LEX HIERONICA FRUMENTARIA
   
( 240 BC )
 

     
Cicero, Verr. II, 2 ( Nisard, Paris, 1840 ).
  

 
13. (32) ... Siculi hoc iure sunt ut, quod ciuis cum ciue agat, domi certet suis legibus, quod Siculus cum Siculo non eiusdem ciuitatis, ut de eo practor iudices ex P. Rupili decreto, quod is de decem legatorum sententia statuit, quam illi legem Rupiliam uocant, sortiatur. Quod priuatus a populo petit aut populus a priuato, senatus ex aliqua ciuitate qui iudicet datur, cum alternae ciuitates reiectae sunt ; quod ciuis Romanus a Siculo petit, Siculus iudex, quod Siculus a ciui Romano, ciuis Romanus datur ; ceterarum rerum selecti iudices ex conuentu ciuium Romanorum proponi solent. Inter aratores et decumanos lege frumentaria, quam Hieronicam appellant, iudicia fiunt.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26. (63) Fecerat haec egregie primo aduentu Metellus, ut omnis istius iniurias, quas modo posset, rescinderet et inritas faceret. Quod Heraclium restitui iusserat ac non restituebatur, quisquis erat eductus senator Syracusanus ab Heraclio, duci iubebat ; itaque permulti ducti sunt. Epicrates quidem continuo est restitutus. Alia iudicia Lilybaei, alia Agrigenti, alia Panhormi restituta sunt. Census qui isto praetore sunt habiti non seruaturum se Metellus ostenderat ; decumas quas iste contra legem Hieronicam uendiderat sese uenditurum Hieronica lege edixerat.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60. (146) ... Tot praetores in Sicilia fuerunt, totiens apud maiores nostros Siculi senatum adierunt, totiens hac memoria : tamen huiusce noui postulati genus atque principium tua praetura attulit. (147) Quid enim tam nouum non solum re, sed genere ipso postulandi ? Nam cetera quae sunt in isdem postulatis de iniuriis tuis sunt noua, sed tamen non nouo modo postulantur. Rogant et orant Siculi patres conscriptos ut nostri magistratus posthac decumas lege Hieronica uendant.
 

     
Cicero, Verr. II, 3 ( Nisard, Paris, 1840 ).
  

