EDICTUM INCERTI IMPERATORIS DE TEMPORIBUS ACCUSATIONUM
  
Edict on prescription of time in appeals of criminal cases
  
( AD 2nd-3rd century )
 

    
( C. G. Bruns, Fontes iuris Romani antiqui, I, Tübingen, 1909, pp. 251-253, n. 78 ).
 

 
Col. I.
A.
Exemplum edicti.
In  multis  bene  factis  consultisque  divi  parentis mei id quoque ° iure nobis praedicandum pu[t]o [q]uod causas que a[d] principalem ° notionem [vel] provocatae    vel    [rem]issae    fuissen[t   i]mposita   qua°dam   nec[ess]itate a[dmitt]enda[s     es]se     pers[p]exsit     ne     [aut]     prob[i]     h[o]mines ° [c]onflictar[e]ntur  di[ut]ina  mor[a  a]ut  call[id]iores  fructu[m  ca]pere ° [ali]quem p[rot]rahendo litem [aucu]paren[tu]r, quod tum animadver°[ti]sset iam p[er] multo[s] annos ev[en]ire, et s[an]xit salub[ri]ter praefini°t[is] tempr[ibus]  intra  que  [c]um  [ex  p]rovinciis  [a]d  a[gend]um  veni°[sse]nt utrae[qu]e   [pa]rte[s]   nec   disce[de]rent   priusqu[am]  ad  disceptan°[du]m i[ntrodu]cti   [es]se[nt                  ]   scirent   fore   u[t   al]tera   parte  audi°ta ser[v]aret[u]r sententia aut [sec]undum praese[nte]m pronuntia°[retur ; sin vero] neut[er] litiga[nti]em adfuisset ex[cid]ere tum eas ° [lites] e[x or]dine cognitionum offici nostri. E[t       ]rcul . cio iam ° [dudum] id obtinendum fuit [cu]m   a   prescripto   eius   edi[c]ti   satis   super°q[ue   tempo]ris   quasi conive[n]tibus nobis tra[ns]cocurrerint .  ° e[t . . . . . . . . .] dex . . cs [. . . . . .] medi [.] imis [. . . . . . .] rento tem°[pore . . . . . . . . .] io [. . . . . . . .] ation [. . . . . . . . . .] conti[. .]
(deperiit papyri pars quasdam lineas continens)
B.
                                                      ]s in Italia q[                ] edi[. . .] . . .
 
                                                             ]t  sex  menses  t[ran]salpinis
[autem et transmarinis] annum qui nis[i] adfuerint vel
[defensi fuerint . . . . cum] querelae eorum noscantur.
 
Col. II.
A.
sciant fore et stetur sentent[i]ae et acc[us]atores
ad petendam poenam in re rogantur ; sed quoniam
capitale[s] causae aliquid a[u]x[i]lium conctationis ad-
mittun[t e]t accusatoribus et rei[s] in It[a]lia qu[i]dem
novem [men]ses dabuntur t[ra]nsalpinis audem et trans-
marinis annus et sex menses intra quos nisi a . .
adfuer[in]t fore iam nu[n]c sciant ut cu[m] prosecu-
toribus [v]eneant ; quod n[e]que grave n[e]que durum
videri potes iis tam prol[i]xum tempus i[nd]ulserim ;
et opinor qui aliqua di[gni]tate censer[i] possunt
tanto [. . . .] i debent so[lli]citi [esse u]t iis quae praecepta
sunt ma[t]urato obsequantur cu[m] praesentem repu-
tent interesse hones[t]atis suae ut quam primum
molestia careant. Appellationes vero quae ad magis-
tratus et sacerdotia et alios honores pertinebunt
habe[nt] formam tem[po]ris sui.    Set ea [q]uaequae sunt
er [. . . . . . .] rump[. . . . .] umqu[e . . a]d notion[em]
(deperierunt quaedam lineae)
B.
copr (8) f
bo
 

 
►  Bibliography
 
 

Gradenwitz & Mommsen, Aegyptische Urkunden aus den K√∂niglichen Museen zu Berlin, Griechische Urkunden, II, Berlin, 1896, pp. 289-290, n. 628 r ; Scialoja, BIDR, 9, 1896, pp. 180-182 = St. giur., II, 1934, p. 78 ; Mitteis, Hermes, 32, 1897, pp. 630-639 ; Dareste, RHD, 22, 1898, pp. 689-691 = Nouvelles études d'histoire du droit, Paris, 1902, pp. 211-213 ; Cuq, RHD, 23, 1899, pp. 111-116 ; Mommsen, Römisches Strafrecht, Leipzig, 1899, p. 472 ; Bruns, Fontes iuris Romani antiqui, I, Tübingen, 1909, pp. 251-253, n. 78 ; Naber, Berichte d. Sächs. Gesellsch. d. Wiss., 63, 1911, pp. 129-132 ; Mitteis, Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde, Leipzig-Berlin, 1912, Chrest., n. 371 ; Gruppe, ZSS, 42, 1921, pp. 31-41 ; Girard, Textes de droit romain, 6th ed., Paris, 1937, p. 208 ; Mallon, Marichal & Perrat, L'écriture latine de la capitale romaine à la minuscule, Paris, 1939, X, 14 ; Riccobono, FIRA I, Firenze, 1941, pp. 452-454, n. 91 ; Wenger, Die Quellen des römischen Rechts, Wien, 1953, p. 457 ; Cavenaile, Corpus papyrorum Latinarum, Wiesbaden, 1958, n. 237 ; Johnson, Coleman-Norton & Bourne, Ancient Roman Statutes, Austin, 1961, pp. 129-130, n. 155 ; Bleicken, Senatsgericht und Kaisergericht, Göttingen, 1962, p. 147 ; Kunkel, ZSS, 81, 1964, pp. 360 and 376 ; Schiller, St. Caplan, 1966, pp. 293-312 = An American experience in Roman law, Göttingen, 1971, pp. 179-198 ; Oliver, Marcus Aurelius : Aspects of Civic and Cultural Policy in the East, Princeton, 1970, p. 39 ; Seider, Paläographie der lateinischen Papyri, I, Stuttgart, 1972, pp. 36-37, n. 8 ; Watson, Columbia Law Review, 72, 1972, pp. 618-621 ; Girard & Senn, Les lois des Romains, Napoli, 1977, pp. 460-463, n. 17 ; Bruckner & Marichal, Chartae Latinae Antiquiores, X, Zürich, 1979, n. 415 ; Bickerman, Studies in Jewish and Christian history, III, Leiden, 1986, p. 160 ; Hoogendijk & van Minnen, Tyche, 2, 1987, p. 46 ; Wieacker, Römische Rechtsgeschichte, II, München, 1988, pp. 27 and 368 ; Fanizza, L'assenza dell'accusato nei processi di età imperiale, Roma, 1992, p. 109 ; Kaser & Hackl, Das römische Zivilprozessrecht : im Rahmen des Handbuchs der Altertumswissenschaft, München, 1996, p. 509 ; Salway in Adams & Laurence, Travel and geography in the Roman Empire, London-New York, 2001, pp. 59 and 66 ; Lippert, Einführung in die altägyptische Rechtsgeschichte, Berlin, 2008, p. 179.
 
 
►  Source : Arsinoite papyrus found in the Fayûm ( BGU II, 628 r ).