EPISTULA PROCONSULIS ACHAIAE AD DELPHOS
     
Letter of proconsul of Achaia at Delphi
        
( AD 90 )
 

    
W. Dittenberger et al., Sylloge inscriptionum graecarum, 3rd ed., Leipzig, 1915-24, n. 821 D ).
 

 
[—— ἀνθύπατος Ἀχαιΐας —— Δελφων τοῖς ἄρ]χουσι χαίρειν. ∙ τοῦ κυρίου ἡμῶ̣[ν θειοτάτου] Α̣ὐ̣τοκράτορο[ς]  [[Δομετιανοῦ]]  Καίσαρος,  [Σεβα]σ̣τοῦ,  Γερμανικοῦ,  προνοοῦντος  τοῦ  κατὰ τὴν ἀρ-|[χαίαν τάξιν ἀγομένου Πυθικοῦ ἀγῶνος ——, ἣν κατὰ τὴ]ν̣ ἱερωτάτην αὐτοῦ ἐπιταγὴν ἔγραψα τῷ τῶ[ν Ἀμφικτυό]ν̣ων σ̣υ̣[ν]εδ[ρ]ίῳ ἐπιστ[ολὴ]ν διεπεμψάμην τῷ [ἐπιμ]ελητῇ αὐτῶν Μεγαλείνῳ. ∙ ἵνα μέντοι εἰδῆτε, ὅτι ὅ τε κύριος | [διατέτακται ——, ἔπεμψα τὸ ἀντίγρα]φ̣ον ὑμεῖν τῆς τε τοῖς Ἀμφικτύοσιν ἐπιστολ̣[ῆς καὶ ταύτῃ] τῇ ἐπισ̣το̣λ̣ῇ ὑπέ[ταξα] τῆς τοῦ Μεγαλείνο[υ. vvv]v ἔρρωσσθε. ∙.
 

 
►  Bibliography
 
 
Bourguet, De rebus Delphicis imperatoriae aetatis capita duo, Montpellier, 1905, p. 68 ; Clauss, Kaiser und Gott : Herrscherkult im römischen Reich, München-Leipzig, 2001, p. 278 ; Stadter in de Blois et al., The Statesman in Plutarch's Works, I, Leiden, 2004, p. 25.
 
 
►  Source : Marble inscription found at Delphi, Greece.