EDICTUM IMPERATORIS INCERTI DE PRIVILEGIIS VETERANORUM
   
Imperial edict on veterans' privileges
         
 
(
 AD 3rd century 
)
 

 
P. Harr. II, 202
( Duke Data Bank of Documentary Papyri ).
  

 
[ - ca. ? - Περ]τίναξ   Ἀραβικὸς   Ἀδιαβηνι̣κ̣[ος - ca. ? - ] |  [ - ca. ? - οὐετ]ρ̣ανοῖς  ἀτέλειαν  τε̣λ̣ε̣σ̣μάτων . [ - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ] δ̣ὲ̣ Ῥωμαίω̣ν̣ π̣ο̣..ει̣τι..γ.ν.[ - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ]. ἐπεὶ ἐ̣κέλευσ̣α̣ η̣ τινας.[ - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ] ἐ̣λ̣πίζεσθαι ἐπιτρεπ...[ - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ]..[..].........υ̣σ̣θ̣αι μ̣ή̣τ̣ε̣ .[ - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ]... τ᾽ ἀρχε̣ίοις ταῖς ὑπὸ̣ ς̣[ - ca. ? - ] | [ - ca. ? - πολ]ι̣τείαν καὶ ἐ̣πιγαμβρία̣[ν - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ]ναις εἰς τοῦτ̣ο̣ κεφαλα̣...[ - ca. ? - ]   |   [ - ca. ? - μεγί]σ̣των   Ε̣ὐ̣σ̣ε̣β̣ῶ̣ν̣   Εὐτυχῶ̣[ν - ca. ? - ]   |   [ - ca. ? - ]..  Ἰανουαρίων . [ - ca. ? - ]   |   [ - ca. ? - Σε]βαστὸς   λέγει·  μετ᾽  ἄλλα· .[ - ca. ? - ]  |  [ - ca. ? - ]. φροντίσει  τὸν̣  ἄρχον[τα ca. ? - ] | [ - ca. ? - ].ιπων δημόσια τοῖς ασ̣τ̣ε̣...[ - ca. ? - ] | [ - ca. ? - στρατιώτ(?)]ας ἡμῶν καὶ τὰς συμβ̣ί̣ο̣υς αὐ̣[τῶν (?) - ca. ? - ] | [ - ca. ? - το]ὺς οὐετρανοὺς τιμὴν ἐ̣ξαιρε[ - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ]θ̣αι μήτε ξύλοις ε̣π̣ι̣..[ - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ]τ̣ου διατάγματος π̣αρα...[ - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ] π̣ροετέ̣θ̣η̣ ἐν̣ Ῥώ̣μ̣ῃ ἐνγιστ̣.[ - ca. ? - ]    |   [ - ca. ? - ]..ατω   Ῥωμαικά·   με[τ᾽   ἄλλα· - ca. ? - ]   |   [ - ca. ? - ].....α̣.[ - ca. ? - ]   | [ - ca. ? - ]...[ - ca. ? - ] | [ - ca. ? - ]...[ - ca. ? - ]
 

 
►  Bibliography
 
 
Coles et al., The Rendel Harris Papyri of Woodbrooke College, Birmingham, II, Zutphen, 1985, n. 202 ; Mitthof in Birley, Alföldy, Dobson & Eck, Kaiser, Heer und Gesellschaft in der Römischen Kaiserzeit, Stuttgart, 2000, p. 387.

 
 
►  Source : Papyrus much damaged.