TABULA BANASITANA
   
Grant of citizenship to Julianus, a Mauritanian tribal leader
   
( AD 168-177 )


 
( AE 1971, n. 534 ).
 

 
    EXEMPLVMEPISTVLAEIMPERATORVMNOSTRORVMANTONI

    NIETVERIAVGVSTORVMADCOIIEDIVMMAXIMVM

LIIBELLVMIVLIANIZEGRENSISLITTERISTVISIVNCTVMLEGIMVSET

    QVAMQVAMCIVITASROMANANONNISIMAXIMISMERITISPRO

    VOCATAINGENTIAPRINCIPALIGENTILIBVSISTISDARISOLITASIT

    TAMENCVMEVMADFIRMESETDEPRIMORIBVSESSEPOPVLARIVM {POPVLARIV_M}

    SVORVMETNOSTRISREBVSPROMTOOBSEQVIOFIDISSIMVMNEC

    MVLTASFAMILIASARBITRAREMVRAPVTZEGRENSESPARIAPOS

    SIDEOFFICIISSVISPRAEDICAREQVAMQVAMPLVRIMOSCVPIAMVSHO

    NOREANOBISINISTAMDOMVMCONLATOADAEMVLATIONEMIVLI

    ANIEXCITARINONCVNCTAMVRETIPSIZIDDINAEVXORIITEM

    LIBERISIVLIANOMAXIMOMAXIMINODIOGENIANOCIVITATEM

    ROMANAMSALVOIVREGENTISDAREˇ

EXEMPLVMEPISTVLAEIMPERATORVMANTONINIETCOMMODIAVGG

    ADVALLIVMMAXIMIANVM

LEGIMVSLIBELLVMPRINCIPISGENTIVMZEGRENSIVMANIMADVERTI

    MVSQQVALIFAVOREEPIDIQVADRATIPRAECESSORISTVIIVVETVRPRO

    INDEETILLIVSTESTIMONIOETIPSIVSMERITISETEXEMPLISQVAE {QV_AE}

    ALLEGATPERMOTIVXORIFILIISQEIVSCIVITATEMROMANAMSAL

    VOIVREGENTISDEDIMVSQVODINCOMMENTARIOSNOSTROSREFERRI

    POSSITEXPLORAQVAECVIIVSAETATISSITETSCRIBENOBIS

DESCRIPTVMETRECOGNITVMEXCOMMENTARIOCIVITATEROMANA

    DONATORVMDIVIAVGˇETˇTIˇCAESARISAVGˇETCˇCAESARISETDIVICLAVDI

    ETNERONISETGALBAEETDIVORVMAVGGVESPASIANIETTITIETCAESARIS

    DOMITIANIETDIVORVMAVGGNERAEETTRAIIANIPARTHICIETTRAIIANI

    HADRIANIETHADRIANIANTONINIPIIETVERIˇGERMANICIMEDICI

    PARTHICIMAXIMIETˇIMPˇCAESARISˇMˇAVRELIANTONINIAVGˇGERMA {GERM_A}

    NICISARMATICIETIMPˇCAESARISˇLˇAVRELICOMMODIAVGˇGERMANICISAR

    MATICIQVEMPROTVLITASCLEPIODOTVSLIBˇIDQVODIˇSˇEST

IMPˇCAESAREˇLˇAVRELIOCOMMODOAVGETMPLAVTIOQVINTILLOˇCOS

    PRˇNONˇIVLˇROMAE

FAGGVRAVXORIVLIANIPRINCIPISGENTISZEGRENSIVMANNISXXII

    IVLIANAˇANNISVIIIMAXIMAˇANNISIIIˇIVLIANVSˇANNISIIIˇDIOGENIA

    NVSANNISIILIBERIIVLIANIˇSˇS

ROGˇAVRELIIVLIANIPRINCIPISZEGRENSIVMPERLIBELLVMSVFFRA

    GANTEVALLIOMAXIMIANOPEREPISTVLAMHISCIVITATEMROMANAMDE

    DIMVSSALVOIVREGENTISSINEDIMINVTIONETRIBVTORVMETVECTAGALI

    VMPOPVLIETFISCI

    ACTVMEODEMDIEˇIBIˇISDEMCOS

    ASCLEPIODOTVSLIBˇRECOGNOVI

                                                                    SIGNAVERVNT

                        MˇCAVLVSˇMˇFˇPOBˇSQVILLAˇGAELICANVS

                        MACILIVSˇMˇFGALGLABRIO

                        TˇSEXTIVSˇTˇFˇVOLˇLATERANVS

                        CˇSEPTIMIVSˇCˇFˇQVISEVERVS

                        PˇIVLIVSˇCˇFˇSERˇSCAPVLATERTVLIVS

                        TˇVARIVSˇTˇFCLAˇCLEMENS

                        MˇBASSAEVSMˇFˇSTELˇRVFVS

                        PˇTARVTTIENVSˇPˇFˇPOBˇPATERNVS

                        S, E, X, ---------------- S, --------------------- N, I, S,

                        QCERVIDIVSˇQFARNˇSCAEVOLA

                        QLARCIVSQˇFˇQVIˇEVRIPIANVS

                        TˇFLˇTˇFˇPALˇPISO
 
————————————————————————————————————————————
 
