EPISTULA G. AQUILII PROCULI PROCONSULIS ASIAE AD EPHESIOS
   
Letter of Gaius Aquilius Proculus on an Ephesian endowment
  
( AD 104 )
 

 
H. Wankel, Die Inschriften von Ephesos, Ia, Bonn, 1979, n. 27 C ).
 

 
[ἐπὶ πρυτ]άνεως Τιβ(ερίου) | [Κλαυδίου Ἀντι]πάτρου Ἰου̣λιανοῦ, | [μηνὸς] Ποσειδεῶνος. | [Ἀκουίλλιος Πρόκλος, ὁ λαμπρό]τατος, Ἐφεσ[ί]ων ἄρχ<ο>υσι, | [βουλῇ, δήμῳ] χαίρειν. | [Οὐείβιον Σαλουτάριον  ὄντ]α  τοῖς  τε ἄλ[λο]ις πᾶσι[ν] | [πολείτην ἄριστον καὶ πρό]τερον ἐν πολλ̣[ο]ῖς τῆς ἑαυ-|[τοῦ φιλοτειμίας πολλά τε καὶ οὐ]χ ὡς ἔτυχεν π[αρε]σχημένον | [παραδείγματα εἰδώς, ὥσπερ] ἦν ἄξιον, ἐν τοῖς [οἰκ]ειοτάτο̣[ι]ς | [ἡμῶν εἶχον φίλοις· νῦν δέ, ἐ]πεὶ τὴν μὲν πόλ[ιν προῄ]ρηται | [μεγίστοις   τε   καὶ   ἀξιολογω]τάτοις   δώροι̣[ς   κοσ]μῆσαι   με-|[γαλοπρεπῶς   εἰς   τειμὴν   τῆς] τε ἐπιφανε̣[στάτη]ς καὶ μεγίσ-|[της θεᾶς Ἀρτέμιδος καὶ το]ῦ̣ οἴκου [τῶν Σεβασ]τ̣ῶν καὶ τῆς | [ὑμετέρας πόλεως, τοῖς δὲ πολείταις εἰς διανο]μ̣ὰς καὶ κλή-|[ρους καθιέρωκε δην(άρια) δισμύρια, νομίζω καὶ ὑμᾶς,] ἐφ’ οἷς ἤδη | [πεποίηκεν ὑμεῖν καὶ νῦν ἐπανγέλλεται ἀγαθοῖ]ς, χρῆναι τῇ τε | [φιλοτειμίᾳ αὐτοῦ ἀνταποδοῦναι καὶ τῇ εὐμεν]είᾳ, ἃ πρὸς | [τειμὴν αὐτοῦ ἐψηφίσατε. συνήδομαι δ’ ὑμεῖν εἰς τὸ ἐπαι]νέσαι τε τὸν | [ἄνδρα καὶ ἀξιῶσαι αὐτὸν δικαίας παρ’ ἡμεῖ]ν̣ μαρτυρίας | [πρὸς τὸ καὶ πλείους γενέσθαι τοὺς κατὰ τὰ] δυνατὰ προ-|[θυμουμένους εἰς τὰ ὅμοια. τὰ δὲ ὑπ’ αὐτοῦ καθιε]ρούμενα χρή-|[ματα καὶ τὰ ἀπεικονίσματα τῆς θεοῦ καὶ τὰ]ς̣ εἰκόνας η τισ | [—] | [. . c.7 . .]χε[. . . . c.12 . . . .]αισ[—] | [.]εταιονδε[. . . c.10 . . .]εχρησ[—] | [.]ε οὐδένα β[ούλομαι νυ]νὶ τρόπ[ῳ οὐδενὶ οὔτε παρευρέσει οὐ]-|[δ]εμιᾷ μετ[αθεῖναι ἢ π]αραλλά[ξαι τι τῶν ὑπ’ αὐτοῦ διατεταγμέ]-|[ν]ων· εἰ δ[έ τις ἐπι]χειρήσ̣ει ἢ λῦσ[αι ἢ παραλλάξαι τι τῶν] | [ὑ]φ’ ὑμῶ[ν διὰ το]ύτου το̣[ῦ ψηφίσματος κυρωθησομένων] | [ἢ] εἰσ[ηγ]ή̣σασθαί τι τοιοῦ̣τ̣ο̣ν̣ [πειράσει, ὑποκείσθω εἰς προσ]-|[κ]όσ[μ]η̣σιν τῆς κυρίας Ἀρτέμιδ[ος δη(ναρίοις) βʹ Μ ͵ε καὶ εἰς τὸν ἱε]-|[ρ]ώτατον φίσκον ἄλλοις δη(ναρίοις) δισμυρίοις πεντακισχειλίοις καὶ] | [οὐ]δὲν ἔλαττον ἔστω ἄκυρον ἅ[παν τὸ παρὰ τὴν] καθιέ̣[ρωσιν. συν]-|[ή]δο{ι}μ<α>ι δὲ αὐτῷ εἰς τὸ πᾶσιν [νῦν φανερὰν γενέ]σθαι τή̣[ν] | [τ]ε πρὸς τὴν θεὸν εὐσέβειαν̣ [καὶ τὴν πρὸς τοὺς Σ]ε̣βαστοὺ[ς] | [κ]αὶ τὴν πρὸς τὴν πόλιν εὐ[μένειαν αὐτοῦ ἐν τ]ῷ̣ θεάτρῳ. | ἔρρ[ωσθε.]
 

 
►  Bibliography
 
 
Hicks, The Collection of Ancient Greek Inscriptions in the British Museum, III, Oxford, 1890, n. 481 ;
Heberdey, Forschungen in Ephesos, II, Vienna, 1912, n. 27 C ; Laum, Stiftungen in der griechischen und römischen Antike, I, Leipzig-Berlin, 1914, p. 74, n. 8 ; Oliver, Hesperia Suppl., 6, 1941, pp. 63-64 ; Abbott & Johnson, Municipal Administration in the Roman Empire, Princeton, 1926, pp. 387-389, n. 71 ; Johnson, Coleman-Norton & Bourne, Ancient Roman Statutes, Austin, 1961, pp. 167-168, n. 209 ; Wankel, Die Inschriften von Ephesos, Ia, Bonn, 1979, n. 27 C ; Rogers, The Sacred Identity of Ephesos : Foundation Myths of a Roman City, London-New York, 1991 ; Rives, Religion in the Roman Empire, Malden-Oxford-Victoria, 2007, p. 114.
 
 
►  Source : Marble inscription discovered at Ephesus, Turkey, between 1866 and 1868.