THEODOSIANI LIBRI XVI
  
CUM CONSTITUTIONIBUS SIRMONDIANIS
   
liber tertius
 

    
( Based upon the Latin text of Mommsen and Meyer's edition, Berlin, 1905 ).
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 30 31 32 
 

 
I. DE CONTRAHENDA EMPTIONE.
 
                                                                                      1.

IMP. CONSTANT(INUS) A. AD PROFUTURUM P(RAE)F(ECTUM) ANNONAE. Venditionis atque emptionis fidem nulla circumscriptionis violentia facta rumpi minime decet. Nec enim sola pretii vilioris querella contractus sine ulla culpa celebratus litigioso strepitu turbandus est. P(RO)P(OSITA) ID. AUG. CONSTANTINO A. V ET LICINIO C. CONSS.

                                                                                      2.

IDEM A. AD GREGORIUM. Qui comparat, censum rei comparatae cognoscat: neque liceat alicui rem sine censu vel comparare vel vendere. Inspectio autem publica vel fiscalis esse debebit hac lege, ut, si aliquid sine censu venierit et id ab alio deferetur, venditor quidem possessionem, comparator vero id quod dedit pretium fisco vindicante perdat. Id etiam placuit neminem ad venditionem rei cuiuslibet accedere, nisi eo tempore, quo inter venditorem et emptorem contractus sollemniter explicatur, certa et vera proprietas a vicinis demonstretur; usque eo legis istius cautione currente, ut, etiamsi subsellia vel, ut vulgo aiunt, scamna vendantur, ostendendae proprietatis probatio compleatur. Nec inter emptorem et venditorem sollemnia in exquisitis cuniculis celebrentur, sed fraudulenta venditio penitus sepulta depereat. DAT. PRID. NON. FEBRUAR. CONSTANT(INO)P(OLI) FELICIANO ET TITIANO CONSS.

                                                                                      3.

IMP. IULIANUS A. AD IULIANUM COM(ITEM) ORIENT(IS). Patrui mei Constantini constitutionem iubemus aboleri, qua praecepit minores feminas consortio virorum copulatas sine decreti interpositione venditiones posse celebrare, si viri earum consensum pariter atque subscriptionem instrumentis putaverint esse praebendam, quoniam absurdum est maritos eis interdum inopes obligari, cum possint venditionis iure ipso non valente res proprias recipere ab his, qui se inlicitis contractibus miscuerunt. Vetus igitur ius revocamus, ut omnis venditio, quaecumque fuerit a minore viro sive femina sine decreti interpositione celebrata, nulla ratione subsistat. DAT. VIII ID. DECEMB. ANTIOC(HIAE) MAMERTINO ET NEVITTA VV. CC. CONSS.

                                                                                      4.

IMPPP.     GRAT(IANUS),     VALENTIN(IANUS)     ET     THEOD(OSIUS)     AAA.   AD   HYPATIUM P(RAEFECTUM) P(RAETORI)O. Quisquis maior aetate atque administrandis familiarum suarum curis idoneus comprobatus praedia etiam procul posita distraxerit, etiamsi praedii forte totius quolibet casu minime facta distractio est, repetitionis in reliquum pretii nomine vilioris copiam minime consequatur. Neque inanibus immorari sinatur obiectis, ut vires sibimet locorum causetur incognitas, qui familiaris rei scire vires vel merita atque emolumenta debuerit. DAT. VI NON. MAI. MEDIOL(ANO) MEROBAUDE II ET SATURNINO CONSS.

                                                                                      5.

IDEM AAA. CYNEGIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. Ne quis omnino Iudaeorum Christianum comparet servum neve ex Christiano Iudaicis sacramentis adtaminet. Quod si factum publico indago compererit, et servi abstrahi debent et tales domini congruae atque aptae facinori poenae subiaceant, addito eo, ut, si qui apud Iudaeos vel adhuc Christiani servi vel ex Christianis Iudaei repperti fuerint, soluto per Christianos competenti pretio ab indigna servitute redimantur. ACCEPTA X KAL. OCTOB. REGIO RICHOMERE ET CLEARCHO CONSS.

                                                                                      6.

IDEM AAA. FLAVIANO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O ILLYRICI ET ITALIAE. Dudum proximis consortibusque concessum erat, ut extraneos ab emptione removerent neque homines suo arbitratu vendenda distraherent. Sed quia gravis haec videtur iniuria, quae inani honestatis colore velatur, ut homines de rebus suis facere aliquid cogantur inviti, superiore lege cassata unusquisque suo arbitratu quaerere vel probare possit emptorem. DAT. VI KAL. IUN. VINCENTIAE TATIANO ET SYMMACHO
CONSS.

                                                                                      7.

IDEM AAA. REMIGIO P(RAE)F(ECTO) AUG(USTALI). Semel inter personas legitimas initus empti contractus et venditi ob minorem adnumeratam pretii quantitatem nequeat infirmari. DAT. III KAL. APRIL. CONSTANT(INO)P(OLI) ARCAD(IO) A. IIII ET HONOR(IO) A. III CONSS.

                                                                                      8.

IDEM AAA. MESSALAE P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. POST ALIA: Hi, qui inposita fuga munera civitatis provinciarumque destituunt et ineundos furtim existimant esse contractus, intellegant sibi nihil haec profutura esse commenta et pretio emptorem multandum esse quod dederit. ET CETERA. DAT. XII KAL. SEPTEMB. THEOD(ORO) V. C. CONS.

                                                                                      9.

IMPP. HONOR(IUS) ET THEOD(OSIUS) AA. AD POPULUM. Venditiones donationes transactiones, quae     per    potentiam    extortae    sunt,    praecipimus    infirmari.    DAT.    XIII    KALEND.    MART. CONSTANT(INO)P(OLI) [HONORIO X ET] THEODOSIO VI AA. CONSS.

                                                                                      10.

HONORIUS ET THEODOSIUS AA. PALLADIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. [In administratione et
in militia positis emendi licentiam denegatam superflua nonnullorum dicitur esse persuasio, cum lex divi Honorii ad Palladium praefectum praetorio missa in Theodosianum redacta corpus hanc copiam talibus legatur dedisse personis.]
 

 
II. DE COMMISSORIA RESCINDENDA.
 
                                                                                      1.
     
IMP. CONSTANT(INUS) A. AD POPULUM. Quoniam inter alias captiones praecipue commissoriae legis crescit asperitas, placet infirmari eam et in posterum omnem eius memoriam aboleri. Si quis igitur tali contractu laborat, hac sanctione respiret, quae cum praeteritis praesentia quoque depellit et futura prohibet.    Creditores    enim    re    amissa    iubemus recipere quod dederunt. DAT. PRID. KAL. FEBR. SERDIC(AE) CONSTANTINO A. VII ET CONSTANTIO C. CONSS.
 

 
III. DE PATRIBUS, QUI FILIOS DISTRAXERUNT.
 
                                                                                      1.
     
