EPISTULA VALENTINIANI, VALENTIS, GRATIANI
  
DE MOENIBUS RESTITUENDIS ET DE REDITIBUS FUNDORUM CIVITATIUM
  
Letter of Valentinian I, Valens, and Gratian on a grant of revenues for the repair of public works
  
( AD 370-371 )
 

 
H. Wankel, Die Inschriften von Ephesos, Ia, Bonn, 1979, n. 42 ).
 

 

[ddd(omini) nnn(ostri)] Auggg(usti) Valentiniaṇ[us, Valens,] Grati[a]ṇus. ḥab(e), Εutropi car(issime) nobis. | [quod ex red]itibus fundorum iuris re[i .. c.8 ..., quo]s intra Αsiam diversis quibusque civitatibus ad instaurand[a mo]enium facị[em ... c.10 ... pr]o certis | [partibu]s habita aestimatione concensimus, capere quidem urbẹs singulas beneficii nostri uberem fructum et pro [temporum r]efers felicit[ate n]os[tro]ṛum a foedo | [recenti]um squalore ruinarum in antiquam sui faciem nova reparatione consurgere, verum non integram graṭ[iam con]cessi ad urbes singulas beneficii | [perv]enire, siquidem, <dum> pro partibus praestitis reditus civitatibus potius q[ua]m ipsi cum reditibus fundi fuerint restitu[end]i et ministrandi, idem reditus ab acto[ri]bus | [pr]ibatae rei nostrae et diu miserabiliterque poscantur et vix aegr{a}eque tribuantur, adque id, quod amplius e[x i]sdem fundis super statutum canonem | [c]olliga{n}tur, et isdem civitatibus pereat eorundemqu{a}e actorum fraudibus devoratum nihil tamen aerario nostro adiciat augmenti possitque | a curialibus vel excultione maiore vel propensiore diligentia nonnullus praestitionis cumulus ad gratiam concessionis accedere, igitur cuncta | diligenti coram investigatione perspeximus. vacat et primum Efesenae urbi, quae Αsiae caput est, missa ad nos dudum legatione poscen[ti] | [p]artem redituum, non fundorum advertimus fuisse concessam; unde illi interim, quam esse omnium maximam nulla dubitatio est, in parte co[n]-|[c]essa cum eo fundo, quem Leucem nomine nostra iam liberalitate detentat, tradi centum iuga promulgata sanctione mandavimus, ut eius exemplo, quid adhoc | ista in reparandis moenibus profecerit, intuentis, an reliquis praestandum sit similia, decernamus. ha<n>c san<e> quia rationẹ plenissima, quod intra Αsiam rei publicae | iug̣a esse videantur cuiusque qualitatis quantumve annua praestatione dependant, mansuetudo nostra instructa [c]ognovit, offerendam experientiae tu[ae] | credidimus optionem, ut, si omnem hanc iugationem, quae est per omnem diffusa{m} provinciam, id est sex milia septingenta trigenta sex semis opim[a] | adque idonea iuga, quae praeter <VI ỊỊ> solidorum ad fixum semel canonem trea milia extrinsicus solidorum annua praestare referuntur, sed et septingenta tr[ia] | etiam defecta ac sterilia iuga, quae p<e>r illa, quae idonea diximus, sustinentur, suscipere propria praestatione non abnuvis, petitis maiestas nostra consen[tiat,] | scilicet u[t] arbitrio tuo per curias singulas omni   iugatione   dispersa,   retracto   eo   redituum   modo,   quem   unicuique civitatum propria largitione concen[simus,] | [r]eliquam summam per officium tuum rei privatae nostrae inferre festines, ut et omnem usuram diligentia{m} avidis eripiamus actoribus et, siquid extrinsị[cus] | [luc]ri est, cedat rationibus civitatum. sane quia rerum omnium integram cupimus habere notitiam et ex industria nobis tuam expertam diligen[ti]a[m] | [confit]emur, plena te volimus ratione disquirere per omnem Αsiam provinciam fundos iugationemque memoratam, qui in praesentem diem haḅ[e]-|[ant, qua rat]ịone possideant et quantum per iuga singula rei privatae nostrae annua praestatione dependant, qui etiam opimi adque utiles fundi | [fis]co gr[ati si]ngulis quibusque potentissimis fuerint elocati et qui contra infecundi ac steriles in damnum rei nostrae paenes actores | f̣uerint d[erelicti,] scilicet ut omni per idoneos ratione discussa a<c> confectis quam diligentissime brevibus mansuetudini nostrae veri | fidem nunties, uṭ [inst]ructi super omnibus amplissimum efficacis industriae praestantiae tuae testimonium deferamus.
 

 
►  Bibliography
 
 
Heberdey, AAWW, 1905, pp. 88-90 ; Heberdey, JÖAI, 8, 1905, Suppl., pp. 71-74 ; Mitteis, ZSS, 26, 1905, pp. 490 ss. ; AE 1906, n. 30a ; Heberdey, JÖAI, 9, 1906, pp. 182 ss. ; Schulten, JÖAI, 9, 1906, pp. 40-61 ; AE 1907, n. 98 ; Declareuil, RHD, 32, 1908, p. 570 ; Bruns, Fontes iuris Romani antiqui, I, Tübingen, 1909, pp. 270-272, n. 97 a ; Declareuil, Quelques problèmes d'histoire des institutions municipales au temps de l'empire romain, Paris, 1911, pp. 332 ss. ; Abbott & Johnson, Municipal Administration in the Roman Empire, Princeton, 1926, pp. 500-502, n. 157 ; Riccobono, FIRA I, Firenze, 1941, pp. 511-513, n. 108 ; Bourne, Coleman-Norton & Johnson, Ancient Roman Statutes, Austin, 1961, pp. 251-252, n. 317 ; Jones, The Later Roman Empire, Oxford, 1964, pp. 732 ss. ; Girard & F. Senn, Les lois des Romains, Napoli, 1977, pp. 582-585, n. 2 ; Wankel, Die Inschriften von Ephesos, Ia, Bonn, 1979, n. 42 + Add., p. 3 ; Chastagnol, Atti dell'Acc. romanistica costantiniana. VI convegno intern., Perugia, 1986, pp. 77-104 ; Chastagnol & Tantillo, Aspects de l'antiquité tardive, Roma, 1994, pp. 143 ss. ; Schmidt-Hofner, Reagieren und Gestalten : der Regierungsstil des spätrömischen Kaisers am Beispiel der Gesetzgebung Valentinians I, Müncher, 2008, p. 252.

 
►  Source : Inscription discovered at Ephesus, Turkey, in 1904.