EPISTULAE ABLAVII PRAEF. PRAET. ET CONSTANTINI IMPERATORIS
  
DE IURE CIVITATIS ORCISTANORUM
  
Petition of the Orcistans and letter of Constantine I on the status of Orcistus
  
( AD 326-337 )
 

 
( P. F. Girard & F. Senn, Les lois des Romains, Napoli, 1977, pp. 502-505, n. 26 ).
 

 
I.
      [Ut alia s]ic haec quae in precem con[tul]is[tis et nominis] | et dignitatis reparationem iure quae[runt obtine]|re.  Proinde  uicari  intercessione  qua[e  fuerant  mut]|ilata  ad  integrum  prisci  honoris  r[eduxit imp(erator) super omnes re||tr]o pius, ut et uos oppidumque dilig[entia uestra tui|t]um expetito legum adque appellationis s[plendore iure decreti] | perfruamini infrascribti. |
      Haue Ablabi carissime nobis. |
      Incole Orcisti, iam nunc oppidi et || ciuitatis, iucundam munificien|tiae nostrae materiem praebue|runt, Ablabi carissime et iucundissi|me. Quibus enim studium est urbes uel no|uas condere uel longaeuas erudire uel in||termortuas reparare, id quod petebatur acce|ptissimum fuit. Adseruerunt enim uicum suum | spatiis prioris aetatis oppidi splendore floru|isse, ut et annuis magistratu<u>m fascibus orna|retur essetque curialibus celebre et populo || ciuium plenum. Ita enim ei situ adque ingenio | locus opportunus esse perhibetur, ut ex qu|attuor partibus eo totidem in sese congruant | uiae, quibus omnibus publicis mansio ea me[di]|alis adque accommoda esse dicatur. Aquarum || ibi abundantem aflu[e]ntiam, labacra quoque   |   publica   priuata[que]   eorum,   istatuis   ueterum    |    principum    ornata,   [et   p]opulum comm[a]nentium | adeo celebre[m ..............]ali ibidem sunt, || [fa]cile compleantur pr[oui]sa ex decursibus | praeterfluentium [aq]uarum, ............ |rum numerum copiosum. Quibus cum omni|bus memoratus locus abundare dicatur, c[on|t]igisse adseruerunt, ut eos Nacolenses si[bi | a]dnecti ante id temporis postularent. Quo[d || es]t indignum temporibus nostris, ut tam o[p|p]ortunus locus ciuitatis nomen amittat, | et inutile commanentibus, ut depraeda|[t]ione potiorum omnia sua commoda utilitatesque deperdant. Quibus omnibus quasi | quidam cumulus accedit, quod omnes || ibidem sectatores sanctissimae religi|onis habitare dicantur. Qui cum praeca|rentur, ut sibi ius antiquum nomenque | ciuitatis concederet nostra clementia, | sicuti adnotationis no[str]ae s[ubiecta] || cum precibus exempla testantur, huiusmo|di sententiam dedimus. Nam haec quae in pre|[ce]m contulerunt et nominis et dignitatis.
II.
      reparationem  iure  quae|runt  obtinere.  Proinde   [gra]|uitatis   tuae   interces[sione]   |   quae   fuerant mu[tilata] || ad integrum prisci [honoris | re]duci sancimus, ut et ipsi | oppidumque diligent[ia sua | t]uitum expetito legum [ad|q]ue appellationis splen|dore perfruantur. Par es[t || ig]itur sinceritatem tuam | quod promptissime pro tempo|[ri]s nostri dignitate conces[si|m]us, erga supplicantes fe[s||ti]nanter implere.
      Vale Abla[bi | ca]rissime et iucundissime nobis. |
Exemplum precum. |
      Ad auxilium pietatis uestrae | [conf]ugimus, domini impp. Constantine || [Maxi]me uictor semper Aug. et Crispe, | [Cons]tantine et Constanti nobb. Cae[s. |
      Patri]a  nostra  Orcistos  uetust[is|simu]m  oppidum  fuit  et  ex  antiquis[sim]is  temporibus,  ab origine etia[m | ciu]itatis dignitatem obtinuit. || [Id] in medio confinio Galatiae p[erbe|n]ae situm est. Nam quattuor uia[rum | tr]ansitus ex[h]ibet : id est ciuita[tis | P]essinuntesium, quae ciuita[s dis||tat] a patria nostra tricensim[o fe|re l]apide ; nec non etiam ciuitat[is Mi|d]aitanorum, quae et ipsa est a [patria] | nostra in tricensimo miliario ; [et ciui|t]atis Amorianorum, quae posita......
reliqua desiderantur.
III.
      Act(um) prid(ie) | kal(endas) lulias | Constantinopoli. |
      Imp. Caes. Constantinus || Maximus Goth(icus) uictor ac trium|fator Aug. et Fl(auius) Cla(udius) Constantinus | Alaman(nicus) et F[l(auius) I]ul(ius) Constantius nnbb. | Caess. salutem dicunt | ordini ciuit(atis) Orcistanorum. ||
      Actum est indulgentiae nos|trae munere, ius uobis ciuita|tis tributum non honore modo, | uerum libertatis etiam priui|legium custodire. Itaque Na||colensium iniuriam ultra in|dulgentiae nostrae beneficia | perdurantem praesenti rescribtione remouemus, idque | oratis uestris petitionique || deferimus, ut pecuniam, quam pro cultis ante solebatis in|ferre, minime deinceps dependa|tis. Hoc igitur ad uirum praest[a]|ntissimum rationalem Asia||nae dioeceseos lenitas nostra | perscribsit, qui, secutus for|mam indulgentiae concessae | uobis, pecuniam deinceps pro | supra dicta specie expeti a uo||bis postularique prohibebit. |
      Bene ualere uos cupimus. |
      Basso et Abla[bio] cons.
 