IMPPP.    VALENT(INIANUS),    THEOD(OSIUS)    ET ARCAD(IUS) AAA. TATIANO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. Omnes, quos parentum miseranda fortuna in servitium, dum victum requirit, addixit, ingenuitati pristinae reformentur. Nec sane remunerationem pretii debet exposcere, cui non minimi temporis spatio servitium satisfecit ingenui. DAT. V ID. MART. MEDIOL(ANO) TATIANO ET SYMMACHO CONSS.
 

 
IIII. DE AEDILICIIS ACTIONIBUS.
 
                                                                                      1.
     
IMPPP.    VALENT(INIANUS),    THEOD(OSIUS) ET ARCAD(IUS) AAA. NEBRIDIO P(RAEFECTO) U(RBI). Habito semel bonae fidei contractu mancipioque suscepto et pretio dissoluto ita demum repetendi pretii potestas est ei qui mancipium comparaverit largienda, si illud quod dixerit fugitivum potuerit exhibere. Hoc enim non solum in barbaris, sed etiam in provincialibus servis iure praescriptum est. DAT. III KAL. IUL. CONSTANT(INO)P(OLI) HONORIO N. P. ET EVODIO V. C. CONSS.
 

 
V. DE SPONSALIBUS ET ANTE NUBTIAS DONATIONIBUS.
 
                                                                                      1.

IMP. CONSTANT(INUS) A. AD RUFINUM P(RAEFECTUM) P(RAETORI)O. Pater noster nullam voluit liberalitatem valere, si actis inserta non esset. Nos etiam inter sponsos quoque ac sponsas omnesque personas eam solam donationem ex promulgatae legis tempore valere sancimus, quam testificatio actorum secuta est. DAT. IIII ID. MAI. SIRMIO CONSTANTINO A. V ET LICINIO C. CONSS.

                                                                                      2.

IDEM A. AD MAXIMUM P(RAEFECTUM) U(RBI). Cum veterum sententia displiceat, quae donationes in sponsam nubtiis quoque non secutis decrevit valere, ea, quae largiendi animo inter sponsos et sponsas celebrantur, redigi ad huiusmodi condiciones iubemus, ut, sive in potestate patris degere sive ullo modo proprii videantur esse iuris et tamquam futuri causa matrimonii aliquid sibi ipsi vel consensu parentum mutuo largiantur, si quidem sponte vir sortiri noluerit uxorem, id quod ab eo donatum fuerit nec repetatur traditum et, si quid apud donatorem resedit, ad sponsam submotis ambagibus transferatur. Quod si matrimonii non contrahendi causa ab sponsa, vel in cuius agit potestate, detegatur extitisse, tunc sponso eiusque heredibus sine aliqua deminutione redhibeantur. Quae similiter observari oportet et si ex parte sponsae in sponsum donatio facta sit; nullis causis ulterius requirendis, ne forte mores aut origo dicatur, vel quidquam aliud opponatur, quod sibi quisquam non convenire existimat, cum longe ante, quam sponsalia contrahantur, haec cuncta prospici debuerint. Sola igitur indagetur voluntas et mutata animi sententia ad restitutionem seu repetitionem rerum donatarum sufficiat, cum universis causationibus pulsis nihil amplius constare debeat, nisi ut appareat, qui sibi contrahendum matrimonium dixerit displicere. Et quoniam fieri potest, ut moriatur alter adhuc incolumi voluntate, priusquam nubtiae contrahantur, congruum duximus, eo, in quem fuerat facta donatio, ante matrimonium diem functo, quae sponsaliorum titulo vel data vel ullo genere donata sunt, ad eum qui donaverat revocari: eo etiam qui donaverat ante nubtias mortuo mox infirmari donationem et ad eius heredes sine aliqua difficultate retrahi res donatas. Quod beneficium usque ad personam patris ac matris, filiorum etiam, si qui de priore matrimonio fuerint, stare decernimus, si quocumque modo ex his persona aliqua defuncto successerit. Quod si ex his nulla persona defuncti heres erit, sed ex reliquis gradibus quisquam succedat, donationes convenit etiam non insecutis ex causa mortis nubtiis convalescere, quoniam illis tantum personis credimus consulendum. DAT. XVII KAL. NOVEMB. P(RO)P(OSITA) VI KAL. S(UPRA)S(CRIP)TAS ROM. CONSTANTINO A. V ET LICINIO CAES. CONSS.

                                                                                      3.

(IDEM A. VALERIANO AGENTI VICARIAM P(RAE)F(ECTURAM). Quamvis in lucro nec feminis (ius ignora)ntibus subveniri soleat, contra aetatem adhuc inperfectam (locum) hoc non habere retro principum statuta declarant. Ne igi(tur so)luta matrimonii caritate inhumanum aliquid statuatur, (cense)mus, si futuris coniugibus tempore nubtiarum intra aeta(tem c)onstitutis res fuerint donatae et traditae, non ideo eas (posse) revocari, quia actis consignare donationem quondam (marit)us noluit. DAT. III K. MAI. GALLICANO ET SYMMACHO CONSS.

                                                                                      4.

[IDEM] A. PACATIANO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O Si is, qui puellam suis nubtiis pactus est, (intra) biennium exsequi nubtias supersederit eiusque spatii fine (decur)so in alterius postea coniunctionem puella pervene(rit, ni)hil fraudis ei sit, quae nubtias maturando vota sua diut(ius lu)di non passa est. DAT. PRID. ID. APRIL. MARCIAN(O)P(OLI) PACATI[ANO] ET HILARIANO CONSS.

                                                                                      5.

(IDEM A.) AD PACATIANUM P(RAEFECTUM) P(RAETORI)O. Patri puellae aut tutori aut curatori aut cui(libet) eius adfini non liceat, cum prius militi puellam despon(deri)t, eandem alii in matrimonium tradere. Quod si intra bi(enni)um, ut perfidiae reus in insulam relegetur. Quod si pac(tis n)ubtiis transcurso biennio   qui   puellam   desponderit   al(teri)   eandem   sociaverit,   in culpam sponsi potius quam puel(lae r)eferatur, nec quicquam noceat ei, qui post biennium pu(ella)m marito alteri tradidit. DAT. PRID. ID. APRIL. MARCIAN(O)P(OLI) (PACATIANO E)T HILARIANO CONSS.

                                                                                      6.

(IDEM A. AD TIBERIANUM VICARIUM HISPANIARUM). Si a(b spons)o rebus sp(on)sae donatis interveniente osculo ante nubtias hunc vel illam mori contigerit, dimidiam partem rerum donatarum ad superstitem pertinere praecipimus, dimidiam ad defuncti vel defunctae heredes, cuiuslibet gradus sint et quocumque iure successerint, ut donatio stare pro parte media et solvi pro parte media videatur: osculo vero non interveniente, sive sponsus sive sponsa obierit, totam infirmari donationem et donatori sponso sive heredibus eius restitui. Quod si sponsa interveniente vel non interveniente osculo sponsaliorum titulo, quod raro accidit, fuerit aliquid sponso largita et ante nubtias hunc vel illam mori contigerit, omni donatione infirmata ad donatricem sponsam sive eius successores donatarum rerum dominium transferatur. DAT. ID. IUL. CONSTANT(INO)P(OLI). ACCEPTA XIIII K. MAI. HISPALI NEPOTIANO ET FACUNDO CONSS.

                                                                                      7.

