EPISTULAE ABLAVII PRAEF. PRAET. ET CONSTANTINI IMPERATORIS
  
DE IURE CIVITATIS ORCISTANORUM
  
Petition of the Orcistans and letter of Constantine I on the status of Orcistus
  
( AD 326-337 )
 

 
( Calder, Monumenta Asiae Minoris Antiqua, VII, Manchester, 1956, n. 305 ).
 

 
I.
ṃac̣ṭi [es]ṭẹ. haec quae in precem con[tu]lis[tis et nominis] | et dignitatis reparationem iure qua[eritis obtine]-|re. proinde vicari intercessione qua[e fuerant mu]-|[t]ilata ad integrum prisgi honoris r[educta videtis(?)  eo]  |  citius  ut et vos oppidumque dilig[entia vestra tui]-|tum expetito legum adque appellationis s[plendore iam nu<n>c] | perfruamini infra scribti[s(?)]. | have Ablabi carissime nobis. | incole Orcisti iam nu<n>c oppidi et | civitatis iucundam munificien-|tiae nostrae materiem praebue-|runt, Ablabi carissime et iucundiss[i]-|me. quibus enim studium est urbes vel n[o]-|vas condere vel longaevas erudire vel in-|ter mortuas reparare, id quod petebatur acc[e]-|ptissimum fuit. adseruerunt enim vicum suum | spatiis prioris aetatis oppidi splendore floru-|isse ut et annuis magistratum fascibus orn[a]-|retur essetque curialibus celebre et popul[o] | civium plenum. ita enim ei situ ad[q]ue ingenio | locus opportunus esse perhib[e]tur ut ex qu-|attuor partibu[s e]o totidem in sese confluan[t] | viae, quibus omnibus publicis mansio tamen [u]-|tilis adque  accomo[da]  esse  dicat[u]r,  aquaru[m]  |  ibi  abundantem  aflu[en]tiam,  labacra  quoqu[e] | publica priva[taqu]e, forum istatuis veterum | principum ornaṭụm, populum comm[a]nentium | adeo celebrem [ut se]ḍilia [qu]ae ibidem sunt [fa]-|cile conpleantur, pr[aeter]ea ex decursibus | praeterfluentium [a]quarum aquim<o>lin[a]-|rum   numerum   copiosum.   quibus   cum  omni-|bus  memoratus  locus  abundare  dicatur, c[on]-|[t]igisse adserverunt ut eos Nacolenses si[bi] | [a]dnecti ante id temporis postularent. quo[d] | [es]t indignum temporibus nostr<i>s, ut tam o[p]-|[p]ortunus locus civitatis nomen amittat, | et inutile commanentibus ut depraeda-|[t]ione potiorum omnia sua commoda utilit[a]-|[tes]que deperdant. quibus omnibus quasi | quidam cumulus accedit quod omnes | [i]bidem sectatores sanctissimae religi-|onis habitare dicantur. qui cum praeca-|rentur ut sibi ius antiquum nomenque | c̣ivitatis concederet nostra clementia, | sicuti adnotationis noṣṭrae subiẹc̣[t]ạ | cum precibus exemplạ testantur, huius mo-|di sententiam dedimus. nam haec quae in pre-|cem contulerunt et nominis et dignitatis |
II.
reparation[em iure quae]-|runt obtinere. p̣[roinde gra]-|vitatis tuae inte[rcessione] | quae fuerant mu[tilata] | [a]d integrum prisgi [honoris] | [re]duci sancimus ut ẹṭ [ipsi] | [o]ppidumque diligent[ia sua] | [t]uitum expetito legum [ad]-|[q]ue appellationis splen-|[d]ore perfruantur. par es[t] | [i]gitur sinceritatem tuam i[d] | [q]uod promptissime pro tem[po]-|[ri]s nostri dignitate conces-|[si]ṃus erga supplicantes fes-|[ti]nanter implẹre. vale Ablạ[bi] | [ca]rissime ac iucundissime n[obis]. | exemplum precum. | [a]d auxilium pietatis vestrae | [conf]ugimus, domini impp(eratores) Constantine | [maxi]me victor semper Aug(uste) et Crispe eṭ | [Con]stantine et Constanti nobb(ilissimi) Caesṣ(ares). | [patri]a nostra Orcistos vetustị[s]-|[sim]ụm oppidum fuit et ex antiquis[si]-|[m]is temporibus ab origine etiam | [civ]itatis dignitatem obtinuit | [e]ṭ in medio   confinio   Gal[a]tiae   P<h>ri[g]-|iae   situm   est,   nam quattuor viar[um] | [t]ransitus exḥibet id est civita[tis] | [P]essinuntesium, quae civita[s dis]-|[ta]t a patria nostra tricensim[o fe]-|[re l]apide necnon etiam civitat[is Mi]-|[d]aitanorum, quae et ipsa est a [patria] | [n]ostra in tricensimo miliario ẹ[t civi]-|[t]atis Amorianorum quae posita <— — —> | {vacat}
III.
[s]cr(iptum)   prid(ie)   |   Ḳal.   Iulias   | [C]onstantinopoli. | Imp(erator) Caes(ar) Consta[n]tinus | maximus Guth(icus) {Gothicus} victor ac triuṃ-|f̣ator Aug(ustus) et Fl. Clau. Constantinus | Alaman(icus) et Fl. Ịul. Const<ant>ius nn(o)bb(ilissimi) | Caess(ares) s[al]utem dicunt | ordini civit(atis) Orcistanorum. | actum est indulgentiae  nos-|trae  munere ius vobis civita-|tis tributum non honore modo | verum libertatis etiam privị-|legiuṃ c̣ustoḍire. itaque Na-|colensium iniuriam ultra in-|dulgentiae nostrae beneficia | perdurantem praesenti re-|scribtione removemus idque | oratis vestris petitionique | deferimus ut pecuniam quam | pro cultis ante solebatis in-|ferre minime deinceps dependa-|tis. hoc igitur ad virum perfe-|[c]tissimum rationalem Asia-|nae dioeceseos lenitas nostra | perscribsit, qui secutus for-|[mam] indulgentiae concessae | vobis pecuniam deinceps pr[o] | supra dicta specie expeti a vo-|bis postularique prohibeb[it]. | bene valere vos cupim[us]. | Ḅasso et Ablabio cons(ulibus).
 