Exemplum epistulae Imperatorum nostrorum An[toni|ni et Veri Augustorum ad Coiiedium Maximum : | Liibellum Iuliani Zegrensis litteris tuis iunctum legimus, et | quamquam ciuitas Romana non nisi maximis meritis pro|
5 uocata in genti a principali gentilibus istis dari solita sit, | tamen cum eum adfirmes et de primoribus esse popularium | suorum, et nostris rebus prom(p)to obsequio fidissimum, nec | multas familias arbitraremur aput Zegrenses paria pos|si de officiis suis praedicare quamquam plurimos cupiamus ho|
10 nore a nobis in istam domum conlato ad aemulationem Iuli|ani excitari, non cunctamur et ipsi Ziddinae uxori, item | liberis Iuliano, Maximo, Maximino, Diogeniano, ciuitatem | Romanam salvo iure gentis dare. |
Exemplum epistulae Imperatorum Antonini et Commodi Augg(ustorum) |
15 ad Vallium Maximianum : | Legimus libellum principis gentium Zegrensium animadverti|musq(ue) quali favore Epidi Quadrati praecessoris tui iuvetur pro|inde et illius testimonio et ipsius meritis et exemplis quae | allegat permoti uxori filiisq(ue) eius ciuitatem Romanam sal|
20 vo iure gentis dedimus ; quod in commentarios nostros referri | possit, explora quae cuiius aetatis sit et scribe nobis. |
Descriptum et recognitum ex commentario ciuitate Romana | donatorum Divi Aug(usti) et Ti(berii) Caesaris Aug(usti) et C. Caesaris et Divi Claudi | et Neronis et Galbae et Divorum Augg(ustorum) Vespasiani et Titi et Caesaris |
25 Domitiani et Divorum Augg(ustorum) Ner<v>ae et Traiiani Parthici et Traiiani | Hadriani et Hadriani Antonini  Pii  et  Veri  Germanici  Medici | Parthici  maximi  et  Imp(eratoris)  Caesaris M. Aureli Antonini Aug(usti) Germa|nici Sarmatici et Imp(eratoris) Caesaris L. Aureli Commodi Aug(usti) Germanici Sar|matici, quem protulit Asclepiodotus lib(ibertis). Id quod i(infra) s(criptum) est. |
30 Imp(peratore) Caesare L. Aurelio Commodo Aug(usto) et M. Plautio Quintillo co(n)s(ulibus), | pr(idie) non(as) Iul(ias), Romae. { = 6. Juli 177 } |
Faggura uxor Iuliani principis gentis Zegrensium annis XXII, | Iuliana annis VIII, Maxima annis III, Iulianus annis III, Diogenia|nus annis II, liberi Iuliani s(upra) s(sripti).|
35 Rog(atu) Aureli Iuliani principis Zegrensium per libellum, suffra|gante Vallio Maximiano per epistulam, his ciuitatem Romanam de|dimus salvo iure gentis sine diminutione tributorum et vectagali|um populi et fisci. |
Actum eodem die, ibi, isdem co(n)s(ulibus). |
40 Asclepiodotus lib(ibertus) recognovi. |
Signauerunt : | M. Gav[i]us M. f(ilius) Pob(lilia tribu) Squilla Gaelicanus ; | M. Acilius M. f(ilius) Gal(eria tribu) Glabrio ; | T. Sextius T. f(ilius) Vol(tinia tribu) Lateranus ; |
45 C. Septimius C. f(ilius) Qui(irina tribu) Seuerus ; | P. Iulius C. f(ilius) Ser(gia tribu) Scapula Tertulius ; | T. Varius T. f(ilius) Cla(audia tribu) Clemens ; | M. Bassaeus M. f(ilius) Stel(atina tribu) Rufus | P. Taruttienus P. f(ilius) Pob(lilia tribu) Paternus ; |
50 (extus) [Tigidiu] [... f(ilius) ...(... tribu) Peren] ( ? ) ; | Q. Cervidius Q. f(ilius) Arn(inesi tribu) Scaeuola ; | Q. Larcius Q. f(ilius) Qui(rina tribu) Euripianus ; | T. Fl(avius) T. f(ilius) Pal(atina tribu) Piso.
 