 
6. ... (14) Videte nunc maiorum sapientiam, qui cum Siciliam tam opportunum subsidium belli atque pacis ad rem publicam adiunxissent, tanta cura Siculos tueri ac retinere uoluerunt ut non modo eorum agris uectigal nouum nullum imponerent, sed ne legem quidem uenditionis decumarum neue uendundi aut tempus aut locum commutarent, ut certo tempore anni, ut ibidem in Sicilia, denique ut lege Hieronica uenderent. Voluerunt eos in suis rebus ipsos interesse, eorumque animos non modo lege noua sed ne nomine quidem legis nouo commoueri. (15) Itaque decumas lege Hieronica semper uendundas censuerunt, ut iis iucundior esset muneris illius functio, si eius regis qui Siculis carissimus fuit non solum instituta commutato imperio, uerum etiam nomen maneret. Hoc iure ante Verrem praetorem Siculi semper usi sunt : hic primus instituta omnium, consuetudinem a maioribus traditam, condicionem amicitiae, ius societatis conuellere et commutare ausus est.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. (19) Itane uero ? Prudentissimi uiri summa auctoritate praediti, quibus senatus legum dicendarum in locandis uectigalibus omnem potestatem permiserat populusque Romanus idem iusserat, Siculo uno recusante cum amplificatione uectigalium nomen Hieronicae legis mutare noluerunt : tu, homo minimi consili, nullius auctoritatis, iniussu populi ac senatus, tota Sicilia recusante, cum maximo detrimento atque adeo exitio uectigalium totam Hieronicam legem sustulisti ? (20) At quam legem corrigit, iudices, atque adeo totam tollit ! Acutissime ac diligentissime scriptam, quae lex omnibus custodiis subiectum aratorem decumano tradidit, ut neque in segetibus neque in areis neque in horreis neque in amouendo neque in exportando frumento grano uno posset arator sine maxima poena fraudare decumanum. Scripta lex ita diligenter est ut eum scripsisse appareat qui alia uectigalia non haberet, ita acute ut Siculum, ita seuere ut tyrannum ; qua lege Siculis tamen arare expediret ; nam ita diligenter constituta sunt iura decumano ut tamen ab inuito aratore plus decuma non possit auferri. (21) Cum haec essent ita constituta, Verres tot annis atque adeo saeculis tot inuentus est qui haec non commutaret sed euerteret, eaque quae iam diu ad salutem sociorum utilitatemque rei publicae composita comparataque essent ad suos improbissimos quaestus conuerteret ; qui primum certos instituerit nomine decumanos, re uera ministros ac satellites cupiditatum suarum, per quos ostendam sic prouinciam per triennium uexatam atque uastatam, iudices, ut eam multis annis multorum innocentia sapientiaque recreare nequeamus.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. (24) Hunc, uti dicere institui, principem Verres ad fortunas aratorum uexandas diripiendasque esse uoluit : huius audaciae nequitiae crudelitati fidelissimos socios optimosque ciuis scitote hoc praetore traditos, iudices, atque addictos fuisse nouis institutis et edictis, tota Hieronica lege, quem ad modum antea dixi, reiecta ac repudiata. (25) Primum edictum, iudices, audite praeclarum : Quantum decumanus edidisset aratorem sibi decumae dare oportere, ut tantum arator decumano dare cogeretur. Quo modo ? Quantum poposcerit Apronius, dato. Quid est hoc ? utrum praetoris institutum in socios an in hostis uictos insani edictum atque imperium tyranni ? Ego tantundem dabo quantum ille poposcerit ? poscet omne quantum exarauero. Quid omne ? plus immo etiam, inquit, si uolet. Quid tum ? quid censes ? Aut dabis aut contra edictum fecisse damnabere. Per deos immortalis, quid est hoc ? ueri enim simile non est. (26) Sic mihi persuadeo, iudices, tametsi omnia in istum hominem conuenire putetis, tamen hoc uobis falsum uideri. Ego enim, cum hoc tota Sicilia diceret, tamen adfirmare non auderem, si haec edicta non ex ipsius tabulis totidem uerbis recitare possem, sicuti faciam. Da, quaeso, scribae, recitet ex codice professionem. Recita. Edictum de professione. Negat me recitare totum ; nam id significare nutu uidetur. Quid praetereo ? an illud, ubi caues tamen Siculis et miseros respicis aratores ? dicis enim te in decumanum, si plus abstulerit quam debitum sit, in octuplum iudicium daturum. Nihil mihi placet praetermitti ; recita hoc quoque quod postulat totum. Recita. Edictum de iudicio in octuplum. Iudicio ut arator decumanum persequatur ? Miserum atque iniquum ! Ex agro homines traducis in forum, ab aratro ad subsellia, ab usu rerum.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15. (38) Iam uero illud non solum contra legem Hieronicam nec solum contra consuetudinem superiorum, sed etiam contra omnia iura Siculorum, quae habent a senatu populoque Romano, ne quis extra suum forum uadimonium promittere cogatur. Statuit iste ut arator decumano quo uellet decumanus uadimonium promitteret, ut hic quoque Apronio, cum ex Leontino usque Lilybaeum aliquem uadaretur, ex miseris aratoribus calumniandi quaestus accederet. Quamquam illa fuit ad calumniam singulari consilio reperta ratio, quod edixerat ut aratores iugera sationum suarum profite rentur. Quae res cum ad pactiones iniquissimas magnam uim habuit, sicut ostendam, neque ad ullam utilitatem rei publicae pertinuit, tum uero ad calumnias, in quas omnes inciderent quos uellet Apronius. (39) Vt enim quisque contra uoluntatem eius dixerat, ita in eum iudicium de professione iugerum postulabatur, cuius iudici metu magnus a multis frumenti numerus ablatus magnaeque pecuniae coactae sunt ; non quo iugerum numerum uere profiteri esset difficile aut amplius etiam profiteri, quid enim in eo periculi esse posset ? sed causa erat iudici postulandi quod ex edicto professus non esset. Iudicium autem quod fuerit isto praetore, si quae cohors et qui comitatus fuerit meministis, scire debetis. Quid igitur est quod ex hac iniquitate nouorum edictorum intellegi uelim, iudices ? Iniuriamne factam sociis ? at uidetis. Auctoritatem superiorum repudiatam ? non audebit negare. (40) Tantum Apronium isto praetore potuisse ? confiteatur necesse est.
 

  
  
Links : Cicero, Verr. II, 2  /  Verr., II, 3.
  


Traduction française