EPISTULA STRATEGI HELIODORI
   
Letter of Heliodoros concerning the disappearance of the donkeys assigned for the transport of grain
     
( April 19, AD 165 )
 

 
P. Oxy. XVIII, 2182 (
Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
r
ἀντίγραφον. Ἡλιόδωρος στρατηγὸς Ἀρσι(νοίτου) Θεμί-|στου καὶ Πολέμωνος μερίδων Διονυσίωι | βασιλ(ικῷ) γρα(μματεῖ) διαδεχομένῳ καὶ τὰ κατὰ τὴν στρατηγί(αν) | τῷ φιλτάτωι χαίρειν. | εἰ παρῆς τοῦ λαμπροτάτου ἡγεμόνος ἀπειλουμένου | τοῖς στρατηγοῖς περὶ τῆς τοῦ σίτου κατακομιδῆς, | ὅπως τὰ κτήνη τὰ ἐν τῷ Ἀρσινοείτῃ ἐκ τῶν ἄλ-|λων νομῶν ἐργαζόμενα πλεῖστα ὅσα πεμφθη-|ναι, ἐπεξήλθοσαν τοῖς αὐθάδως μετὰ τὴν τοῦ | ἡγεμόνος ἐ̣[γκ]έ̣λ̣ε̣υσιν ἀποστᾶσι κτηνοτρόφοις. | γράψαντος [δὲ] σοὶ τοῦ κρατίστου ἐπιστρατήγου μηδέ-|να ἀφίστασ[θαι] τῶν ἐνθάδε πρὶν παρ ἐμοῦ λαβῶσι | γράμματα π̣[ερ]ὶ̣ τοῦ ἀπηρτικέναι τὴν τοῦ σίτου | καταγωγὴν καὶ προσθέντος πεμφθῆναι ἐπ αὐτὸν | μετὰ ἀσφαλείας τοὺς τολμῶντας τοιοῦτον τι ἀπαυ-|θαδίσασθαι τῆς χρείας πάνυ πᾶσαν ἀνάγκην ὑπερ-|βαλλούσης, ὥστε καὶ διὰ γραμμάτων πολλάκις | καθολικῶς καὶ κατ ὄψιν τοῖς στρατηγοῖς τὸν ἡγε-|μόνα ἠπειληκέναι, ἐπεὶ οὖν καίτοι μόνων | ὄντων ἐνθάδε ἐκ τοῦ ὑπὸ σοὶ νομοῦ ὄνων  υια | οἱ  πλεῖστοι  ἀπέστησαν  ὡς  λοιπὰ  ἐνθάδε | εἰς  σήμερον καταλελεῖφθαι ρνϚ μεθ ὧν οἱ ἐ-|π αὐτῶν τεταγμένοι εὐσχήμονες οὐ τολμήσαν-|τε̣ς ἀποστῆναι παρέμειναν, ἀναγκαίως σοι δηλώ-|σα̣ς τὰ ὑπὸ τοῦ λαμπροτάτου ἡγεμόνος Φλαυίου | Τιτιανοῦ κελευσθέντα γράφω, ὅπως ἐν ἀσφαλεῖ, | ὡς καὶ ὁ κράτιστος ἐπιστράτηγος ἔγραψέ σοι, ἀναπέμψῃς | ἐπ αὐτὸν τοὺς ἀποστάντας, τὸν δὲ ἴσον τῶν ὄνων | ἄριθμον μετ εὐγνομόνων κτηνοτρόφων δυνα-|μένων παραμεῖναι ἀποστείλῃς εἰς τὸ ἔτι τοῦ ποταμοῦ | πλεῖσθαι δυναμένου τὴν καταγωγὴν γενέσθαι | ἤδη μὲν τοῦ ὕδατος ὑπονοστοῦντος, τῆς δὲ χρείας ἐπειγού-|σης τάχιστα τὴν κατακομιδὴν τοῦ σίτου γενέσθαι. | εἰσὶ δὲ οἱ ὑπὸ τῶν εὐσχη(μόνων) δηλωθέντες ἀποκεχωρη(κέναι) ὧν ἕνεκε | ἔπεμψα ἐξ αὐτῶν πρός σε Διδ( ) Ἀπολ( ) τοῦ καὶ Σεκούνδου καὶ Φιλ( ) τὸν κ(αὶ) | Φιλ( ) Διον( ) καὶ Πτολ( ) Ἀπολ( ) τοῦ καὶ Πετε( ). ἐρρῶσθ(αί) σε εὔχομ(αι) φίλ(τατε). (ἔτους) ε | Φαρμοῦθι κδ.
v
εἰσὶν δὲ οἱ ἀποκεχωρη(κότες). | Σιγκεφᾶ κε | Πακέρκη κβ | Φοβώου η | Τῦχιν Νε(κῶτιν) ε | Νόμου ἐπ(οίκιον) γ | Τόκα Πεενώ ε | Τήεως ιη | Ψώβ(θεως) κάτω ε | Τακόνα θ | Χύσεως ὄνοι Ϛ | Σερύφεως κγ | Ὤφεως Ϛ | Σεραπ(ίωνος) Χαι(ρήμονος) ἐπ(οικίου) ε | Σενέ(πτα) με | Νεμερῶ(ν) ιη | Παλώσεω(ς) κγ | Σιναρύ ιβ | Ψώβθεω(ς) θ | (γίνονται) ὄνοι [σ]νενε.
 

 
►  Bibliography
 
 
Wegener & Roberts, The Oxyrhynchus Papyri, XVIII, London, 1941, n. 2182
 ; Youtie, Classical Weekly, 37, 1943-44, pp. 163-165 ; Youtie, Scriptiunculae II, Amsterdam, 1973, pp. 869-872 ; Katzoff in Bagnall & Harris, Studies in Roman law in memory of A. Arthur Schiller, Leiden, 1986, p. 124 ; Bureth, ANRW, II, 10, 1, 1988, p. 487 ; Leone, Gli animali da trasporto nell'Egitto greco, romano e bizantino, Roma-Barcelona, 1988, pp. 13, 27 and 33 ; Pestman & Rupprecht, Berichtigungsliste der griechischen Papyrusurkunden aus Aegypten, VIII, Leiden, 1992, p. 254 ; Bonneau, Le régime administratif de l'eau du Nil dans l'Égypte grecque, romaine et byzantine, Leiden-New York-Köln, 1993, p. 188 ; Llewelyn, New documents illustrating early christianity, VII, Sydney, 1994, pp. 113, 122 and 126-127 ; Krause, Gefängnisse im Römischen Reich, Stuttgart, 1996, p. 194 ; Thomas in eck, Lokale Autonomie und römische Ordnungsmacht in den kaiserzeitlichen Provinzem vom 1. bis 3. Jahrhundert, München, 1999, pp. 183 and 188 ; Kruse, Der königliche Schreiber und die Gauverwaltung : Untersuchungen zur Verwaltungsgeschichte Ägyptens in der Zeit von Augustus bis Philippus Arabs (30 v.Chr. - 245 n.Chr.), München-Leipzig, 2002, pp. 350-355 and 836 ; Eckhard & Schnabel, Der erste Brief des Paulus an die Korinther, Wuppertal, 2006, p. 402 ; Adams, Land transport in Roman Egypt : A study of economics and administration in a Roman province, Oxford, 2007, p. 19 ; de Romanis, Archeologia e memoria storica, Aula Magna, 2009.
 
 
►  Source : Papyrus from Ptolemais Euergetis.