.  .  .  .  .  . dumtaxat servata oblatio habeat integrum robur, ets[i nulla se] testationi fides adcommodavit actorum; quippe satis [est ido]neus testium convocatorum in haec vota conventus: du[mmodo] in ceteris universis donationibus secundum constituta [divi pa]tris nostri actorum confectio requiratur. DAT. V ID. IV [* AGRIP]PINAE AMANTIO ET ALBINO CONSS.

                                                                                      8.

IMP. IULIANUS A. AD HYPATIUM VIC(ARIUM) URB(IS) ROMAE. Quotiens sp[onsae] in minori constitutae   aetate   futurae   coniugi   aliqua   co[nlata]   in praediis Italicis vel stipendiariis seu tributariis int[erceden]te stipulatione donantur, largitas perpeti firmitate s[ubsistat,] etiamsi traditionis sollemnitas defuisse videatur, ita [tamen,] ut etiam in his donationibus, quae in minores conferunt[ur, ac]torum confectio omnifariam flagitetur. DAT. VIIII K. M[ART.] ANTIOCHIAE IUL(IANO) A. IIII ET SALLUSTIO CONSS.

                                                                                      9.

IMPPP.  VAL(ENTINI)ANUS,  VAL(ENS)  ET  GRAT(IANUS)  AAA.  AD PROBUM P(RAEFECTUM) P(RAETORI)O. Multa a[nte nub]tias sponsaliorum nomine pro sollemnitate tradu[ntur], quae nequaquam in damnum debent dantis accresce[re, sed] mortua in matrimonio puella ad dantis commodum re[voca]ri, veteri scilicet iure neglecto. Patris igitur explosa p[erso]na propinquorumque his personis, quae ante coeptum   [matri]monium   videntur   optulisse,   incunctanter   ea   redhib[eri   opor]tet.  DAT. III ID. IUL. TREV(IRIS) VAL(ENTINI)ANO ET VALENTE AA. CON[SS].

                                                                                      10.

IMPPP. GRAT(IANUS), V[AL](ENTINI)ANUS ET T[HEODOSIUS AA]A. AD . . . . .

                                                                                      11.

IMPPP.   GRAT(IANUS),   VALENTIN(IANUS) ET THEOD(OSIUS) AAA. EUTROPIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. Patri matri tutori vel cuicumque ante decimum puellae annum datis sponsalibus quadrupli poenam remittimus, etsi nubtiae non sequantur; et si interea puella decesserit, sponsalia iubemus sponso restitui. Quod si decimo anno vel ultra pater quisve alius, ad quem puellae ratio pertinet, ante duodecim annos, id est usque in undecimi metas, suscepta crediderit pignera esse retinenda, deinceps adventante tempore nubtiarum a fide absistens quadrupli fiat obnoxius. Viduae autem ratio diversa est, cui auxilium non suffragatur aetatis, scilicet ut ea matrimonium non inplens ad quadruplum ex vetere constitutione teneatur. Duodecimo autem anno inpleto quisquis de nubtiis paciscitur, si quidem pater, semetipsum obliget sive mater curatorve aut alii parentes, puella fiat obnoxia. Cui quidem contra matrem tutorem curatorem eumve parentem actio ex bono et aequo integra reservetur eorum pignerum, quae ex propriis iuxta poenam iuris reddiderit facultatibus, si ad consensum accipiendarum arrarum ab his se ostenderit fuisse compulsam. DAT. XV KAL. IUL. THESSAL(ONICA) GRAT(IANO) A. V ET THEOD(OSIO) A. I CONSS.

                                                                                      12.

IMPP. HONOR(IUS) ET THEOD(OSIUS) AA. AD MARINIANUM P(RAEFECTUM) P(RAETORI)O. POST ALIA: Si pater pactum de filiae nubtiis inierit et humana sorte consumptus ad vota non potuerit pervenire, id inter sponsos firmum ratumque permaneat, quod a patre docebitur definitum, nihilque permittatur habere momenti, quod cum defensore, ad quem minoris commoda pertinebunt, docebitur fuisse transactum. Periniquum est enim, ut contra patriam voluntatem redempti forsitan tutoris aut curatoris admittatur arbitrium, cum plerumque etiam ipsius feminae adversus commoda propria inveniatur laborare consilium. ET CETERA. DAT. III NON. NOVEMB. RAV(ENNA) DD. NN. HONOR(IO) XIII ET THEOD(OSIO) X AA. CONSS.

                                                                                      13.

IMPP. THEOD(OSIUS) ET VALENTIN(IANUS) AA. HIERIO P(RAEFECTO) P(RAETORIO). POST ALIA: Si donationis instrumentum ante nubtias actorum sollemnitate firmatum sit, de traditione, utrum nubtias antecesserit an secuta sit vel penitus praetermissa, minime perquiratur: in illa donatione, quae in omnibus intra ducentorum solidorum est quantitatem, nec actorum confectione quaerenda. Haec enim commoda nec mariti fraude nec successorum eius inprobitate nec scrupulositate iuris, etsi inperite vel callide rerum offerendarum in dotem habeat donatio mentionem, denegari uxoribus deceptis patimur vel his, qui in earum iura succedunt, sed a marito vel ab heredibus eius exacta restitui; illa manente lege, quae minoribus aetate feminis etiam actorum testificatione omissa, si patris auxilio destitutae sint, iuste consuluit. Et cetera. DAT. X KAL. MART. CONSTANT(INO)P(OLI) TAURO ET FELICE CONSS.

                                                                                      14.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 

 
VI. SI PROVINCIAE RECTOR VEL AD EUM PERTINENTES SPONSALIA DEDERINT.
 
                                                                                      1.
     
IMPPP.   GRAT(IANUS),   VALENTIN(IANUS) ET THEOD(OSIUS) AAA. EUTROPIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. POST ALIA: Si quis in potestate publica positus atque honore administrandarum provinciarum, qui parentibus aut tutoribus aut curatoribus aut ipsis, quae matrimonium contracturae sunt, potest esse terribilis, sponsalia dederit, iubemus, ut deinceps, sive parentes sive eaedem mutaverint voluntatem, non modo iuris laqueis liberentur poenaeque expertes sint, quae quadruplum statuit, sed extrinsecus data pignera lucrativa habeant, si ea non putent esse reddenda. Quod ita late patere volumus, ut non solum circa adminstrantes, sed et circa administrantium filios nepotes propinquos participes domesticosque censeamus, quibus tamen administrator operam dederit. Inpleri autem id postea matrimonium non vetamus, quod tempore potestatis ob eas personas, de quibus locuti sumus, arris fuerat obligatum, si sponsarum consensus accedat. DAT. XV KAL. IUL. THESSAL(ONICA) DD. NN. GRATIANO A. V ET THEODOSIO A. I CONSS.
 

 
VII. DE NUBTIIS.
 
                                                                                      1.

