TABULA HEBANA
  
Bill on honors to Germanicus

  
( AD 20 )
 

 
AE 1949, n. 215 ( Epigraphik Datenbank Clauss/Slaby ).
 

 
] / utique in palatio in porticu quae est ad Apollinis in eo templo in quo senatus haberi solet [inter ima]/gines virorum inlustris ingeni Germanici Caesaris et Drusi Germanici patris eius naturalis [fratrisque] / Ti(beri) Caesaris Aug(usti) qui ipse quoq(ue) fecundi ingeni fuit imagines ponantur supra capita columna[rum eius fas]/tigi quo simulacrum Apollinis tegitur utiq(ue) Sali carminibus suis nomen Germanicici   Caesa[ris   pro   ho]/norifica   memoria   interponant   qui   honos   C(ai)   quoq(ue) et L(ucio) Caesarib(us) fratr(ibus) Ti(beri) Caesaris Aug(usti) habitus est / utiq(ue) ad X centur(ias) Caesarum quae de co(n)s(ule) pr(aetoribus) destinandis suffragium ferre solent adiciantur V centur[iae et cum] / primae X citabuntur C(aius) et L(ucius) Caesar adpellentur insequentes V Germanici Caesaris inq(ue) is omnib[us centuris] / senatores et equites omnium decuriarum quae iudicior(um) publicor(um) caussa constitutae sunt erun[t suffragium] / ferant quiq(ue) cumq(ue) magistratum destinationis faciendae caussa senatores quibusq(ue) in [sena]tu sen[tentiam] / dicere licebit itemque eq(uites) in consaeptum ex lege quam L(ucius) Valerius Messalla Volesus Cn(aeus) Cornelius Cin[na Magnus] / co(n)s(ul) tulerunt sufragi ferendi caussa convocabit is uti senatores itemq(ue) equites omnium decuriar[um quae] / iudiciorum public]orum gratia constitutae sunt erunt suffragium ferant quod eius r[ei fieri poterit in] / [XV centur(ias) curet qu]amq(ue) ex ea lege nongentor(um) sive II custodes adpellantur sortitionem ad X centuria[s fieri cau]/[tum est perscrip]tum  {v} est uti fiat eam is quem ex ea lege exve hac rogatione{m} nongentorum si[ve II custodes] / adpell[antur sorti]tionem facere oportebit in XV centur(ias) faciat proinde ac si ea lege in XV centuria[s nongentor(um)] / sive custodum sortitionem fieri haberive oporteret utiq(ue) eo die in quem ex lege quam L(ucius) Valerius M[essalla Vole]/sus Cn(aeus) Cornelius Cinna Magnus co(n)s(ules) tulerunt exve h(ac) r(ogatione) senatores et eq(uites) suffragi ferendi caussa adess[e quis iusserit is] / adsidentibus pr(aetoribus)   et   tr(ibunis)   pl(ebis)   cistas   XV vimineas grandes poni iubeat ante tribunal suum in quas tab[ellae suffra]/giorum demittantur itemq(ue) tabellas ceratas secundum cistas poni iubeat tam multas quam   [opus   esse   ei] / videbitur item tabulas dealbatas in quib(us) nomina candidatorum scripta sint quo loco comm[odius perlegi] / possint ponendas curet deinde in conspectu omnium magistratuum et eorum qui suffrag[ium laturi] / erunt sedentium in subsellis sicuti cum in X centurias Caesarum suffragium ferebatur se[debant is]/trium et XXX trib(uum) excepta Suc(cusana) et Esq(uilina) pilas quam maxime aequatas in urnam versatilem coici e[t sortitio]/nem pronuntiari iubeat sortirique senatores et eq(uites) in quamq(ue) cistam suffragium ferre debeant du[m in centur(ias)] / primas quae C(ai) et L(uci) Caesar(um) adpellantur sortitio fiat ita uti in primam II III IIII cistas sortiatur b[inas trib(us) in] / V cistam tres in VI VII VIII VIIII binas in X tres in eas quae Germanici Caesaris appellantur so[rtitio fiat ita] / ut in XI XII XIII XIIII cistas sortiatur binas trib(us) in XV tres trib(us) ita ut cum tribum unam cuius [sors e]/xierit citaverit senatores quibusq(ue) in senatu sententiam dicere licebit qui ex ea tribu erun[t orcine vocet ---] / at ad primam cistam accedere et suffragium ferre iubeat deinde cum it[a vocati post] suffra[gium ad subsellia] / redierint ex eadem tribu equites et [in ea]ndem cistam suffragium fer[re iu]beat de[inde alteram et] / alteram sortiatur et singularum [omnium tribu]um senatores deinde eq(uites) [ita vocet ut in cistam in