EPISTULAE ABLAVII PRAEF. PRAET. ET CONSTANTINI IMPERATORIS
  
DE IURE CIVITATIS ORCISTANORUM
  
Petition of the Orcistans and letter of Constantine I on the status of Orcistus
  
( AD 326-337 )
 

 
CIL III, n. 352 ( Epigraphik Datenbank Clauss/Slaby ).
 

 
[S]ac(rae)   li[tte]r(ae?)   hae(c)   quae   in precem con[tu]lis[tis et nominis] / et dignitatis reparationem iure qua[erunt obtine]/re proinde vicari intercessione qua[e fuerant mu]/[t]ilata ad integrum pris<c=G>i honoris r[educi  san]/cimus  ut   et   vos   oppidumque   dilig[entia   tui]/tum   expetito   legum   adque   appellationis s[plendore] / perfruammi infra scrib(s)i(?) / have Abiabi carissime nobis / incole Orcisti iam nu(n)c oppidi et / civitatis iucundam munificien/tiae nostrae materiem praebue/runt Ablabi carissime et iucundiss[i]/me quibus enim studium est urbes vel n[o]/vas condere vel longaevas erudire vel in/termortuas reparare id quod petebatur acc[e]/ptissimum fuit adserverunt enim vicum suum / spatiis prioris aetatis oppidi splendore floru/isse ut et annuis magistratum fascibus orn[a]/retur essetque curialibus celebre et popul[o] / civium   plenum   ita   enim   ei   situ   ad[q]ue   ingenio  / locus opportunus esse perhib[e]tur ut ex qu/attuor partibu[s e]o totidem in sese confluan[t] / viae quibus omnibus publicis mansio tamen [u]/tilis adque accomo[da] esse dicat[u]r aquaru[m] / ibi abundantem aflu[en]tiam labacra quoqu[e] / publica priva[taqu]e forum istatuis(!) veterum / principum ornatum populum comm[a]nentium / adeo celebrem [ut se]dilia [qu]ae ibidem     sunt     [fa]/cile     conpleantur     pr[aeter]ea     ex     decursibus  /  praeterfluentium     [a]quarum aquim(o)lin[a]/rum    numerum   copiosum   quibus   cum   omni/bus   memoratus   locus   abundare   dicatur c[on]/[t]igisse adserverunt ut eos Nacolenses si[bi] / [a]dnecti ante id temporis postularent quo[d] / [es]t indignum temporibus nostr(i)s ut tam o[p]/[p]ortunus locus civitatis nomen amittat / et inutile commanentibus ut depraeda/[t]ione potiorum omnia sua commoda utilit[a]/[tes]que deperdant quibus omnibus quasi / quidam cumulus accedit quod omnes / [i]bidem sectatores sanctissimae religi/onis habitare dicantur qui cum praeca/rentur ut sibi ius antiquum nomenque / civitatis concederet nostra clementia / sicuti adnotationis nostrae subiec[t]a / cum precibus exempla testantur huius mo/di sententiam dedimus nam   haec   quae   in  pre/cem contulerunt et nominis et dignitatis // reparation[em iure quae]/runt obtinere p[roinde   gra]/vitatis   tuae   inte[rcessione]  /  quae   fuerant  mu[tilata] / [a]d integrum prisgi(!) [honoris] / [re]duci sancimus ut et [ipsi] / [o]ppidumque diligent[ia sua] / [t]uitum expetito legum [ad]/[q]ue appellationis splen/[d]ore perfruantur par es[t] / [i]gitur sinceritatem tuam i[d] / [q]uod promptissime pro tem[po]/[ri]s   nostri   dignitate   conces/[si]mus   erga   supplicantes   fes/[ti]nanter  implere  vale Abla[bi] / [ca]rissime ac iucundissime n[obis] / exemplum precum / [a]d auxilium pietatis vestrae / [conf]ugimus domini Impp(eratores) Constantine / [maxi]me Victor semper Aug(uste) et Crispe et / [Con]stantine et Constanti nobb(ilissimi) Caess(ares) / [patri]a nostra Orcistos vetusti[s]/[sim]um oppidum fuit et ex antiquis[si]/[m]is   temporibus   ab   origine   etiam  /  [civ]itatis   dignitatem  obtinuit / [e]t in medio confinio Gal[a]tiae   P(h)ri[g]/iae   situm   est   nam   quattuor   viar[um]  /  [t]ransitus   exhibet   id   est   civita[tis] / [P]essinunte(n)sium   quae   civita[s   dis]/[ta]t   a   patria   nostra   tricensim[o  fe]/[re l]apide necnon etiam civitat[is Mi]/[d]aitanorum quae et ipsa est a [patria] / [n]ostra in tricensimo miliario e[t civi]/[t]atis Amorianorum quae posita // [s]cr(iptum) prid(ie) / Kal(endas) Iulias / [C]onstantinoli / Imp(erator) Caes(ar) Consta[n]tinus / Maximus Guth(icos!)   Victor   ac   trium/fator   Aug(ustus)   et   Fl(avius) Clau(dius) Constantinus / Alaman(nicus) et Fl(avius) Iul(ius) Const(ant)ius nn(o)bb(ilissimi) / Caess(ares) s[al]utem dicunt / ordini civit(atis) Orcistanorum / actum est indulgentiae nos/trae munere ius vobis civita/tis tributum non honore modo / verum libertatis etiam privi/legium custodire itaque Na/colensium iniuriam ultra in/dulgentiae nostrae beneficia / perdurantem praesenti re/scribtione removemus idque / oratis vestris petitionique / deferimus ut pecuniam quam / pro cultis ante solebatis in/ferre minime deinceps dependa/tis hoc igitur ad virum perfe/[c]tissimum rationalem Asia/nae dioeceseos lenitas nostra / perscribsit qui secutus for/[mam] indulgentiae concessae / vobis pecumam deinceps pr[o] / supra dicta specie  expeti   a   vo/bis   postularique   prohibeb[it]   /   bene   valere   vos   cupim[us]   / Basso et Ablabio cons(ulibus) / [
 