IMPPP. VALENTIN(IANUS), VAL(ENS) ET GRAT(IANUS) AAA. AD SENATUM. Viduae intra vicesimum et quintum annum degentes, etiamsi emancipationis libertate gaudent, tamen in secundas nubtias non sine patris sententia conveniant aut in obpugnatione. Cessent itaque sequestres atque interpretes, taciti nuntii renuntiique corrupti. Nubtias nobiles nemo redimat, nemo sollicitet, sed publice consulatur adfinitas, adhibeatur frequentia procerum. Quod si in condicionis delectu mulieris voluntas certat sententiae propinquorum, placet ammodum, ut in pupillarum coniunctionibus sanctum est, habendo examini auctoritatem quoque iudiciariae cognitionis adiungi, ut, si pares sunt genere ac moribus petitores, is potior aestimetur, quem sibi consulens mulier adprobaverit. Sed ne forte hi, qui gradu proximo ad viduarum successiones vocantur, etiam honestas nubtias inpediant, si huius rei suspicio processerit, eorum
volumus auctoritatem iudiciumque succedere, ad quos, etiamsi fatalis sors intercesserit, tamen hereditatis commodum pervenire non possit. DAT. XVII KAL. AUG. GRAT(IANO) A. II ET PROBO CONSS.

                                                                                      2.

IMPPP.   VALENT(INIANUS),   THEOD(OSIUS)  ET  ARCAD(IUS)  AAA.  CYNEGIO  P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. Ne quis Christianam mulierem in matrimonio Iudaeus accipiat, neque Iudaeae Christianus coniugium sortiatur. Nam si quis aliquid huiusmodi admiserit, adulterii vicem commissi huius crimen obtinebit, libertate in accusandum publicis quoque vocibus relaxata. DAT. PRID. ID. MART. THESSAL(ONICA) THEOD(OSIO) A. II ET CYNEGIO V. C. CONSS.

                                                                                      3.

IMPP. THEOD(OSIUS) ET VALENTIN(IANUS) AA. HIERIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. Si donationum ante nubtias vel dotis instrumenta defuerint, pompa etiam aliaque nubtiarum celebritas omittatur, nullus aestimet ob id deesse recte alias inito matrimonio firmitatem vel ex eo natis liberis iura posse legitimorum auferri, inter pares honestate personas nulla lege inpediente consortium, quod ipsorum consensu atque amicorum fide firmatur. ET CETERA. DAT. X KAL. MART. CONSTANT(INO)P(OLI) FELICE ET TAURO CONSS.
 

 
VIII. DE SECUNDIS NUBTIIS.
 
                                                                                      1.

IMPPP.  GRAT(IANUS),   VALENTIN(IANUS) ET THEOD(OSIUS) AAA. EUTROPIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. Si qua ex feminis perdito marito intra anni spatium alteri festinarit innubere – parvum enim temporis post decem menses servandum adicimus, tametsi id ipsum exiguum putemus – probrosis inusta notis honestioris nobilisque personae et decore et iure privetur atque omnia, quae de prioris mariti bonis vel iure sponsaliorum vel iudicio defuncti coniugis consecuta fuerat, amittat et sciat nec de nostro beneficio vel adnotatione sperandum sibi esse subsidium. DAT. III KAL. IUN. CONSTANT(INO)P(OLI) EUCHERIO ET SYAGRIO CONSS.

                                                                                      2.

IDEM AAA. FLORO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. Feminae, quae susceptis ex priore matrimonio filiis ad secundas transierint nubtias, quidquid ex facultatibus priorum maritorum sponsaliorum iure, quidquid etiam nubtiarum sollemnitate perceperint, quidquid aut mortis causa donationibus factis aut testamenti iure directo aut fideicommissi vel legati titulo vel cuiuslibet munificae liberalitatis praemio ex bonis maritorum fuerint adsecutae, id totum ita ut perceperint integrum ad filios, quos ex praecedente coniugio habuerint, transmittant vel ad quemlibet ex filiis, dummodo ex his tantum, quos tali successione dignissimos iudicamus, in quem contemplatione meritorum liberalitatis suae iudicium mater crediderit dirigendum. Nec quidquam eaedem feminae ex isdem facultatibus abalienandi in quamlibet extraneam personam vel successionem ex alterius matrimonii coniunctione susceptam praesumant atque habeant potestatem: possidendi tantum in diem vitae, non etiam abalienandi facultate concessa. Nam si quid ex isdem rebus per fraudem scaevioris animi in alium quemlibet fuerit a possidente translatum, maternarum redintegrabitur compensationibus facultatum, quo inlibata ad hos quos statuimus heredes bona et incorrupta perveniant. Illud etiam addimus legi, ut, si aliquis ex isdem filiis, quos ex priore matrimonio susceptos esse constabit, forte decesserit, qui sorores vel sororem, non etiam fratrem relinquens senatus consulti beneficio matri simul ac sororibus successionis locum fecisse videatur, seu etiam filia, quae nullo exsistente fratre et superstitibus matre ac sororibus tantum, adeundae hereditatis locum matri pro dimidia portione servabit, quod successionis beneficio mater videbitur consecuta, in diem vitae pro sibi debita portione sola tantum possessione delata, omne his qui supererunt ex priore suscepti matrimonio filiis relinquat nec super istiusmodi facultatibus testandi in quamlibet aliam extraneam personam vel quidquam abalienandi habeat potestatem. Quod si nullam ex priore matrimonio habuerit successionem vel natus native decesserint, omne, quod quoquomodo perceperit, pleni proprietate iuris obtineat, atque ex his nanciscendi dominii et testandi, circa quem voluerit, liberam habeat potestatem. Simili etiam ammoneri maritos volumus et pietatis et legis exemplo; quos, etsi vinculo non adstringimus velut inpositae severius sanctionis, religionis tamen iure cohibemus, ut sciant id a se promptius sperari contemplatione iustitiae, quod necessitate propositae observationis matribus imperatur: ne, si ita necessitas suaserit, et circa eorum personam subsidio sanctionis exigi ab his oporteat, quod optari interim sperarique condeceat. DAT. XVI KAL. IAN. CONSTANT(INO)P(OLI) ANTONIO ET SYAGRIO CONSS.

                                                                                      3.

IMPP. HONOR(IUS) ET THEOD(OSIUS) AA. IOHANNI P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. Nulli videatur ambiguum eorum, quae nubtiarum tempore mulieres accipiunt, etiamsi ad secundas nubtias extantibus ex priore matrimonio liberis emenso tempore forte migraverint, in diem vitae usumfructum circa eas debere durare salva his proprietate, quibus ius integrum post earum obitum leges sacratissimae reservarunt,  ut  manifestum  est,  quod  delatum  ex  priore  coniugio  liberis  constat.  DAT. X KAL. IUL. RAV(ENNA) DD. NN. HONORIO VIIII ET THEOD(OSIO) V AA. CONSS.
 

 
VIIII. SI SECUNDO NUBSERIT MULIER, CUI MARITUS USUMFRUCTUM RELIQUERIT.
 
                                                                                      1.
       