 
►  Bibliography
 
 
Pococke, Inscriptionum antiquarum graecarum et latinarum liber, London, 1752, p. 10, n. 6 ; Orelli, Inscriptionum Latinarum amplissima collectio, II, Zürich, 1828, n. 3120 ; Hamilton, Researches in Asia Minor, Pontus and Armenia, I, London, 1842, p. 447, n. 154 ; Le Bas & Waddington, Voyage archéologique en Grèce et en Asie mineure..., III, n. 1715 ; Voigt, Drei epigraphische Constitutionem Constantins der Grossen und ein epigraphisches Rescript des Praef. Praet. Ablavius..., Leipzig, 1860, pp. 10-17 ; CIL III (1873), n. 352 ; Mommsen, Hermes, 22, 1887, pp. 309-322 = GS, V (1908), pp. 540-551 ; Sterrett, Bulletin of the University of Texas, 1889, pp. 11-12 ; Dessau, Inscriptiones Latinae Selectae, Berlin, 1892-1916, n. 6091 ; Seeck, RE, I (1893), c. 103 ; Hirschfeld, RE, I (1894), c. 1876 ; Seeck, RE, IV (1900), c. 1045 ; CIL III, Suppl. (1902), n. 7000 ; Bruns, Fontes iuris Romani antiqui, I, Tübingen, 1909, pp. 160-164, n. 35 ; Fiebiger & Schmidt, Inschriftensammlung zur Geschichte der Ostgermanen, Wien, 1917, n. 163 ; Diehl, Inscriptiones Latinae Christianae Veteres, Berlin 1925-1967, n. 3 ; Abbott & Johnson, Municipal Administration in the Roman Empire, Princeton, 1926, pp. 491-495, n. 154 ; Buckler, JHS, 57, 1937, pp. 1-10 ; Jones, The Cities of the Eastern Roman Provinces, Oxford, 1937, pp. 68, 94 and 556 ; Ruge, RE, XVIII (1939), c. 1091 ss. ; Riccobono, FIRA I, Firenze, 1941, pp. 461-464, n. 95 ; Wenger, Die Quellen des römischen Rechts, Wien, 1953, p. 400 ; Calder, Monumenta Asiae Minoris Antiqua, VII, Manchester, 1956, n. 305 ; Larsen, CP, 54, 1959, pp. 64-65 ; Bourne, Coleman-Norton & Johnson, Ancient Roman Statutes, Austin, 1961, pp. 240-241, n. 304 ; Gaudemet, Confér. romanist. Univ. Trieste, 6, 1962, p. 19 ; Jones, The Later Roman Empire, Oxford, 1964, pp. 91 and 719 ; La critica del testo, Firenze, 1971, p. 903 ; Girard & Senn, Les lois des Romains, Napoli, 1977, pp. 502-505, n. 26 ; Weber, Die römische Agrargeschichte, Tübingen, 1988, p. 94 ; Chastagnol & Tantillo, Aspects de l'antiquité tardive, Roma, 1994, pp. 105 ss. ; Günther in Stuttgarter Kolloquium Zur Historischen Geographie Des Altertums, Stuttgart, 1996, p. 112 ; Winter, Staatliche Baupolitik und Baufürsorge in den römischen Provinzen des kaiserzeitlichen Kleinasien, Bonn, 1996, p. 177 ; AE 1999, n. 1577 ; Bleckmann, MH, 59, 2002, p. 168 ; AE 2004, n. 1331 ; Christol, RPLHA, 78, 2004, pp. 13-42 ; Lepelley, ZPE, 146, 2004, p. 229 ; Osborne & Cunliffe, Mediterranean urbanization 800-600 BC, Oxford, 2005, p. 257 ; Lampen & Owzar, Schrumpfende Städte : ein Phänomen zwischen Antike und Moderne, Köln-Weimar-Wien, 2008, p. 29.

 
►  Source : Marble pillar found at Eski Alikian ( = Orcistus ), Turkey, in 1752.