 

►  Bibliography
   

 
AE 1961, n. 142 ; Seston, CRAI, 1961, pp. 317-324 ; AE 1962, n. 142 ; AE 1971, n. 534 ; Euzennat, AntAfr, 5, 1971, p. 161-178 ; Seston, Bulletin archéologique du Comité des Travaux historiques et scientifiques, 1971, pp. 323-331 ; Seston & Euzennat, CRAI, 1971, pp. 468-490 ; Oliver, AJP, 93, 1972, pp. 336-340 ; Pflaum, Bonner Historia Augusta Colloquium 1970, Bonn, 1972, pp. 204-205 and 221-222 ; AE 1973, n. 657 ; CdE, X, 98, 1973, pp. 152-156 ; Sherwin White, JRS, 63, 1973, pp. 86-98 ; Euzennat, Mél. Seston, Paris, 1974, pp. 175-186 ; Voltera, BIRD, 77, 1974, pp. 407-441 ; Forssman, AntAfr, 9, 1975, pp. 157-159 ; Schiller, Fest. Seidl, Köln, 1975, pp. 143-160 ; Seston & Euzennat, AntAfr, 9, 1975, p. 158 ; Williams, ZPE, 17, 1975, pp. 56-78 ; Oliver, AJP, 97, 1976, pp. 370-372 ; AE 1977, n. 871 ; Girard & Senn, Les lois des Romains, Napoli, 1977, pp. 457-459, n. 16 ; Raschke, ANRW, II, 9, 2, 1978, p. 768 ; Schiller, Roman law : mechanisms of development, The Hague-Paris-New York, 1978, p. 474 ; Seston, Scripta varia, Roma, 1980, pp. 85-107 ; Yelnitsky, Vestnik Drevnej Istorij, 1980-1, pp. 163-171 ; Euzennat, Gascou & Marion, Inscriptions antiques du Maroc, II, 1, Paris, 1982, n. 94 ; RHD, 61, 1983, pp. 474-475 ; Millar in Crawford, Gabba & Snodgrass, Le basi documentarie della storia antica, Bologna, 1984, pp. 108 ss. ; Le Glay, Novedades de epigrafía jurídica romana en el último decenio, Actas del coloquio internacional AIEGL, Pamplona, 1989, pp. 179-208 ; AE 1995, n. 1801 ; Benoist in Kaplan, Le monde romain, Paris, 1995, p. 128 ; Brett & Fentress, The Berbers, Malden-Oxford-Victoria, 1997, p. 290 ; AE 1999, n. 1860 ; Purpura, Diritto, papiri e scrittura, Torino, 1999, p. 91 ; Phang, The marriage of Roman soldiers (13 B.C.-A.D. 235) : law and family in the imperial army, Leiden-Boston-Köln, 2001, p. 308 ; Gonzales in Ratti & Behrends, Antiquité et citoyenneté (colloque international, Besançon, 1999), Besançon, 2002, pp. 41-42 ; Le Bohec in Chaniótis & Ducrey, Army and power in the ancient world, Stuttgart, 2002, p. 160 ; Saller, Personal Patronage Under the Early Empire, Cambridge, 2002, p. 169 ; AE 2003, n. 2035 ; Lefebvre in Cogitore & Goyet, L'éloge du prince : De l'Antiquité au temps des lumières, Grenoble, 2003, p. 62 ; Bancalari Molina, Revista de estudios histórico-jurídicos, 26, 2004, pp. 25-39 ; Dench, Romulus' asylum : Roman identities from the age of Alexander to the age of Hadrian, Oxford, 2005, p. 135 ; Woolf in George, The Roman family in the empire : Rome, Italy, and beyond, Oxford, 2005, p. 251 ; Ando in Potter, A Companion to the Roman Empire, Malden-Oxford-Victoria, 2006, p. 184 ; Swain & Edwards, Approaching Late Antiquity : The Transformation from Early to Late Empire, Oxford, 2006, p. 5 ; Christol in Haensch & Heinrichs, Herrschen und Verwalten : Der Alltag der römischen Administration in der Hohen Kaiserzeit, Köln-Weimar-Wien, 2007, p. 47 ; Caldelli in Berrendonner, Cébeillac-Gervasoni & Lamoine, Le quotidien municipal dans l'Occident romain, Clermont-Ferrand, 2008, p. 284 ; Harker, Loyalty and dissidence in Roman Egypt : the case of the Acta Alexandrinorum, Cambridge, 2008, p. 103.
 
 
►  Source : Bronze tablet discovered at Banasa, Morocco, in 1957 ( Rabat, Mus. of Rom. Antiqu. ).

 


 
Traduction française