quam suffra]/gium ferre debebunt [suff]ragium ferant [deinde quod a]d eorum suffragium perti[nebit si qui ex Suc(cusana) tribu]/[es]que erunt item si qua [in] trib(u) [neque] sena[tor nemo erit a]ut si nemo eq(ues) erit   et   senator[es   numero   infra   quinque]   /   erunt   item quod ad cista[s suff]ragis latis signandas et pr(aetoribus) qui aer(ario) praesunt prae(e)rint tr[adendas donec in diem] / destinationis in saep[ta] deferantur deq(ue) signis cognoscendis suffragis diribendis [omnia quae earum re]/rum [c]aussa in ea lege qua[m C]inna et Volesus co(n)s(ules) de X centuris Caesar(um) tuler(unt) scripta c[omprehensave sunt ser]/[vet] eademque omnia in XV centur(ias) agat faciat agenda facienda curet uti eum ex ea l(ege) [quam Cinna et Volesus] / [co(n)s(ules) tulerunt X centuri]ar(um) agere facere oporteret quaeq(ue) ita acta erunt ea   iusta   [habeantur   utiq(ue) relatis] / [co(n)s(ulum) pr(aetorum) destinationi]s suffragis ex XV centuris C(ai) et L(uci) Caesar(um) et Germanici Cae[sar(is) quam tabellam cen]/[turiae cuiusq(ue) sorte duxerit] is qui eam destinationem habebit eam tabellam ita r[ecitet uti eum ex lege] / [quam L(ucius) Valerius Messalla] Volesus Cn(aeus) Cornelius Cinna Magnus co(n)s(ules) tuler(unt) X centur[iarum eam tabellam quae] / [ex is centuris sorte ducta] esset recitare oporteret dum quae tabula centuriae C(ai) [et L(uci) Caesar(um) cuiusq(ue) sorte ex]/[ierit eam sub nomine] C(ai) et L(uci) Caesarum recitandam quiq(ue) ea centur(ia) candidati dest[inati sint eorum locum] / [ex ordine renunti]andum curet quae tabula ex is centuris quae Germanici Cae[saris adpellantur sorte] / [exierit eam s]ub nomine Germanici Caesar(is) recitandam quiq(ue) ea centuria candid[ati destinati sint eor(um)] / [locum ex ordine re]nuntiandum curet isq(ue) numerus centuriarum qui h(ac) r(ogatione) adicitur in nu[merum omnium centuriarum] / [pro]inde cedat atq(ue) eum numerum qui X centuriar(um) est cedere ex lege quam Cinna e[t Volesus co(n)s(ules) tuler(unt) cautum est] / comprehensumve est uti cedat itaq(ue) qui co(n)s(ulum) pr(aetorum) creandorum caussa destinationem [habuerit ut de iis qui dest(inati) sint] / ratio habeatur itaq(ue) suffragium feratur curet cetera quae nominatim h(ac) r(ogatione) scrip[ta non sint ea omnia proinde atq(ue)] / ex ea lege quam Cinna et Volesus co(n)s(ules) tuler(unt) agantur fiant serventur utiq(ue) ludis Augu[stalibus cum subsellia sodalium] / ponentur in theatris sellae curules Germanici Caesaris inter ea ponantur cu[m querceis coronis in honorem] / eius sacerdoti quae sellae cum templum divi Aug(usti) perfectvm erit ex eo templo pr[oferentur interea in templo] / Martis Ultoris reponantur et inde proferantur quiq(ue)cumq(ue) eos ludos q(ui) s(upra) s(cripti) s(unt) fac[iat uti ex eo templo q(ui) s(upra) s(criptum) e(st) in the]/atris ponantur et cum reponendae erunt in eo templo reponantur curet uti[q(ue) quo die cautum est ut ossa Germanici] / Caesaris in tumulum inferrentur templa deor(um) clauderentur et qui ordini[s equestris erunt ii qui angustum cla]/vom habebunt qui eor(um) officio fungi volent et per valetudinem perq(ue) domesti[ca sacrificia adesse poterunt sine] / clavo ii qui equom pub(licum) habebunt cum trabeis in campum veniant utiq(ue) [quodannis eo die quo is vita defun]/ctus est templa deor(um) inmortalium quae in urbe Roma{m} propriusve urbem [Romam passus mille sunt erunt] / clausa sint idque ut ita fiat II qui eas aedes tuendas redemptas habent [curent utiq(ue) eodem die magistri] / sodalium Augustalium qui quoq(ue) anno erunt inferias ante tumulu[m in quem illata sint ossa Germanici Cae]/saris mittendas curent aut si magistri unus pluresve ad id sacrif[icium non mittant qui sodalium mittant pro]/ximo anno magisterio fungi debebunt in locum eorum qui eo mun[ere functi non sint
 