IMPP. ARCAD(IUS) ET HONOR(IUS) AA. ASTERIO COM(ITI) ORI(ENTIS). Aperta definitione signamus longe aliud esse, quod de rebus ante nubtias a nostra mansuetudine constitutum est, aliud, quod de his, quae ex patrimonio proprio vir suo arbitrio ad usumfructum uxori derelinquit. Nam in eo usufructu, quem vir extremam constituens voluntatem de rebus propriis uxori dimiserit, statim post secundas nubtias mulieri volumus imminere iacturam secundum eam legem, quae de hoc articulo non dubitatur emissa, de usufructu vero rerum ante nubtias donatarum ea servari, quae saluberrima lex anterior plena definitione decrevit. DAT. XVI KAL. MART. CONSTANT(INO)P(OLI) HONORIO A. IIII ET EUTYCHIANO CONSS.
 

 
X. SI NUBTIAE EX RESCRIPTO PETANTUR.
 
                                                                                      1.
     
IMPP. HONOR(IUS) ET THEOD(OSIUS) AA. THEODORO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. Quidam vetusti iuris ordine praetermisso obreptione precum nubtias, quas se intellegunt non mereri, de nobis aestimant postulandas, se habere puellae consensum confingentes. Quapropter tale sponsalium genus praesentis legis definitione prohibemus. Si quis igitur contra hanc definitionem nubtias precum subreptione meruerit, amissionem bonorum et poenam deportationis subiturum se esse non ambigat et amisso iure matrimonii, quod prohibita usurpatione meruerit, filios se iuste hac ratione susceptos non habiturum, nec umquam postulatae indulgentiae adnotationisve principis indultu efficacem se veniae effectum meruisse: exceptis his, quos consobrinorum, hoc est quarti gradus, coniunctionem lex triumphalis memoriae patris nostri exemplo indultorum supplicare non vetavit, exceptisque his, qui parentum sponsionem de nubtiis filiarum inpleri desiderant vel sponsalia, hoc est arrarum data nomine, reddi sibi praecepto legum cum quadrupli poena deposcunt. Nos enim peti de nobis nubtias supplicatione prohibemus, quas deceat de voluntate parentum vel de ipsis adultis puellis aut mulieribus impetrari. Nam si negato coniugio, quod fuerat ante promissum, lis aliqua legum praecepto nascatur, de iure nos consuli non vetamus. DAT. X KAL. FEBRUAR. RAV(ENNA) DD. NN. HONOR(IO) VIII ET THEOD(OSIO) III AA. CONSS.
 

 
XI. SI QUACUMQUE PRAEDITUS POTESTATE NUBTIAS PETAT INVITAE.
 
                                                                                      1.
     
IMPPP.  GRAT(IANUS),  VALENT(INIANUS)  ET  THEOD(OSIUS) AAA. NEOTERIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. Si quis ordinaria vel qualibet praeditus potestate circa nubtias invitis ipsis vel parentibus contrahendas, sive pupillae sive apud patres virgines sive viduae erunt sive iuris sui viduae, denique cuiuscumque sortis, occasione potestatis utatur et minacem favorem suum invitis is, quorum utilitas agitur, exhibere aut exhibuisse detegitur, hunc et multae librarum auri decem obnoxium statuimus et, cum honore abierit, peractam dignitatem usurpare prohibemus: tali scilicet poena, ut, si circa honorem eum, quo male usus est, vindicandum statuti nostri sanctioni parere noluerit, semper eam provinciam, in qua sibi hoc usurpaverit, habitare per iuge biennium non sinatur. Quia tamen contra latentem malitiam praeterea quasdam domos vel quosdam parentes intellegimus muniendos, iubemus, ut, quicumque his et quaecumque erit latentibus per iudicem promissis minisve temptata, ad id matrimonium, cui aspernatur praestare consensum, confestim contestatione proposita cum sua suorumque domo ad iurisdictionem eius desinat pertinere: curaturis hoc uniuscuiusque civitatis vindicibus et eiusdem iudicis apparitoribus. Et quidem si haec pravitas ordinarii iudicis erit, universa eius domus ratio atque omnia vel civilia vel criminalia negotia, quamdiu idem in administratione fuerit, vicario competant; sin autem vicarius vel similis potestatis vim in huiusmodi contrahendo matrimonio molietur, vicissim ordinarius iudex intercessor exsistat; sin erunt uterque suspecti, ad inlustrem praefecturam specialiter talium domorum, quamdiu idem administraverit, tutela pertineat. DAT. XV KALEND. IUL. THESSAL(ONICA) GRAT(IANO) A. V ET THEOD(OSIO) A. I CONSS.
 

 
XII. DE INCESTIS NUBTIIS.
 
                                                                                      1.

IMPP. CONSTANTIUS ET CONSTANS AA. AD PROVINCIALES FOENICES. Si quis filiam fratris sororisve faciendam crediderit abominanter uxorem aut in eius amplexum non ut patruus aut avunculus convolaverit, capitalis sententiae poena teneatur. DAT. PRID. KAL. APR. ANTIOCHIAE CONSTANTIO III ET CONSTANTE II AA. CONSS.

                                                                                      2.

IMPP. CONSTANT(IUS) ET CONSTANS AA. ET IULIANUS C. AD VOLUSIANUM P(RAEFECTUM) P(RAETORI)O. Etsi licitum veteres crediderunt nubtiis fratris solutis ducere fratris uxorem, licitum etiam post mortem mulieris aut divortium contrahere cum eiusdem sorore coniugium, abstineant huiusmodi nubtiis universi nec aestiment posse legitimos liberos ex hoc consortio procreari: nam spurios esse convenit qui nascentur. DAT. PRID. KAL. MAI. ROM(A) ARBITIONE ET LOLLIANO CONSS.

                                                                                      3.

IMPP. ARCAD(IUS) ET HONOR(IUS) AA. EUTYCHIANO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. Manente circa eos sententia, qui post latam dudum legem quoquomodo absoluti sunt aut puniti, si quis incestis posthac consobrinae suae vel sororis aut fratris filiae uxorisve eius postremo, cuius vetitum damnatumque coniugium est, sese nubtiis funestarit, designato quidem lege supplicio, hoc est ignium et proscriptionis, careat, proprias etiam, quamdiu vixerit, teneat facultates: sed neque uxorem neque filios ex ea editos habere credatur, nihil prorsus praedictis ne per interpositam quidem personam vel donet superstes vel mortuus derelinquat. Dos, si qua forte sollemniter aut data aut dicta aut promissa fuerit, iuxta ius antiquum fisci nostri commodis cedat. Testamento suo extraneis nihil derelinquat, sed sive testato sive intestato legibus ei ut iure succedant, si qui forte ex iusto et legitimo matrimonio editi fuerint, hoc est de decendentibus filius filia nepos neptis pronepos proneptis, de ascendentibus pater mater avus avia, de latere frater soror patruus amita. Testandi sane ita demum habeat facultatem, ut his tantum personis pro iuris ac legum quod voluerit arbitrio relinquat, quas succedere imperialis praecepti tenore mandavimus; ita tamen, ut hereditate diem functi penitus arceatur, si quis ex his, quos memoravimus, in contrahendis incestis nubtiis participatum atque consilium inisse monstrabitur, successuro in locum illius, qui post eum gradum proximus invenitur. Id sane, quod de viris cavimus, etiam de feminis, quae praedictorum sese consortiis commacularint, custodiatur. Memoratis vero personis non extantibus fisco locus pateat. Ad cuius legis nexum et condicionem pertinere iubemus, si qui forte iam dudum, hoc est ante promulgationem huiusce legis, inlicitis memoratarum nubtiarum sceleribus commaculati quoquo modo latere potuerunt. DAT. VI ID. DECEMB. CONSTANT(INO)P(OLI) ARCAD(IO) IIII ET HONOR(IO) III AA. CONSS.

