CODICIS GREGORIANI FRAGMENTA
   
Fragments of Gregorian Code
     
( AD 291-292 )
 

 
( P. Krueger, Collectio librorum iuris anteiustiniani, III, Berlin, 1890, pp. 236-242 ).
 

 
LIB. I   II   III   IV   V   VI   ?   X   XI   XII   XIII   XIV   XV?

 
LIBER PRIMVS.
 

 
X. De pactis.
 

 
     De pactis constitutio VIII. Imp. Antoninus A. Iulio Maximo. Si debitori tuo heres extitisti, actio, quam aduersus eum habuisti, adita hereditate confusa est. sed si eam, posteaquam in iudicio quoque obtinuisti, ei tradidisti, qui minus sententia superaueras, ea condicione pactoque, ut tam ceteris creditoribus quam tibi in eo, quod tibi deberetur, si eam hereditatem non adisses, satisfaceret, pacti conuentionisque fides seruanda est. quae si non seruatur, ex stipulatu, si modo transactio facta est, actio dabitur. PP. VII kal. Aug. Antonino IIII et Valente conss. (a. 213).
     Consultatio 1, 7.
     Consultatio 9, 11. 1, 8.
     Consultatio 9, 10.
     Consultatio 1, 9.
     Consultatio 9, 18.
     Consultatio 9, 19.
     Consultatio 9, 17.

     Lex Rom. Burg. 38, 3 : De successione uiuentium nec de sua nec de aliena quemquam pacisci posse, nec huiusmodi scripturam nomen pacti legibus uindicare secundum legem Gregoriani et Hermogeniani.
 

 
XI. De transactionibus.
 

 
     Consultatio 9, 8.
     Consultatio 9, 16.
     Lex Rom. Wisig. 1, 1.
     Consultatio 9, 15.
     Consultatio 9, 14.
     Consultatio 1, 10.
     Consultatio 9, 9.

 
XII. De postulando.
 

 
     Imp. Seuerus et Antoninus AA. Manilio. Si nulla sententia contra te dicta est, quae infamiae detrimentum adfert, sine causa times, ne existimatio tua laesa sit ob id, quod in carcerem per iniuriam coniectus es.
     Constitutio XXXIII Gregoriani lib. I de postulando titulo XII. Imp. Gordianus A. Iouino. Nullam existimationis infamiam auunculus tuus pertimescet ictibus fustium subiectus, si sententia non praecessit ignominiae maculam inrogans. PP. VI kal. Sept. Pio et Pontiano conss. (a. 238).

 
LIBER SECVNDVS.
 

 
[De iudiciis ?]
 

 
     Imp. Gordianus A. Rufino. Actione competenti agere debueras : causis enim privatorum privata, commoda uero fisci nostri uel publica crimina plerumque persequentibus actio publica datur.
 

 
[De his quae ui metusue causa gesta sunt.]
 

 
     Consultatio 1, 6.
     Lex Rom. Burg. 38, 2 : Sciendum tamen, quod si quis se ui aut metu coactum ad pacta uenisse causatur intra annum probaturus, huiusmodi et moueat et peragat actionem : quo tempore praeterito nullam sibi neque de ui neque de metu suppetere nouerit actionem secundum constitutionem Gregoriani.
 

 
Si aduersus donationes sponsis factas in integrum quis restitui uelit.
 

 
     Lex Rom. Wisig. 2, 1.
 

 
XVII. Si ut se hereditate abstineat.
 

 
     Gregoriani lib. II tit. XVII si ut se hereditatis abstineat. Imp. Seuerus et Antoninus AA. Vetoriis Frontino et aliis. Si uos paternae hereditati non miscuistis, ob eam rem testificatio necessaria non fuit, cum fides ueritatis uel bonorum adminicula non desideret. quod si pro herede gessistis, an propter aetatem cui subueniri solet in integrum restitui debeatis, aestimabit cuius de ea re notitia est. PP. V non Mart. Saturnino et Gallieno conss. (a. 198).
 

 
Si maior fuerit probatus.
 

