RHODIORUM LEX DE OLEO DISTRIBUENDO
   
Rhodian law on the sale of oil
    
( 1st century BC )
 

    
F. Hiller von Gaertringen, Inscriptiones Graecae, XII, 1, Berlin, 1895, n. 3 ).
 

 
[ἔδοξεν τῶι δ]άμωι ἐν τᾷ ἐκ<κ>λησίᾳ ἐν τῶι Ἀρταμιτίωι μηνί· τῶ[ν] | [ἀνδρῶν, οἵτ]ινες θησεῦντι καὶ πωλησεῦντι τὸ ἔλαιον ἰς τ[ὸ] | [γυμνάσιον(?) ἀ]φθόνως καὶ ἀνεπικωλύτως ποιούμενοι τὰν θέ[σιν] | [ἀναγράψα]<ι ὅ>σας κα ἕκαστοι λάχωντι ἁμέρας ἀρξαμένο[υς ἀφ’ ἇς] | [κα ὁ ἱερεὺς ὁ] μετὰ Εὐκράτη ἱερατεύῃ μέχρι Θεσμοφορίου τρίτ[ας], | [ὅπως τὸ λοιπ]ὸν ἐπὶ τοῖς προγεγραμμένοις γείνηται  ἁ  θέσις  κ[αὶ  ἁ  πώλη]-|[σις  παρὰ  τῶν]  λαχόντων  καὶ  προγεγραμμένων ἀνδρῶν ἢ ὑπ’ αὐ[τῶν] | [ταχθέντων· τ]ῶν δὲ λαχόντων τὰ ὀνόματα ὁ γραμματεὺς [————] | [.........] ποτιγράψας ἑκάστῳ τὰς ἁμέρας ἅς κα ἑκάστου λάχῃ ὄνομ[α] | [ἐκ τοῦ τι]μάματος, συνκλαρωσάτω καὶ ἀναγραψάτω κατὰ ταὐτά· ὁ δὲ Ι[—] | [....... τόδ]ε τὸ ψάφισμα ἐστάλᾳ λιθίν̣[ᾳ] θέτω πρὸ τοῦ ἀγορανομ[ίου] | [ποτιγράψας κ]αὶ μῆνα καὶ ἁμέραν ὅλου τοῦ ἐνιαυτοῦ, ἵνα κα ἕκαστος ε̣[ἰδῇ] | [κατὰ μῆνας(?) καὶ ἁ]μέρας τὸν ἐνιαυτόν· ποτα[ν]α[γ]ραψάτω δὲ καὶ τὰ πλέ[ονα] {πλε[ίω]} | [δοθέντα, αἴ κά ποτε χ]ρεία γείνηται, [μὴ τὰν δα]πάναν ἄγῃ ὁ δᾶμος | [μόνος πᾶσαν ....... c.18 .......]ς καταβαλλέσθων γράμματα | [............ c.28 ............]γραφ[.....]Ι[...] ἢ ποιῆται
 

 
►  Bibliography
 
 
Collignon, BCH, 7, 1883, pp. 96-99 ; Collitz & Bechtel, Sammlung der griechischen Dialektinschriften, Göttingen, 1884-1915, 3755 ;
Hiller von Gaertringen, Inscriptiones Graecae, XII, 1, Berlin, 1895, n. 3 ;
Dittenberger, Sylloge inscriptionum graecarum, 2nd ed., Leipzig, 1898-1901, n. 549 ; Dittenberger et al., Sylloge inscriptionum graecarum, 3rd ed., Leipzig, 1915-24, n. 974 ; Knoepfler & Tréheux, Comptes et inventaires dans la cité grecque, Neuchâtel-Genève, 1988, p. 185 ; Rhodes & Lewis, The decrees of the Greek states, Oxford, 1997, p. 267 ; Wiemer, Krieg, Handel und Piraterie, Berlin, 2002, p. 32.
 
 
►  Source : Inscription found in 1876 on Rhodos island, Greece.