EDICTUM M. ULPII PROCONSULIS
   
ET EPISTULA GEMINII MODESTI PROCONSULIS AD THISBENSES
   
Edict of M. Ulpius concerning the distribution of public and sacred land
  
( AD 2nd-3rd century )
 

    
W. Dittenberger, Inscriptiones Graecae, VII, Berlin, 1892, n. 2226-2227 ).
 

 
Frag. A
Μ(ᾶρκος)   Οὔλπιος [—————————————————— λέγει]· | ὁ   βουλόμενος   Θισβαίων   χωρίον δη[μόσιον ἢ ἱερὸν ————————— φυτεῦ]-|[σαι] τῶν ἐπ’ ἐμοῦ γεωργουμένων [παραδότω τοῖς στρατηγοῖς ———————] | βιβλίον, γράψας ἐν αὐτῷ τόπον τε ὃν βο[ύλεται λαβεῖν καὶ φόρον ὃν δώσει κατ’] | [ἐ]<ν>ιαυτὸν ὑπὲρ ἑκάστου πλέθρου [——————————————————] | [βου]λῆς ἢ ἐκκλησίας κατὰ τὸ δεδογμένον [———————————————] | [———————————]ω̣ν· κ[αὶ] εἰ μ̣έν τις [——————————————] | [————————————].[————] τῇ ἐκκ[λησίᾳ ————— —————] | [—————————————————σ]θω εἰς [—————————————] |
Frag. E-B
[—————]ΥΙΙΣΚΟΙΚΑΙΑ[———————————] | [————]ΟΙΝΑΙ γραφέτω [δ’] ἐνε[———————— ——————————] | [——— κ]αὶ τὴν ποσό<τ>η̣τα τοῦ φόρου [————————————————] | [— — τοῖ]<ς> τε ἄρχουσιν καὶ δεκατ[ευταῖς] κα[ὶ —————————————] | [————] τὴ̣ν πρόσοδον τὴν   ἐκ̣   [τούτ]ων   καὶ [—————————————] | [——]ΑΤΟΥΤΟ[—]ΙΟΥ[—— λήψε]τε   δὲ   [ὑ]πὲρ ἑκά[στου χωρίου ὁ καταλαβὼν] | ἄνεσιν τοῦ φόρου τῶν πρώτων [ἐτ]ῶν πέντ[ε· ἔπειτα δὲ καθ’ ἕκαστον ἐνιαυτὸν] | δώσει τὸν φόρον τὸν ἐτήσιον το[ῦ κ]αταλαμβανομ[ένου χωρίου τοῦ μηνὸς τοῦ] | Ἀλαλκομεναίου τῇ̣ πεντεκαιδεκ[άτ]ῃ̣· οἱ δὲ μὴ πράξαντες σ[τρατηγοὶ τὴν πρόσο]-|δον ὑπεύθυνοι ἔσονται ὧν οὐκ ἔ[πρ]αξαν. εἰ δέ τις λαβὼν [ἐν]τὸς [τῆς πεν]-|ταε<τί>ας μὴ φ̣υτεύσαι, τό τε χωρίον [με]ταπωλήσουσιν οἱ καταλαμβάν[οντες] | στρατηγοί, <κ>αὶ ὃν ὑπέστη τελέσει[ν φό]ρ̣ον πράξουσιν παρ’ αὐτοῦ τῆς π̣[ενταετί]-|ας. εἰ δὲ φυτεύσει ἓν μέρος, ὡς ε[ἶναι] ἄξιον τοῦ φόρου τῶν πέντε ἐτ[ῶν, τὸν  μὲν] | φόρον  μὴ  πραττέσθω,  πιπρασκέσθω  [δὲ] τὸ χωρίον πολείτῃ, καὶ τὸ ἀργὸν κα[ὶ τὸ πεφυ]-|τευμένον, ἐπὶ τῷ τὴν μὲν τειμὴν τ[οῦ π]εφυτευμένου εἰσκομισθῆναι τῇ πόλ[ει, τὸν] | δὲ φόρον παντὸς τελεῖσθαι καθ’ ἕκαστο[ν] ἐνιαυτὸν ὅσον τελέσ<ε>ι<ν> καὶ ὁ πρότερο[ς ὡμο]-|λόγησεν, συγχωρουμένου <τ>ῷ πριαμ[έν]<ῳ> τοῦ φόρου τῆς πενταετίας ὑπὲρ [τοῦ ἀρ]-|γοῦ μόνου. λαμβανέτω δὲ   [ὁ   πολεί]της   ἕκαστος   μὴ   πλέον   πλέθρω[ν —————]· | εἰ   μέντοι   τις φωραθείη φ̣υτεύσας τ[οσού]τοις πλέον, πωλήσουσιν [οἱ στρατηγοὶ] | [τῷ βουλ]ομένῳ τῶν πολειτῶν ἐπὶ τῷ καὶ <ἐ>κ τούτου σώζεσθαι τ̣[ῇ πόλει] | [———— φόρον] τοσοῦτον ὅσον τ[ελέσειν] ὡμολόγησεν ὑπὲρ ἑκάστο[υ πλέθρου]. | [ἢν δὲ μηδεὶς βούληται πρίασθαι, πράξουσ]ιν παρὰ το[ῦ πρώτου λαβ]<ό>ντος τὸν γεινόμε[νον φόρον], | [ὅσον ὑπὲρ ἑκάστου πλέθρου τελέσειν ὑπεδέ]ξατο. vacat |
