier, Annales, 9, 1954, pp. 433-460 ; Serrao, La "iurisdictio" del pretore peregrino, Milano, 1954, pp. 57-74 ; Tibiletti, Actes du Congrès Int. Sciences Hist., 1955, pp. 235-292 ; Douglas, AJP, 77, 1956, pp. 376-395 / 78, 1957, p. 89 ; Chevallier, MEFR, 70, 1958, pp. 61-128 ; Johnson, Coleman-Norton & Bourne, Ancient Roman Statutes, Austin, 1961, pp. 50-57, n. 51 ; Badian, St. Biondi, I, Milano, 1963, pp. 187-196 = Studies in Greek and Roman History, 1964, pp. 230-246 ; Hinrichs, ZSS, 83, 1966, pp. 252-307 ; Hinrichs, Historia, 18, 1969, pp. 521-544 ; Mattingly, JRS, 59, 1969, pp. 129-143 / 60, 1970, pp. 154-168 ; Johannsen, Die Lex Agraria des Jahres 111 v. Chr. Text und Kommentar, Diss., München, 1971 ; Mattingly, Latomus, 30, 1971, pp. 281-293 ; Badian, ANRW, I, 1, 1972, pp. 668-731 ; Flach, HZ, 217, 1973, pp. 265-295 ; Molthagen, Historia, 22, 1973, pp. 423-458 ; Meister, Historia, 23, 1974, pp. 86-97 ; Pani, Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Bari, 19-20, 1976-7, pp. 131-146 ; Girard & Senn, Les lois des Romains, Napoli, 1977, pp. 107-126, n. 8 ; Develin, Antichthon, 12, 1978, pp. 45-50 ; Bauman, Historia, 28, 1979, pp. 385-408 ; Develin, Antichthon, 13, 1979, pp. 48-55 ; Stockton, The Gracchi, Oxford, 1979 ; Lemosse, Hommage R. Besnier, Paris, 1980, pp. 119-125 = Études romanistiques, Clermont-Ferrand, 1991, pp. 99-105 ; Nicolet, Annales, 35, 1980, pp. 871-894 = Tra Grecia e Roma, Roma, 1980, pp. 93-110 ; Richardson, JRS, 70, 1980, pp. 1-11 ; de Neeve, Colonus, Amsterdam, 1984 ; Bringmann, Die Agrarreform des Tiberius Gracchus : Legende und Wirklichkeit, Stuttgart, 1985 ; CIL I2 (1986), pp. 910-12 ; de Martino, Nuovi studi di economia e diritto romano, Roma, 1988, pp. 163-187 ; AE 1990, n. 18 ; Bleicken, Fest. Classen, Stuttgart, 1990, pp. 101-131 ; Lintott, RHD, 1990, pp. 1-11 ; North, Apodosis. Essays Presented to Dr W. W. Cruickshank to Mark His Eightieth Birthday, London, 1992, pp. 75-83 ; Lintott, Judicial Reform and Land Reform in the Roman Republic, Cambridge, 1993 ; Crawford et al., Roman Statutes, I, London, 1996, pp. 113-180, n. 2 ; AE 1998, n. 58 = 2001, n. 64, 65 and 206 ; Leveau in Laffont, Transhumance et estivage en occident des origines aux enjeux actuels : Actes des XXVIes Journées internationales d'histoire de l'Abbaye de Flaran (2004), Toulouse, 2006, p. 94 ; Bispham, From Asculum to Actium : the municipalization of Italy from the Social War to Augustus, Oxford, 2007, pp. 60 ss. ; Pasa in Rico, Sicile antique : Pyrrhus en Occident, Toulouse, 2009, p. 270 ; Lepore, Introduzione allo studio dell'epigrafia giuridica latina, Milano, 2010, pp. 170-171 ; Roselaar, Public Land in the Roman Republic : A Social and Economic History of Ager Publicus in Italy, 396-89 BC, Oxford, 2010, pp. 271 ss.
 
 
►  Source : Eleven fragments of a large bronze tablet discovered in Rome, Italy, prior to 1521.
 


English translation