 
►  Bibliography
 
 
Coli, NSc, 72, 1947, pp. 55-68 ; Raveggi & Minto, NSc, 72, 1947, pp. 49-54 ; Coli, BIDR, 53-54, 1948, pp. 369-391 ; AE 1949, n. 215 ; de Visscher, Bulletin de la Classe des Lettres de l'Académie Royale de Belgique, 35, 1949, pp. 190-199 ; Tibiletti, Ath, 37, 1949, pp. 210-245 ; AE 1950, n. 29, n. 39, n. 166 ; de Visscher, PP, 5, 1950, pp. 97-184 ; Gatti, PP, 5, 1950, pp. 151-157 ; Nesselhauf, Historia, 1, 1950, pp. 105-115 ; Seston, CRAI, 1950, pp. 105-111 ; Seston, PP, 14, 1950, pp. 171-184 ; AE 1951, n. 78, 219 and 249 ; Coli, PP, 6, 1951, pp. 433-438 ; de Visscher, Bulletin de la Classe des Lettres de l'Académie Royale de Belgique, 37, 1951, pp. 169-182 ; de Visscher, PP, 6, 1951, pp. 208-212 ; de Visscher, RHD, 29, 1951, pp. 1-38 ; Montenegro, REP, 60, 1951, pp. 119-140 ; Piganiol, CRAI, 1951, pp. 204-214 ; Schönbauer, RIDA, 6, 1951, pp. 191-260 ; Seston, REL, 29, 1951, pp. 41-43 ; AE 1952, n. 39, 79, 164 and 180 ; Coli, IURA, 3, 1952, pp. 90-131 ; Gelzer, Fest. Egger, I, Klagenfurt, 1952, pp. 84-90 ; Seston, RHD, 30, 1952, pp. 159-177 ; d'Ors, Epigrafía jurídica de la España Romana, Madrid, 1953, pp. 25-35 ; Gatti, PP, 8, 1953, pp. 126-131 ; AE 1954, n. 21, 39, 115 and 187 ; Oliver & Palmer, AJPh., 75, 1954, pp. 225-249 ; Ehrenberg & Jones, Documents illustrating the reigns of Augustus and Tiberius, Oxford, 1955, pp. 76-79, n. 94 a ; Seston, REL, 33, 1955, pp. 39-41 ; Tibiletti, Piganiol & Jones, JRS, 45, 1955, pp. 17 ss. ; AE 1956, n. 194 ; Béranger, MH, 14, 1957, pp. 216-240 ; Tibiletti, DE, s.v. Lex, 1957, c. 740-750 ; Weinstock, JRS, 47, 1957, pp. 144-154 ; Syme, Tacitus, II, 1958, pp. 756-760 ; Bourne, Coleman-Norton & Johnson, Ancient Roman Statutes, Austin, 1961, pp. 131-135, n. 158 ; Weinstock, Mél. Piganiol, II, Paris, 1966, pp. 891-898 ; Coli, Scritti di diritto romano, I, Milano, 1973, pp. 253-270 ; Girard & Senn, Les lois des Romains, Napoli, 1977, pp. 172-180, n. 18 ; Lomas, Habis, 9, 1978, pp. 323-356 ; Costabile, Labeo, 31, 1985, pp. 47 ss. ; Lebek, ZPE, 73, 1988, pp. 275-280 ; AE  1992, n. 585 ; Demougin, Ath, 80, 1992, pp. 65-77 ; Lebek, ZPE, 98, 1993, pp. 77-95 ; Crawford et al., Roman Statutes, I, London, 1996, pp. 519-521, n. 37 ; Behne, Heinrich Siber und das Römische Staatsrecht von Theodor Mommsen : Ein Beitrag zur Rezeptionsgeschichte Mommsens im 20. Jahrhundert, Zurich–New York, 1999 ; Ando, Imperial ideology and provincial loyalty in the Roman Empire, Berkeley-Los Angeles, 2000, p. 103 ; Fraschetti, La commemorazione di Germanico nella documentazione epigrafica, Roma, 2000 ; González, AEA, 73, 2000, pp. 253-257 ; Fraschetti, JRS, 92, 2002, p. 236 ; González, Tácito y las fuentes documentales : SS.CC. de honoribus Germanici decernendis (Tabula Siarensis) y de Cn. Pisone patre, Sevilla, 2002, pp. 10 ss. ; Rowe, Princes and political cultures : the new Tiberian senatorial decrees, Ann Arbor, 2002, pp. 26-29 ; Devillers, Tacite et les sources des Annales : enquêtes sur la méthode historique, Leuven, 2003, p. 133 ; Corbier, Donner à voir, donner à lire : mémoire et communication dans la Rome ancienne, Paris, 2006, pp. 163, 171 and 176 ; Arena in Hekster, Schmidt-Hofner & Witschel, Ritual Dynamics and Religious Change in the Roman Empire : Proceedings of the Eighth Workshop of the International Network Impact of Empire (Heidelberg, 2007), Leiden, 2009, p. 80 ; Hollard, Le rituel du vote : Les assemblées romaines du peuple, Paris, 2010, pp. 131, 192 and 260 ; Lepore, Introduzione allo studio dell'epigrafia giuridica latina, Milano, 2010, pp. 190-192.
 
 
►  Source : Bronze tablet discovered at Magliano, Italy, in 1947 ( Florence, Mus. arch. dell'Etruria ).