Frag. C
[—————————— πλέ]θρον   τ̣ο[ῦ —————————————————]   |   [——————————— —]αμενος καὶ [————————————————] | [————————————]ου ἐξ ὅσου τ[—————— —————————] | [——————————— π]αρὰ τῆς πόλεω[ς ——————————————] | [—— ———————————]ίῳ   καὶ   τὰ   ἄλλα   κα[————————————]   |   [—————————— πραττ]ομένου τοῦ φόρου [————————————] | [——————————— πολ]είτῃ δανειστῇ, ὡς κα[ὶ ——————————] | [——————————— δημ]οσίου χωρίου ἡ δ[ωρεὰ ——————————] | [———————————— δ]ημοσίου καθ’ ἡμ[έραν ——————————] | [———————————— α]ὐτὸς̣ γραφέτω [—————————————] | [—————————————]ΝΤ[—]ΟΙΕΚΑ[—————— ———————] | [—————————————] πόσον ἢ οτ[——————————————] | [————— ————————]ΑΤΟΣ Υ[————————————————] |
Frag. D
[——————————] τ̣ό τε ὄνο̣μα [τ]ο[ῦ ——————————————] | [—————————] εἰ δέ τις ἐξαπατήσα[ς τῶν] ὀφειλόν[των ξένῳ ὑποθείη] | [τι τῶν χωρίων τ]ῶν δημοσίων, καὶ τοῦτο ἐλενχθείη, ἀφαιρε[ίσθω αὐτὸν τὸ] | [χωρίον τὸ ὑποτεθὲν] ἡ πόλις, ὁ δὲ δανειστὴς ὁ ξένος ἐκ τῶν ἄλλ[ων κτημάτων] | [τῶν τοῦ ὑποθ]έντος τὴν εἴσπραξιν ποιείσθω τοῦ ὀφειλομέ[νου. εἰ δέ τις] | [διαθήκ]αις καταλίποι ξένῳ συνγενεῖ ἢ φίλῳ τούτων τι τῶν [χωρίων, ἄκυρος] | [ἔστω α]ὐτοῦ ἡ δωρε<ά>, ἔστω δὲ τῆς πόλεως τὸ χωρίον. εἰ δ[έ τις μὴ καταλι]-|[πὼν δια]θήκας τελευτήσαι, ᾧ μή εἰσιν νόμιμοι κληρονόμοι, <ὑ>π[αρχέτω κατ’] | [ἀμφ]ότερα κληρονόμος τοῦ ἑαυτῆς κτήμα̣[τ]ος ἡ πόλις. | vacat | [Φλα]μίνιος(?) Μόδεστος ἀνθύπατος Θισβ[έων τοῖς τε ἄρχουσι καὶ] | τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήμῳ χαίρειν· ἱκανὸν [———————————]   |   [εἶναι] κύρια τὰ δόξαντα ὑμεῖν περὶ τῆς πρότε[ρον ——————— —] | [———————] γεγενημένης, καὶ τὸ τοῦ ἀξι<ώ>μ[ατος —————] | [————————— ἐ]π’ <α>ὐτ<ῶ>ν(?) ἐπιχωρίου καὶ [—————]
 

 
►  Bibliography
 
 
Dittenberger, Inscriptiones Graecae, VII, Berlin, 1892, n. 2226-2227 ;
Dittenberger et al., Sylloge inscriptionum graecarum, 3rd ed., Leipzig, 1915-24, n. 884 ; Abbott & Johnson, Municipal Administration in the Roman Empire, Princeton, 1926, pp. 453-456, n. 129 ; Fevel, BCH, 61, 1937, p. 226 ; Tréheux, BCH, 77, 1953, p. 157 ; Gofas, BCH, 93, 1969, p. 349 ; Ferrary & Rousset, BCH, 122, 1998, p. 317 ; Calero Secall, Symposion 1999 : Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte, Köln-Weimar, 2003, p. 268 ; Calero Secall, Thamyris, 7, 2004-05, pp. 33-40 ; Cordovana, Segni e immagini del potere tra antico e tardoantico : I Severi e la provincia Africa proconsularis, Catania, 2007, p. 166 ; Turcan, Hadrien : Souverain de la romanité, Dijon, 2008, p. 75.
 
 
►  Source : Inscription discovered near Kakosi ( = Thisbe ), Beotia, Greece.