                                                                                      4.

IMPP. HONOR(IUS) ET THEOD(OSIUS) AA. AURELIANO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O II. Tamquam incestum commiserit, habeatur, qui post prioris coniugis amissionem sororem eius in matrimonium proprium crediderit sortiendam; pari ac simili ratione etiam, si qua post interitum mariti in germani eius nubtias crediderit adspirandum: illo sine dubio insecuturo, quod ex hoc contubernio nec filii legitimi habebuntur nec in sacris patris erunt nec paternam ut sui suscipient hereditatem. DAT. XVII KAL. IUN. CONSTANTINOPOLI DD. NN. HONORIO X ET THEODOSIO VI AA. CONSS.
 

 
XIII. DE DOTIBUS.
 
                                                                                      1.

IMPP. CONSTANT(IUS) ET CONSTANS AA. AD PHILIPPUM P(RAEFECTUM) P(RAETORI)O. De moribus actio ultra personam extendi non potest, nec in heredem dabitur nec tribuetur heredi. DATA XII KAL. OCTOB. LIMENIO ET CATULLINO CONSS.

                                                                                      2.

IMP. IULIANUS A. AD MAMERTINUM P(RAEFECTUM) P(RAETORI)O. In dote reddenda et retentiones ex iure venientes et pacta, quae legibus consentanea esse monstrantur, placet etiam ex huius sanctionis auctoritate intemerata inviolataque servari. DAT. IIII KAL. MART. IULIANO A. IIII ET SALLUSTIO CONSS.

                                                                                      3.

IMPP. HONOR(IUS) ET THEOD(OSIUS) AA. MARINIANO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. POST ALIA: Si constante matrimonio maritus fatali fuerit sorte consumptus, dos, quae data dicitur vel promissa ex eius uxoris facultatibus, ad feminam revertatur nihilque sibi ex hoc defuncti heres audeat vindicare, quod ad mulierem recurrere fecit obitus maritalis. Et si fortasse constante matrimonio a marito uxori dos refusa est, quod legibus stare non potest, quia donationis instar perspicitur obtinere, eadem uxore defuncta marito ab eius heredibus cum fructibus ex die refusae dotis restituatur, ita ut proprietas eiusdem a   liberis   ex   eadem   susceptis   alienari a marito non possit. ET CETERA. DAT. III NON. NOVEMB. RAV(ENNA) HONOR(IO) XIII ET THEOD(OSIO) X AA. CONSS.

                                                                                      4.

IMPP. THEOD(OSIUS) ET VALENT(INIANUS) AA. HIERIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. POST ALIA: Ad exactionem dotis, quam semel praestari placuit, qualiacumque sufficere verba censemus, etiamsi dictio vel stipulatio in pollicitatione rerum dotalium minime fuerit subsecuta. ET CETERA. DAT. X KAL. MART. CONSTANT(INO)P(OLI) FELICE ET TAURO CONSS.
 

 
XIIII. DE NUBTIIS GENTILIUM.
 
                                                                                      1.
     
IMPP. VALENT(INIANUS) ET VAL(ENS) AA. AD THEODOSIUM MAG(ISTRUM) EQUITUM. Nulli provincialium, cuiuscumque ordinis aut loci fuerit, cum barbara sit uxore coniugium, nec ulli gentilium provincialis femina copuletur. Quod si quae inter provinciales atque gentiles adfinitates ex huiusmodi nubtiis extiterint, quod in his suspectum vel noxium detegitur, capitaliter expietur. DAT. V KAL. IUN. VALENT(INIANO) ET VALENTE AA. CONSS.
 

 
XV. DE FIDEIUSSORIBUS DOTIUM.
 
                                                                                      1.
       
IMPPP.   VALENT(INIANUS),   THEOD(OSIUS)   ET   ARCAD(IUS) AAA. MARTINIANO COM(ITI) ORI(ENTIS). Omnium sponsorum vel fideiussorum deinceps in cavenda dotis sponsione promissiones absolvimus. DAT. III ID. NOVEMB. CONSTANT(INO)P(OLI) ARCAD(IO) A. II ET RUFINO CONSS.
 

 
XVI. DE REPUDIIS.
 
                                                                                      1.

IMP. CONSTANT(INUS) A. AD ABLAVIUM P(RAEFECTUM) P(RAETORI)O. Placet mulieri non licere propter suas pravas cupiditates marito repudium mittere exquisita causa, velut ebrioso aut aleatori aut mulierculario, nec vero maritis per quascumque occasiones uxores suas dimittere, sed in repudio mittendo a femina haec sola crimina inquiri, si homicidam vel medicamentarium vel sepulchrorum dissolutorem maritum suum esse probaverit, ut ita demum laudata omnem suam dotem recipiat. Nam si praeter haec tria crimina repudium marito miserit, oportet eam usque ad acuculam capitis in domo mariti deponere et pro tam magna sui confidentia in insulam deportari. In masculis etiam, si repudium mittant, haec tria crimina inquiri conveniet, si moecham vel medicamentariam vel conciliatricem repudiare voluerint. Nam si ab his criminibus liberam eiecerit, omnem dotem restituere debet et aliam non ducere. Quod si fecerit, priori coniugi facultas dabitur domum eius invadere et omnem dotem posterioris uxoris ad semet ipsam transferre pro iniuria sibi inlata. DAT. . . . . .  BASSO ET ABLAVIO CONSS.
     
                                                                                      2.

IMPPP.   HONOR(IUS),   THEOD(OSIUS)   ET   CONSTANT(IUS)   AAA. PALLADIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. Mulier, quae repudii a se dati oblatione discesserit, si nullas probaverit divortii sui causas, abolitis donationibus, quas sponsa perceperat, etiam dote privetur, deportationis addicenda suppliciis: cui non solum secundi viri copulam, verum etiam postliminii ius negamus. Sin vero morum vitia ac mediocres culpas mulier matrimonio reluctata convicerit, perditura dotem viro donationem refundat, nullius umquam penitus socianda coniugio: quae ne viduitatem stupri procacitate commaculet, accusationem repudiato marito iure deferimus. Restat, ut, si graves causas atque involutam magnis criminibus conscientiam probaverit quae recedit, dotis suae compos sponsalem quoque obtineat largitatem atque a repudii die post quinquennium nubendi recipiat potestatem; tunc enim videbitur sui magis viri id exsecratione quam alieni adpetitione fecisse. Sane si divortium prior maritus obiecerit ac mulieri grave crimen intulerit, persequatur legibus accusatam impetrataque vindicta et dote potiatur et suam recipiat largitatem et ducendi mox alteram liberum sortiatur arbitrium. Si vero morum est culpa, non criminum, donationem recipiat, dotem relinquat, aliam post biennium ducturus uxorem. Quod si matrimonium solo maluerit separare dissensu nullisque vitiis peccatisque gravetur exclusa, et donationem vir perdat et dotem ac perpetuo caelibatu insolentis divortii poenam de solitudinis maerore sustineat, mulieri post anni metas nubtiarum potestate concessa. Super retentionibus autem dotium propter liberos iuris antiqui praecipimus cauta servari. DAT. VI ID. MART. RAV(ENNA) EUSTATHIO ET AGRICOLA CONSS.
 