 
►  Bibliography
 
 
Pococke, Inscriptionum antiquarum graecarum et latinarum liber, London, 1752, p. 10, n. 6 ; Orelli, Inscriptionum Latinarum amplissima collectio, II, Zürich, 1828, n. 3120 ; Hamilton, Researches in Asia Minor, Pontus and Armenia, I, London, 1842, p. 447, n. 154 ; Le Bas & Waddington, Voyage archéologique en Grèce et en Asie mineure..., III, n. 1715 ; Voigt, Drei epigraphische Constitutionem Constantins der Grossen und ein epigraphisches Rescript des Praef. Praet. Ablavius..., Leipzig, 1860, pp. 10-17 ; CIL III (1873), n. 352 ; Mommsen, Hermes, 22, 1887, pp. 309-322 = GS, V (1908), pp. 540-551 ; Sterrett, Bulletin of the University of Texas, 1889, pp. 11-12 ; Dessau, Inscriptiones Latinae Selectae, Berlin, 1892-1916, n. 6091 ; Seeck, RE, I (1893), c. 103 ; Hirschfeld, RE, I (1894), c. 1876 ; Seeck, RE, IV (1900), c. 1045 ; CIL III, Suppl. (1902), n. 7000 ; Bruns, Fontes iuris Romani antiqui, I, Tübingen, 1909, pp. 160-164, n. 35 ; Fiebiger & Schmidt, Inschriftensammlung zur Geschichte der Ostgermanen, Wien, 1917, n. 163 ; Diehl, Inscriptiones Latinae Christianae Veteres, Berlin 1925-1967, n. 3 ; Abbott & Johnson, Municipal Administration in the Roman Empire, Princeton, 1926, pp. 491-495, n. 154 ; Buckler, JHS, 57, 1937, pp. 1-10 ; Jones, The Cities of the Eastern Roman Provinces, Oxford, 1937, pp. 68, 94 and 556 ; Ruge, RE, XVIII (1939), c. 1091 ss. ; Riccobono, FIRA I, Firenze, 1941, pp. 461-464, n. 95 ; Wenger, Die Quellen des römischen Rechts, Wien, 1953, p. 400 ; Calder, Monumenta Asiae Minoris Antiqua, VII, Manchester, 1956, n. 305 ; Larsen, CP, 54, 1959, pp. 64-65 ; Bourne, Coleman-Norton & Johnson, Ancient Roman Statutes, Austin, 1961, pp. 240-241, n. 304 ; Gaudemet, Confér. romanist. Univ. Trieste, 6, 1962, p. 19 ; Jones, The Later Roman Empire, Oxford, 1964, pp. 91 and 719 ; La critica del testo, Firenze, 1971, p. 903 ; Girard & Senn, Les lois des Romains, Napoli, 1977, pp. 502-505, n. 26 ; Weber, Die römische Agrargeschichte, Tübingen, 1988, p. 94 ; Chastagnol & Tantillo, Aspects de l'antiquité tardive, Roma, 1994, pp. 105 ss. ; Günther in Stuttgarter Kolloquium Zur Historischen Geographie Des Altertums, Stuttgart, 1996, p. 112 ; Winter, Staatliche Baupolitik und Baufürsorge in den römischen Provinzen des kaiserzeitlichen Kleinasien, Bonn, 1996, p. 177 ; AE 1999, n. 1577 ; Bleckmann, MH, 59, 2002, p. 168 ; AE 2004, n. 1331 ; Christol, RPLHA, 78, 2004, pp. 13-42 ; Lepelley, ZPE, 146, 2004, p. 229 ; Osborne & Cunliffe, Mediterranean urbanization 800-600 BC, Oxford, 2005, p. 257 ; Lampen & Owzar, Schrumpfende Städte : ein Phänomen zwischen Antike und Moderne, Köln-Weimar-Wien, 2008, p. 29.

 
►  Source : Marble pillar found at Eski Alikian ( = Orcistus ), Turkey, in 1752.