 
►  Bibliography
 
 
Pococke, Inscriptionum antiquarum graecarum et latinarum liber, London, 1752, p. 10, n. 6 ; Orelli, Inscriptionum Latinarum amplissima collectio, II, Zürich, 1828, n. 3120 ; Hamilton, Researches in Asia Minor, Pontus and Armenia, I, London, 1842, p. 447, n. 154 ; Le Bas & Waddington, Voyage archéologique en Grèce et en Asie mineure..., III, n. 1715 ; Voigt, Drei epigraphische Constitutionem Constantins der Grossen und ein epigraphisches Rescript des Praef. Praet. Ablavius..., Leipzig, 1860, pp. 10-17 ; CIL III (1873), n. 352 ; Mommsen, Hermes, 22, 1887, pp. 309-322 = GS, V (1908), pp. 540-551 ; Sterrett, Bulletin of the University of Texas, 1889, pp. 11-12 ; Dessau, Inscriptiones Latinae Selectae, Berlin, 1892-1916, n. 6091 ; Seeck, RE, I (1893), c. 103 ; Hirschfeld, RE, I (1894), c. 1876 ; Seeck, RE, IV (1900), c. 1045 ; CIL III, Suppl. (1902), n. 7000 ; Bruns, Fontes iuris Romani antiqui, I, Tübingen, 1909, pp. 160-164, n. 35 ; Fiebiger & Schmidt, Inschriftensammlung zur Geschichte der Ostgermanen, Wien, 1917, n. 163 ; Diehl, Inscriptiones Latinae Christianae Veteres, Berlin 1925-1967, n. 3 ; Abbott & Johnson, Municipal Administration in the Roman Empire, Princeton, 1926, pp. 491-495, n. 154 ; Buckler, JHS, 57, 1937, pp. 1-10 ; Jones, The Cities of the Eastern Roman Provinces, Oxford, 1937, pp. 68, 94 and 556 ; Ruge, RE, XVIII (1939), c. 1091 ss. ; Riccobono, FIRA I, Firenze, 1941, pp. 461-464, n. 95 ; Wenger, Die Quellen des römischen Rechts, Wien, 1953, p. 400 ; Calder, Monumenta Asiae Minoris Antiqua, VII, Manchester, 1956, n. 305 ; Larsen, CP, 54, 1959, pp. 64-65 ; Bourne, Coleman-Norton & Johnson, Ancient Roman Statutes, Austin, 1961, pp. 240-241, n. 304 ; Gaudemet, Confér. romanist. Univ. Trieste, 6, 1962, p. 19 ; Jones, The Later Roman Empire, Oxford, 1964, pp. 91 and 719 ; La critica del testo, Firenze, 1971, p. 903 ; Girard & Senn, Les lois des Romains, Napoli, 1977, pp. 502-505, n. 26 ; Weber, Die römische Agrargeschichte, Tübingen, 1988, p. 94 ; Chastagnol & Tantillo, Aspects de l'antiquité tardive, Roma, 1994, pp. 105 ss. ; Günther in Stuttgarter Kolloquium Zur Historischen Geographie Des Altertums, Stuttgart, 1996, p. 112 ; Winter, Staatliche Baupolitik und Baufürsorge in den römischen Provinzen des kaiserzeitlichen Kleinasien, Bonn, 1996, p. 177 ; AE 1999, n. 1577 ; Bleckmann, MH, 59, 2002, p. 168 ; AE 2004, n. 1331 ; Christol, RPLHA, 78, 2004, pp. 13-42 ; Lepelley, ZPE, 146, 2004, p. 229 ; Osborne & Cunliffe, Mediterranean urbanization 800-600 BC, Oxford, 2005, p. 257 ; Lampen & Owzar, Schrumpfende Städte : ein Phänomen zwischen Antike und Moderne, Köln-Weimar-Wien, 2008, p. 29.

 
►  Source : Marble pillar found at Eski Alikian ( = Orcistus ), Turkey, in 1752.