 
XVII. DE TUTORIBUS ET CURATORIBUS CREANDIS.
 
                                                                                      1.

IMP. CONSTANT(INUS) A. ET C. AD BASSUM P(RAEFECTUM) U(RBI). In universis litibus placet non prius puberem iustam habere personam, nisi interposito decreto aut administrandi patrimonii gratia aut ad litem fuerit curator datus, ut iuxta praecedentia nostrae provisionis statuta legitime initiatae litis agitata in iudiciis controversia finiatur. DAT. IIII ID. OCTOB. AQUIL(EIAE) CONSTANT(INO) A. V ET LICINIO C. CONSS.
     
                                                                                      2.

IDEM A. ET C. AD POPULUM. In feminis tutelam legitimam consanguineus patruus non recuset. DAT. PRID. KAL. IANUAR. IPSO A. VII ET C. CONSS.

                                                                                      3.

IMPPP. VALENT(INIANUS), THEOD(OSIUS) ET ARCAD(IUS) AAA. PROCULO P(RAE)F(ECTO) URB(I). Inlustris p(rae)f(ectus) urb(i) adhibitis decem viris e numero senatus amplissimi et praetore clarissimo viro, qui tutelaribus cognitionibus praesidet, tutores curatoresve ex quolibet ordine idoneos faciat retentari. Et sane id libero iudicio expertesque damni constituent iudicantes, et si regendis pupillaribus censibus singuli creandorum pares esse non possunt, plures ad hoc secundum leges veteres conveniet advocari, ut, quem coetus ille administrandis negotiis pupillorum dignissimum iudicarit, sola sententia obtineat praefecturae. Itaque hoc modo remoti a metu qui consilio adfuerint permanebunt et parvulis adultisque iusta defensio sub hac prudentium deliberatione proveniet. Quod tamen circa eorum personas censuisse nos palam est, quibus neque testamentarii defensores neque legitimi vita aetate facultatibus subpetunt. Nam ubi forte huiuscemodi homines offeruntur, si nihil ad defensionem sui privilegiis comparabunt, ut teneri possint iure praescribsimus. Ceterum alia, quae in causis minorum antiquis legibus cauta sunt, manere intemerata decernimus. DAT. VI KAL. IANUAR. MEDIOL(ANO) TIMASIO ET PROMOTO CONSS.

                                                                                      4.

IDEM AAA. TATIANO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. Matres, quae amissis viris tutelam administrandorum negotiorum in liberos postulant, priusquam confirmatio officii talis in eas iure veniat, fateantur actis ad alias se nubtias non venire. Sane in optione huiuscemodi nulla cogitur, sed libera in condiciones quas praestituimus voluntate descendat; nam si malunt alia optare matrimonia, tutelas filiorum administrare non debent. Sed ne sit facilis in eas post tutelam iure susceptam inruptio, bona eius primitus, qui tutelam gerentis affectaverit nubtias, in obligationem venire et teneri obnoxia rationibus parvulorum praecipimus, ne quid incuria, ne quid fraude depereat. His illud adiungimus, ut mulier, si aetate maior est, tum demum petendae tutelae ius habeat, cum tutor legitimus defuerit vel privilegio a tutela excusetur vel suspecti genere submoveatur vel ne suis quidem per animi aut corporis valetudinem administrandis facultatibus idoneus inveniatur. Quod si feminae tutelas refugerint et praeoptaverint nubtias neque quisquam legitimus ad pares possit causas vocari, tunc demum vir inlustris praefectus urbi adscito praetore, qui inpertiendis tutoribus praesidet, sive iudices, qui in provinciis iura restituunt, de alio ordine per inquisitionem dari minoribus defensores iubebunt. DAT. XII KAL. FEBR. MEDIOL(ANO) VALENT(INIANO) A. IIII ET NEOTERIO CONSS.
 

 
XVIII. QUI PETANT.
 
                                                                                      1.

IMP. CONSTANT(IUS) A. ET IULIANUS C. HAVE ORFITE K(ARISSIME) N(OBIS). Avos quoque et avias tutoris necessitas postulandi teneat obligatos, si nepotibus pupillaris aetatis testamentaria vel legitima tutela defuerit. Nam si tutor forte petitus non fuerit, secundum ea, quae priscis legibus instituta sunt, emolumentum successionis amittant ad quos poterat hereditas pervenire. DAT. ID. IUL. CONSTANTIO A. VIIII ET IUL(IANO) C. II CONSS.

                                                                                      2.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 

 
XXX. DE ADMINISTRATIONE ET PERICULO TUTORUM ET CURATORUM.
 
                                                                                      1.

IMP. CONSTANT(INUS) A. ET C. Pro officio administrationis tutoris vel curatoris bona, si debitores exsistant, tamquam pigneris titulo obligata minores sibimet vindicare minime prohibentur. DAT. VII KAL. APRIL. TREV(IRIS) VOLUSIANO ET ANNIANO CONSS.

                                                                                      2.

IDEM A. AD MAXIMUM P(RAE)F(ECTUM) U(RBI). POST ALIA: Minorum defensores, si per eos donationum condicio neglecta est, rei amissae periculum praestent. ET CETERA. DAT. III NON. FEB. ROM(AE) SABINO ET RUFINO CONSS.

                                                                                      3.