 
     Lex Rom. Wisig. 3, 1.
 

 
De inofficioso testamento.
 

 
     Lex Rom. Wisig. 4, 1. 2.

 
LIBER TERTIVS.
 

 
De petitione hereditatis.
 

 
     Lex Rom. Wisig. 5, 1.
 

 
De rei uindicatione.
 

 
     Lex Rom. Wisig. 6, 1-5.
 

 
Si sub alterius nomine res empta erit.
 

 
     Lex Rom. Wisig. 7, 1. 2.
 

 
De familiae herciscundae et communi diuidundo.
 

 
     Lex Rom. Wisig. 8, 1. 2.
     Consultatio 2, 7.
     Consultatio 2, 8.
 

 
[De iureiurando.]
 

 
     Lex Rom. Burg. 23 : Si a iudice statutum fuerit aut inter partes conuenerit, ut de rebus dubiis sacramenta praebeantur, eum solum debere iurare, a quo aliquid repetitur. ... hic tamen sacramenti ordo notato infamia denegatur secundum constitutiones Gregoriani et Hermogeniani.
 

 
XII. Si certum petitur.
 

 
     Gregorianus lib. III tit. XII si certum petitur VIII. Imp. Antoninus A. Iulio. Si paterna hereditate te abstinuisti et a paternis creditoribus conueniris, secundum iuris formam tueri te potes. sin uero permiscuisti te hereditati nec aetate permittente in integrum restitutus es, ut abstinendi ius haberes, intellegis te omnibus creditoribus hereditariis respondere debere. PP. III non. Sept. Antonino A. IIII conss. (a. 213).
 

 
Quod cum eo qui in aliena potestate est negotium gestum esse dicitur.
 

 
     Lex Rom. Wisig. 9, 1.
 

 
Ad senatus consultum Macedonianum.
 

 
     Lex Rom. Wisig. 10, 1.

 
LIBER QVARTVS.
 

 
Si debito persoluto instrumentum apud creditorem remanserit.
 

 
     Lex Rom. Wisig. 11, 1. 2.
 

 
Si amissis uel debitori redditis instrumentis creditum petatur.
 

 
     Lex Rom. Wisig. 12, 1. 2.
 

 
De deposito.
 

 
     Collatio 10, 8.

 
LIBER QVINTVS.
 

 
[De sponsalibus ?]
 

 
     XVII. Scholia Sinaitica § 3.
     Imp. Gordianus A. rationalibus. Manifestum est nuptiis contra mandata contractis dotem, quae data illo tempore cum traducta est fuerat, iuxta sententiam diui Seueri fieri caducam, nec, si consensu postea coepisse uideatur matrimonium, in praeteritum commisso uitio potuit mederi. Dat. k. April. Antiochiae Gordiano A. et Auiola conss. (a. 239).
 

 
De nuptiis.
 

 
     Imp. Valerianus A. Probo. Vbi iuris auctoritas desit, ibi nullum matrimonium uideri contractum.
     XXVII. Collatio 6, 5.
     Collatio 6, 4.
 

 
[Titulus paenultimus.]
 

 
     III. Scholia Sinaitica § 9.

 
LIBER SEXTVS.
 

 
XVIII. Arbitrium tutelae.
 

 
     Gregoriani lib. VI tit. XVIII arbitrium tutelae const. XIII. Imp. Alexander A. Aglao. Eum, qui bonis paternis secundum edicti formam abstentus est, hereditariis actionibus conueniri nulla ratio suadet et reliqua. Proposita III kal. Mai. Alexandro A. conss. (a. 222).

 
LIBER ?
 

 
De operis libertorum.
 

 
     Lex Rom. Burg. 44, 4 : Egentem patronum libertus pascere compellatur ; hoc secundum legem Gregoriani de operis libertorum.
 

 
[De bonis libertorum Caesaris.]
 

 
     Lex Rom. Burg. 3, 2 : Liberti Romanae nationis a principe manumissi hac ratione de bonis suis testentur, ut fisco debita medietas reseruetur : in cuius hereditatem nepotes ex filia succedere non iubentur secundum Gregoriani leges a Gordiano principe ad Trophimum libertum et Calpurnium militem latas.