[IDEM A. AD POPULUM. Lex, quae tutores curatoresque necessitate adstrinxit, ut aurum argentum gemmas vestes ceteraque mobilia pretiosa, urbana etiam mancipia, domos balnea horrea atque omnia intra civitates venderent omniaque ad nummos redigerent praeter praedia et mancipia rustica, multum minorum utilitati adversa est. Praecipimus itaque, ut haec omnia nulli tutorum curatorumve liceat vendere, nisi hac forte necessitate et lege, qua rusticum praedium atque mancipium vendere vel pignorare vel in dotem dare in praeteritum licebat, scilicet per inquisitionem iudicis, probationem causae, interpositionem decreti, ut fraudi locus non sit. Ante omnia igitur urbana mancipia, quia totius supellectilis notitiam derunt, semper in hereditate et in domo retineant; nam boni servi fraudem fieri prohibebunt, mali, si res exegerit, sub quaestione positi poterunt prodere veritatem. Atque ita omnia observabunt, ut nec inventaria minuere nec mutare vel subtrahere aliquid tutor valeat: quod in veste margaritis gemmis et in vasculis ceteraque supellectili necessarium est. Et tolerabilius est, si ita contigerit, servos mori suis dominis quam servire extraneis: quorum fuga potius tutori adscribitur, sive neglegentia dissolutam patiatur esse disciplinam sive duritia vel indeia at verberibus eos adficiat. Nec enim dominos execrantur, sed magis diligunt, ita ut haec lex per hoc quoque melior antiqua sit: tunc enim remota servorum custodia etiam vita minorum saepius prodebatur. Nec vero domum vendere liceat, in qua defecit pater, minor crevit, in qua maiorum imagines aut videre fixas aut revulsas non videre satis est lugubre. Ergo et domus et cetera omnia inmobilia in patrimonio minorum permaneant nullumque aedificii genus, quod integrum hereditas dabit, conlapsum tutoris fraude depereat. Sed et si parens vel cuiuscumque heres est minor reliquerit deformatum aedificium, tutor testificatione operis ipsius et multorum fide id reficere cogetur: ita enim annui reditus plus minoribus conferent quam per fraudes pretia deminuta. Servi etiam, qui aliqua sunt arte praediti, operas suas commodo minoris inferent, et reliqui, qui in usum minoris domini esse non poterunt quibusque ars nulla est, partim labore suo, partim alimoniarum taxatione pascantur. Lex enim non solum contra tutores, sed etiam contra feminas inmoderatas atque intemperantes prospexit minoribus, quae plerumque novis maritis non solum res filiorum, sed etiam vitam addicunt. Huic accedit, quod ipsius pecuniae, in qua robur omne patrimoniorum veteres posuerunt, fenerandi usus vix diuturnus, vix continuus et stabilis est: quo facto saepe intercidente pecunia ad nihilum minorum patrimonia deducuntur. Iam ergo venditio tutoris nulla sit sine interpositione decreti: exceptis his dumtaxat vestibus, quae detritae usu aut corruptae servando servari non poterint.] vel curatore sollicito, ut easdem inspiciat frequenti re[cogni]tione incolumes. Animalia quoque supervacua minorum veneant, non vetamus. DAT. ID. MART. SIR(MIO) CONSTANTINO (A. VII E)T CONSTANTIO C. CONSS.

                                                                                      4.

[IDEM A. AD] UNIVERSOS PROVINCIALES. POST ALIA: Minorum defensores, [hoc es]t tutores vel curatores, si participes rei, quae lite posci[tur, it]a, ut iussum est, edere detractaverint eosdemque contra ve[rum] nominaverint, quoniam pupillo nihil vel adulto perire opor[tet, in] quolibet litis eventu tantum de proprio pecuniae fisco infe[rant, q]uantum aestimatione habita ex tertia parte colligitur. Quod[si pau]peres sint, capitis deminutione plectantur et desinant cives [esse R]omani, ita ut ius integrum ipsis minoribus reservetur. ET CE[TERA. D]AT. K. AUG. BASSO ET ABLABIO CONSS.

                                                                                      5.

(IDEM A. FELIC)I. Quoniam per neglegentiam seu proditionem tu(torum) et curatorum possessiones iuris enfyteutici vitio in(terce)dente commissi e minorum fortunis avelluntur, pla(cet, ut) tutor curatorve, cuius    officio   manente   possessiones   (mino)ris   iuris   enfyteutici   praerogativam   commissi   offen(sa pe)rdiderint, tantum de facultatibus propriis censura im(mine)nte minoribus restituat, quanto rem valere potuisse (cons)tabit. DAT. XIIII K. MAI. CONST(ANTINO)P(OLI) DALMATIO ET ZENOFILO CONSS.

                                                                                      6.

(IMPP. A)RCAD(IUS) ET HON(ORIUS) AA. EUTYCHIANO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. Tutores eodem momen(to, qu)o fuerint ordinati, mox adeant cognitores, ut praesen(tibus p)rimatibus, defensore, officiis etiam publicis, inventario (soll)emniter facto, omne aurum argentumque et quidquid (vetu)state temporis   non  mutatur,  si  in  pupilli  substantia  rep(peri)atur,  iudicum  ac  senatorum,  officiorum  etiam publico(rum) inustum signaculis, in tutissima publicae auctoritate sen(tent)iae sine spe aliqua usurarum custodia conlocetur; non (priu)s qualibet occasione mutandum, quam adultus legitimam (ing)ressus aetatem non tam litibus vacare incipiat, quam integro (se m)ox gaudeat patrimonio restitutum. Et quoniam etiam (med)iocris pensanda fortuna est, si cui forte in hereditate mo(bili)a tantum, non etiam immobilia relinquantur nec aliqui fundo(rum) reditus supputentur, ex quibus vel familia pupilli sustentari (vale)at vel pupillus, ex mobilibus aut praedia idonea comparentur (aut, s)i forte, ut adsolet, idonea non potuerint inveniri, iuxta antiqui (iuri)s formam usurarum crescat accessio; ut et hic, unde fundorum (redi)tus non sperantur, ex incremento rei mobilis minoris necessitas adiuvetur et ibi sine periculo tutoris usurae penitus n(on petan)tur. DAT. VI K. MART. CONST(ANTINO)P(OLI) ARCAD(IO) IIII ET HON(ORIO) III AA. CONSS.
 

 
XXXI. DE EXCUSATIONE TUTORUM.
 
                                                                                      1.
       
IMP. ARCAD(IUS) ET HON(ORIUS) AA. FLAVIANO P(RAEFECTO) U(RBI). POST ALIA: Excusation(em navi)culariis tutelae sive curae hactenus ipsis tribuimus, ut (in huius)modi officiis minoribus sui tantum corporis obligentur. (DAT. III NON.) MART. MED(IOLANO) STILICHONE ET AURELIANO CONSS.
 

 
XXXII. DE PRAEDIIS MINORUM SINE DECRETO NON ALIENAND[IS].
 
                                                                                      1.

IMP. CONSTANTINUS A. AD SEVERUM. Minores, qui intra vig[inti quin]que annorum aetatem sunt, praedium vel mancipium rusti[cum sine] decreti interpositione alienatum, etiam non petita in inte[grum res]titutione, poterunt vindicare; ita ut, si hac lege proposita ta[ntum] ad metas vicesimi et quinti anni supererit, ut coepta lis [intra] eiusdem anni finem terminari non possit, inchoata lis pos[sit proten]di. Sed et  ii,  quos  eadem  lex  exacto vicensimo et quint[o anno] intra viginti et sex annos deprehenderit, incoare pe[titiones] suas non morentur, quoniam usque ad vicensimum et [sextum] annum ita inchoatae litis tempora concluduntur. Qu[i vero] post hoc tempus agere temptaverit, expellatur, ut iam [certus] securusque possessor sit. DAT. XV K. IAN. SERD[ICAE] PROBIANO ET IV[LIANO CONSS.].
   
                                                                                      2.

IMP. Etsi minores vel ex patris nomine vel ex (suo, de)bitis dumtaxat fiscalibus ingruentibus, vel ex privatis co(ntracti)bus repperientur obnoxii, decreti interpositio a Const(antiniano) praetore celebranda est, probatis examussim causis, (ut pate)facta rerum fide firma venditio perseveret. Haec cum [ita sint,] etiam suspecti tutores sub eius debent examine postul[ari, contraria] quoque actione tribuenda; scilicet ut tunc demum ad exp[erienti]am tuam servatis legibus recurratur, si apud utrumque p(raeto)rem, dum quaestio   ventilatur,   ab   aliqua   parte   auxilium (pro)vocationis fuerit obiectum, ut provocationis merita [subli]mis disceptator expendas. DAT.