 
LIBER DECIMVS.
 

 
Quibus res iudicata non noceat.
 

 
     Lex Rom. Wisig. 13, 1.
 

 
[De confessis.]
 

 
     Ex corpore Gregoriani. Imp. Antonius A. Iuliano. Confessos quoque pro iudicatis habere placuit. qua de re sine causa desideras recedere a confessione tua. Acc. prid. kal. Oct. Gentiano et Basso. (a. 211).

 
LIBER VNDECIMVS.
 

 
     Tit. 11 c. 12 citant scholia Sinaitica § 10.

 
LIBER DVODECIMVS.
 

 
[De duobus reis stipulandi et duobus reis promittendi.]
 

 
     Impp. Diocletianus et Maximianus AA. [Paulinae]. Si duo pluresue rei cuiusdam traditionem communiter in solidum acceperint, cuicumque eorum, quamdiu res in eadem causa permanserit, si casus obtulerit, actio in solidum competit. PP. III non. Dec. Maximo II et Aquilino conss. (a. 286).
 

 
De sponsoribus et fideiussoribus.
 

 
     Lex Rom. Burg. 14, 7 : Gregoriani constitutionibus libri XII sub titulo de sp. et f. tenetur insertum, quod si quis a debitore suo fideiussorem de solutione acceperit, in potestatem habeat creditor aut fideiussorem tenendi aut eum qui debitor prius (uel prior) extiterat : quod tamen ante iudicem creditor profiteri debebit, quem eorum ad solutionem malit tenere.

 
LIBER DECIMVS TERTIVS.
 

 
[De donationibus.]
 

 
     Vat. fr. 267.
     Vat. fr. 266a.
     Vat. fr. 288.
 

 
[De donationibus quae sub modo uel condicione uel ex certo tempore conficiuntur.]
 

 
     Vat. fr. 283.
     Vat. fr. 285.
     Vat. fr. 286.
 

 
[De reuocandis donationibus.]
 

 
     Vat. fr. 272.
 

 
De patria potestate.
 

 
     Lex Rom. Wisig. 14, 1.

 
LIBER DECIMVS QVARTVS.
 

 
[Ad legem Iuliam de adulteriis et de stupro.]
 

 
     Imp. Antoninus A. Sane meae litterae nulla parte causae praeiudicabunt. neque enim si penes te culpa fuit, ut matrimonium solueretur et secundum legem Iuliam Eupasia uxor tua nuberet, propter hoc rescriptum meum adulterii damnata erit, nisi constet esse commissum. habebunt autem ante oculos hoc inquirere, an, cum tu pudice uiueres, illi quoque bonos mores colendi auctor fuisti : periniquum enim mihi uidetur esse, ut pudicitiam uir ab uxore exigat, quam ipse non exhibet. quae res potest et uirum damnare, non ob compensationem mutui criminis rem inter utrumque componere uel causam facti tollere.
     .... Dionae. Si eius, a quo nunc adulterii rea postularis, contra iuris formam contubernio haesisti, innumeris te auctoritatibus tueri potes.
     Thalelaeus in scholiis ad Cod. Iust. 2, 4, 18 rettulit secundum ueteres iureconsultos et constitutiones quae in Hermogeniano et Gregoriano extent adulteros honestiores dimidiae partis bonorum publicatione puniri.
 

 
Ad legem Corneliam de sicariis et ueneficis.
 

 
     Collatio 1, 8-10.
 

 
De maleficis et Manichaeis.
 

 
     Collatio 15, 3.

 
LIBER DECIMVS QVINTVS ?
 

 
[Quorum appellationes non recipiuntur.]
 

 
     Ex corpore Gregoriani. Imp. Alexander A. Crescenti. Quae in libello contulisti, praesidi prouinciae allega, qui non ignorat eum, qui per contumaciam absens condemnatur, nec appellationis auxilio uti aut in duplum reuocare posse. Ppa. XI kal. April. Albino et Maximo. (a. 227).